Information om coronaviruset

På grund av rådande pandemi kan det bli ändringar i våra kurser. En del av kurserna kan komma att ges online medan andra vid behov skjuts upp.

För de kurser som ges på plats finns särskild information om säkerheten.

Mera detaljerad information om hur högskolan i övrigt påverkas, bl.a. bibliotek och andra stödfunktioner, finns på www.ha.ax.