Info för kursdeltagare

Info för kursdeltagare

Allt du behöver veta för att studera på Öppna högskolan

Vid Öppna högskolan får alla studera. Vi har få eller inga krav på formella förkunskaper och våra kurser är öppna för alla, oberoende av tidigare studier och arbetserfarenhet.

Vid Öppna högskolan kan man inte avlägga en hel examen, men man kan läsa kurser som senare kan räknas tillgodo om man börjar studera. Den som inte har behörighet att söka till högskolestudier kan samla studiepoäng och ansöka via den öppna universitetsleden –  ÖPU-leden.

Våra kurser hålls huvudsakligen på Högskolan Norra (Neptunigatan 17 i Mariehamn)  men ibland även på andra platser. Vi strävar efter att utöka vårt utbud av webbkurser. Kursplats anges alltid i välkomstbrevet som du får då du antagits till en kurs.

Kurserna hålls både dag- och kvällstid, såväl vardagar som under veckoslut. Våra universitetskurser går mestadels utanför vanlig arbetstid medan fortbildningskurser och sjöfartskurser oftast hålls dagtid.

Hos oss hittar du ett stort utbud av kurser med mycket varierande innehåll och varje ny termin bjuder både på nyheter och favoriter i repris.

Nu hittar du alla Öppna högskolans kurser via kurswebbplatsen. Där kan du läsa om kurserna och anmäla dig direkt via webben. Alla våra kurser har ett eget datum för när anmälan till just den kursen ska vara gjord.

Sena anmälningar beaktas i mån av möjlighet. Tag gärna kontakt med oss så hjälper vid dej.

Före kursen

 • Du anmäler dig till samtliga kurser via sidan Alla kurser.

  Anmälan till samtliga kurser är bindande efter att anmälningstiden har gått ut. Om du ändå av någon anledning måste annullera din anmälan gäller följande:

  • Universitets- och yrkeshögskolekurser med terminsavgift

  Om du återtar din anmälan efter sista anmälningsdag eller uteblir från kursen så  fakturerar vi 20 € i annulleringsavgift. Vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg återbetalas avgiften.

  • Fortbildnings- och yrkeshögskolekurser med kursavgift

  Om du inte kan delta och avanmäler dig efter sista anmälningsdagen måste ändå hela kursavgiften betalas. Hittar du en annan som kan gå kursen istället för dig kan det vara möjligt att överlåta platsen. Undantag görs endast vid förhinder som kan styrkas med läkarintyg.

  För att annullera en kurs kontaktar du studiekoordinator Marita Ahlfors.

 • Antagning görs utgående från i vilken ordning anmälningarna kommit in. Ett antagningsbesked sänds till de antagna genast efter sista anmälningsdagen med information om bland annat kursplats och eventuella ändringar.

  Vänligen meddela kansliet om eventuella namn- och/eller adressändringar, tack.

 • En kurs som inte får tillräckligt med anmälningar måste tyvärr ställas in. Alla anmälda får meddelande om detta omedelbart när anmälningstiden gått ut.

  Ibland kan en kurs ställas in på grund av att föreläsaren fått förhinder. Om detta meddelas på vår startsida samt till den e-post du uppgett vid anmälan till kursen.

 • Någon speciell kurs du skulle vilja läsa? Hör i så fall av dig till oss!

  Vi tar alltid och gärna emot önskemål om kurser. Om du inte hittar det som du vill studera, så tveka inte, gå genast till vår Önskebrunn och skicka in ditt kursförslag.

  Du kan också beställa en specialkurs för just ditt företag eller för någon annan grupp som är intresserade av att studera något tillsammans. Läs mer om våra uppdragskurser.

  • Universitets- och programkurser

  Öppna högskolan debiterar en terminsavgift om 90 € per termin

  (vårterminen 1.1 – 30.6, höstterminen 1.8 – 31.12).

  Terminsavgiften berättigar till deltagande i alla universitets- och yrkeshögskolekurser under terminen men inkluderar inte kopiering och material. Studerande för grundexamen vid Åbo Akademi betalar 50 € i terminsavgift till Öppna högskolan mot uppvisande av studiekort. Gäller endast ÅA:s kurser – kontakta kansliet för närmare info.

  Kursavgiften ska betalas före kursstart. För kurs som sträcker sig över mer än en termin betalar man generellt bara startterminsavgift.

  • Fortbildningskurser

  För deltagande i fortbildning betalas en kursavgift. Avgiften framgår av respektive kursbeskrivning på kurswebbplatsen. Kursavgiften ska betalas före kursstart.

   

Under kursen

 • Som studerande vid Öppna högskolan har du tillgång till våra bibliotekstjänster.  Vårt högskolebibliotek är inrymt i Mariehamns stadsbibliotek.

  Du kan söka material, förnya och reservera lån via bibliotek.ax. Reserverade kursböcker hämtas alltid ut på stadsbiblioteket, det är inte möjligt att välja ett annat bibliotek som hämtställe.

  Om du har frågor eller behöver hjälp med informationssökning, vänligen kontakta informatiker Julia Ahlqvist.

 • Studerande vid Öppna högskolan har rätt att använda bibliotekets olika e-resurser, även de som kräver inloggning.

  Du kan anhålla om ett personligt användarkonto om behöver tillgång till högskolans IT-resurser

  Användarkontot gäller för en termin och du kan få tillgång till t.ex. datorer, e-post och  molnlagring. Dessutom behöver du ett användarkonto med inloggning för att nå bibliotekets e-resurser hemifrån.

  Du anhåller om ett användarkonto genom att kontakta oss på Öppna högskolan. Du får då information om användaravtal samt ett formulär för att anhålla om användarkonto.
  När användarkontot är beviljat och klart får du dina inloggningsuppgifter per e-post eller brev.

   

   

Tentamen

 • Tentamen är frivillig men anteckning om avklarad studieprestation görs endast om kursen tenterats med godkänt resultat.

  Efter varje universitets-  och  yrkeshögskolekurs med salstentamen ordnas högst tre tentamenstillfällen på Öppna högskolans allmänna tentamensdagar. Salstentamen görs främst i språkkurser, i  våra andra kurser används ofta andra examinationsformer så som uppsats eller hemtentamen.

 • Anmäl dig till tentamen senast fredag kl. 15.00 veckan före tentamen till Öppna högskolans kansli. 

  Kom ihåg att anmäla dig i tid. Vi kan tyvärr inte  beakta försenade anmälningar.

  Om du  önskar tentera vid annan tidpunkt än de givna tre tentamenstillfällena måste du själv komma överens med din tentator om detta samt stå för eventuella kostnader.

  • Information om tentamen för öppna högskolans kursdeltagare (pdf)
  • Information om omtentamen för högskolans programstuderande (pdf)
  • Ordningsregler för tentamen (pdf)
 • Tentamensresultaten meddelas vanligtvis till kansliet tidigast två veckor efter tentamen men det kan ibland dröja längre. Kontakta kansliet för ditt tentamensresultat.

 • Allmänna tentamenstillfällen hålls på lördagar kl 9.00–13.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17 i Mariehamn. Anmälningar görs veckan innan,  senast fredag kl 15.00, till Öppna högskolan kansli.

  Vårterminen 2022

  Lördag 15.1 kl. 9-13, Högskolan Norra

  Lördag 29.1 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 12.2 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 5.3 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 19.3 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 31.3 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 9.4 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 23.4 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 7.5 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 21.5 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 4.6 kl 9-13, HÅ Norra

  Höstterminen 2022

  Lördag 3.9 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 10.9 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 24.9 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 8.10 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 22.10 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 12.11 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 26.11 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 10.12 kl 9-13, HÅ Norra

  Vårterminen 2023

  Lördag 14.1 kl. 9-13, HÅ Norra

  Lördag 28.1 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 11.2 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 4.3 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 18.3 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 1.4 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 29.4 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 13.5 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 27.5 kl 9-13, HÅ Norra

  Lördag 10.6 kl 9-13, HÅ Norra

   

 • Studerande vid annan högskola eller universitet kan för närvarande inte tentera på Öppna högskolans allmänna tentamenstillfällen.

  Det är dock möjligt att efter överenskommelse med vårt kansli tentera vid andra tidpunkter. Den studerande bör då själv kontakta sin tentator och ordna så att frågorna sänds till Öppna högskolans kansli. Anmälan görs minst en vecka på förhand. Avgiften är 20 € per tentamenstillfälle. Detta förutsätter att du som tenterar följer  våra säkerhetsföreskrifter för Covid-19.

  • Högskolan på Åland

  Öppna högskolan utfärdar på begäran intyg över studieprestationer över programkurser. Intyg över fortbildningskurs delas ut vid kursavslut eller postas efter kursen.

  • Åbo Akademi

  Studieprestationer som avlagts inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet registreras vid Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, beroende av ämne i Åbo eller i Vasa. Intyg skrivs endast ut på begäran och kan beställas via adressen opu@abo.fi

                  Se även  Centret för livslångt lärande

Studera vidare

 • Högskolesystemet i Finland består av universitet och yrkeshögskolor.

  Universiteten koncentrerar sig på vetenskaplig forskning och undervisning grundad på forskning medan yrkeshögskolorna erbjuder utbildning som är mera praktiskt inriktad och svarar mot arbetslivets behov.

  Universitet

  Vid universitet, det vill säga vetenskaps- och konsthögskolor, kan man avlägga bland annat lägre och högre högskoleexamen (kandidat- resp. magisterexamen). Examina avläggs i två steg, först kandidatexamen som omfattar 180 sp och därefter magisterexamen som omfattar 120 sp.

  Yrkeshögskola

  Vid yrkeshögskola kan man på motsvarande sätt avlägga lägre och högre yrkeshögskoleexamen. En lägre yrkeshögskoleexamen omfattar vanligen 210–270 sp.

  Studiepoäng via Öppna högskolan

  Vid Öppna högskolan kan man inte avlägga någon examen, men man kan samla på sig studiepoäng genom att delta i enstaka kurser och tentera dem. Därefter kan man söka sig vidare till en högskola med examensrätt.

 • Visste du att genom att avlägga ett visst antal studiepoäng via Öppna högskolan så kan du bli behörig för vidare universitets- och högskolestudier?

  När du läser universitets- eller högskolekurser så registreras studieprestationerna vid det universitet eller den högskola som kursfordringarna följer.

  Om du i framtiden avlägger en examen vid respektive universitet eller högskola räknas studierna till godo fullt ut, och de kan även räknas till godo vid andra universitet och högskolor.

 • Som extern studerande har du möjlighet att läsa vissa kurser vid högskolans ordinarie utbildningsprogram.  Du kanske vill fortbilda dig, är intresserad av ämnet i fråga eller planerar för framtida studier och en examen.

  Anhållan om att bli extern studerande vid Högskolan på Åland görs på skild blankett. Om du blir antagen erläggs en terminsavgift som just nu är 90 €. Dina studieprestationer registreras  hos oss och intyg ges för avlagda kurser.

  Mera information fås av respektive programs studiehandledare.

 • Studera vidare vid Åbo Akademi

  Efter att ha avlagt minst 60 sp vid Öppna högskolan kan du söka in via den s.k. öppna universitetsleden till Åbo Akademi för examensstudier. Studierna bör ha avlagts inom Åbo Akademis öppna universitet. Antagningskriterierna skiljer sig en del mellan fakulteterna. Läs mer om den öppna universitetsleden.

  För information och studievägledning kontakta

  Åbo: Majlen Saarinen
  Tfn +358 (0)2 2154 500
  E-post majlen.saarinen@abo.fi

  Vasa: Christina Teirfolk
  Tfn +358 (0)6 324 7243

  E-post christina.teirfolk@abo.fi

   

  Motsvarande gäller även för landets övriga högskolor och universitet och på Studieinfo.fi kan man läsa mera om alla öppna universitet.