Skip to main content

Susann Friman Abrahamsson

​Training Manager at ASA Safety Center

Phone
+358 (0)18 24100
E-mail
susann.friman.abrahamsson@asa.ax
Address
Neptunigatan 6, Alandica Shipping Academy
Website
Alandica Shipping Academy

 

Sköter om kursverksamheten och kursbokningar för sjöfartskurserna.