Hoppa till innehåll
Info för kursdeltagare

Info för kursdeltagare

Allt du behöver veta för att studera på Öppna högskolan

Vid Öppna högskolan får alla studera. Vi har få eller inga krav på formella förkunskaper och våra kurser är öppna för alla, oberoende av tidigare studier och arbetserfarenhet.

Vid Öppna högskolan kan man inte avlägga en hel examen, men man kan läsa kurser som senare kan räknas tillgodo om man börjar studera. Den som inte har behörighet att söka till högskolestudier kan samla studiepoäng och ansöka via den öppna universitetsleden – ÖPU-leden.

Våra kurser hålls huvudsakligen på Högskolan Norra (Neptunigatan 17 i Mariehamn) men ibland även på andra platser. Vi strävar efter att utöka vårt utbud av webbkurser. Kursplats anges alltid i välkomstbrevet som du får då du antagits till en kurs.

Kurserna hålls både dag- och kvällstid, såväl vardagar som under veckoslut. Våra universitetskurser går mestadels utanför vanlig arbetstid medan fortbildningskurser och sjöfartskurser oftast hålls dagtid.

Hos oss hittar du ett stort utbud av kurser med mycket varierande innehåll och varje ny termin bjuder både på nyheter och favoriter i repris.

Nu hittar du alla Öppna högskolans kurser via kurswebbplatsen. Där kan du läsa om kurserna och anmäla dig direkt via webben. Alla våra kurser har ett eget datum för när anmälan till just den kursen ska vara gjord.

Sena anmälningar beaktas i mån av möjlighet. Tag gärna kontakt med oss så hjälper vid dig.

Före kursen

 • Du anmäler dig till samtliga kurser via sidan Alla kurser.

  Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden har gått ut. Om du ändå av någon anledning måste annullera din anmälan gäller följande:

  • Universitets- och yrkeshögskolekurser
   Om du återtar din anmälan efter sista anmälningsdag eller uteblir från kursen så  fakturerar vi 20 € i annulleringsavgift. Vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg återbetalas avgiften.
  • Fortbildningskurser
   Om du inte kan delta och avanmäler dig efter sista anmälningsdagen måste ändå hela kursavgiften betalas. Hittar du en annan som kan gå kursen istället för dig kan det vara möjligt att överlåta platsen. Undantag görs endast vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg.

  För att annullera en kurs kontaktar du open@ha.ax.

 • Antagning görs utgående från i vilken ordning anmälningarna kommit in. Ett antagningsbesked sänds till de antagna genast efter sista anmälningsdagen med information om bland annat kursplats och eventuella ändringar.

  Vänligen meddela Öppna högskolan om eventuella namn- eller adressändringar.

 • Kurs inställd på grund av för få deltagare

  Om en kurs som inte får tillräckligt med anmälningar ställs den in. Då får alla anmälda meddelande om detta omedelbart när anmälningstiden gått ut.

  Kurs inställd på grund av att föreläsaren fått förhinder

  Om en kurs ställas in på grund av att föreläsaren fått förhinder meddelas det på vår webbplats och per e-post till alla anmälda.

 • Någon speciell kurs du skulle vilja läsa? Hör i så fall av dig till oss!

  Vi tar gärna emot önskemål om kurser. Om du inte hittar det som du vill studera, så kan du gå till vår Önskebrunn för att lämna ditt kursförslag.

  Du kan också beställa en specialkurs för just ditt företag eller för någon annan grupp som är intresserade av att studera något tillsammans. Läs mer om våra uppdragskurser.

 • Universitets- och yrkeshögskolekurser

  • Kurserna har kursavgifter som framgår i kursbeskrivningen.
  • Studerande för grundexamen vid Åbo Akademi betalar en lägre avgift för ÅAs kurser. Vänligen kontakta open@ha.ax för mer information.

  Fortbildningskurser

  • För deltagande i fortbildning betalas en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning på kurswebbplatsen. Kursavgiften ska betalas före kursstart.

Under kursen

 • Som studerande vid Öppna högskolan har du tillgång till våra bibliotekstjänster. Vårt högskolebibliotek är inrymt i Mariehamns stadsbibliotek.

  Du kan söka material, förnya och reservera lån via bibliotek.ax. Reserverade kursböcker hämtas alltid ut på stadsbiblioteket, det är inte möjligt att välja ett annat bibliotek som hämtställe.

  Om du har frågor eller behöver hjälp med informationssökning, kontakta vår informatiker.

 • Vissa av Öppna högskolans kurser kan kräva tillgång till bibliotekets olika e-resurser. För att kunna logga in i e-resurserna och databaserna behöver du ansöka om ett användarkonto.

 • Användarkontot gäller för en termin.

  Du anhåller om ett användarkonto genom att kontakta Öppna högskolan. Du får information om användaravtal samt ett formulär för att anhålla om användarkonto. När användarkontot är beviljat och klart får du dina inloggningsuppgifter per e-post eller brev.

  Med användarkonto har du tillgång till:

  • bibliotekets e-resurser
  • på datorer på högskolan
  • egen e-post
  • molnlagring

Tentamen

 • Tentamen är frivillig men anteckning om avklarad studieprestation görs endast om kursen tenterats med godkänt resultat.

  Efter varje universitets-  och  yrkeshögskolekurs med salstentamen ordnas högst tre tentamenstillfällen på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar. Salstentamen görs främst i språkkurser, i  våra andra kurser används ofta andra examinationsformer så som uppsats eller hemtentamen.

 • Anmäl dig till tentamen senast fredag kl 15.00 veckan före tentamen till Öppna högskolan.

  Kom ihåg att anmäla dig i tid. Vi kan tyvärr inte beakta försenade anmälningar.

  Om du  önskar tentera vid annan tidpunkt än de givna tre tentamenstillfällena måste du själv komma överens med din tentator om detta samt stå för eventuella kostnader.

  • Information om tentamen för öppna högskolans kursdeltagare (pdf)
  • Information om omtentamen för högskolans programstuderande (pdf)
  • Ordningsregler för tentamen (pdf)
 • Tentamensresultaten meddelas vanligtvis till Öppna högskola tidigast två veckor efter tentamen men det kan ibland dröja längre. Kontakta Öppna högskola för ditt tentamensresultat.

 • Allmänna tentamenstillfällen hålls på lördagar kl 9.00–13.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17 i Mariehamn. Anmälningar görs veckan innan,  senast fredag kl 15.00, till Öppna högskolan.

  Vårterminen 2024

  Lördag 20 januari 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 10 februari 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 9 mars 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 23 mars 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 13 april 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 27 april 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 18 maj 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Lördag 1 juni 2024 kl 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

  Höstterminen 2024

  Lördag 14.9. 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17
  Lördag 12.10. 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17
  Lördag 9.11. 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17
  Lördag 23.11. 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17
  Lördag 7.12. 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17
  Lördag 14.12. 2024 kl. 9-13, Högskolan Norra, Neptunigatan 17

   

 • Studerande vid annan högskola eller universitet kan i mån av möjlighet tentera på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar, se datumen under fliken Allmänna tentamensdagar. Anmälan görs minst en vecka innan till open@ha.ax. Avgiften är 30 € per tentamenstillfälle.

  Övervakad tentamen på övriga tider kan ordnas förutsatt att Öh kan anställa tentamensövervakare. Tentamen behöver bokas minst 2 veckor på förhand och avgiften är 40 € per bokad timme. Det är också möjligt att boka halva timmar. Kontakta open@ha.ax för bokning och mera information.

 • Högskolan på Åland

  Öppna högskolan utfärdar på begäran intyg över studieprestationer över programkurser. Intyg över fortbildningskurs delas ut vid kursavslut eller postas efter kursen.

  Åbo Akademi

  Studieprestationer som avlagts inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet registreras vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, beroende av ämne i Åbo eller i Vasa. Intyg skrivs endast ut på begäran och kan beställas via adressen opu@abo.fi. Se även Centret för livslångt lärande.

Studera vidare

 • Högskolesystemet i Finland består av universitet och yrkeshögskolor.

  Universiteten koncentrerar sig på vetenskaplig forskning och undervisning grundad på forskning medan yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är mera praktiskt inriktad och svarar mot arbetslivets behov.

  Universitet

  Vid universitet, det vill säga vetenskaps- och konsthögskolor, kan man avlägga bland annat lägre och högre högskoleexamen (kandidat- resp. magisterexamen). Examina avläggs i två steg, först kandidatexamen som omfattar 180 sp och därefter magisterexamen som omfattar 120 sp.

  Yrkeshögskola

  Vid yrkeshögskola kan man på motsvarande sätt avlägga lägre och högre yrkeshögskoleexamen. En lägre yrkeshögskoleexamen omfattar vanligen 210–270 sp.

  Studiepoäng via Öppna högskolan

  Vid Öppna högskolan kan man inte avlägga en examen. När du avlagt sp hos oss, kan du vid en annan högskola anhålla om att få dem validerade för dina fortsatta studier.

 • Det går att läsa fristående programkurser vid utbildningsprogrammen under förutsättning att det finns plats.
  Anhållan om att läsa våra fristående programkurser görs på skild blankett. Om du blir antagen erlägger du en kursavgift, som från och med hösten 2024 är 50€. Dina studieprestationer registreras hos oss och intyg för avlagda kurser ges på begäran.

  Aktuella kurser med kursbeskrivningar hittar du under utbildningsprogrammens egna sidor.

  Kontakta respektive utbildningsprograms studiehandledare för mera information