Kurser & fortbildningar

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs

  17.05.2021
  31.12.2021
  0
  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  17.05.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2021

 • Anmäl dig här Vt22 Anmälningstestkurs fortbildning

  Fortbildningskurs
  03.01.2022
  31.05.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt22 Anmälningstestkurs fortbildning

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  08.11.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  110

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Vt22 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  10.11.2021
  31.05.2022
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt22 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  08.11.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht21 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  01.11.2021
  06.10.2021
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht21 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 1.11.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  onsdag 17.11.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 29.11.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  onsdag 8.12.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 13.12.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  OBS! Kursen har en lång väntelista. Vänligen avboka omgående din plats ifall du inte ämnar gå.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.10.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

  Innehåll

  Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

  Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House. 978-91-7005-388-7

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Vt22 Ledarskap I

  Universitetskurs
  17.01.2022
  19.12.2021
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt22 Ledarskap I

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 17.1.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  onsdag 26.1.2022 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 14.2.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  onsdag 9.3.2022 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 14.3.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.12.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:

  - gruppens utveckling mot team

  - positiv psykologi - koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet

  - salutogent ledarskap - meningsfullt arbete

  - coaching - ledarens nya utmaning?

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.

  Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.

  Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Burnout-problematik (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Vt22 Ledarskap II

  Universitetskurs
  21.03.2022
  14.02.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt22 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 21.3.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  onsdag 6.4.2022 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 25.4.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  onsdag 11.5.2022 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 23.5.2022 kl. 17:00-20:00 (näsratudier)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar

  - inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext.

  Innehåll

  Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall och självstudier.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

  Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Filosofi - Vt22 Existentialism

  Universitetskurs
  03.02.2022
  12.01.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Filosofi - Vt22 Existentialism

  Föreläsare

  FD Gustafsson Ylva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier:

  torsdag 3.2.2022 kl.17:30-20:00

  fredag 4.2.2022 kl.17:30-20:00

  lördag 5.2.2022 kl. 9:00-14:00

  söndag 6.2.2022 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Vad betyder det att vara människa?

  Har livet en mening eller är livet meningslöst och absurt?

  Hur ska jag leva?

  Vad betyder det att försöka vara sann mot sig själv och andra?

  Vilket är mitt ansvar för mitt eget och andras liv?

  Detta är frågor som de så kallade existentialisterna reflekterar kring. Existentialisterna är en brokig skara filosofer och författare. Under denna kurs ser vi närmare på de klassiska existentialisterna både inom filosofi och litteratur så som Sören Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Virginia Woolf, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Emmanuel Levinas, Samuel Beckett mfl.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner.

  Examination

  Hemtentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Företagsekonomi - Vt22 Future Megatrends and Vocational Competenses

  Yrkeshögskolekurs
  29.03.2022
  16.03.2022
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt22 Future Megatrends and Vocational Competenses

  Föreläsare

  MSc Scott Erica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online starting 29.3.2022

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  – Explain and understand the meaning of future megatrends

  – Understand the historical trends which has shaped labour market of today (transition from industrial to post-industrial age)

  – Understand and discuss about the future work competences, organizations and systems

  – Explain and reason the importance of self-development to be elastic and able to follow new trends and changes

  – Explain, reason and apply the 21st century skills: collaboration, communication, creativity, complex problem-solving and critical thinking.

  Innehåll

  What will the 2020s look like? What trends will have the biggest impact on our future? A megatrend is a general direction of development consisting of various phenomena and entailing widespread change. It will shape the future vocational competences needed in work life. Therefore 21st century skills are essential for the future of work.

  Arbetssätt

  Lectures, assignments, group work.

  Examination

  Approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Moodle.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är inte öppen

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable development and climate change

  Yrkeshögskolekurs
  27.01.2022
  13.01.2022
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable development and climate change

  Föreläsare

  MSc Scott Erica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online starting 27.1.2022.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  – Understand and explain United Nations sustainable development goals and Agenda 2030

  – Understand and explain how the ecological, economical and social dimensions are interrelated in creating sustainability

  – Understand and explain the causes/reasons of climate change

  – Understand and explain how climate change will affect market and economy

  – Get familiar with tools used for achieving a change towards a low carbon society

  – Understand and analyze how climate change challenges the different fields of work and life

  – Apply and analyze different aspects of sustainable living in everyday life

  – To understand the basic scientific definition of sustainable development,

  the Framework for Sustainable Development, and the necessity for it’s integration into real life.

  Innehåll

  In this module the student will learn the basics of a science and principles based definition of Sustainable Development, also known as the Framework for Sustainable Development

  (FSSD).

  After the course student will also understand the causes/reasons of climate change as well as, by using back-casting as a concept and using systems based tool to design the needed societal transformation to a carbon neutral society and a sustainable future.

  In this course students will also reflect what are the key elements of sustainable well-being. Can sustainability and life satisfaction be achieved together?

  Arbetssätt

  Lectures, individual assignments, group work.

  Examination

  Exam, approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Moodle including relevant litterature.

  Handouts delivered by teachers.

  Material provided by external lecturers.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är inte öppen

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable Finance

  Yrkeshögskolekurs
  02.03.2022
  16.02.2022
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable Finance

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online starting 2.3.2022

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  – Describe and interpret current trends in the area of sustainable finance

  – Identify different sustainable asset classes and instruments

  – Compare different types of sustainable finance products

  – Critically evaluate sustainability risks and opportunities

  – Demonstrate critical thinking in the field of sustainable investments practices

  – Identify and discuss conditions for countries to benefit from growing sustainable investment opportunities

  – Explain the process of creating functional sustainable asset allocation

  – Apply sustainable finance models and strategies to a real-life case study

  Innehåll

  In this module the student will learn the basics of Sustainable Investments. Course covers main topics of ESG criteria (Environmental, Social and Governance).

  As an introduction of the course the main investment principles are covered. Risk and return aspects will be interpreted and sustainable investments aspects will be covered in order to improve fund or portfolio investment returns and risk profiles. Different approaches to sustainable investments are also presented by external specialists like fund managers and practitioners.

  After the course student is able to identify and reflect elements of ESG in different asset classes and compare different tools and strategies in supporting Sustainable Investments.

  1. Introduction to Investments

  2. Introduction to Sustainable Investments, ESG

  3. Introduction to Case Assignment

  4. Sustainable Investment Strategies

  4. Examples of Green Investments in Practice

  5. Workshop of Project assignments

  6. Presenting assignments, conclusions, assessment and feedback of the course

  Arbetssätt

  Lectures, assignments.

  Examination

  Approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Moodle including relevant litterature.

  Handouts delivered by teachers.

  Material provided by external lecturers.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är inte öppen

  Genusvetenskap - Vt22 Genus, kultur och samhälle - en introduktionskurs

  Universitetskurs
  18.03.2022
  23.02.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Genusvetenskap - Vt22 Genus, kultur och samhälle - en introduktionskurs

  Föreläsare

  PD Palmgren Ann-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 18.3.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 19.3.2022 kl. 09:00-13:00

  fredag 1.4.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 2.4.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Före första kurshelgen ska deltagarna läsa lite material på förhand. Mer information om detta kommer i välkomstbrevet.

  Mål

  Efter en avlagd kurs kan studeranden:

  - analytiskt diskutera genus i olika kulturella sammanhang och i förhållande till andra begrepp

  - känna till diskussioner om samtida genusvetenskapliga diskussioner om kön och rasifiering, jämställdhet, sexualitet, kön och biologi, kroppslighet och queer.

  Innehåll

  Kursen ger en introduktion till centrala begrepp (såsom kön/genus, kön och biologi, representation, jämställdhet, sexualitet, maktstrukturer, rasifiering, kroppslighet, queer) och frågeställningar inom den samtida genusvetenskapliga forskningen och placerar dessa begrepp i sina historiska, samhälleliga och kulturella sammanhang. De centrala begreppen diskuteras i samband med aktuell tvärvetenskaplig forskning.

  Arbetssätt

  Seminarium, föreläsningar, presentationer, gruppdiskussioner, skriftligt arbete.

  Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Aktiv närvaro, individuellt skriftligt arbete, grupparbete.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Ht21 Mental träning

  Universitetskurs
  01.10.2021
  08.09.2021
  45
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht21 Mental träning

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 1.10.2021 kl. 17:00-21:30

  lördag 2.10.2021 kl. 9:00-17:30

  söndag 3.10.2021 kl. 9:00-13:45

  Kursen hålls med närstudier om pandemiläget så tillåter.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Motivation och intresse för ämnet.

  Mål

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.Om möjligt hålls kursen med närstudier, i annat fall hålls kursen på distans.

  Examination

  Inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Idrottspsykologi - Vt22 Idrotsspsykologisk coaching

  Universitetskurs
  18.03.2022
  16.02.2022
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Vt22 Idrotsspsykologisk coaching

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 18.3.2022 kl. 17:00-21:30

  lördag 19.3.2022 kl. 9:00-17:30

  söndag 20.3.2021 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Motivation och intresse för ämnet.

  Mål

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur idrottspsykologisk coaching utförs i syfte att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Uneståhl. L.-E. & Schill, G. (2012). Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Informationssystem - Vt22 Digitalisering

  Universitetskurs
  28.03.2022
  02.03.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt22 Digitalisering

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under veckorna 13-20.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avklarad kurs bör studerande:

  - kunna förstå och beskriva fenomenet digitalisering, samt hur det påverkar näringsliv, samhälle och privatpersoner

  - kunna förklara hur information och informationssystem stöder beslutsprocessen och företagsledare i rollen som beslutsfattare

  - känna till kopplingen mellan informationsteknologi och företagets strategi

  - kunna använda ett tabellhanteringsprogram för att lösa olika typer av affärsproblem

  - ha förståelse över informationssystem som akademiskt ämne

  - känna till vad är ett informationssystem och dess komponenter.

  Innehåll

  Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag, men öppnar också nya möjligheter för att skapa värde. Under kursens gång lär du dig om nya affärsmodeller som digitalisering möjliggör, och om hur information och teknologi kan tillämpas för att förbättra eller omskapa vardag och affärsverksamhet.

  Kännedom om hur information och informationsteknologi kan utnyttjas för att skapa värde för företaget, göra bättre beslut och lösa problem hör till grundläggande ekonomfärdigheter. Under kursen bekantar sig studenten med hur företagsverksamhet bedrivs i den digitala ekonomin: hur information och informationsteknologi förändrar företagets relationer till kunder och leverantörer, företagets sätt att producera varor och tjänster, samt hjälper företag överträffa konkurrenterna.

  Genom datasalsövningar får studenten en introduktion till faktabaserat beslutsfattande med hjälp av kalkylblad (MS Excel). Genom övningarna får studenten grundläggande färdigheter i att använda information (om t.ex. kunder, försäljning, produktionens effektivitet, aktiekurser etc) för att kunna fatta goda beslut och lösa affärsproblem.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, datasalsövningar, inlämningsuppgifter och tentamen. Moodle och Zoom används.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Information Systems for Business. An Experiential Approach. 3.0 Författare: Belanger F., Van Slyke C., Crossler C. Upplaga: 2018 Förläggare: Prospect Press ISBN:

  Övrigt material enligt instruktioner från föreläsaren.

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Ht21 Kunskapsorganisation

  Universitetskurs
  15.10.2021
  15.09.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Ht21 Kunskapsorganisation

  Föreläsare

  PD Eskola Eeva-Liisa /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår under tiden: 4.10-5.12.2021

  Närstudier på plats i Mariehamn:

  fredag 15.10.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 16.10.2021 kl. 9:00-12:30

  samt via Zoom:

  lördag 30.10.2021 kl. 9:00-12:30

  OBS! Närstudiedagarna är inte obligatoriska men inget extra stöd kommer att ges till de som inte deltar i dagarna.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att ge insikter i dokumentbeskrivningens och innehållsanalysens centrala begrepp och metoder så att de kan tillämpas på de vanligaste informationsbärande medierna.

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - överskådligt känna till och förklara skillnaden mellan katalogisering, klassifikation och indexering

  - ha en inblick i de viktigaste teorierna och begreppen inom katalogisering, indexering och klassifikation samt kort kunna förklara deras innebörd

  - använda tillgängliga beskrivningsregler för att självständigt bibliografiskt beskriva såväl tryckta som elektroniska dokument

  - känna till de vanligaste internationella och nationella klassifikationssystemen, tesaurerna och ontologierna, samt deras uppbyggnad

  - använda såväl naturligt språk som dokumentationsspråk för att åtminstone grundläggande analysera innehållet i olika typer av dokument

  - ha grundläggande kännedom om den semantiska webben och dess betydelse.

  Innehåll

  Katalogiseringens teori

  Innehållsanalysens teori

  Katalogisering, indexering och klassifikation av olika typer av dokument

  Semantiska webben och metadata

  Examination

  Uppgifter under kursens gång samt hemtentamen.

  Litteratur

  Författare: Suominen, Vesa, Saarti, Jarmo & Tuomi, Pirjo. Förlag: BTJ Upplaga/år: 2009 Titel: Bibliografinen valvonta: johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin ISBN/ISSN: 978-951-692-717-9 (behandlas under kursen)

  Författare: Stock, Wolfgang G. , Stock, Mechtild. Förlag: De Gruyter Upplaga/år: 2013 Titel: Handbook of Information Science ISBN/ISSN: 978-3-11-023500-5 Tilläggsinformation: Delen Knowledge representation används i kursen. Nätpublikation

  Annat kursmaterial:

  Författare: Benito, Miguel. Förlag: Taranco Titel: Kunskapsorganisation Tilläggsinformation: 2. rev. upplagan (2009) finns på http://www.taranco.eu/kunskapsorganisation/ Artikel-materialsamling.

  Artikelmaterialsamling i Moodle. Övrig litteratur enligt överenskommelse.

  Tilläggsinformation: I kursen används valda delar av litteraturen.

 • Registreringen är inte öppen

  Informationsvetenskap - Vt22 Informationssökning

  Universitetskurs
  14.03.2022
  28.02.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt22 Informationssökning

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden: 14.3-15.5.2022

  Frivillig närstudieträff på plats:

  fredag 25.3.2022 kl. 18:00-20:00

  lördag 26.3.2022 kl. 10:00-12:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att ge grundläggande insikter i informationssökning, speciellt på internet.

  Efter genomgången kurs förväntas studerande:

  - hitta, lära känna och använda olika typer av informationskällor. Det antal informationskällor som den studerande känner till ska i och med kursen utvidgas betydligt.

  - självständigt lära sig hitta, identifiera och evaluera nya informationskällor

  - planera sökstrategier och evaluera sökresultat.

  Allmänfärdigheter:

  Mångfacetterad informationssökning.

  Innehåll

  Grunderna i informationssökning och evaluering

  Olika typer av informationskällor

  Sökstategier i webbsökmaskiner och databaser

  Informationssökningsteorier och -principer

  Upphovsrättsliga och etiska frågor i informationssökning

  Examination

  Uppgifter under kursens gång

  Litteratur

  Titel: Informationssökningsprocessen : en lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus Författare: Kuhlthau, Carol Collier Upplaga: 2006 Förläggare: BTJ ISBN: 91-7018-560-3

  Titel: Handbook of Information Science Författare: Stock, Wolfgang G. , Stock, Mechtild Upplaga: 2013 Förläggare: De Gruyter ISBN: 978-3-11-023500-5 Tilläggsinformation: Delen Information retrieval används i kursen. Nätpublikation.

  Övrigt material: Annan litteratur enligt överenskommelse.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Ht21 Konsumentbeteende

  Universitetskurs
  06.11.2021
  19.10.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht21 Konsumentbeteende

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 6.11.2021 - 6.2.2022

  Obligatorisk närstudieträff på högskolan lördagen den 13.11.2021 klockan 10:00-17:00

  OBS! Inför träffen görs en liten förhandsuppgift som de anmälda hittar i Moodle när kursen öppnas där 6.11.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.10.2021

  Förkunskaper

  Grundkurs i marknadsföring, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande konsumentbeteende

  - observera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden

  - identifiera, utvärdera och analysera val av målgrupper och positioneringsstrategier.

  Innehåll

  Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under och efter köpbeslut och konsumtion. Målet med kursen är att studenterna bekantar sig med och lär sig tillämpa teorier, modeller och verktyg som används inom marknadsföringsfältet för att undersöka, förstå och påverka konsumenters köpbeteende. Centrala teman är köpbeteende, beslutsprocesser, segmenterings- och positioneringsstrategier m.m.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter.

  Examination

  Godkända övningsuppgifter under kursens gång.

 • Registreringen är inte öppen

  Internationell marknadsföring - Vt22 Marknadskommunikation

  Universitetskurs
  05.02.2022
  12.01.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt22 Marknadskommunikation

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Obligatorisk närstudieträff:

  5.2.2022 kl. 10:00-17:00

  Kursen pågår på nätet fram till 29.5.2022

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas att studeranden:

  - kan identifiera, utvärdera och analysera val av kommunikationsstrategi, både teoretiskt och praktiskt

  - kan planera, genomföra och utvärdera reklamplanering och utformning av reklamkampanjer

  - har förmåga att tillämpa grundläggande begrepp beträffande kommunikationsteori och varumärkesteori.

  Innehåll

  Kursen introducerar deltagarna till marknadskommunikationens grunder, med särskilt fokus på budskap och kanal. Kursen strävar efter att ge en djupare kunskap kring hur företag effektivt kan kommunicera (internt och externt) i syfte att bygga starka varumärken. Reklam- och varumärkesteori är vikitga delområden inom kursen, liksom digitala miljöer och sociala medier. Studerandena har efter kursen insikter i hur man i företag och andra organisationer kan hantera marknadskommunikation på ett framgångsrikt sätt.

  Kursen behandlar kommunikationsteori och -strategier, reklamteori, varumärkesteorier, digital marknadsföring, social media osv. Under kursen jobbar deltagarna projektbaserat i team med uppdrag från näringslivet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, arbetsupggifter. Lärplattformen Moodle används.

  Litteratur

  Titel: Optimal marknadskommunikation Författare: Micael Dahlen, Fredrik Lange, Sara Rosengren Upplaga: 2017 Förläggare: Liber ISBN: 9789147112036 Tilläggsinformation: http://www.bokus.com/bok/9789147112036/optimal-marknadskommunikation/

  Titel: Marknadskommunikation Författare: Rita Mårtensson Upplaga: 3/2008 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 9789144023182 Tilläggsinformation: https://www.studentlitteratur.se/#9789144023182/Marknadskommunikation

  Övrigt material: Material enligt överenskommelse med examinatorn

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Ht21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 11.12.2021

  Prov
  11.12.2021
  24.11.2021
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 11.12.2021

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 11 december 2021 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.11.2021

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) OBS! uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Vt22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 21.5.2022

  Prov
  21.05.2022
  04.05.2022
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 21.5.2022

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 21 maj 2022 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.05.2022

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Vt22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 5.3.2022

  Prov
  19.03.2022
  16.02.2022
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 5.3.2022

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 5 mars 2022 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är stängd

  Karriärvägledning - Ht21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

  Fortbildningskurs
  21.09.2021
  06.09.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Karriärvägledning - Ht21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Kursram

  Har du nyligen blivit arbetslös eller finns det risk att du blir det?

  Står du inför förändringar i din yrkeskarriär?

  Denna kurs är planerad för att utgående från den erfarenhet och de styrkor du har utforska hur även en påtvingad förändring kan leda till nya möjligheter.

  Kurstider

  Tisdag 21.9.2021 kl 09:00-12:00

  Måndag 25.10.2021 kl 09:00-11:00 (via Zoom)

  Tisdag 2.11.2021 kl 09:00-11:00

  Tisdag 16.11.2021 kl 09:00-11:00 (via Zoom)

  Tisdag 30.11.2021 kl 09:00-11:00

  Tisdag 14.12.2021 kl 09:00-11:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  145€ + moms för föreläsningsserien, det är möjligt mot en tilläggskostnad att delta i övriga delar av programmet. Vänligen kontakta pia.sjostrand@ha.ax för mer information.

  Ingen avgift för registrerade arbetssökande.

  Målgrupp

  Kursen är i första hand avsedd för dig som är arbetslös, för dig som är registrerad som arbetssökande hos AMS men också för dig som står inför förändringar i din yrkeskarriär. Kursen är främst riktad till dem som har högskoleutbildning.

  Om du är registrerad som arbetssökande hos AMS kan du delta i utbildningen utan avgift genom att visa ett intyg.

  Mål

  Målet är att du efter utbildningen har en individuell plan för hur du kan gå vidare, baserad på dina intresseområden, styrkor och din motivation, och att du under våren tagit några steg åt detta håll och provat dig fram. Deltagarna sparrar varandra i par, så att alla har en individ som är intresserad av det man provar på och uppmuntrar när det behövs.

  Innehåll

  Innehållet på kursen är bl.a följande:

  Påtvingad förändring och hjärnan

  - identifiera det som händer i vår hjärna när något vi inte önskat oss sker och vad vi kan göra för att ur stress och försvar se möjligheter

  - stress och känslohantering

  - beslutsförmåga, planering

  - relationer, samverkan

  - förmåga till förändring och lärande.

  Nya möjligheter

  - kartläggning av historia, nuläge och framtid för att möjliggöra beslut

  - eget kunnande

  - livssituation

  - intresseområden

  - nätverk.

  Konkreta aktiviteter

  - besluta vad göra och prova sig fram

  - eget kunnande omvandlat till produkter eller personlig brand

  - nytt yrke, omskolning

  - arbetssökning, via sociala media och nätverk

  - olika former för arbete (företagare, frilansare osv).

  Arbetssätt

  Utbildningen är byggd enligt aktivitets- och erfarenhetsinlärning, dvs man har korta föreläsningar och provar sedan teorin i praktiken och följer upp även på litet längre sikt vad man konkret haft nytta av och lärt sig. Detta delger man sedan också åt varandra, så att man även har nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

  Utbildningen utförs i flerform, vilket innebär att den består av föreläsningar

  (3 timmar på sex olika förmiddagar), individuella arbeten (1 per vecka i 9 veckor), grupparbeten (1 varannan vecka), sparring av varandra (1 gång per vecka), coaching individuellt (3 gånger/deltagare) och att dessa genomförs i Mariehamn och/eller via sociala media litet beroende på corona läget.

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Vt22 Företagets visuella kommunikation - vad du behöver veta för att skapa ett starkt varumärke och visuell identitet

  Fortbildningskurs
  29.04.2022
  28.03.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt22 Företagets visuella kommunikation - vad du behöver veta för att skapa ett starkt varumärke och visuell identitet

  Föreläsare

  Tekn Lic, M Arch Weymarn von Cecilia /

  Kurstider

  Fredag 29.4.2022 kl 09:00-12:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.03.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  115

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till:

  - småföretagare och alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring inom företag och administration

  - alla med intresse för visuell kommunikation från ett identitets- och varumärkesperspektiv.

  Mål

  Kursens mål är att:

  - du ska få en överblick över vilka visuella komponenter och strategier som ditt företag kan använda för att stärka sitt varumärke

  - att ge dig en checklista som du kan börja arbeta med för att analysera ditt företags nuläge, önskade läge och vilka åtgärder som behöver prioriteras först.

  Innehåll

  Innehållet på kursen är bl.a. följande:

  - företagets visuella kommunikation – vad är det och varför är det viktigt?

  - genomgång av visuella komponenter såsom logotyp, fonter och typsnitt, färger, bildmaterial och användningsrättigheter, grundläggande principer för layout, mm.

  - du får börja skapa din egen kartläggning och plan för ditt företags visuella kommunikation.

  Övrig information

  Cecilia von Weymarn är utbildad arkitekt med påbyggnad inom grafisk design, fotografi och webbdesign. Hon har arbetat internationellt med projektledning och att skapa kontorsmiljöer som speglar företagens kultur och visuella identitet. Sedan 2016 driver hon eget företag inom projektledning, marknadsföring, och fotografi. Sedan 2020 arbetar hon även deltid på Cainby med projektledning, grafisk design och marknadsföring.

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Vt22 Intercultural Communication

  Yrkeshögskolekurs
  03.02.2022
  12.01.2022
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt22 Intercultural Communication

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland. Kursen hålls på svenska ifall alla behärskar språket, i annat fall hålls kursen på engelska.

  Kurstider

  Närstudier:

  torsdag 3.2.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 10.2.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 17.2.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 3.3.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 10.3.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 17.3.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 24.3.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 31.3.2022 kl. 18:00-20:30

  torsdag 7.4.2022 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Upon completion of the course, the student will:

  - know how cultures differ from each other (values, codes, symbols, rituals)

  - be able to see how these differences affect reactions, nonverbal behavior, thinking, statements, cooperation, conflicts, integration, etc.

  - be able to identify obstacles to good communication and know how to remove them

  - know some key concepts in intercultural communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotypes, communication processes, cultural clashes, culture shock, self-fulfilling prophecy, cultural dimensions, etc.

  Efter avslutad kurs ska den studerande:

  - ha kunskap om de olika sätt kulturer skiljer sig på och kompetens att se hur dessa skillnader påverkar reaktioner, icke-verbalt beteende, tänkande, uttalanden, samarbete, konflikter, integration, etc.

  - kompetens att identifiera hinder för god kommunikation och veta hur de kan avlägsnas

  - kunskap om några centrala begrepp i interkulturell kommunikation: värderingar, normer, koder, kategorier, grupper, roller, makt, integration, stereotyper, kommunikationsprocesser, kulturkrockar, kulturchock, den självuppfyllande profetian, kulturella dimensioner, etc.

  Innehåll

  Contents

  - literature about what generally applies to communication across cultural borders

  - current information about selected countries and groups in countries

  - film and other cultural expressions for examples and analysis

  - interviews of representatives of different cultures

  - analysis of experiences and statements of and about their own and other cultures.

  Innehåll

  - litteratur om vad som allmänt gäller kommunikation över kulturella gränser

  - aktuell information om utvalda länder och grupper inom länder

  - film och andra kulturella yttringar för exempel och analys

  - intervjuer av företrädare för olika kulturer

  - analys av upplevelser och uttalanden av och om den egna och andras kulturer.

  Litteratur

  Litterature according to instructions by the lecturer.

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht21 PTSD/långtidsverkningar

  Universitetskurs
  26.11.2021
  03.11.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht21 PTSD/långtidsverkningar

  Föreläsare

  Psykiater Viltblom Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 26.11.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 27.11.2021 kl. 9:00-14:45

  fredag 17.12.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 18.12.2021 kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.11.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom

  - beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och samsjuklighet

  - beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser.

  Innehåll

  Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på vad PTSD är, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Friedman, M. J., Keane, T. M. & Resick, P. A. (ed). 2014. Handbook of PTSD: Science and practice. Guilford Press.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är inte öppen

  Krispsykologi - Vt22 Intervention

  Universitetskurs
  11.03.2022
  16.02.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt22 Intervention

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 11.3.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 12.3.2022 kl.09:00-16:30

  söndag 13.3.2022 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck

  - beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och kamratstöd

  - kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, akut krishjälp, psykologisk debriefing samt defusing och kamratstöd.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Boss, P. 2006. Loss, trauma and resilience - therapeutic work with ambiguous loss. Norton.

  Hammarlund, C-O. 2001. Bearbetande samtal . Natur och kultur.

  Poijula, S. 2005. Surutyö. Kirjapaja. (behandlas under kursen)

  Dyregrov, A. 2012. Barn och trauma. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är inte öppen

  Krispsykologi - Vt22 Storolyckor/katastrofberedskap

  Universitetskurs
  22.04.2022
  30.03.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt22 Storolyckor/katastrofberedskap

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 22.4.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 23.4.2022 kl.09:00-16:30

  söndag 25.4.3.2022 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland

  - kunna beskriva specialvård riktad till barn och unga.

  Innehåll

  I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Dyregrov, A. 2002 eller senare. Katastrofpsykologi. Studentlitteratur.

  Leppävuori, A., Paimio, S., Avikainen, T., Nordman, T., Puustinen, K. & Riska, M. 2009. Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Tammi.(behandlas under kursen)

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är inte öppen

  Litteraturvetenskap - Vt22 Teater och drama

  Universitetskurs
  11.02.2022
  19.01.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap - Vt22 Teater och drama

  Föreläsare

  FM Sandqvist Katja /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 11.2.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 12.2.2022 kl. 9:00-16:15

  söndag 13.2.2022 kl. 10:00-13:00

  fredag 11.3.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 12.3.2022 kl. 9:00-16:15

  söndag 13.3.2022 kl. 10:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  - presentera ett urval pjäser både med avseende på form och innehåll

  - redogöra för huvuddragen i teaterhistoriens utveckling från antiken till idag

  - diskutera olika tolkningar av två pjäser som studerats mera ingående

  - tillämpa de historiska och analytiska kunskaperna i självständiga dramaanalyser.

  Innehåll

  Kursen omfattar elementär teaterhistoria ur både globalt och lokalt perspektiv. Den behandlar ett representativt urval pjäser från antiken till nuet, med kommenterande och analyserande text. De studerande får genom läsningen av ett större antal pjäser skaffa sig en uppfattning om form och innehåll och deras historiska utveckling. Genom fördjupad läsning av två pjäser med tillhörande sekundärlitteratur ges inte bara förtrogenhet med alternativa tolkningsmöjligheter, utan också förutsättningar för en personlig uppfattning om pjäserna och deras problematik.

 • Registreringen är stängd

  Naturvetenskap - Ht21 Fortbildning för lärare i kemi, fysik och matematik

  Fortbildningskurs
  06.09.2021
  29.08.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Naturvetenskap - Ht21 Fortbildning för lärare i kemi, fysik och matematik

  Föreläsare

  Akademilektor Kurtén Berit /

  Kursram

  Kursen ges i samarbete med Skolresurs vid CLL/Åbo Akademi och den bekostas i sin helhet av Svenska Kulturfonden och är således avgiftsfri för deltagarna.

  Kurstider

  Inledande kursträff måndagen den 6.9.2021 kl. 9:00-16:00

  OBS! Inledande träffen hålls på Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2 (gamla Sjöfartsläroverket) i bottenvåningen, sal 104, ingång vid södra gaveln.

  Övriga träffar v. 40, 45 och 48 samt några under våterterminen 2022.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  29.08.2021

  Inledning

  Kursen inleds med ett närstudietillfälle i Mariehamn + fortsätter med 3-6 träffar; närstudieträffar och/eller distansträffar (1 ½ - 3 h / träff) under läsårets gång. Eventuell möjlighet till hybridmodell vid något tillfälle så att deltagare från skärgårdsskolorna är på distans, medan deltagarna från fasta Åland samlas på ett ställe.

  Mellan träffarna förutsätts deltagarna göra egna tillämpningar i sin undervisning utgående från något som behandlats i kursen. Deltagarna skall dela med sig av sina egna erfarenheter och bidra till undervisningsmaterial som delas med (och även kan utvecklas tillsammans med) de andra deltagarna.

  Distansträffarna sker via Meet, Teams eller Zoom.

  Målgrupp

  Kemi-, fysik- och matematiklärare i årskurs 7-9. Om det finns flera kemi/fysik/matematiklärare i ett högstadium är det mycket viktigt att alla kan delta i kursen.

  Mål

  Kursen syftar till att ge deltagarna nya undervisningsverktyg och möjligheter att utveckla sin egen undervisning, i linje med de förändringar som förväntas, i enlighet med den nya läroplanen för grundskolorna på Åland. Kursens syfte är även att det kollegiala samarbetet inom ett kollegium, men också mellan ämneskollegier i de olika åländska högstadierna, skall utvecklas.

  Innehåll

  Kursens slutliga utformning och innehåll kommer att styras av vilka behov och önskemål deltagarna har. Teman som erbjuds är

  - Metoder för att eleverna ska utveckla sin begreppsliga förståelse:

  Hur kan man utgå från elevernas alternativa uppfattningar?

  Arbetsverktyg med sikte på begreppsförståelse; begreppskartor, Venn- diagram, begreppsbubblor, V-diagram

  Språkutvecklande arbetssätt

  - Den naturvetenskapliga metoden och naturvetenskapligt tänkande:

  Öppna laborationer och dokumentation

  - Elevaktiverande arbetsmetoder

  - Användningen av digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap

  - Formativ och summativ bedömning, självutvärdering, kamratrespons

  Övrig information

  Huvudansvarig för kursen är Berit Kurtén (Akademilektor emeritus i kemins didaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa, jobbar fortsättningsvis inom Skolresurs vid CLL/ÅA). Andra resurspersoner kommer att medverka vid olika tillfällen med sin expertis.

 • Registreringen är inte öppen

  Organisation och ledning - Vt22 HRM - individer och arbete i organisationer

  Universitetskurs
  15.03.2022
  28.02.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Vt22 HRM - individer och arbete i organisationer

  Föreläsare

  EM Peltonen Tuuli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 15.3-10.5.2022.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i organisation och ledning Strategisk ledning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  - kritiskt analysera organisationsbeteende på individ- och gruppnivå

  - diskutera vad arbete innebär, särskilt i en postindustriell kontext

  - kritiskt diskutera och tillämpa centrala teorier inom området HRM och organisationsbeteende

  - analysera aktuella frågor inom HRM

  - analysera hur HRM vuxit fram som praktik och forskningsfält och hur detta står i relation till den postindustriella ekonomin

  - identifiera och analysera problem relaterade till individers och gruppers beteende i organisationer.

  Innehåll

  Vad är organisationsbeteende? Hur leder och utvecklar man individer och grupper? Hur fördelas och samordnas arbete? Vad innebär egentligen arbete? Hur skapar man mening kring arbete? Vad innebär utbildning, kommunikation och motivation? Och hur omsätter man dessa i praktiken?

  Synen på arbete är i förändring i den postindustriella ekonomin. Även om många ännu har traditionella arbetsförhållanden är det alltfler som arbetar som entreprenörer eller på frilansbasis inom den sk. gig-ekonomin. En förutsättning för framgångsrika företag och organisationer är en kreativ, kompetent och välmående personal, men vem bär ansvar för detta? Kursen diskuterar därmed organisationsbeteende med fokus på organisationens individer och utvecklar kursdeltagarnas förmåga att studera, analysera och förstå mänskligt beteende och arbete i organisationer i en bred bemärkelse, särskilt inom området personalledning (HRM).

  I kursen diskuteras hur organisationer strategiskt arbetar med mänskliga resurser vad gäller bemanning och personalledning för att möta aktuella och framtida utmaningar. Kursen ger deltagarna centrala färdigheter och förhållningssätt på både personalledning (HRM) och organisationsbeteende som behövs för ett kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdets olika delområden.

  Arbetssätt

  Kursen är en nätkurs på plattformen Moodle. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt övningsuppgifter.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht21 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

  Universitetskurs
  11.10.2021
  15.09.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht21 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats i Mariehamn:

  måndag 11.10.2021 kl.18:00-19:30

  måndag 25.10.2021 kl. 18:00-20:30

  fredag 12.11.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 13.11.2021 kl. 9:00-11:30

  fredag 17.12.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 18.12.2021 kl. 9:00-11:30

  måndag 10.1.2022 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv.

  Innehåll

  Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje sektorn.

  Litteratur

  Sandberg, J. & Targama, A. (2013). Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. Finns även som e-bok på engelska.

  "Ledning och förståelse- En förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer" från 2015

  Bolman, L. G. & Deal, T. E. Sjätte upplagan. Nya perspektiv på organisation och ledarskap . Lund: Studentlitteratur. Eriksson-Zetterquist, U. (2012). Institutionell teori- idéer, moden, förändring. Stockholm: Liber. E-bok 2012.

  Hirsh, Å. & Olin, A. (red.) (2021). Skolutveckling i teori och praktik. (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

  Rönnström, N. & Johansson, O. (red.) (2018). Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

  Annat kursmaterial enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

  Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

  Pedagogikens sociologi, 5 sp

  Pedagogikens psykologi, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

  I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

  Fortbildningskurs
  27.04.2021
  04.10.2021
  34
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Våren 2021:

  Tisdag den 27.4.2021 kl 09:00-15:30

  Hösten 2021:

  Torsdag 25.11.2021 kl 09:00-15:30

  Första anmälan

  08.03.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Utbildnings- och kulturavdelningen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 30 deltagare. Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna jämnt mellan skolorna.

  Förutom den här fortbildningshelheten, som består av fyra moduler, kommer det även att erbjudas ett skilt informationstillfälle för dig som inte kommer att delta i fortbildningen. Mer information finns under kursen “Informationstillfälle om det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap”.

  Målgrupp

  Fortbildningen riktar sig till klasslärare och ämneslärare i grundskolan på Åland som kommer att undervisa det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap från och med höstterminen 2021.

  Mål

  Syftet med fortbildningen är att ge lärare i grundskolan en inblick i och förståelse för det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap samt verktyg att använda i sin undervisning. Under fortbildningens gång skapas en materialbank som delas med alla som ska undervisa ämnet och målsättningen är även att

  ett nätverk mellan lärare ska kunna etableras samt en gemensam samarbetsplattform för dem som undervisar i ämnet.

  Innehåll

  Fortbildningen läggs upp som en process som pågår från våren 2021 till våren 2022. Fortbildningshelheten byggs upp av fyra moduler med olika teman. Närmare information om modul 2-4 ges under första modulen.

  Modul 1, Introduktionsdag:

  - introduktion av läroplanens innehåll och struktur

  - övergripande frågor kring det nya ämnets bakgrund, framtagande och innehåll, samt vilka förändringar det nya ämnet för med sig

  - vad behöver man tänka på inför den gemensamma undervisningen,

  hur skapas en likvärdig undervisning även för elever som tillhör minoritetsgrupper?

  - läromedel och gemensam plattform presenteras.

  Modul 2 höstterminen 2021:

  - religionsdidaktik, värdegrund och filosofi

  Modul 3 vinter 2022:

  - berättande som undervisningsmetod och texter i religions- och livsåskådningsundervisningen

  Modul 4 våren 2022:

  -mångkultur och demokrati.

  Arbetssätt

  Fortbildningen byggs upp av närstudietillfällen med föreläsningar av externa sakkunniga (antingen på distans eller på plats) samt diskussioner och workshops i mindre grupper.

  Mellan närstudietillfällena har deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och material via en gemensam samarbetsplattform.

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Vt22 Fortbildning i hälsokunskap för lärare i åk 5-6

  Fortbildningskurs
  01.02.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt22 Fortbildning i hälsokunskap för lärare i åk 5-6

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Fortbildningen inleds i mars 2022.

  Fortbildningen består av sammanlagt sju eftermiddagar a´3h fördelat på våren och hösten 2022.

  Vårens och höstens exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.02.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  85

  Kommentar

  Inkl. kaffe.

  Inledning

  Fortbildningen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

  Målgrupp

  Fortbildningen riktar sig till lärare i åk 5-6.

  Innehåll

  Exempel på teman som behandlas under fortbildningen:

  - hälsokunskapens pedagogik och didaktik: läroplanen och aktuell forskning

  - socialt välmående

  - säkerhet i nödsituationer, första hjälp, egenvård

  - HBTQIA+, samtycke och trakasserier

  - puberteten och hur den påverkar kroppen

  - positiv psykologi och stresshantering.

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Vt22 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med ämnes- eller grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.02.2022
  25.01.2022
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt22 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med ämnes- eller grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du ämneslärare eller lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för våren är 25.1.2022.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.01.2022

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 28.2.2022 .

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare ansöker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jenni Vuorenmaa, Åbo Akademi, +358 505763639, jenni.vuorenmaa@abo.fi

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Vt22 Pedagogikens psykologi

  Universitetskurs
  28.01.2022
  12.01.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt22 Pedagogikens psykologi

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 28.1.2022 kl. 18:00-20:30

  lördag 29.1.2022 kl. 9:30-12:00

  måndag 7.2.2022 kl. 18:00-22:00

  måndag 28.2.2022 kl. 18:00-21:00

  måndag 21.3.2022 kl. 18:00-21:00

  måndag 28.3.2022 kl. 18:00-21:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - kunna identifiera och beskriva centrala utvecklingspsykologiska teorier

  - ha insikt i pedagogisk psykologi med fokus på självkännedom och människans utveckling i ett helhetsperspektiv

  - kunna observera psykologiska och sociala fenomen i skilda åldersgrupper och utbildningskontexter

  - kunna observera psykologiska och initierat resonera om lärandesituationer utgående från olika lärandeteorier.

  Innehåll

  Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett helhetsperspektiv: kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt samt utvecklingskriser. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande samt välbefinnande.

  Litteratur

  Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur. Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur. Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber. Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur. Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur. Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber. Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson. Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

  Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

  Pedagogikens sociologi, 5 sp

  Pedagogikens psykologi, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

  I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht21 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

  Universitetskurs
  06.11.2021
  18.10.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht21 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

  Föreläsare

  Legitimerad psykolog Skog Fanny /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 6.11.2021 kl. 9:00-14:45

  söndag 7.11.2021 kl. 9:00-12:15

  lördag 20.11.2021 kl. 9:00-14:45

  söndag 21.11.2021 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.10.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Kursen går att avlägga utan förkunskaper i neuropsykologi men det är en fördel om man har grundkunskaper.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna:

  - ha grundläggande kunskaper om hjärnans utveckling och den kognitiva utvecklingen

  - redogöra för den viktigaste psykologiska terminologin inom barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

  - känna till vanliga barnneuropsykologiska tillstånd, konsekvenser och behandling.

  Lärandemål på examensnivå:

  Analytiskt och systematiskt tankesätt gällande kliniska fenomen och deras underliggande mekanismer.

  Allmänfärdigheter: Grundläggande kunskap i barnneuropsykologi Analytiskt och systematiskt tankesätt Kritiskt tänkande

  Innehåll

  Kursens mål är att ge en översikt över sambandet mellan hjärnan, hjärnans utveckling och beteende och genom att ur ett barnneuropsykologiskt perspektiv beskriva och förklara olika barnneuropsykologiska tillstånd som ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom, specifika störningar och språkliga störningar. Vidare att ge en teoretisk och praktisk överblick om mental utvecklingsstörning, dess orsaker, konsekvenser och kort om behandling.

  Litteratur

  Författare: Lagerqvist & Lindgren Förlag: Studentlitteratur Upplaga/år: 2012 Titel: Barn med funktionsnedsättning ISBN/ISSN: Tilläggsinformation: Kapitel 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16, 19 och 23. Nätpublikation: Nej Tidskrift: Nej

  Författare: Semrud-Clikeman & Ellison Förlag: Upplaga/år: 2009, 2nd Edition Titel: Child neuropsychology : assessment and interventions for neurodevelopmental disorders ISBN/ISSN: 978-1-4899-8277-3 Tilläggsinformation: Kapitel 1, 3, 5-7, 9-15 Nätpublikation: Nej Tidskrift: Nej

  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht21 Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi

  Fortbildningskurs
  28.09.2021
  13.09.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht21 Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Utbildningen delfinansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Hösten 2021:

  Tisdag 28.9.2021 kl 09:00-16:00

  Måndag 8.11.2021 kl 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Våren 2022:

  Måndag 17.1.2022 kl 09:00-16:00

  Måndag 14.2.2022 kl 09:00-16:00

  Måndag 4.4.2022 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  250

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både elever och pedagoger genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi och pedagogik.

  Positiv psykologi handlar om att stärka mentalt välbefinnande och resurser. Den positiva pedagogiken är positiv psykologi applicerad inom utbildning. Det handlar om att stöda alla barn och unga att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra.

  Anti-mobbningsarbete är viktigt. Men att minska på det som är svårt är inte detsamma som att bygga resurser. Minst lika viktigt är att införa metoder och konkreta verktyg i våra skolor för att stärka välbefinnande. Genom detta arbete lär sig eleverna att arbeta utgående ifrån sina styrkor i svåra situationer. De lär sig att stärka en positiv sinnesstämning och ett dynamiskt mindset för att kunna lära sig bättre. De lär sig om medkänsla och att stärka relationer. Dessutom lär sig eleverna metoder att komma igen vid motgångar, som under COVID19 pandemin. Min forskargrupps forskning i finlandssvenska skolor visar att metoderna har betydande effekter för elevers välbefinnande och stresshantering, men också för den skolpersonal som arbetar med dem.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är i första hand riktad för skolpersonal inom grundläggande utbildning men den är öppen även för personal inom barnsomsorgen.

  Innehåll

  1. En positiv sinnesstämning

  Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en individs övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att en positiv sinnesstämning uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling. Studier som jämfört skillnader i inlärningsförmåga vid olika sinnesstämningar visar att en hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt.

  Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor.

  2. Ett positivt jag

  Ett tyngdpunktsområde inom positiv psykologi har varit forskning kring människors goda egenskaper och styrkor. Karaktärsstyrkor ses som en individs förmågor att tänka, känna och bete sig vilket kan ge olika uttryck i t.ex. uthållighet, kreativitet och vänlighet. Genom att använda sig av sina styrkor kan en individ stärka både sin självkänsla och sin medkänsla. Styrkor kan också medvetet användas för att utveckla sina talanger, intressen, förmågor och resurser. Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor, vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar i livet.

  3. Engagemang, meningsfullhet och grit

  För att hitta meningsfullhet och ett engagemang i sin inlärning behöver eleverna uppleva att de jobbar mot egna, viktiga målsättningar i livet. Förutom meningsfulla mål behöver eleverna lära sig mångsidiga strategier att jobba mot målen, d.v.s. stärka en realistisk hoppfullhet. Deltagarna lär sig metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang samt metoder för att stärka ett dynamiskt mindset. Vi ser också på den nya forskningen om grit och vad den kan lära oss ifråga om ett uthålligt och passionerat förhållningssätt till det viktiga i livet.

  4. Resiliens och självmedkänsla – att komma igen vid motgångar

  Vi stöter alla på motgångar i livet. Det kan handla om allt från små dagliga motgångar då något inte går som vi tänkt till stora livsomvälvande motgångar. Vare sig det handlar om en COVID19 pandemi, föräldrarnas skilsmässa, mobbning eller ett underkänt prov är det viktigt att eleverna får lära sig hur de kan komma igen då de stöter på svårigheter och motgångar. Metoderna vi lär ut till elever utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Under kursen får deltagarna grundläggande verktyg i att använda metoderna preventivt med elever. Studier har visat att sådana här skolinsatser i resiliens är mycket effektiva och kan halvera förekomsten av depression bland unga.

  Vi ser också på självmedkänsla som handlar om hur vi kan stärka omtanke och vänlighet med oss själva för att må bra.

  5. Att stärka goda relationer

  Goda relationer med andra människor är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Det handlar om att stärka medkänsla, vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Deltagarna får ta del av praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning. Till dessa metoder hör forskning kring aktiva konstruktiva svar samt så kallad assertiv konfliktlösning.

  Arbetssätt

  Utbildningen innefattar teori, praktiska övningar, reflektioner och diskussioner.

  Utbildningen är uppbyggd som en fortbildningshelhet på 5 heldagar.

  Övrig information

  Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

  Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt22 Introduktion till klinisk psykologi

  Universitetskurs
  12.02.2022
  19.01.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Introduktion till klinisk psykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier:

  lördag 12.2.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 13.2.2022 kl. 9:00-15:30

  lördag 26.3.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 27.3.2022 kl. 9:00-15:30

  lördag 14.5.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 15.5.2022 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Målet med kursen är att ge en inblick i vad klinisk psykologi är och hur det förhåller sig till psykologin som vetenskap. Dessutom är målet att ge en allmän kännedom om evidensbaserat psykologiskt arbetssätt, skillnaden mellan psykopatologi och normalt psykologiskt fungerande, kliniska psykologers olika arbetsfält samt relevanta etiskt-professionella och juridiska frågeställningar.

  Efter avslutad kurs:

  - kan studerande redogöra för vad klinisk psykologi är och hur klinisk psykologi som tillämpningsområde förhåller sig till annan tillämpad psykologi

  -kan studerande beskriva systemen kring examina, licenser och lagar som gäller för kliniskt psykologarbete i Finland

  - har studerande kännedom om den kliniska psykologins olika verksamhetsområden och på vilka olika ställen kliniska psykologer kan arbeta

  - kan studerande orientera sig i grundläggande evidensbaserat psykologiskt tänkande och hur det kan tillämpas i det kliniska psykologarbetet

  - kan studerande kritiskt granska frågor om psykologisk normalitet och psykopatologi.

  Innehåll

  Den kliniska psykologin som ett tillämpningsområde av psykologi.

  Den kliniska psykologins olika verksamhetsområden och kontexter.

  Lagar och regler som reglerar psykologprofessionen och dess utövning (bl.a. förordningen om psykologiska examina, lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, mentalvårdslagen och skollagen till de delar dessa är relevanta för psykologens yrkesutövning, lagar som reglerar journalföring och tystnadsplikt).

  Psykologers etiska regler.

  Evidensbaserat närmandesätt som en bas för bra kliniskt psykologarbete.

  Människans psykopatologi översiktligt (bl.a ångeststörningar, sinnesstämningsstörningar, psykotiska störningar och personlighetsstörningar).

  Olika sätt på vilka man kan definiera och gestalta skillnaden mellan patologiskt och friskt inom den kliniska psykologin.

  Litteratur

  Levander, S et al (2017): Psykiatri: en orienterande översikt.

  Fahlke, C et al (2012): Psykopatologi.

  Morberg Pain, C et al (2018): MBT i teori och praktik: om mentaliseringsbaserad terapi.

  Under kursintroduktionen meddelas vilka kapitel som utgör kurslitteraturen.

  Referenslitteratur: ICD-10 och DSM-5, lagtexter ur Finlex

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt22 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Fortbildningskurs
  06.04.2022
  08.03.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Motiverande samtal (MI), grundkurs

  Föreläsare

  leg.sjuksköterska, vårdlärare, magister i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal Höddelius Lisbeth /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Motiverande samtal är en metod som bygger på att aktivt lyssna och att med respekt, medkänsla och genom bekräftelse stärka personens egen inre motivation till en beteendeförändring. Genom att lägga stor vikt vid att utforska hans/hennes egen syn på problem och lösningar. Rådgivaren lyssnar, försöker förstå personens perspektiv och väntar sig att han/hon själv ska hitta sina svar, ta ansvar för sitt eget liv och fatta egna beslut. Metoden kan användas när man vill motivera någon till ändrat beteende, som till exempel vid samtal om alkohol, droger, kost/övervikt, fysisk aktivitet, tobak, sexuellt riskbeteende, spelberoende, skolmotivation och kriminalitet.

  Kurstider

  Onsdag 6.4.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 7.4.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag 4.5.2022 kl 08:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.03.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  445

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Motiverande samtal kan användas inom många olika yrkesroller t.ex inom hälso-och sjukvård, kriminalvård, socialvård, tandvård och skola.

  Mål

  Syftet med kursen är att deltagarna ska utvecklas i sin roll som rådgivare och få en modell att följa i samtal kring livsstilsförändringar eller andra livsförändringar där klienten har tydliga valmöjligheter.

  Innehåll

  Dag 1:

  - teori, bakgrund, evidens

  - fyra processer i MI

  - förhållningssätt/MI-andan

  - motivation

  - lyssnarteknik och kommunikationsfärdigheter

  - träna tekniken i motiverande samtal.

  Dag 2:

  - förändringsprocessen

  - förändringsprat

  - diskrepans

  - ambivalensutforskning och övriga strategier vid beteendeförändringar

  - lära sig att förebygga och hantera motstånd

  - träna tekniken i motiverande samtal.

  Dag 3

  - repetition av teori och teknik i motiverande samtal

  - deltagarnas erfarenheter av att prova motiverande samtal i praktiken diskuteras

  - träning på motiverande samtal.

  Arbetssätt

  Utbildningen varvar teori, praktiska övningar, demonstration och film och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

  Examination

  Till det sista tillfället får deltagarna spela in och skriva ner ett samtal från sitt dagliga arbete och får då samtidigt praktiskt träna sina MI-kunskaper i sin vardag. Deltagarna sitter i grupper och kodar samtalen utifrån metoden och får konstruktiv återkoppling.

  Litteratur

  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för skolan. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för hälso- och sjukvården. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B, Ortiz L, Wirbing P. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för socialt arbete. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B, Sjögren, K. (2016) MI Motiverande Samtal. Praktisk handbok för tandvården. Gothia Förlag.

  Holm Ivarsson, B. (2013) Motiverande samtal. Praktisk handbok för äldreomsorgen. Gothia Förlag.

  Det rekommenderas att deltagarna skaffar sig en av de ovanstående kursböckerna.

  Övrig information

  Lisbeth Höddelius är legitimerad sjuksköterska och vårdlärare med magisterexamen i folkhälsoarbete och utbildad tränare i Motiverande samtal. Hon har under många år arbetat med folkhälsofrågor i landstingets regi. I dag arbetar hon i eget företag med utbildningar i Motiverande samtal, Handledning och Coaching. Lisbeth Höddelius är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Fortbildningskurs
  11.05.2022
  04.04.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både barn och personal inom barnomsorg.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från daghem arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Onsdag 11.5.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 12.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Tisdag 20.9.2022 kl 09:00-16:00

  Dag 4: Onsdag 16.11.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 5: Tisdag 24.1.2023 kl 09:00- 16:00 (på distans)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.04.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Ålands landskapsregering förutsatt att medel beviljas.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom barnomsorgen som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det daghem där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både barn och personalen

  - deltagarna från barnomsorgen bildar team som samarbetar mellan enheterna för att bygga upp en gemensam plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det egna daghemmet genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i det egna daghemmet

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande på daghem

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med det egna daghemmets plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från det egna daghemmets behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för daghemmets välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vårt daghemmets plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande daghem. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på det egna daghemmets plan för välbefinnande.

  Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Fortbildningskurs
  09.05.2022
  04.04.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och personal inom skola.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från skolor arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i

  fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Måndag 9.5.2022 kl 09:00-16:00

  Tisdag 10.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Måndag 19.9.2022 kl 09:00-16:00

  Dag 4: Tisdag 15.11.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 5: Måndag 23.1.2023 kl 09:00-16:00 (på distans)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.04.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Ålands landskapsregering förutsatt att medel beviljas.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom grundskolan som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både elever och personalen

  - deltagare från grundskolan bildar team från olika skolor inom sitt distrikt som samarbetar med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den egna skolan genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i den egna skolan

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande i skolan

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med den egna skolans plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från den egna skolans behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för skolans välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vår skolas plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande skolor. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på den egna skolans plan för välbefinnande.

  Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Ht21 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  01.10.2021
  31.08.2021
  7
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht21 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 1.10.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 2.10.2021 kl. 9:00-13:30

  fredag 12.11.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.11.2021 kl. 9:00-13:30

  OBS! Kursen är fullsatt, vänligen avanmäl dig till open@ha.ax ifall du inte ämnar gå.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Ht21 Marknads- och immaterialrätt

  Universitetskurs
  19.11.2021
  01.10.2021
  12
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Ht21 Marknads- och immaterialrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet och i samarbete med Västra Nylands Folkhögskola.

  Kurstider

  Kursen streamas digitalt under tiden:

  fredag 19.11.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 20.11.2021 kl. 10:00-15:15

  söndag 21.11.2021 kl. 10:00-15:15

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.10.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i juridik eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna redogöra för begreppen och normerna inom konkurrensrättens och immaterialrättens områden. Studenterna bör även behärska den närmare tolkningen av de relevanta normerna.

  Innehåll

  Avsikten med studieperioden är att ge de studerande inblick i företagsverksamhetens marknadsrättsligt tillåtna ramar både i nationell och internationell belysning samt i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Härvid omfattas reglerna och principerna om tillåten och förbjuden konkurrens och marknadsföring både i förhållande till andra näringsidkare och konsumenter. Företagets förhållande till myndigheter i ett marknadsföringsperspektiv behandlas genom riktlinjerna för integrationen både med hänsyn till EU och mera globala perspektiv såsom WTO varvid bl.a. avskaffandet av handelshinder är aktuellt.

  Konkurrensrätt (inklusive offentlig upphandling); immaterialrätt

  Arbetssätt

  Föreläsningar antingen på plats eller online från VNF.

  Examination

  Tentamen på plats i Mariehamn.

  Litteratur

  Titel: Uusi kilpailuoikeus Författare: Kuoppamäki, Petri Upplaga: 2018 Förläggare: Alma Talent ISBN: 9789521431166 (behandlas under kursen)

  Titel: Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt Författare: Levin, Marianne Upplaga: 11:e uppl., 2017 Förläggare: Wolters Kluwer ISBN: 9789139207320

  Övrigt material: Författningar:

  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 101 och 102 (Europeiska unionens officiella tidning C 115/47, 9.5.2008)

  Rådets förordning (1/2003) om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

  Konkurrenslag (948/2011)

  L om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)

  L om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978)

  L om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993)

  L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)

  UpphovsrättsL (404/1961)

  PatentL (550/1967) (kap. 1)

  L om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967), 1-4 §§

  VarumärkesL (7/1964) (kap. 1)

  MönsterrättsL (221/1971) (kap. 1)

  L om nyttighetsmodellrätt (800/1991) (kap. 1)

 • Registreringen är inte öppen

  Rättsvetenskap - Vt22 Avtalsrätt

  Universitetskurs
  21.01.2022
  09.01.2022
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt22 Avtalsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 21.1.2022 kl.17:00-21:00

  lördag 22.1.2022 kl. 09:00-15:00

  söndag 23.1.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

  Kursen innefattar följande delområden:

  Allmän avtalsrätt; köp- och annan kontraktsrätt; internationella köp.

  Arbetssätt

  Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Wilhelmsson & Sevon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen. 3. rev. uppl. Helsingfors: Talentum 2006. ISBN 952-14-0950-9

  2) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen. Lakimiesliiton Kustannus 2013. ISBN: 978-952-246-239-8. Obs. Det är rekommendabelt att läsa boken Huvudpunkter i köplagen innan denna bok läses.

  3) Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. 7., uud. painos. Helsinki: Talentum 2009. ISBN: 978-952-14-1374-2 (behandlas under kursen)

  Författningar:

  Köplag (355/1987)

  F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

  L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6

  Jordabalk (540/1995) kap. 2

  Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag

  L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag

  L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

  I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

 • Registreringen är inte öppen

  Skolpsykologi - Vt22 Skolfrånvaro

  Universitetskurs
  04.02.2022
  12.01.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Vt22 Skolfrånvaro

  Föreläsare

  Docent Alanko Katarina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  På distans:

  fredag 4.2.2022 kl. 18:00-20:30

  lördag 5.2.2022 kl. 9:00-11:30

  Närstudier:

  fredag 4.3.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 5.3.2022 kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Skolfrånvaro riskerar att ge långtgående effekter som psykisk ohälsa och socialt utanförskap samt olika svårigheter som kan bli hinder i såväl den personliga utvecklingen som i integreringen in i vuxensamhället. Studenterna lär sig hur man tidigt upptäcker och systematiskt stödjer elever som uppvisar tendenser till skolfrånvaroproblematik. Kursen syftar till att ge handfasta råd och verktyg för att systematiskt kartlägga, åtgärda och förebygga skolfrånvarosituationer.

  Innehåll

  Kursen presenterar en konkret arbetsstruktur för att arbeta mot en ökad skolnärvaro liksom grundläggande psykologisk kunskap om beteenden, motivation och förändringsarbete. Kursen presenterar också hur man kan förstå problematisk skolfrånvaro utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Alternativa förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom problematisk skolfrånvaro tas upp samt hur man praktiskt kan arbeta lågaffektivt och förebyggande med kartläggningar och handlingsplaner. Kursen är delvis KBT-baserad och avsedd för skolledare, lärare och övrig personal inom och utanför skolan, som psykologer, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare, och socialtjänst.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, självstudier.

  Examination

  Hemuppgifter.

  Litteratur

  Vingmarker, V., & Schillaci, M. (2011). Skolfrånvaro - KBT-baserat kartläggnings- och åtgärdsarbete. Studentliteratur.

  Bühler, M., Karlsson, A., & Österholm, T. (2018). Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro. Studentlitteratur.

  Annat material: länkar, artiklar, filmer etc.

 • Registreringen är inte öppen

  Sociologi - Vt22 Grundkurs i sociologi: Människan i samhället

  Universitetskurs
  05.04.2022
  16.03.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Sociologi - Vt22 Grundkurs i sociologi: Människan i samhället

  Föreläsare

  PD Mattsson Kristin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  tisdag 5.4.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 12.4.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 19.4.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 26.4.2022 kl. 18.00-20:30

  tisdag 3.5.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 10.5.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 17.5.2022 kl. 18:00-19:45

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs är den studerande insatt i den sociologiska problematiken kring individ-samhälle eller handling-struktur. Den studerande har fått kännedom om några centrala teoretiska perspektiv inom den tolkande sociologin: fenomenologi, symbolisk interaktionism och socialkonstruktivism.

  Innehåll

  Att ge kännedom om sociologi som vetenskap i allmänhet och en sociologisk begreppsapparat för analys av människans ställning i samhället. Kursen handlar om människans relation till och beroende av samhälle och kultur genom begrepp såsom norm, roll, socialisation och identitet företrädesvis ur ett mikrosociologiskt perspektiv.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och gruppdiskussioner.

  Examination

  Hemuppsats och arbeten.

  Litteratur

  Titel: Att tänka socialpsykologiskt Författare: Glavind Bo, Inger Upplaga: 2014 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 9789144097251

  Titel: Mänskliga samhällen Författare: Swaan, Abram de Upplaga: 2004 Förläggare: Arkiv ISBN: 91 7924 159x Tilläggsinformation: läses kapitlen 1-8.

  Titel: Sociologi Författare: Giddens, Anthony Upplaga: 4de/2007 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-01947-5 Tilläggsinformation: 5te uppl. (G & Sutton) kan användas, men kolla kapitlen. stora skillander mellan upplagorna.

  Övrigt material: I kurslitteraturen ingår hela boken av Bo. Ur Giddens läses kapitlen 1, 3-8, 12 och 15 och ur de Swaan kapitlen 1-8.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Ht21 Särskilt begåvade barn och ungdomar

  Universitetskurs
  10.12.2021
  17.11.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Ht21 Särskilt begåvade barn och ungdomar

  Föreläsare

  PeM, speciallärare Kåll Lotta /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 10.12.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 11.12.2021 kl. 09:00-16:30

  söndag 12.12.2021 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.11.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas den studerande:

  - kunna redogöra för vad särskild begåvning kan innebära samt ha redskap för att kunna identifiera särskild begåvning bland barn och ungdomar

  - ha en förståelse för vilka implikationer särskild begåvning kan ha för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar

  - ha kunskap om olika typer av undervisningsarrangemang och stödåtgärder som kan vara lämpliga för barn och ungdomar med särskild begåvning samt hur dessa dokumenteras i enlighet med Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

  Innehåll

  - särskild begåvning: definitioner, förekomst och uttrycksformer; identifiering; implikationer för kognitiv, social och emotionell utveckling

  - elever med särskild begåvning i skolsammanhang

  - undervisningsarrangemang och arbetssätt t.ex. acceleration och berikning

  - dokumentation.

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn: Förskolans utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

  Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Neihart, M., Reis, S.M., Robinson N.M. & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, Tex.: Prufrock Press.

  Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education: An evidence-based guide. Waco, TX: Prufrock Press.

  Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Specialpedagogik - Vt22 Bemötande och utmanande beteende

  Universitetskurs
  08.04.2022
  16.03.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt22 Bemötande och utmanande beteende

  Föreläsare

  Speciallärare, PeM Albrecht Daniel /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 8.4.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 9.4.2022 kl. 9:00-16:30

  söndag 10.4.2022 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:

  Den studerande kan:

  - redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga

  - redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende

  - redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga

  - beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen.

  Innehåll

  - grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola

  - risk- och skyddsmekanismer

  - förebyggande modeller och kartläggningsverktyg

  - stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande

  - evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS).

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber.

  Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Lund: Studentlitteratur.

  Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Lund: Studentlitteratur.

  Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Stockholm: Natur & Kultur.

  Referenslitteratur:

  Kinge, E. (2016). Utmanande beteende i förskolan. Studentlitteratur: Lund.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht21 Italienska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  09.09.2021
  25.08.2021
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht21 Italienska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 16.9.2021 kl. 18:00-20:45

  torsdag 23.9.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 7.10.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 14.10.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 4.11.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 18.11.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 25.11.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 2.12.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 16.12.2021 kl.18:00-20:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.

  Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht21 Spanska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  07.09.2021
  25.08.2021
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht21 Spanska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 7.9.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 14.9.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 21.9.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 5.10.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 1210.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 26.10.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 2.11.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 9.11.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 16.11.2021 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Gruppundervisning samt övrigt arbete.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

 • Registreringen är inte öppen

  Språk - Vt22 Italienska fortsättningskurs

  Yrkeshögskolekurs
  18.01.2022
  09.01.2022
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Vt22 Italienska fortsättningskurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  Närstudier:

  tisdag 18.1.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 25.1.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 1.2.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 8.2.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 15.2.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 1.3.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 8.3.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 15.3.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 22.3.2022 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Italienska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:

  - Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standarditalienska om ämnet är bekant

  - Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer

  - Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör

  - Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

  Innehåll

  - Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.

  - Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter - ej heller att producera helt korrekta meningar

  - Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de italienska orden bör vara bekanta

  - Ljudinspelningar för att träna uttal

  - Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs

  - Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

  Arbetssätt

  Muntliga och skriftliga övningar.

  Examination

  Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

  Litteratur

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):

  Webbplattform med dokument och länkar till material.

 • Registreringen är inte öppen

  Utvecklingspsykologi - Vt22 Introduktion till konstterapi

  Universitetskurs
  02.03.2022
  09.02.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Vt22 Introduktion till konstterapi

  Föreläsare

  Leg.psykoterapeut MPF, konstterapeut Sylvest Tine /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  onsdag 2.3.2022 kl. 18:00-21:15

  torsdag 3.3.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 5.3.2022 kl. 9:00-16:30

  söndag 6.3.2022 kl. 9:00-16:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Ge kännedom om psykoterapeutiskt tänkesätt som arbetar integrerat med konstnärliga uttrycksmedel. Att ge en inblick i hur konstterapi utförs med människor, när och i vilka situationer sådan ges och vad som kan och inte kan åstadkommas med hjälp av konstterapi.

  Innehåll

  Under kursen bekantar sig deltagarna genom teoristudier och praktiska övningar med hur man kan använda konstnärliga uttrycksmedel som redskap i psykoterapeutiskt orienterat arbete med människor. Det teoretiska innehållet i kursen inkluderar allmän psykologi samt konstterapeutisk och gestaltterapeutisk teori. På den senare del av kursen har deltagarna möjlighet att pröva på praktisk användning av ett eller flera av de konstnärliga uttrycksmedlen i konstterapeutisk kontext, bl.a. sång, teckning, målning, drama, sagoberättande, skulpterande m.m. Arbetsformen under den praktiska delen av kursen är demonstrationsinriktat, så att deltagarna utan att själva gå in i egna processer ändå får en idé om hur konstterapeutiskt arbete kan fungera.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och praktiska övningar.

  Examination

  Färdighetsprov som görs under kursen.

  Litteratur

  Hostrup Larsen, H. (1987) Tegneterapi. Tegning som terapeutisk redskab i neurosebehandling. Dansk Psykologisk Forlag.

  Groth, J. (1994) Drömmearbejde. Om at anvende det ubevidstes symboler. Munksgaard. 1. udgave, 1. oplag.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Stödmaterial:

  Hostrup, H. (2004) Gestaltterapi. En introduktion till grundbegreppen. Översatt till svenska. ScandBook AB, Smedjebacken.

 • Registreringen är stängd

  Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

  Fortbildningskurs
  10.11.2021
  28.09.2021
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kursram

  Utbildningen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

  Anmälan bör göras i samråd med arbetsgivaren/ansvarig för vård och omsorg av äldre i kommunen då antalet deltagare per kommun är begränsat.

  Kurstider

  Utbildningen inleds med en närstudieträff onsdagen den 10 november 2021

  kl 09:00-16:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Innan första tillfället ska deltagarna lämna in två uppgifter. Mera information om detta skickas ut per mejl efter att anmälningstiden gått ut.

  Övriga kurstillfällen under hösten är följande:

  Onsdag den 24.11.2021 kl 08:00-16:00

  Onsdag den 15.12.2021 kl 09:00-16:00

  Samtliga kursdagar är heldagar. Det bör noteras att utbildningen till stor del bygger på självstudier i form av litteraturstudier och tillämpat arbete på arbetsplatsen.

  Utbildningen fortsätter under våren 2022. Vårens exakta kurstider meddelas under hösten 2021.

  Obs! Ta gärna med din egen dator till närstudietillfället. Om du inte har en egen dator så kan du låna en dator på plats.

  Första anmälan

  25.08.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  200

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Enligt tillämpningsguiden till Äldrelag (2020:9) för Åland ska personal som arbetar inom effektiverat serviceboende och institutionsvård ha tilläggsutbildning inom demensvård motsvarande ett halvt års studier eller

  30 studiepoäng.

  Högskolan på Åland/Öppna högskolan erbjuder på uppdrag av Ålands landskapsregering (Beslut 145 U2, 26.5.2021) ett kompetenshöjande utbildningspaket för yrkesverksam personal i kommunerna som i sitt vård-/omsorgsarbete möter personer med kognitiv svikt.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till personer med grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare, sjukskötare, socionomer eller motsvarande) som har arbetserfarenhet (minst ett år) inom äldreomsorgen. För deltagare utan grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen krävs minst fem års arbetserfarenhet.

  Antalet deltagare för utbildningen är begränsat till max 30 deltagare.

  Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna enligt följande:

  Jomala kommun (2)

  Finströms kommun (2)

  Saltviks kommun (3 inkl. institutionsvård Sunnanberg)

  Sunds kommun (1)

  Vårdö kommun (1)

  Mariehamns stad (6 inkl. institutionsvård Trobergshemmet)

  Eckerö kommun (1)

  Hammarlands kommun (1)

  Lemlands kommun (1)

  Lumparlands kommun (1)

  Kökars kommun (1)

  Sottunga kommun (1)

  Kumlinge kommun (1)

  Brändö kommun (1)

  Föglö kommun (1)

  Geta kommun (1)

  Oasen boende- och vårdcenter (3 inkl. institutionsvård

  flertal medlemskommuner)

  Kommunernas socialtjänst (2)

  Totalt 30

  Mål

  Målet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för olika typer av kognitiva sjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna ska kunna erbjuda personer med kognitiv svikt evidensbaserad omvårdnad grundad i personcentrerad vård, etiska riktlinjer och

  social- och hälsovårdens regler.

  Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha en kunskap och beredskap att vårda personer med specifika omvårdnadsproblem i relation till kognitiv svikt, kunna erbjuda meningsfull tillvaro och kunna ge god vård vid livets slut. Därtill ska de ha förståelse för sin roll i organisationen och sitt ansvar för att utveckla vården.

  Innehåll

  Utbildningen består av fyra delkurser med obligatoriska närstudieträffar samt självstudier mellan träffarna. Antagna förutsätts att delta i alla fyra delkurser som ingår i utbildningen.

  Delkurs 1: Kognitiv svikt (133 h/ 5 sp)

  - kognition och kognitiv svikt, de vanligaste kognitiva symtomen och funktionsnedsättningarna

  - hjärnans anatomi, fysiologi och patofysiologi vid kognitiv svikt

  - sjukdomslära: Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens, Parkinsons sjukdom med demens, Lewykroppsdemens

  - utredning och behandling vid kognitiv svikt.

  Tidpunkt: november och december 2021

  Antal närträffar: 3

  Delkurs 2: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt 1 (200 h/ 7,5 sp)

  - att möta och bemöta: Personcentrerad vård, levnadsberättelse, etik, kommunikation

  - att leva med kognitiv svikt: Patientperspektiv, hur kognitiv svikt kan påverka vardagen och livet

  - närstående: anhörigperspektiv, intressebevakning, närståendestöd

  - omgivning och hjälpmedel: Miljöns inverkan och möjlighet, kognitiva hjälpmedel, boendemiljö, tillgänglighet och trygghet

  - hjälp och stödinsatser som samhället kan erbjuda, tredje sektorn

  - lagstiftning och riktlinjer styr vården av äldre

  - riktlinjer för äldreomsorgen.

  Tidpunkt: Vårterminen 2022

  Antal närträffar: 4

  Delkurs 3: Omvårdnad a v personer med kognitiv svikt 2 (200 h/ 7,5 sp)

  - omvårdnadsbehov och utmaningar relaterat till kognitiv svikt: Nutrition och munhälsa, hygiensituationer, aktivitet och rörelse, smärta, BPSD, palliativ vård, sexualitet

  - meningsfull tillvaro: Syn på vad ett meningsfullt liv är, att utnyttja levnadsberättelsen, att främja delaktighet i vardagen, musik som stöd för kommunikation och rörelse.

  Tidpunkt: Vårterminen 2022

  Antal närträffar: 4

  Delkurs 4: Medarbetarskap/ ledarskap och utvecklingsarbete (267 h/ 10sp)

  - att vara god förebild i vården av personer med kognitiv svikt

  - utvecklingsarbete: att på ett undersökande och utvecklande sätt använda de senaste metoderna för att komma med motiverade förslag på hur arbetsmiljön kan utvecklas. Att sakkunnigt dela med sig av kunnande.

  Tidpunkt: augusti och september 2022

  Antal närträffar: 3

  Övrig information

  Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta:

  Överlärare Erika Boman (utbildningens innehåll och genomförande)

  e-post: erika.boman@ha.ax tfn. 018-537783 fr.o.m. 5.8.2021

  Planerare Pia Sjöstrand (anmälan och administration)

  e-post: pia.sjostrand@ha.ax tfn. 018-537713 fr.o.m. 16.8.2021

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

  Fortbildningskurs
  04.03.2021
  07.03.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är

  enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 230€+ moms

  Vid minst 12 deltagare 200€+ moms

  Vid minst 15 deltagare 165€+moms

  Kurstider

  Torsdag 4.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

  Fredag 5.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

  Måndag 29.3.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Tisdag 30.03.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Tisdag 20.4.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Onsdag 21.4.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Hösten 2021:

  Torsdag 30.9.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Fredag 1.10.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Torsdag 28.10.2021 kl. 08:00-16:00 (online via Meet)

  Fredag 29.10.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Torsdag 18.11.2021 kl 08:00-16:00

  Fredag 19.11.2021 kl 08:00-16:00

  OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.03.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgift €

  230

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig även till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen

  betydelse som handledare.

  Under utbildningen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,

  etiska aspekter på handledning samt återkoppling och

  bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:

  - kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning

  - förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling

  - förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete

  - ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

  - insikter i den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen.

  Innehåll

  Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

  - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

  - litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)

  - integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta

  - vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg

  - pedagogik, reflektion och handledarrollen

  - handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

  - betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

  Arbetssätt

  Utbildningen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur

  litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Ubildningen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd

  utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad.

  Examination

  Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Vt22 Akutsjukvård -introduktion

  Fortbildningskurs
  08.03.2022
  11.02.2022
  8
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt22 Akutsjukvård -introduktion

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

  Kursram

  Kursen omfattar olika delar av akutsjukvård. Bla konceptet ABCDE, prioritering, teamwork och en introduktion i Forensisk omvårdnad.

  Efter avslutad kurs har deltagaren en ökad kunskap om hur man enklare skall kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten.

  Kurstider

  Tisdag 8.3.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag 9.3.2022 09:00-12:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.02.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  105

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av en akut sjuk patient. Därtill övar vi på hjärt lung räddning och defibrillatorn. Deltagarna ska kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård. Deltagaren ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.

  En introduktion i Forensisk omvårdnad ingår i kursen.

  Målgrupp

  Den här kursen riktar sig till sjukvårdspersonal som i sitt yrkesliv vill ha en uppdatering av akutsjukvård, prioriteringar samt ABCDE-konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den

  icke-akuta patientens omhändertagande.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - teorigenomgång av konceptet ABCDE samt praktiska övningar

  - teamwork och rapportering enligt SBAR på fiktiva patientfall

  - introduktion till Forensisk omvårdnad och traumatologin

  - HLR och defibrillator övning

  - Digital simuleringsprogram "Body Interact".

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn SimMan 3G som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.100% deltagande i kursen, deltagaren får ett intyg efter kursens avslutning

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial: www.vardhandboken.se

  Videomaterial med olika innehåll

  Vårdsimulator SimMan3G

  Material för praktiska övningar

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar doktorand, spec.ssk./fil mag. Anna Lundberg som arbetat 13 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar idag vid Högskolan på Åland/sjöfart/vård som lektor och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i hälso- och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Anna är doktorand vid Umeå universitet och forskar om hälsovårdare/sjukskötare ute i skärgården och dennes kliniska beslutsfattande.

  Den andra föreläsaren är Ann Kvarnström, som är specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad och har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Vt22 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Yrkeshögskolekurs
  28.03.2022
  09.03.2022
  15
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt22 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  Närstudier:

  måndag 28.3.2022 kl. 18:00-21:30

  tisdag 29.3.2022 kl. 18:00-21:30

  måndag 4.4.2022 kl. 18:00-21:30

  tisdag 5.4.2022 kl. 18:00-21:30

  måndag 11.4.2022 kl. 18:00-21:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  - känna till och tillämpa självständigt relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt

  - ha kunskap om samtalstekniker och upptagning av anamnes i misstanke om våldssituationer

  - ha kunskap om spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp

  - ha kännedom kring grundprinciperna gällande provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi inom ämnet

  - ha kunskap om att kunna beskriva krisreaktioner, både akuta och kroniska

  - ha kunskap gällande olika aktörers ansvarsområden i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman

  - ha kännedom kring att samordna resurser medicinskt, psykologiskt, och rättsligt i samband med att ett brott har begåtts och kunna samverka med andra aktörer inom området.

  Innehåll

  Relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

  Samtalstekniker och upptagning av anamnes i situationer där misstanke om våld och brott finns.

  Spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp.

  Provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi.

  Krisreaktioner, både akuta och kroniska.

  Identifikation om olika parters ansvarsområden/arbetsuppgifter som sker i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman.

  Olika resurser inom både medicinska, psykologiska, och rättsliga kontextet och samverkan mellan dessa.

  Arbetssätt

  Obligatoriska föreläsningar som består dels av teori, gruppdiskussioner, praktiska övningar, självstudier samt examination i form av en hemuppgift.

  100 % närvaro krävs för godkänd kurs. Vid frånvaro får den studerande en individuell kompletterande studieuppgift av kursledaren.

  Examination

  Examinationen sker genom en individuell studieuppgift som inlämnas till examinator på utsatt tid. Innehållet i examinationsuppgiften är enligt kursinnehållet som presenterats i kursen.

  Litteratur

  Förundersökningslagen (805/2011). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110805

  Hedrenius, S., & Johansson, S. (2016). Krisstöd. Vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Stockholm: Natur och kultur.

  Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Isdal, P. (2017). Meningen med våld. (2. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Koskinen, L., Likitalo, H., Aho, J., Vuorio, O., & Meretoja, R. (2014). The professional competence

  profile of Finnish nurses practising in a forensic setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(4), 320-326. doi: 10.1111/jpm.12093

  Lange Thomsen, J. (2006). Rättsmedicin. Stockholm: Liber.

  Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P., & Paavilainen, E. (2010). Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Scandinavian

  Journal of Caring Sciences, 24(4), 638-647. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2009.00754.x

  Lynch, V. A., & Duval, J. B. (2011.) Forensic nursing science. (2. ed.). St. Louis: Mosby/Elsevier. (utvalda delar).

  Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK). (2011). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (2010:4). Hämtat från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/492/nck-rapport-att-fraga-om-valdsutsatthet-som-en-del-av-anamnesen-2010-4.pdf#__utma=1.1486299927.1570097249.1570608644.1571037352.3&__utmb=1.3.10.1571037352&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1570537741.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121920651

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2008). Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. (2008:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/483/nck-handbok-nationellt-handlingsprogram-sexuella-overgrepp-2008-rev2010.pdf#__utma=1.573362438.1569244898.1569244898.1569246704.2&__utmb=1.1.10.1569246704&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1569246704.2.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=106075523

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2016). Våld mot äldre kvinnor: En forsknings- och kunskapsöversikt. (2016:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/512/nck-rapport-vald-mot-aldre-kvinnor-2016-1.pdf

  Olsson, J., & Kupper, T. (2009). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm: Jure förlag.

  Rahmqvist, J. (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Växjö, Linnaeus University Dissertations ; 337/2018). Hämtad från http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262268/FULLTEXT01.pdf

  Socialstyrelsen. (2016). Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (Artikelnummer 2016-6-37). Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf

  Strafflagen (39/1889). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001

  World Health Organization. (2005). WHO multi-country study on womens health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and womens responses. Retrieved from https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/

  van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female patients after intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 50(1), 94-103.

  doi: 10.1080/10376178.2015.1010254

  Övrig information

  Som examinator på kursen fungerar doktorand, FM i vårdvetenskap, spec.sjukskötare Anna Lundberg.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Vt22 Handledarutbildning för sjukskötare -att utvecklas som handledare

  Fortbildningskurs
  02.03.2022
  07.02.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt22 Handledarutbildning för sjukskötare -att utvecklas som handledare

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  Onsdag 2.3.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 3.3.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 31.3.2022 kl 08:0016:00

  Fredag 1.4.2022 kl 08:00-16:00

  Måndag 25.4.2022 kl 08:00-16:00

  Tisdag 26.4.2022 kl 08:00-16:00

  Närstudietillfälle 4-6: Hösten 2022

  Höstens kurstider meddelas innan sommaren.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.02.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  400

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig även till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen

  betydelse som handledare.

  Under utbildningen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,

  etiska aspekter på handledning samt återkoppling och

  bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:

  - kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning

  - förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling

  - förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete

  - ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

  - insikter i den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen.

  Innehåll

  Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

  - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

  - litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)

  - integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta

  - vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg

  - pedagogik, reflektion och handledarrollen

  - handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

  - betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

  Arbetssätt

  Utbildningen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur

  litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Ubildningen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd

  utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad.

  Examination

  Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

Om universitets- & högskolekurser

Universitets och högskolekurser
Universitets-, högskole- och yrkeshögskolekurser är kurser som ingår i utbildningsutbudet vid universitet och högskolor utanför och på Åland.
Läs mer

Om fortbildningskurser

Fortbildningskurserna är professionella tilläggsutbildningar riktade till specifika yrkeskategorier.
Läs mer

Om seminarier & föreläsningar

Seminarier och föreläsningar
Vi ordnar seminarier och öppna föreläsningar om olika teman och aktuella händelser.
Läs mer

Om sjöfartskurser

Fortbildningskurser för sjöfarten ordnas i samarbete med Alandica Shipping Academy.
Läs mer