Hoppa till innehåll

Distansstudier för hälsovårdarexamen (60 sp)

En behörighetsgivande utbildning till hälsovårdare kommer att starta vid Högskolan på Åland i januari 2024 i samarbete med Yrkeshögskolan Arcada. De båda högskolorna ingick i april 2022 ett femårigt samförståndsavtal med syfte att utveckla nya sätt att dela kunskap, resurser och kompetenser mellan högskolorna.

Utbildningen är beställd och finansierad av Ålands landskapsregering och ska möta behovet av hälsovårdare på Åland. Till utbildningen kommer denna gång att antas maximalt 8 studerande. För att utbildningen ska starta krävs minst 5 antagna studerande.

Studierna riktar sig till personer registrerade i Valviras register över yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården och innehar någon av examensbenämningarna sjukskötare (YH), barnmorska (YH) eller förstavårdare (YH).

Utbildningen omfattar totalt 60 studiepoäng vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Utbildningen genomförs på tre terminer á 20 sp och ges som distansstudier via Arcada med enstaka närstudietillfällen på Åland. Studierna är upplagda så att det ska vara möjligt att samtidigt arbeta åtminstone deltid. Vid behov ska det vara möjligt att genomföra studierna på fyra terminer. Hälften av studierna genomförs som verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och samordnas av Högskolan på Åland. Under praktikperioderna kan det i vissa fall vara aktuellt med tjänstledighet från arbetet.

Hur kan jag bli antagen till utbildningen för hälsovårdarexamen (60 sp)?

Utbildningen är beställd och finansierad av Ålands landskapsregering och ska möta behovet av hälsovårdare på Åland.
Ansökan om plats på utbildningen sker i särskild ansökan på www.open.ax (ansökan stängde 17.9). Utbildningen riktar sig till dig som har en tidigare YH-examen inom vård, dvs innehar någon av examensbenämningarna sjukskötare (YH), barnmorska (YH) eller förstavårdare (YH). Tidigare arbetserfarenhet inom vårdyrket kan vara meriterande.

Till ansökan ska följande uppgifter lämnas:

  • Betyg från tidigare examen.
  • Betyg från gymnasialstadiet.
  • Motivationsbrev max en A4-sida med bl.a. uppgifter om hälsotillstånd (se nedan under Övriga begränsningar)
  • Ett eventuellt utlåtande från arbetsgivare om att arrangemang har diskuterats för hur arbete och studier kan kombineras
  • Eventuellt intyg över språklig behörighet enligt högskolans språkkrav (se nedan).
  • Eventuella arbetsintyg.

En samlad bedömning görs av alla inlämnade handlingar och på basen av dessa kallar därefter Arcada maximalt 16 sökande till intervjuer som genomförs 17-18 oktober på Åland eller online.

Språkkrav

Goda kunskaper i svenska och engelska är viktiga för att du ska klara av denna utbildning. Undervisningsspråket är svenska men kurslitteratur på engelska kan förekomma.
Sökande med examen på annat språk än svenska kan påvisa sina svenskakunskaper genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasialstadiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

Övriga begränsningar

På denna uppdragsutbildning är det inte möjligt att anmäla sig som frånvarande eller ansöka om fortsatt eller förnyad studierätt.

Notera att utbildningen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (praktik) där den sökande förutsätts arbeta med minderåriga. Detta innebär att det är obligatoriskt att inför sådan praktikperiod uppvisa utdrag ur straffregistret. Intyget får inte vara äldre än 6 månader då praktikperioden inleds.

För yrkeshögskoleutbildningar som leder till en examen inom social- och hälsovård tillämpar Arcada och övriga yrkeshögskolor den sk. SORA-lagstiftningen.

I branschen finns det krav i fråga om trygghet för minderåriga samt patient- och klientsäkerhet, vilka medför begränsningar i studerandeantagningen. Det förutsätts att den som antas som studerande har de förutsättningar i fråga om hälsa och funktionsförmåga som behövs för de praktiska uppgifter och den arbetspraktik som ingår i studierna.

Därför kan en studerandes studierätt hävas om

  • hen upprepade gånger eller allvarligt har äventyrat andra personers hälsa och säkerhet i sina studier och härigenom visat sig vara olämplig för praktiska uppgifter eller praktik i anslutning till studierna, eller
  • hen inte under ansökningstiden har berättat om sin tidigare hävning av studierätt på grund av funktionsförmåga, hälsotillstånd eller säkerhetsskäl.

Den sökande ska på högskolans begäran lämna uppgifter om beslut gällande hävning av studierätten.

Ytterligare uppgifter ges på följande webbsidor:

Gemensam ansökan till högskolor: Begränsningar vid antagning av studerande till högskolor

Yrkeshögskolornas branschspecifika krav på hälsa och funktionsförmåga

Besked om antagning

Arcada ger besked om antagning i slutet av oktober månad 2023.
Sökande som har fått besked om antagning till studierna ska inom den tid som anges i svarsbrevet bekräfta mottagande av studieplatsen. För att utbildningen ska starta krävs att minst 5 studerande inleder sina studier inom utsatt tid. På denna uppdragsutbildning är det inte möjligt att anmäla sig som frånvarande eller ansöka om fortsatt eller förnyad studierätt.

Kostnader

Studerande som antas erlägger en avgift till Högskolan på Åland på 100 euro.

Studieplan, närstudietillfällen och praktik

En studiepoäng (sp) motsvarar 27 timmar vilket innebär att studerande behöver reservera i genomsnitt ca.15 timmar per vecka för utbildningen.

Mera information om studiernas upplägg och innehåll finns i studieplanen för utbildningen.

Närstudietillfällen vt 2024

9 januari 2024 kl. 9-15, Introduktion och folkhälsoarbete
30 januari 2024 kl. 9-13, Arbete och hälsa
6 februari 2024, halvdag (tid meddelas senare)
20 februari 2024, halvdag (tid meddelas senare)
6 mars 2024, Simulering (heldag)
19 mars 2024, Seminarium (heldag)

Praktik vt 2024

vecka 13 – 22 (2024), 4+4 veckor inom

  • öppenvård
  • företagshälsovård

Studiebesök under vecka 5 alternativt vecka 6 2024 till livsstilsmottagningen.

Studiehandledning

Under utbildningen erbjuds individuell studiehandledning. Arcada erbjuder varje vecka, med undantag för de veckor som det är närstudietillfällen, drop-in-tillfällen då studerande kan få hjälp och handledning.

Kontaktuppgifter

För mera information, vänligen kontakta open@ha.ax

Ansökan har stängt

Fler artiklar