Hoppa till innehåll
Kursdeltagare i grupp

Kurser & fortbildningar

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht23 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  12.05.2023
  31.12.2023
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht23 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  12.05.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att skickas i två fakturor: den ena från oss för terminsavgiften 40€, och den andra från Åbo Akademi för Öppna universitetsavgiften/termin 50€.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap I

  Universitetskurs
  21.08.2023
  21.06.2023
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap I

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 21.8.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 28.8.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 11.9.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 25.9.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 2.10.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.06.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:

  - gruppens utveckling mot team

  - positiv psykologi - koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet

  - salutogent ledarskap - meningsfullt arbete

  - coaching - ledarens nya utmaning?

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.

  Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.

  Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Burnout-problematik (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap II

  Universitetskurs
  23.10.2023
  02.10.2023
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 23.10.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 30.10.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 13.11.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 27.11.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 11.12.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar

  - inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext.

  Innehåll

  Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall och självstudier.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

  Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Extern studerande - Ht23 Extern studerande

  Yrkeshögskolekurs
  01.08.2023
  31.12.2023
  0
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Extern studerande - Ht23 Extern studerande

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  01.08.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

 • Registreringen är stängd

  Farmaci - Ht23 Näring, liv och hälsa

  Universitetskurs
  07.09.2023
  03.09.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Farmaci - Ht23 Näring, liv och hälsa

  Föreläsare

  FM, farmaceut Eriksson Anne /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet och startar i Moodle den 7.9 och en inledande introduktionsföreläsning hålls tisdagen den 12.9.2023 kl. 18:00-19:00 via Zoom OBS NY DAG!).

  Kursen pågår under veckorna 36-50.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.09.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen Näring, liv och hälsa tar avstamp från den klassiska näringsläran och undersöker vidare hur det egna välbefinnandet kan påverkas av de kostval vi gör och hurudan livsstil vi har. Där som läkemedel ska bota, lindra eller förebygga hälsa och sjukdomar kan kanske rätt kost även göra det?

  Målgrupp

  Är du nyfiken på farmaci som ämne? Är du intresserad av hur våra val av näring påverkar vårt välbefinnande? Kursen kan vara av intresse för många olika målgrupper. Unga studerande, idrottare och motionärer, allmänt hälsointresserade personer mfl.

  Mål

  - beskriva näringens betydelse för hälsa och ohälsa

  - definiera olika komponenter i vår näring och hur de fungerar som energikällor

  - urskilja olika vitaminers och spårämnens betydelse för vårt välbefinnande

  - rekommendera en balanserad kost för olika befolkningsgrupper

  - utveckla sin egen förmåga till att analysera och kritiskt granska marknadsföring och trender inom kost och hälsa.

  Innehåll

  Kursen går igenom hur matspjälkningen fungerar, vilka näringsämnen, vitaminer och mineraler vi behöver för att må bra (men går inte in på de cellbiologiska och biokemiska processerna kring matspjälkningen).

  Vi ser på vårt eget välbefinnande utgående från våra kostval, tar en titt på trender och även dieter som bevisligen främjar hälsa och kan bota ohälsa.

  Till sist tar vi också en liten diskussion över livsmedelsindustrins roll, ekonomi och samhällets ansvar då det gäller att förse oss med ändamålsenliga livsmedel.

  Arbetssätt

  Kursen är uppdelad i åtta moduler på lärplattformen Moodle, där varje enskild modul examineras skilt antingen genom en skriftlig inlämningsuppgift, självrättande test eller diskussion. För att bli godkänd i kursen bör alla åtta moduler vara godkända.

  Examination

  Godkända uppgifter under kursens gång.

  Litteratur

  Som stödlitteratur till kursen kan t.ex. följande böcker användas:

  Näringslära för högskolan, red: L. Abrahamsson m.fl. LIBER

  Näring och Hälsa, Ulla Johansson, STUDENTLITTERATUR

 • Registreringen är stängd

  Gastronomy Management - Ht23 Mattrender

  Yrkeshögskolekurs
  15.08.2023
  08.08.2023
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Ht23 Mattrender

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande. Kurstiderna meddelas senare.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande ska:

  – få insikter i de trender som är aktuella i restaurangbranschen

  – känna till hur trender uppkommer och hur man som restaurangchef håller sig uppdaterad gällande aktuella strömningar i branschen

  – förstå kundens krav på nyheter då det gäller näring, smaker, livsmedel, tillagningsmetoder.

  Innehåll

  – Mat ur ett historiskt perspektiv. Förr och nu.

  – Aktuella trender och strömningar i mat och dryckesvärlden

  – Vilka faktorer styr mat och dryckestrender?

  – Vad är på gång? Tillredningsmetoder, livsmedel, uppläggning , presentation

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar i kök, studiebesök, eget arbete.

  Examination

  Inlämningsuppgift, tentamen.

  80%, de praktiska tillfällena utgör även grund för bedömningsunderlag.

  Litteratur

  Trendrapporter, www.foodfriends.se

  Artiklar, högskolan tillhandahåller.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Gastronomy Management - Ht23 Måltidsturism

  Yrkeshögskolekurs
  15.08.2023
  13.10.2023
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Ht23 Måltidsturism

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den andra delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med studerande på Hospitality management-programmet. Tiderna meddelas senare.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs kunna:

  - Förstå värdet av att stärka en ort som måltidsdestination

  - Inse vikten av hållbara konsumtionsmönster med fokus på lokala råvaror, lokal dryck och matprodukter

  - Inse vikten av att berätta en historia om råvaran, maten och måltidsupplevelsen i marknadsföringen av en plats

  - förstå vikten att följa med trender inom mat och dryck

  - Inse vikten av att veta vilken målgrupp man riktar sig till och idka gott värdskap

  Innehåll

  - Vad är måltidsturism ?

  - Måltidsturism globalt och lokalt

  - Orsaker till resandet /vem är gästen?/ Vilken är målgruppen?

  - Smaken av en plats, terroir och merroir

  - Sensorik, innovation och upplevelser

  - Storytelling och värdskap

  - Ursprungsbeteckningar och skyddade produktnamn

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten, egna projekt, studiebesök.

  Examination

  Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och presentationer.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M005501 Introduktion till fysik

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M005501 Introduktion till fysik

  Föreläsare

  Överlärare, Dr.rer.nat. Haug Florian /

  Studiepoäng

  6

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom teknikprogrammen Maskinteknik (MT) och Elektroteknik (ET).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid tillsammans med programstuderande.

  Kursstart 6.9, resten av tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på ET och 6 på MT.

  Mål

  Kursens mål är att ge den studerande en "ingenjörsmässig allmänbildning" som skapar förutsättningar för att studera andra ämnen, i vilka fysikaliska koncept är en fundamental förutsättning. Den studerande ska få en djupare förståelse för teknisk-fysikaliska samband och lära sig grundläggande problemlösningsmetoder som är användbar i sin framtida yrkesutövning.

  Efter avslutad delkurs skall den studerande ha grundläggande kännedom om begrepp, lagar och räknemetoder, samt experimentella metoder, inom masspunkters mekanik, värmelära samt elektrostatik och likströmslära.

  Innehåll

  Masspunkters Mekanik:

  - Fysikens metoder

  - Storheter och enheter

  - Omvandlingar, storleksordningar

  - Rörelse längs en rät linje

  - Vektorer

  - Rörelse i två och tre dimensioner

  - Kraft och rörelse

  - Newtons rörelselagar

  - Tillämpningar av Newtons lagar

  - Arbete och energi

  - Mekanisk energi och effekt, verkningsgrad

  Värmelära:

  - Temperatur och termisk jämvikt

  - Termisk expansion

  - Värme

  - Specifik värmekapacitet

  - Fasövergångar och Fasdiagram

  - Energibalanser

  - Ideala gaslagen

  - Termodynamiska processer

  - Arbete och inre energi

  - Termodynamikens första lag

  - Värmeöverföringsmekanismer

  - Värmeledning, Konvektion, värmestrålning

  Elektrostatik och likströmslära:

  - Elektrostatisk kraft och Coulombs lag

  - Elektriskt fält

  - Elektriskt flöde och Gauss lag

  - Potentiell energi och elektrisk potential

  - Kondensatorer och kapacitans

  - Resistans och Ohms lag

  - Likströmkretsar

  - Kirchhoffs lagar

  - Elektrisk effekt

  - RC-kretsar

  Arbetssätt

  Föreläsningar, demonstrationer, övningar.

  Hemuppgifter, inlämningsuppgifter, självstudier.

  Laborationer.

  Examination

  Skriftliga prov, inlämning/redovisning av hemuppgifter, laborationer, laborationsrapporter.

  Litteratur

  Av läraren utdelad material.

  Walker, J. (2020). Halliday and Resnick's Principles of Physics. (11th ed.). Wiley.

  eller

  Young, H.D., Freedman, R.A., Ford, A.L. (2014). Sears and Zemansky's university physics: with Modern Physics Technology Update. (13th ed.). Pearson.

  eller

  Knight, R.D. (2017). Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach with Modern Physics. (4th ed.). Pearson.

  Av nämnda fysikböcker funkar även äldre upplagor.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för ET och MT:

  Hösten 2023 ET och MT gemensamt (6+6 platser):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska och rapportskrivning, 2 sp

  M006105 Introduktion till datateknik, 2 sp

  M004701 Introduktion till matematik, 6 sp

  M005501 Intriduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Våren 2024 ET (6 platser):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

  Våren 2024 MT (6 platser):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Maskinrumssimulator I, 4 sp

  M102014 Teknisk ritning I, 3 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen

  ÖH-leden
  23.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen

  Föreläsare

  Timlärare Stormbom Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmen Företagsekonomi (FE) och Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-2/HM-1. Tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på FE och 6 på HM.

  Mål

  Den studerande ska efter avslutad kurs inse betydelsen av gruppens och teamets förutsättningar och premisser för att kunna 1) utveckla sitt eget medarbetarskap och 2) sträva efter att utvecklas mot ett ledarskap som speglar dessa insikter (se senare kurs).

  Innehåll

  - gruppens fyra utvecklingsfaser

  - kommunikationens betydelse för grupputveckling

  - att förebygga utanförskap och mobbning på arbetsplatsen

  - ledarens och medarbetarens bidrag och påverkan på gruppens sammansättning och möjlighet att leverera ett resultat

  Arbetssätt

  Föreläsningar, arbete i grupp, projekt, diskussioner, praktiska övningar

  Examination

  Aktiv närvaro och obligatorisk närvaro vid särskilt omnämnda tillfällen

  Litteratur

  Frick, G., & Norberg, D. (2019). Medarbetarsamtal (2. uppl. eller tidigare). Stockholm: Liber.

  Gunnarson, S. (2016). Professionell feedback : medvetna mötens magi (6. uppl.). Bromma: Gunnarssons förlag.

  Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2016). Kommunikation : samspel mellan människor (4. uppl. eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.

  Wheelan, S. A. (2017). Att skapa effektiva team : en handledning för ledare och medlemmar (3. uppl. eller tidigare). Lund: Studentlitteratur.

  Referenslitteratur:

  Björkholm, T., & Brattberg, H. (2020). Prioritera, fokusera, leverera : din snabbguide till Lean, Agile, Scrum, Kanban och XP : version 1.6. [Elektronisk resurs]. Hämtad från https://crisp.se/bocker-och-produkter/prioritera-fokusera-leverera

  Gullstrand, Anna. (2020). Facilitera! Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops. Stockholm: Liber.

  Lennéer Axelson, B. & Thylefors, I. (2013). Konflikter. Uppkomst, dynamik och hantering. Stockholm: Natur & Kultur.

  Jacobson, C. & Åkerlund, M. (2019). Teamutveckling i teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.

  Nilsson, B., & Waldemarsson, A. (2011). Kommunikation för ledare (2. uppl). Lund: Studentlitteratur.

  Östberg, K., & Eriksson, L. (2009). Mobbning på arbetsplatsen : handbok i konsten att slå tillbaka. Malmö: Liber.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för FE och HM:

  Hösten 2023 FE och HM gemensamt (6+6 platser):

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  Våren 2024 FE (6 platser):

  B111402 Projektledning, 5 sp

  B111502 Statistik, 5 sp

  Våren 2024 HM (6 platser):

  R041106 Hotel Operations I, 5 sp

  R171103 Grundkurs i företagsekonomi, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M001105 Svenska

  ÖH-leden
  15.08.2023
  18.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M001105 Svenska

  Föreläsare

  Timlärare Stormbom Charlotte /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom teknikprogrammen Maskinteknik (MT) och Elektroteknik (ET).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid tillsammans med programstuderande.

  Kursstart 6.9, resten av tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på ET och 6 på MT.

  Mål

  Efter genomgången kurs skall den studerande:

  - kunna skriva rapporter med effektiv tidsanvändning

  - känna till de olika stegen i skrivprocessen

  - ha goda kunskaper om svenska skrivregler

  - ha insikter om betydelsen av bilder och layout för en text

  - ha verktyg att analysera vetenskaplig text

  - kunna använda källhänvisningar och referatmarkeringar

  - kunna skriva en källförteckning.

  Innehåll

  - språkriktighet

  - skrivande av vetenskapliga rapporter

  - laborationsrapporter

  - referat och sammanställningar

  - användning av textbehandlingsprogram

  - användning av referenshanteringsprogram

  Arbetssätt

  Seminarier, skrivuppgifter.

  Examination

  Skriftligt prov. Deltagande i seminarium. Skrivuppgifter.Minst 75% närvaro

  Litteratur

  Skrivguide för Högskolan på Åland

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

  Material i kursrummet på internet

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för ET och MT:

  Hösten 2023 ET och MT gemensamt (6+6 platser):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska och rapportskrivning, 2 sp

  M006105 Introduktion till datateknik, 2 sp

  M004701 Introduktion till matematik, 6 sp

  M005501 Intriduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Våren 2024 ET (6 platser):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

  Våren 2024 MT (6 platser):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Maskinrumssimulator I, 4 sp

  M102014 Teknisk ritning I, 3 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M004701 Introduktion till matematik

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M004701 Introduktion till matematik

  Föreläsare

  Lektor Karlsson Conny /

  Studiepoäng

  6

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom teknikprogrammen Maskinteknik (MT) och Elektroteknik (ET).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid tillsammans med programstuderande.

  Kursstart 13.9, resten av tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på ET och 6 på MT.

  Mål

  Lärokursens mål är att ge den studerande "ingenjörsmatematisk allmänbildning" så att den studerande dels får förutsättningar att studera andra ämnen, i vilka matematik är ett fundamentalt hjälpmedel, dels kan matematiskt behandla tekniska problem i sin framtida yrkesutövning.

  Den studerande bör efter avslutade studier kunna tillämpa matematik i olika uppgifter inom sin egen bransch, kunna ta del av branschens litteratur och av text som använder matematiskt framställningssätt, samt kunna kommunicera med andra personer verksamma i likartade uppgifter.

  I övriga läroämnen behövs matematik för utförande av olika beräkningsuppgifter. En smidig användning av matematiska metoder i andra läroämnen förutsätter att den studerande förstått de matematiska grunderna.

  Innehåll

  - algebraiska uttryck

  - linjära ekvationer och ekvationssystem

  - funktionsbegreppet

  - andragradsekvationer, rotekvationer

  - logaritmer och talet e

  - polynom

  - rationella uttryck

  - polynomdivision

  - sin-, cos- och tan-begreppet

  - enhetscirkeln och typtrianglar

  - area-, sin- och cosinus- satsen

  - radian-begreppet

  - trigonometriska funktioner (kurvor)

  - additions- och subtraktions-formler

  - trigonometriska ettan

  - dubbla vinkeln

  - trigonometriska ekvationer

  - ändringskvoter

  - derivatans definition och gränsvärden

  - deriveringsregler

  - tillämpningar

  - grafisk och numerisk derivering

  - extrempunkter extremvärden växande avtagande

  - primitiva funktioner

  - integraler

  - grafiska metoder

  Arbetssätt

  Föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgifter, demonstrationer

  Litteratur

  - Föreläsningsanteckningar

  - Av läraren utdelad övnings- och kompletteringsmaterial

  - Alfredsson, L., Heikne, H. & Bodemyr, S. (2019). Matematik 5000+ 3c. (1 uppl.). Natur & Kultur.

  - Croft, T. (2017). Engineering mathematics: a foundation for electronic, electrical, communications and systems engineers. (5. ed.). Pearson.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för ET och MT:

  Hösten 2023 ET och MT gemensamt (6+6 platser):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska och rapportskrivning, 2 sp

  M006105 Introduktion till datateknik, 2 sp

  M004701 Introduktion till matematik, 6 sp

  M005501 Intriduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Våren 2024 ET (6 platser):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

  Våren 2024 MT (6 platser):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Maskinrumssimulator I, 4 sp

  M102014 Teknisk ritning I, 3 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M006105 Introduktion till datateknik

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M006105 Introduktion till datateknik

  Föreläsare

  Timlärare, elmästare Hellstrand Oscar /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom teknikprogrammen Maskinteknik (MT) och Elektroteknik (ET).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid tillsammans med programstuderande.

  Kursstart 29.8, resten av tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på ET och 6 på MT.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska den studerande ha:

  - grundläggande kunskaper i användning av en dator

  - kunskap om användningen av kalkylprogram på fartyg i enlighet med STCW 2010.

  Innehåll

  Programanvändning och filhantering

  Textbehandling

  Registerprogram

  Datakommunikation

  Funktioner och diagram med kalkylprogram

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter och självstudier.

  Examination

  Skriftliga prov, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Av läraren utdelat kurs- och övningsmaterial.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för ET och MT:

  Hösten 2023 ET och MT gemensamt (6+6 platser):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska och rapportskrivning, 2 sp

  M006105 Introduktion till datateknik, 2 sp

  M004701 Introduktion till matematik, 6 sp

  M005501 Intriduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Våren 2024 ET (6 platser):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

  Våren 2024 MT (6 platser):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Maskinrumssimulator I, 4 sp

  M102014 Teknisk ritning I, 3 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M007105 Teknisk kemi

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) M007105 Teknisk kemi

  Föreläsare

  Överlärare Henriksson Göran /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom teknikprogrammen Maskinteknik (MT) och Elektroteknik (ET).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid tillsammans med programstuderande.

  Kursstart 31.10, resten av tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på ET och 6 på MT.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande allmänna kunskaper i kemi, samt utökade yrkesrelaterade kunskaper i ämnet.

  Innehåll

  Grundkunskaper:

  Atomers och molekylers byggnad

  Periodiska systemet

  Kemisk bindning

  Aggregationstillstånd

  Allmänna gaslagen

  Blandningar

  Kemiska reaktioner

  Syror och baser, pH

  Elektrokemi

  Viktiga kolväten och polymerer

  Yrkesrelaterat:

  Förbränning

  Korrosion och korrosionsskydd

  Vattenkemi och vattenanalys

  Miljökemi( luft, vatten, arbetsmiljö)

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, självstudier, inlämningsuppgifter.

  Examination

  Godkänd skriftlig tentamen och godkända inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Tillhandahålls av föreläsaren.

  Artikelsamling

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för ET och MT:

  Hösten 2023 ET och MT gemensamt (6+6 platser):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska och rapportskrivning, 2 sp

  M006105 Introduktion till datateknik, 2 sp

  M004701 Introduktion till matematik, 6 sp

  M005501 Intriduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Våren 2024 ET (6 platser):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

  Våren 2024 MT (6 platser):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Maskinrumssimulator I, 4 sp

  M102014 Teknisk ritning I, 3 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) Y010704 Studieteknik

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led ET och MT (6+6 platser) Y010704 Studieteknik

  Föreläsare

  Timlärare Sjöblom Therese /

  Studiepoäng

  1

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom teknikprogrammen Maskinteknik (MT) och Elektroteknik (ET).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid tillsammans med programstuderande.

  Kursstart 28.8, resten av tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på ET och 6 på MT.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  - förmedla åsikter, erfarenheter och kunskaper i tal och skrift på ett klart och tydligt sätt

  - framföra sitt budskap med engagemang med användning av tekniska hjälpmedel

  - garantera trovärdighet genom säker användning av källmaterial och sammanställa källförteckningar enligt högskolans anvisningar. Samt kunna ge värdefull och positiv kritik av andras texter och presentationer

  - söka kunskap självständigt och i grupp och bedöma det egna lärandet samt sätta egna intressen och erfarenheter i relation till studieprogrammet

  - retorikens grunder

  - skapa insikt om informationssökningens betydelse i studiearbetet samt kännedom om bibliotekets resurse.

  Innehåll

  - Psykologiska faktorer i samband med studier, hjärnans arbetssätt och möjligheter, minnet, anteckningsmetoder, effektiv lästeknik, problemlösning och kreativt lärande. De olika momenten exemplifieras och anpassas till de ämnen och det kursmaterial som man arbetar med. Kommunikation, retorik, praktiska presentationsövningar.

  - Presentation av högskolebibliotekets hemsida och Mariehamns stadsbibliotek med kursboksbiblioteket. Grunderna i informationssökning.

  Arbetssätt

  Diskussioner, skriftlig kommunikation, presentationer

  Examination

  Obligatorisk närvaro, tentamen och godkända hemuppgifter.

  Litteratur

  Material i kursrummet på högskolans kollaborativa plattform

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för ET och MT:

  Hösten 2023 ET och MT gemensamt (6+6 platser):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska och rapportskrivning, 2 sp

  M006105 Introduktion till datateknik, 2 sp

  M004701 Introduktion till matematik, 6 sp

  M005501 Intriduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Våren 2024 ET (6 platser):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

  Våren 2024 MT (6 platser):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Maskinrumssimulator I, 4 sp

  M102014 Teknisk ritning I, 3 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmen Företagsekonomi (FE) och Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1/HM-2. Tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på FE och 6 på HM.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  - förstå innebörden av entreprenörskap samt hur en affärsidé/innovation kan på ett hållbart sätt utvecklas till ett vinstgivande företag

  - förklara relevanta entreprenörskapsteorier samt ha kännedom om småföretagens speciella problem och tillväxtmöjligheter

  - beskriva centrala begrepp i entreprenörskap och regional utveckling med hållbar utveckling beaktat

  - känna till de lagar och förordningar som mest påverkar företagandet

  - känna till de viktigaste finansieringsformerna och försäkringarna för ett nytt företag

  - kunna sätta ihop enklare investerings- och resultatbudgeter.

  Innehåll

  1. Entreprenörskapsteorier

  2. Entreprenörskap, lokal utveckling och hållbar utveckling

  3. Lagar och förordningar för nya företag

  4. Affärsidé och strategi

  5. Företagets försäkringar och finansiering

  6. Investerings- och resultatbudgetar

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar och ett eget företagscase.

  Examination

  Närvaroskyldighet 70 % och 100 % närvaro vid presentation av det egna företagscaset.

  Litteratur

  Samuelsson, Mikael & Söderblom, Anna. (2016). Entreprenörskap: individ, företag, samhälle. Lund:Studentlitteratur.

  Kullman, C. & Wik, T-B. (2005). Real Stories of Small Business Success, Trainingmanual. Leonardo da Vinci.

  Fernström, Gösta. (2011). Professionellt företagande i besöksnäringen. Stockholm:Fernia Consulting.

  Mäkelä, Samu (2009). Introduktion till turistföretagande. Ett kompendium i elektronisk form. Högskolan på Åland.

  Artikelsamling.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för FE och HM:

  Hösten 2023 FE och HM gemensamt (6+6 platser):

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  Våren 2024 FE (6 platser):

  B111402 Projektledning, 5 sp

  B111502 Statistik, 5 sp

  Våren 2024 HM (6 platser):

  R041106 Hotel Operations I, 5 sp

  R171103 Grundkurs i företagsekonomi, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) B110904 Ekonomisk matematik

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) B110904 Ekonomisk matematik

  Föreläsare

  Överlärare, FD Emet Stefan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmen Företagsekonomi (FE) och Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1. Tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på FE och 6 på HM.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - kunna tillämpa de matematiska metoder som behövs inom handel och affärsliv

  - kunna tillämpa sammansatt ränteräkning på ekonomiska problem, samt matematiska metoder för investeringskalkyler

  - behärska linjär optimering för att maximera vinster med två eller flera variabler

  - kunna sammanställa rapporter med utvärdering, tabeller och diagram med hjälp av Excel.

  Innehåll

  Ekonomiska funktioner, skatteberäkningar, valutaräkning, avbetalningsköp, ränteräkning, sammansatt ränteräkning, lånekalkyler, investeringskalkyler. De tre senaste punkterna tillämpas på Excel. Linjär optimering för två variabler, utökat med problemlösning i Excel med många variabler.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, Excel-övningar, litteraturstudier och övningsarbeten.

  Litteratur

  Karjalainen, L. (2017). Matematik inom företagsekonomi. Utbildningsstyrelsen.

  Undervisningsmaterial

  Material för Excel-övningar samt extra övningsuppgifter (högskolan tillhandahåller)

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för FE och HM:

  Hösten 2023 FE och HM gemensamt (6+6 platser):

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  Våren 2024 FE (6 platser):

  B111402 Projektledning, 5 sp

  B111502 Statistik, 5 sp

  Våren 2024 HM (6 platser):

  R041106 Hotel Operations I, 5 sp

  R171103 Grundkurs i företagsekonomi, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande

  Föreläsare

  Timlärare Sjöblom Therese / Timlärare Stormbom Charlotte

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmen Företagsekonomi (FE) och Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1/HM-1 eller online (kräver viss närvaro av handledning). Tiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på FE och 6 på HM.

  Mål

  Lärandemål:

  Den studerande ska efter avslutad kurs ha insikter i hur hen

  1) maximerar sitt eget lärande och utnyttjar alla de resurser som står till buds för en högskolestuderande

  2) bedriver forskning på grundläggande nivå på ett strukturerat och reflekterande sätt och kan

  3) åskådliggöra processen och resultatet av sina efterforskningar i skriftlig form på ett akademiskt korrekt sätt samt muntligt kunna presentera desamma på ett pedagogiskt sätt.

  Innehåll

  År 1 Vetenskapligt skrivande (2 sp):

  grundläggande studieteknik, bibliotekskunskap och informationssökning

  grundläggande presentationsteknik

  grundläggande datoranvändning,olika program (google Docs) och textproduktion

  principer för vetenskaplig rapport- och uppsatsskrivning

  språkriktighet och stil

  att behandla källor, citera, hänvisa och upprätta referenser

  Litteratur

  Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Schött, K., Hållsten, S., Moberg, B., & Strand, H. (2015). Studentens skrivhandbok (3. uppl.). Stockholm: Liber.

  Språkrådet. (Red.). (2017). Svenska skrivregler (4. uppl.). Stockholm: Liber.

  Strömquist, S. (2019). Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier (8. uppl.). Malmö: Gleerups.

  Strömquist, S. (2019). Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (7. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för FE och HM:

  Hösten 2023 FE och HM gemensamt (6+6 platser):

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  Våren 2024 FE (6 platser):

  B111402 Projektledning, 5 sp

  B111502 Statistik, 5 sp

  Våren 2024 HM (6 platser):

  R041106 Hotel Operations I, 5 sp

  R171103 Grundkurs i företagsekonomi, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) Y031206 Engelska

  ÖH-leden
  15.08.2023
  13.08.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht23 ÖH-led FE och HM (6+6 platser) Y031206 Engelska

  Föreläsare

  FM Mäkinen Tiina /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmen Företagsekonomi (FE) och Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Nätkurs med FE-1. Kurstiderna meddelas senare.

  IT-introduktion 22.8.2023 kl. 12:30 på Högskolan Södra.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser per program, 6 på FE och 6 på HM.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall studerande ha utvecklat sin förmåga att använda engelska som arbetsspråk internationellt genom att

  - börjat bygga upp nyckeltermerna för sin bransch

  - förbättrat sin förmåga att förstå och analysera branschtexter

  - ökat sin förståelse för olika typer av affärsengelska

  - ökat sitt självförtroende och kan bättre kommunicera med människor i olika affärssituationer på engelska både muntligt och skriftligt; digitalt och face2face.

  Innehåll

  - Nyckeltermer för branschen

  - Textanalyser

  - Olika typer av hörförståelse

  - Kommunikativa övningar i par och grupp

  - En sk. akademisk strukturerad uppsats

  - Presentation

  Arbetssätt

  Kursen är en distanskurs och finns på lärplatform Google Classroom. Aktiv närvaro krävs på Meet-möten samt på gruppmöten. Korta föreläsningar och olika typer av inlämningsuppgifter.

  Den studerande deltar i Meet-möten samt tar ansvar för egna gruppmöten.

  Litteratur

  Handford. M., Lisboa M., Koester A. och Pitt A. (2012). Business Advantage. Student´s Book Upper-intermediate. Cambridge University Press.

  The Core Team (2017). Economy – economics for a changing world [Elektronisk resurs] Hämtad från https://core-econ.org/the-economy/index.html (kapitel 1).

  Referenslitteratur:

  Mascull B., (2017). Business Vocabulary in Use: advanced (3rd. ed). Cambridge: Cambridge University Press.

  MacKenzie I. (2010) English for Business Studies. A course for Business Studies and Economics students (3rd. ed). Cambridge University Press.

  Kotler P., Armstrong A., Parment A. (2011). Principles of Marketing (Swedish Edition). Harlow, England: Prentice Hall.

  Övrig information

  ÖH-ledens kurspaket för FE och HM:

  Hösten 2023 FE och HM gemensamt (6+6 platser):

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  Våren 2024 FE (6 platser):

  B111402 Projektledning, 5 sp

  B111502 Statistik, 5 sp

  Våren 2024 HM (6 platser):

  R041106 Hotel Operations I, 5 sp

  R171103 Grundkurs i företagsekonomi, 5 sp

 • Idrottspsykologi - Ht23 Mental träning

  Universitetskurs
  27.10.2023
  04.10.2023
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht23 Mental träning

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 27.10.2023 kl. 17:00-21:30

  lördag 28.10.2023 kl. 9:00-17:30

  söndag 29.10.2023 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen ger kunskap i mental träning ämnad för både aktiva idrottare och andra. Studerande lär sig hur man genom mental träning kan förbättra sina egna möjligheter att lyckas liksom hur man kan instruera andra, t.ex. ungdomar, för att uppnå bättre resultat. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet, kan kursen med behållning också tas fast man inte idrottar aktivt.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som lär hur man kan träna sig själv mentalt inom idrott, friskvård och hälsa men även i näringslivet med bl.a. hjälp av biofeedback. Mycket fokus läggs på mental ohälsa, hur man kan känna igen psykologiska riskfaktorer och hantera resp. förebygga dem. Kursen bygger på teoretisk och evidensbaserad praktik.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

  Examination

  Inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Baron, D. A., Reardon, C. L., & Baron, S. H. (red.). 2013. Clinical sports psychiatry: An international perspective. Wiley, Oxford.

  Uneståhl, L-E. & Nilsson, A. 2016. Mental träning i idrott. Buena Vida.

  Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Ht23 Resurshantering

  Universitetskurs
  25.09.2023
  10.09.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Ht23 Resurshantering

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår helt på nätet under tiden 25.9-3.12.2023

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.09.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att ge kunskap om förvaltning av resurser i biblioteksmiljö, inklusive informations-, personal- och ekonomiska resurser, samt biblioteksförvaltning och kommunikation.

  Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  Kunna redogöra för grundläggande begrepp, teorier och modeller för beståndsutveckling.

  Känna till de viktigaste principerna i förvärvsprocessen av informationsresurser.

  Ha en grundläggande uppfattning om olika typer av organisationer och om rollen av kommunikation i organisationer samt kunna sätta in biblioteket i sammanhanget.

  Ha insikter i och förståelse för biblioteksledningens arbetsuppgifter och ansvarsområden.

  Innehåll

  Teorier och modeller för beståndsadministration, förvärvspolitik, evaluering och leverans av informationsresurser.

  Grunderna i organisationsteori och organisationskommunikation, ledarskap på bibliotek.

  Personalresurser på bibliotek, ekonomiska aspekter och marknadsföring. Kursens innehåll berör t.ex. de FN:s hållbarhetsmål som gäller skydd av världens kulturarv, samt säkerställandet av trygg och säker arbetsmiljö.

  Arbetssätt

  Nätkurs med bandade föreläsningar, uppgifter och material via lärplattformen Moodle.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Ht23 Marknadsföringsstrategier och trender

  Universitetskurs
  14.10.2023
  24.09.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht23 Marknadsföringsstrategier och trender

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet 14.10.2023-27.1.2024

  Obligatorisk kursstart som nätträff via Zoom den 14.10 klockan 10:00-14:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.09.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: -identifiera och analysera möjligheter och utmaningar i ett företags omgivning utgående från grundläggande teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet -redogöra för hur trender och den rådande situationen på marknaden påverkar och formar ett företags marknadsföringsprocesser och -beslut -identifiera och göra upp strategier för hur företag kan etablera sin position på olika marknader

  Innehåll

  På kursen diskuterar vi marknadsföring ur ett samhälleligt och strategiskt perspektiv. Fokus ligger på strategiska marknadsföringsbeslut i olika typ av företag och organisationer och hur dessa påverkas av vad som händer i samhället och omgivningen. Hur påverkar olika mikro- och makrotrender dessa beslut? Vilken roll spelar digitalisering, globalisering och ökade krav på hållbarhet? Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå företagets omgivning och aktuella trender på marknaden och hur dessa formar marknadsföringsprocesser och -beslut. Teori integreras i praktiken inom ramen för ett eller fler kursprojekt. Kursen bygger vidare på kursen "Introduktion till marknadsföring" och fungerar som grund för fortsatta studier i marknadsföring.

  Litteratur

  Titel: Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0

  Titel: Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson

  Titel: Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

  Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn.

 • Juridik - Ht23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 11.11.2023

  Prov
  11.11.2023
  01.11.2023
  20
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 11.11.2023

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 11.11.2023 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.11.2023

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Ht23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 16.9.2023

  Prov
  16.09.2023
  06.09.2023
  20
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 16.9.2023

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 16.9.2023 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.09.2023

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Kommunikation - Ht23 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Yrkeshögskolekurs
  31.10.2023
  17.10.2023
  18
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht23 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Föreläsare

  pedagog och litteraturvetare Korpisola Sissel /

  Studiepoäng

  5

  Kurstider

  Kursen ges helt på distans under följande tider: (Obs! Nya kurstider)

  Tisdag 31.10 2023 kl 16.30-18.45

  Tisdag 14.11 2023 kl 16.30-18.45

  Tisdag 28.11 2023 kl 16.30-18.45

  Tisdag 12.12 2023 kl 16.30-18.45

  Tisdag 9.1 2024 kl 16.30-18.45

  Tisdag 23.1 2024 kl 16.30-18.45

  Tisdag 6.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 27.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 5.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 19.3.2024 kl 16:30-18:45

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.10.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för studerande på sjukskötarprogrammet samt professionella inom hälso- och socialvården. Kursen passar även andra som jobbar med människor och bemötande.

  Mål

  Målsättningen med programmet är att deltagarna:

  - får inblick i skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten samt träna upp förmågan till inlevelse och empati

  -med skönlitteratur som hjälpmedel få inblick i olika mänskliga upplevelser

  (t.ex. sjukdom, åldrande, flyktingskap)

  - genom läsning och diskussioner träna upp sin självreflektion och blir mer medveten om egna fördomar och förutfattade meningar samt reflektera kring hur man kan bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - genom läsning om olika sociala situationer blir mer medvetna om olika reaktionsmönster, kulturella skillnader samt problemlösningsstrategier inom människonära yrken

  - får kunskap om forskningsområdet “Medicinsk humaniora” och hur skönlitteratur kan användas inom vård- och socialbranschen för att stärka personlig utveckling och kommunikation

  - förstår skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten och få oss att se på saker och ting med “nya ögon”

  - har utvecklat sin kompetens att förstå andra människors tankar och känslor, motiv, handlingar och upplevelser, vilket underlättar god kommunikation och även mångprofessionella samarbeten

  - har tränat upp sin förmåga att “läsa mellan raderna”

  -har utvecklat sin självkunskap och medvetenhet om hur man reagerar, vilket gör det lättare att bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - blivit medveten om vikten att förhålla sig öppen och undvika förutfattade meningar

  -fått större medvetenhet om symbolik, tolkning och ”ledtrådar” i berättelser samt vikten av reflekterande lyssnande och beredskap att vid behov revidera tidigare tolkningar.

  Innehåll

  I kursen ingår skönlitteratur och essäer, gruppdiskussioner samt en reflekterande kursdagbok. Programmet är upplagt med läsning och egna reflektioner samt ledda gruppdiskussioner med gemensamma

  reflektioner där teman öppnas upp och belyses från olika synvinklar, paralleller dras även till egna upplevelser och erfarenheter och t.ex. problemlösning och kommunikationsstrategier diskuteras.

  För att stärka insikterna och för att tillgodogöra sig ny kunskap skriver deltagarna om de tankar och reflektioner som väckts av läsningen och diskussionerna i en dagbok. Samarbeten, bemötande och förändringsprocesser är centrala teman. I början av programmet får deltagarna bekanta sig med forskningsfältet medicinsk humaniora samt granska existentiella frågeställningar och mänskliga upplevelsetillstånd, som belyses från olika synvinklar med hjälp av läsning och diskussioner kring noveller.

  Under senare delen av kursen läggs fokus på bemötande, kommunikation, mångprofessionellt samarbete och problemlösningssituationer, och deltagarna läser då längre skönlitterära texter.

  Arbetssätt

  I programmet ingår 10 ledda kursträffar på distans.

  Dessutom ingår självstudier. Varje deltagare skriver också en reflekterande kursdagbok. Som lärplattform används Moodle.

  Examination

  Deltagarna skriver en reflekterande kursdagbok (8-12 sidor), och får respons på denna av kursens lärare.

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av noveller, romaner, essäer och lyrik.

  Litteraturlistan skickas till deltagarna före den första kursträffen. Novellerna läggs ut på kursplattformen, så deltagarna behöver inte själva skaffa dem. Romanerna som ingår i kurslitteraturen behöver dock deltagarna själva låna eller skaffa antingen som e-böcker, ljudböcker eller fysiska böcker.

  Övrig information

  FM Sissel Korpisola är pedagog och litteraturvetare. Hon har många års erfarenhet av utbildning och fortbildning, utveckling av mångprofessionellt arbete och nya vägledningsformer. Sissel Korpisola har utvecklat kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap och har även full upphovsrätt till kurskonceptet. Konceptet har även presenterats på internationella konferenser och forskningsprocesser har kopplats till konceptet för att fastställa konceptets effekter.

  Vid frågor om innehåll och upplägg, kontakta Sissel Korpisola

  tfn. 050-3092618.

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Ht23 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  26.09.2023
  15.09.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht23 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Tisdag 26.9.2023 kl 09:00-15:00

  Tisdag 3.10.2023 kl 09:00-15:00

  Tisdag 10.10.2023 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.09.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  290

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som i sitt arbete har svåra samtal med personal, patienter, klienter, kunder, ungdomar eller föräldrar. Kursen passar både dig som arbetar operativt och dig som har en ledande roll i ditt arbete.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal.

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

  - samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring.

  Innehåll

  Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen i svåra samtal.

  I utbildningen lär deltagarna först känna sina egna reaktionsmönster, för att sedan öva på kommunikationstekniker. Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Under kursen behandlas bland annat:

  – vad är ett svårt samtal

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – vikten av empati

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, Nonviolent Communication, Motivational Interviewing och annan vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht23 Storolyckor

  Universitetskurs
  29.09.2023
  10.09.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht23 Storolyckor

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats. OBS, lite justerade klockslag:

  fredag 29.9.2023 kl. 17:00-20:00

  lördag 30.9.2023 kl. 9:00-16:30

  söndag 1.10.2023 kl. 9:00-12:30

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.09.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland

  - kunna beskriva specialvård riktad till barn och unga.

  Innehåll

  I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Dyregrov, A. 2002 eller senare. Katastrofpsykologi. Studentlitteratur.

  Runnquist, C. 2020. Att leda i kris. Liber.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, valbart fem avlkurserna) i Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5sp

  Intevention, 5sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap. 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  I mån av intresse och möjlighet erbjuds alla delkurser inom Öppna högskolan. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Law - Ht23 Territorial Autonomy as a Resource for Diversity & Conflict Resolution. Lessons from the Åland Example as one point of departure

  Yrkeshögskolekurs
  02.10.2023
  08.09.2023
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Law - Ht23 Territorial Autonomy as a Resource for Diversity & Conflict Resolution. Lessons from the Åland Example as one point of departure

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  Duration: 02.10.2023 – 29.12.2023 online.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.09.2023

  Avgift €

  100

  Inledning

  Teacher: Associate Professor of International Law, Jur. Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark.

  Contact and registration:

  Please contact course coordinator Petra Granholm (petra[@]peace.ax), or course responsible teacher associate professor/director/Dr Sia Spiliopoulou Åkermark (sia[at]peace.ax) if you have questions.

  Apply for registration by sending an e-mail to open@ha.ax, with the following information:

  1. Course name

  2. Your full name

  3. Date of birth

  4. Address

  5. E-mail-address

  6. Highest/latest university degree/qualification

  Deadline for application 08.09.2023

  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax

  Förkunskaper

  Prerequisites: The course approaches territorial autonomy from an interdisciplinary and comparative perspective, with law and political science as starting points. A bachelor’s degree in the humanities (political science, peace and conflict studies, international law, public administration or other relevant disciplines) or equivalent experience as well as a proficient command of English are prerequisites for successful participation. Each of the five modules includes obligatory tasks that need to be fulfilled before proceeding to the next module. Study can otherwise be done at students’ own pace. There are, however, regular digital seminars (ca two seminars / module).

  Mål

  Learning objectives: The course is an introduction to territorial autonomy, in theory and practice, and the so-called “Åland Example”. The aim of the course is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, multilevel governance, territorial governance, regional integration and minority rights. After completion of the course the student should:

  • have a solid knowledge about territorial autonomy based on a broad academic framework of different perspectives

  • have a solid knowledge about the Åland islands solution and the concept of the “Åland Example”

  • be able to relate the concept of autonomy to adjacent concepts such as territorial governance, power-sharing, self-determination, federalism and minority rights

  • be acquainted with the characteristics of the Åland Island’s special status of demilitarisation, neutralisation and cultural and linguistic safeguards

  • have knowledge about the comparative relational processes between autonomous regions and the state

  • be able to critically analyse and use mechanisms of territorial autonomy to different international and regional situations, and

  • be able to formulate, analyse and discuss central theoretical concepts of territorial conflict management.

  Innehåll

  Contents: The course encompasses 5 modules, as well as introductory reading materials and a final essay of 4000 words. The modules focus on the following main themes:

  Political and institutional solutions for autonomy

  Linguistic safeguards, diversity issues, and local citizenship elements such as the ‘right of domicile’

  Security perspectives, local and interstate security tools, incl. policing and demilitarisation, neutralisation

  The challenges of multi-level governance and regional integration processes

  Tools for conflict resolution and case studies

  Arbetssätt

  Format: The course will be taught online on a digital e-learning platform through a rich selection of resources including course literature, audio and video material and a discussion forum. All participants will receive further instructions upon admission to the course. The course presupposes an interactive use of the digital course platform by the students. The language of instruction is English. Digital seminars with local and international experts from academia and various institutions.

  The course is offered in a cooperation between the Åland Islands Peace Institute and the Open University/Åland University of Applied Sciences.

  Approach: The Åland Example which has just had its centenary anniversary is used as a main case study. We will discuss the autonomy regime and its challenges, demilitarisation and neutralisation at a time of global militarisation and polarisation, as well the identity perspectives and the cultural and linguistic safeguards involved. A focus will be on the development of regimes over time, including more recent developments and comparative elements. The course will also discuss the relevance and experience of territorial autonomy as a possible tool for conflict resolution. Students shall be encouraged to critically reflect upon the relevance of all the above institutions across time and space.

  Successful participants will be awarded 5 credit points based on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). The workload corresponds to approximately 132 hours of work, i.e. an average of 10 hrs/week (incl. digital seminar). Student work includes compulsory reading, audio and video material, regular participation in forum discussions and short essays to be completed within every module. A final essay (4000 words) is due at the end of the course (to be submitted by 29.12.2023).

  Examination

  Examination:

  A grade on grading scale A-E (where A is the highest possible grade) will be awarded for the final essay and upon completion of the course and its compulsory tasks. Regular and substantive participation, oral and written, within deadlines across all modules is a prerequisite for being allowed to submit the final essay. A certificate is issued by the Open University/Åland University of Applied Sciences for those that have successfully completed all parts of the course.

  Litteratur

  Readings:

  All compulsory course material will be provided on the digital platform.

  Prior to the start of Module I, participants will be required to read introductory texts (ca 40 pages)..

  Övrig information

  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht23 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.09.2023
  25.08.2023
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht23 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för hösten är 25.8.2023.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2023

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 30.9.2023.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i november. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jonas Söderlund, Åbo Akademi, +358 504797550, jonas.soderlund@abo.fi

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Uppdragsutbildning
  31.01.2023
  20.12.2022
  40
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Obs! Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 40.

  Om fortbildningen blir fullsatt kommer en gallring utgående från distrikt göras för att få en så stor spridning som möjligt.

  Kurstider

  Modul 1: (närstudier)

  Tisdag 31.1.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 2: (närstudier)

  Måndag 13.3.2023 kl. 09:00-16:00

  Modul 3: (online via Zoom)

  Onsdag 5.4.2023 kl 13:00-16:00

  Fredag 5.5.2023 kl 12:00-15:00

  Tisdag 23.5.2023 kl 09:00-12:00

  Modul 4: (närstudier)

  Måndag 4.9.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 5: (närstudier)

  Tisdag 7.11.2023 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  09.11.2022 kl. 08:00

  Sista anmälan

  20.12.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  Inkl. för och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Fortbildningen är avsedd för skolpersonal i den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet på Åland.

  Mål

  Målsättningen är att ge skolpersonalen kompetens och modeller för att förstå sambanden mellan elevers hälsa och lärande, relationers betydelse för trivsel och inlärning samt förståelse och redskap för hur man kan hantera stress på elev- och lärarnivå och stärka förmågan till resiliens.

  Deltagarna får ta del av en tydlig kunskapsbas för vad arbete med hälsofrämjande arbete i skolsamfundet innebär. Deltagarna får också ny kompetens och färdigheter i att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur och handledningsberedskap inom områdena hälsa,

  skolnärvaro, motivation, och lärande.

  Innehåll

  Fortbildningen omfattar fem moduler:

  Modul 1: (närstudier)

  Att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan

  Utbildare: Petri Partanen & CLL

  För att skapa ett ”hela skolan”- perspektiv går vi igenom förebyggande arbete, forskning kring skolanknytning och närvaroarbete och diskuterar relationsarbetet som en grundbult i en välmående skola. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för

  diskussionerna på plats.

  Datum: 31.1.2023

  Modul 2: (närstudier)

  Relationsanalys

  Utbildare: Harry Lunabba HYI & CLL

  Vi fokuserar på relationsbaserat arbete för implementering av relationsperspektiv, analys med egen anknytning och praktiska uppgifter.

  Under föreläsningen presenteras teoretiska utgångspunkter samt begrepp för relationsbaserat arbete, samt hur ett relationsperspektiv kan sammankopplas med ett systemiskt arbetssätt i arbete

  med barn, ungdomar och familjer. Deltagarna arbetar i par med att göra en analys av relationer med anknytning till någon nuvarande

  eller tidigare barn- / ungdomsgrupp. Dagen avslutas med en genomgång om hur relationer kan utvecklas och byggas upp, samt diskuterar vi olika strategier och tillvägagångssätt kring svåra och utmanande relationer och situationer. Harry Lunabba och utbildningsplaneraren från CLL deltar båda i tillfället på plats.

  Datum: 13.3.2023

  Modul 3: (Online via Zoom)

  Hjärnan, inlärning och motivation

  Utbildare: Anna Tebelius-Bodin, Anna Widlund, Petri

  Partanen

  För att kunna jobba förebyggande och långsiktigt med elevers motivation erbjuds tre webbinarier om hjärnan och inlärning och motivation.

  Vi behandlar följande teman:

  - utvecklingsdynamiken mellan skolrelaterat välbefinnande och skolframgång.

  - vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation

  - elevers metakognition och motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet.

  Modulens samtliga träffar arrangeras som webbinarium à 3 h.

  Datum: 5.4, 5.5 och 23.5.2023.

  Modul 4: (närstudier)

  Tillgänglighetsperspektiv på elevers varierande ”ryggsäckar”

  Utbildare: Petri Partanen &CLL

  Vi synar elevers möte med undervisningen och skolans vardag ur ett tillgänglighets- och närvaroperspektiv. Vi har som mål att öka elevers medvetenhet om studiestrategier och självreglering och får en introduktion till PASS-teorin för att förstå variationer i elevers förmågor i lärandet. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för diskussionerna på plats.

  Datum: 4.9.2023

  Modul 5: (närstudier)

  Lärarstress, elevstress och resiliens

  Utbildare: Petri Partanen, Eva Åstrand, Arna Pellas & CLL

  Vi fokuserar på att skapa förståelse för hur man kan öka resiliens genom olika strategier, för både elever, studerande och lärare. Metoder, verktyg och praktiska övningar för att hantera lärarstress och förstärka vanor kring återhämtning i arbetsvardagen.

  Petri Partanen deltar på distans medan de övriga deltar på plats.

  Datum: 7 november 2023.

  Närstudiedagarnas struktur:

  - gemensam genomgång av reflektioner utgående från föregående tillfälle

  - genomgång och fördjupning av det aktuella studietillfällets tema

  - diskussioner och uppgifter i blandande grupper

  - genomgång av förberedande litteratur/reflektionsuppgifter inför nästa tillfälle.

  Arbetssätt

  Fortbildningen genomförs som fyra närstudiedagar och tre webbinarier via Zoom under året 2023.

  Fortbildningen föregås av en kartläggning av förhandskunskap, intressen, mm. för att kunna handleda gruppen på bästa möjliga sätt under fortbildningens lopp. Gruppen arbetar processinriktat så att det finns tid för diskussioner ledda av process- och samtalsledare. Deltagarna tar också del av litteratur (kortare artiklar/kapitel ur litteratur) som anknyter till de behandlade teman.

  Denna litteratur används både som förhandsuppgifter och/eller reflektionsfrågor att reflektera kring i förhållande till sin egen verksamhetskultur. Deltagarnas reflektioner samlas upp på en gemensam plattform och behandlas på de gemensamma träffarna.

  Eftersom vi genomför fortbildningen som en procesutbildning planeras gruppdiskussionerna och materialet i enlighet med de behov som uppkommer i gruppen.

  Övrig information

  Petri Partanen är fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi. Han har handlett och utbildat ett stort antal lärare, arbetslag, ledningsgrupper, elevhälsoteam, skolledare m.fl. runt om i Sverige, bl.a. inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Han har skrivit ett antal böcker, vetenskapliga rapporter och kunskapsöversikter om elevers hälsa, lärande och utveckling.

  Harry Lunabba, PD, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet. Hans specialområde är relationer och har mångårig erfarenhet av lärarfortbildning.

  Anna Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, är pedagog, föreläsare och författare och utbildad inom inlärningspsykologi vid Harvard University.

  Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation.

  Anna Widlund, Åbo Akademi, forskare och universitetslektor vid institutionen för specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet av forskning om elevernas akademiska välbefinnande, med särskilt fokus på skolans engagemang och utbrändhet och utvecklingsdynamiken mellan välbefinnande, prestation, motiverande övertygelser, och framtidsambitioner.

  Eva Åstrand, CLL

  Arna Pellas, CLL

 • Psykologi - Ht23 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Fortbildningskurs
  28.11.2023
  31.10.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht23 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Tisdag 28.11.2023 kl 09:00-15:00

  Tisdag 5.12.2023 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.10.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  225

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomar där det finns beteendeproblematik.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha förståelse för grunderna i CPS-modellen och praktiska verktyg för bedömning och genomförande som du kan använda i olika miljöer.

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

  - beskriva hur olika förklaringar och tolkningar av utmanande beteende hos barn kan leda till olika tillvägagångssätt för intervention, och varför vanligt förekommande belönings- och straffprocedurer inte är effektiva för många utmanande barn

  - identifiera och bedöma de olika kognitiva färdigheterna som är centrala för att hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar

  - identifiera och prioritera olösta problem som framkallar utmanande beteende

  - de tre grundläggande mekanismerna genom vilka vuxna hanterar olösta problem och ouppfyllda förväntningar hos barn (Planerna A, B och C) och vad som uppnås av var och en

  - de tre stegen i Plan B

  - hur man effektivt implementerar Plan B för att utveckla en hjälpsam relation, lösa problem, lära ut kognitiva färdigheter och minska frekvensen och intensiteten av utmanande beteende.

  Innehåll

  Jobbar du med barn och ungdomar som har ett problematiskt beteende?

  Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han eller hon ställs inför. CPS-modellen, som har utvecklats av Dr Ross Greene, är en evidensbaserad modell och psykosocial behandling som kan utveckla din förmåga att förstå barn och ungdomar med sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar och ge dig verktyg för att hjälpa dem. Forskning har visat att modellen är effektiv inte bara för att lösa problem och förbättra beteenden utan också för att förbättra färdigheter.

  Arbetssätt

  Vi varvar teori, diskussion och övningar.

  Litteratur

  Det rekommenderas att du innan kursen har läst boken: Greene, R.W.: The explosive child. 2021. HarperPaperbacks.

 • Psykologi - Ht23 Introduktion till psykologin

  Universitetskurs
  09.12.2023
  15.11.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht23 Introduktion till psykologin

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 9.12.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 10.12.2023 kl. 9:00-13:00

  lördag 13.1.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 14.1.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 27.1.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 28.1.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.11.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  - redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt

  - kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

  - kunna redogöra för centrala psykologiska processer

  - känna till psykologins studieobjekt generellt

  - känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner.

  Examination

  Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

  Litteratur

  Karlsson, Lars (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur: Lund

  ISBN 9789144115931

 • Psykologi - Ht23 Stress och stresshantering

  Fortbildningskurs
  03.11.2023
  06.10.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht23 Stress och stresshantering

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kursram

  Kursen ges helt på distans.

  Kurstider

  Fredag 3.11.2023 kl 12:00-15:00

  Fredag 10.11.2023 kl 12:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.10.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  155

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Utbildningen passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR.

  Mål

  Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om stress och verktyg för att kunna hantera såväl privatliv som arbetsliv.

  Innehåll

  Utbildningens innehåll är bl.a. följande:

  – vad är stress

  – belastning

  – arbetsmiljö och stress

  – hur påverkar stress oss

  – utmattning

  – återhämtning

  – att hitta långsiktig balans.

  Arbetssätt

  Utbildningen är en digital distansutbildning fördelad på två stycken tre timmar långa tillfällen.

  Utbildningen utgår från KBT och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  06.02.2023
  13.01.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  EM, mental tränare Levin Anders / mental tränare Albrecht Amy

  Studiepoäng

  80

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig och genom anmälan förbinder du dig till hela utbildningen. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor.

  Kurstider

  Våren 2023:

  Måndag 6.2.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 7.2.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 6.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 7.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 27.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 28.3.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 17.4.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 18.4.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 8.5.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 9.5.2023 kl.15:00-21:00

  Hösten 2023:

  Måndag 28.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 29.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 18.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 19.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 9.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 10.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 13.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 14.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 11.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 12.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Exakta tider för det andra året meddelas senare.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.01.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  3560

  Kommentar

  Priset för utbildningen är 1780€+moms per år, dvs. 3560€+moms för båda åren. Priset inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Utbildningen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Viss studievana förutsätts.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Litteratur

  Litteratur för mental tränare, år 1:

  Arbetstböcker:

  Arbetsbok 1 – den fysiska resan

  Arbetsbok 2 – den mentala resan

  Arbetsbok 3 – Självet

  Arbetsbok 4 – Mål och motivation

  Arbetsbok 5 – Stress och rädsla

  Arbetsbok 6 – Attitydträning

  Arbetsbok 7 – Koncentration och känslomässig stabilitet

  Arbetsbok 8 – Livsglädje

  Arbetsbok 9 – Hjärnan

  Arbetsböckerna 1-9 finns som pdf som deltagarna kommer att få under utbildningen.

  Avslappning och mental träning för ett rikare liv, Eva Johansson

  Självbildsboken, Eva Johansson

  Motivations-revolutionen, Olof Röhlander & Magnus Lindwall

  Sagan om sanningen, Marianne Hallberg

  Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

  Kurslitteratur som gäller för år 2 meddelas under det första utbildningsåret.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

  Amy Albrecht är certifierad mental tränare från Folkhälsan Utbildning samt utbildad utbildare inom mental träning. Amy har tidigare jobbat inom HR kring arbetsvälbefinnandeärenden. Hon har också arbetat som yrkeslärare och handledare inom affärsverksamhet. Idag arbetar Amy förutom som

  utbildare inom mental träning också som företagare med mental träning och föreläser aktivt för företag och team.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Ht23 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  01.09.2023
  20.08.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht23 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 1.9.2023 kl. 17:30-21:00

  lördag 2.9.2023 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  fredag 6.10.2023 kl. 17:30-21:00

  lördag 7.10.2023 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  OBS, alternativ kursbok för den:

  Tomperi: bokföring i praktiken

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Skolpsykologi - Ht23 Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare

  Fortbildningskurs
  06.10.2023
  30.09.2023
  40
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Ht23 Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare

  Föreläsare

  Persson Sirkka /

  Kursram

  Kursen går helt på distans.

  Kurstider

  Fredag 6.10.2023 kl 09:00-13:00 (online via Google Meet)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.09.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  200

  Inledning

  Att en elev inte klara av att komma till skolan kan ha många olika orsaker, men en sak har de alla gemensamt – de vill vara i skolan! Det krävs ett systematiskt lagarbete där all skolpersonal bidrar till att främja närvaro och stötta eleverna att ta del av undervisningen och lyckas i skolan.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till lärare inom grundskola, elevvårdspersonal samt andra intresserade.

  Mål

  Den här fortbildningen visar hur det förebyggande arbetet kan gå till och hur skolan systematiskt kan hjälpa elever tillbaka från långvarig frånvaro.

  Du får lära dig att känna igen varningssignaler och kunskap om riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro. Du får exempel på hur man kan arbeta för att få en elev att återvända och stanna kvar i skolan. Givetvis kommer vi också gå in på det förebyggande och främjande arbetet, vikten av en tillgänglig skola som möter individens behov och hur man arbetar för att främja närvaro.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken

  - framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan

  - känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola

  - hur skapar du ett fungerande samarbete med hemmet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar där alla medarbetare har möjlighet att ställa frågor och övningar där man kan prova och reflektera tillsammans med sina kollegor.

  Övrig information

  Verksamhetsutvecklare och tidigare rektor Sirkka Persson var tidigare rektor på Kringlaskolan i Södertälje som under hennes ledning fick flera utmärkelser för sitt framgångsrika arbete. Sirkka nominerades till årets rektor 2020

  och har många gånger uppmärksammat just för sitt arbete med problematisk frånvaro. Sirkka är aktuell med boken Från Hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro där du får ta del av hennes erfarenheter och de arbetssätt hon utvecklat för att öka skolnärvaron och elevernas möjlighet att gå vidare i livet efter årskurs 9. Idag arbetar Sirkka som konsult

  inom skolutveckling med en önskan om att kunna bidra till att fler elever får möta en tillgänglig skola.

 • Specialpedagogik - Ht23 Bemötande och utmanande beteende

  Universitetskurs
  10.11.2023
  18.10.2023
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Ht23 Bemötande och utmanande beteende

  Föreläsare

  Speciallärare, PeM Albrecht Daniel /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Det finns planer på att starta en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med ev kursstart augusti 2024.

  För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom gymnasium, grundskola eller barnomsorg samt ha läst grundstudierna i specialpedagogik (25 sp) . Denna delkurs ingår i grundstudierna. Alla fem delkurser kommer att erbjudas inom Öppna högskolan före utbildningen startar.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 10.11.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 11.11.2023 kl. 9:00-16:30

  söndag 12.11.2023 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:

  Den studerande kan:

  - redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga

  - redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende

  - redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga

  - beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen.

  Innehåll

  - grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola

  - risk- och skyddsmekanismer

  - förebyggande modeller och kartläggningsverktyg

  - stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande

  - evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS).

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber.

  Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Lund: Studentlitteratur.

  Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Lund: Studentlitteratur.

  Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Stockholm: Natur & Kultur.

  Referenslitteratur:

  Kinge, E. (2016). Utmanande beteende i förskolan. Studentlitteratur: Lund.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Utvecklingspsykologi - Ht23 Ätstörningar

  Universitetskurs
  17.11.2023
  25.10.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Ht23 Ätstörningar

  Föreläsare

  Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 17.11.2023  kl. 18:00-21:15

  lördag 18.11.2023  kl. 9:00-14:45

  fredag 1.12.2023  kl. 18.00-21.15

  lördag 2.12.2023  kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Efter godkänd kurs skall den studerande kunna beskriva olika former av ätstörningar samt redogöra för faktorer som påverkar uppkomsten av dessa. Därtill ska studerande kunna redogöra för huvuddragen i ätstörningsbehandling. Målet är att studerande ska kunna förstå och bemöta ätstörningar som såväl kliniska som samhälleliga fenomen.

  Innehåll

  Kursen omfattar ätstörningar som såväl kliniska som samhälleliga fenomen. Innehållet behandlar ätstörningarnas historia, diagnostik, epidemiologi, uppkomst och behandling. Därtill diskuteras möjliga förebyggande åtgärder i olika utvecklingsmiljöer.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner och hemuppgift.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Clinton, D. & Isomaa, R. (red). 2022. Förstå och bemöta ätstörningar. Studentlitteratur.

  Tilläggsmaterial på Moodle enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Ht23 Handledarutbildning – att utvecklas som handledare, modul 1

  Fortbildningskurs
  25.10.2023
  18.09.2023
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht23 Handledarutbildning – att utvecklas som handledare, modul 1

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  2 1/2

  Kursram

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Handledarutbildningen ges i form av tre, på varandra byggande, kursmoduler på 2,5 sp vardera.

  Hösten 2023 erbjuds den första modulen på 2,5 sp.

  Kurstider

  Onsdag 25.10.2023 kl 09:00-15:00

  Torsdag 9.11.2023 kl 09:00-15:00

  Torsdag 23.11.2023 kl 09:00-15:00

  Måndag 4.12.2023 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.09.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  330

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Under kursen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande, etiska aspekter på handledning samt återkoppling och bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen betydelse som handledare.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

  - redogöra för handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession

  - identifiera den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen

  - använda grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete.

  Innehåll

  Innehållet i modul 1:

  - introduktion till digitala lärarrum

  - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

  - pedagogik, reflektion och handledarrollen

  - handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

  - pedagogiska karameller.

  Arbetssätt

  Kursmodulen är uppbyggd på 4 närstudietillfällen och består av föreläsningar varvade med workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Arbetsformer:

  Flippade klassrum/flippat lärande (inbandad föreläsning, övrigt digitalt material, översikt av kursmaterial att läsa in - litteraturstudier), temadiskussionsträffar och workshops.

  Kursen innefattar även en andel digitalt material, och kommer därmed att till viss del ske på distans.

  Examination

  Examinationen sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, digitala qiuz, kommunikationskanalen google gruppchatt och (bas)gruppsarbete/reflektion(er) kring case.

  Litteratur

  Litteratur meddelas senare.

 • Vård - Ht23 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Fortbildningskurs
  27.10.2023
  06.10.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht23 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

  Kursram

  Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp. Att kunna bemöta brottsoffer såväl som närstående och gärningsmän. Att känna till aktuella lagar och författningar. Att känna till hur man säkrar och dokumenterar spår/bevis som sen kan användas i en rättslig process. Att kunna samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

  (Källa: Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad)

  Kurstider

  Fredag 27.10.2023 kl 17:00-21:00

  Lördag 28.10.2023 kl 09:00-17:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.10.2023

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  170

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till all sjukvårdspersonal, såsom närvårdare, sjukskötare, socialskötare och läkare, samt andra intresserade som i sitt arbete möter våldssituationer.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren:

  - ha kunskap om det kliniska arbetet kring potentiella brottsoffer inom vården samt andra områden

  - ha kunskap hur man kan läsa av skador och härleda dessa till ett eventuellt brott

  - ha grundläggande kunskap hur man hanterar eventuellt bevismaterial samt hur man rör sig på en potentiell brottsplats

  - ha kunskap om vilka myndigheter och instanser som ska involveras samt vilka

  stödfunktioner det finns att tillgå

  - få en inblick gällande hela händelsekedjan från att ett brott begås till ett avslut med en eventuell rättegång.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:

  - du får grundläggande kunskaper om vad forensisk omvårdnad innebär

  - du får grundläggande kunskaper om användningsområdet samt hur man kan använda denna kunskap i det kliniska arbetet

  - du får en inblick i rättsmedicin samt spårsäkring

  - du får en genomgång av brottsprocessen för de drabbade.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner.

  Examination

  100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar Ann Kvarnström, specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad som har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

  Den andra föreläsaren Anna Lundberg är doktorand, spec.ssk/fil.mag som arbetat 12 år som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och utbildad som specialistsjuksköterska inom akut- och ambulanssjukvård vid Linneuniversitetet år 2010. Anna arbetar vid högskolan på Åland/sjöfart som timlärare sedan 2014 och håller kurser för externa samt skolans elever i hälso- och sjukvårds kurser enligt STCW-2010. Anna är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå universitet sedan 2018 inom omvårdnad.

  Eventuella gästföreläsare tillkommer senare.

Om universitets- & högskolekurser

Universitets och högskolekurser
Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurser är kurser som ingår i utbildningsutbudet vid universitet och högskolor utanför och på Åland.
Läs mer

Om fortbildningskurser

Fortbildningskurserna är professionella tilläggsutbildningar riktade till specifika yrkeskategorier.
Läs mer

Om seminarier och föreläsningar

Seminarier och föreläsningar
Vi ordnar seminarier och öppna föreläsningar om olika teman och aktuella händelser.
Läs mer

Om sjöfartskurser

Fortbildningskurser för sjöfarten ordnas i samarbete med Alandica Shipping Academy.
Läs mer