Hoppa till innehåll

Öppna högskoleleden

Ett nytt sätt att komma in på högskolan

Fyra av högskolans  program ger dig möjlighet att läsa vissa kurser tillsammans med ordinarie studerande på följande program:

  • företagsekonomi
  • Hospitality Management
  • elektroteknik
  • maskinteknik

Läs 30 studiepoäng (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till högskolans utbildningsprogram och samtidigt få kurserna tillgodoräknade. Kurserna går mestadels dagtid och läses som hela kurspaket under ett till två läsår. Observera att platserna är begränsade.

Kurserna hittar du på sidan kurser och fortbildningar (välj kurstyp “ÖH-leden”).

Du anmäler dig till hela kurspaketet på 30 sp, vilket har en totalkostnad på 300€. Den som avlägger 30 sp under ett läsår, och som söker in till ett utbildningsprogram vid HÅ, kan ansöka om ett stipendium som motsvarar kursavgiften.

Som studerande vid Öppna högskoleleden har man delvis samma rättigheter som en programstuderande. Dessa rättigheter innebär:

  • en mejladress
  • tillgång till högskolebibliotekets fysiska och digitala resurser
  • möjlighet att låna Chromebooks på högskolan
  • studiehandledning

Frågor om studiesociala förmåner handläggs, beroende av hemort, av:
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)
Folkpensionsanstalten i Finland (FPA)
Centrala studiestödsnämnden i Sverige (CSN)