Om universitets- & högskolekurser

Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurser är kurser som ingår i utbildningsutbudet vid universitet och högskolor utanför och på Åland. Öppna högskolan samarbetar med olika högskolor och universitet utanför Åland, främst med Åbo Akademi, och givetvis även med utbildningsprogrammen vid Högskolan på Åland.


Du kan delta i dessa kurser här på Åland och få studiepoängen registrerade vid respektive “moderhögskola”. Du kan även få studiepoängen räknade till godo om du studerar vidare senare. Programstuderande vid Högskolan på Åland kan avlägga valfria studier vid Öppna högskolan. Vi har tagit fram några specialkurser i samarbete med utbildningsprogrammen vid Högskolan på Åland, du hittar dem på Öppna högskolans kurswebbplats bland ”yrkeshögskolekurser”.

Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurserna kan du gå utan tidigare utbildning, vissa kurser har dock förkunskapskrav vilket anges vid respektive kursbeskrivning. Du betalar en terminsavgift (för närvarande 90€) och kan då läsa hur många av dessa kurser du vill under en termin.

Kontakta planerare Mirjam Schauman.


Bra att veta

 • Visste du att genom att avlägga ett visst antal studiepoäng via Öppna högskolan, kan du bli behörig för vidare universitets- och högskolestudier?

  När du läser universitets- eller högskolekurser registreras studieprestationerna vid det universitet eller den högskola som kursfordringarna följer.

  Om du i framtiden avlägger en examen vid respektive universitet eller högskola räknas studierna till godo fullt ut, och de kan även räknas till godo vid andra universitet och högskolor.

 • Efter att ha avlagt minst 60 studiepoöng vid Öppna högskolan kan du söka in via den s.k. öppna universitetsleden till Åbo Akademi för examensstudier. Studierna bör ha avlagts inom Åbo Akademis öppna universitet, CLL (Centret för Livslångt Lärade). Antagningskriterierna skiljer sig en del mellan fakulteterna. Läs mer om den öppna universitetsleden.

  För information och studievägledning kontakta CLL i Åbo och Vasa

  Majlen Saarinen (Åbo), tfn +358 (0)2 2154 500

  Christina Teirfolk (Vasa) tfn +358 (0)6 324 7243

  eller på e-post fornamn.efternamn@abo.fi

   

  Samma som ovan gäller även t.ex. Hanken i Helsingfors och på Studieinfo.fi finns  motsvarande information för landets övriga universitet och högskolor gällande öppna studier.

 • Som extern studerande har du möjlighet att läsa vissa kurser vid högskolans ordinarie utbildningsprogram.  Du kanske vill fortbilda dig, är intresserad av ämnet i fråga eller planerar för framtida studier och en examen.

  Anhållan om att bli externa studerande vid Högskolan på Åland görs på skild blankett. Om du blir antagen erläggs en terminsavgift som just nu är 90 €. Dina studieprestationer registreras  hos oss och intyg ges för avlagda kurser.

  Mera information fås av respektive programs studiehandledare.

 • För lyckade studier finns det en del saker du kan tänka över, t.ex. vilken inlärningsstil du har, hur du kan göra med tidsplaneringen, hur man gör smarta anteckningar och hur man skriver bra tentsvar.

  Du kan läsa mera om studieteknik på Åbo Akademis studietekniksidor.

 • Att söka litteratur och andra media på biblioteket och på nätet kan vara knepigt, men högskolebiblioteket hjälper dig att hitta. Boka tid för en personlig sökrådgivning med informatiker Julia Ahlqvist. 

 • Studierådgivning vid Öppna högskolan

  Planerare Mirjam Schauman, ger studierådgivning i frågor som rör studier vid Öppna högskolan.

  Studierådgivning vid Högskolan på Åland sköts av informationskoordinator Annika Lindqvist

  Kontaktuppgifter för studievägledning vid Åbo Akademi:

  • CLL i Åbo: 

  Majlen Saarinen, tfn +358 (0)2 2154 500

  E-post majlen.saarinen[at]abo.fi

  • CLL i Vasa: 

  Christina Teirfolk (Vasa) tfn +358 (0)6 324 7243

  E-post christina.teirfolk[at]abo.fi

 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) informerar om möjligheter att erhålla vuxenstudiestöd.

  Adress:  Nygatan 5, Mariehamn

  e-post, webb: studieservice[at]ams.ax, www.ams.ax

  tfn: +358 18 25000

Vanliga frågor

 • Kan jag läsa till en hel examen hos er?

  Nej, men genom att avlägga ett visst antal studiepoäng hos oss så kan du bli behörig för vidare universitets- och högskolestudier och dina studieprestationer hos oss kan räknas till godo. Däremot har vi ordnat behörighetsgivande utbildningar för t.ex. speciallärare och skolledare.

 • Hur får jag studievägledning?

  Planerare Mirjam Schauman ger studierådgivning i frågor som rör studier vid Öppna högskolan medan Annika Lindqvist sköter detta för utbildningsprogrammens del. Under fliken Universitets- och högskolekurser > studievägledning kan du läsa mera.

 • Hur anmäler jag mig till era kurser?

  Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

   

 • När kan jag tenta?

  Du hittar all information under fliken Information för kursdeltagare > tentamen

 • Hur får jag tag på kurslitteraturen?

  Till de allra flesta av våra kurser finns det kurslitteratur ( se respektive kursbeskrivning). Vårt högskolebibliotek  är inrymt i Mariehamns stadsbibliotek och där får du hjälp av vår informatiker Julia Ahlqvist.