Susann Friman Abrahamsson

Utbildningsansvarig för fortbildningskurser inom sjöfart

Telefon
+358 (0)18 24103
E-post
susann.friman.abrahamsson@asa.ax kurser-sjofart@ha.ax
Adress
Neptunigatan 6, Ålands sjösäkerhetscentrum
Webbsida
Alandica Shipping Academy

 

Sköter om kursverksamheten och kursbokningar för sjöfartskurserna. För mera info besök Ålands sjösäkerhetscentrums webbplats.