Hoppa till innehåll
Universitets och högskolekurser

Om universitets- & högskolekurser

Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurser är kurser som ingår i utbildningsutbudet vid universitet och högskolor utanför och på Åland. Öppna högskolan samarbetar med olika högskolor och universitet utanför Åland, främst med Åbo Akademi, och givetvis även med utbildningsprogrammen vid Högskolan på Åland.

Du kan delta i dessa kurser här på Åland och få studiepoängen registrerade vid den högskola du är inskriven på. Du kan även få studiepoängen räknade till godo om du studerar vidare senare. Programstuderande vid Högskolan på Åland kan avlägga valfria studier vid Öppna högskolan. Vi har tagit fram några specialkurser i samarbete med utbildningsprogrammen vid Högskolan på Åland, du hittar dem på Öppna högskolans kurswebbplats bland ”yrkeshögskolekurser”.

Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurserna kan du gå utan tidigare utbildning, men vissa kurser har förkunskapskrav vilket anges vid respektive kursbeskrivning. Kurserna har olika kursavgifter, som framgår i kursbeskrivningen.

Kontakta planerare Mirjam Schauman.

Bra att veta

 • Visste du att genom att avlägga ett visst antal studiepoäng via Öppna högskolan, kan du bli behörig för vidare universitets- och högskolestudier?

  När du läser universitets- eller högskolekurser registreras studieprestationerna vid det universitet eller den högskola som kursfordringarna följer.

  Om du i framtiden avlägger en examen vid respektive universitet eller högskola räknas studierna till godo fullt ut, och de kan även räknas till godo vid andra universitet och högskolor.

 • Studier vid Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) fungerar ofta som förberedelse för universitetsstudier. Du kan läsa uni­ver­si­tets­kur­ser utan att vara in­skri­ven vid ett uni­ver­si­tet och få kur­ser och avlagda stu­die­po­äng till godo ef­ter att du sökt in och bli­vit an­ta­gen.

  Att ta en el­ler fle­ra Öpukur­ser är ett bra sätt att be­kan­ta sig med uni­ver­si­tets­stu­di­er och oli­ka äm­nen, för att se vad som är in­tres­sant. Via Öpuleden kan du söka in till universitetet på basis av avlagda Öpukurser. Mera information finns på www.abo.fi/opuleden.

  För information och studievägledning kontakta CLL i Åbo och Vasa

  • Majlen Saarinen (Åbo), tfn +358 (0)2 2154 500
  • Christina Teirfolk (Vasa), tfn +358 (0)6 324 7243

  eller på e-post fornamn.efternamn@abo.fi

  Samma som ovan gäller även till exempel Hanken i Helsingfors och på Studieinfo.fi finns motsvarande information för landets övriga universitet och högskolor gällande öppna studier.

 • Anhållan om att läsa våra fristående programkurser görs på denna ansökningsblankett. Om du blir antagen

  • har du rätt att delta i kursen/kurserna på samma villkor som de programstuderande
  • Kurserna har kursavgifter som framgår i kursbeskrivningen.
  • får du intyg över avlagda studieprestationer, som du kan få tillgodo om du sen söker in och blir antagen till programmet

  Dina studieprestationer registreras hos oss och intyg för avlagda kurser ges på begäran.

  Aktuella kurser med kursbeskrivningar hittar du under utbildningsprogrammens egna sidor.

  Kontakta Öppna hägskolan eller respektive utbildningsprograms studiehandledare för mera information.

 • För lyckade studier finns det en del saker du kan tänka över, till exempel vilken inlärningsstil du har, hur du kan göra med tidsplaneringen, hur man gör smarta anteckningar och hur man skriver bra tentsvar.

  Du kan läsa mera om studieteknik på Åbo Akademis studietekniksidor.

 • Att söka litteratur och andra media på biblioteket och på nätet kan vara knepigt, men högskolebiblioteket hjälper dig att hitta. Boka tid för en personlig sökrådgivning med bibliotekets personal.

 • Studierådgivning vid Öppna högskolan

  Planerare Mirjam Schauman, ger studierådgivning i frågor som rör studier vid Öppna högskolan.

  Studierådgivning vid Högskolan på Åland sköts av informationskoordinator Annika Lindqvist.

  Kontaktuppgifter för studievägledning vid Åbo Akademi:

  • CLL i Åbo: Majlen Saarinen, tfn +358 (0)2 215 4500, majlen.saarinen[at]abo.fi
  • CLL i Vasa: Christina Teirfolk, tfn +358 (0)6 324 7243, christina.teirfolk[at]abo.fi
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) informerar om möjligheter att erhålla vuxenstudiestöd.

  Adress: Nygatan 5, Mariehamn

  studieservice@ams.ax
  tfn: +358 (0)18 25000

  www.ams.ax

   

Vanliga frågor