Hoppa till innehåll

Om fortbildningskurser

I våra fortbildningskurser ryms en mångfald teman och kurserna hålls av föreläsare som är valda med omsorg.

Fortbildningskurserna är professionella tilläggsutbildningar riktade till specifika yrkeskategorier, men precis som för samtliga våra kurser gäller att vem som helst får delta oberoende av förkunskaper.

Vi anlitar både lokala föreläsare och föreläsare från Sverige och fastlandet. De är erkänt goda pedagoger samtidigt som de har dokumenterade teoretiska kunskaper och praktisk yrkeserfarenhet av det ämne de undervisar i.

Vårt kursutbud tas delvis fram i samarbete med både offentliga sektorn och näringslivet. Tag gärna kontakt med planerare Pia Sjöstrand om du har önskemål om en specifik kurs.

Bra att veta

  • För deltagande i fortbildning betalas en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning på vår kurswebbplats. Kursavgiften ska betalas före kursstart.

  • Du kan läsa mera om våra kurser på kurswebbplatsen och det är också där du anmäler dig.

  • Om du inte kan delta och avanmäler dig efter sista anmälningsdagen måste ändå hela kursavgiften betalas. Hittar du en annan som kan gå kursen istället för dig är det ok att överlåta platsen. Undantag görs endast vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg.

    Du avanmäler genom att maila till open@ha.ax.

  • Kontakta vår kursplanerare Pia Sjöstrand.

Vanliga frågor