Om sjöfartskurser

Högskolan på Åland ordnar kurser och utbildningar inom sjöfart i samarbete med Ålands Sjösäkerhetscentrum.

Lotsutbildning

Har du frågor om lotsutbildningen kan du kontakta Bengt Malmberg.

Förnya din behörighet

Om du behöver förnya din sjöbehörighet kan du kontakta Ellinor Lindblom.

Finsk sjöarbetslagstiftning

För info om kurser i finsk sjöarbetslagstiftning, ta kontakt med Ellinor Lindblom.

Fortbildningskurser

Information om fortbildningskurserna inom sjöfart hittar du på www.maritimesafety.ax.