Alla kurser

Sök och anmäl dig till våra kurser

Hitta kurs

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht18 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  21.08.2018
  19.06.2018
  28 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Ht18 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 21.8.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 11.9.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 2.10.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 23.10.2018 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.06.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna identifiera arbetsplatsmobbning och förbereda sätt att motverka den genom att:
  – se de organisatoriska skeenden som möjliggör mobbning på arbetsplatser
  – identifiera gruppens del i mobbningsskeendet och individuella beteenden som kan sätta igång mobbningen och urskilja sätt att motverka mobbningsskeendet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Blomberg, Stefan. (2016). Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder. Lund: Studentlitteratur.
  Kristina Östberg & Lasse Eriksson. (2009). Mobbning på arbetsplatsen: Handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll. Malmö:Liber.
  Lillemor R-M Hallberg & Margaretha Strandmark. (2004). Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Arbetsplatspsykologi - Ht18 Organisationspsykologi

  Universitetskurs
  06.11.2018
  15.10.2018
  41 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Ht18 Organisationspsykologi

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 6.11.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 20.11.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 4.12.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 18.12.2018 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna uppfatta hur omedvetna psykologiska och gruppdynamiska processer verkar i, under och bakom den målinriktade organisationsvärlden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren mfl. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel.Natur & Kultur.
  Eva Bejerot & Annika Härenstam. (2011). Sociala relationer i arbetslivet. Gleerups Utbildning AB
  Birgitte Bonnerup & Annemette Hasselager. (2010). Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken. Gleerups Utbildning AB.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Communication - Ht18 Intercultural Communication

  Yrkeshögskolekurs
  20.09.2018
  06.09.2018
  1 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Communication – Ht18 Intercultural Communication

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 20.9.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 27.9.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 4.10.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 11.10.2018 kl. 18:00-20:45
  onsdag 31.10.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 8.11.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 15.11.2018 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Knowledge of a few of the ways culture differ and competence to see how these differences affect reactions, non-verbal behaviour, cognition, expressions, cooperation, conflicts, integration, etc.
  Competence to identify obstacles to good communication and how they can be removed
  Knowledge of cultural differences in business communication
  Competence to describe the invisible characteristics of a culture and to link them to identifiable phenomena
  Competence to describe a foreign culture in an ethnorelativistic and neutral way
  Competence to analyse conflicts by means of Intercultural Communication
  Ability to see communication from both sides
  Knowledge of how groups function with regard to leadership, roles, and power
  Awareness of the difference between facts and opinions and between valid and invalid generalisations
  Perspectives of one’s own lack of knowledge and how it influences one’s conclusions
  Knowledge of central concepts in Intercultural Communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotyping, communication processes, clashes of culture, culture shock, the self-fulfilling prophecy, etc.
  Knowledge of a few researchers in Intercultural Communication: Hofstede, Trompenaars, Hall, Antonovsky, etc…

  Innehåll

  Literature on communication across cultures
  Current information on selected countries and groups within them.
  Film and other cultural expressions as examples and for analysis.
  Interviewing people representing other cultures.
  Analysis of experiences and statements of and about one’s own and other cultures.

  Arbetssätt

  Presentations, writing, acting as opponent, literature studies.

  Examination

  Sufficient presence is required to be able to carry out all assignments included in the course.

  Litteratur

  Hanvey, R.G. (1976). “Cross-cultural Awareness” (Dimension 3, p 10-19). In: The American Forum for Global Education: An Attainable Global Perspective. Retrieved from http://www.globaled.org/an_att_glob_persp_04_11_29.pdf on the 15th of Aug. 2011
  Hemming, E. (2006). Intercultural Communication – an introduction. Åland University of Applied Sciences.
  Hofstede, G. (1990). Software of the Mind (in English). Organisationer och kulturer (in Swedish). Chapter 1: Levels of Culture. London: McGraw-Hill.

 • Registreringen är stängd

  Digitala verktyg - Ht18 Digitala arbetssätt i språkundervisningen -fortsättningskursINSTÄLLD

  Fortbildningskurs
  28.09.2018
  14.09.2018
  6 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Digitala verktyg – Ht18 Digitala arbetssätt i språkundervisningen -fortsättningskursINSTÄLLD

  Föreläsare

  Ped.mag Enroos Helena /

  Kursram

  Detta är en fyra timmars workshop där vi kommer att titta på olika digitala verktyg som kan användas för att stimulera och underlätta språkinlärningen. Deltagarna bör ha en egen surfplatta eller dator med sig.
  Ingen stor datorvana krävs.

  Kurstider

  Fredag 28.9. kl 13.00-16.00

  Första anmälan

  13.08.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  135

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Inledning

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut enligt följande:

  Minst 7 anmälda 135€ +24 % moms/deltagare
  Minst 8 deltagare 120€ +24% moms/deltagare
  Minst 9 deltagare 110€ +24% moms/deltagare
  Minst 10 deltagare 95€ +24% moms/deltagare

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dem som deltagit i kursen ”Digitala verktyg i din språkundervisning” som ordnades hösten 2017. Men även nya, intresserade deltagare från hela grundskolan, är välkomna att delta.

  Mål

  Efter kursen kommer varje deltagare att ha kunskap om olika digitala verktyg som man direkt kan börja använda i klassrummet. Du kommer att ha skapat ett eget användarkonto till flera digitala verktyg och du kommer att ha provat på nya undervisningsverktyg. Du kommer att ha fått ta del av de andra deltagarnas digitala erfarenheter.

  Innehåll

  – erfarenhetsutbyte av att arbeta digitalt
  – kollaborativa verktyg
  – hur elever kan använda gemensamma dokument
  – digitala läxförhör och prov
  – skapa digitala serier och böcker
  – iMovie.

  Övrig information

  Helena Enroos arbetar som lektor i spanska vid Ålands lyceum. Hon utnämndes till årets pedagog 2014 bl.a. för sitt arbete med digitala verktyg. Hon har arbetat som språklärare sedan 2005, men är även utbildad grundskollärare åk 1-7 och har lärarerfarenhet från lågstadiet. Hon har dessutom deltagit i flera eTwinningprojekt. Helena brinner för en varierad undervisning där elevernas olika förmågor får komma fram.

 • Filosofi - Ht18 Emotioner

  Universitetskurs
  15.11.2018
  24.10.2018
  16 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Filosofi – Ht18 Emotioner

  Föreläsare

  FD Gustafsson Ylva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  torsdag 15.11.2018 kl.17:30-20:00
  fredag 16.11.2018 kl.17:30-20:00
  lördag 17.11.2018 kl.09:00-14:00
  söndag 18.11.2018 kl.09:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina känslor? Är emotioner inre upplevelser som uppstår av kausala orsaker? Ibland ansvarar man för sina känslor, ibland inte. Vilken är relationen mellan känsla och förnuft? Vilken är relationen mellan kropp och känsla? Hur förstår vi andra människors känslor? Vad är empati? Är känslor naturliga eller är de historiskt föränderliga fenomen? Vad är emotionell intelligens, empatiskt lyssnande och mindfulness? Avspeglar den ökade betoningen på emotioner inom yrkeslivet något om dagens samhälle? Är utbrändhet ett modernt fenomen? Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar i både äldre och modernare filosofers syn på känslor. Vi ser bl.a. närmare på Aristoteles, stoikerna, René Descartes och William James syn på sådant som vrede, rädsla, stolthet, sorg, melankoli m.m. Också modernare filosofer så som Jean Paul Sartre, Antonio Damasio, Robert Solomon, Martha Nussbaum, Karin Johannisson med flera diskuteras.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning.

  Examination

  Hemtentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Enligt examinators anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Finska - Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1

  Universitetskurs
  14.09.2018
  04.09.2018
  13 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Finska – Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1

  Föreläsare

  FM Pesonen Teemu /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 14.9.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 15.9.2018 kl.09:00-12:15
  fredag 5.10.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 6.10.2018 kl.09:00-12:15
  fredag 26.10.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 27.10.2018 kl.09:00-12:15
  fredag 23.11.2018 kl. 18:00-20:30
  lördag 24.11.2018 kl. 09:00-12:15
  OBS! Kursen fortsätter under våren 2019!

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Kursen är en grundkurs och förutsätter inga förkunskaper.

  Mål

  Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.
  Att ge de studerande grundläggande kunskaper i det finska språket för att klara sig i olika vardagssituationer på finska. De studerande lär sig att förstå och använda finska både muntligt och skriftligt. Kursen ger en grundläggande start med grammatiken.
  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
  – kunna läsa och förstå korta enkla texter och annat skriftligt material som behandlar vardagliga och bekanta saker
  – kunna läsa och förstå huvudinnehållet i enkla instruktioner och anvisningar
  – kunna förstå vanliga ord och enkla fraser samt enkel, långsam och tydlig konversation som anknyter till dem själva, familjen och den egna intressesfären
  – kunna förstå enkla instruktioner och anvisningar i vardagssituationer när de tilltalas långsamt och tydligt
  – kunna skriftligt ge grundläggande personlig information om sig själv och t.ex. fylla i enkla blanketter och frågeformulär
  – kunna producera korta och mycket enkla texter som förståeligt beskriver bekanta förhållanden, t.ex. skriva ett kort brev eller meddelande
  – kunna delta i enkla samtal som gäller vardagliga situationer och vanliga ämnesområden, t.ex. familjeförhållanden, boende, studier och motsvarande, om samtalsparten talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till
  – kunna använda enkla ord och fraser, kunna ställa och besvara enkla frågor som gäller bekanta samtalsämnen och situationer, t.ex. hälsningsfraser, shoppingterminologi, be om hjälp och motsvarande.

  Innehåll

  Under lektionerna ges grunder i grammatik och varierande uppgifter tränas par- och gruppvis. Uttalsövningar, hörförståelseövningar, kommunikationsövningar och några skriftliga uppgifter.

  Arbetssätt

  Närundervisning 56 timmar, övrigt arbete 74 timmar.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, förhör, aktiv närvaro.

  Litteratur

  Sonja Gehring & Sanni Heinzmann. Suomen mestari 1. ISBN: 978-951-792-436-8, eller nyare upplagan ISBN: 978-951-792-543-3 (tex via AdLibris). Ha gärna boken med från kursstart.

 • Registreringen är stängd

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning

  Universitetskurs
  27.09.2018
  13.09.2018
  15 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning

  Föreläsare

  PeD, docent Slotte Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  torsdag 27.9.2018 kl. 16:00-21:00
  fredag 28.9.2018 kl. 16:00-21:00
  lördag 29.9.2018 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
  – kritiskt diskutera innehållet i kurslitteraturen vad gäller teori, metoder och
  innehåll för språkutvecklande ämnesundervisning
  – tillämpa sina kunskaper inom området för att planera språkutvecklande
  ämnesundervisning
  – sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur elever med annan
  språklig och kulturell bakgrund kan integreras och stödjas i den ordinarie
  undervisningen, med fokus på språkliga aspekter.

  Innehåll

  Kursen behandlar didaktiska perspektiv för det flerspråkiga klassrummet, mer specifikt hur lärare i sin ämnesundervisning kan stöda elevers både språkliga och innehållsliga lärande. Huvudfokus ligger på skolspråket och dess utveckling från vardagsspråk till ämnesrelaterat språk. Under kursen behandlas olika pedagogiska modeller och arbetssätt såsom genrepedagogik, textsamtal och interaktionens betydelse för lärandeprocessen.

  Arbetssätt

  Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier, övningsuppgifter. Film, drama och digitala verktyg används. OBS! Kursdeltagarna kommer att göra en mindre förhandsuppgift inför kursen. Några veckor innan kursen inleds ges noggrannare instruktioner om denna.

  Examination

  Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
  Godkända analys-/planeringsuppgifter.

  Litteratur

  Under kursen läses ett urval av dessa texter. En kompletterande referenslista ges under kursen.

  Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
  Gibbons, P. (2006/2013). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren & Fallgren.
  Gibbons, Pauline (2006 / 2013). Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm: Natur & Kultur.
  Hajer, M. & Meestringa, T. (2010/2014). Språkinriktad undervisning – En handbok. Hallgren & Fallgren.
  Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2004/2013). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur.
  Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Stockholm: Natur och Kultur.
  Roe, A. (2014). Läsdidaktik efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups.
  Skolverket. (2011). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket.
  http://www.lh.umu.se/digitalAssets/82/82559_greppa-sprket-pdf.pdf
  Slotte, A & Forsman, L. (2016). Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande. I G. Oker-Blom, A. Westerholm (red.). Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande (s. 102–125). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 2016:4. http://www.oph.fi/download/180986_Sprak_i_rorelse.pdf.
  Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L. (2013). Skolspråk och lärande. Utbildningsstyrelsen. http://www.oph.fi/download/150655_Skolsprak_och_larande.pdf

  + ett antal artiklar från Lärportalen (https://larportalen.skolverket.se).

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik (25 sp). I mån av intresse kommer flera delkurser i ämnet att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Franska - Ht18 Franska 2 INSTÄLLD

  Universitetskurs
  20.09.2018
  04.09.2018
  4 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Franska – Ht18 Franska 2 INSTÄLLD

  Föreläsare

  FK Liewendahl Robert /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  torsdag 20.9.2018 kl.18:00-21:15
  torsdag 27.9.2018 kl.18:00-21:15
  torsdag 11.10.2018 kl.18:00-21:15
  torsdag 25.10.2018 kl.18:00-21:15
  torsdag 1.11.2018 kl.18:00-21:15
  torsdag 22.11.2018 kl.18:00-21:15
  torsdag 29.11.2018 kl.18:00-21:15

  OBS! Kursen fortsätter under våren 2019!

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Franska 1 eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Färdighetsnivå A1-A2 enligt den europeiska referensramen för språk.
  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
  – kunna förstå korta meddelanden och texter med vardagligt ordförråd som anknyter till vardagslivet
  – kunna förstå enkel vardaglig konversation då man talar långsamt och tydligt
  – kunna skriva enkla brev med idiomatiska fraser och hälsningar
  – kunna klara av korta sociala samtal om bekanta ämnen
  – kunna ge enkla beskrivningar av sig själva, sin familj och sin boendemiljö
  – kunna ge enkla beskrivningar av tidigare verksamhet, händelser och personliga erfarenheter.

  Innehåll

  Under Franska 2 utvecklas de studerandes förmåga att förstå det mest väsentliga i enkla diskussioner om vardagliga ämnen när talet är tydligt och tempot lugnt. De studerande lär sig att tillgodogöra sig innehållet i språkligt relativt okomplicerade texter samt att uttrycka sig flytande och mera mångsidigt både muntligt och skriftligt. De studerande breddar sin kännedom om vardagslivet och levnadsförhållanden i Frankrike. Inom grammatiken behandlas t.ex. adjektivets placering och komparation, imparfait och passé composé och skillnaden mellan dem, liksom också futur simple och conditionnel I. Även le gérondif och konditionala satsfogningar behandlas, vid sidan av adverb och olika pronomen.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

  Litteratur

  Birgitta Tillman mfl. Escalade 2 Textbok och övningsbok. Liber.

 • Företagsekonomi - Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1

  Fortbildningskurs
  19.11.2018
  19.10.2018
  1 / 10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1

  Föreläsare

  Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /

  Kursram

  Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner
  och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du
  framöver kommunicerar ekonomi.

  Kurstider

  19.11.2018 kl 9-16
  20.11.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  455

  Kommentar

  inkl kaffe och kursmaterial

  Inledning

  Kursen arrangeras i samarbete med Roda Utbildning Ab.

  Förkunskaper

  För denna ekonomikurs krävs inga förkunskaper.

  Målgrupp

  Den här kursen är perfekt för assistenter, sekreterare och andra som arbetar med administrativa uppgifter och som behöver få en bättre förståelse för ekonomi och dess olika begrepp. Kursen passar även för personer som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp sina ekonomiska kunskaper.

  Mål

  Konkreta exempel på vad du kan efter kursen är:
  – förstå och använda ekonomiska termer
  – dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
  – kunskap om olika sätt att påverka lönsamheten
  – läsa ekonomiska rapporter och tolka innebörden
  – olika ekonomirutiner och vilka samband som finns dem emellan.

  Innehåll

  – vad ekonomi är
  – olika tolkningar av begreppet ekonomi
  – olika företagsformer
  – förstå och använd ekonomiska rapporter
  – vad är egentligen en balansräkning?
  – intäkter och utgifter
  – fasta och rörliga kostnader
  – olika typer av tillgångar och skulder
  – periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut
  – budgetering
  – lär dig tolka bokslutet
  – momshantering
  – betalningar
  – bokföring
  – fakturering
  – hur man gör en budget
  – förstå grunderna i företagandet.

  Arbetssätt

  Vi varvar med mycket övningar och praktiska exempel
  hämtade från dagens företagsverklighet.

 • Registreringen är stängd

  Förskolepedagogik - Ht18 Språkträning utifrån Karlstadmodellens pedagogik -alla barns rätt till att lära, använda och utveckla språk och kommunikation

  Fortbildningskurs
  12.10.2018
  14.09.2018
  22 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – Ht18 Språkträning utifrån Karlstadmodellens pedagogik -alla barns rätt till att lära, använda och utveckla språk och kommunikation

  Föreläsare

  Fil kand specialpedagogik. Certifierad handledare i Karlstadmodellen Persson Jeanette /

  Kurstider

  12.10.2018 kl 9-13

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  175

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Föreläsningen riktar sig till alla som möter barn inom barnomsorg – ålder 1–6 år.

  Mål

  Syftet med föreläsningen är
  – att ge deltagarna en teoretisk bakgrund till Karlstadmodellen som språkträningsmodell
  – att inspirera deltagarna till hur kan vi erbjuda språkträning – en språkresa genom de olika språkliga faserna inom Karlstadmodellen
  – att visa hur kan vi jobba språkligt med Babblarna
  – att presentera ett pågående språkprojekt.

  Arbetssätt

  Kursen kommer att ges som en halvdagsföreläsning med möjlighet för deltagarna att ställa frågor.

  Övrig information

  Jeanette Persson är certifierad handledare i Karlstadmodellen och driver företaget SPRÅKOM – språkutveckling och kommunikation sedan 2007. Jeanette har en fil. kandidat i specialpedagogik samt utbildning inom handikappvetenskap. Jeanette är även förälder till ett barn med språkhinder.

 • Registreringen är stängd

  Ht18 Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare, allmän information

  Universitetskurs
  19.09.2018
  19.09.2018
  0 / 0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ht18 Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare, allmän information

  Föreläsare

  /

  Kursram

  KOMPLETTERANDE STUDIER, LÄMPLIGHETSPROV, FÖR BEHÖRIGHET SOM SOCIALARBETARE PÅ ÅLAND

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar
  erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår
  från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Även övriga berörda och intresserade av området kan ges möjlighet att ta del av studierna.

  Studierna omfattar fyra delar:

  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Kurstider

  OBS! Information över de olika kursdelarna samt möjlighet att anmäla sig till dessa sätts ut så fort litteraturlistorna är uppdaterade.

  Första anmälan

  19.09.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.09.2018

  Inledning

  Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

  Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, på webbadressen www.open.ax. Där finns snart de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda.

  Man kan anmäla sig till så många provdelar man vill, men allra senast 24.10. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 3.12.2018 kl. 12.00.

  Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

  Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

 • Registreringen är stängd

  Hälsoteknologi - Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi

  Universitetskurs
  14.09.2018
  18.09.2018
  14 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 14.9.2018 kl.18:00-21:15
  lördag 15.9.2018 kl.09:00-16:30
  lördag 10.11.2018 kl.09:00-16:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
  – beskriva vad digitalisering inom vård och omsorg innebär ur ett etiskt perspektiv
  – redogöra för minst tre centrala begrepp i relation till etiska frågeställningar inom hälsoteknologin
  – diskutera etiska frågor om teknologi i vård och omsorg utgående från de etiska riktlinjer som finns presenterade i kurslitteraturen
  – förklara hur hälsoteknologiska lösningar kan underlätta för sårbara grupper
  – känna till etiska utmaningar vid utvecklandet av olika evidensbaserade hälsoteknologiska och användarvänliga lösningar.

  Innehåll

  Kursen ger grundläggande kunskaper i hälsoteknologi samt kunskap om de etiska utmaningar som kan förekomma vid olika aspekter av eHälsa, patientcentrerade eHälsotjänster och digitala vårdsystem som berör individer inom social- och hälsovård. Kursen innefattar centrala begrepp i relation till etiska frågeställningar inom hälsoteknologi som exempelvis ansvar, värdighet, integritet och självbestämmanderätt. Hälsoteknologi som ett verktyg för sårbara grupper. Etiska riktlinjer gällande hälsoteknologi i vård och omsorg samt etisk utvärdering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten, seminarier, självstudier. Studiebesök.
  Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.

  Examination

  Godkänt grupparbete, skriftligt övningsarbete.

  Litteratur

  Birkler, J. & Dahl, M.R. (2014). Den digitala patienten. Stockholm, Liber. (Kap 1,
  4, 5)
  Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund,
  Studentlitteratur. (valda delar)
  Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja
  terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja. Porvoo, Fioca Oy. (behandlas under kursen)
  Social- och hälsovårdsministeriet. (2010). Teknologia ja etiikka sosiaali ja

  terveysalan hoidossa ja hoivassa. Rapport 30.(behandlas under kursen)
  Sävenstedt, S., Zingmark, K. & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och
  omsorg av äldre: teknik, etik och praktik. Lund, Studentlitteratur. (Kapitel 11).
  Social och hälsovårdsministeriet. (2011). Den etiska grunden för social och
  hälsovården.
  http://etene.fi/documents/1429646/1571620/Publikation+33+Den+etiska+grunden+f%C3%B6r+social+och+h%C3%A4lsov%C3%A5rden%2C+2011.pdf/3cd3621e-5301-43d7-9eeb5f6aecf84f5e
  Sandås , S., & Koskinen , C. (2015). Vårdpersonalens erfarenheter av
  datateknologins inverkan på vårdarbete och vårdrelation. Hoitotiede 27(1),43-52.

 • Informationsbehandling - Ht18 Det Nya Mediesamhället

  Fortbildningskurs
  08.11.2018
  22.10.2018
  11 / 30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Ht18 Det Nya Mediesamhället

  Föreläsare

  Andersson Ronny /

  Kursram

  Kommer vi år 2022 att konsumera mer falsk information än sann?
  Informationsbyrån Gartner – som brukar ha rätt i det mesta – påstår så. Påståendet har makt att i grunden förändra villkoren för skola, informationsspridning, kunskapsinhämtning samt begreppen sanning och fakta.
  Detta är en heldag om den utveckling som under dessa 25 år lett fram till dagens situation med helt nya villkor för spridning av och åtkomst till information och kunskap.

  Kurstider

  8.11.2018 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  30.08.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  40

  Kommentar

  inkl kaffe

  Inledning

  Kursen delfinaniseras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen kan vara att stort intresse för dig som är lärare, bibliotekarie eller har annat arbete inom kunskap, media och information.

  Innehåll

  Vad menas med ”det nya mediesamhället”? Vad har egentligen hänt på 20 år? Ett avstamp för resten av dagen.
  Internethjärnan – hur den nya tekniken påverkar oss. Vad säger forskningen?
  Kommersialismen tar för sig på webben, blir smartare och mindre direkt igenkännbar. Vad betyder det för oss användare? För utbildningen?
  Information och nyheter gifter sig med reklamen.
  Spelar det någon roll egentligen?

  Algoritmerna och flödena tar över. Här beskrivs allt du inte visste om hur information idag förpackas och distribueras. Allt beskrivs in i minsta detalj, det är nämligen helt avgörande att i grunden förstå hur algoritmer och flöden formar och bekräftar världsbilder.

  Delandet i sociala medier, varför och vad blir effekterna? Kampanjerna, bluffarna och konspirationerna. Nya och aktuella exempel.
  Alla dessa hatforum. Vad är det som skrivs? Vilka deltar? Vad händer sedan med hatet?

  Hur tänker Google fortsätta hantera sin position? Filterbubblor och faktaranking. Googles och de stora nätjättarnas världssyn styr alltmer vad vi får läsa. Är inte det som händer nu egentligen att betrakta som censur.

  Internet som arena för marknadsföring av världsbilder, åsikter och politiskt/socialt kampanjande. Fakta och faktaresistens. Finns det överhuvudtaget en sanning? Hur ska vi i så fall bevisa den och hävda den i en tid när fejkade nyheter och förpackad information blir allt vanligare?
  ”Gammelmedia” och traditionell journalistik lämnar plats för Det Nya Mediesamhället. Ungdomars konsumtion av nyheter och information via sociala medier och flöden.

  Vad säger forskningen om allt det här? Ser vi egentligen några nya problem? Eller är det bara ”samma gamla vanliga” men i ny förpackning?

  Sist men inte minst – Hur kan det som sker tänkas påverka skolan? Läsförmågan? Gemensam kunskapsinhämtning? Synen på världen? Demokratin?

  Och hur ska man ställa sig till den fråga som dagen inleddes med?

  Övrig information

  IT-pedagog Ronny Andersson har under 25 års tid framgångsrikt föreläst för och utbildat svenska folk-, skol- och gymnasiebibliotek samt skolor om källkritik på internet. Hans kurser har i utvärderingar fått mycket bra betyg och ansetts vara en god hjälp vid arbetet med bedömning av webbsidors innehåll och tillförlitlighet.

 • Registreringen är stängd

  Informationsbehandling - Ht18 Excel för självlärdaINSTÄLLD

  Fortbildningskurs
  11.10.2018
  11.09.2018
  0 / 10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Ht18 Excel för självlärdaINSTÄLLD

  Föreläsare

  Grandin Thomas /

  Kursram

  Denna kurs är för dig som lärt dig Excel på egen hand och som nu vill
  lära dig mer om Excel.

  Kurstider

  11.10.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  290

  Kommentar

  inkl kaffe och kursmaterial

  Inledning

  Kursen arrangeras i samarbete med Roda Utbildning Ab.

  Förkunskaper

  Du ska arbeta i Excel men du behöver inte ha gått någon kurs tidigare.
  För dig som har begränsad eller ingen erfarenhet av Excel rekommenderar
  vi vår tvådagarskurs, Excel Grundkurs, där mer tid ges för
  övningar och praktiska moment.

  Målgrupp

  Kursen är för dig som redan arbetar med Microsoft Excel och vill effektivisera
  ditt arbete ytterligare. Denna excelkurs på en dag vänder
  sig till dig som är självlärd och vill ha en stabilare grund att stå på. Kursen passar dig som jobbar med versionerna 2010, 2013 och
  2016 av Microsoft Excel.

  Mål

  När denna grundkurs i Excel är klar kan du inte bara det grundläggande som behövs för att själv skapa, ändra och anpassa kalkyler
  och diagram. Du får även ett nytt kraftfullt verktyg.
  Vi lär dig hur du arbetar med flik- och fönsterhantering samt populära
  funktioner som t.ex. ”Summa” i Microsoft Excel.

  Innehåll

  Kursinnehåll anpassat för dig som är
  självlärd i Excel:
  – grunderna i Excel
  – skapa formler, d.v.s. beräkningar i Excel
  – skillnaden mellan relativa och absoluta
  referenser
  – ändra kalkylens utseende
  – att använda kalkylbladsfunktioner
  – skapa och ändra diagram
  – att jobba med flera kalkylblad; lägga till/
  ta bort blad, flytta blad, döpa blad samt
  skriva på flera blad samtidigt
  – skydda celler för att undvika att formler
  och information raderas
  – tabellhantering – bl.a. sortering och
  filtrering
  -låsa fönstret så att rubrikerna i en tabell
  alltid syns.

 • Registreringen är stängd

  Informationsbehandling - Ht18 Excel GrundkursINSTÄLLD

  Fortbildningskurs
  27.09.2018
  28.08.2018
  1 / 10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Ht18 Excel GrundkursINSTÄLLD

  Föreläsare

  Grandin Thomas /

  Kursram

  Vi ger dig verktygen för att snabbt kunna bli företagets nya
  expert på Microsoft Excel! Du får en flygande start med världens mest lättanvända kalkylprogram.

  Kurstider

  27.9.2018 kl 9-16
  28.9.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.08.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  420

  Kommentar

  inkl kaffe och kursmaterial

  Inledning

  Kursen arrangeras i samarbete med Roda Utbildning Ab.

  Målgrupp

  Den här kursen passar dig som aldrig arbetat med eller gått en kurs
  i Microsoft Excel eller är mycket ovan i programmet och vill lära dig
  grunderna. Här ingår mycket praktisk övning. Kursen passar dig som jobbar med versionerna 2010, 2013 och 2016 av Microsoft Excel.

  Mål

  När denna grundkurs i Excel är klar kan du allt det grundläggande
  för att själv kunna skapa, ändra och anpassa kalkyler och diagram.
  Redan dagen efter kursen skriver du egna formler och skapar imponerande diagram på en helt ny nivå! Du får nu ett nytt kraftfullt och lönsamt verktyg i dina händer som imponerar på dig själv och på andra. Vi lär dig hur du arbetar med flik- och fönsterhantering samt populära funktioner som t.ex. ”Summa” i Microsoft Excel.

  Innehåll

  – grunderna i Excel
  – skapa, öppna, spara och stänga en kalkyl
  – skriva ut en kalkyl
  – utskriftsinställningar
  – skapa formler, d.v.s. beräkningar
  – skillnaden mellan relativa och absoluta referenser
  – ändra kalkylens utseende
  – att använda kalkylbladsfunktioner
  – skapa och ändra diagram
  – att jobba med flera kalkylblad; lägga till/
  ta bort blad, flytta blad, döpa blad samt
  skriva på flera blad samtidigt
  – skydda celler för att undvika att formler
  och information raderas
  – tabellhantering – bl.a. sortering och
  filtrering
  – låsa fönstret så att rubrikerna i en tabell alltid syns.

 • Registreringen är stängd

  Informationsbehandling - Ht18 Infografik – att visualisera utifrån underlag och producera enklare infografik

  Fortbildningskurs
  11.10.2018
  11.09.2018
  13 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Ht18 Infografik – att visualisera utifrån underlag och producera enklare infografik

  Föreläsare

  Bildpedagog/bildlärare Lindqvist Anna-Lena /

  Kurstider

  Torsdag 11.10.2018 kl 9-16
  Tisdag 23.10.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  22.08.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  395

  Kommentar

  inkl kurskompendium och kaffe

  Inledning

  Med infografik menar man visualisering av data, information och statistik.
  Att visuellt förklara komplext och svårbegripligt material, komplicerade sammanhang eller skeenden. En organisation kan till exempel behöva beskriva sin verksamhet eller vilken nytta ett projekt tillför, ett företag kan ta hjälp av infografik för att beskriva sin affärsidé eller en svår kommunikationsfråga. Infografik är en visuell lösning som bär ett budskap hela vägen fram till målgruppen.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i infografik och kunna presentera sin information på ett komprimerat och överskådligt sätt.
  Kursen kan vara till nytta för dem som jobbar med information i en kommun,
  på en myndighet eller i någon annan organisation. Kursen kan även vara till nytta för redaktörer och andra som sysslar med marknadsföringsmaterial eller internkommunikation.

  Mål

  Målet med utbildningen är att ge dig ett starkt verktyg i Adobe Illustrator att själv kunna göra enklare infografik. Du får en introduktion i när man kan använda infografik och vad ett underlag består av. Du får lära om olika uttryck/infografikens formspråk och se styrkan med infografik. Vi tar även upp does and don`ts för att undvika vanliga misstag. Du får färdigheter för att kunna använda underlag och förvandla dessa underlag till tilltalande och visuellt intresseväckande och förklarande infografik. Du får lära dig de verktyg i Adobe Illustrator som behövs för att skapa infografik och du ska kunna publicera infografiken på webb, sociala medier eller i print-media.

  Innehåll

  Under kursen går vi igenom:

  – introduktion och översikt, ”Show–Dont Tell”.
  – olika manér och designtraditioner inom infografik
  – när kan man använda –och vad kan man göra själv?
  – olika case där infografiken har löst kommunikationen
  – vad är ett underlag? –och olika typer av underlag
  – färger och formspråk
  – statistik och olika typer av diagram
  – does and donts – Misstag och hur ska det bli rätt istället?
  – Adobe Illustrator – Ett verktyg för att göra infografik
  – genomgång av funktioner i Illustrator som används vid produktion av infografik. (Kompendium delas ut).

  – Workshop – producera infografik utifrån givna underlag. Visuellt tänkande
  (1 dag)
  – publicera grafiken på olika plattformar.

  Arbetssätt

  Kursen omfattar två heldagar med paus mellan kursdagarna.
  Mellan kurstillfällena jobbar deltagarna med sitt eget material. Kurskompendium med tips & tricks för Infografik i Adobe Illustrator ingår och det kan användas för att träna på egen hand till andra kurstillfället. Då fokuseras det på workshop med olika underlag. Sista tillfället avslutas med en gemensam reflektion samt feedback från föreläsaren.

  Litteratur

  Kursarrangören tillhandahåller programvaran.

  Övrig information

  Anna-Lena Lindqvist har examen från Konstfack i Stockholm som bildpedagog/bildlärare samt tio års erfarenhet av nyhetsgrafik på Stockholms redaktioner inom dagspress och TV (SVT, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet) Hon har unik kompetens inom infografik och håller också kurser inom det samt har olika uppdrag inom visuell kommunikation hos olika företag.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Ht18 Marknadskommunikation

  Universitetskurs
  28.09.2018
  24.09.2018
  11 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring – Ht18 Marknadskommunikation

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet 28.9-21.12.
  Närstudier fre 28.9 kl. 18.00-20.30 och lördag 29.9 kl. 9.30-13

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Introduktion till marknadsföring, 5 sp samt Marknadsföring i praktiken, 5 sp, Konsumentbeteende, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas att studeranden:
  – kan identifiera, utvärdera och analysera val av kommunikationsstrategi, både teoretiskt och praktiskt
  – kan planera, genomföra och utvärdera reklamplanering och utformning av reklamkampanjer
  – har förmåga att tillämpa grundläggande begrepp beträffande kommunikationsteori och varumärkesteori

  Innehåll

  Kursen introducerar deltagarna till marknadskommunikationens grunder, med särskilt fokus på budskap och kanal. Kursen strävar efter att ge en djupare kunskap kring hur företag effektivt kan kommunicera (internt och externt) i syfte att bygga starka varumärken både nationellt och internationellt. Reklam- och varumärkesteori är viktiga delområden inom kursen, liksom digitala miljöer och sociala medier. Studerandena har efter kursen insikter i hur man i företag och andra organisationer kan hantera marknadskommunikation och varumärken på ett framgångsrikt sätt.

  Kursen behandlar kommunikationsteori och -strategier, reklamteori, varumärkesteorier, digital marknadsföring, social media osv. Under kursen jobbar deltagarna projektbaserat i team med uppdrag från näringslivet.

  Examination

  – individuella litteraturgenomgångar
  – övningar i form av observationer, analys av olika slags marknadsföringsmaterial
  – skriftlig reflektion om sig själv som konsument och mottagare av marknadsföring
  – slutrapport i form av en sammanställning av utvalda teman
  – självutvärdering.

  Litteratur

  Optimal marknadskommunikation, Micael Dahlen, Fredrik Lange, Sara Rosengren, 2017, Liber
  Marknadskommunikation, Rita Mårtensson, 2008, Studentlitteratur

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Ht18 Härskartekniker -verktyg för schysst kommunikation på jobbetINSTÄLLD

  Fortbildningskurs
  01.10.2018
  31.08.2018
  5 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Ht18 Härskartekniker -verktyg för schysst kommunikation på jobbetINSTÄLLD

  Föreläsare

  Christoffersen Pontus /

  Kursram

  Detta är en workshop som, på ett enkelt och underhållande sätt lär er ge svar på tal när härskarteknikerna attackerar – så att ni kan fokusera på det som är viktigt!

  Om härskartekniker inte hanteras på ett retoriskt vinnande sätt har de en tendens att föröka sig och bli en del av kulturen i det bolag eller organisation där du är. Och när någon tillåts ta den fula vägen till makt – genom härskartekniker – blir det ofta kollegors motivation och självförtroende som får betala priset. Lösningen på problemet är att utrusta sig med ett kommunikativt självförsvar, där vi får verktyg för att bemöta härskarteknikerna snyggt – och behålla fokus på vårt budskap!

  Kurstider

  1.10.2018 kl 9-13

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  198

  Kommentar

  inkl kaffe

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till alla människor som vill vässa sitt retoriska självförtroende och självförsvar. Du får lära dig hur du hanterar besvärliga typer snyggt och hur du på ett retoriskt vinnande sätt bemöter olika personligheter utan att “krocka”.

  Innehåll

  Workshopen går bland annat igenom:
  – introduktion till modern retorik
  – därför förekommer härskartekniker så ofta
  – situationerna som härskartekniker älskar
  – lär dig identifiera våra 8 härskartekniker
  – så bemöter du varje härskarteknik
  – hantera härskare i sociala medier
  – skillnad i kommunikation i text vs personligt möte
  – minska risken för att bli utsatt för en härskning!
  – konstruktiva alternativ till härskartekniker
  – det som inte är härskartekniker – våra fyra kommunikationsstilar
  – konsten att ge och få feedback utan att härska!

  Arbetssätt

  Under denna utbildning varvas teoretiska insikter med praktiska övningar.
  Ni får handfasta verktyg för hur ni skapar ett arbetsklimat där alla trivs, och där de som agerar motarbetare blir till medarbetare. Vi går igenom hur härskartekniker fungerar, ni lär er sätta fingret på de 8 vanligaste härskarteknikerna och ni får öva på att bemöta dem framgångsrikt med enkla medel. Ni får även lära er hur ni stärker – och behåller – er trovärdighet, så att risken för att bli utsatt för en härskarteknik minskar. Verktygen tillämpas sedan i praktiken genom kreativa och effektiva övningar, alla med hög igenkänningsfaktor.

  Litteratur

  Kursinnehållet utgår från Elaine Eksvärds bok Härskarteknik: den fula vägen till makt.2018. Storpocket.

  Övrig information

  Pontus Christoffersen är retorikkonsult och föreläsare på Snacka
  Snyggt. Han har en kandidatexamen i retorik från Örebro universitet
  och en certifiering i praktisk psykologi (NLP) från Gothia Akademi.
  Pontus håller i föreläsningar, workshops, kurser och individuella
  retorikträningar. Hans pedagogiska styrka är hans förmåga att väva
  samman retorik och psykologi vilket genererar en personlig precision i
  verktygen han delar med sig av.

 • Krispsykologi - Ht18 Introduktion till krispsykologi

  Universitetskurs
  23.11.2018
  31.10.2018
  33 / 35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Ht18 Introduktion till krispsykologi

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 23.11.2018 kl. 17:00-21:00
  lördag 24.11.2018 kl. 09:00-16:30
  söndag 25.11.2018 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna redogöra allmänt för grundläggande teori inom krispsykologi
  – kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut
  – kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.

  Innehåll

  Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller igenom.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner.

  Examination

  Hemtentamen.

  Litteratur

  Litteratur:
  Raundalen, M. & Schulz, J.-H. (2007). Krispedagogik – hjälp till barn och unga i kris. Lund: Studentlitteratur.
  Dyregrov, A. (2007). Sorg hos barn – En handledning för vuxna. Lund: Studentlitteratur.
  Fahrman, M. (1993). Barn i kris. Lund: Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen inleder ett nytt grundstudieblock (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht18 Storolyckor/katastrofberedskap

  Universitetskurs
  05.10.2018
  20.09.2018
  32 / 35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Ht18 Storolyckor/katastrofberedskap

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 5.10.2018 kl. 17:00-21:00
  lördag 6.10.2018 kl. 9:00-16:30
  söndag 7.10.2018 kl.9:00-15:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:
  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland.

  Innehåll

  I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar, aktiv närvaro i minst 75%. Eventuellt även gästföreläsningar.

  Examination

  Aktivitet under närstudierna, reflekterande dagbok, hemtentamen.

  Litteratur

  Dyregrov, A. (2002). Katastrofpsykologi. Studentlitteratur
  Leppävuori, A., Paimio, S., Avikainen, T., Nordman, T., Puustinen, K., & Riska, M. (2009).Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Tammi (behandlas under kursen)
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen hör till grundstudieblocket (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Law - Ht18 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example

  Yrkeshögskolekurs
  15.10.2018
  24.09.2018
  0 / 20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Law – Ht18 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example

  Föreläsare

  Associate Professor of International Law Spiliopoulou Åkermark Sia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  Duration: 15.10.2018 – 07.01.2019

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Prerequisites: The course approaches territorial autonomy from an interdisciplinary perspective, focusing on law and political science. A bachelor’s degree in the humanities (political science, peace and conflict studies, international law, public administration or other relevant disciplines) or equivalent experience and a proficient command of English are recommended prerequisites for successful participation. Each module includes obligatory tasks that need to be fulfilled in order to proceed to the next module.

  Mål

  Learning objectives: The course is an introduction to territorial autonomy, in theory and practice, and the so-called “Åland Example”. The aim of the course is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, power-sharing and minority rights. After completion of the course the student should:
  • have a solid knowledge about territorial autonomy and the Åland Islands case based on a broad academic framework of different perspectives
  • be able to relate the concept of autonomy to related concepts such as power-sharing, self-determination and minority rights
  • be well acquainted with the characteristics of the Åland Island’s special status regarding demilitarisation, neutralisation and cultural and linguistic safe-guards
  • have knowledge about the processes of development of the Åland autonomy within the Finnish national political system
  • be able to critically analyse and employ mechanisms of territorial autonomy to different international situations, and
  • be able to formulate, analyse and discuss central theoretical concepts of territorial conflict management.

  Innehåll

  Contents: The course encompasses 5 modules, as well as introductory reading materials and a final essay of 4000 words.
  • Political power-sharing and institutional solutions for autonomy
  • Linguistic safeguards, the ‘right of domicile’ and diversity issues
  • Security perspectives: Demilitarisation, neutralisation, collective security
  • The Challenge of multi-level governance and regional Integration
  • Tools for Conflict Resolution and case studies

  Arbetssätt

  Approach: The Åland Example is used as the main case study. We will discuss the demilitarisation and neutralisation, the autonomy regime as well the cultural and linguistic safeguards pertaining to Åland. A focus will be on the development of the regime over time, including more recent shifts in the regime. The course will also discuss the relevance of territorial autonomy as a possible tool for conflict resolution. Students shall be encouraged to critically reflect upon the relevance of autonomy as a potential solution to ethno-political conflicts.
  Successful participants will be awarded 5 credit points based on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). The workload thus corresponds to approximately 132 hours of work. Student work includes compulsory reading, audio and video material, regular participation in forum discussions and short essays to be completed within every module. A final essay (4000 words) is due at the end of the course.
  Format: The course will be taught online on a digital e-learning platform through rich selections of resources including course literature, audio and video material and a discussion forum. All participants will get log-in details and further instructions upon registration. The course presupposes an interactive use of the digital course platform by the students. The language of instruction is English. The course is offered in cooperation with the Åland Islands Peace Institute.

  Examination

  Examination:
  A final grade on grading scale A-E (where A is the highest possible grade) will be awarded for the final essay upon completion of the course and its compulsory tasks. Regular and substantive participation within deadlines across all modules is a prerequisite for being able to submit the final essay. A certificate is issued by the Open University/Åland University of Applied Sciences for those that have successfully completed the course.

  Litteratur

  Readings:
  All compulsory course material will be provided on the e-platform.
  Prior to the start of Module I, participants will be required to read two introductory texts (ca 40 pages).

  Övrig information

  Contact person:
  Please contact main course teacher Sia Spiliopoulou Åkermark (sia[at]peace.ax) if you have questions about the course.
  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax.

  Register by sending an e-mail to the course organizer, open@ha.ax, with the course name, your name, birth date and address, incl. mail-address.

 • Ledarskap - Ht18 Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

  Fortbildningskurs
  30.10.2018
  02.10.2018
  4 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Ht18 Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv

  Föreläsare

  Filosofie doktor i psykologi Mellner Christin /

  Kursram

  Det moderna arbetslivet kännetecknas av globalisering, snabb teknologisk utveckling, hög komplexitet och konkurrens, ofta i kombination med ökade kostnader och minskande resurser inom organisationer.

  Detta ställer höga krav på flexibilitet och att klara av snabba omställningar. Dessa villkor innebär en kombination av osäkra och oförutsägbara förhållanden vilket skapar stress för både chefer och medarbetare.

  Som chef är man i frontlinjen av dessa förändringar med ansvar att leda medarbetare och verksamhet i komplexa högstressmiljöer och står därmed inför en mängd nya utmaningar som innebär bredare, tyngre och otydligare ansvarsroller. Mot bakgrund av denna utveckling framstår rollen som ledare i dagens arbetsliv som allt mer betydelsefull, samtidigt visar undersökningar att stress och sjukskrivningar bland chefer ökar och att chefsomsättningen är hög. Det ställer frågor kring hur villkoren i det moderna arbetslivet ser ut för chefer och hur de upplever sitt eget ledarskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv, dvs förutsättningar för att kunna, orka, och vilja ha ett chefsuppdrag idag, att som chef hålla på sikt, samt ett hållbart, hälsofrämjande ledarskap gentemot sina medarbetare.

  Kurstider

  30.10.2018 kl 9-12

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  200

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Inledning

  Denna halvdag består av föreläsning, vilket integreras med inslag av seminarium där deltagarna i mindre grupper diskuterar olika frågeställningar.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Föreläsningen riktar sig till alla som har ledande position inom sin organisation både inom offentlig och privat sektor.

  Innehåll

  Föreläsningen utgår ifrån:
  – hur ser chefers egna villkor ut i dagens alltmer komplexa organisationsstruktur?
  – vilka krav och förväntningar behöver de leva upp till i sin roll?
  – hur ser deras förutsättningar och behov ut för att kunna, orka, och vilja leda i det moderna arbetslivet?
  – vilka faktorer, i form av organisatoriska förutsättningar och individuella förhållningssätt, hjälper – stjälper chefer att hålla i sin roll?
  Vad är viktigt, och varför?

  Arbetssätt

  Föreläsning och diskussioner.

  Övrig information

  Christin Mellner, fil. dr. och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet ger här en halvdags föredrag och seminarium baserat på resultaten från sitt forskningsprojekt Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv (2014 – 2017) genomfört bland 1,600 chefer.

 • Ledarskap - Ht18 Practical Workshop Facilitation Skills

  Fortbildningskurs
  27.11.2018
  29.10.2018
  12 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Ht18 Practical Workshop Facilitation Skills

  Föreläsare

  Agil Coach Janlén Jimmy /

  Kursram

  Att facilitera bra workshops och möten som resulterar i tydliga inkluderande beslut och engagemang är en konstform i sig. Under denna kurs kommer du att lära dig verktyg, färdigheter, olika workshop-format, tekniker och tips vilka gör dig till en skickligare och starkare facilitator. Moderna organisationer förlitar sig på effektiv kommunikation, kunskapsspridning och distribuerat beslutsfattande – allt detta händer typiskt i möten mellan människor. Efter denna kurs kommer du klara av att facilitera effektivare möten som engagerar alla deltagare och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.

  Kurstider

  27.11.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  29.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  370

  Kommentar

  inkl. kaffe.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som ofta finner dig leda och facilitera möten och vill lära dig hur du kan göra dessa möten roligare, mer engagerande, effektivare och som resulterar i starkare och tydligare beslut. Du har kanske en roll som chef, Scrum Master, projektledare, produktägare eller utbildare.

  Mål

  Målet med utbildningen är att ge dig verktyg, tips, tekniker och färdigheter för att bli en starkare och bättre facilitator. Det du lär dig kommer gå att applicera på avdelningsmöten, i planeringsmöten, på retrospektiv, när du håller utbildning och i diskussionstunga möten.

  Innehåll

  Under kursen går vi bland annat genom:
  – hur du faciliterar engagerande möten
  – hur Groan Zone-modellen används för att forma en workshop för att nå inkluderande beslutsfattande
  – förberedelser innan workshoppen
  – hur du sätter scenen och kickar igång mötet med Check-ins för att på så sätt öka närvaron och sätta fokus på målet med workshoppen
  – en bred repertoar av olika workshop-format, samt förståelse för att välja lämpligt format givet förutsättningarna och syftet för mötet
  – massor av faciliterings-tekniker och tips som gör dig till en grym och uppskattad facilitator
  – hur du som facilitator kan arbeta med energin och engagemanget i mötet
  – olika metoder och tekniker för beslutsfattande.

  Arbetssätt

  Föreläsning, övningar, diskussioner.

  Litteratur

  Bok- och lästips ges under kursen.

  Övrig information

  Jimmy Janlén är agil coach och utbildare på konsultbolaget Crisp i Stockholm. Som agil coach stöttar han företag, ledning, chefer och team att hitta vägar till effektivare samarbete med mindre byråkrati med hjälp av agile och lean. Utöver detta håller Jimmy ofta kurser och föreläsningar inom ämnen som agilt ledarskap, facilitering, visualisering, effektiva team, agile på stor skala och mycket mera. Jimmy och Crisp är även kända för sina böcker och utbildningsfilmer på YouTube.

 • Logopedi - Ht18 Rösten

  Universitetskurs
  26.10.2018
  03.10.2018
  5 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Logopedi – Ht18 Rösten

  Föreläsare

  FD Holmqvist-Jämsén Sofia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 26.10.2018 kl.17:00-21:00
  lördag 27.10.2018 kl.09:00-13:00
  fredag 9.11.2018 kl.17:00-21:00
  lördag 10.11.2018 kl.09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Målgrupp

  För dej som har rösten som arbetsredskap, tex lärare, präster, föredragshållare mm. Även sångare kan ha behållning av kursen.

  Mål

  Målet med kursen är att ge en bred kännedom om rösten i teori och praktik.
  Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:
  a) beskriva normal röstproduktion
  b) beskriva röstens utveckling och åldrande
  c) diskutera akustisk analys av röstkvalitet
  d) utföra perceptuell bedömning av röstkvalitet
  e) definiera termer gällande röstproduktion och bedömningen av den
  f) utföra röstövningar och ha kännedom om den egna rösten och egen
  röstergonomi

  Arbetssätt

  Föreläsningar och praktiska övningar.

  Examination

  litteraturtentamen

  Litteratur

  Sundberg, Johan. (2007). Röstlära: fakta om rösten i tal och sång. Konsultfirman Johan Sundberg.
  Elliot, Ninni. (2009). Röstboken: tal-, röst- och sångövningar. Studentlitteratur.
  Lindblad. (första upplagan). Rösten. Studentlitteratur.

 • Registreringen är stängd

  Nordiska språk - Ht18 Danska INSTÄLLD

  Universitetskurs
  12.10.2018
  20.09.2018
  4 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nordiska språk – Ht18 Danska INSTÄLLD

  Föreläsare

  FM Borch Adam /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 12.10.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 13.10.2018 kl. 09:00-14:45
  söndag 14.10.2018 kl.09:00-13:00
  fredag 26.10.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 27.10.2018 kl.09:00-14:45
  söndag 28.10.2018 kl.09:00-13.00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Forkundskaber: Det forventes at man kan tale og forstå svensk. Derudover kræves ingen forkundskaber.

  Innehåll

  Kursusbeskrivelse: Målet med kurset er ikke at du skal lære at tale dansk, men at du skal lære at forstå talt dansk. Kurset vil derfor først og fremmest bestå af lytteøvelser af forskellig slags. På kurset vil vi desuden studere de vigtigste forskelle mellem dansk og svensk ordforråd.

  Arbetssätt

  Mundlige og skriftlige øvelser.

  Examination

  Skriftlig eksamen.

  Litteratur

  Et udvalg af udprinted/elektronisk materiale.

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Ht18 Förändringsledning

  Universitetskurs
  17.09.2018
  13.09.2018
  16 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning – Ht18 Förändringsledning

  Föreläsare

  TD Inkinen Heli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under 17.9-12.12.2018.
  Närstudieträff 21-22.9, fre 18:00-20:30, lö 09:00-13:00,
  föreläsningar och grupparbete.
  En reflektionsuppgift skickas in före närträffen. Närvaro obligatoriskt.

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i organisation och ledning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Kursens lärandemål:
  -beskriva vad som händer i en organisation i förändring
  -analysera prosessen av organisationsförändring
  -diskutera olika perspektiver av förändringsledning
  -använda i praktiken flera metoder av förändringsledning
  -leda och sammanfatta caseanalyser av förändringsprocesser.

  Innehåll

  Det enda beständiga är förändring. Vår omvärld förändras och förändringen i omvärlden påverkar också organisationerna. I denna kurs lär du dig hur man kan analysera, driva och leda organisationsförändringar med fokus på kontext, innehåll, strukturer o processer.

  Under kursen bekantar du dig med fem olika perspektiv på förändringsledning men du får också lära dig mera praktiska redskap som drivkrafter, innehåll, kontext, strukturer, strategier och processer.

  Examination

  En reflektionsuppgift skickas in före närträffen. Närvaro obligatoriskt på träffen. (20 % av vitsordet), 4 individuella uppgifter baserad på kursmaterialen (40 % av vitsordet), en individuell uppgift (40 % av vitsordet).

  Litteratur

  Jean Helms Mills, Kelly Dye & Albert J.Mills (2009): Understanding Organizational Change.
  Samt artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

 • Pedagogik - Ht18 21 vägar till kunskapstörst -nå ut -nå alla!

  Fortbildningskurs
  12.11.2018
  15.10.2018
  0 / 30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Ht18 21 vägar till kunskapstörst -nå ut -nå alla!

  Föreläsare

  Mellanstadielärare, föreläsare och författare Hermansson Micke /

  Kursram

  Grej of the day (GOTD) är en av de senaste årens mest uppskattade undervisningsinnovationer.

  I detta seminarium visar Micke Hermansson, upphovsmannen till GOTD, varför de olika elementen i GOTD är framgångsrika. Genom att botanisera bland de bästa retorikerna och de mest framgångsrika pedagogerna och forskarna söker han svar på frågorna:
  – hur når man fram till sina åhörare?
  – hur får man dem att lära och minnas?

  Välkommen till ett seminarium som bjuder på såväl forskning som beprövad erfarenhet – och en stor portion humor. Det här är grejen för dig!

  Kurstider

  12.11.2018 kl 13-15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  115

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till all personal i förskola och skola.

  Mål

  Kursens mål är att deltagarna lär sig användbara tekniker, förankrade i forskning, som hjälper dig som lärare att nå ut till alla.

  Övrig information

  Micke Hermansson är mellanstadielärare med 25 år i yrket. Han håller utbildningar om det kunskapslyftande, motivationshöjande och prisbelönta projektet ”Grej of the Day” – ett slags mikrolektioner med makroeffekt. Projektet fick Lärarförbundets pedagogpris 2011 och Micke Hermansson blev utnämd till Årets lärare 2015 av Handelskammaren.

  I TEDx Ideas from Europe, en tävling för digitala entreprenörer som jobbar med att lösa viktiga samhällsutmaningar, utsågs Micke Hermansson till vinnare i den svenska deltävlingen på Stora Tillväxtdagen i Stockholm den 8 oktober 2015.

 • Pedagogik - Ht18 Hjärnskap för tonårshjärnan

  Fortbildningskurs
  05.11.2018
  08.10.2018
  0 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Ht18 Hjärnskap för tonårshjärnan

  Föreläsare

  Gymnasielärare Gutestam Malin /

  Kurstider

  5.11.2018 kl 9-13

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  195

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dem som jobbar med undervisning och utbildning samt andra intresserade.

  Mål

  Du kommer att få ta del av forskning kring vad som är speciellt för tonårshjärnan och hur det påverkar förutsättningar för lärande. Kursen handlar om vilka mentala aktiviteter hjärnan behöver under en skoldag.

  Innehåll

  Tonårshjärnan:
  – vad är speciellt med tonårshjärnan?
  – varför minns vi mycket från tonåren?
  – vad främjar tänkande och hjärnans utveckling under tonåren?
  Tonårshjärnan i skolan:
  – vilka aktiviteter behöver hjärnan under en skoldag?
  – hur kan vi skapa förutsättningar för uppmärksamhet och minne?
  – vad krävs för att skapa nya studievanor?
  Studien Unga hjärnor:
  – hur kan vi minska onödig stress och öka mentalt välbefinnande?
  – vad händer när unga får lära sig mer om sin hjärna?
  – resultat och lärdomar.

  Arbetssätt

  Föreläsningen sker under en halvdag. Det sker i form av en interaktiv föreläsning med praktiska exempel och utrymme för reflektion.

  Övrig information

  Malin Gutestam är gymnasielärare med en magisterexamen i Neuroscience in Leadership. År 2016 tilldelades hon Helgepriset, Sveriges största pedagogiska utvecklingspris, för att skriva en bok för tonåringar och föräldrar baserad på pilotstudien Unga hjärnor. Malin är även en flitigt anlitad föreläsare.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht18 Pedagogikens sociologi

  Universitetskurs
  11.10.2018
  19.09.2018
  11 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Ht18 Pedagogikens sociologi

  Föreläsare

  FD Saarukka Siv /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  torsdag 11.10.2018 kl.17:00-21:00
  fredag 12.10.2018 kl.16:30-20:30
  torsdag 8.11.2018 kl.17:00-21:00
  fredag 9.11.2018 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället.

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
  – ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
  – ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande
  – ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturuppgifter relaterade nedan angiven litteratur och gruppdiskussioner.

  Examination

  Reflekterande portfolio samt essä.

  Litteratur

  Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.
  Berger, P. (2011 el. senare). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. Stockholm: Rabén & Sjögren.
  Månsson, P. (2010). Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i pedagogik.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht18 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Fortbildningskurs
  26.09.2018
  03.09.2018
  20 / 22
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Ht18 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Föreläsare

  leg.sjuksköterska, magister i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal Höddelius Lisbeth /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Motiverande samtal är en metod som bygger på att aktivt lyssna och att med respekt, medkänsla och genom bekräftelse stärka personens egen inre motivation till en beteendeförändring. Genom att lägga stor vikt vid att utforska hans/hennes egen syn på problem och lösningar. Rådgivaren lyssnar, försöker förstå personens perspektiv och väntar sig att han/hon själv ska hitta sina svar, ta ansvar för sitt eget liv och fatta egna beslut. Metoden kan användas när man vill motivera någon till ändrat beteende, som till exempel vid samtal om alkohol, droger, kost/övervikt, fysisk aktivitet, tobak, sexuellt riskbeteende, spelberoende, skolmotivation och kriminalitet.

  Kurstider

  26.9.2018 kl 9-16
  27.9.2018 kl 9-16
  24.10.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  445

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, tandvård och skola.

  Mål

  Syftet med kursen är att deltagarna skall utvecklas i sin roll som rådgivare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra livsförändringar där klienten har tydliga valmöjligheter.

  Innehåll

  Dag 1:
  – teori, bakgrund, evidens
  – fyra processer i MI
  – förhållningssätt/MI-andan
  – motivation
  – diskrepans
  – lyssnarteknik och kommunikationsfärdigheter
  – träna tekniken i motiverande samtal.
  Dag 2:
  – förändringsprocessen
  – förändringsprat
  – ambivalensutforskning
  – lära sig att förebygga och hantera motstånd
  – träna tekniken i motiverande samtal.
  Dag 3
  – repetition av teori och teknik i motiverande samtal
  – deltagarnas erfarenheter av att prova motiverande samtal i praktiken diskuteras
  – träning på motiverande samtal.

  Arbetssätt

  Utbildningen varvar teori, praktiska övningar, demonstration och film och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

  Examination

  Till det sista tillfället får deltagarna spela in och skriva ner ett samtal från sitt dagliga arbete och får då samtidigt praktiskt träna sina MI-kunskaper i sin vardag. Deltagarna sitter i grupper och kodar samtalen utifrån metoden och får konstruktiv återkoppling.

  Litteratur

  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för skolan. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B, Ortiz L, Wirbing P. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B, Sjögren, K. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för tandvården. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B. (2013) Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen. Gothia Förlag.

  Det rekommenderas att deltagarna skaffar sig en av de ovanstående kursböckerna.

  Övrig information

  Lisbeth Höddelius är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare med magisterexamen i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal. Hon har under många år arbetat med folkhälsofrågor i landstingets regi. I dag arbetar hon i eget företag med utbildningar i Motiverande samtal, Handledning och Coaching. Lisbeth Höddelius är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht18 Rättspsykologi

  Universitetskurs
  28.09.2018
  18.09.2018
  13 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Ht18 Rättspsykologi

  Föreläsare

  PsM, rättspsykolog Pakkanen Tom /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 28.9.2018 kl.17:00 – 21:00
  lördag 29.9.2018 kl. 09:00 – 16:30
  söndag 30.9.2018 kl. 09:00 – 15:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens mål är att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi.

  Innehåll

  Rättspsykologi är, med en bred definition, tillämpningen av psykologiska kunskaper och metoder i det rättsliga sammanhanget. Under kursen presenteras centrala rättspsykologiska delområden såsom:
  – Vittnespsykologi, t ex hur kan minnesfel leda till oriktiga beslut inom rättssystemet?
  – Undersökande intervjuns psykologi, t ex hur maximerar vi den information vi får, medan vi minimerar risken för minnesfövrängningar? Intervjustrategier med misstänkta.
  – Brottsutredningspsykologi, exempelvis typiska tänkefel inom förundersökningen samt profilering.
  – Farlighetsbedömningar och bedömning av hot.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, inlämningsuppgift som examination (litteraturförslag och närmare instruktioner vid kursstarten).

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar. Artiklaroch övrigt material på svenska och engelska.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Ht18 Cost Accounting INSTÄLLD

  Universitetskurs
  14.09.2018
  23.08.2018
  2 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning – Ht18 Cost Accounting INSTÄLLD

  Föreläsare

  ED, docent Mutiganda Jean Claude /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Duration online 14.9-12.12.2018.
  Studies in class 14-15.9 fri 18:00-20:30, sat 09:00-13:00, written homeexam
  10-12.12.2018.

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  This course is held in English.

  Förkunskaper

  The student is expected to be an accounting major and have passed basic courses both in financial and management accounting.

  Mål

  Contemporary issues and instruments in cost accounting on an intermediate level.
  After completing the course, the student will be able to
  – explain why different cost information is required for different purposes
  – understand the factors influencing the choice of cost systems
  – be familiar with the cost accounting methods and know how to use them

  Examination

  Assignments, group assignment, written exam (from home).

  Litteratur

  Drury, Colin: Management and Cost Accounting (parts 1-3).

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Ht18 Godstransporter I INSTÄLLD

  Universitetskurs
  05.10.2018
  13.09.2018
  0 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Ht18 Godstransporter I

  Föreläsare

  PM Blomstedt-Björk Monika /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Fredag 5.10.2018 kl. 17:30-20:45
  Lördag 6.10.2018 kl. 09:00-15:00
  Söndag 7.10.2018 kl. 09:00-12:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till personer som ämnar arbeta/arbetar med transportfrågor till sjöss, land eller luft och som behöver information om de juridiska dokument som används inom denna sektor.

  Mål

  Efter en avklarad kurs förväntas den studerande behärska den rättsliga regleringen av de olika transportsätten (land, luft, sjö) samt den närmare tolkningen av de relevanta normerna inom dessa områden.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i sjö-, transport- och befraktningsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas reglerna för de olika transportsätten (land, luft, sjö), förhållandet köp – försäkring – transport och dokumentens juridiska betydelse vid transport samt de olika befraktningsavtalen, befraktningsavtalens bindande verkan och tolkningen av befraktningsavtal.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1. Falkanger & Bull: Sjorett, 2010 (ej avsnitt, 12, 14 och 22)
  2. Sisula-Tulokas, Kuljetusoikeuden perusteet, 2007 (behandlas under kursen)
  3. Författningar:
  SjöL (674/1994)
  F om tillämpningsföreskrifter till SjöL stadganden om sjöförklaring (321/1967)
  L om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995)
  F ang gemensamt haveri (502/1980)
  LuftfartsL (1194/2009)
  L om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (1228/2002)
  L om vägbefordringsavtal (345/1979)
  Järnvägstransportlag (1119/2000)
  FartygsregisterL (512/1993)
  Miljöskyddslag för sjöfarten (1672/2009)

  Lagstiftningen finns på svenska på:
  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

 • Rättsvetenskap - Ht18 Godstransporter II

  Universitetskurs
  26.10.2018
  04.10.2018
  0 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Ht18 Godstransporter II

  Föreläsare

  PM Blomstedt-Björk Monika /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Fredag 26.10.2018 kl. 17:30-20:45
  Lördag 27.10.2018 kl. 09:00-15:00
  Söndag 28.10.2018 kl. 09:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2018

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  90

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till personer som ämnar arbeta/arbetar med transportfrågor till sjöss, land eller luft och som behöver information om de juridiska dokument som används inom denna sektor.

  Mål

  Efter en avklarad kurs förväntas den studerande behärska den rättsliga regleringen av de olika transportsätten (land, luft, sjö) samt den närmare tolkningen av de relevanta normerna inom dessa områden.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i sjö-, transport- och befraktningsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas reglerna för de olika transportsätten (land, luft, sjö), förhållandet köp – försäkring – transport och dokumentens juridiska betydelse vid transport samt de olika befraktningsavtalen, befraktningsavtalens bindande verkan och tolkningen av befraktningsavtal.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1. Wetterstein, Redarens miljöskadeansvar, 2003 (läs kap. 3)
  2. Selvig, Fra kjopsrettens og transportrettens grenseland. Om transportdokumentens kjopsrettslige funksjoner, 1975 (läses med beaktande av gällande rätt)
  3. Honka (red), New carriage of goods by sea. The Nordic approach including comparisons with some other jurisdictions, 1997 (läses avsnittet av Honka)
  4. Annat kursmaterial:
  Nya speditionsvillkor, se:
  http://www.huolintaliitto.fi/huolintaliikkeidenliitto/se/
  Författningar:
  SjöL (674/1994)
  Förordning med tillämpningsföreskrifter till sjölagens stadganden om sjöförklaring (sjöförklaringsförordning) (321/1967)
  Lag om marin utrustning (1503/2011)
  Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen (72/2009)
  L om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995)
  F ang gemensamt haveri (502/1980)
  LuftfartsL (1194/2009)
  L om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (1228/2002)
  L om vägbefordringsavtal (345/1979)
  Järnvägstransportlag (1119/2000)
  FartygsregisterL (512/1993)
  Miljöskyddslag för sjöfarten (1672/2009)

  Lagstiftningen finns på svenska på:
  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

 • Registreringen är stängd

  Spanska - Ht18 Spanska 2 INSTÄLLD

  Universitetskurs
  14.09.2018
  23.08.2018
  4 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Spanska – Ht18 Spanska 2 INSTÄLLD

  Föreläsare

  FM Laaksonen Marjaana /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 14.9.2018 kl.18:00-21:00
  lördag 15.9.2018 kl.09:15-13:00
  fredag 28.9.2018 kl.18:00-21:00
  lördag 29.9.2018 kl.09:15-13:00
  fredag 12.10.2018 kl.18:00-21:00
  lördag 13.10.2018 kl.09:15-13:00
  fredag 26.10.2018 kl.18:00-21:00
  lördag 27.10.2018 kl.09:15-13:00

  OBS! Kursen fortsätter under våren 2019!

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Spanska 1 eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Lärandemål: Färdighetsnivå A2 enligt den europeiska referensramen för språk
  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
  – kunna förstå huvuddragen i texter som behandlar bekanta ämnesområden
  – kunna förstå information i berättelser och diskussioner om bekanta teman på standardspråk om inte tempot är för snabbt
  – kunna skriva om sitt liv och sin närmiljö
  – kunna delta i samtal om bekanta ämnen.

  Innehåll

  Under Spanska 2 utvecklas de studerandes förmåga att förstå det mest väsentliga i enkla diskussioner om vardagliga ämnen när talet är tydligt och tempot lugnt och att tillgodogöra sig innehållet i språkligt relativt okomplicerade texter samt att uttrycka sig flytande och mera mångsidigt både muntligt och skriftligt i större helheter. De studerande breddar sin kännedom om vardagslivet och levnadsförhållanden i några av de länder där språket talas.
  Under lektionerna tränas fortfarande den muntliga kommunikationen, de skriftliga övningarna görs för det mesta hemma. Under kursens lopp skriver man tre kortare uppsatser om varierande vardagsnära ämnen.
  Inom grammatiken behandlas speciellt preteritum och imperfekt och deras användning. Det tas också upp andra verbformer och objektspronomen.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

  Litteratur

  Waldenström, E., Westerman, N., Wik-Bretz, M & Gustafsson, Å. Caminando 2. 2016, 4.upplagans andra tryckning. ISBN 978-91-27-43827-9

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Ht18 Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter

  Fortbildningskurs
  24.09.2018
  06.09.2018
  25 / 30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Ht18 Stöd för skolbarn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter

  Föreläsare

  PsM Slama Susanna / Ped.mag Husberg Henrik

  Kursram

  Har du elever med uppmärksamhetssvårigheter i din klass?

  Behöver du
  – mångsidig kunskap om hur vi kan identifiera och förstå uppmärksamhetssvårigheter?
  – information om olika stödåtgärder som kan implementeras i skola?
  – idéer och redskap för att samarbete med barnets föräldrar och andra viktiga personer?

  Då kan denna utbildning vara något för dig!
  Självreglerings- och uppmärksamhetssvårigheter är en av de vanligaste utvecklingsmässiga svårigheterna för barn och unga. Det är viktigt att stöda utvecklingen av dessa färdigheter, eftersom barn med sådana svårigheter ofta har svårt att utföra skoluppgifter och beteendet leder till oro i klassen och även ofta till svårigheter i kompisrelationer.

  Kurstider

  24.9.2018 kl 9.00-15.00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl kaffe

  Inledning

  Kursen finansieras av utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig i första hand till grundskolans lärare och elevvårdspersonal.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a.följande:
  – teori – vilka är förutsättningarna för en god självreglering?
  – principer och verktyg för stödåtgärder
  – hur hjälper vi barn med uppmärksamhets- och självregleringssvårigheter i praktiken? Vad kan vi göra i skolan?
  – preliminära resultat från ILS-projektet
  – vad vet vi om uppmärksamhetsproblematik och självreglering hos finlandssvenska barn och unga?

  Övrig information

  Kursen hålls av PM, speciallärare, doktorand vid Helsingfors Universitet och projektforskare vid Niilo Mäki Institutet Henrik Husberg och PsM, psykolog och projektforskare vid Niilo Mäki Institutet Susanna Slama.

 • Specialpedagogik - Ht18 Den omotiverade eleven – vad kan ligga bakom skolleda?

  Fortbildningskurs
  26.10.2018
  28.09.2018
  5 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Ht18 Den omotiverade eleven – vad kan ligga bakom skolleda?

  Föreläsare

  Psykolog, barn-och ungdomspsykoterapeut Regnell Raija /

  Kurstider

  Fredagen den 26.10.2018 kl 9-15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.09.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  195

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till undervisande personal och elevvårdspersonal inom grundskolan och andra stadiet.

  Mål

  Kursens syfte är att öka förståelsen för emotionella inlärningssvårigheter.
  Att ge tips och råd för att hjälpa eleven att öka nyfikenhet och motivation för skolarbetet, tillsammans med vägledning för skolpersonal som önskar ett intensivare samarbete i skolan.

  Innehåll

  Kursen ger deltagarna ökad förståelse för vad elevens inlärningssvårigheter kan bero på.
  – vilka orsaker kan ligga bakom skolleda?
  – behöver eleverna något mer än bra pedagogik och effektiv inlärning?
  – hur kan jag som pedagog hjälpa de omotiverade eleverna?
  – kan elevernas emotionella utveckling ha betydelse för deras kapacitet att lära sig?
  – hur kan vi öka vår förståelse för eleven?

  Arbetssätt

  Föreläsning och gruppdiskussioner.

  Litteratur

  Referenslitteratur:
  Miller, J.F. 2015. Do you Read me? Karnac.

  Övrig information

  Psykolog och barn- och ungdomspsykoterapeut Raija Regnell jobbar på barnpsykiatriska polikliniken i Borgå med barn i skolåldern samt har privatpraktik som psykoterapeut, föreläsare och handledare.
  Hon har intresserat sig för skolproblematik och emotionella inlärningssvårigheter till följd av sitt intensiva samarbete med skolpersonalen i skolorna på båda språken i Borgå. Hon har också jobbat som skolpsykolog i flera år innan hon kom till barnpsykiatrin.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Ht18 Utvecklingsstörning och autism

  Universitetskurs
  14.09.2018
  25.08.2018
  17 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Ht18 Utvecklingsstörning och autism

  Föreläsare

  PeM Åman Ulla Stina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  lördag 15.9.2018 kl. 09:00-13:00
  söndag 16.9.2018 kl.09:00-13:00
  lördag 22.9.2018 kl.09:00-13:00
  söndag 23.9.2018 kl.09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens syfte är att ge kunskaper om utvecklingsstörning och autism med fokus på habilitering och undervisning av barn och unga med utvecklingsstörning och autism.

  Innehåll

  – begrepp, orsaker och förekomst samt kartläggning av funktionsnivå och stödbehov
  – tidig habilitering och nätverksarbete
  – stödåtgärder i dagvård, skola och arbetsliv
  – undervisningsarrangemang, undervisningsmetoder och pedagogiska arbetssätt.

  Arbetssätt

  Föreläsning, diskussion, par- och/eller grupparbete, hemuppgifter.

  Examination

  Hemtentamen.

  Litteratur

  Seppälä, Heikki (2017). Erilaiset eväät Kirja kehitysvammaisuudesta. Helsinki Opike (behandlas under kursen)
  Söderman, Lena och Antonson, Sivert (red) (2012). Nya Omsorgsboken. Malmö Liber
  Kaski, Markus (red), Manninen. Anja, Pihko, Helena (2012). Utvecklingsstörning. Helsingfors Utbildningsstyrelsen
  Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter: vad gör vi och varför? (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm Natur och Kultur Akademisk.
  Samt material som föreläsaren delar ut.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht18 Kommunicera på engelska inom vården/Health Care English INSTÄLLD

  Yrkeshögskolekurs
  01.10.2018
  17.09.2018
  0 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Ht18 Kommunicera på engelska inom vården/Health Care English INSTÄLLD

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.
  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  måndag 1.10.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 8.10.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 29.10.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 5.11.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 12.11.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 19.11.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 26.11.2018 kl.18:00-20:30
  måndag 3.12.2018 kl. 18:00-20:30
  måndag 10.12.2018 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i engelska, motsvarande B1 på CEFR-skalan.
  Prerequisites: Basic knowledge of English, equivalent to B1 on the CEFR scale.

  Målgrupp

  Arbetar du inom vården och möter emellanåt patienter eller anhöriga som inte pratar svenska? Skulle du vilja bli säkrare på att uttrycka dig på engelska för att ge ett ännu bättre bemötande? Då är den här kursen för dig!

  Do you work in care and sometimes meet patients or relatives who do not speak Swedish? Would you like to be more confident in expressing yourself in English to provide even better treatment? Then this course is for you!

  Mål

  Den studerande förväntas efter avslutad kurs kunna använda engelska för att skaffa sig och förmedla information och kunskaper inom yrkesområdet.
  Aim: The student is expected to be able to use English to acquire and convey information and knowledge within health care professions

  Innehåll

  Under kursen lär sig den studerande att på engelska
  – bli säkrare i mötet med engelsktalande patienter
  – främst muntligt men även skriftligt kommunicera med patienten och de anhöriga
  – utforma och besvara förfrågningar
  – använda medicinska begrepp
  – ge klara och tydliga anvisningar, instruktioner och besked, muntligt och skriftligt, per telefon eller fax, IT eller annan lämplig teknisk kommunikationsväg
  – beskriva olika typer av kulturella skillnader inom yrkesområdet
  – bemöta patienter på bra sätt.
  Contents: During the course, the student trains English in order to be able to:
  – feel more relaxed when meeting English-speaking patients
  – communicate verbally primarily but also in writing with the patients and their kin
  – make and reply to requests
  – use medical concepts
  – provide clear instructions orally
  and in writing, by telephone or IT
  communication
  – treat patients well regardless of cultural background

  Arbetssätt

  Föreläsning, rollspel, gruppdiskussion, presentation och självstudier i form av litteraturläsning och skriftliga kursuppgifter.
  Method of work: Lectures, roleplaying, group discussions, presentations and written assignments.

  Examination

  Fullgjorda muntliga och skriftliga uppgifter.
  Examination: Completed oral and written assignments.

  Litteratur

  Artikelsamling.
  Literature: Article collection and web links

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht18 Spanska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  04.09.2018
  23.08.2018
  1 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Ht18 Spanska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 4.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 11.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 18.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 25.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 2.10.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 9.10.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 30.10.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 6.11.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 13.11.2018 kl.18:00-20:45

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Gruppundervisning samt övrigt arbete.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

 • Registreringen är stängd

  Statskunskap - Ht18 Internationell politik INSTÄLLD

  Universitetskurs
  07.09.2018
  21.08.2018
  7 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Statskunskap – Ht18 Internationell politik INSTÄLLD

  Föreläsare

  Docent Lindberg Steve /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 7.9.2018 kl. 18:00-21:15
  lördag 8.9.2018 kl. 09:00-14:45
  söndag 9.9.2018 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs ska studenterna ha färdigheter:
  – att behärska olika teoribildningar på den internationella politikens område
  – att tillämpa dessa teorier på det internationella skeendet
  – att analysera centrala världspolitiska frågekomplex, såsom strävan efter säkerhet, politisk ekonomi och samarbetsprocesser
  – att sätta konfliktmönster i större sammanhang och relatera dem till globaliseringsprocessen
  – att analysera samspelet mellan stat, marknad och samhälle, och mellan gamla och nya aktörer i internationell politik
  – att förstå utvecklingen i en globaliserad värld

  Innehåll

  Syftet med kursen är att introducera studerande i den internationella politikens teoretiska utgångspunkter och empiriska arbetsfält.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Jönsson, K, Jerneck, A. & Arvidson, M.(2011). Politik och utveckling i en globaliserad värld: en introduktion. Studentlitteratur
  Nye, Joseph S., Jr; Welch, David A.; Bynander, Fredrik. (2011). Att förstå internationella konflikter. Prentice Hall
  Bengtsson, R & Ericson, M & Hall, M & Kronsell, A. (2001). Perspektiv på världspolitik. Studentlitteratur

 • Registreringen är stängd

  Ungdomsvetenskap - Ht18 Ungdomskulturer och medieanvändning INSTÄLLD

  Universitetskurs
  29.09.2018
  05.09.2018
  2 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap – Ht18 Ungdomskulturer och medieanvändning INSTÄLLD

  Föreläsare

  PD Granholm Camilla /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Lördag 29.9.2018 kl. 16:00-18:00
  Söndag 30.9.2018 kl. 11:00-16:00
  Lördag 13.10.2018 kl. 12:00-16:00
  Söndag 14.10.2018 kl. 11:00-16:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Ta med surfplatta, bärbar dator eller smarttelefon till närstudietillfällena.

  Målgrupp

  Alla intresserade av ämnet, tex föräldrar, skolpersonal och andra som arbetar med ungdomar.

  Mål

  Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ungdomars identitetsskapande och
  dagens ungdomskulturer, main stream och motståndskulturer. Därtill behandlas
  ungdomars användning av nya medier.
  Lärandemål: Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna redogöra för ungdomars identitetsskapande och för deras användning av nya medier samt diskutera och kritiskt granska litteratur i ämnet.

  Arbetssätt

  Föreläsning av kursens lärare, diskussion utifrån artiklar och material som delas ut vid närundervisningstillfällena, smågruppsarbete. För kursen skapas en sluten facebooksida där material och diskussionunderlag kommer att finnas.

  Examination

  Essä. Aktivt deltagande vid närstudietillfällena.

  Litteratur

  Lalander, P. & Johansson, T. (4/2012). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Studentlitteratur.
  Carlsson, U. (red.) (2010). Barn och unga i den digitala mediekulturen. Göteborg: Nordicom, Göteborgs universitet.
  Findahl, O. (2013). Svenskarna och Internet.
  Lesko, N. (1996). Past, Present and Future Conceptions of Adolescence ISBN/ISSN:
  Tilläggsinformation: Educational Theory 46/4, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-5446.1996.00453.x/abstract;jsessionid=D6D0E9C7CA7414A895F1F84498B3A039.f02t03?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false
  Lindgren, Simon. (2009). Ungdomskulturer. Malmö: Gleerup.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Ht18 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Universitetskurs
  11.09.2018
  23.08.2018
  18 / 23
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Ht18 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Föreläsare

  Psykoterapeut Berg Petra /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  tisdag 11.9.2018 kl. 18:00-21:15
  onsdag 12.9.2018 kl. 18:00-21:15
  tisdag 25.9.2018 kl. 18:00-21:15
  onsdag 26.9.2018 kl. 18:00-21:15
  tisdag 9.10.2018 kl. 18:00-21:15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Kursen har väntelista. Vänligen meddela kansliet omgående om du inte ämnar gå kursen så någon annan kan få din plats.

  Mål

  Kursens målsättning är att ge en introduktion till kognitiv beteendeterapi; dess ursprung, uppläggning och olika arbetsmetoder. Under kursen får de studerande en god insikt i vilka olika teman som hör till KBT-paraplyet.
  Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den kognitiva beteendeterapins centrala begrepp och vissa arbetsmetoder. Den studerande har en förståelse för terapiprocessens uppbyggnad och målsättning samt vet vad KBT som terapiform står för.
  Den studerande kan i studiepraktik eller yrkesutövning använda sig av ett kognitivt förhållningssätt genom att föra ett samtal i reflektiv riktning och utöva några arbetsmetoder som kan vara till hjälp i utvecklings- och förändringsprocesser hos människor.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar i klass, hemuppgifter.

  Examination

  Närvaro minst 75 %, utförda hemuppgifter samt hemuppsats.

  Litteratur

  James Linton, Steven & Flink, Ida (2011): 12 verktyg i KBT. Natur & Kultur
  Wadström, O. (2007): Sluta älta och grubbla
  Greenberger, D. & Padesky, C. A. (1995): Mind over mood.

 • Vård - Ht18 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Fortbildningskurs
  03.12.2018
  05.11.2018
  1 / 8
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Ht18 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Föreläsare

  Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Måndagen den 3.12.2018 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.11.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  175

  Kommentar

  inkl kaffe och kursmaterial

  Målgrupp

  Det krävs att man är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare för att delta i kursen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren:
  – ha kunskap om konceptet ABCDE samt lättare kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
  – kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
  – kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av
  patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med
  ABCDE, samt övriga sjuksköterske vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill HLR övningar och defibrillator.

  Innehåll

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE
  – praktiska övningar i samband med ABCDE
  – kort uppdatering av Hjärt- och Lung Räddning och defibrillatorn.

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom
  akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå Universitet sen april 2018.

 • Vård - Ht18 Inläggande och handhavande av perifer venkateter

  Fortbildningskurs
  06.11.2018
  09.10.2018
  1 / 10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Ht18 Inläggande och handhavande av perifer venkateter

  Föreläsare

  Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Tisdagen den 6.11.2018 kl 09:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  135

  Kommentar

  inkl kaffe

  Förkunskaper

  Legitimerad sjuksköterska. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för sjukskötare/sjuksköterskor som vill uppdatera sina kunskaper inom PVK samt praktiska övningar vid PVK inläggningen. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.

  Mål

  Syftet med kursen är att sjukskötaren skall uppdatera sin kunskap om indikationer för intravenös behandling med betoning på perifer venkateter (PVK) samt inläggande och handhavande av PVK. Syftet är även att sjukskötaren har kunskaper i hur komplikationer vid hantering av PVK förebyggs och hanteras.

  Innehåll

  – indikationer för intravenös behandling
  – inläggning av PVK
  – handhavande av PVK
  – förebyggande av komplikationer vid hantering av PVK
  – handhavande av komplikationer vid hantering av PVK.

  Arbetssätt

  Kursen inleds med en teoretisk utbildning och därefter följer praktiska övningar på inläggning av PVK på en övningsarm och ev. på de andra kursdeltagarna.

  Examination

  Godkänt inläggande av perifer venkateter och deltagande i diskussionerna. Deltagaren erhåller kursbevis över godkänd kurs.

  Litteratur

  http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/2858/Stickr%C3%A4dsla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  https://www.mededcoventry.com/Specialties/Anaesthetics/Essence_of_Clinical_Procedures/3_Peripheral_venous_cannulation.pdf

  (nedanstående två artiklar skickas ut till deltagarna i fulltext via mejl före kursstarten)

  Aziz AM. Improving peripheral IV cannula care: implementing high-impact interventions. Br J Nurs. Nov 12-25 2009; 18(20): 1242-6.

  Rickard CM, Webster J, Wallis MC, Marsh N, McGrail MR, French V, et al. Routine versus clinically indicated replacement of peripheral intravenous catheters: a randomized controlled equivalence trial. Lancet. Sep 22 2012; 380(9847): 1066-74.

  Vårdhandboken:
  http://www.vardhandboken.se/Texter/Perifer-venkateter/Oversikt/

  Högskolan tillhandahåller kurslitteraturen (artiklar). Materialet skickas ut till deltagarna via mejl före kursstarten.