Kurser & fortbildningar

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht19 Anmälningstestkurs

  Universitetskurs
  01.05.2019
  30.04.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht19 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.04.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Testa att anmäla dig!
  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från ”kursen”.

 • Anmäl dig här Ht19 fortbildnings anmälningstestkurs

  Fortbildningskurs
  01.05.2019
  30.04.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht19 fortbildnings anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.04.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  110

  Inledning

  Testa att anmäla dig!
  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från ”kursen”.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt20 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  27.01.2020
  08.01.2020
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt20 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 27.1.2020 kl.16:30-20:30
  måndag 10.2.2020 kl.16:30-20:30
  måndag 9.3.2020 kl.16:30-20:30
  måndag 23.3.2020 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna identifiera arbetsplatsmobbning och förbereda sätt att motverka den genom att:
  – se de organisatoriska skeenden som möjliggör mobbning på arbetsplatser
  – identifiera gruppens del i mobbningsskeendet och individuella beteenden som kan sätta igång mobbningen och urskilja sätt att motverka mobbningsskeendet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Blomberg, Stefan. (2016). Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder. Lund: Studentlitteratur.
  Kristina Östberg & Lasse Eriksson. (2009). Mobbning på arbetsplatsen: Handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll. Malmö:Liber.
  Lillemor R-M Hallberg & Margaretha Strandmark. (2004). Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Arbetsplatspsykologi - Vt20 Organisationspsykologi

  Universitetskurs
  06.04.2020
  10.03.2020
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt20 Organisationspsykologi

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 6.4.2020 kl.16:30-20:30
  måndag 20.4.2020 kl.16:30-20:30
  måndag 4.5.2020 kl.16:30-20:30
  måndag 18.5.2020 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna uppfatta hur omedvetna psykologiska och gruppdynamiska processer verkar i, under och bakom den målinriktade organisationsvärlden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren mfl. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel.Natur & Kultur.
  Eva Bejerot & Annika Härenstam. (2011). Sociala relationer i arbetslivet. Gleerups Utbildning AB
  Birgitte Bonnerup & Annemette Hasselager. (2010). Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken. Gleerups Utbildning AB.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Communication - Vt20 Intercultural Communication

  Yrkeshögskolekurs
  06.02.2020
  22.01.2020
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Communication – Vt20 Intercultural Communication

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland. Kursen hålls på svenska ifall alla behärskar språket, i annat fall hålls kursen på engelska.

  Kurstider

  torsdag 6.2.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 13.2.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 27.2.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 5.3.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 12.3.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 26.3.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 2.4.2020 kl. 18:00-20:30
  ONSDAG 8.4.2020 kl. 18:00-20:30
  torsdag 16.4.2020 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Upon completion of the course, the student will:
  – know how cultures differ from each other (values, codes, symbols, rituals)
  – be able to see how these differences affect reactions, nonverbal behavior, thinking, statements, cooperation, conflicts, integration, etc.
  – be able to identify obstacles to good communication and know how to remove them
  – know some key concepts in intercultural communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotypes, communication processes, cultural clashes, culture shock, self-fulfilling prophecy, cultural dimensions, etc.

  Efter avslutad kurs ska den studerande:
  – ha kunskap om de olika sätt kulturer skiljer sig på och kompetens att se hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc.
  – kompetens att identifiera hinder för god kommunikation och veta hur de kan avlägsnas
  – kunskap om några centrala begrepp i interkulturell kommunikation: värderingar, normer, koder, kategorier, grupper, roller, makt, integration, stereotyper, kommunikationsprocesser, kulturkrockar, kulturchock, den självuppfyllande profetian, kulturella dimensioner, etc.

  Innehåll

  Contents
  – literature about what generally applies to communication across cultural borders
  – current information about selected countries and groups in countries
  – film and other cultural expressions for examples and analysis
  – interviews of representatives of different cultures
  – analysis of experiences and statements of and about their own and other cultures.

  Innehåll
  – litteratur om vad som allmänt gäller kommunikation över kulturella gränser
  – aktuell information om utvalda länder och grupper inom länder
  – film och andra kulturella yttringar för exempel och analys
  – intervjuer av företrädare för olika kulturer
  – analys av upplevelser och uttalanden av och om den egna och andras kulturer.

  Litteratur

  Litterature according to instructions by the lecturer.
  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Vt20 Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö

  Universitetskurs
  08.02.2020
  15.01.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – Vt20 Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö

  Föreläsare

  Specialforskare, docent Forsman Liselott /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  lördag 8.2.2020 kl. 09:00-16.30
  lördag 18.4.2020 kl. 09:00-16:30
  En digital träff vars tidpunkt bestäms tillsammans med gruppen.

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande

  – kunna tillämpa sina kunskaper inom området interkulturell pedagogik och
  flerspråkighetsdidaktik för att planera, genomföra och utvärdera ett eget
  utvecklingsarbete eller projekt i skolmiljö

  Innehåll

  Under kursen fördjupar sig de studerande i ett valfritt område inom
  flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik samt planerar, genomför
  och utvärderar ett utvecklingsarbete eller projekt inom området. Det kan
  exempelvis gälla att tillämpa ett antal olika didaktiska arbetssätt i egen kontext eller genomföra ett projekt som involverar både elever och föräldrar i en mångkulturell skolmiljö. I kursen ingår grunder i aktionsforskningsinriktat
  arbete som stöd för processen.

  Arbetet presenteras och diskuteras både i planeringsskedet och efter
  genomförandet i seminarieform, samt rapporteras i skrift. På så sätt får
  kursdeltagarna också ta del av och lära av andras erfarenheter.

  Ifall flera personer från samma enhet/arbetsplats deltar har de möjlighet att
  gemensamt utveckla sin undervisningsmiljö. I det fallet bör minst en person i
  gruppen ha deltagit i tidigare kurser i flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
  pedagogik.

  Arbetssätt

  Föreläsningar/seminarier plus självstudier som inkluderar eget fältarbete.

  Examination

  Planering och genomförande av utvecklingsarbete, muntlig och skriftlig
  rapportering.
  Bedömning: godkänd/ underkänd.

  Litteratur

  Rönnerman, K. (red.). Aktionsforskning i praktiken: förskola och skola på
  vetenskaplig grund. . 2012. Studentlitteratur. eller tidigare upplaga
  Wilkinson, J., Forsman, L. & Lang?at, K. . Multiplicity in the making:
  Towards a praxis approach to professional development. . 2013. Professional
  Development in Education, 39(4), 488?512..
  Lahdenperä, P. (red.). Forskningscirkel: Arena för verksamhetsutveckling i
  mångfald.. 2011. Studentlitteratur. mdh.diva-
  portal.org/smash/get/diva2:511191/FULLTEXT01

  Ytterligare litteratur och kursmaterial enligt kurshållares anvisningar.

  Övrig information

  Kursen är sista delkursen i grundstudierna (25 sp) i ämnet Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik.

 • Företagsekonomi - Vt20 Ekonomi för icke-ekonomer, del I

  Fortbildningskurs
  19.05.2020
  20.04.2020
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt20 Ekonomi för icke-ekonomer, del I

  Föreläsare

  Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /

  Kurstider

  Tisdag den 19 maj 2020 kl 9:00-16:00
  Onsdag den 20 maj 2020 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  13.02.2020 kl. 16:00

  Sista anmälan

  20.04.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  550

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe och kursmaterial

  Inledning

  Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du framöver kommunicerar ekonomi.

  Målgrupp

  Kursen är perfekt för dig som vill få en bättre förståelse för ekonomi och dess olika begrepp.

  Mål

  Konkreta exempel på vad du kan efter kursen är:
  – förstå och använda ekonomiska termer
  – dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
  – kunskap om olika sätt att påverka lönsamheten
  – läsa ekonomiska rapporter och tolka innebörden
  – olika ekonomirutiner och vilka samband som finns dem emellan.

  Innehåll

  Innehållet på kursen är bl.a. följande:

  – vad ekonomi är
  – olika tolkningar av begreppet ekonomi
  – förstå och använd ekonomiska rapporter
  – vad är egentligen en balansräkning?
  – intäkter och utgifter
  – fasta och rörliga kostnader
  – olika typer av tillgångar och skulder
  – periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut
  – budgetering
  – lär dig tolka bokslutet
  – momshantering
  – betalningar
  – bokföring
  – fakturering
  – hur man gör en budget.

  Arbetssätt

  Vi varvar med mycket övningar och praktiska exempel.

  Examination

  Efter genomförd utbildning erhåller du ett diplom.

  Övrig information

  Anne Louise Hörnstedt har mycket lång erfarenhet av att genomföra utbildningar i företagsekonomi. Hon utbildar människor från föreningsverksamheter, offentlig sektor och privata företag och är otroligt skicklig att anpassa innehållet efter kundens behov och förutsättningar.

 • Förskolepedagogik - Vt20 Sociala samspel och berättelser

  Fortbildningskurs
  31.03.2020
  03.03.2020
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – Vt20 Sociala samspel och berättelser

  Föreläsare

  leg logoped Frylmark Astrid /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 185€+24 % moms
  Vid minst 12 deltagare 155€+24% moms
  Vid minst 15 deltagare 125€ + 24% moms

  Kurstider

  Tisdag den 31.3.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.03.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  185

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till all daghemspersonal.

  Mål

  Kursens mål är att ge dig:
  – förståelse för språkets oskrivna regler
  – verktyg för att hjälpa barn att utveckla sitt sociala samspel och berättande.

  Innehåll

  Föreläsning och grupparbeten med följande rubriker:
  – utveckling av socialt samspel och berättande hos barn med typisk språkutveckling
  – utveckling av pragmatik och berättande hos barn med språkstörning
  – observera och kartlägga pragmatik och berättande
  – arbeta med socialt samspel och berättande i förskolan.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under kursen änvänds:
  Språkutveckling och språkstörning del 2, kapitel 8 och 9. Studentlitteratur 2013. Dessa kapitel ger en teoretisk grund.

  Utdelade sammanfattningar och kompendier, liksom grupparbeten, ger insikt i aktiviteter och arbetssätt för daghemmet.

  Övrig information

  Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör med eget företag.
  Hon arbetar med föreläsningar, förlagsverksamhet, konsultuppdrag och yrkeshandledning. Astrid har lång erfarenhet av språkutveckling och språkstörning. År 2016 erhöll Astrid svenska Logopedpriset och år 2018 mottog hon SCIRA:s hedersdiplom.
  www.spraklek.se är Astrids informationssida om språkutveckling för föräldrar
  www.ordaf.se – webbutik med böcker och material för språkutveckling.

 • Registreringen är stängd

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt20 Introduktion till hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  13.02.2020
  11.02.2020
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies – Vt20 Introduktion till hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 13.2.2020 kl.18:00-20:30
  torsdag 27.2.2020 kl.18:00-20:30
  torsdag 12.3.2020 kl.18:00-20:30
  torsdag 26.3.2020 kl.18:00-20:30
  torsdag 16.4.2020 kl.18:00-20:30
  torsdag 30.4.2020 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Nedslag i historien – från miljö till hållbar utveckling.
  2. Strategisk hållbar utveckling.
  3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
  4. Planetära gränser och goda exempel.
  5. Social hållbarhet.
  6. Presentation av slutuppgift.

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsa-genda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
  https://drive.google.com/file/d/1q4UXTIs-z_N1vX6h5qwT9s61SjqWCSuQ/view?usp=sharing

  Övrig information

  Hösten 2020 erbjuds också en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

 • Hälsoteknologi - Vt20 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi

  Universitetskurs
  02.03.2020
  24.02.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Vt20 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet och pågår under tiden 2.3-17.4.2020

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

  • beskriva hälsoteknologi som en drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation inom social- och hälsovårdens verksamhetsområden • redogöra för social- och hälsovårdens behov och ekonomiska förutsättningar för nya hälsoteknologiska lösningar • beskriva och jämföra de vanligaste ekonomistyrinstrumenten i offentliga organisationer samt förklara deras användning • reflektera över hur eHälsa påverkar styrprinciper och ledarskap inom offentliga organisationer • beskriva möjligheter och utmaningar med digital informationsteknik • redogöra för lagar kring och tillsynen av den hälsoteknologiska branschen i Finland.

  Allmänfärdigheter:

  Att träna sig i vetenskaplig argumentation och diskussion
  Att arbeta på plattformen Moodle
  Att skriftligt kommunicera sin kunskap till andra
  Utveckla förmågan att göra tillförlitliga slutledningar
  Förmåga att organisera och tidsplanera den egna verksamheten

  Innehåll

  Kursen behandlar hälsoteknologi som framtida resurs för social- och hälsovårdens olika områden; organisation, ekonomistyrning och digital informationsteknik. Kursen redogör för social- och hälsovårdens behov och utmaningar samt ekonomiska förutsättningar för nya hälsoteknologiska lösningar. Grundläggande kunskaper inom ekonomistyrning i offentliga organisationer. Inom ramen för denna kurs behandlas vidare lagar och tillsyn av den hälsoteknologiska branschen i Finland (Valvira/Fimea).

  Examination

  Föreläsningar, aktivt deltagande i diskussioner på Moodle plattformen, skriftliga övningsuppgifter. Tre mindre skriftliga uppgifter examinerar grundläggande kunskaper gällande social- och hälsovårdens organisation, ekonomistyrning och digital informationsteknik. En mer omfattande skriftlig individuell uppgift examinerar hälsoteknologins möjligheter och utmaningar.

  Litteratur

  Ekman, I. red. (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Stockholm, Liber. (Valda delar.) 978-91-47-11405-4

  Karlsson, L. (2014). Vad är offentlig förvaltning? Lund, Studentlitteratur. 9144082479

  Kastberg, G. & Berlin, J. (2011). Styrning av hälso-och sjukvård. Stockholm, Liber. (valda delar) 9147094850

  Lunell, H. (2011). Datorn i världen, världen i datorn: en introduktion till data och informationsteknik. Lund, Studentlitteratur. (valda delar) 9144068522

  Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja. Porvoo, Fioca Oy. (kap 2, 4, 5, 6) 9789518944655

  Kanta. (2017). Patientdata arkivet.http://www.kanta.fi/sv/earkisto-esittely

  Valvira: Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100629

  Vårdanalys. (2017). För säkerhets skull. Befolkningens inställning till nytta och risker med digitala hälsouppgifter. Rapport 10.https://www.vardanalys.se/wp-content/uploads/2017/12/2017-10-rapport-web.pdf

  Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., McKinstry, B., Procter, R., Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).

  Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi och är den sista delkursen.

 • Registreringen är stängd

  Hälsoteknologi - Vt20 Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi

  Universitetskurs
  31.01.2020
  08.01.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Vt20 Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda / Professor Björklund-Sänkiaho Margareta

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 31.1.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 1.2.2020 kl. 09:00-14:45
  fredag 6.3.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 7.3.2020 kl. 09:00-14:45

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska studerande:

  – vara medveten om vårdmiljöns betydelse för människans hälsa
  – ha kunskaper om energiproduktion och energianvändning som en del av en större helhet inom social- och hälsovården
  – kunna beskriva olika energiformer och energikällor
  – kunna visualisera energisystem, göra enkla beräkningar och analysera den personliga energianvändningen
  – vara medveten om utmaningar gällande energieffektivering och sparåtgärder
  – kunna beskriva vad en hållbar utveckling innefattar i relation till social- och hälsovården.

  Innehåll

  Inom ramen för denna kurs behandlas vårdmiljöns betydelse för människans hälsa. Kursen innefattar dessutom energiproduktion och energianvändning på systemnivå. Inom kursen diskuteras olika energiformer och energikvalitet inom social- och hälsovården. Kursen behandlar användningen av olika energikällor, säkerhet och utsläpp. Att effektivera och spara energi, förnyelsebara energikällor. Hållbar utveckling inom social- och hälsovården.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier, eget självständigt arbete.

  Examination

  Tentamen. Före tentamen förutsätts godkänd personlig energiinventering, godkänt grupparbete.

  Litteratur

  Areskoug, M. & Eliasson, P. (2017.) Energi för hållbar utveckling: naturvetenskap, miljö och teknik i ett historiskt perspektiv. Lund, Studentlitteratur. 9789144115009
  Edberg, A-K. & Wijk, H. (2014). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. Lund, Studentlitteratur. (kapitel 3). 9789144083551
  Wijk, H. (2014).Vårdmiljöns betydelse. Lund, Studentlitteratur. (valda delar) 9789144102573
  Wiklund-Gustin, L& Bergbom, I. (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund, Studentlitteratur. (Kapitel 19.) 9789144112435
  Valvira. (2016). Temperatur och ventilation i vistelseutrymmen. https://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-halsa/halsoskydd/boendehalsa/temperatur-och-ventilation-i-vistelseutrymmen.
  Boor, B. Spilak, M. Laverge, J. Novoselac, A & Xu, Y. (2017). Human exposure to indoor air pollutants in sleep microenvironments: A literature review. Building and Environment, 125, 528-555.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi.

 • Informationssystem - Vt20 IT-styrning

  Universitetskurs
  03.04.2020
  11.03.2020
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem – Vt20 IT-styrning

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 3.4.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 4.4.2020 kl. 09:00-13:00
  fredag 8.5.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 9.5.2020 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande skall kunna

  Identifiera strategisk användning av IT och hur den är i linje med affärsverksamheten (BITA; Business and IT alignment)
  Förklara behovet av och rollen av ramverk för IT-styrning
  Sammanfatta de fundamentala säkerhetsprinciperna
  Relatera teknologi till affärsverksamheten
  Analysera teknologi ur ett ledarskapsperspektiv
  Allmänfärdigheter

  Teoretiskt kunnande inom den egna branschen
  Analytiskt och systematiskt tänkesätt
  Muntlig och skriftlig presentation

  Innehåll

  Kursen handlar om IT i affärsverksamhet från ett ledningsperspektiv. Kursen bjuder på kunskap för strategisk användning av IT i affärsverksamhet samt en djupare förståelse av informationssystem som ett sociotekniskt fenomen. Teoretisk kunskap om bl.a nätverksekonomi och informationsprodukter varvas med verkligheten i företag: ramverk och standarder såsom ITIL v3, CoBIT, ISO 20.000; IT-säkerhet samt aktuell existerande och ny teknologi.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, presentationer, inlämningsuppgifter, tentamen. Lärplattformen Moodle används

  Litteratur

  Enligt anvisning.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Vt20 Strategisk marknadsföring

  Universitetskurs
  06.03.2020
  12.02.2020
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring – Vt20 Strategisk marknadsföring

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet 6.3-31.5 och har närstudier:
  fredag 20.3.2020 kl. 18:00-20:30
  lördag 21.3.2020 kl. 09:30-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Introduktion till marknadsföring, 5 sp.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: -identifiera och analysera möjligheter och utmaningar i ett företags omgivning utgående från grundläggande teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet -redogöra för hur rådande situationen på marknaden påverkar och formar ett företags marknadsföringsprocesser -identifiera och göra upp strategier för hur företag kan etablera sin position på olika marknader.

  Innehåll

  Kursen bygger vidare på kursen ”introduktion till marknadsföring” och fokuserar på marknadsföring ur ett samhälleligt och strategiskt perspektiv. Hur påverkar t.ex. nya teknologiska möjligheter, globalisering och ökande krav på socialt och miljömässigt ansvar strategiska marknadsföringsbeslut inom olika organisationer? Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå företagets marknadsföringsprocesser och hur dessa påverkas och formas av olika faktorer.

  Examination

  Inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0
  Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler … [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson
  Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler … [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

 • Kommunikation - Vt20 Lyckas med sociala medier

  Fortbildningskurs
  27.03.2020
  28.02.2020
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Vt20 Lyckas med sociala medier

  Föreläsare

  Öhman Sara /

  Kurstider

  Fredag 27.3.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  325

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till marknadskommunikatörer, marknadschefer, redaktörer, webbansvariga och andra intresserade.

  Mål

  Målet med kursen är att deltagarna får kunskaper om:

  – hur mekaniken i sociala medier fungerar
  – beteenden i sociala medier
  – ansvarsområden inom arbetet med sociala medier
  – nya funktioner och nya kanaler
  – mer effektivt innehållskapande för sociala medier.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är följande:

  Så fungerar sociala medier:
  – principer du behöver ha koll på för att lyckas med sociala medier på lång sikt
  – algoritmer – Hur fungerar de egentligen?
  – målgrupper, communities och sub-grupper – Så hittar du dem och kommunicerar på deras villkor
  – hög- och lågengagemangs-produkter/tjänster – skiljer sig arbetet med sociala medier inom olika kategorier av B2B och B2C?

  Arbeta med sociala medier:
  – vem ansvarar för vad? – Så fungerar en organisation i sociala medier
  – syfte och mål – Vad kan du förvänta dig av din närvaro i sociala medier, tips på hur du sätter ambitionsnivån
  – KPI:er och mätpunkter – vad kan mätas och hur mäter vi?
  – social media strategi – En guide
  – workshop.

  Sociala kanaler:
  – trender i sociala medier – Hur håller du koll
  – en djupdykning i Facebook
  – en djupdykning i Instagram
  – workshop.

  Innehållet i sociala medier:
  – kreativa koncept för sociala medier – Hitta din röda tråd
  – innehåll som engagerar – Tips på hur du ta fram bra innehåll
  – bild, video, live och text – En lathund
  – workshop – skapa din egen innehållsmall.

 • Kommunikation - Vt20 Lär dig filma och redigera proffsigt med bara din mobil

  Fortbildningskurs
  03.04.2020
  06.03.2020
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Vt20 Lär dig filma och redigera proffsigt med bara din mobil

  Föreläsare

  Fotograf, videoproducent Fältström Martin /

  Kursram

  Det här är kursen för dig som snabbt vill lära dig hur du kan producera proffsiga filmer till webben till en minimal kostnad och med bara din mobil.
  När dagen är slut kommer du ha lärt dig allt nedan och även fått tillfälle att testa och träna själv. Alla går också hem med en egenproducerad film i mobilen.

  Kurstider

  Fredag den 3.4.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.03.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  315

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Innehåll

  Allt det här får du lära dig under en intensiv och kreativ dag:

  – ett engagerande innehåll
  – hur du får proffsigt ljud
  – kontrollerat ljus
  – välkomponerad bild
  – sju kameratekniker/scener som gör att din film känns betydligt mer proffsig
  – sex kamerarörelser som även de kommer göra att era filmer snyggare och bättre
  – redigering med appen iMovie (iPhone) och FilmoraGo (Android)
  – text. Många gånger sätter man ju inte på ljudet när man tittar på film i sitt flöde, därför är det viktigt att enkelt kunna lägga in mer eller mindre text i sina filmer
  – hur du lägger till en berättarröst
  – hur du lägger till musik
  – hur du publicerar och når ut i sociala medier (YouTube, Facebook) eller på din egen sajt.

  I kursdagen ingår massor med egen praktik. Du kommer bäst igång genom att få göra själv så mycket som möjligt. Därför är kursupplägget inriktat på egen praktik varvat med att kursledaren berättar. I avgiften ingår att kursledaren är tillgänglig för frågor och funderingar när du börjar producera själv – utan extra kostnad. Något som tidigare kursdeltagare utnyttjat flitigt.

  Övrig information

  Kursledaren Martin Fältström driver sitt eget produktionsbolag, Black Hounds Productions AB, där fokus främst ligger på video, foto och utbildning. Under de senaste fyra han åren har Martin utbildat mer än 500 personer, ifrån flertalet olika branscher, i hur man skapar proffsiga filmer med bara sin mobil.

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Vt20 Lär dig grunderna inom SEO (=sökmotoroptimering)

  Fortbildningskurs
  20.03.2020
  14.02.2020
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Vt20 Lär dig grunderna inom SEO (=sökmotoroptimering)

  Föreläsare

  Bydén Björn /

  Kursram

  Välkommen till en inspirerande och mycket populär heldagskurs som kommer att ta dina kunskaper inom sökmotoroptimering till en ny nivå. Som deltagare lär du dig att skapa en modern sökstrategi, att välja rätt sökord och optimera ditt innehåll för Google. Du får dessutom koll på varför länkar är avgörande för att synas högt upp i sökresultaten samt hur du utvärderar din SEO-satsning. Vi fokuserar på konkreta praktiska lösningar som du har användning av i vardagen och kan börja applicera direkt.

  Kurstider

  Fredag den 20.3.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  395

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Förkunskaper

  Allmän datorvana.

  Målgrupp

  Kursen är anpassad för dig som vill utvecklas inom SEO och få en bättre förståelse för hur du kan lyfta din sajts ranking i sökresultaten. Du jobbar förmodligen med marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, e-handel eller IT.

  Mål

  Målet med utbildningen är att öka den interna kunskapen om SEO och med det lägga grunden till en förbättrad synlighet.

  Innehåll

  Det här lär du dig på kursen:

  – sökmotoroptimering från grunden och varför det fungerar
  – att skapa en modern och långsiktig SEO-strategi
  – hur du använder länkar på rätt sätt för din webbplats
  – att förstå och lösa vanliga tekniska problem
  – hur du genomför och använder en sökordsanalys
  – vilken typ av innehåll som både besökare och sökmotorer uppskattar.

  Arbetssätt

  Vi kommer att gå igenom SEO i teori och använda praktiska exempel från deltagarnas sajter.

  Övrig information

  Björn Bydén är Head of SEO på Pineberry och har lång och gedigen erfarenhet av sökmotoroptimering. Genom att jobba smart med sin sökmotoroptimering går det att nå stora skalfördelar. Det krävs dock att man har tiden, kunskapen och viljan att göra det, menar Björn: – “Det går ofta att nå enstaka resultat ganska fort men genom att jobba strategiskt och aktivt med din SEO har du större chans att nå toppen i sökresultaten och hålla dig där långsiktigt”.

  På den här kursen ger Björn dig alla förutsättningar du behöver för att göra just detta.

 • Registreringen är stängd

  Konstvetenskap - Vt20 Mode, inredning och design

  Universitetskurs
  31.01.2020
  08.01.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap – Vt20 Mode, inredning och design

  Föreläsare

  FD Åkerfelt Mia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 31.1.2020 kl.18:00-20:45
  lördag 1.2.2020 kl.10:15-12:45
  söndag 2.2.2020 kl.10:15-12:45
  fredag 6.3.2020 kl.18:00-20:45
  lördag 7.3.2020 kl.10:15-12:45
  söndag 8.3.2020 kl.10:15-12:45

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna
  – känna igen och beskriva designens, inredningskonstens och dräktmodets olika historiska skeden och deras kontext i stora drag
  – uppvisa en medvetenhet om grundläggande begrepp inom ämnet
  – känna till vanliga humanistiska och samhällsvetenskapliga metoder som kan användas vid analys av mode och design.

  Innehåll

  Kursen ger grundläggande kunskaper om design- och modehistoria i västvärlden och Norden, från antiken till nutid. Ett centralt tema är hur sociala förändringar hänger samman med utvecklingen inom klädsel och inredningar.
  Begreppen mode, design och stil presenteras och analyseras kritiskt genom historiska bildkällor och gestaltningar; särskild vikt läggs vid begreppens sociala, kulturella och ekonomiska betydelse.
  Under kursen får de studerande grundläggande insikter i både humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv som kan användas vid forskning i design och mode.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten, inlämningsuppgifter + kursuppsats. Moodle kommer att användas som lärplattform.

  Examination

  Godkända uppgifter och närvaro.

  Litteratur

  Arnold, Rebecca. (2009). Fashion: A Very Short Introduction. Oxford. Boken finns på ebrary som e-bok – följ länken i alma och logga in med ÅA-användarnamnet
  Fredlund, Jane. (2006). Stilguiden: möbler & inredning 1700-2000. Stockholm.
  Kirkham, Pat och Susan Weber (red). (2013). History of design. Decorative arts and material culture 1400-2000. Yale university press, New Haven.
  Samt artiklar som presenteras i samband med närstudierna.

 • Krispsykologi - Vt20 Massmedias roll vid kriser

  Universitetskurs
  03.04.2020
  11.03.2020
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Vt20 Massmedias roll vid kriser

  Föreläsare

  PD Backholm Klas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 3.4.2020 kl.18:00-21:15
  lördag 4.4.2020 kl.09:00-15:30
  söndag 5.4.2020 kl.09:00-15:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande besitta
  – grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation
  – grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris
  – grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i krissituationer
  – grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten.

  Innehåll

  På kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

  Studenterna utvecklar förmåga till kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete och samarbete med andra.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter.

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Anvisning om litteraturen ges vid kursstart.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:
  Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  Chock, 5 sp
  Intervention, 5 sp
  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Ledarskap - Vt20 Grafisk facilitering

  Fortbildningskurs
  28.04.2020
  30.03.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Vt20 Grafisk facilitering

  Föreläsare

  Agil coach Janlén Jimmy /

  Kursram

  Om du anmäler dig till båda kurserna Grafisk facilitering samt Practical Workshop Facilitation Skills, och förusatt att båda kurserna blir av,
  är kursavgiften 700€+ moms för båda kurserna.

  Kurstider

  Tisdag 28.4.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.03.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  465

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffet

  Inledning

  Kom och delta i en kurs där du får öva och lära dig att teckna enkelt och effektivt på whiteboard.

  Under denna kurs kommer du få öva på att rita och illustrera. Kursen börjar med grundläggande former för att sedan utforska mer avancerade figurer, symboler och olika sätt att skapa inramning, flöden och disposition.
  Efteråt kommer du känna större trygghet i att fatta pennan och hjälpa gruppen genom att grafisk visualisera dialogen på whiteboarden. Det kan handla om att beskriva en vision, fånga idéer och förslag, lära ut abstrakta koncept eller måla upp planer för framtiden. Du kommer kunna hjälpa gruppen ha effektivare och mer engagerande möten, samtal och workshop.

  Tonvikten under kursen ligger på praktiska övningar.

  Förkunskaper

  Inga (dvs du behöver inte kunna teckna eller rita)

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig teckna och rita på whiteboard för att bättre beskriva visioner, planer och koncept, eller skapa struktur i samtalet, fånga förslag och ideér eller skapa samsyn. Du har kanske en roll som chef, utvecklare, arkitekt, Scrum Master, projektledare, produktägare eller utbildare.

  Mål

  Målet med utbildningen är att öva på att teckna med whiteboardpennor på whiteboard samt ge en verktygslåda av figurer, mallar och tekniker. Det du lär dig kommer göra dig tryggare med pennan när du ska visualisera planer, lära ut, beskriva visioner, fånga det som sägs i ett samtal eller förklara abstrakta koncept.

  Innehåll

  Under kursen går vi bland annat genom:

  – grundläggande former
  – inramningar och flöden
  – mängder av symboler som kan användas i olika sammanhang
  – olika format/metaforer
  – teckna figurer (människor)
  – rubriker och textning
  – disposition och layout.

  Övrig information

  Jimmy Janlén är agil coach och utbildare på konsultbolaget Crisp i Stockholm. Som agil coach stöttar han företag, ledning, chefer och team att hitta vägar till effektivare samarbete med mindre byråkrati med hjälp av agile och lean. Utöver detta håller Jimmy ofta kurser och föreläsningar inom ämnen som agilt ledarskap, facilitering, visualisering, effektiva team, agile på stor skala och mycket mera. Jimmy och Crisp är även kända för sina böcker och utbildningsfilmer på YouTube.

 • Ledarskap - Vt20 Practical Workshop Facilitation Skills

  Fortbildningskurs
  27.04.2020
  30.03.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Vt20 Practical Workshop Facilitation Skills

  Föreläsare

  Agil coach Janlén Jimmy /

  Kursram

  Att facilitera bra workshops och möten som resulterar i tydliga inkluderande beslut och engagemang är en konstform i sig. Under denna kurs kommer du att lära dig verktyg, färdigheter, olika workshop-format, tekniker och tips vilka gör dig till en skickligare och starkare facilitator. Moderna organisationer förlitar sig på effektiv kommunikation, kunskapsspridning och distribuerat beslutsfattande – allt detta händer typiskt i möten mellan människor. Efter denna kurs kommer du klara av att facilitera effektivare möten som engagerar alla deltagare och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.

  Kurstider

  Måndag 27.4.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.03.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  465

  Kommentar

  Inkl. för och -eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Om du anmäler dig till båda kurserna Practical Workshop Facilitation Skills och Grafisk facilitering, och förusatt att båda kurserna blir av,
  är kursavgiften 700€+ moms för båda kurserna.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som ofta finner dig leda och facilitera möten och vill lära dig hur du kan göra dessa möten roligare, mer engagerande, effektivare och som resulterar i starkare och tydligare beslut. Du har kanske en roll som chef, Scrum Master, projektledare, produktägare eller utbildare.

  Mål

  Målet med utbildningen är att ge dig verktyg, tips, tekniker och färdigheter för att bli en starkare och bättre facilitator. Det du lär dig kommer gå att applicera på avdelningsmöten, i planeringsmöten, på retrospektiv, när du håller utbildning och i diskussionstunga möten.

  Innehåll

  Under kursen går vi bland annat genom:
  – hur du faciliterar engagerande möten
  – hur Groan Zone-modellen används för att forma en workshop för att nå inkluderande beslutsfattande
  – förberedelser innan workshoppen
  – hur du sätter scenen och kickar igång mötet med Check-ins för att på så sätt öka närvaron och sätta fokus på målet med workshoppen
  – en bred repertoar av olika workshop-format, samt förståelse för att välja lämpligt format givet förutsättningarna och syftet för mötet
  – massor av faciliterings-tekniker och tips som gör dig till en grym och uppskattad facilitator
  – hur du som facilitator kan arbeta med energin och engagemanget i mötet
  – olika metoder och tekniker för beslutsfattande.

  Arbetssätt

  Föreläsning, övningar, diskussioner.

  Litteratur

  Bok- och lästips ges under kursen.

  Övrig information

  Jimmy Janlén är agil coach och utbildare på konsultbolaget Crisp i Stockholm. Som agil coach stöttar han företag, ledning, chefer och team att hitta vägar till effektivare samarbete med mindre byråkrati med hjälp av agile och lean. Utöver detta håller Jimmy ofta kurser och föreläsningar inom ämnen som agilt ledarskap, facilitering, visualisering, effektiva team, agile på stor skala och mycket mera. Jimmy och Crisp är även kända för sina böcker och utbildningsfilmer på YouTube.

 • Registreringen är stängd

  Ledarskap - Vt20 Utmanande situationer i chefsarbetet

  Fortbildningskurs
  10.03.2020
  12.02.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Vt20 Utmanande situationer i chefsarbetet

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Kurstider

  Tisdag 10.3.2020 kl 08:30-12:00
  Tisdag 24.3.2020 kl 08:30-12:00
  Tisdag 21.4.2020 kl 08:30-12:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  355

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som leder personal och har erfarenhet av situationer i sitt ledarskap där man kännt sig otillräcklig.

  Mål

  Målet för workshoparna är att konkret och praktiskt arbeta med utmanande situationer så att deltagarna får redskap att klara av liknande situationer i sitt arbete.

  Innehåll

  Workshoparna indelas under följande rubriker, med förslag på innehåll, och innehållet specificeras enligt deltagarnas önskemål första gången.

  Arbetstagare som underpresterar, eller inte följer regler och överenskommelser
  – samla in fakta, utreda
  – samtala
  – åtgärda

  Konflikter mellan arbetstagare
  – lyssna på alla parter
  – uppmuntra till konstruktiva samtal med varandra
  – medla om det är möjligt, annars åtgärda på annat sätt

  Chefen i kläm mellan sina chefer och medarbetare
  – förtydliga chefsrollen
  – samtal om förväntningar
  – gränsdragningar, prioriteringar med dem som ”klämmer”.

  Varje deltagare uppmuntras att prova på ett nytt förhållningssätt
  i sitt eget arbete efter varje workshop. Och vid följande tillfälle gärna sparra med en annan deltagare om hur det har gått.

  Övrig information

  Som workshopledare fungerar PeM Carola Lindholm-Gerlin med inbjudna experter på förhandling och medling.

 • Registreringen är stängd

  Nationalekonomi - Vt20 Ekonomisk matematik

  Universitetskurs
  28.02.2020
  09.02.2020
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nationalekonomi – Vt20 Ekonomisk matematik

  Föreläsare

  FL Halldórsdóttir Margrét /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 28.2.2020 kl.18:00-20:30
  lördag 29.2.2020 kl.09:30-13:00
  fredag 13.3.2020 kl.18:00-20:30
  lördag 14.3.2020 kl. 09:30-13:00
  fredag 27.3.2020 kl.18:00-20:30
  lördag 28.3.2020 kl. 09:30-13:00
  Nätträffar via Zoom enligt överenskommelse.

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande förväntas efter avslutad kurs:
  1) behärska och använda kursens många grundläggande definitioner
  2) tillämpa kursens tekniker och teori från olika tillämpningsområden.

  På Ekonomisk matematik lär du dig några av de viktigaste matematiska metoderna som behövs under dina studier och i ditt kommande arbete som ekonom. Förutom de grundläggande metoderna tittar vi på pengars tidsvärde: hur hög blir till exempel kostnaden för ett huslån eller en investering, och hur ändras kostnaden om räntan höjs eller om du betalar tillbaka lånet på 10 år i stället för 20?

  Innehåll

  Kursens strävar efter att lära ut användningen av de viktigaste matematiska metoderna som behövs för studier i ekonomi:
  1. Funktioner
  2. Finansmatematik
  3. Derivator
  4. Extremvärden
  5. Ekonomiska tillämpningar

  Arbetssätt

  Närstudier och nätundervisning. Moodle används som lärplattform, Zoom för nätundervisning.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Material enligt instruktioner från föreläsaren.

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Vt20 Human resource management-personalledning

  Universitetskurs
  13.01.2020
  09.01.2020
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning – Vt20 Human resource management-personalledning

  Föreläsare

  EM Peltonen Tuuli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet 13.1-9.3.2020
  Obligatorisk närstudieträff den 18.1.2020 klockan 10-13.

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i organisation och ledning.

  Mål

  Efter genomgången kurs skall studeranden:
  – känna till de viktigaste funktionerna inom modern HRM, eller personalledning
  – uppvisa grundläggande färdigheter för att kunna sköta personalfunktionen i små- och medelstora företag
  – beskriva hur personalärenden sköts i organisationer
  – kritiskt diskutera grunderna i HRM-teorier.

  Innehåll

  En förutsättning för framgångsrika företag och andra organisationer i dagens postindustiella ekonomi är en kreativ, kompetent och välmående personal. I kursen diskuteras hur organisationer strategiskt arbetar för att resursera och utveckla sin personal för att möta både dagens och framtida utmaningar.

  Examination

  Individuella essäer och grupparbete.

  Litteratur

  Lindmark, Önnevik. (2011). Human Resource Management Organisationens hjärta.

 • Pedagogik - Vt20 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 1

  Uppdragsutbildning
  10.03.2020
  25.02.2020
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 1

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

  Två kursdagar hålls på våren 2020 och tre under hösten 2020.
  Anmälan till höstens kursdagar tas emot när anmälan öppnas i maj.

  Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Tisdagen den 10.3.2020 klockan 9:00-15:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.
  OBS! Ta med egen lärplatta eller telefon för att kunna dokumentera.

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.02.2020

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.
  Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.
  Antal platser: 38.

  Mål

  Hur kan vi använda pedagogisk dokumentation i syfte att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Hur kan pedagogisk dokumentation bli en motor istället för ett också? Vad krävs det av dig som pedagog/lärare och vad säger forskning om pedagogisk dokumentation?
  Dagen kommer att varvas med föreläsning och workshops. I den praktiska delen kommer du få arbeta med dokumentation och reflektion så att du kan börja redan nästa dag med att arbeta i din verksamhet med det du fått lära dig under dagen. Om du törs?

  Innehåll

  Pedagogisk dokumentation och systematiskt utvecklingsarbete i förskolan.

  Arbetssätt

  Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

  Litteratur

  Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren-hösten 2020:
  https://drive.google.com/file/d/1gMN0YKnxyeiRjGszjClMxFX7_g7qWFCE/view?usp=sharing

  Flyern: https://drive.google.com/file/d/1wSWEOrTHRCoo5y7pXj29d0R9Wo50aNbC/view?usp=sharing

  Övrig information

  Utbildare är Kristina Mansfelt, förskollärare, pedagogista och adjungerad lärare, Stockholms universitet.

 • Pedagogik - Vt20 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 2

  Uppdragsutbildning
  01.04.2020
  11.03.2020
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Fortbildning i förskolepedagogik, Dag 2

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fort-bildningshelhet i förskolepedagogik med fokus på verksamheten med 6-åriga barn.

  Två kursdagar hålls på våren 2020 och tre under hösten 2020.
  Anmälan till höstens kursdagar tas emot när anmälan öppnas i maj.

  Fortbildningen är gratis för deltagarna och bekostas av Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Onsdagen den 1.4.2020 klockan 9:00-15:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.
  OBS! Ta med egen lärplatta eller telefon för att kunna dokumentera.

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2020

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.
  Observera att önskemålet är att en person från varje daghem deltar vid varje tillfälle. Antingen samma person eller olika personer.
  Antal platser: 38.

  Mål

  Inom förskoleundervisningen är barnets utveckling, lärprocesser och nyfikenhet i fokus samt att stöda det enskilda barnet att växa som människa. Den information som dokumentationen ger ska kunna användas för att anpassa arbetssätten, lärmiljön, målen med verksamheten, metoderna och innehållet kontinuerligt så att de möter barnets intressen och behov.
  Olika digitala verktyg kan vara hjälpmedel som stöder den pedagogiska dokumentationen. Att fånga ögonblick, processer och lärande kan hjälpa personalen att tillrättalägga verksamheten ändamålsenligt. De digitala verktygen kan också ge barnet en mera aktiv roll i dokumentering. Barnets ”digitala öga” ger möjlighet till att öka barnets delaktighet i verksamheten.
  Under dagen kommer vi att bekanta oss med och pröva på olika digitala verktyg som kan ge ett mervärde i den pedagogiska dokumentationen. Ta gärna med egen teknisk utrustning som ni har tillgång till i er verksamhet t.ex. lärplatta.

  Innehåll

  Digitala verktyg som hjälpmedel för att öka barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen.

  Arbetssätt

  Eftersom tanken är att bara en person från varje daghem deltar ska hen föra kunskapen från kursdagen vidare till sina kolleger på jobbet. Verktyg och stöd för detta kommer att ges under dagen.

  Litteratur

  Här finns länk till programupplägget för alla fem olika kursdagarna våren-hösten 2020: https://drive.google.com/file/d/1gMN0YKnxyeiRjGszjClMxFX7_g7qWFCE/view?usp=sharing

  Flyern: https://drive.google.com/file/d/1wSWEOrTHRCoo5y7pXj29d0R9Wo50aNbC/view?usp=sharing

  Övrig information

  Utbildare är Anna Wulff, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt20 Lämplighetsprov för lärare i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer

  Universitetskurs
  01.01.2020
  26.01.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Lämplighetsprov för lärare i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare från Sverige med en grundlärarexamen avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för våren är 26.1.2020.

  Första anmälan

  01.01.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.01.2020

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:
  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är sista februari.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från ÅA över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare ansöker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:
  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax
  Susanne Nylund-Torp, Åbo Akademi, +358-504677315, susanne.nylund-torp@abo.fi

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt20 Projektledning, resursering och uppföljning

  Universitetskurs
  28.02.2020
  05.02.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Projektledning, resursering och uppföljning

  Föreläsare

  PeM Laurell Ester /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 28.2.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 29.2.2020 kl. 09:00-14:45
  fredag 20.3.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 21.3.2020 kl. 09:00-14:45

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:
  – utveckla förståelse för projektverksamhet i organisationer
  – ha förmåga att leda projektverksamhet i olika sammanhang
  – problematisera utgångspunkterna för och komplexiteten i projektverksamhet.

  Innehåll

  Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga processerna i projektgenomförande. Dessa processer granskas med perspektiv på projektets organisatoriska kontext. Under kursen ökas förståelsen för projekt som ett medel att fylla ett förändringsbehov. Vidare problematiseras projektverksamheten som ett dynamiskt och komplext fenomen på olika nivåer med syfte att skapa mervärde i basorganisationen.

  Arbetssätt

  Kursen genomförs som föreläsningar, grupparbete samt individuella prestationer. Kursen förutsätter aktiv interaktion deltagarna emellan; deltagarna antar olika uppgifter i en fiktiv styrgrupp vars uppdrag är att hitta alternativa lösningar till projektrelaterade, praktiknära dilemman av olika slag.

  Examination

  Aktivt deltagande i föreläsningar. Mellanuppgift i grupp. Rapport över case study.

  Essä utgående från kurslitteraturen.

  Litteratur

  Andersen, H. S. & Söndergaard, K. R. (red.) (2013). Systemisk projektledning. Studentlitteratur: Lund.
  Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. L. (2017). Värdeskapande projektledning. Studentlitteratur: Lund.
  Wisén, J. & Lindblom, B. (2008). Effektivt projektarbete. Norstedts Juridik: Stockholm.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt20 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning

  Fortbildningskurs
  17.01.2020
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Teorier, modeller och metoder för karriärvägledning

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Utbildningen ordnas i samarbete med Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

  Kurstider

  Tisdag 28.4.2020 kl 09:00-16:00
  Onsdag 29.4.2020 kl 09:00-16:00
  Skypeseminarium v 22
  Onsdag 10.6.2020 kl 09:00-16:00
  Torsdag 11.6.2020 kl 09:00-16:00
  Måndag 28.9.2020 kl 09:00-16:00
  Tisdag 29.9.2020 kl 09:00-16:00
  Måndag 9.11.2020 kl 09:00-16:00
  Tisdag 10.11.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  10.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.01.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  400

  Kommentar

  Inkl. förmiddagskaffe samt kursmaterial.
  Utbildningen stödfinansieras av
  Visa vägen
  – för en vägledning i samverkan

  Målgrupp

  I det dagliga arbetet är det helt naturligt att vägledningens metod, modeller och tänkesätt blir en del av ens omedvetena kompetens. Vi kommer helt enkelt inte alltid ihåg varför vi vägleder som vi gör. Det här är en fortbildning för dig som vill förbättra, utöka och säkerställa din vetenskapliga grund för karriärvägledning, dvs. för vägledning till utbildning och arbete. Den riktar sig till dig som arbetar med vägledning/handledning för unga och vuxna inom och utom utbildningsväsendet.

  Mål

  Förväntade studieresultat
  Kunskap och förståelse:
  – kunskap om modeller och metoder för vägledning och deras teoretiska grund
  – kunskap om karriärteorier i vägledningsarbetet
  Färdighet och förmåga:
  – genomföra och analysera vägledningssamtal utifrån centrala begrepp
  i olika vägledningsmodeller
  – analysera fallbeskrivningar utifrån karriärteorier
  – ge kvalificerad feedback på andras vägledningssamtal
  – genomföra en egen karriärplanering

  Innehåll

  Kursen behandlar modeller och metoder för studie- och yrkesvägledning samt teorier som ligger till grund för dessa. Utifrån olika modeller tränas och analyseras färdigheter i vägledningssamtal. Kursen behandlar även gruppsykologi för skola och arbetsliv.

  Arbetssätt

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborativ färdighetsträning och Skypeseminarium.

  Examination

  För att få ett intyg skall samtliga uppgifter vara godkända och deltagaren medverkat vid de obligatoriska träffarna.

  Litteratur

  Egan Gerard, The skilled helper: a problem-management and opportunitydevelopment approach to helping.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria, Professionell vägledning – med samtal som
  redskap. Lund. Studentlitteratur.
  Sharon Kolb, PATH metoden (artiklar samt PP, delas ut vid kursstart).
  Hwang Philip, Nilsson Björn, Gruppsykologi: för skola, arbetsliv och fritid1. utg.
  Stockholm, Natur & kultur 2014: 255 s. ISBN: 978-91-27-13368-6. Obligatorisk.
  Jacobs Edward E., Group counseling:strategies and skills, ISBN 1305087305.
  Lovén Anders, Karriärvägledning: en forskningsöversikt, Lund. Studentlitteratur 2015, 347 s. ISBN: 9 789 144 097 435.
  Brown, Duane & Associates, Career Choice and Development. Fourth Edition.
  Vetenskapliga artiklar på karriärteorier läggs ut på Cambro inför kursstart.

  Övrig information

  Cecilia Stigedahl Stenberg (universitetsadjunkt och vägledare) och Svea Maria Kuoppa (lektor och legitimerad psykolog, författare av vägledningslitteratur) är verksamma vid Umeå universitet och är erfarna lärare och har lång erfarenhet av vägledning, utbildning i vägledning för både studenter och yrkesverksamma vägledare.

 • Pedagogik - Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 1-6), workshop I

  Fortbildningskurs
  25.03.2020
  26.02.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 1-6), workshop I

  Föreläsare

  Fil.mag Aspegrén Nina /

  Kursram

  Kursavgift 80€ +24% moms om du deltar i en (1) workshop (del I eller II)
  och 110€ +24% moms om du deltar i båda (I+II).
  Minst 8 deltagare/workshop behövs för att starta.

  I kurspriset ingår kaffe och kursmaterial.

  Kurstider

  Workshop del I:
  Onsdag den 25.3.2020 kl 09:00-12:15

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Välkommen på en workshop kring Laborativ matematik för åk 1-6.

  Laborativt material och aktiviteter i matematikundervisningen har bland annat som syfte att öka elevernas lust för att lära sig matematik och att visa abstrakta fenomen konkret. Under workshopen får deltagarna pröva på många olika laborativa uppgifter där vi använder varierande material och berör olika områden inom matematiken. Worshopen är tvådelad. Man kan delta i första, andra eller båda tillfällena.

  Målgrupp

  Klasslärare i åk 1-6.

  Mål

  Målet med workshopen är att deltagarna skall få idéer hur de själva kan arbeta laborativt samt inspireras till att skapa eget laborativt material.

  Under workshopen kommer deltagarna att få ta del av olika laborativa övningar, som tränar olika områden inom matematiken. Deltagarna får även pröva på varierande material som kan användas som laborativt material.
  Vi kommer även att gå igenom olika praktiska tips hur man arbetar laborativt.

  Arbetssätt

  Båda tillfällena kommer att innehålla över tio olika laborativa övningar. Under den första delen kommer deltagarna att få testa på Ninas laborativa övningar, men vid den andra även några av deltagarnas övningar. Förhoppningen är att alla som deltar i del II skall förbereda en egen övning (ensam eller i par) som presenteras på den andra träffen. Man kan presentera en “gammal goding” eller så skapar man en ny uppgift, som man gärna har hunnit testa med en klass innan träff 2. Därefter hoppas jag på att jag får publicera övningarna på bloggen så att materialet kan spridas till övriga svenskfinland. Detta skulle leda till en väldigt diger materialbank för lärare via bloggen Räkna med mig.

  Övrig information

  Utbildare är fil.mag Nina Aspegrén från Sarlinska skolan, Pargas. Nina arbetar även för skolresurs.fi och publicerar matematikmaterial för lärare på bloggen Räkna med mig.

 • Pedagogik - Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 1-6), workshop II

  Fortbildningskurs
  06.05.2020
  26.02.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 1-6), workshop II

  Föreläsare

  Fil.mag Aspegrén Nina /

  Kursram

  Kursavgift 80€ +24% moms om du deltar i en (1) workshop (del I eller II)
  och 110€ +24% moms om du deltar i båda (I+II).
  Minst 8 deltagare/workshop behövs för att starta.

  I kurspriset ingår kaffe och kursmaterial.

  Kurstider

  Workshop del II:
  Onsdag den 6.5.2020 kl 09:00-12:15

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Välkommen på en workshop kring Laborativ matematik för åk 1-6.

  Laborativt material och aktiviteter i matematikundervisningen har bland annat som syfte att öka elevernas lust för att lära sig matematik och att visa abstrakta fenomen konkret. Under workshopen får deltagarna pröva på många olika laborativa uppgifter där vi använder varierande material och berör olika områden inom matematiken. Worshopen är tvådelad. Man kan delta i första, andra eller båda tillfällena.

  Målgrupp

  Klasslärare i åk 1-6.

  Mål

  Målet med workshopen är att deltagarna skall få idéer hur de själva kan arbeta laborativt samt inspireras till att skapa eget laborativt material.

  Under workshopen kommer deltagarna att få ta del av olika laborativa övningar, som tränar olika områden inom matematiken. Deltagarna får även pröva på varierande material som kan användas som laborativt material.
  Vi kommer även att gå igenom olika praktiska tips hur man arbetar laborativt.

  Arbetssätt

  Båda tillfällena kommer att innehålla över tio olika laborativa övningar. Under den första delen kommer deltagarna att få testa på Ninas laborativa övningar, men vid den andra även några av deltagarnas övningar. Förhoppningen är att alla som deltar i del II skall förbereda en egen övning (ensam eller i par) som presenteras på den andra träffen. Man kan presentera en “gammal goding” eller så skapar man en ny uppgift, som man gärna har hunnit testa med en klass innan träff 2. Därefter hoppas jag på att jag får publicera övningarna på bloggen så att materialet kan spridas till övriga svenskfinland. Detta skulle leda till en väldigt diger materialbank för lärare via bloggen Räkna med mig.

  Övrig information

  Utbildare är fil.mag Nina Aspegrén från Sarlinska skolan, Pargas. Nina arbetar även för skolresurs.fi och publicerar matematikmaterial för lärare på bloggen Räkna med mig.

 • Pedagogik - Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 7-9), workshop I

  Fortbildningskurs
  25.03.2020
  26.02.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 7-9), workshop I

  Föreläsare

  Fil.mag Aspegrén Nina /

  Kursram

  Kursavgift 80€ +24% moms om du deltar i en (1) workshop (del I eller II)
  och 110€ +24% moms om du deltar i båda (I+II).
  Minst 8 deltagare/workshop behövs för att starta. I kurspriset ingår kaffe och kursmaterial.

  Kurstider

  Workshop del I:
  Onsdag den 25.3.2020 kl 13:00-16:15

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Välkommen på en workshop kring Laborativ matematik för åk 7-9.

  Laborativt material och aktiviteter i matematikundervisningen har bland annat som syfte att öka elevernas lust för att lära sig matematik och att visa abstrakta fenomen konkret. Under workshopen får deltagarna pröva på många olika laborativa uppgifter där vi använder varierande material och berör olika områden inom matematiken. Worshopen är tvådelad. Man kan delta i första, andra eller båda tillfällena.

  Målgrupp

  Lärare i åk 7-9.

  Mål

  Målet med workshopen är att deltagarna skall få idéer hur de själva kan arbeta laborativt samt inspireras till att skapa eget laborativt material.

  Under workshopen kommer deltagarna att få ta del av olika laborativa övningar, som tränar olika områden inom matematiken. Deltagarna får även pröva på varierande material som kan användas som laborativt material. Vi kommer även att gå igenom olika praktiska tips hur man arbetar laborativt.

  Arbetssätt

  Båda tillfällena kommer att innehålla över tio olika laborativa övningar. Under den första delen kommer deltagarna att få testa på Ninas laborativa övningar, men vid den andra även några av deltagarnas övningar. Förhoppningen är att alla som deltar i del II skall förbereda en egen övning (ensam eller i par) som presenteras på den andra träffen. Man kan presentera en “gammal goding” eller så skapar man en ny uppgift, som man gärna har hunnit testa med en klass innan träff 2. Därefter hoppas jag på att jag får publicera övningarna på bloggen så att materialet kan spridas till övriga svenskfinland. Detta skulle leda till en väldigt diger materialbank för lärare via bloggen Räkna med mig.

  Övrig information

  Utbildare är fil.mag Nina Aspegrén från Sarlinska skolan, Pargas. Nina arbetar även för skolresurs.fi och publicerar matematikmaterial för lärare på bloggen Räkna med mig.

 • Pedagogik - Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 7-9), workshop II

  Fortbildningskurs
  06.05.2020
  26.02.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Vt20 Workshop i laborativ matematik (åk 7-9), workshop II

  Föreläsare

  Fil.mag Aspegrén Nina /

  Kursram

  Kursavgift 80€ +24% moms om du deltar i en (1) workshop (del I eller II)
  och 110€ +24% moms om du deltar i båda (I+II).
  Minst 8 deltagare/workshop behövs för att starta. I kurspriset ingår kaffe och kursmaterial.

  Kurstider

  Workshop del II:
  Onsdag den 6.5.2020 kl 13:00-16:15

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Välkommen på en workshop kring Laborativ matematik för åk 7-9.

  Laborativt material och aktiviteter i matematikundervisningen har bland annat som syfte att öka elevernas lust för att lära sig matematik och att visa abstrakta fenomen konkret. Under workshopen får deltagarna pröva på många olika laborativa uppgifter där vi använder varierande material och berör olika områden inom matematiken. Worshopen är tvådelad. Man kan delta i första, andra eller båda tillfällena.

  Målgrupp

  Lärare i åk 7-9.

  Mål

  Målet med workshopen är att deltagarna skall få idéer hur de själva kan arbeta laborativt samt inspireras till att skapa eget laborativt material.

  Under workshopen kommer deltagarna att få ta del av olika laborativa övningar, som tränar olika områden inom matematiken. Deltagarna får även pröva på varierande material som kan användas som laborativt material. Vi kommer även att gå igenom olika praktiska tips hur man arbetar laborativt.

  Arbetssätt

  Båda tillfällena kommer att innehålla över tio olika laborativa övningar. Under den första delen kommer deltagarna att få testa på Ninas laborativa övningar, men vid den andra även några av deltagarnas övningar. Förhoppningen är att alla som deltar i del II skall förbereda en egen övning (ensam eller i par) som presenteras på den andra träffen. Man kan presentera en “gammal goding” eller så skapar man en ny uppgift, som man gärna har hunnit testa med en klass innan träff 2. Därefter hoppas jag på att jag får publicera övningarna på bloggen så att materialet kan spridas till övriga svenskfinland. Detta skulle leda till en väldigt diger materialbank för lärare via bloggen Räkna med mig.

  Övrig information

  Utbildare är fil.mag Nina Aspegrén från Sarlinska skolan, Pargas. Nina arbetar även för skolresurs.fi och publicerar matematikmaterial för lärare på bloggen Räkna med mig.

 • Psykologi - Vt20 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Fortbildningskurs
  18.03.2020
  24.02.2020
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Vt20 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Föreläsare

  leg.sjuksköterska, magister i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal Höddelius Lisbeth /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 445€ +24% moms
  Vid minst 12 deltagare 390€ +24 % moms
  Vid minst 15 deltagare 320€ +24% moms

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Motiverande samtal är en metod som bygger på att aktivt lyssna och att med respekt, medkänsla och genom bekräftelse stärka personens egen inre motivation till en beteendeförändring. Genom att lägga stor vikt vid att utforska hans/hennes egen syn på problem och lösningar. Rådgivaren lyssnar, försöker förstå personens perspektiv och väntar sig att han/hon själv ska hitta sina svar, ta ansvar för sitt eget liv och fatta egna beslut. Metoden kan användas när man vill motivera någon till ändrat beteende, som till exempel vid samtal om alkohol, droger, kost/övervikt, fysisk aktivitet, tobak, sexuellt riskbeteende, spelberoende, skolmotivation och kriminalitet.

  Kurstider

  Onsdag 18.3.2020 kl 9:00-16:00
  Torsdag 19.3.2020 kl 9:00-16:00
  Onsdag 22.4.2020 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  445

  Kommentar

  Inkl. förmiddags- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialvård, tandvård och skola.

  Mål

  Syftet med kursen är att deltagarna skall utvecklas i sin roll som rådgivare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra livsförändringar där klienten har tydliga valmöjligheter.

  Innehåll

  Dag 1:
  – teori, bakgrund, evidens
  – fyra processer i MI
  – förhållningssätt/MI-andan
  – motivation
  – diskrepans
  – lyssnarteknik och kommunikationsfärdigheter
  – träna tekniken i motiverande samtal.

  Dag 2:
  – förändringsprocessen
  – förändringsprat
  – ambivalensutforskning och övriga strategier vid beteendeförändringar
  – lära sig att förebygga och hantera motstånd
  – träna tekniken i motiverande samtal.

  Dag 3
  – repetition av teori och teknik i motiverande samtal
  – deltagarnas erfarenheter av att prova motiverande samtal i praktiken diskuteras
  – träning på motiverande samtal.

  Arbetssätt

  Utbildningen varvar teori, praktiska övningar, demonstration och film och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

  Examination

  Till det sista tillfället får deltagarna spela in och skriva ner ett samtal från sitt dagliga arbete och får då samtidigt praktiskt träna sina MI-kunskaper i sin vardag. Deltagarna sitter i grupper och kodar samtalen utifrån metoden och får konstruktiv återkoppling.

  Litteratur

  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för skolan. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B, Ortiz L, Wirbing P. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B, Sjögren, K. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för tandvården. Gothia Förlag.
  Holm Ivarsson, B. (2013) Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen. Gothia Förlag.

  Det rekommenderas att deltagarna skaffar sig en av de ovanstående kursböckerna.

  Övrig information

  Lisbeth Höddelius är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare med magisterexamen i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal. Hon har under många år arbetat med folkhälsofrågor i landstingets regi. I dag arbetar hon i eget företag med utbildningar i Motiverande samtal, Handledning och Coaching. Lisbeth Höddelius är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt20 Styrka, glädje och medkänsla -positiv psykologi i skola och undervisning

  Fortbildningskurs
  06.03.2020
  12.02.2020
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Vt20 Styrka, glädje och medkänsla -positiv psykologi i skola och undervisning

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Utbildningen delfinansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Fredag den 6.3.2020 kl 9:00-16:00
  Tisdag den 21.4.2020 kl 9:00-16:00

  Fredag den 2.10.2020 kl 9:00-16:00
  Fredag den 6.11.2020 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  255

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är riktad för skolpersonal inom grundläggande utbildning.

  Mål

  Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka dina elevers, kollegors och ditt eget välbefinnandet genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skola och utbildning. Fortbildningen handlar om att stöda eleverna att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra. Fortbildningen ger deltagarna verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur.

  Innehåll

  Närstudiedag 1 – Ett positivt jag:

  Ett tyngdpunktsområde inom positiv psykologi har varit forskning kring människors goda egenskaper och styrkor. Karaktärsstyrkor ses som en individs förmågor att tänka, känna och bete sig vilket kan ge olika uttryck i t.ex. uthållighet, kreativitet och vänlighet.

  Genom att använda sig av sina styrkor kan en individ utveckla sina talanger,
  intressen, förmågor och resurser. Hos barn och unga visar användning av styrkor samband med välbefinnande, livsglädje, sociala relationer samt akademiska framgångar.

  Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor (även i samspel med föräldrar), vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar.

  Närstudiedag 2 – Positiva känslor:

  Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en individs övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att positiva känslor uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling.

  Studier som jämfört skillnader i inlärningsförmåga vid olika sinnesstämningar visar att en hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt.

  Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor och hur detta ökar elevernas förmåga att ta till sig inlärning.

  Fortbildningen fortsätter med ytterligare två kursdagar under hösten 2020 med följande närstudiedagar:

  Närstudiedag 3 – att stärka positiva relationer i skolvardagen:

  Positiva relationer handlar om att stärka vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse.

  Deltagarna utbildas i praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både elever och personal. Till dessa metoder hör forskning kring aktiva konstruktiva svar samt så kallad assertiv konfliktlösning. Deltagarna lär sig genom teori och övningar konstruktiva sätt att bemöta andra i skillnad till destruktiva sådana.

  Deltagarna får också lära sig hur konfliktlösning ter sig i mer destruktiva former (manipulation, aggression, passivitet) samt former för en mer sund konfliktlösning med vänliga och bestämda svar.

  Närstudiedag 4 – Positiva tankar och engagemang:

  För att hitta meningsfullhet och ett engagemang i skolgången behöver eleven uppleva att hen jobbar mot egna, viktiga målsättningar i livet. Förutom meningsfulla mål behöver eleven lära sig mångsidiga strategier att jobba mot målen, d.v.s. stärka en realistisk hoppfullhet.

  Deltagarna lär sig metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang i
  skolgången samt metoder för att stärka ett dynamiskt mindset. Deltagarna lär sig också hur man kan stärka elevernas resiliens, förmåga att komma igen vid motgångar i livet.

  Studier har visat att skolinsatser i resiliens är mycket effektiva och kan halvera förekomsten av depression bland unga.

  Arbetssätt

  Omfattningen av fortbildningen är 4 närstudiedagar samt möjlighet till samverkan i plattformen ”itslearning”.

  Närstudiedagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi i skola och undervisning. Mellan dagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna i skolan och att personalen ska inspireras att skapa egna
  kreativa tillämpningar av dem.

  Grupphandledningar i grupp (4 grupper sammanlagt) syftar till att ge deltagarna handledning kring de praktiska uppgifterna och stöd kring förankringen av innehållet i den egna verksamheten, endera i personalen och/eller i elevgrupper.

  Övrig information

  Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.
  Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

  Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

 • Registreringen är stängd

  Ryska - Ht19-Vt20 Ryska 1

  Universitetskurs
  11.10.2019
  15.09.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ryska – Ht19-Vt20 Ryska 1

  Föreläsare

  FM, universitetslektor Kristola-Backlund Carina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 11.10.2019 kl. 18:00-20:30
  lördag 12.10.2019 kl. 09:00-12:15
  fredag 25.10.2019 kl.18:00-20:30
  lördag 26.10.2019 kl. 09:00-12:15
  fredag 8.11.2019 kl. 18:00-20:15
  lördag 9.11.2019 kl. 09:00-12:15
  fredag 22.11.2019 kl. 18:00-20:15
  lördag 23.11.2019 kl. 09:00-12:15

  OBS! Kursen fortsätter under våren 2020 följande tider:
  fredag 17.1.2020 kl. 18:00-20:30
  lördag 18.1.2020 kl. 09:00-12:15
  fredag 31.1.2020 kl.18:00-20:30
  lördag 1.2.2020 kl. 09:00-12:15
  fredag 14.2.2020 kl. 18:00-20:15
  lördag 15.2.2020 kl. 09:00-12:15
  fredag 28.2.2020 kl. 18:00-20:15
  lördag 29.2.2020 kl. 09:00-12:15

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.09.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
  – kunna läsa kyrillisk skrift (både tryckstil och skrivstil) och förstå enkla texter och meddelanden med bekant tema
  – kunna förstå vanliga fraser, instruktioner och frågor i konkreta talsituationer, då temat är bekant och taltempot långsamt kunna med kyrilliska bokstäver (tryckstil) skriva korta, enkla texter som anknyter till vardagliga behov och erfarenheter
  – kunna med enkla ord berätta om sig själv och sin närmaste krets samt reda sig i enklare dialoger och servicesituationer
  – kunna uttala ord och fraser och använda intonationsmönster så att en person med ryska som modersmål förstår det sagda.

  Innehåll

  Ryska 1 ger baskunskaper i språket och riktar sig till studerande från alla fakultetsområden. Vi bekantar oss med Ryssland, dess historia och vardag. Kursdeltagarna lär sig förstå och använda ryska i enkla dialoger och servicesituationer.
  Grammatikaliska grundstrukturer (bl.a. kasusböjning, aspektbegreppet, verbböjning, räkneord) övas i kommunikativa situationer, både muntligt och skriftligt. Kursdeltagarna ges också en möjlighet att öva ryska via nätet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Tentamen. Minst 75% närvaro krävs för godkänd kurs.

  Litteratur

  Kafe Piter 1

 • Rättsvetenskap - Vt20 Bolagsrätt

  Universitetskurs
  17.04.2020
  25.03.2020
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Vt20 Bolagsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 17.4.2020 kl. 17:00-21:00
  lördag 18.4.2020 kl. 09:00-15:00
  söndag 19.4.2020 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket innebär att man kan redogöra för de relevanta rättsliga reglerna och principerna för aktiebolag och andra typer av samfund samt stiftelser och behärskar den närmare tolkningen av dessa normer.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge insikter i den rättsliga regleringen av företagsverksamhet. Normerna behandlas mot bakgrund av företagsverksamhet som ett samhälleligt fenomen. Särskilt behandlas frågan om vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra. Fokus ligger vid aktiebolagsrätten.

  Kursen omfattar följande frågor och områden:
  – företagstyper och företagets organisation
  – särskilda företagstyper, deras organisation och verksamhet
  – stiftelser
  – rättsskyddet för företagets delägare och för utomstående (härvid behandlas enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag)

  Arbetssätt

  Föreläsningar, självstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Yritysoikeus Författare: Rissanen, Kirsti – Airaksinen, Manne – Castrén, Martti m. fl. Upplaga: 2., uud. p., 2006 Förläggare: Helsinki: SanomaPro ISBN: 978-951-030-646-8 Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. Läses: I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö, II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet (s. 119-132), III Kirjanpito ja tilintarkastus (s. 525-659), IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely (s. 661-760)Titel: Yritysoikeus Författare: Rissanen, Kirsti – Airaksinen, Manne – Castrén, Martti m. fl. Upplaga: 2., uud. p., 2006 Förläggare: Helsinki: SanomaPro ISBN: 978-951-030-646-8 Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. Läses: I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö, II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet (s. 119-132), III Kirjanpito ja tilintarkastus (s. 525-659), IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely (s. 661-760). (Dessa behandlas under kursen.)

  Övrigt material: Författningar: AktiebolagsL (624/2006) L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag L om andelslag (421/2013), kap. 1 – 2 Föreningslag (503/1989) Stiftelselag (487/2015) HandelsregisterL (129/1979) ProkuraL (130/1979) RevisionsL (1141/2015) FirmaL (128/1979) VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar) Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (14.12.2012/749), avsnitt III BokföringsL (1336/1997) 1 kap.

 • Skolpsykologi - Vt20 Skolmobbning

  Universitetskurs
  02.04.2020
  11.03.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi – Vt20 Skolmobbning

  Föreläsare

  PeM Sjöholm-Fahllund Lena /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 3.4.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 4.4.2020 kl. 09:00-12:15
  fredag 24.4.2020 kl. 18:00-21:15
  lördag 25.4.2020 kl. 09:00-12:15

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande besitta kunskaper om vad mobbning är, och hur sådan kan motverkas.

  Innehåll

  Att ge grundläggande insikter om mobbningens orsaker, process, prevention och intervention.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Godkända hemuppgifter.

  Litteratur

  Olweus, D. (1993). Bullying at school: What we know and what can we do. Blackwell Publishing.
  Sullivan, K. (2010). The anti-bullying handbook. Sage.
  Frisén, A. & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och kultur.
  Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen: kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus. (behandlas under kursen)

 • Registreringen är stängd

  Småbarnspedagogik - Ht19-Vt20 Engelska/pedagogik

  Universitetskurs
  09.09.2019
  09.09.2019
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik – Ht19-Vt20 Engelska/pedagogik

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 9.9.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 23.9.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 7.10.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 21.10.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 4.11.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 18.11.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 25.11.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 16.12.2019 kl. 18:00-21:15

  måndag 13.1.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 27.1.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 10.2.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 24.2.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 9.3.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 23.3.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 6.4.2020 kl. 18:00-20:30
  måndag 20.4.2020 kl. 18:00-21:15

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.09.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Målgrupp

  Den som siktar på lärarbehörighet inom småbarnspedagogik, den som vill förkovra sina tidigare kunskaper inom området samt alla andra intresserade.

  Mål

  Färdighetsnivå B2-C1 enligt den europeiska referensramen för språk.

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
  – kunna förstå och tillägna sig information från tidningsartiklar, akademiska texter och andra texter som har anknytning till det egna akademiska området
  – kunna förstå presentationer, diskussioner, föreläsningar, TV-inslag och videon på standardengelska, såväl inom det egna akademiska området som inom närliggande ämnesområden
  – kunna skriva en uppsats, sammanfattning, rapport eller annan text om ett givet ämne inom ett specifikt akademiskt eller yrkesrelaterat område på strukturellt och stilistiskt korrekt språk
  – kunna leda och delta i diskussioner med anknytning till såväl det egna akademiska området som närliggande ämnesområden
  – kunna hålla ett föredrag med anknytning till det egna akademiska området.

  Färdigheterna bedöms på skalan 0-5 beroende på hur väl studerande uppfyller lärandemålen.

  Innehåll

  Specialkursen i engelska är avsedd att hjälpa kursdeltagarna att arbeta effektivt på engelska inom det egna ämnesområdet och att vara verksam i en internationell omgivning. Kursinnehåll: valfri vetenskaplig artikel och några kortare texter för utvidgande av vokabulär samt som underlag för diskussion. I kursen ingår också introduktion till akademiskt skrivande, skrivuppgifter och uppsats, muntliga presentationer, diskussionsövningar, tent, läsförståelse, hörförståelse och grammatikövningar.

  Examination

  Läsa: 1/5: kunna förstå och tillägna sig det huvudsakliga innehållet i tidningsartiklar, akademiska texter och andra texter som har anknytning till det egna akademiska området. Lyssna: 1/5: kunna förstå huvuddragen i presentationer, föreläsningar, TV-inslag och videon på standardengelska, såväl inom det egna akademiska området som inom närliggande ämnesområden. Skriva: 1/5: kunna skriva en uppsats, sammanfattning, rapport eller annan text om ett givet ämne inom ett specifikt akademiskt eller yrkesrelaterat område, trots att språkfel förekommer och textens struktur och stil innehåller brister. Tala: 1/5: kunna hålla föredrag, leda och delta i diskussioner med anknytning till såväl det egna akademiska området som närliggande ämnesområden, trots att språkliga och stilistiska fel förekommer.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Småbarnspedagogik - Vt20 Mångfald och inkludering

  Universitetskurs
  17.01.2020
  09.01.2020
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik – Vt20 Mångfald och inkludering

  Föreläsare

  PeM Mertaniemi Ritva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 17.1.2020 kl.17:00-21:00
  lördag 18.1.2020 kl.09:00-13:00
  fredag 24.1.2020 kl.17:00-21:00
  lördag 25.1.2020 kl.09:00-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Lärandemål:
  Att studerande
  – tillägnat sig grundläggande kunskap om hur läraren tillsammans med barnen i den pedagogiska verksamheten kan arbeta med olika aspekter av mångfald, inkludering och tolerans i relation till det mångkulturella samhället
  – utvecklar ett professionellt förhållningssätt i bemötande av andra.

  Innehåll

  Att studerande
  – utvecklar förståelse för etikens betydelse ur ett pedagogiskt och professionellt perspektiv
  – utvecklar ett professionellt förhållningssätt till diversitet
  – tillägnar sig grundläggande kunskap om hur läraren kan stöda och möta barns frågor gällande etnicitet, genus och jämställdhet
  – utvecklar förståelse för olika familjers situation i ett samhälleligt och mångkulturellt sammanhang
  – utvecklar förståelse för värdepedagogiska frågeställningar i pedagogisk verksamhet och i relation till lärarens demokratiska uppdrag.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, gruppundervisning, reflektionsuppgifter, självstudier, artikelsökning.

  Examination

  Tentamen, arbetsuppgifter, portfolio, litteraturseminarium, skriftliga inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Arnér, E. (2009). Barns inflytande i förskolan. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).
  Berglund, J. & Gunner, G. (2011). Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-09970-2 . (valda delar).
  Bergstedt, B. & Herbert, A. (2011). Pedagogik för förändring: frihet, jämlikhet, demokrati. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).
  Björk-Willén, P., Gruber, S. & Puskás, T. (2013). Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag. Stockholm: Liber. (valda delar).
  Bäck-Wiklund, M. & Johansson, T. (2012). Nätverksfamiljen. Stockholm : Natur och kultur
  Haraldsson Sträng, M. (2016). Värdegrund och mångkultur i handledning – i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter. Stockholm: Liber
  Karlsson, R. (2014). Demokrati i förskola – fokus på barns samspel. Stockholm: Liber.

 • Småbarnspedagogik - Vt20 Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering

  Universitetskurs
  21.03.2020
  26.02.2020
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik – Vt20 Pedagogisk planering, dokumentation och utvärdering

  Föreläsare

  PeM Stark Elisa /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Nya tider:
  lördag 21.3.2020 kl.09:00-13:00
  söndag 22.3.2020 kl. 09:00-13:00
  lördag 25.4.2020 kl.09:00-13:00
  söndag 26.4.2020 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Att den studerande
  – fördjupar sin kunskap om didaktiska teorier
  – blir medveten om betydelsen av att formulera mål utgående från lärområden och kompetensområden i styrdokument
  – utvecklar sin förmåga att planera en verksamhetskultur som utgår från ett helhetsperspektiv för att främja barnens växande, utveckling och lärande
  – utvecklar sin förmåga att använda sig av dokumentation för att synliggöra barns lärandeprocess och för att planera samt utveckla verksamheten
  – utvecklar sin förståelse för att kombinera lek och lärande utifrån barnens erfarenheter, intressen och kunskaper
  – utvecklar sin förmåga att reflektera kritiskt över dokumentations- och kartläggningsmaterial.

  Lärandemål
  – självständigt kan formulera mål, planera, genomföra och dokumentera samt utvärdera pedagogisk verksamhet
  – har förmåga att utgå från barnens kunskaps- och utvecklingsnivå samt synliggöra barnens lärandeprocess
  – har förmåga att koppla samman lek och lärande i undervisningen utifrån ett helhetsperspektiv på barns växande, utveckling och lärande.

  Innehåll

  – didaktiska teorier
  – styrdokument
  – barns lärandeprocess
  – lek och lärande
  – pedagogisk planering
  – pedagogisk dokumentation

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppundervisning, grupparbeten, seminarier, självstudier, övningar, verksamhetsförlagd undervisning

  Examination

  Muntliga presentationer, seminarier, tentamen, skriftliga inlämningsarbeten, praktikuppgifter.

  Litteratur

  Doverborg, E., Pramling, N. & Pramling Samuelsson, I. (2013). Att undervisa barn i förskolan. Stockholm: Liber.
  Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2007). ”Att lära är nästan som att leka”. Lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber. (valda delar)
  Lenz Taguchi, H. (2013). Varför pedagogisk dokumentation? Verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Malmö: Gleerups. (valda delar)
  Paananen, M. & Lipponen, L. (2016). Pedagogical Documentation as a Lens for Examining Equality in Early Childhood Education. Early Child Development and Care, 188:2, 77-87.
  Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2014). Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. (2. uppl.) Stockholm: Liber. (valda delar)
  Övrig kurslitteratur enligt lärarens anvisningar

 • Registreringen är stängd

  Småbarnspedagogik - Vt20 Små barns lärande

  Universitetskurs
  07.02.2020
  15.01.2020
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik – Vt20 Små barns lärande

  Föreläsare

  PeM Gammelgård Lillemor /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 7.2.2020 kl. 17:00-21:00
  lördag 8.2.2020 kl. 09:00-13:00
  fredag 28.2.2020 kl. 17:00-21:00
  lördag 29.2.2020 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Att den studerande:
  – utvecklar förståelse för didaktiskt tänkande med fokus på pedagogisk grundsyn och dess praktiska konsekvenser
  – utvecklar förståelse för didaktiska teorier och didaktikens grundfrågor
  – utvecklar en förståelse för pedagogens kommunikativa färdigheter som stöder barns utveckling och lärande
  – utvecklar förståelse för den vuxnas pedagogiska förhållningssätt som förutsättning för barns utveckling och lärande
  – tillägnar sig kunskap om inskolningens betydelse för fortsatt barn- och familjearbete
  – tillägnar sig kunskap om anknytningsteorin samt anknytningens betydelse i praktiska situationer inom småbarnspedagogiken.

  Innehåll

  – didaktiska teorier och didaktikens grundfrågor
  – pedagogisk grundsyn
  – pedagogiska förhållningssätt
  – små barns lärande
  – anknytning
  – inskolning

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppundervisning, seminarier, grupparbeten, verksamhetsintegrerade dagar, självstudier.

  Examination

  Tentamen, inlämningsuppgifter som redovisas skriftligt och muntligt, seminarier.

  Litteratur

  Bruce, B. & Riddersporre, B. (2012). Kärnämnen i förskolan. Nycklar till livslångt lärande. Stockholm: Natur & Kultur. (valda delar)
  Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2012). Anknytning i förskolan: vikten av trygghet för lek och lärande. Stockholm: Natur & Kultur.
  Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2012). Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse. (4. Uppl.) Stockholm: Liber. (valda delar)
  Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) (2003). Förskolan – barns första skola! Lund: studentlitteratur. (valda delar)
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Småbarnspedagogik - Vt20 Språkdidaktik

  Universitetskurs
  15.05.2020
  22.04.2020
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Småbarnspedagogik – Vt20 Språkdidaktik

  Föreläsare

  Universitetslärare, FM Kvist Maria / Professor Svensson Ann-Katrin

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Nya tider!
  fredag 15.5.2020 kl. 17:00-21:00
  lördag 16.5.2020 kl. 09:00-13:00
  fredag 5.6.2020 kl. 17:00-21:00
  lördag 6.6.2020 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.04.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ingår i de kompletterande studierna för lärarbehörighet inom småbarnspedagogik.

  Mål

  Att den studerande:
  – blir förtrogen med olika teoretiska perspektiv på tal- och skriftspråksutveckling
  – blir förtrogen med grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
  – utvecklar sin förståelse för pedagogens funktion som språklig förebild
  – utvecklar sin förmåga att stimulera barns språk med hjälp av språklek, lek, drama, musik, berättande samt digital och analog litteratur
  – utvecklar sin förmåga att analysera språkanvändning i olika kontexter
  tillägnar sig grundläggande kunskaper om barnlitteraturens utvecklingslinjer och genrer
  – tillägnar sig sådana begrepp och arbetssätt som är centrala redskap i analys och diskussion av barnlitteratur.

  Lärandemål: Att den studerande
  – kan beskriva och reflektera över barns tal- och skriftspråksutveckling med hjälp av grundläggande språkvetenskapliga termer och begrepp
  – har utvecklat sin förmåga att genomföra språkstimulerande, litteraturpedagogiska och dramapedagogiska aktiviteter i barngruppen
  – kan redogöra för hur småbarnspedagogiken kan stödja barns språkutveckling.

  Innehåll

  – tal- och skriftspråksutveckling
  – språkanvändning i olika kontexter
  – språkstimulans
  – berättande barnlitteratur

  Arbetssätt

  Gruppundervisning, övningar, seminarier, självstudier.

  Examination

  Tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och arbetsuppgifter utförda under småbarnspraktiken.

  Litteratur

  Bruce, B, Ivarsson, U., Svensson, A-K & Sventelius E. (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Barnet, språket och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur.

  Edwards, A. (2017). Boksamtal med bilderböcker. Stockholm: Natur och Kultur.

  Heikkinen, H. (2004). Vakava leikillisyys: draamakasvatusta opettajille. Helsinki: Kansanvalistusseura. (behandlas under kursen)

  Kåreland, L. (2015). Skönlitteratur för barn och unga. Historik, genrer, termer, analyser. Lund: Studentlitteratur. Ej språkbadsstuderande

  Mjaaland Heggstad, K. (2014). 7 vägar till drama? Grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur.

  Riddersporre, B. & Bruce, B. (Red.) (2014). Berättande i förskolan. Stockholm: Natur och Kultur.

  Sandvik, M. & Spurkland, M. (2011). Språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan. Lund: Studentlitteratur. Endast f språkbadsstuderande

  Suortti, O. & Lipponen, L. (2016). Phonological awareness and emerging reading skills of two- to five-year-old children. Early Child Development and Care 186:11, 1703–1721.

  Westerlund, M. (2009). Barn i början? Språkutveckling i förskoleåldern. Stockholm: Natur och Kultur.

  Yifat, R. & Zadunaisky-Ehrlich, S. (2009). Teachers’ Talk in Preschools During Circle Time: The Case of Revoicing, Journal of Research in Childhood Education, 23:2, 211-226, DOI: 10.1080/02568540809594656

  Övrig litteratur enligt lärarnas anvisningar.

  Referenslitteratur: Damber, U., Nilsson, J. & Ohlsson, C. (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

 • Socialt arbete - Vt20 Hur normer, våld och övergrepp mot barn hänger ihop - hur kan vi förebygga utsatthet?

  Fortbildningskurs
  24.04.2020
  26.03.2020
  60
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Socialt arbete – Vt20 Hur normer, våld och övergrepp mot barn hänger ihop – hur kan vi förebygga utsatthet?

  Föreläsare

  Kriminolog Rung Nina /

  Kurstider

  Fredag 24.4.2020 kl 12.30-15.45

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.03.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  155

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Föreläsningen riktar sig till anställda inom förskola, skola, socialtjänst, polis/åklagare, ideell sektor, socialt arbete, fritidsledare och andra som arbetar kring barn.

  Mål

  Målet med halvdagen är att få en ökad förståelse för hur könsnormer påverkar barn och unga samt hur de i sin tur påverkar utsatthet för våld och sexuella övergrepp och hur vi tillsammans kan förebygga och synliggöra utsatthet.

  Innehåll

  Innehållet på föreläsningen är bl.a. följande:

  – kunskap om snäva könsnormer, maskulinitetsnormer och machokultur
  – kunskap och förekomst av sexualbrott och våld
  – kunskap om konsekvenser av våldsutsatthet och övergrepp för barn och vuxna
  – praktiska verktyg att fråga och agera kring våld och sexuella övergrepp
  – kunskap om våldsprevention.

  Övrig information

  Nina Rung är kriminolog och genusvetare specialiserad på sexualbrott och våld i nära relation. Hon har bland annat utrett grova sexualbrott mot barn hos Stockholmspolisen under flertalet år och har en lång erfarenhet av normarbete. Nina är grundare av Huskurage, den enda primärpreventiva metoden mot våld i nära relation. Nina har tack vare sitt arbete varit utsedd till svensk expert inom EU-projektet Judex+ som tillsammans med fem andra EU-länder syftade till implementeringen av ett barnvänligare rättssystem under 2016-2018.

 • Specialpedagogik - Vt20 Koncentrationssvårigheter - ADHD

  Universitetskurs
  27.03.2020
  04.03.2020
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt20 Koncentrationssvårigheter – ADHD

  Föreläsare

  Specialbarnträdgårdslärare Lindroos Catarina / PeM Möller Mona-Lisa

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 27.3.2020 kl.18:00-20:00
  lördag 28.3.2020 kl. 09:00-16.00
  söndag 29.3.2020 kl. 09:00-15:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens syfte är att ge grundläggande teoretiska kunskaper om barn med AD/HD och olika koncentrationssvårigheter; symptom, orsaker, förekomst, funktionsnedsättningar och behandlingsmetoder. Kursen ger också grundläggande kunskaper om hur AD/HD och olika typer av beteendestörning inverkar på barns och ungas liv samt hur man kan bemöta och ge stöd inom dagvård och skola.

  Innehåll

  Teoretisk kunskap om AD/HD och till diagnosen hörande tillkommande svårigheter.
  Orsaker, förekomst, diagnostisering, uttrycksformer i olika åldrar samt behandlingsmetoder
  Förhållningssätt, bemötande och stödformer i dagvård och skola
  Specifika behandlings- och interventionsmetoder
  Identifiering av barn och unga med krävande beteende i dagvård och skola
  Stödåtgärder och praktiska undervisningsarrangemang
  Lärarens stödpersoner och samarbete hem – skola

  Arbetssätt

  Föreläsning, filmer, gruppdiskussioner, grupparbeten.

  Examination

  Hemexamensuppgift.

  Litteratur

  Dufva, V., & Koivunen, M. (2012). ADHD diagnostisointi, hoito ja hyvä arki. Jyväskylä: PS-kustannus.

  Kadesjö, B. (2008). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber.

  Kendall Carlsson, G. Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur (VALDA DELAR)

  Rief, S. (2003). The ADHD Book of Lists: A Practical guide for Helping Children and Teens with Attention Deficit Disorders. San Fransisco: Jossey-Bass.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt20 Spanska fortsättningskurs

  Yrkeshögskolekurs
  14.01.2020
  18.12.2019
  30
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Vt20 Spanska fortsättningskurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 14.1.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 21.1.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 28.1.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 4.2.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 11.2.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 25.2.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 3.3.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 10.3.2020 kl. 18:00-20:45
  tisdag 17.3.2020 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.12.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Spanska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
  – Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant
  – Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
  – Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
  – Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

  Innehåll

  – Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.
  – Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter – ej heller att producera helt korrekta meningar
  – Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta
  – Ljudinspelningar för att träna uttal
  – Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs
  – Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

  Arbetssätt

  Muntliga och skriftliga övningar.

  Examination

  Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

  Litteratur

  Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
  Webbplattform med dokument och länkar till material.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Vt20 Introduktion till psykosyntes

  Universitetskurs
  06.02.2020
  16.01.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Vt20 Introduktion till psykosyntes

  Föreläsare

  Dip. samtalsterapeut Lindgren Anne /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  torsdag 6.2.2020 kl. 17:00-21.00
  fredag 13.3.2020 kl. 17:00-21.00
  lördag 14.3.2020 kl. 10:00-15:00
  torsdag 26.3.2020 kl. 17:00-21.00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.01.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Målet med kursen är att ge studerande grundläggande kunskaper i psykosyntes. De grundläggande kunskaperna uppnås genom att bekanta sig med psykosyntesens ursprung, grundbegrepp och arbetsmetoder, både teoretiskt (via föreläsningar, litteraturstudier) och praktiskt (genom övningar/processdagbok). Kursens målsättning är även att introducera studerande i psykosyntesens kreativa tekniker och verktyg samt redogöra för hur dessa kan tillämpas i praktiken.

  Lärandemål:
  Efter genomgången kurs förväntas den studerande: – besitta grundläggande kunskaper om psykosyntesens historia och utveckling – besitta grundläggande kunskaper om psykosyntesen som psykologisk teori – besitta grundläggande kunskaper om psykosyntesen som terapimetod.

  Allmänfärdigheter:
  Studenterna utvecklar förmåga till kritiskt tänkande, diskussion och argumentation, och samarbete med andra. Studenterna utvecklar under kursen sin självreflektiva förmåga och reflekterar efter kursen i högre grad över sin egen personliga utveckling.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppuppgifter/övningar, diskussion.

  Examination

  Aktivt deltagande i diskussioner och gruppuppgifter, processdagbok (praktisk), inlämningsuppgift (teoretisk).

  Litteratur

  Assagioli, R. 2006. Psykosyntes: grundläggande principer och tekniker. Mareld Böcker.
  Ferrucci, P. 2000. Bli den du är: om psykosyntes. En metod för själslig utveckling. Liber.
  Firman, J. & Gila, A. 2002. Psychosynthesis. A Psychology of the Spirit. SUNY series in Transpersonal and Humanistic Psychology.
  Övrig litteratur enligt utbildarens rekommendationer.

 • Utvecklingspsykologi - Vt20 Ätstörningar

  Universitetskurs
  20.03.2020
  26.02.2020
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Vt20 Ätstörningar

  Föreläsare

  Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 20.3.2020 kl. 17:00-20:30
  lördag 21.3.2020 kl. 09:00-14:30
  fredag 17.4.2020 kl. 17:00-20:30
  lördag 18.4.2020 kl. 09:00-14:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna beskriva olika former av ätstörningar, redogöra för faktorer som påverkar uppkomsten av ätstörningar och diskutera förebyggande åtgärder och behandlingsformer.

  Innehåll

  Kursens mål är att ge en översiktlig bild av ätstörningar som fenomen. Innehållet omfattar ätstörningarnas historia, diagnostik, epidemiologi, uppkomst och behandling. Därtill diskuteras möjliga förebyggande åtgärder i olika utvecklingsmiljöer.

  Examination

  Hemuppgift.

  Litteratur

  Övrigt material:
  Isomaa, R. (2011). Eating disorders, weight perception and dieting in adolescence. Doktorsavhandling.
  Kurslitteratur:
  Meurling, B. (red. 2003). Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar. Studentlitteratur.
  Clinton, D. & Norring, C. (2002/2009). Ätstörningar. Bakgrund och aktuella behandlingsmetoder. Natur och Kultur.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Ht19 Handledarutbildning - att utvecklas som handledare, 7,5 sp

  Fortbildningskurs
  19.09.2019
  17.09.2019
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Ht19 Handledarutbildning – att utvecklas som handledare, 7,5 sp

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kurstider

  Hösten 2019:

  Torsdag 19.9.2019 kl 9.00-16.00
  Fredag 20.9.2019 kl 9.00-16.00
  Torsdag 10.10.2019 kl 8.00-16.00
  Fredag 11.10.2019 kl 8.00-16.00
  Torsdag 7.11.2019 kl 8.00-16.00
  Fredag 8.11.2019 kl 8.00-16.00
  Torsdag 28.11.2019 kl 8.00-16.00
  Fredag 29.11.2019 kl 8.00-16.00

  Våren 2020:

  Torsdag 6.2.2020 kl 8:00-16:00
  Fredag 7.2.2020 kl 8:00-16:00
  Tordag 2.4.2020 kl 8:00-16:00
  Fredag 3.4.2020 kl 8:00-16:00

  Första anmälan

  08.08.2019 kl. 13:00

  Sista anmälan

  17.09.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  165

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen
  betydelse som handledare.

  Under kursen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,
  etiska aspekter på handledning samt återkoppling och
  bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:
  – kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning
  – förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling
  – förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete
  – ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

  Innehåll

  – sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument
  – litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)
  – integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta
  – vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg
  – pedagogik, reflektion och handledarrollen
  – handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner
  – betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

  Arbetssätt

  Kursen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur
  litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd
  utbildning. Kursen är delvis nätbaserad.

  Examination

  Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt20 Akutsjukvård - introduktion (närvårdare, ambulanssjukskötare m.m)

  Fortbildningskurs
  04.03.2020
  07.02.2020
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt20 Akutsjukvård – introduktion (närvårdare, ambulanssjukskötare m.m)

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

  Kurstider

  Onsdag 4.3.2020 kl 09:00-15:30
  Torsdag 5.3.2020 kl 09:00-15:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  105

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe.

  Förkunskaper

  Närvårdare, primärskötare, hemvårdspersonal, första hjälpare samt ambulanssjukvårdare.

  Målgrupp

  Den här kursen riktar sig till närvårdare, primärskötare, hemvårdspersonal, första hjälpare samt ambulanssjukvårdare som i sitt yrkesliv vill ha en uppdatering av akutsjukvård, prioriteringar samt ABCDE- konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den icke-akuta patientens omhändertagande.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om konceptet ABCDE samt hur deltagaren lättare skall kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten.

  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill övar vi på hjärt lung räddning och defibrillatorn. Deltagarna ska kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård. Deltagaren ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.

  En introduktion i Forensisk omvårdnad ingår i kursen.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE samt praktiska övningar
  – teamwork och rapportering enligt SBAR på fiktiva patientfall
  – introduktion till Forensisk omvårdnad och traumatologin
  – HLR och defibrillator övning
  – Digital simuleringsprogram ”Body Interact”.

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn SimMan 3G som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  100% deltagande i kursen, deltagaren får ett intyg efter kursens avslutning.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial: www.vardhandboken.se
  Videomaterial med olika innehåll
  Vårdsimulator SimMan3G
  Material för praktiska övningar
  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar doktorand, spec.ssk./fil mag. Anna Lundberg som arbetat 13 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar idag vid Högskolan på Åland/sjöfart/vård som lektor och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i hälso- och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Anna är doktorand vid Umeå universitet och forskar om hälsovårdare/sjukskötare ute i skärgården och dennes kliniska beslutsfattande.

  Den andra föreläsaren är Ann Kvarnström, som är specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad och har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.
  Ann jobbar idag på Brottsofferjouren på Åland.

 • Vård - Vt20 Akutsjukvård -introduktion (sjukskötare/hälsovårdare)

  Fortbildningskurs
  19.03.2020
  02.03.2020
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt20 Akutsjukvård -introduktion (sjukskötare/hälsovårdare)

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

  Kurstider

  Torsdag 19.3.2020 kl 09:00-15:30
  Fredag 20.3.2020 kl 09:00-15:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.03.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  105

  Kommentar

  Inkl. för och eftermiddagskaffe.

  Förkunskaper

  Legitimerad sjukskötare/hälsovårdare

  Målgrupp

  Den här kursen riktar sig till sjukskötare och hälsovårdare som i sitt yrkesliv vill ha en uppdatering av akutsjukvård, prioriteringar samt ABCDE-konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den icke-akuta patientens omhändertagande.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren ha kunskap om konceptet ABCDE samt hur deltagaren lättare skall kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten.

  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill övar vi på hjärt lung räddning och defibrillatorn. Deltagarna ska kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård. Deltagaren ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
  En introduktion i Forensisk omvårdnad ingår i kursen.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a.följande:

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE samt praktiska övningar
  – teamwork och rapportering enligt SBAR på fiktiva patientfall
  – introduktion till Forensisk omvårdnad och traumatologin
  – HLR och defibrillator övning
  – Digital simuleringsprogram ”Body Interact”.

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn SimMan 3G som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  100% deltagande i kursen, deltagaren får ett intyg efter kursens avslutning.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial: www.vardhandboken.se
  Videomaterial med olika innehåll
  Vårdsimulator SimMan3G
  Material för praktiska övningar
  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar doktorand, spec.ssk./fil mag. Anna Lundberg som arbetat 13 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar idag vid Högskolan på Åland/sjöfart/vård som lektor och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i hälso- och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Anna är doktorand vid Umeå universitet och forskar om hälsovårdare/sjukskötare ute i skärgården och dennes kliniska beslutsfattande.

  Den andra föreläsaren är Ann Kvarnström, som är specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad och har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.
  Ann jobbar idag på Brottsofferjouren på Åland.

 • Vård - Vt20 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Yrkeshögskolekurs
  21.04.2020
  25.03.2020
  15
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt20 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 21.4.2020 kl. 18:00-21:30
  onsdag 22.4.2020 kl. 18:00-21:30
  onsdag 29.4.2020 kl. 18:00-21:30
  onsdag 6.5.2020 kl. 18:00-21:30
  torsdag 7.5.2020 kl. 18:00-21:30

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2020

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
  – känna till och tillämpa självständigt relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt
  – ha kunskap om samtalstekniker och upptagning av anamnes i misstanke om våldssituationer
  – ha kunskap om spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp
  – ha kännedom kring grundprinciperna gällande provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi inom ämnet
  – ha kunskap om att kunna beskriva krisreaktioner, både akuta och kroniska
  – ha kunskap gällande olika aktörers ansvarsområden i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman
  – ha kännedom kring att samordna resurser medicinskt, psykologiskt, och rättsligt i samband med att ett brott har begåtts och kunna samverka med andra aktörer inom området.

  Innehåll

  Relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.
  Samtalstekniker och upptagning av anamnes i situationer där misstanke om våld och brott finns.
  Spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp.
  Provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi.
  Krisreaktioner, både akuta och kroniska.
  Identifikation om olika parters ansvarsområden/arbetsuppgifter som sker i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman.
  Olika resurser inom både medicinska, psykologiska, och rättsliga kontextet och samverkan mellan dessa.

  Arbetssätt

  Obligatoriska föreläsningar som består dels av teori, gruppdiskussioner, praktiska övningar, självstudier samt examination i form av en hemuppgift.
  100 % närvaro krävs för godkänd kurs. Vid frånvaro får den studerande en individuell kompletterande studieuppgift av kursledaren.

  Examination

  Examinationen sker genom en individuell studieuppgift som inlämnas till examinator på utsatt tid. Innehållet i examinationsuppgiften är enligt kursinnehållet som presenterats i kursen.

  Litteratur

  Förundersökningslagen (805/2011). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110805

  Hedrenius, S., & Johansson, S. (2016). Krisstöd. Vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Stockholm: Natur och kultur.

  Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Isdal, P. (2017). Meningen med våld. (2. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Koskinen, L., Likitalo, H., Aho, J., Vuorio, O., & Meretoja, R. (2014). The professional competence
  profile of Finnish nurses practising in a forensic setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(4), 320-326. doi: 10.1111/jpm.12093

  Lange Thomsen, J. (2006). Rättsmedicin. Stockholm: Liber.

  Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P., & Paavilainen, E. (2010). Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Scandinavian
  Journal of Caring Sciences, 24(4), 638-647. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2009.00754.x

  Lynch, V. A., & Duval, J. B. (2011.) Forensic nursing science. (2. ed.). St. Louis: Mosby/Elsevier. (utvalda delar).

  Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK). (2011). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (2010:4). Hämtat från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/492/nck-rapport-att-fraga-om-valdsutsatthet-som-en-del-av-anamnesen-2010-4.pdf#__utma=1.1486299927.1570097249.1570608644.1571037352.3&__utmb=1.3.10.1571037352&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1570537741.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121920651

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2008). Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. (2008:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/483/nck-handbok-nationellt-handlingsprogram-sexuella-overgrepp-2008-rev2010.pdf#__utma=1.573362438.1569244898.1569244898.1569246704.2&__utmb=1.1.10.1569246704&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1569246704.2.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=106075523

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2016). Våld mot äldre kvinnor: En forsknings- och kunskapsöversikt. (2016:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/512/nck-rapport-vald-mot-aldre-kvinnor-2016-1.pdf

  Olsson, J., & Kupper, T. (2009). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm: Jure förlag.

  Rahmqvist, J. (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Växjö, Linnaeus University Dissertations ; 337/2018). Hämtad från http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262268/FULLTEXT01.pdf

  Socialstyrelsen. (2016). Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (Artikelnummer 2016-6-37). Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf

  Strafflagen (39/1889). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001

  World Health Organization. (2005). WHO multi-country study on womens health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and womens responses. Retrieved from https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/

  van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female patients after intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 50(1), 94-103.
  doi: 10.1080/10376178.2015.1010254

  Övrig information

  Som examinator på kursen fungerar doktorand, FM i vårdvetenskap, spec.sjukskötare Anna Lundberg.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt20 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Fortbildningskurs
  07.03.2020
  14.02.2020
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt20 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Kursram

  Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.
  (Källa: Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad)

  Kurstider

  Lördag 7.3.2020 kl 09:00-16:00
  Söndag 8.3.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2020

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  160

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till intresserade som i sitt arbete möter olika våldssituationer. Yrkesgrupper som kan ha nytta av kursen är bl.a. socialarbetare, poliser, personal inom hemtjänst, skola, den prehospitala akutsjukvården samt akutmottagningar och vårdavdelningar. Även andra intresserade är välkomna att delta i kursen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du:
  – ha kunskap om det kliniska arbetet kring potentiella brottsoffer inom vården och andra områden.
  – ha kunskap hur man kan läsa av skador och härleda dessa till ett eventuellt brott.
  – även ha grundläggande kunskap hur man hanterar eventuellt bevismaterial samt hur man rör sig på en eventuell brottsplats.
  – veta vilka myndigheter och instanser som kan vara bra att involvera samt vilka stödfunktioner det finns att tillgå.
  – få en inblick gällande hela händelsekedjan från att ett brott begås till ett avslut med en eventuell rättegång.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:
  – du får grundläggande kunskaper om vad forensisk omvårdnad innebär
  – du får grundläggande kunskaper om användningsområdet samt hur man kan använda denna kunskap i det kliniska arbetet
  – du får en inblick i rättsmedicin samt spårsäkring
  – du får en genomgång av brottsprocessen för de drabbade
  – du får information om Brottsofferjourens verksamhet på Åland.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner samt grupparbeten.
  Obligatorisk 100 % närvaro på föreläsningarna.

  Examination

  100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar Ann Kvarnström, specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad som har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.
  Ann jobbar idag på Brottsofferjouren på Åland.

  Den andra föreläsaren Anna Lundberg är doktorand, spec.ssk/fil.mag som arbetat 12 år som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och utbildad som specialistsjuksköterska inom akut- och ambulanssjukvård vid Linneuniversitetet år 2010. Anna arbetar vid högskolan på Åland/sjöfart som timlärare sedan 2014 och håller kurser för externa samt skolans elever i hälso och sjukvårds kurser enligt STCW-2010. Anna är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå universitet sedan 2018 inom omvårdnad.

  Eventuella gästföreläsare tillkommer senare.

 • Vård - Vt20 Mikrober och mikrobsjukdomar, del II bakterier och bakteriesjukdomar

  Fortbildningskurs
  08.05.2020
  09.04.2020
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt20 Mikrober och mikrobsjukdomar, del II bakterier och bakteriesjukdomar

  Föreläsare

  Med lic Häggblom Tony / Medicine licentiat, doktor i statsvetenskap Laurent Helene

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 365€+24 % moms
  Vid minst 12 deltagare 330€+24% moms
  Vid minst 15 deltagare 280€ +24% moms

  Kurstider

  Fredag 8.5.2020 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.12.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.04.2020

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  365

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe.

  Målgrupp

  Målgrupp för utbildningen är vårdare inom allmän sjukvård, farmaceuter och provisorer.

  Mål

  Målsättningen med utbildningen är att repetera deltagarnas kunskaper om bakterier, infektionssjukdomar och antibiotika. Den huvudsakliga tyngdpunkten ligger på bakterier och bakteriesjukdomar. Målet är därmed att uppdatera deltagarnas kompetens om olika typer av bakterier och infektionssjukdomar, samt deras diagnostik, vård och preventivvård. Tanken är att efter denna utbildningsdag kan deltagarna bättre ge råd till sina egna patienter, klienter eller kunder gällande bakteriesjukdomar och deras vård och preventivvård. Ytterligare kommer ett inlägg om vaccinationsprogram för smittosamma sjukdomar i Norden att presenteras under utbildningsdagen.

  Innehåll

  Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

  – vad är bakterier och bakteriesjukdomar
  – bakterier, infektionssjukdomar och antibiotika –diagnostik, vård och preventivvård
  – vaccinationsprogram för smittosamma sjukdomar i Norden.

  Arbetssätt

  Utbildningen består av föreläsningar, diskussioner och eventuellt även praktiska patientfall.

  Övrig information

  Med.lic Tony Häggblom är specialistläkare i infektionssjukdomar, internmedicin samt geriatrik. Han arbetar på Åbo stadssjukhus som avdelningsläkare och utbildar specialiserande sjukhusläkare. Han har 20 års erfarenhet av kliniskt arbete, varav största delen på sjukhus och en mindre del inom bashälsovården.

  ML Helene Laurent har över 35 års erfarenhet av läkaryrket och är specialistläkare i öron-, näs- och strupsjukdomar. Hon har även tjänstgjort i sex år som smittskyddsläkare i Esbo, samt forskat i medicinhistoria speciellt inom folkhälsa. År 2017 disputerade hon om utvecklingen av barnrådgivningsverksamheten i Finland.

Om universitets- & högskolekurser

Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurser är kurser som ingår i utbildningsutbudet vid universitet och högskolor utanför och på Åland.
Läs mer

Om fortbildningskurser

Fortbildningskurserna är professionella tilläggsutbildningar riktade till specifika yrkeskategorier.
Läs mer

Om seminarier & föreläsningar

Vi ordnar seminarier och öppna föreläsningar om olika teman och aktuella händelser.
Läs mer

Om sjöfartskurser

Fortbildningskurser för sjöfarten ordnas i samarbete med Sjösäkerhetscentret.
Läs mer