Hantering av personuppgifter

Här har vi kort samlat vilka punkter vi arbetar med gällande den nya dataskyddsförordningen.

Vad är GDPR?

GDPR står för ”General Data Protection Regulation”. På svenska kallas lagen för dataskyddsförordningen. Det är en EU-lag om hantering av personuppgifter som träder ikraft 25 maj 2018.

Lagtexten:

Hur jobbar vi med GDPR?

 • vi har en GDPR policy (policy för datasäkerhet)
 • vi har en GDPR ansvarig (datasäkerhetsansvarig)
 • vi har en intern informationskanal för GDPR
 • vi kartlägger personuppgifter
 • vi har utbildat personalen inom GDPR
 • vi tecknar biträdesavtal med sammarbetspartners
 • vi har registerbeskrivningar
 • vi har dataskyddsombud
 • vi jobbar kontinuerligt med att förbättra datasäkerheten
 • vi har ett kvalitetssystem vilket betyder att vi jobbar enligt processer
 • vi har skalskydd för personuppgifter (analoga och digitala)