Hoppa till innehåll

Seminarium: ”Vad ska skolan göra åt skrivandet?” + “Jorden skälver, marken gungar”

Välkommen på ett seminarium i samarbete och i samband med Mariehamns litteraturdagar 2023!

När? Fredagen den 24.3.2023 klockan 8.30 – 10.00

Var? Högskolan Norra, Neptunigatan 17

Vem? Alla intresserade, ingen förhandsanmälan, ingen avgift

Vad ska skolan göra åt skrivandet? med Annette Kronholm

Aldrig tidigare har så många skrivit så mycket för så många. Samtidigt visar nationella
undersökningar på sjunkande skrivkunnighet. Varningsklockorna ringer speciellt för de
svenskspråkiga pojkarna.

Samtidens multimodala textflöden och ökade krav på kritisk läs- och skrivkunnighet utmanar
skolans skriftpraktiker. Skolans skrivundervisning har ett uppdrag att erbjuda trygga ramar
och skriviver, som stärker de ungas läs- och skrivkompetens för ett aktivt medborgarskap.
Skrivande skola (2020-23) är ett försök att svara på de behoven.
FD Annette Kronholm är projektledare för det allfinlandssvenska projektet Skrivande skola
(2020-23). Hon är disputerad i skrivpedagogik och har lång skrivpedagogisk erfarenhet som
modersmålslärare och kurslärare i kreativt skrivande, samt som skrivhandledare och
lärarutbildare. Hon är också ordförande för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland.
Det treåriga allfinlandssvenska projektet Skrivande skola lyfter från hösten 2020 in
genrepedagogik i alla ämnen i grundläggande utbildning och på andra stadiet. Våren 2023
färdigställs det skrivpedagogiska materialet Verktygsbacken – skrivpedagogik för alla.
Bakgrunden hittas i process av kollegialt lärande och kompetensutveckling i
Topeliusgymnasiet i Nykarleby och har resulterat i Kodknäckaren 2.0. Genre och kontext i
multimodala textvärldar (2019).

“Jorden skälver, marken gungar”, att skriva självbiografiskt med Erica Eklund

Erica Eklund debuterade 2022 med den självbiografiska romanen Jorden skälver, marken
gungar. Erica är född och uppvuxen i Norrköping, Sverige och är utbildad gymnasielärare i
svenska och tyska. Efter tolv år som lärare sade hon upp sig för att starta eget företag och
arbetar sedan 2017 som lektör och författarcoach. Erica bor i Norrköping men spenderar
hela somrarna i sommarhuset i Lumparsund på Åland.

Debutromanen Jorden skälver, marken gungar handlar om människan bakom missbruket.
Pappa Uffe var alkoholist redan innan Erica föddes och i boken vill hon visa att han var så
mycket mer än en missbrukare på en parkbänk men också hur det kan vara att vara barn till
en alkoholist.  I föreläsningen varvas frågor kring att skriva självbiografiskt med berättelsen
om hur och varför boken behövde bli skriven.

Fler artiklar