Hoppa till innehåll
Kursdeltagare i grupp

Öppna högskolan är öppen för dig!

Gå kurserna hemma på Åland – slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Titta på vårt kursutbud – de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Vt23 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  15.11.2022
  31.05.2023
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt23 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  11.11.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att skickas i två fakturor: den ena från oss för terminsavgiften 40€, och den andra från Åbo Akademi för Öppna universitetsavgiften/termin 50€.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  16.01.2023
  21.12.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 16.1.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 13.2.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 27.2.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 13.3.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 27.3.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om uppkomst, igenkännande och fenomen runt arbetsplatsmobbning. Metoder för förebyggande och bearbetande av mobbning på arbetsplats, samt rehabiliteringsprocesser efter mobbning behandlas.

  Innehåll

  Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället. Obligatorisk närvaro 75%.

  Litteratur

  Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

  Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House. 978-91-7005-388-7.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Utmattningssyndrom

  Universitetskurs
  03.04.2023
  19.03.2023
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Utmattningssyndrom

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  OBS! Kursen är fullsatt och har folk på kö! Om du inte ämnar gå vänligen avanmäl dig så kan någon annan från kön få din plats. Mejla i så fall open@ha.ax.

  Kurstider

  måndag 3.4.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 17.4.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 8.5.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 22.5.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 29.5.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter: Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

  Innehåll

  Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 75%.

  Litteratur

  Maslach, C. & Leiter, M.P. 2000. Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och kultur.

  Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

  Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

  Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Informationssystem - Vt23 Digital affärsanalys

  Universitetskurs
  03.03.2023
  14.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt23 Digital affärsanalys

  Föreläsare

  Universitetslärare, PD Heikkilä Markku /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats (obs tiderna):

  fredag 10.3.2023 kl. 18:00-21:15

  lördag 11.3.2023 kl. 9:00-12:15

  fredag 17.3.2023 kl. 18:00-21:15

  lördag 18.3.2023 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en avklarad kurs bör den studerande kunna

  - utnyttja data och dataanalys i digital affärsomgivning (Business Analytics) samt känna grunderna för användningen av moderna analysverktyg

  - använda data och databaser som verktyg för beslutstöd samt bearbeta data och utnyttja explorativ dataanalys med visualiseringar

  - utnyttja deskriptiv analytik

  - förstå hur prediktiv analytik genomförs och används som beslutstöd.

  Innehåll

  Kursens syfte är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper i analys av data som produceras och utnyttjas i modern, digital affärsomgivning samt introducera studeranden till de begrepp och verktyg som möjliggör digital affärsanalys.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter. Moodle används som lärplattform.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Vt23 Användarcentrerad service

  Universitetskurs
  27.02.2023
  15.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt23 Användarcentrerad service

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 27.2-30.4.2023.

  Obligatorisk nätträff via Zoom sätts in i slutet av kursen.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter

  - Ökad förståelse för olika typers informationsbehov och informationsbeteenden.

  - Fördjupad teoretisk och praktisk insikt i utveckling av kundanpassade informationstjänster.

  - Insikt i pedagogiska teorier och praktisk tillämpning av dessa i användarutbildning.

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - Kritiskt analysera olika typer av informationsbehov och informationsbeteenden ur ett teoretiskt

  perspektiv.

  - Ha insikter i tillämpning av teori för utveckling av kundanpassade informationstjänster.

  - Tillämpa grundläggande pedagogiska teorier i användarutbildning.

  Allmänfärdigheter:

  Teamarbete, kommunikativa färdigheter

  Innehåll

  - Teoretisk analys av informationsbehov och informationsbeteende.

  - Tillämpning av teori och metoder för utveckling av individanpassade informationstjänster.

  - Olika kundgrupper och bemötande av dessa.

  - Pedagogisk teori och metodik med tonvikt på användarutbildning.

  Kursens innehåll berör t.ex. de FN:s hållbarhetsmål som gäller säkerställandet av tillgång till

  grundläggande tjänster, inkludering och deltagande i samhället.

  Arbetssätt

  Moodle används som lärplattform.

  Litteratur

  Författare: Fisher, Karen E., Erdelez, Sandra and McKechnie, Lynne (Eds.). Förlag: Information Today Upplaga/år: 2005 Titel: Theories of Information Behaviour ISBN/ISSN: 1-57387-230

  Författare: Case, Donald O. Given, Lisa M. Förlag:Emerald Group Publishing Limited. Upplaga/år Fourth edition, 2016 Titel: Looking for information : a survey of research on information seeking, needs and behaviour Tilläggsinformation: Nätpublikation, tillgänglig via Åbo Akademis bibliotek. Den tryckta boken (2012) kan användas i kursen.

  Författare: Almgren, Päivi och Jokitalo, Päivi Förlag: BTJ År: 2011 Titel: Biblioteket i världen – en inspirationsbok ISBN: 9789170187094

  Författare: Hanse?n, S-E, Forsman, L. (red.) Förlag: Studentlitteratur År: 2011 Titel: Allmändidaktik : vetenskap för lärare. Kap. 7 Lärande och lärandemiljöer s. 155-184 ISBN: 978-91-44-05783-5

  Författare: Crane, B.E. Förlag: Rowman Littlefield Publishers År: 2017 Titel: How to Teach: A Practical Guide for Librarians ISBN: 9781538104149 Tilläggsinformation: Nätpublikation, tillgänglig via Åbo Akademis bibliotek.

  Tilläggsinformation: Valda delar används i kursen, dessutom övrigt material.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Vt23 B2B-industriell marknadsföring i en internationell kontext

  Universitetskurs
  20.03.2023
  26.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt23 B2B-industriell marknadsföring i en internationell kontext

  Föreläsare

  ED Nyholm Monica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Nätkurs som pågår under tiden 20.3-15.5.2022

  Obligatoriska nätträffar:

  måndag 20.3.2022 kl. 18:00-19:30

  måndag 17.4.2022 kl. 18:00-19:30

  måndag 15.5.2022 kl. 18:00-19:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - förklara betydelsen och tillämpningen av konceptet B2B-marknadsföring

  - förstå de grundläggande skillnaderna mellan B2B- och B2C-marknadsföring

  - beskriva den internationella affärsmiljöns inverkan på B2B-marknadsföringen - utvärdera och jämföra affärsmiljön i olika geografiska regioner på en allmän nivå.

  Innehåll

  På kursen skapar vi en förståelse för industriell marknadsföring och diskuterar effekterna av beroendet mellan olika geografiska marknadsområden ur ett globalt perspektiv.

  Marknadsföringens grunder breddas till ett B2B-perspektiv som inkluderar en internationell dimension och fokuserar på internationella leveransnätverk, utläggning och utländska direktinvesteringar. Deltagarna gör övningar där terminologin ska förklaras och modeller för analys av industriell marknadsföring och företagens internationella verksamhet tillämpas.

  Examination

  Arbetsuppgifter som görs under kursens lopp.

  Litteratur

  Brennan, R., Canning, L., & McDowell, R. (2020). Business-to-business marketing (5th ed.). SAGE Knowledge, Oxford.

  (Upplaga 4 från år 2013 finns tillgänglig som e-bok via ÅAs bibliotek.)

  Övrigt material enligt överenskommelse med examinatorn.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 13.5.2023

  Prov
  13.05.2023
  03.05.2023
  20
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 13.5.2023

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 13 maj 2023 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.05.2023

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 4.3.2023

  Prov
  04.03.2023
  22.02.2023
  20
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 4.3.2023

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 4 mars 2023 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.02.2023

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Kommunikation - Vt23 Ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering

  Fortbildningskurs
  04.05.2023
  03.04.2023
  40
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt23 Ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Målet med ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och andra rusmedel på serveringsplatser och att motverka överservering och servering till minderåriga. Färdigheter i att hantera de situationer och konflikter som kan uppstå i samband med avvisanden främjar detta mål.

  Enligt 56 § alkohollagen (FFS 1102/2017) ska den plan för egenkontroll som tillståndshavaren upprätthåller innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i 1 § alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

  Enligt 5 § i landskapsförordningen (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol, ska en plan för egenkontroll omfatta hur tillståndshavaren säkerställer att personalen har tillgång till aktuell kunskap om metoder om hantering av de risker som beskrivs i 56 § alkohollagen.

  Kurstider

  Torsdag 4.5.2023 kl 08:30-16:00

  Första anmälan

  03.03.2023 kl. 13:00

  Sista anmälan

  03.04.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  40

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddgskaffe med tilltugg.

  Deltagaravgiften är oberoende av om du deltar i kursen som helhet eller i dess olika delar.

  Inledning

  Kursen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

  Målgrupp

  Tillståndshavare, serveringspersonal, ordningsvakter, studeranden, taxiidkare- och chaufförer, hälso- och sjukvårdspersonal, personal vid alarmcentralen, polismyndigheten och gränsbevakningen samt övriga intresserade.

  Mål

  Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om metoden ansvarsfull alkoholservering och om konflikthantering. De insikter och färdigheter som kursen förmedlar kan även vara till nytta för yrkespersoner i andra verksamheter än serveringar, i vilka alkohol eller andra rusmedel förekommer.

  Innehåll

  Program:

  Kl 08.30

  ÅMHM:s arbete i korthet,

  Camilla Nyberg-Selander

  Kl 09.00

  Ansvarsfull alkoholservering, kunskap om alkohol & droger i krogmiljö,

  Danielle Talaee Mofrad & Kristin Feltmann, STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

  Kl 10.00 Kaffeservering

  Kl 10.15

  Ansvarsfull alkoholservering, kunskap om alkohol & droger i krogmiljö,

  Danielle Talaee Mofrad & Kristin Feltmann, STAD

  Kl 11.45-12.45 Lunch (valfri plats och på egen bekostnad)

  Kl 12.45

  Konflikthantering, Henrik Mattsson, CUAB

  Kl 14.00 Kaffeservering

  Kl 14.15-16.00

  Konflikthantering, Henrik Mattsson, CUAB

  Kl. 16.00

  Utvärdering

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Vt23 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  13.03.2023
  14.02.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt23 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut samt YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Måndag 13.03.2023 kl 09:00-14:00

  Tisdag 21.03.2023 kl 09:00-14:00

  Tisdag 28.03.2023 kl 09:00-14:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  235

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som i sitt arbete har svåra samtal med personal, patienter, klienter, kunder, ungdomar eller föräldrar. Kursen passar både dig som arbetar operativt och dig som har en ledande roll i ditt arbete.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal.

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

  - samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring.

  Innehåll

  Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen i svåra samtal.

  I utbildningen lär du dig därför först känna dina egna reaktionsmönster, för att sedan öva på kommunikationstekniker. Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Vi behandlar bland annat:

  – vad är ett svårt samtal

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – stresshantering

  – vikten av empati

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, Nonviolent Communication, Motivational Interviewing och annan vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt23 Introduktion till krispsykologi

  Universitetskurs
  17.03.2023
  22.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt23 Introduktion till krispsykologi

  Föreläsare

  Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 17.3.2023 kl.17:00-21:00

  lördag 18.3.2023 kl. 9:00-16:15

  söndag 19.3.2023 kl.9:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi

  - kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn, ungdomar och vuxna ser ut

  - kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.

  Innehåll

  Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna, samt grunder kring sorgearbete och behandlingsmodeller igenom.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Raundalen, M. & Schulz, J-H. 2007. Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris. Studentlitteratur.

  Dyregrov, A. 2012. Barn och trauma. Studentlitteratur.

  Fahrman, M. 1993. Barn i kris. Studentlitteratur.

  Saari, S. 2000. Kuin salaama kirkkaalta taivaalta. Otava. (behandlas under kursen).

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Litteraturvetenskap - Vt23 Litteratur och lust

  Universitetskurs
  03.04.2023
  27.03.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap - Vt23 Litteratur och lust

  Föreläsare

  Docent, FD Möller-Sibelius Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursstart på Moodle måndagen den 3.4.2023

  Närstudier på plats:

  fredag 5.5.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 6.5.2023 kl. 9:00-13:00

  fredag 2.6.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 3.6.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  I kursen behandlas föreställningar om kärlek och lust i litteraturen från mitten av 1800-talet fram till idag, med nedslag i franska, ryska, engelska och amerikanska prosaverk. Fokus ligger på framställningen av kvinnans begär och på frågor kring kropp, frihet, gränser, klass, språk och makt. Utgående från sociologiska, idéhistoriska, psykoanalytiska, filosofiska och feministiska perspektiv diskuteras vilka förändringar som skett över tid och vilka konstanter som finns i föreställningarna om kärlek och erotik i skönlitteratur, inte minst i förhållande till moderniteten. Det kvinnliga begärets koppling till skrivande tas upp, liksom litteraturvetenskapens möjligheter att analysera erotikens estetiska och etiska aspekter.

  Arbetssätt

  Seminarier och diskussioner. Litteraturläsning, Moodle används som kursplattform.

  Examination

  Aktivt deltagande, uppgifter, essä.

  Litteratur

  Skönlitteratur

  Flaubert Gustave, Madame Bovary (1857)

  Tolstoj Leo, Anna Karenina (1875-77)

  D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover (1928)

  Barnes Djuna, Nightwood (1936)

  Sagan Franꞔoise, Bonjour tristesse (1954)

  Jong Erica, Fear of Flying (1973)

  Duras Marguerite, Älskaren (1984)

  Nelson Maggie, The Argonauts (2015)

  Annie Ernaux, En flickas memoarer (2016)

  Sekundärlitteraturen finns tillgänglig på Moodle.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Vt23 Grundkurs i organisation och ledning

  Universitetskurs
  16.01.2023
  08.01.2023
  36
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Vt23 Grundkurs i organisation och ledning

  Föreläsare

  TD Inkinen Heli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet under tiden 16.1 - 10.3.2023.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Vad handlar organisation och ledning om? Vad är egentligen en organisation? Vilka typer av organisationer existerar och varför finns de? Vilken roll spelar mål, strategi, struktur, kultur, ledarskap, HRM, grupper, arbete och förändring i dagligt arbete i organisationer? Hur kan vi förstå och analysera det arbete som sker i organisationer?

  Mål

  Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  - självständigt diskutera centrala begrepp inom forskningsområdet organisation och ledning

  - tillämpa begreppen i analyser av organisationer

  - beskriva organisatoriska praktiker och processer.

  Innehåll

  Kursen behandlar grundläggande perspektiv och praktiska färdigheter inom organisation och ledning. Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet sker, de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet, samt grundläggande färdigheter för att genomföra organisationsanalyser.

  Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, så som organisation, strategi, struktur, kultur, ledning, arbete, hållbarhet och förändring. Kursen går även igenom de grundläggande praktikerna och teorierna i fältet i syfte att skapa förståelse för organisation och ledning som ett mångdimensionellt och sammansatt forsknings- och praktikfält.

  Arbetssätt

  Lärplattformen Moodle används för material och arbeten. Zoom-föreläsningar. Arbete i grupp.

  Litteratur

  Titel: Organisering och ledning Författare: Forslund Magnus Upplaga: 2019 Liber ISBN: 978-91-47-128661-7

  Övrigt material: Artiklar och övrigt material enligt anvisningar.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Uppdragsutbildning
  31.01.2023
  20.12.2022
  40
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Obs! Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 40.

  Om fortbildningen blir fullsatt kommer en gallring utgående från distrikt göras för att få en så stor spridning som möjligt.

  Kurstider

  Modul 1: (närstudier)

  Tisdag 31.1.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 2: (närstudier)

  Måndag 13.3.2023 kl. 09:00-16:00

  Modul 3: (online via Zoom)

  Onsdag 5.4.2023 kl 13:00-16:00

  Fredag 5.5.2023 kl 12:00-15:00

  Tisdag 23.5.2023 kl 09:00-12:00

  Modul 4: (närstudier)

  Måndag 4.9.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 5: (närstudier)

  Tisdag 7.11.2023 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  09.11.2022 kl. 08:00

  Sista anmälan

  20.12.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  Inkl. för och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Fortbildningen är avsedd för skolpersonal i den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet på Åland.

  Mål

  Målsättningen är att ge skolpersonalen kompetens och modeller för att förstå sambanden mellan elevers hälsa och lärande, relationers betydelse för trivsel och inlärning samt förståelse och redskap för hur man kan hantera stress på elev- och lärarnivå och stärka förmågan till resiliens.

  Deltagarna får ta del av en tydlig kunskapsbas för vad arbete med hälsofrämjande arbete i skolsamfundet innebär. Deltagarna får också ny kompetens och färdigheter i att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur och handledningsberedskap inom områdena hälsa,

  skolnärvaro, motivation, och lärande.

  Innehåll

  Fortbildningen omfattar fem moduler:

  Modul 1: (närstudier)

  Att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan

  Utbildare: Petri Partanen & CLL

  För att skapa ett ”hela skolan”- perspektiv går vi igenom förebyggande arbete, forskning kring skolanknytning och närvaroarbete och diskuterar relationsarbetet som en grundbult i en välmående skola. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för

  diskussionerna på plats.

  Datum: 31.1.2023

  Modul 2: (närstudier)

  Relationsanalys

  Utbildare: Harry Lunabba HYI & CLL

  Vi fokuserar på relationsbaserat arbete för implementering av relationsperspektiv, analys med egen anknytning och praktiska uppgifter.

  Under föreläsningen presenteras teoretiska utgångspunkter samt begrepp för relationsbaserat arbete, samt hur ett relationsperspektiv kan sammankopplas med ett systemiskt arbetssätt i arbete

  med barn, ungdomar och familjer. Deltagarna arbetar i par med att göra en analys av relationer med anknytning till någon nuvarande

  eller tidigare barn- / ungdomsgrupp. Dagen avslutas med en genomgång om hur relationer kan utvecklas och byggas upp, samt diskuterar vi olika strategier och tillvägagångssätt kring svåra och utmanande relationer och situationer. Harry Lunabba och utbildningsplaneraren från CLL deltar båda i tillfället på plats.

  Datum: 13.3.2023

  Modul 3: (Online via Zoom)

  Hjärnan, inlärning och motivation

  Utbildare: Anna Tebelius-Bodin, Anna Widlund, Petri

  Partanen

  För att kunna jobba förebyggande och långsiktigt med elevers motivation erbjuds tre webbinarier om hjärnan och inlärning och motivation.

  Vi behandlar följande teman:

  - utvecklingsdynamiken mellan skolrelaterat välbefinnande och skolframgång.

  - vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation

  - elevers metakognition och motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet.

  Modulens samtliga träffar arrangeras som webbinarium à 3 h.

  Datum: 5.4, 5.5 och 23.5.2023.

  Modul 4: (närstudier)

  Tillgänglighetsperspektiv på elevers varierande ”ryggsäckar”

  Utbildare: Petri Partanen &CLL

  Vi synar elevers möte med undervisningen och skolans vardag ur ett tillgänglighets- och närvaroperspektiv. Vi har som mål att öka elevers medvetenhet om studiestrategier och självreglering och får en introduktion till PASS-teorin för att förstå variationer i elevers förmågor i lärandet. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för diskussionerna på plats.

  Datum: 4.9.2023

  Modul 5: (närstudier)

  Lärarstress, elevstress och resiliens

  Utbildare: Petri Partanen, Eva Åstrand, Arna Pellas & CLL

  Vi fokuserar på att skapa förståelse för hur man kan öka resiliens genom olika strategier, för både elever, studerande och lärare. Metoder, verktyg och praktiska övningar för att hantera lärarstress och förstärka vanor kring återhämtning i arbetsvardagen.

  Petri Partanen deltar på distans medan de övriga deltar på plats.

  Datum: 7 november 2023.

  Närstudiedagarnas struktur:

  - gemensam genomgång av reflektioner utgående från föregående tillfälle

  - genomgång och fördjupning av det aktuella studietillfällets tema

  - diskussioner och uppgifter i blandande grupper

  - genomgång av förberedande litteratur/reflektionsuppgifter inför nästa tillfälle.

  Arbetssätt

  Fortbildningen genomförs som fyra närstudiedagar och tre webbinarier via Zoom under året 2023.

  Fortbildningen föregås av en kartläggning av förhandskunskap, intressen, mm. för att kunna handleda gruppen på bästa möjliga sätt under fortbildningens lopp. Gruppen arbetar processinriktat så att det finns tid för diskussioner ledda av process- och samtalsledare. Deltagarna tar också del av litteratur (kortare artiklar/kapitel ur litteratur) som anknyter till de behandlade teman.

  Denna litteratur används både som förhandsuppgifter och/eller reflektionsfrågor att reflektera kring i förhållande till sin egen verksamhetskultur. Deltagarnas reflektioner samlas upp på en gemensam plattform och behandlas på de gemensamma träffarna.

  Eftersom vi genomför fortbildningen som en procesutbildning planeras gruppdiskussionerna och materialet i enlighet med de behov som uppkommer i gruppen.

  Övrig information

  Petri Partanen är fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi. Han har handlett och utbildat ett stort antal lärare, arbetslag, ledningsgrupper, elevhälsoteam, skolledare m.fl. runt om i Sverige, bl.a. inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Han har skrivit ett antal böcker, vetenskapliga rapporter och kunskapsöversikter om elevers hälsa, lärande och utveckling.

  Harry Lunabba, PD, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet. Hans specialområde är relationer och har mångårig erfarenhet av lärarfortbildning.

  Anna Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, är pedagog, föreläsare och författare och utbildad inom inlärningspsykologi vid Harvard University.

  Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation.

  Anna Widlund, Åbo Akademi, forskare och universitetslektor vid institutionen för specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet av forskning om elevernas akademiska välbefinnande, med särskilt fokus på skolans engagemang och utbrändhet och utvecklingsdynamiken mellan välbefinnande, prestation, motiverande övertygelser, och framtidsambitioner.

  Eva Åstrand, CLL

  Arna Pellas, CLL

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt23 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.02.2023
  25.01.2023
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för hösten är 25.8.2022.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.01.2023

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 28.2.2022.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jonas Söderlund, Åbo Akademi, +358 504797550, jonas.soderlund@abo.fi

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Fortbildningskurs
  11.05.2022
  05.05.2022
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både barn och personal inom barnomsorg.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från daghem arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Onsdag 11.5.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 12.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Tisdag 20.9.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 4: Tisdag 24.1.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

  Dag 5: Tisdag 18.4.2023 kl 13:00-16:00 (på distans) (Obs! Nytt datum och klockslag)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.05.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom barnomsorgen på Åland som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det daghem där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både barn och personalen

  - deltagarna från barnomsorgen bildar team som samarbetar mellan enheterna för att bygga upp en gemensam plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det egna daghemmet genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i det egna daghemmet

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande på daghem

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med det egna daghemmets plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från det egna daghemmets behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för daghemmets välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vårt daghemmets plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande daghem. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på det egna daghemmets plan för välbefinnande.

  Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Fortbildningskurs
  09.05.2022
  04.04.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och personal inom skola.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från skolor arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i

  fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Måndag 9.5.2022 kl 09:00-16:00

  Tisdag 10.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Måndag 19.9.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 4: Måndag 23.1.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

  Dag 5: Måndag 17.4.2023 kl 13:00-16:00 (på distans) (Obs! Nytt datum och klockslag)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.04.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom grundskolan som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både elever och personalen

  - deltagare från grundskolan bildar team från olika skolor inom sitt distrikt som samarbetar med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den egna skolan genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i den egna skolan

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande i skolan

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med den egna skolans plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från den egna skolans behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för skolans välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vår skolas plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande skolor. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på den egna skolans plan för välbefinnande.

  Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  06.02.2023
  13.01.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  EM, mental tränare Levin Anders / mental tränare Albrecht Amy

  Studiepoäng

  80

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig och genom anmälan förbinder du dig till hela utbildningen. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor.

  Kurstider

  Våren 2023:

  Måndag 6.2.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 7.2.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 6.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 7.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 27.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 28.3.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 17.4.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 18.4.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 8.5.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 9.5.2023 kl.15:00-21:00

  Hösten 2023:

  Måndag 28.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 29.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 18.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 19.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 9.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 10.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 13.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 14.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 11.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 12.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Exakta tider för det andra året meddelas senare.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.01.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  3560

  Kommentar

  Priset för utbildningen är 1780€+moms per år, dvs. 3560€+moms för båda åren. Priset inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Utbildningen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Viss studievana förutsätts.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Litteratur

  Litteratur för mental tränare, år 1:

  Arbetstböcker:

  Arbetsbok 1 – den fysiska resan

  Arbetsbok 2 – den mentala resan

  Arbetsbok 3 – Självet

  Arbetsbok 4 – Mål och motivation

  Arbetsbok 5 – Stress och rädsla

  Arbetsbok 6 – Attitydträning

  Arbetsbok 7 – Koncentration och känslomässig stabilitet

  Arbetsbok 8 – Livsglädje

  Arbetsbok 9 – Hjärnan

  Arbetsböckerna 1-9 finns som pdf som deltagarna kommer att få under utbildningen.

  Avslappning och mental träning för ett rikare liv, Eva Johansson

  Självbildsboken, Eva Johansson

  Motivations-revolutionen, Olof Röhlander & Magnus Lindwall

  Sagan om sanningen, Marianne Hallberg

  Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

  Kurslitteratur som gäller för år 2 meddelas under det första utbildningsåret.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

  Amy Albrecht är certifierad mental tränare från Folkhälsan Utbildning samt utbildad utbildare inom mental träning. Amy har tidigare jobbat inom HR kring arbetsvälbefinnandeärenden. Hon har också arbetat som yrkeslärare och handledare inom affärsverksamhet. Idag arbetar Amy förutom som

  utbildare inom mental träning också som företagare med mental träning och föreläser aktivt för företag och team.

 • Psykologi - Vt23 Stress och stresshantering

  Fortbildningskurs
  21.04.2023
  24.03.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Stress och stresshantering

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut samt YE teamledare Granberg Jonna /

  Kursram

  Utbildningen ges helt på distans.

  Kurstider

  Fredag 21.4.2023 kl 12:00-15:00

  Fredag 28.4.2023 kl 12:00-15:00

  Första anmälan

  19.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.03.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  140

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Utbildningen passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR.

  Mål

  Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om stress och verktyg för att kunna hantera såväl privatliv som arbetsliv.

  Innehåll

  Utbildningens innehåll är bl.a. följande:

  – vad är stress

  – belastning

  – arbetsmiljö och stress

  – hur påverkar stress oss

  – utmattning

  – återhämtning

  – att hitta långsiktig balans.

  Arbetssätt

  Utbildningen är en digital distansutbildning fördelad på två stycken tre timmar långa tillfällen.

  Utbildningen utgår från KBT och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt23 Vuxenneuropsykologi

  Universitetskurs
  24.03.2023
  01.03.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Vuxenneuropsykologi

  Föreläsare

  Docent Karrasch Mira /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 24.3.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 25.3.2023 kl. 9:00-13:00

  fredag 5.5.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 6.5.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studerande att:

  - besitta grundläggande kunskaper om lateralisering och lokalisering av kognitiva och emotionella funktioner hos vuxna i belysning av hjärnskador

  - kunna redogöra för teoretiskt och kliniskt viktiga symtomkomplex i klinisk neuropsykologi och relatera dessa till hjärnanatomi

  - känna till neuropsykologiska särdrag hos vanliga neurologiska sjukdomar

  - ha grundläggande insikter om ett neuropsykologiskt närmandesätt i kliniskt arbete.

  Innehåll

  Kursens mål är att ge en översikt över sambandet mellan hjärna och beteende genom att beskriva och förklara neuropsykologiska symtom som förekommer i olika neurologiska sjukdomar hos vuxna.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppövningar och självstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Valda delar av Håkan Eriksson (2001) Neuropsykologi. Liber

  Håkan Nyman & Aniko Bartfai (red. 2014) Klinisk neuropsykologi. Studentlitteratur.

  Annat material enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Vt23 Revision och intern kontroll

  Universitetskurs
  17.03.2023
  26.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Vt23 Revision och intern kontroll

  Föreläsare

  EL Aaltonen Jaana / ED Söderlund Karolina

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 17.3.2023 kl. 17:30-21:00 (närstudier på plats)

  lördag 18.3.2023 kl. 9:00-13:30 (närstudier på plats)

  fredag 31.3.2023 kl. 17:30-21:00 (på distans)

  lördag 1.4.2023 kl. 9:00-13:30 (på distans)

  fredag 14.4.2023 kl. 17:30-21:00 (närstudier på plats)

  lördag 15.4.2023 kl. 9:00-13:30 (närstudier på plats)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna

  - känna till huvuddragen i revisionslagstiftningen i Finland

  - kunna förklara begreppen god revisionssed, oberoende revision och revisionsrisk

  - kunna beskriva revisionsprocessen

  - förklara begreppet intern kontroll

  - utföra en utredning och kritiskt granska intern kontroll i ett företag enligt en internationell modell

  - analysera begreppen Corporate Governance och risk managament och deras betydelse för intern

  kontroll.

  Innehåll

  På kursen diskuteras aktuell revisionslagstiftning, god revisionssed och revisionsmetoder samt rapportering i samfund och sammanslutningar. Studerande får även insikter i hur man bygger upp interna kontroller i företagets olika funktioner och system samt kartlägger risker i verksamheten.

  Litteratur

  Titel: Revision Författare: Carrington, Thomas Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Liber

  Titel: Intern styrning och kontroll - både lönsamt och säkert Författare: Wikland, Torbjörn Upplaga: senaste upplaga Förläggare: FAR Akademi

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Rättsvetenskap - Vt23 Krediträtt

  Universitetskurs
  05.05.2023
  13.04.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt23 Krediträtt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 5.5.2022 kl.17:00-21:00

  lördag 6.5.2022 kl. 09:00-15:00

  söndag 7.5.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.04.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande behärska krediträttens och sakrättens centrala delar. Den studerande förutsätts kunna redogöra för de relevanta krediträttsliga begreppen, förklara innehållet i de normer som reglerar kreditavtal, fordringsinstrument och moderna finansieringsarrangemang. Man ska även kunna redogöra för de centrala sakrättsliga begreppen och sakrättens allmänna läror i övrigt samt normerna inom detta område. Den studerande förväntas också behärska den närmare tolkningen och tillämpningen av normerna inom krediträttens och sakrättens områden.

  Innehåll

  Avsikten med studieperioden är att behandla de juridiska problemställningar och rättsregler som gäller vid finansieringen av näringsverksamheten. Fokus ligger vid kreditgivning via penningskuld, men även andra finansieringsalternativ, såsom till exempel factoring och leasing, kommer att tangeras. Kursen fungerar även som en introduktion till olika säkerhetsarrangemang, och därför kommer även sakrättsliga frågor att behandlas.

  Kursen innefattar följande frågor och delområden:

  - kreditmarknadens organisation

  - kreditavtal som avtalstyp

  - skuldinstrument (skuldebrev, växlar, checker) avbetalningskrediter, leasing, säkerheter, framförallt pant och borgen

  - sakrätt.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Hemmo, Mika - Wuolijoki, Sakari: Pankkioikeus. 2., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2013. ISBN: 978-952-14-1636. Läses kap. III Luotonanto, VII Talletus- ja tilisopimus, VIII Maksukortit, IX Maksujenvälitys. (behandlas under kursen)

  2) Tepora, Jarno: Inledning till grunderna för sakrätten. Forum Iuris, Helsingfors universitet 2009. ISBN: 978-952-10-3765-8.

  Författningar: Handels Balk 10 kap. (3/1734)

  L om skuldebrev (622/1947)

  VäxelL (242/1932)

  RänteL (633/1982)

  L om preskription av skulder (728/2003)

  FöretagsinteckningsL (634/1984)

  L om borgen och tredjemanspant (361/1999)

  KonsumentskyddsL (38/1978) 7 och 7a kap.

  L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)

  Jordabalk (540/1995) 15-20 kap.

  L om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988)

  L om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992)

  KreditinstitutsL (610/2014)

  Betaltjänstlagen (290/2010)

  L om upplöning av sambons gemensamma hushåll (Sambolagen) (26/2011)

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Skolpsykologi - Vt23 Sexualkunskap

  Universitetskurs
  23.01.2023
  26.01.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Vt23 Sexualkunskap

  Föreläsare

  Sexualterapeut Åhman Susanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet enligt följande:

  måndagen den 23.1.2023 kl. 17:00-19:30 (via Zoom)

  måndagen den 30.1.2023 bandad föreläsning + uppgift släpps

  måndagen den 6.2.2023 kl. 17:00-19:30 (via Zoom)

  måndagen den 13.2.2023 bandad föreläsning + uppgift släpps

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med barn och unga.

  Allmänfärdigheter: Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll, att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.

  Innehåll

  Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna. Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteende behandlas, och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså upp.

  Arbetssätt

  Föreläsningar (via zoom och bandade), diskussioner, arbetsuppgifter.

  Examination

  Teoretisk uppgift och kursdagbok. Obligatorisk närvaro vid zoom-föreläsningarna.

  Litteratur

  Lundberg, P.O. 2002. Sexologi. Liber.

  Häggström-Nordin, E., & Magnusson, C. Eds. (2009). Ungdomar, sexualitet och relationer. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt23 Funktionsvariationer I

  Universitetskurs
  13.01.2023
  09.01.2023
  36
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt23 Funktionsvariationer I

  Föreläsare

  PeM Åman Ulla Stina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Det finns planer på att starta en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med ev kursstart augusti 2024.

  För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom grundskola eller barnomsorg samt ha läst minst 20 sp av grundstudierna i specialpedagogik. Denna delkurs ingår i grundstudierna. Alla fem delkurser kommer att erbjudas inom Öppna högskolan före utbildningen startar.

  OBS! Grundstudierna (25 sp), alla fem delkurser, ska vara avklarade då studierna inleds.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 13.1.2023 kl. 18:00-21:15

  lördag 14.1.2023 kl. 9:00-14:45

  söndag 15.1.2023 kl. 9:00-11:30

  fredag 3.2.2023 kl. 18:00-20:30

  lördag 4.2.2023 kl. 9:00-14:45

  söndag 5.2.2023 kl. 9:00-11:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Den studerande kan:

  - ge exempel på olika funktionsvariationer

  - redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till funktionsvariationer

  - ge exempel på pedagogiska metoder och olika stödåtgärder i daghem, skola och samhälle.

  Allmänfärdigheter: Sociala och kommunikativa färdigheter. Grundläggande analytisk förmåga.

  Innehåll

  - grundläggande kunskap om funktionsvariation och lärande i relation till denna

  - kunskap om stödåtgärder och habilitering i daghem, skola och samhälle

  - kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD,

  autismspektrumtillstånd), intellektuella funktionsnedsättningar samt särbegåvning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt gruppdiskussioner.

  Examination

  Skriftligt inlämningsarbete.

  Litteratur

  Chipumbu Havelius, A. (red.) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur

  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin (2017). Autism och

  ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm Natur och Kultur

  Akademisk.

  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhället och välfärd. Gleerups Utbildning AB.

  Kendall Carlsson, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur.

  Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: pedagogens utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen inleder ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

 • Specialpedagogik - Vt23 Specialpedagogik och inkludering

  Universitetskurs
  14.04.2023
  22.03.2023
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt23 Specialpedagogik och inkludering

  Föreläsare

  PeM Lindström Kajsa /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Det finns planer på att starta en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med ev kursstart augusti 2024.

  För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom grundskola eller barnomsorg samt ha läst minst 20 sp av grundstudierna i specialpedagogik. Denna delkurs ingår i grundstudierna. Alla fem delkurser kommer att erbjudas inom Öppna högskolan före utbildningen startar.

  OBS! Grundstudierna (25 sp), alla fem delkurser, ska vara avklarade då studierna inleds.

  Kurstider

  OBS! Inga närstudier på plats, men fasta kurstider via Zoom:

  fredag 14.4.2023 kl. 17:00-20:00

  lördag 15.4.2023 kl. 9:00-14:00

  fredag 12.5.2023 kl. 17:00-20:30

  lördag 13.5.2023 kl. 9:00-13:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska den studerande:

  - kunna definiera vad specialpedagogik är

  - kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn

  - utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen

  - ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer

  - känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare.

  Innehåll

  - kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion

  - specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet

  - kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext

  - grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola

  - studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

  Arbetssätt

  Föreläsningar med övningar & gruppdiskussioner. Moodle och zoom används.

  Examination

  Aktivt deltagande, inlämningsuppgifter/slutarbete.

  Litteratur

  Helin Henriksson, Ivarsson Borg, Norlin, Persson, Specialpedagogik i praktiken - Stöd och

  inspiration för lärare. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).

  Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. (kapitel 1) ALTERNATIVT Utgåva 1 från 2011: Specialpedagogik och funktionshinder. (kap 1).

  Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.

  Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus. (finns som e-bok vid ÅA, kapitel 1). (behandlas under kursen´)

  Westling Allodi, M. (2021). Specialpedagogik för lärare. Stockholm: Natur & Kultur (valda delar).

  Artikel: Sundqvist, C. & Lönnqvist, E. (2016). Samundervisning som inkluderande arbetssätt i skolan.

  Aktuella läroplansgrunder och lagstiftningar.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Ungdomsvetenskap - Vt23 Ungdomars psykiska hälsa

  Universitetskurs
  11.03.2023
  15.02.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap - Vt23 Ungdomars psykiska hälsa

  Föreläsare

  Speciallärare, familjepsykoterapeut Kurkiala Heikki /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats, OBS lite ändrade tider första helgen pga av flyget:

  lördag 11.3.2023 kl. 9:00-15:15

  söndag 12.3.2023 kl. 9:00-11:45

  lördag 22.4.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 23.4.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - känna till riskfaktorer för uppkomsten av psykiska störningar under ungdomsåren

  - känna till bakgrund till och symptom på de vanligaste psykiska störningarna hos ungdomar

  - känna till verktyg och åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation

  - kunna diskutera och analysera ungdomars psykiska hälsa även på individnivå utgående från rådande forskning och förståelse.

  Innehåll

  Kursens mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning och praktik om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren.

  Arbetssätt

  Närstudier, föreläsningar, diskussioner, litteraturläsning.

  Examination

  Examinationsuppgift.

  Litteratur

  Kurslitteratur:

  1. Broberg, A., m.fl. (2015). Klinisk barnpsykologi: utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.

  2. Gillberg, C., Fernell, E., Råstam, M. (2015). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur & Kultur.

  3. Hertz, S. (2011). Barn- och ungdomspsykiatri - nya perspektiv och oanade

  möjligheter. Stockholm: Studentlitteratur.

  Studiematerial:

  Artiklar:

  1. Huggett, D., Flynn, A., Jaouich, A., Taylor-Gates, M., & Davidson, S. (2017).

  Engaging Youth in a Mental Health System Improvement Initiative in Ontario:

  Developing the Be Safe Resource. Canadian Journal of Community Mental Health, 36, 121-131

  2. Bashore, L., Alexander, G. K., Jackson, D. L., & Mauch, P. (2017). Improving health in at-risk youth through Photovoice. Journal of Child Health Care, 21(4), 463-475.

  Bok: Författare: Romer, D m.fl. Förlag: New York: Oxford University Press. År: 2017. Titel: Treating and preventing adolescent mental health disorders: what we know and what we don't know: a research agenda for improving the mental health of our youth.

  Övrigt kursmaterial enligt föreläsarens rekommendationer.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Utvecklingspsykologi - Vt23 Introduktion till motiverande samtal (MI)

  Universitetskurs
  14.04.2023
  22.03.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Vt23 Introduktion till motiverande samtal (MI)

  Föreläsare

  PM, socialpsykolog Andsten Anita /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats, obs lite justerade klockslag pga flygtider:

  fredag 14.4.2023 kl. 17:30-21:15

  lördag 15.4.2023 kl. 9:00-16.30

  söndag 16.4.2023 kl. 9:00-16.00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Syftet med kursen är att ge studerande en introduktion till samtalsmetoden motiverande samtal (Motivational interviewing/MI). Efter avlagd kurs förväntas studerande kunna redovisa för samtalsmetodens grundläggande principer och teori samt beskriva och tillämpa samtalsmetodens förhållningssätt.

  Innehåll

  Kursen behandlar bland annat samtalsmetodens bakgrund och teori, det grundläggande förhållningssättet/andan, samtalets faser och struktur (engagera, fokusera, framkalla och planera), klientcentrerade samtalsredskap (bekräftande, öppna frågor, reflekterande och sammanfattningar) samt igenkännande och mötande av ambivalens, förändringsprat och motstånd. Teorin varvas med praktiskt tillämpande genom övningsuppgifter och reflektion.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, filmer, diskussioner, övningar samt motiverande samtalsövningar i par.

  Examination

  Ett Motiverande samtal som bandas och utvärderas. 80% obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Miller, W. R. & Rollnick, S. Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Natur& Kultur.

  Ortiz, L. När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur &Kultur.

  Naar-King, S., Suarez, M. & Zetterström, G. (2014). Motiverande samtal – MI: med tonåringar och unga vuxna. Studentlitteratur.

  Naar-King, S. & Suarez, M. (2011). Motivational interviewing with adolescents and young adults. Guilford Press.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är stängd

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111402 Projektledning

  ÖH-leden
  09.01.2023
  21.12.2022
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111402 Projektledning

  Föreläsare

  EM Wik Thor-Björn /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1/HM-2

  Kursstart 9.1.2023

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser

  - kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt

  - ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt

  - känna till metoder för att förbättra samarbete inom projekt.

  Innehåll

  Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete.

  Examination

  Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

  Litteratur

  Tonnquist, B. (2018 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning.

 • Registreringen är stängd

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111502 Statistik

  ÖH-leden
  10.01.2023
  21.12.2022
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111502 Statistik

  Föreläsare

  Överlärare, FD Emet Stefan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Näsrstudier dagtid med FE-1

  Kursstart 10.1.2023, avslut vecka 10.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder

  - ha kännedom om olika statistiska analysmetoder

  - kunna läsa statistik samt förhålla sig kritiskt till materialet

  - kunna utnyttja statistik i sina studier

  - kunna söka och hantera information inom den egna branschen samt kunna utnyttja dessa informationskällor

  - kunna förstå och tillämpa grundprinciperna i sannolikhetskalkyl

  (klassisk sannolikhet, kombinatorik, oberoende och beroende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats)

  - kunna använda Excel för att göra diagram, tabeller och känner också till andra statistiska beräkningar och analyser som kan göras med programmet.

  Innehåll

  - Statistiska grundbegrepp och metoder

  - Tabeller och diagram

  - Genomsnitt och spridning

  - Korrelation och regression

  - Konfidensintervall

  - Normalfördelning

  - Centrala gränsvärdessatsen

  - Statistiska test och hypotesprövning

  - Statistik med Excel

  Arbetssätt

  Föreläsningar, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3. uppl.). Studentlitteratur.

  Widjeskog, Ö. (2000). Statistik - en introduktion (4. uppl.). W-Statistik Ab.

  Byström, J. & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik (7. uppl.). Natur och Kultur.

 • Registreringen är stängd

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R041106 Hotel Operations I

  ÖH-leden
  10.03.2023
  01.03.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R041106 Hotel Operations I

  Föreläsare

  Timlärare Sjöblom Therese /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kurstart 10.3.2023, avslut 19.4.2023.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  De studerande skall efter avslutad kurs:

  - ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.

  - omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation

  - tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt på rooms division

  - kundbetjäning och servicesituationer

  - ha grundläggande kunskaper i bokningssystem och distributionssystem

  Innehåll

  Hotellets verksamhetsmiljö

  Hotellet och dess funktionella uppbyggnad

  Hotellet som arbetsplats - avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter

  Att arbeta inom roomdivision - housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning

  Bokningssystem

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.

  Praktiska övningar, studiebesök, självstudier.

  Litteratur

  Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.

  Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.

  Olsson C. (2012). Service och bemötande. Stockholm: UHR, Gästakademien.

  Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

 • Registreringen är stängd

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  ÖH-leden
  16.01.2023
  11.01.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kursstart 16.1.2023

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Den studerande förväntas efter avslutad kurs :

  - behärska grundläggande procenträkning

  - känna till företagets grundläggande funktioner och strategier

  - känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet

  - känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut inklusive nyckeltal för hållbar utveckling

  Innehåll

  1. Procenträkning

  2. Företagets funktioner, processer och strategi

  3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet

  4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring

  5. Företagets bokslut med nyckeltal för hållbar utveckling

  6. Övningar

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar, ca 80 h.

  Examination

  Obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Sellin & Partner.

  Skärvad, P-H., & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok (15. uppl. eller nyare). Malmö.

  Artikelsamling.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

 • Vård - Vt23 Bedömningar och prioriteringar enligt ABCDE

  Fortbildningskurs
  22.04.2023
  24.03.2023
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt23 Bedömningar och prioriteringar enligt ABCDE

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

  Kursram

  Kursen omfattar olika delar av akutsjukvård, bl.a. konceptet ABCDE, prioritering, teamwork och en introduktion i Forensisk omvårdnad.

  Efter avslutad kurs har deltagaren en ökad kunskap om hur man enklare skall kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten.

  Kurstider

  Lördag 22.4.2023 kl 09:00-16:00

  Söndag 23.4.2023 kl 09:00-12:00

  Första anmälan

  13.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.03.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  185

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av en akut sjuk patient. Därtill övar vi på hjärt lung räddning och defibrillatorn. Deltagarna ska kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård. Deltagaren ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.

  En introduktion i Forensisk omvårdnad ingår i kursen.

  Målgrupp

  Den här kursen riktar sig till sjukvårdspersonal som i sitt yrkesliv vill ha en uppdatering av bedömningar och prioriteringar enligt ABCDE-konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den

  icke-akuta patientens omhändertagande.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - teorigenomgång av konceptet ABCDE samt praktiska övningar

  - teamwork och rapportering enligt SBAR på fiktiva patientfall

  - introduktion till Forensisk omvårdnad och traumatologin

  - HLR och defibrillator övning

  - Digital simuleringsprogram "Body Interact".

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn SimMan 3G som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.100% deltagande i kursen, deltagaren får ett intyg efter kursens avslutning

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial: www.vardhandboken.se

  Videomaterial med olika innehåll

  Vårdsimulator SimMan3G

  Material för praktiska övningar

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar doktorand, spec.ssk./fil mag. Anna Lundberg som arbetat 13 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar idag vid Högskolan på Åland/sjöfart/vård som lektor och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i hälso- och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Anna är doktorand vid Umeå universitet och forskar om hälsovårdare/sjukskötare ute i skärgården och dennes kliniska beslutsfattande.

  Den andra föreläsaren är Ann Kvarnström, som är specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad och har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt23 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Fortbildningskurs
  24.03.2023
  03.03.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt23 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Kursram

  Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

  (Källa: Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad)

  Kurstider

  Fredag 24.3.2023 kl 17.00-21.00

  Lördag 25.3.2023 kl 09:00-17:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.03.2023

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  140

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till all sjukvårdspersonal, såsom närvårdare, sjukskötare, socialskötare och läkare, samt andra intresserade som i sitt arbete möter våldsituationer.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du:

  - ha kunskap om det kliniska arbetet kring potentiella brottsoffer inom vården och andra områden.

  - ha kunskap hur man kan läsa av skador och härleda dessa till ett eventuellt brott.

  - även ha grundläggande kunskap hur man hanterar eventuellt bevismaterial samt hur man rör sig på en eventuell brottsplats.

  - veta vilka myndigheter och instanser som kan vara bra att involvera samt vilka stödfunktioner det finns att tillgå.

  - få en inblick gällande hela händelsekedjan från att ett brott begås till ett avslut med en eventuell rättegång.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:

  - du får grundläggande kunskaper om vad forensisk omvårdnad innebär

  - du får grundläggande kunskaper om användningsområdet samt hur man kan använda denna kunskap i det kliniska arbetet

  - du får en inblick i rättsmedicin samt spårsäkring

  - du får en genomgång av brottsprocessen för de drabbade

  - du får information om Brottsofferjourens verksamhet på Åland.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner samt grupparbeten.

  Obligatorisk 100 % närvaro på föreläsningarna.

  Examination

  100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar Ann Kvarnström, specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad som har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

  Den andra föreläsaren Anna Lundberg är doktorand, spec.ssk/fil.mag som arbetat 12 år som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och utbildad som specialistsjuksköterska inom akut- och ambulanssjukvård vid Linneuniversitetet år 2010. Anna arbetar vid högskolan på Åland/sjöfart som timlärare sedan 2014 och håller kurser för externa samt skolans elever i hälso och sjukvårds kurser enligt STCW-2010. Anna är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå universitet sedan 2018 inom omvårdnad.

  Eventuella gästföreläsare tillkommer senare.

Öppna högskoleleden – läs om hur du kan söka in till Högskolan på Åland trots att du saknar grundläggande behörighet.

Vanliga frågor & svar

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand, läs mera på sidan Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

All information om kursintyg finna att läsa på sidan Information för kursdeltagare.

Öppna högskolan på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Visste du att vi tar alltid och gärna emot önskemål om kurser? Om du inte hittar det som du vill studera, så tveka inte, skicka in ditt kursförslag genom att kommentera här under eller gå till vår Önskebrunn: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvRSy97jCX_WTQwZKJG1hsnr4FAcHzCn5hdgt7e2z6kCSWyA/viewform ... See MoreSee Less

10 mars 2023
Visste du att vi tar alltid och gärna emot önskemål om kurser? Om du inte hittar det som du vill studera, så tveka inte, skicka in ditt kursförslag genom att kommentera här under eller gå till vår Önskebrunn: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvRSy97jCX_WTQwZKJG1hsnr4FAcHzCn5hdgt7e2z6kCSWyA/viewform

Photos from Högskolan på Åland's post ... See MoreSee Less

7 mars 2023
Image attachmentImage attachment

Distanskursen "Stress och stresshantering" riktar sig till dig som vill få mer kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Utbildningen passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress och dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR.

Utbildningen är en digital distansutbildning fördelad på två tillfällen 21 april och 28 april kl 12.00-15.00. Utbildningen utgår från KBT och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

Pris: 140 €

Sista anmälningsdag är 24 mars. Läs mer och anmäl dig här: www.open.ax/#psykologi-vt23-stress-och-stresshantering
... See MoreSee Less

7 mars 2023
Distanskursen Stress och stresshantering riktar sig till dig som vill få mer kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Utbildningen passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress och dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR.

Utbildningen är en digital distansutbildning fördelad på två tillfällen 21 april och 28 april kl 12.00-15.00. Utbildningen utgår från KBT och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

Pris: 140 €

Sista anmälningsdag är 24 mars. Läs mer och anmäl dig här: https://www.open.ax/#psykologi-vt23-stress-och-stresshantering

Comment on Facebook

Tänkte anmäla mig men....