Hoppa till innehåll

Utbildning för daghemsföreståndare och rektorer

En behörighetsgivande utbildning för daghemsföreståndare och rektorer i grundskola arrangeras på Åland. Utbildning startar juni 2021 och avslutas i mars 2022.

Utbildningsledarskap, 25 sp

Utbildningen motsvarar behörighetskraven för rektorstjänst (F986/1998) och rektorsbehörighet och behörighet för daghemsföreståndare på Åland (LF99/2020).

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till socionom YH, lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1 januari 2021.

Innehåll

Utbildningen är 25 studiepoäng (sp) och pågår under två terminer. Den består av både närstudietillfällen och distansföreläsningar via Zoom. Samtliga prestationer dokumenteras i en personlig portfolio som byggs upp under studiernas gång. Varje utbildningstillfälle innefattar föreläs­ningar, diskussioner och reflektionsuppgifter (enskilt och gruppvis). Mellan utbildningstillfällena genomför deltagarna process- och litteraturupp­gifter som redovisas och diskuteras vid följande tillfälle.

Ett detaljprogram sänds till de personer som antas till utbildningen.

I utbildningen ingår följande helheter:

  • Ledarskap 10 sp
  • Utbildningsförvaltning 10 sp
  • Prakticum 5 sp

Tidpunkt

Utbildningsstarten sker på distans 10-11 juni 2021 (via Zoom). Följande närstudietillfälle är 9-10 augusti 2021. Utbildningen avslutas i mars 2022.

Ort

Närstudierna arrangeras vid Högskolan på Åland, Mariehamn

Avgift

100 euro

Anmäl dig senast 16 april

Du anmäler dig via webbanmälan senast den 16 april 2021.

Bland alla som anmält sitt intresse antas 25 personer till utbildningen baserat på urvalsförfarande. 12 deltagare från grundskola och 13 deltagare från dagvården. Meddelande om antagning sänds snarast möjligt efter anmälningstidens utgång.

Kontaktpersoner

Högskolan på Åland: Bo Nygård, enhetschef, bo.nygard@ha.ax

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi: Torbjörn Sandén, direktör,  torbjorn.sanden@abo.fi

Arrangörer

Utbildningen ordnas av Öppna högskolan i samarbete med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

Information om utbildningen

För mera info om utbildningen se abo.fi/utbildningsledarskap-aland

Fler artiklar

Kastelholmssamtalen 30.3 online

I år bjuder Ålands fredsinstitut in alla intresserade till helt digitala Kastelholmssamtal med temat ”Krig, fred och miljö”. Samtalet sänds måndagen den 30 mars klockan…
Läs mer

Information om coronaviruset

På grund av rådande pandemi kan det bli ändringar i våra kurser. En del av kurserna kan komma att ges online medan andra vid behov…
Läs mer