Kurser & fortbildningar

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht19 Anmälningstestkurs

  Universitetskurs
  01.05.2019
  31.12.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht19 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Första anmälan

  09.05.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Testa att anmäla dig!
  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från ”kursen”.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht19 Konflikthantering

  Universitetskurs
  27.08.2019
  16.06.2019
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Ht19 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 27.8.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 10.9.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 1.10.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 15.10.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.06.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Vi har många på kö till denna kurs. Om du inte ämnar delta vänligen hör av dig till kansliet för avanmälan så någon annan kan få din plats, tfn 018-537711, open@ha.ax

  Fakturan för terminsavgiften skickas ut i höst.

  Mål

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Innehåll

  – reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer
  – ökad förmåga att förebygga konflikter
  – ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituation
  – att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Jordan Thomas (2015). Konflikthantering i arbetslivet. Gleerups.

  Någon man själv valt, ex:
  Van Slyke, E. J. (1999). Listening to Conflict: Finding Constructive Solutions to Workplace Disputes. New York: Amacom.
  Potter-Efron, R. T. (1998). Working Anger: Preventing and Resolving Conflict on the Job. Oakland, CA: New Harbinger Pub.
  Bohm, Fredric (2003). Konflikthantering: praktisk handbok för arbetsgivare och chefer. Näsviken: Lundén information.
  Malten, Arne (1998). Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan till varje delkurs!

 • Arbetsplatspsykologi - Ht19 Utmattningssyndrom

  Universitetskurs
  29.10.2019
  06.10.2019
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Ht19 Utmattningssyndrom

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 29.10.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 19.11.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 26.11.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 17.12.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.10.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att relatera teori om stress och burnout till den egna vardagen så att man vid behov kan ändra på vanor och beteendemönster och utveckla nya funktioner.

  Innehåll

  Hur känna igen stress? Vad innebär hjärnstress? Hur motverka stress? Skillnad mellan stress och burnout? Hur allvarlig kan en burnout bli? Hur bli ”frisk” från burnout? Hur motverka utmattning?

  Arbetssätt

  Föreläsningar, självreflektion, gruppövningar.

  Examination

  Tentamensform bestäms med deltagarna.

  Litteratur

  Maslach, C. & Leiter, M.P. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: Natur och Kultur.
  Jones, H. (1999). Handbok i stresshantering. Falun: Richters.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan till varje delkurs!

 • Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Ht19 Att undervisa på andra språk (språkbad, CLIL, tandem) / Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem).

  Universitetskurs
  13.09.2019
  21.08.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – Ht19 Att undervisa på andra språk (språkbad, CLIL, tandem) / Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem).

  Föreläsare

  PeM Peltoniemi Annika /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 13.9.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 14.9.2019 kl. 9:00-14:45
  fredag 22.11.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 23.11.2019 kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen kommer i huvudsak att hållas på svenska, men med vissa inslag på engelska. Kursuppgifterna kan göras antingen på svenska eller på engelska.

  Mål

  Efter slutförd kurs:
  – känner den studerande till de grundläggande principerna inom CLIL,
  språkbad och tandem
  – kan den studerande beskriva ett antal olika metoder som används i dessa
  typer av undervisning
  – kan den studerande reflektera över likheter och olikheter i olika flerspråkiga
  undervisningsprogram.
  After the course the student will be able to:
  – describe the main differences between CLIL, immersion and language
  tandem
  – describe some methods applied within these approaches
  – reflect upon similarities and differences between different multilingual
  education programs.

  Innehåll

  – Att presentera den historiska och teoretiska bakgrunden till CLIL, språkbad
  och tandem
  – Att ge studerande möjlighet att orientera sig i en del av de metoder och
  material som används i dessa typer av undervisning
  – Att ge studerande möjlighet att bekanta sig med några olika olika typer av
  flerspråkiga undervisningsprogram
  – Att stärka studerandes språkliga medvetenhet och färdighet för arbete med språkligt heterogena elevgrupper
  – To provide a historical and theoretical basis for CLIL, immersion and
  language tandem
  – To familiarize students with some methods and materials used within these
  approaches
  – To provide students with the opportunity to experience some bi-/multilingual education programmes
  – To strengthen students? linguistic awareness and ability to work with
  linguistically heterogeneous groups of pupils

  Arbetssätt

  20 h föreläsningar/seminarier plus självstudier.
  20 h lectures/seminars plus individual work.

  Examination

  Godkänd uppsats baserad på kurslitteratur
  Aktivt deltagande
  Godkända kursuppgifter
  Bedömning: godkänd/ underkänd
  Approved essay based on course literature

  Active participation
  Approved course tasks
  Assessement: passed/failed

  Litteratur

  Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols, M. (2008). Uncovering CLIL. Macmillan
  Education. Cahpters 1, 2 & 4
  Ruiz de Zarobe, Y. & Jimenénez Catalán, R. M. (2009) Content and Langauge
  Integrated Learning. Evidence from Research in Europe. Multilingual
  Matters. Chapters 2, 3

  Annat kursmaterial Ytterligare litteratur och kursmaterial enligt kurshållares anvisningar.
  Supplementary course literature and materials in accordance with course
  instructions.

  Övrig information

  Kursen ingår i ämneshelheten Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
  pedagogik (25 sp). Kursen kan även läsas som enskild eller valfri kurs.

 • Förskolepedagogik - Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (eftermiddagspass)

  Fortbildningskurs
  11.11.2019
  11.10.2019
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (eftermiddagspass)

  Föreläsare

  Edfelt David /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
  Vid minst 12 deltagare 195€+24 % moms
  Vid minst 15 deltagare 170€+24% moms

  Samma föreläsning erbjuds både förmiddag och eftermiddag och du väljer vid anmälan vilket tillfälle du vill delta i. Denna halvdagskurs gäller eftermiddagspasset.

  Kurstider

  Måndag 11.11.2019 kl 12:30-16:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.10.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  195

  Kommentar

  Inkl. kaffe

  Inledning

  Tjafs, vägran och slag i förskolan – att vända trenden

  En del barn i förskolan möter dagligen situationer som leder till överkrav och misslyckanden. De svarar genom sina handlingar och för pedagogen kan det innebära stora utmaningar. Barnet kanske springer iväg, säger emot, slåss eller slänger saker omkring sig. Vissa barn far runt medan andra blir oroliga eller tystna. Som personal i förskolan behöver du förstå varför det blir så tufft och hitta vägar till en vardag med både lärande och välmående.
  Vilka förhållningssätt är verksamma?
  Hur får vi barn att medverka i vardagens aktiviteter?
  Hur hanterar vi och förebygger riktigt svåra situationer?

  Målgrupp

  Denna halvdagskurs riktar sig i första hand till personalen inom barnomsorgen/förundervisningen. Även andra intresserade är välkomna att delta.

  Mål

  Målet med föreläsningen är att deltagarna ska få ta del av förhållningssätt och effektiva strategier för att hantera och förebygga problemskapande beteenden i förskolan. Vi kommer att titta på konkreta exempel på vanliga situationer och hur du kan göra för att skapa en bättre vardag för såväl barnet, hela gruppen som för dig själv.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp följande:
  – hur kan vi förstå varför vissa situationer blir så svåra för en del barn?
  – att tolka tidiga tecken och minska risken för att kritiska situationer ska spåra ur
  – hur kan du hantera utmanande situationer genom bra metoder och bemötande?
  – minska problemskapande beteenden med tydliggörande pedagogik som gör vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull
  – konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under föreläsningen används Edfelt, D., Jahn, C., Reuterswärd, M. och Sjölund, A. Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur&Kultur. 2019. ISBN 9789127824485

  Övrig information

  David Edfelt är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning till förskolor, skolor och andra verksamheter. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer barnen möter i vardagen som lätt blir pedagogernas utmaningar. David arbetade tidigare som samordnare för
  utredningsteam för barn och ungdomar på bland annat Karolinska
  universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och
  barnpsykiatri. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen
  vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Provivus
  som ligger bakom Tipsbanken för pedagoger (provivus.se).
  David är författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga
  problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan – vägen till
  barns lärande och utveckling och medförfattare till
  Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande samt
  antologin Lågaffektivt bemötande. Han skriver sedan 2016 i
  Förskoletidningen.

 • Förskolepedagogik - Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (förmiddagspass)

  Fortbildningskurs
  11.11.2019
  11.10.2019
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – Ht19 Att hantera och förebygga problemskapande beteenden (förmiddagspass)

  Föreläsare

  Edfelt David /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
  Vid minst 12 deltagare 195€+24 % moms
  Vid minst 15 deltagare 170€+24% moms

  Samma föreläsning erbjuds både förmiddag och eftermiddag och du väljer vid anmälan vilket tillfälle du vill delta i. Denna halvdagskurs gäller förmiddagspasset.

  Kurstider

  Måndag 11.11.2019 kl 08:00-11:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.10.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  195

  Kommentar

  inkl. kaffe

  Inledning

  Tjafs, vägran och slag i förskolan – att vända trenden

  En del barn i förskolan möter dagligen situationer som leder till överkrav och misslyckanden. De svarar genom sina handlingar och för pedagogen kan det innebära stora utmaningar. Barnet kanske springer iväg, säger emot, slåss eller slänger saker omkring sig. Vissa barn far runt medan andra blir oroliga eller tystna. Som personal i förskolan behöver du förstå varför det blir så tufft och hitta vägar till en vardag med både lärande och välmående.
  Vilka förhållningssätt är verksamma?
  Hur får vi barn att medverka i vardagens aktiviteter?
  Hur hanterar vi och förebygger riktigt svåra situationer?

  Målgrupp

  Denna halvdagskurs riktar sig i första hand till personalen inom barnomsorgen/förundervisningen. Även andra intresserade är välkomna att delta.

  Mål

  Målet med föreläsningen är att deltagarna ska få ta del av förhållningssätt och effektiva strategier för att hantera och förebygga problemskapande beteenden i förskolan. Vi kommer att titta på konkreta exempel på vanliga situationer och hur du kan göra för att skapa en bättre vardag för såväl barnet, hela gruppen som för dig själv.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp följande:
  – hur kan vi förstå varför vissa situationer blir så svåra för en del barn?
  – att tolka tidiga tecken och minska risken för att kritiska situationer ska spåra ur
  – hur kan du hantera utmanande situationer genom bra metoder och bemötande?
  – minska problemskapande beteenden med tydliggörande pedagogik som gör vardagen begriplig, hanterbar och meningsfull
  – konkreta metoder och verktyg du kan använda direkt i vardagen.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under föreläsningen används Edfelt, D., Jahn, C., Reuterswärd, M. och Sjölund, A. Tydliggörande pedagogik i förskolan. Natur&Kultur. 2019. ISBN 9789127824485

  Övrig information

  David Edfelt är leg psykolog och författare. Han arbetar med utbildning och handledning till förskolor, skolor och andra verksamheter. I fokus ligger de misslyckanden och svåra situationer barnen möter i vardagen som lätt blir pedagogernas utmaningar. David arbetade tidigare som samordnare för
  utredningsteam för barn och ungdomar på bland annat Karolinska
  universitetssjukhuset och som psykolog inom förskola/skola och
  barnpsykiatri. Han undervisar på Specialpedagogiska institutionen
  vid Stockholms universitet och är en av grundarna till Provivus
  som ligger bakom Tipsbanken för pedagoger (provivus.se).
  David är författare till Utmaningar i förskolan – att förebygga
  problemskapande beteenden och Hjärna i förskolan – vägen till
  barns lärande och utveckling och medförfattare till
  Beteendeproblem i förskolan – om lågaffektivt bemötande samt
  antologin Lågaffektivt bemötande. Han skriver sedan 2016 i
  Förskoletidningen.

 • Förskolepedagogik - HT19 Socialt samspel och berättelser

  Fortbildningskurs
  25.10.2019
  30.09.2019
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – HT19 Socialt samspel och berättelser

  Föreläsare

  leg logoped Frylmark Astrid /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:
  Vid minst 10 deltagare 185€+24 % moms
  Vid minst 12 deltagare 155€+24% moms
  Vid minst 15 deltagare 125€ + 24% moms

  Kurstider

  Fredag den 25.10.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.09.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  185

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till all daghemspersonal.

  Mål

  Kursens mål är att ge dig:
  – förståelse för språkets oskrivna regler
  – verktyg för att hjälpa barn att utveckla sitt sociala samspel och berättande.

  Innehåll

  Föreläsning och grupparbeten med följande rubriker:
  – utveckling av socialt samspel och berättande hos barn med typisk språkutveckling
  – utveckling av pragmatik och berättande hos barn med språkstörning
  – observera och kartlägga pragmatik och berättande
  – arbeta med socialt samspel och berättande i förskolan.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under kursen änvänds:
  Språkutveckling och språkstörning del 2, kapitel 8 och 9. Studentlitteratur 2013. Dessa kapitel ger en teoretisk grund.

  Utdelade sammanfattningar och kompendier, liksom grupparbeten, ger insikt i aktiviteter och arbetssätt för daghemmet.

  Övrig information

  Astrid Frylmark är logoped, föreläsare och inspiratör med eget företag.
  Hon arbetar med föreläsningar, förlagsverksamhet, konsultuppdrag och yrkeshandledning. Astrid har lång erfarenhet av språkutveckling och språkstörning. År 2016 erhöll Astrid svenska Logopedpriset och år 2018 mottog hon SCIRA:s hedersdiplom.
  www.spraklek.se är Astrids informationssida om språkutveckling för föräldrar
  www.ordaf.se – webbutik med böcker och material för språkutveckling.

 • Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  24.10.2019
  04.10.2019
  60
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies – Ht19 Fortsättningskurs i hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 24.10.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 31.10.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 7.11.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 14.11.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 21.11.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 12.12.2019 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Godkänd närvaroprocent (75%) vid introduktionskursen i hållbar utveckling är ett krav för deltagande.

  Mål

  Deltagaren får fördjupad förståelse för komplexa utmaningar och möjligheter inom ledarskap och verksamhetsstyrning för hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Översiktlig genomgång av hållbarhetsutmaningen och strategisk metod.
  2. Fred och juridiska rättigheter som en förutsättning för hållbar utveckling.
  3. Att göra skillnad med hjälp av psykologi.
  4. Ekonomins roll som ett medel för hållbar utveckling.
  5. Ledarskap för omställning.
  6. Presentation av slutuppgift.

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
  https://drive.google.com/file/d/11lhRaBOV_cdVUncuM5IMJ4NpZLOCrf4D/view?usp=sharing

 • Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Ht19 Introduktion till hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  29.08.2019
  12.08.2019
  60
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies – Ht19 Introduktion till hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 29.8.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 5.9.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 12.9.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 19.9.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 26.9.2019 kl.18:00-20:30
  torsdag 10.10.2019 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Nedslag i historien – från miljö till hållbar utveckling.
  2. Strategisk hållbar utveckling.
  3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
  4. Planetära gränser och goda exempel.
  5. Social hållbarhet.
  6. Presentation av slutuppgift.

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Länk till PDF-fil med litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
  https://drive.google.com/file/d/12jn4WiaQ-MOD36rgraFgqpcoAE9mj2ig/view?usp=sharing

  Övrig information

  Hösten 2019 erbjuds också en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

 • Hälsokunskap - Ht19 Hälsa, genus och mångfald

  Universitetskurs
  20.09.2019
  28.08.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsokunskap – Ht19 Hälsa, genus och mångfald

  Föreläsare

  PhD Forsman Anna K. / Sexualterapeut Åhman Susanna

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 20.9.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 21.9.2019 kl. 9:00-13:00
  lördag 12.10.2019 kl. 9:00-13:00
  onsdag 23.10.2019 kl. 16:15-20:15

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.08.2019

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Rekommenderas att man avlagt hälsokunskapskurser tidigare och att man har ämnesstudier på universitetet/högskola i bagaget.

  Mål

  Efter avlagd kurs förväntas deltagarna:

  Förstå och ändamålsenligt kunna tillämpa och diskutera begrepp, teorier och tanketraditioner som belyser och problematiserar jämställdhet- och jämlikhetsperspektiven inom hälsoforskningen och hälsoarbetet
  Kunna redogöra för och nyanserat jämföra och diskutera hälsovetenskapliga tanketraditioner, frågeställningar och verksamhetskontexter utgående från genusperspektiv, samt olika mångfalds- och minoritetsperspektiv
  Kunna identifera och kritiskt analysera och förklara hälsans evidensbaserade bestämningsfaktorer utgående från genus- och mångfalds-, och minoritetsperspektiv, samt diskutera implikationerna i såväl forskning som praxis. T.ex. bör man visa fördjupad förståelse för hur genus är konstruerat, vidmakthållet och förstärkt samt självständigt kunna analysera och diskutera vilken betydelse genus har för hälsa och sjukdom
  Att kunna problematisera och diskutera ojämlikhetsfrågor kopplade till hälsa och hälsofrämjande arbete med fokus på olika sårbara/resurssvaga gruppers situation och utsatthet
  Almänna färdigheter:

  Att förstå nyansskillnader mellan samtida begrepp, så som kön och genus, jämlikhet och jämställdhet etc.
  Att kritiskt kunna värdera forskningsartiklar och andra rapporter ur ett genus- och mångfaldsperspektiv, samt kunna redogöra för betydelsen av begrepp så som genusbias och normkritik

  Innehåll

  Fokus på:

  Hälsa utgående från genus- och mångfalds- och minoritetsperspektiv
  Hur vi kan främja jämställdhet och jämlikhet i vårt hälsoarbete
  Hälsoresurser och -villkor och hur dessa fördelas mellan olika sociala grupper (t.ex. kön, klass, etnicitet)
  Hur vi kan belysa och arbeta med hela befolkningens förutsättningar och villkor och undvika att enbart gynna vissa grupper i hälsoarbetet
  Normer, normmedvetenhet och normkritik och deras betydelse i hälsoarbetet

  Examination

  Individuella och gruppvisa övningar, samt skriftliga inlämningsuppgifter kopplade till föreläsningarnas temaområden och frågeställningar.

  Litteratur

  Valda delar enligt anvisningar från kursansvarig:
  Major, B. Dovidio, J.F. Link, B.G. (2018). The Oxford Handbook of Stigma, Discrimination, and Health. Oxford University Press.
  M.A. Perez & R.R. Luquis (2013). Cultural Competence in Health Education and Health Promotion, 2nd Edition.
  Wiley. Marmot, M. & Wilkinson, R. (Red.). (2003 el. Senare). Social determinants of health. Solid facts. WHO.
  Öhman, A. (2009). Genusperspektiv inom vårdvetenskap. Högskoleverket. Aktuella vetenskapliga artiklar och rapporter enligt föreläsarens val.

 • Hälsoteknologi - Ht19 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi

  Universitetskurs
  13.09.2019
  21.08.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Ht19 Social- och hälsovårdsorganisationer och hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 13.9.2019 kl.18:00-21:15
  lördag 14.9.2019 kl. 09:00-16:30
  lördag 26.10.2019 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska studerande kunna:

  • beskriva hälsoteknologi som en drivkraft för förändringar av både innehåll och organisation
  inom social- och hälsovårdens verksamhetsområden
  • redogöra för social- och hälsovårdens behov och ekonomiska förutsättningar för nya hälsoteknologiska lösningar
  • reflektera över eHälsa i relation till kvalitet och säkerhet
  • reflektera över hur eHälsa påverkar styrprinciper och ledarskap inom offentliga organisationer
  • beskriva möjligheter och utmaningar med digital informationsteknik
  • redogöra för lagar kring och tillsynen av den hälsoteknologiska branschen i Finland.

  Innehåll

  Kursen behandlar hälsoteknologi som framtida resurs för social- och hälsovårdens olika områden; organisation, ekonomistyrning och digital informationsteknik. Kursen redogör för social- och hälsovårdens behov och utmaningar samt ekonomiska förutsättningar för nya hälsoteknologiska lösningar. eHälsa, kvalitet och säkerhet. Inom ramen för denna kurs behandlas vidare lagar och tillsyn av den hälsoteknologiska branschen i Finland (Valvira/Fimea).

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier, självstudier, gruppdiskussioner.
  Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.

  Examination

  Föreläsningar, en mindre övningsuppgift. Hemtentamen.

  Litteratur

  Karlsson, L. (2014). Vad är offentlig förvaltning? Lund, Studentlitteratur.
  Kastberg, G. & Berlin, J. (2011). Styrning av hälso-och sjukvård. Stockholm, Liber. (valda delar)
  Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja. Porvoo, Fioca Oy. (kap 2, 4, 5, 6) (Behandlas under kursen)
  Valvira: Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård. http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100629
  Vårdanalys. (2017). För säkerhets skull. Befolkningens inställning till nytta
  och risker med digitala hälsouppgifter. Rapport10.https://www.vardanalys.se/wp-content/
  uploads/2017/12/2017-10-rapport-web.pdf
  Black, A: D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T.,McKinstry, B., Procter, R., Majeed, A., Sheikh, A. (2011). The Impact of eHealth on the Quality and Safety of Health Care: A Systematic Overview. I: PLoS Medicine Open Access 8(1).

  Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi. Den sista delkursen i blocket, Vårdmiljö, energi och hälsoteknologi, 5 sp erbjuds våren 2020.

 • Informationsbehandling - Ht19 Att utbilda i källkritik

  Fortbildningskurs
  04.11.2019
  07.10.2019
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Ht19 Att utbilda i källkritik

  Föreläsare

  Andersson Ronny /

  Kursram

  Äntligen en kurs som hjälper dig skapa lektioner, undervisningspass, temaarbeten och arbetssätt för källkritiskt tänkande och källkritiska färdigheter i skolan och andra utbildningssammanhang.

  Ronny Andersson har under närmare 25 år undervisat om internet, utvecklingen på webben, lärresurser samt källkritik.

  Under de senaste åren har Ronny genomfört två stycken utbildningar om och relaterade till källkritiskt arbete – Källkritik på webben samt Heldag om Det Nya Mediesamhället.

  Nu kommer den tredje och avslutande kursen som tar upp tips och metoder för att arbeta med källkritik i olika utbildningssammanhang.

  Detta är tänkt att vara en givande kursdag för dig som arbetar inom utbildningsområdet eller behöver konkreta tips hur man kan undervisa om och arbeta med källkritiska frågor, planera ett kortare eller längre arbete i källkritik.

  Utbildningen är fristående och kräver inte deltagande i de två tidigare kurserna.

  Kurstider

  Måndag 4.11.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.10.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  195

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till pedagoger, bibliotekarier och alla andra med arbete inom kunskap, undervisning, media och information.

  Mål

  Målsättningen med kursen är ge dig de verktyg som krävs för att själv eller tillsammans med andra kunna planera och genomföra lektioner, projektarbeten eller långsiktigt källkritiskt arbete inom ett ämne eller som ett pågående arbete under en termin eller en årskurs eller en hel skolgång.

  Innehåll

  – Källkritik kräver att det finns en sanning. Vi fastställer en utgångspunkt för det källkritiska arbetet
  – vi diskuterar de grundläggande begreppen sanning, objektivitet och åsikt
  – vad säger forskningen om (skol)ungdomars intresse för och förmåga till källkritiskt arbete?
  – hur skapar man ett naturligt källkritiskt förhållningssätt?
  – klassiska exempel: Begreppen sanning, objektivitet och åsikt i förhållande till tre historiska exempel – Förintelsen, Klimatförändringen samt Chem Trails. Diskussion och slutsatser.
  – en snabbresa genom det nya informationssamhället. Hur har de nya förutsättningarna påverkat möjligheterna och motivationen att bedriva källkritik?
  – källkritik idag och källkritik ”igår”. Är det svårare idag än tidigare? I så fall varför?
  – vad säger läroplanerna?
  – källkritiskt arbete på kort och på lång sikt.
  – hur skapa ett långsyftande källkritiskt förhållningssätt hos elever och ungdomar?
  – vad innebär begreppet källtillit? Hur utvecklar man den?
  – hur utarbeta lektioner och källkritiska teman?
  – konkreta tips för dig som ska undervisa om källkritik
  – exempel på hur skolor på olika nivåer arbetar med källkritik
  – att vara stöd för andra som arbetar med källkritik
  – sammanfattning.

  Arbetssätt

  Utan sanning är ingen källkritik möjlig. Så förhoppningsvis finns det en sanning?

  Kursen inleds med att definiera och diskutera de grundläggande begreppen sanning, objektivitet och åsikt. Forskning om ungdomars/skolungdomars källkritiska förmåga redovisas.

  Steg för steg tar kursen upp hur man kan motivera och skapa intresse för och förmåga till källkritiskt arbete i skolan. Kursen diskuterar de olika faktorer som gör källkritik idag till något helt annat än källkritik för låt oss säga 20 år sedan.
  Utbildningen ger dig riktlinjer för att lägga upp ett källkritiskt arbete på kort och lång sikt. Du får mängder med konkreta tips och en djupare insikt i hur skolor idag arbetar med källkritik.

 • Informationssystem - Ht19 Analytics

  Universitetskurs
  13.09.2019
  21.08.2019
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem – Ht19 Analytics

  Föreläsare

  Universitetslärare Heikkilä Markku /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 13.9.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 14.9.2019 kl. 9:00-13:00
  fredag 4.10.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 5.10.2019 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avklarad kurs bör de studerande:
  – förstå varför analytiskt kunnande är viktigt i näringslivet
  – känna till hur data används i företag för att göra bättre beslut och för
  att vara mera effektiva och konkurrenskraftiga
  – känna till grundläggande terminologi och metoder inom analytik
  – förstå och kunna beskriva skillnaderna mellan deskriptiv analytik,
  prediktiv analytik och preskriptiv analytik
  – förstå nyttan av att visualisera data samt kunna skapa ändamålsenliga
  visualiseringar av data
  – ha grundläggande färdigheter i deskriptiv analytik.
  Allmänfärdigheter:
  – analytiskt och systematiskt tänkesätt
  – problemlösningsförmåga
  – IT-kunskaper
  – teoretiskt kunnande inom den egna branschen.

  Innehåll

  Beslutsfattande är en central del av vardagen för såväl privatpersoner som företagsledare.
  Beslut görs om bl.a vilka produkter som skall produceras, hur de skall prissättas, hur många personer skall anställas, hur allokera marknadsföringsbudgeten och ifall en investering skall göras.
  Företagen har i dagsläget tillgång till en allt större mängd data och information från olika källor, t.ex via sociala medier, sensorsystem och internet. Många av besluten kan vara svåra att göra eftersom de har betydande ekonomiska konsekvenser och inverkar på företagets fortsatta
  framgång. Dessutom är framtiden alltid osäker och många som deltar i beslutsfattandet kan ha olika åsikter. Ekonomer behöver därför kunna hantera data och information; förvandla dem till insikter och värdefull kunskap för företaget.
  Under kursen får de studerande insikter i hur data och information används i företag för att fatta goda beslut och lär sig dessutom grunderna i datavisualisering och deskriptiv analytik.

 • Internationell marknadsföring - Ht19 Introduktion till marknadsföring

  Universitetskurs
  27.09.2019
  04.09.2019
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring – Ht19 Introduktion till marknadsföring

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 27.9.2019 kl. 18:00-20:00
  lördag 28.9.2019 kl. 9:30-13:00
  Kursen pågår på nätet under tiden 27.9-22.12.2019

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  • förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring
  • analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet
  • identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.

  Innehåll

  Målet med kursen är att introducera studenterna till marknadsföringens grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller. Fokus ligger på att undersöka och diskutera kundens, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roller inom marknadsföring. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikationsstrategier och konkurrensstrategier.

  Examination

  Inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0
  Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler … [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson
  Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler … [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

 • Kommunikation - Ht19 Effektiv kommunikation med infografik - hur information presenteras visuellt i teorin och praktiken?

  Fortbildningskurs
  24.10.2019
  30.09.2019
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Ht19 Effektiv kommunikation med infografik – hur information presenteras visuellt i teorin och praktiken?

  Föreläsare

  Kandidat i konst, Kok Hildén Jonatan /

  Kursram

  För levererad individuell feedback (frivilligt) tillkommer
  60€ + 24% moms/deltagare.

  Kurstider

  Torsdag 24.10.2019 kl 09:00-16:00
  Fredag 25.10.2019 kl 09:00-13:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.09.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  395

  Kommentar

  Inkl kaffe

  Förkunskaper

  Allmän datorvana. Grundkunskaper i programmen (Illustrator och Excel) är till hjälp.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dig som bl.a. arbetar med webb och sociala medier, som kommunikatör, grafiker eller som annars har behov av att skapa insiktsfull och snygg infografik digitalt eller i tryck. Den passar också för dig som ännu inte gjort mycket grafik själv, men skulle vilja börja med att lära dig viktiga grundprinciper. Kursen passar för dig som jobbar med tal och statistik, och för dig som vill lära dig presentera kvalitativ information tydligare.

  Mål

  Du får lära dig grundprinciperna för effektiv visuell presentation av information och vilka framställningssätt som passar för vilken sorts information.

  Vi går kort igenom vad forskningen har att säga om hur människans visuella perception fungerar och hur man ska ta dess styrkor och svagheter i beaktande när man formger grafik.

  Vi bekantar oss med olika grafiktyper och du får lära dig om hur man väljer rätt sorts grafik för olika sorter av data. Vi studerar skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ information och hur de presenteras visuellt. Vi behandlar också layout, typografi och effektiv användning av färger i infografik.

  Vi bekantar oss med att göra publikationsklar grafik med Adobe Illustrator och tabellprogram (Excel). Grundkunskaper i programmen är till hjälp. Du kan också få hjälp med andra program (ex. Tableau).

  I kursen ingår också ett paket med tips om olika program för skapande och publicering av grafik på nätet (som t.ex. Datawrapper).

  Arbetssätt

  Kursen omfattar en och en halv dag samt möjlighet till kommentar av utbildaren efteråt.

  Första dagen består av teoriföreläsningar och diskussionsuppgifter. Deltagarna får allt teorimaterial under kursen. Dag två är reserverad för övningsuppgiften och vi jobbar fram till lunch med personlig handledning. Övningsuppgiften går ut på att planera och skissa en grafik som du kunde publicera i ditt arbete.

  Efter kursen kan du fortsätta jobba på din grafik och skicka in den till utbildaren som, om du önskar, ger kommentarer och utvecklingsförslag per epost.

  Datorprogram som används:
  Excel (Numbers, LibreOffice)
  Adobe Illustrator
  (Valfria egna program)

  Examination

  Inledande förhandsuppgift
  Välj en grafik du fastnat för, på gott eller ont. Det kan vara någon du gjort själv eller en du sett någonstans. Skicka in din grafik innan kursdagen och förbered dig att berätta kort om varför du valde just den.

  Material för övningsuppgiften
  Tag med eget material att använda i övningsuppgiften på kursen om du har möjlighet, se till att det är i användbar form.
  Har du inte eget datamaterial du vill använda så finns det färdigt övningsmaterial tillgängligt.

  Litteratur

  Kursarrangören tillhandahåller programvaran.

  Övrig information

  Jonatan Hildén är informationsdesigner. Han har formgett informationsgrafik till tidskrifter, fakta- och skolböcker samt olika nättjänster. Jonatan har undervisat sedan 2012 och verkar som timlärare vid Aalto-universitetets magisterprogram i informationsdesign. Han har också hållit fortbildningskurser inom media, för företag och inom den offentliga sektorn. Tillsammans med Juuso Koponen är han författare till boken Data visualization handbook och grundare av designbyrån Koponen+Hildén. Byråns arbeten har belönats bl.a. i Vuoden Huiput -tävlingen för kreativ design.
  https://datavizhandbook.info/
  http://koponen-hilden.fi/

 • Konstvetenskap - Ht19 Arkitekturhistoria

  Universitetskurs
  25.10.2019
  02.10.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap – Ht19 Arkitekturhistoria

  Föreläsare

  FM Wolff-Helminen Pia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 25.10.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 26.10.2019 kl. 08:45-13:45
  fredag 8.11.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 9.11.2019 kl. 08:45-13:45

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studenten:
  – kunna överblicka arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter
  – kunna identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera dem i tid och rum
  – sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge exempel på enskilda monument
  – kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria.

  Innehåll

  Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och byggnadstekniska innovationer.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och skriftliga uppgifter.

  Examination

  Godkända arbeten.

  Litteratur

  Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (2013)

 • Krispsykologi - Ht19 PTSD/långtidsverkningar

  Universitetskurs
  04.10.2019
  11.09.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Ht19 PTSD/långtidsverkningar

  Föreläsare

  Psykolog Garoff Ferdinand /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 4.10.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 5.10.2019 kl. 9:00-16:30
  söndag 6.10.2019 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.09.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  – kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom
  – beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och samsjuklighet
  – beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser.

  Innehåll

  Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på vad PTSD är, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Friedman, M. J., Keane, T. M. & Resick, P. A. (ed). 2014. Handbook of PTSD: Science and practice. Guilford Press.

 • Ledarskap - Ht19 Grafisk facilitering

  Fortbildningskurs
  08.10.2019
  10.09.2019
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Ht19 Grafisk facilitering

  Föreläsare

  Agil coach Janlén Jimmy /

  Kursram

  Kom och delta i en kurs där du får öva och lära dig att teckna enkelt och effektivt på whiteboard.

  Kurstider

  Tisdag den 8.10.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.09.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  410

  Kommentar

  inkl kaffe

  Inledning

  Under denna kurs kommer du få öva på att rita och illustrera. Kursen börjar med grundläggande former för att sedan utforska mer avancerade figurer, symboler och olika sätt att skapa inramning, flöden och disposition.
  Efteråt kommer du känna större trygghet i att fatta pennan och hjälpa gruppen genom att grafisk visualisera dialogen på whiteboarden. Det kan handla om att beskriva en vision, fånga idéer och förslag, lära ut abstrakta koncept eller måla upp planer för framtiden. Du kommer kunna hjälpa gruppen ha effektivare och mer engagerande möten, samtal och workshop.

  Tonvikten under kursen ligger på praktiska övningar.

  Förkunskaper

  Inga (dvs du behöver inte kunna teckna eller rita)

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig teckna och rita på whiteboard för att bättre beskriva visioner, planer och koncept, eller skapa struktur i samtalet, fånga förslag och ideér eller skapa samsyn. Du har kanske en roll som chef, utvecklare, arkitekt, Scrum Master, projektledare, produktägare eller utbildare.

  Mål

  Målet med utbildningen är att öva på att teckna med whiteboardpennor på whiteboard samt ge en verktygslåda av figurer, mallar och tekniker. Det du lär dig kommer göra dig tryggare med pennan när du ska visualisera planer, lära ut, beskriva visioner, fånga det som sägs i ett samtal eller förklara abstrakta koncept.

  Innehåll

  Under kursen går vi bland annat genom:

  – grundläggande former
  – inramningar och flöden
  – mängder av symboler som kan användas i olika sammanhang
  – olika format/metaforer
  – teckna figurer (människor)
  – rubriker och textning
  – disposition och layout.

  Övrig information

  Jimmy Janlén är agil coach och utbildare på konsultbolaget Crisp i Stockholm. Som agil coach stöttar han företag, ledning, chefer och team att hitta vägar till effektivare samarbete med mindre byråkrati med hjälp av agile och lean. Utöver detta håller Jimmy ofta kurser och föreläsningar inom ämnen som agilt ledarskap, facilitering, visualisering, effektiva team, agile på stor skala och mycket mera. Jimmy och Crisp är även kända för sina böcker och utbildningsfilmer på YouTube.

 • Ledarskap - Ht19 Mötesfacilitering - bli bättre på att leda grupper och möten

  Fortbildningskurs
  12.09.2019
  30.08.2019
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Ht19 Mötesfacilitering – bli bättre på att leda grupper och möten

  Föreläsare

  HvM Hinders Marica /

  Kursram

  Kom med på en dag där vi diskuterar mötesledarens roll, deltagarnas ansvar, mötesprocessen, olika verktyg samt grupprocesser.

  Det är viktigt att respektera och ta till vara organisationens kompetens och resurser. För att göra det underlättar det om man har förmågan att leda möten på ett effektivt och meningsfullt sätt.
  Hur man skapar förutsättningar för konstruktiva möten och bygger konsensus kring resultat är viktigt för att deltagarna inte upplever ”att man sitter av tiden” eller ”slösar tid”.

  Kurstider

  Torsdag 12.9.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.08.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  245

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till ledare, projektledare eller teamledare.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a.följande:

  – vad innebär rollen som facilitator
  – mötesprocessen
  – hur skapar man effektiva möten som driver verksamhet framåt
  – hur skapar man delaktighet och kreativitet
  – konkreta verktyg för arbetsmöten
  – praktiska övningar.

  Övrig information

  HvM Marica Hinders är certiferad inom Lean Competency systems samt certifierad Ledarstegen coach. Marica håller även kurser inom förbättrings arbete samt ledarskap.

 • Nationalekonomi - Ht19 Grundkurs i nationalekonomi, Makroekonomi

  Universitetskurs
  05.09.2019
  14.08.2019
  80
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nationalekonomi – Ht19 Grundkurs i nationalekonomi, Makroekonomi

  Föreläsare

  Biträdande professor Johansson Edvard /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  torsdag 5.9.2019 kl. 19:00-20:30
  onsdag 11.9.2019 kl. 19:00-20:30
  onsdag 18.9.2019 kl. 19:00-20:30
  onsdag 25.9.2019 kl. 19:00-20:30
  torsdag 3.10.2019 kl. 19:00-20:30
  onsdag 9.10.2019 kl. 19:00-20:30
  onsdag 16.10.2019 kl. 19:00-20:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande förväntas efter avslutad kurs:
  1) kunna förklara hur svängningar i ekonomin uppstår och utvecklas
  2) veta hur ekonomisk-politiska ingrepp påverkar ekonomin
  3) grafiskt och matematiskt kunna använda grundläggande makroteorier för att analysera samhällsekonomin på kort och lång sikt.

  Innehåll

  På kursen får du en bred introduktion till hela samhällsekonomin. Hur ser världsekonomin ut? Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Varför svänger ekonomin över tid? Kan ekonomisk politik styra hur ett land utvecklas på kort och lång sikt?

  Arbetssätt

  Lärplattformen Moodle används. Studenterna förväntas ta del av inspelade föreläsningar inför varje tillfälle, där sedan det viktigaste av innehållet diskuteras. Frivilliga, men poänggivande inlämningsuppgifter varje vecka, som kan ge maximalt 25% av kursens totala poäng.

  Examination

  Sluttentamen, som ger maximalt 75% av kursens totala poäng. 50% av poängen i sluttentamen krävs dock för godkänd kurs.

  Litteratur

  ”The Economy” (tillgänglig på: https://www.core-econ.org/project/core-the-economy/ ), kapitlen 1-3, 6-7, 9-10 och 13-17.
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Nordiska språk - Ht19 Danska

  Universitetskurs
  08.11.2019
  16.10.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nordiska språk – Ht19 Danska

  Föreläsare

  FM Borch Adam /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 8.11.2019 kl.18:00-20:30
  lördag 9.11.2019 kl. 09:00-14:45
  söndag 10.11.2019 kl.09:00-13:00
  fredag 15.11.2019 kl.18:00-20:30
  lördag 16.11.2019 kl.09:00-14:45
  söndag 17.11.2019 kl.09:00-13.00

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.10.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Forkundskaber: Det forventes at man kan tale og forstå svensk. Derudover kræves ingen forkundskaber.

  Innehåll

  Udgangspunktet for kurset er at du skal lære at forstå talt dansk da
  det oftest er den største udfordring for svensk talende. Kursets fokus
  vil derfor først og fremmest ligge på at træne dine evner til at
  forstå talt dansk gennem lytteøvelser af forskellige slags. Vi vil
  også øve os i dansk udtale og gennemgå andre væsentlige forskelle
  mellem dansk og svensk (fx ordforråd). Dertil vil vi også beskræftige
  os med dansk kultur og samfundsforhold.

  Arbetssätt

  Mundlige og skriftlige øvelser.

  Examination

  Skriftlig eksamen.

  Litteratur

  Et udvalg af udprinted/elektronisk materiale.

 • Organisation och ledning - Ht19 Grundkurs i organisation och ledning

  Universitetskurs
  09.09.2019
  19.08.2019
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning – Ht19 Grundkurs i organisation och ledning

  Föreläsare

  ED Tallberg Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet 9.9.2019-8.11.2019

  Nätföreläsning den 14.9.2019 klockan 12-14. Du tar del av nätföreläsningen på Zoom via egen dator hemma eller på annan valfri plats.

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: -visa insikt om de centrala begrepp som behandlats -beskriva dem med egna ord -använda dem i analys av organisationer och beskriva dem i förhållande till varandra -diskutera dem med andra kursdeltagare.

  Innehåll

  Kursen förmedlar grundläggande insikter och teoretiska färdigheter i organisation och ledning. Efter kursen skall deltagarna ha de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet, en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet fungerar, samt grundläggande färdigheter i organisationsanalys.
  Kursen går igenom de grundläggande koncepten och teorierna i fältet, strävande till att skapa en förståelse för organisationer och ledning som ett mångdimensionellt och sammansatt fält. I detta ingår teman som: organisation, strategi, struktur, kultur, ledning, personal och förändring.

  Examination

  Individuell essä och uppgifter, grupparbete.

  Litteratur

  Magnus Forslund. (2013). Organisering och ledning.

 • Pedagogik - Ht19 Fortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik

  Fortbildningskurs
  12.09.2019
  23.08.2019
  16
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Ht19 Fortbildning för ämneslärare i naturvetenskap och matematik

  Föreläsare

  Akademilektor Kurtén Berit /

  Kurstider

  torsdag 12.9.2019 kl. 9-16
  tisdag 15.10.2019 kl. 9-16
  onsdag 20.11.2019 kl. 9-16

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2019

  Inledning

  ”Undersökande arbetssätt, öppna laborationer och problemlösning, elevaktiverande arbetsmetoder”

  LUMA-FINLAND är ett nationellt projekt, som syftar till att stärka det naturvetenskapliga kunnandet och intresset för de naturvetenskapliga ämnena hos 6-16 åriga elever. Projektet, som startade 2014, avslutas i dess nuvarande form hösten 2019. Skolresurs har under denna period erbjudit kursen ”Öppna laborationer och undersökande arbetssätt” åt lärare i naturvetenskap i olika delar av Svenskfinland.
  Ett annat projekt, bekostat av Svenska kulturfonden, är Skolvist lärande som initierats av och genomförs i Skolresurs (RC) regi. Detta projekt riktar sig till matematiklärare och lärare i naturvetenskap i högstadiet och gymnasiet. Inom detta projekt har en bärande idé är att alla lärare i dessa ämnen i ett enskilt kollegium deltar i fortbildning, för att man på så sätt gemensamt ska kunna utveckla undervisningen i ämnena i den egna skolan.
  Nu erbjuds en fortbildning för högstadielärare i matematik och naturvetenskap på Åland, där de både fortbildningsprojekten kombineras. Fortbildningen är en s.k. longitudinell fortbildning, vilket innebär att den pågår under hösten 2019, med eventuell möjligheter till förlängning till vårterminen 2020. Fortbildningen är uppbyggd kring några närstudiedagar (9-16) som hålls i Mariehamn + eget arbete mellan träffarna. Det egna arbetet innebär att deltagarna använder idéer och metoder som behandlas i kursen, i den egna undervisning, och delar med sig av sina erfarenheter vid närstudietillfällena. Möjlighet till distansträffar mellan närstudietillfällena finns också.
  Kursen inleds med fokus på öppna laborationer och den naturvetenskapliga undersökande metoden. Arbetssättet ligger dock nära matematiken där lärarna idag förväntas jobba med öppna uppgifter och problemlösning, vilket innebär att även lärare som undervisar enbart matematik har behållning av den.
  Om matematiklärarna och lärarna i naturvetenskap i en enskild skola vill utveckla något speciellt område inom undervisningen (t.ex. fördjupa sig i hur man jobbar med elevers förståelse med hjälp av begreppskartor, begreppsbubblor, peer instruction, användning av digitala hjälpmedel för att få fram elevernas (miss-)uppfattningar kring ett begrepp eller fenomen, elevaktiverande metoder såsom exempelvis laborativa metoder i matematikundervisning etc.) finns det också möjligheter till detta.

  Kursen är avgiftsfri för deltagarna.

  Målgrupp

  Lärare i naturvetenskap och matematik i årskurs 7-9. Om möjligt alla lärare i naturvetenskap från en och samma skola.
  Intresserade klasslärare åk 5-6 anmäler sig inte i första hand men kan höra av sig om eventuella restplatser på open@ha.ax efter den 23.8.2019 för en senare anmälan.

  Innehåll

  Preliminärt program

  Närstudiedag 1: torsdagen den 12 september 2019 kl. 9-16
  Vad innebär det att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt? Skillnader mellan öppna och slutna laborationer. Hur kan jag gradvis öppna laborationer i min undervisning?
  Hur kan eleverna dokumentera sitt arbete då de arbetar med öppna laborationer?
  Uppgift till följande närstudiedag.

  Närstudiedag 2: tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 9-16
  Deltagarnas presentationer av arbete i egen klass.
  Formativ och summativ utvärdering. Självutvärdering och kamratrespons.
  Utvärdering av elevernas arbete med öppna laborationer.
  Uppgift till följande närstudiedag.

  Närstudiedag 3: onsdagen den 20 november 2019 kl. 9-16
  Deltagarnas presentationer av arbete i egen klass.
  Att utveckla förståelse; verktyg och elevaktiva metoder.

  Möjlighet till 1 – 2 närstudiedagar under vårterminen 2020. Riktar sig till färre skolor och förutsätter (om möjligt) 100 %-igt deltagande från en och samma skola. Programmet utformas då i dialog med deltagande lärarna.

  Övrig information

  Frågor kring upplägg och innehåll kan riktas till: berit.kurten@abo.fi, tfn +358 50 5649309
  Kontaktperson på Öppna högskolan är Mirjam Schauman: mirjam.schauman@ha.ax,
  tfn 018-537712

 • Pedagogik - Ht19 Projektledning, resursering och uppföljning

  Universitetskurs
  06.09.2019
  19.08.2019
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Ht19 Projektledning, resursering och uppföljning

  Föreläsare

  PeM Miiros-Hollsten Ester /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 6.9.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 7.9.2019 kl. 09:00-14:45
  fredag 4.10.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 5.10.2019 kl. 09:00-14:45

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:
  – utveckla förståelse för projektverksamhet i organisationer
  – ha förmåga att leda projektverksamhet i olika sammanhang
  – problematisera utgångspunkterna för och komplexiteten i projektverksamhet.

  Innehåll

  Kursen erbjuder kunskap om vad som kännetecknar ett projekt samt ger perspektiv på de väsentliga processerna i projektgenomförande. Dessa processer granskas med perspektiv på projektets organisatoriska kontext. Under kursen ökas förståelsen för projekt som ett medel att fylla ett förändringsbehov. Vidare problematiseras projektverksamheten som ett dynamiskt och komplext fenomen på olika nivåer med syfte att skapa mervärde i basorganisationen.

  Arbetssätt

  Kursen genomförs som föreläsningar, grupparbete samt individuella prestationer. Kursen förutsätter aktiv interaktion deltagarna emellan; deltagarna antar olika uppgifter i en fiktiv styrgrupp vars uppdrag är att hitta alternativa lösningar till projektrelaterade, praktiknära dilemman av olika slag.

  Examination

  Aktivt deltagande i föreläsningar. Mellanuppgift i grupp. Rapport över case study.

  Essä utgående från kurslitteraturen.

  Litteratur

  Andersen, H. S. & Söndergaard, K. R. (red.) (2013). Systemisk projektledning. Studentlitteratur: Lund.
  Skyttermoen, T. & Vaagaasar, A. L. (2017). Värdeskapande projektledning. Studentlitteratur: Lund.
  Wisén, J. & Lindblom, B. (2008). Effektivt projektarbete. Norstedts Juridik: Stockholm.

 • Psykologi - Ht19 Utvecklingspsykologi

  Universitetskurs
  02.11.2019
  08.10.2019
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Ht19 Utvecklingspsykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 2.11.2019 kl. 9:00-15:30
  söndag 3.11.2019 kl. 9:00-14:45
  lördag 23.11.2019 kl. 9:00-15:30
  söndag 24.11.2019 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.10.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens syfte är att ge en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utgående från etablerade teorier och aktuell forskning ses utvecklingen som ett samspel mellan en mångfald faktorer såväl inom som utanför individen. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. Under kursen behandlas olika livsteman bl a anknytning, självutveckling, kognitiv utveckling, könsdifferentiering, könsroller och moralutveckling utgående från aktuell forskning.

  Innehåll

  Kursens syfte är att ge en översikt av individens psykologiska utveckling i ett relations- och livscykelperspektiv med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utgående från etablerade teorier och aktuell forskning ses utvecklingen som ett samspel mellan en mångfald faktorer såväl inom som utanför individen. En bärande tanke är att följa hur personligheten grundläggs under barns- och ungdomsåren och fortsätter att utvecklas i vuxen ålder. Under kursen behandlas olika livsteman bl a anknytning, självutveckling, kognitiv utveckling, könsdifferentiering, könsroller och moralutveckling utgående från aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner och arbete i smågrupper.

  Examination

  Deltagande i och rapportering från smågruppsträffar. Godkänd sluttentamen. Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Havnesköld, L. & Risholm-Mothander, P (2002): Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. Liber utbildning AB.
  Singelman, C.K. & Shaffer, D.R. (1995): Life-Span Human Development. Brooks/Cole: Pacific grove.
  von Tetzchner, S. (2016): Utvecklingspsykologi: barn- och ungdomsåren. Lund: Studentlitteratur.

  I kursen ingår föreläsningsklipp och material som sedan behandlas i följande arbetspass: -Gener, fosterutveckling och tidig neurologisk utveckling -Perception och motorik -Kognitiv utveckling -Emotionell utveckling, temperament och personlighet -Kommunikation och språk -Sociala relationer, självförståelse och moral samt verksamheter kön och ungdom -Utvecklingen under livet.

 • Redovisning - Ht19 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  20.09.2019
  28.08.2019
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning – Ht19 Bokföring – praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina / EM Jakas Åsa

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 20.9. 2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 21.9.2019 kl. 9:00-13:30
  fredag 8.11.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 9.11.2019 kl. 9:00-13:30
  Däremellan handledning individuellt på distans, pågår på nätet till 29.11.2019.

  Första anmälan

  06.06.2019 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.08.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande
  • känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar
  • självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag
  • självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer
  • visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall – från verifikat till bokslut – där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Tomperi, Soile.(2013). Bokföring i praktiken. Utbildningsstyrelsen.

  Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: KTH-yhdistys – Föreningen CGR