Om fortbildningskurser

I våra fortbildningskurser ryms en mångfald teman och kurserna hålls av föreläsare som är valda med omsorg.

Fortbildningskurserna är professionella tilläggsutbildningar riktade till specifika yrkeskategorier, men precis som för samtliga våra kurser gäller att vem som helst får delta oberoende av förkunskaper.

Vi anlitar både lokala föreläsare och föreläsare från Sverige och fastlandet. De är erkänt goda pedagoger samtidigt som de har dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk yrkeserfarenhet av det ämne de undervisar i.

Vårt kursutbud tas delvis fram i samarbete med både offentliga sektorn och näringslivet. Tag gärna kontakt om du har önskemål om en specifik kurs.

Kontakta planerare Pia Sjöstrand.

Bra att veta

 • För deltagande i fortbildning betalas en kursavgift.
  Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning på vårs kurswebbplats. Kursavgiften ska betalas före kursstart.

 • Du kan läsa mera om våra kurser på kurswebbplatsen och det är också där du anmäler dej.

 • Om du inte kan delta och avanmäler dig efter sista anmälningsdagen måste ändå hela kursavgiften betalas. Hittar du en annan som kan gå kursen istället för dig är det ok att överlåta platsen. Undantag görs endast vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg. 

  Du avanmäler genom att kontakta vår studiekoordinator Marita Ahlfors.

   

 • Kontakta vår kursplanerare Pia Sjöstrand

   

Vanliga frågor