Gå kurserna hemma på Åland - undvik resor och spara både tid, pengar och natur

Öppna högskolan

är öppen för dej! Bekanta dej med vårt utbud –  de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Hitta kurs

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Konflikthantering

  Universitetskurs
  09.01.2018
  19.12.2017
  38 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 9.1.2018 kl.17:00-21:00
  tisdag 6.2.2018 kl.17:00-21:00
  onsdag 7.3.2018 kl.17:00-21:00
  tisdag 27.3.2018 kl.17:00-21:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.12.2017

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Inledning

  OBS! Kursen är fullsatt och har väntelista. Avanmäl dig omgående (018-537711 eller open@ha.ax) ifall du inte tänker gå så att någon annan kan få din plats.

  Mål

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Innehåll

  – reflektioner kring dynamiken och vad som händer i mellanmänskliga relationer, speciellt i konfliktsituationer
  – ökad förmåga att förebygga konflikter
  – ökad insikt om egna attityder och beteenden i konfliktsituation
  – att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Jordan Thomas (2015). Konflikthantering i arbetslivet. Gleerups.

  Någon man själv valt, ex:
  Van Slyke, E. J. (1999). Listening to Conflict: Finding Constructive Solutions to Workplace Disputes. New York: Amacom.
  Potter-Efron, R. T. (1998). Working Anger: Preventing and Resolving Conflict on the Job. Oakland, CA: New Harbinger Pub.
  Bohm, Fredric (2003). Konflikthantering: praktisk handbok för arbetsgivare och chefer. Näsviken: Lundén information.
  Malten, Arne (1998). Kommunikation och konflikthantering – en introduktion. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Utmattningssyndrom

  Universitetskurs
  03.04.2018
  13.03.2018
  38 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Utmattningssyndrom

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 3.4.2018 kl.17:00-21:00
  tisdag 24.4.2018 kl.17:00-21:00
  tisdag 8.5.2018 kl.17:00-21:00
  tisdag 29.5.2018 kl.17:00-21:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Att relatera teori om stress och burnout till den egna vardagen så att man vid behov kan ändra på vanor och beteendemönster och utveckla nya funktioner.

  Innehåll

  Hur känna igen stress? Vad innebär hjärnstress? Hur motverka stress? Skillnad mellan stress och burnout? Hur allvarlig kan en burnout bli? Hur bli ”frisk” från burnout? Hur motverka utmattning?

  Arbetssätt

  Föreläsningar, självreflektion, gruppövningar.

  Examination

  Tentamensform bestäms med deltagarna.

  Litteratur

  Maslach, C. & Leiter, M.P. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: Natur och Kultur.
  Jones, H. (1999). Handbok i stresshantering. Falun: Richters.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Digitala verktyg - Digitala arbetssätt i språkundervisningen -fortsättningskurs

  Fortbildningskurs
  21.03.2018
  12.03.2018
  6 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Digitala verktyg – Digitala arbetssätt i språkundervisningen -fortsättningskurs

  Föreläsare

  Ped.mag Enroos Helena /

  Kursram

  Obs! Nytt kursdatum

  Detta är en fyra timmars workshop där vi kommer att titta på olika digitala verktyg som kan användas för att stimulera och underlätta språkinlärningen. Deltagarna bör ha en egen surfplatta eller dator med sig.
  Ingen stor datorvana krävs.

  Kurstider

  onsdag 21.3.2018 kl.13:00-16:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Avgift € + moms

  95

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dem som deltagit i kursen ”Digitala verktyg i din språkundervisning” som ordnades hösten 2017. Men även nya, intresserade deltagare från hela grundskolan, är välkomna att delta.

  Mål

  Efter kursen kommer varje deltagare att ha kunskap om olika digitala verktyg som man direkt kan börja använda i klassrummet. Du kommer att ha skapat ett eget användarkonto till flera digitala verktyg och du kommer att ha provat på nya undervisningsverktyg. Du kommer att ha fått ta del av de andra deltagarnas digitala erfarenheter.

  Innehåll

  – erfarenhetsutbyte av att arbeta digitalt
  – kollaborativa verktyg
  – hur elever kan använda gemensamma dokument
  – digitala läxförhör och prov
  – skapa digitala serier och böcker
  – iMovie.

  Övrig information

  Helena Enroos arbetar som lektor i spanska vid Ålands lyceum. Hon utnämndes till årets pedagog 2014 bl.a. för sitt arbete med digitala verktyg. Hon har arbetat som språklärare sedan 2005, men är även utbildad grundskollärare åk 1-7 och har lärarerfarenhet från lågstadiet. Hon har dessutom deltagit i flera eTwinningprojekt. Helena brinner för en varierad undervisning där elevernas olika förmågor får komma fram.

 • Registreringen är stängd

  Filosofi - Kunskap och logik

  Universitetskurs
  07.04.2018
  14.03.2018
  5 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Filosofi – Kunskap och logik

  Föreläsare

  FD Berts Kim-Erik /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 7.4.2018 kl.09:00-14:45
  söndag 8.4.2018 kl.09:00-14:45
  lördag 21.4.2018 kl.09:00-14:45
  söndag 22.4.2018 kl.09:00-14:45

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  – Studenterna ska kunna redogöra för de centrala filosofiska uppfattningarna kring kunskap och rättfärdigande, samt deras historiska rötter.
  – Studenterna ska behärska satslogikens grundläggande begrepp, samt elementära satslogiska härledningstekniker.

  Innehåll

  Kursen ger en introduktion till centrala kunskapsteoretiska frågor, uppfattningar och begrepp. Den ger dessutom grundläggande färdigheter i formell logik.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar samt litteraturstudier och hemuppgifter.

  Examination

  Godkända inlämningsuppgifter och tentamen.

  Litteratur

  Dag Prawitz: ABC i symbolisk logik (Thales)
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Språkutvecklande ämnesundervisning INSTÄLLD

  Universitetskurs
  17.03.2018
  20.02.2018
  0 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – Språkutvecklande ämnesundervisning INSTÄLLD

  Föreläsare

  Lärare Sjöstrand Susanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  lördag 17.3.2018 kl.09:00-13:00
  söndag 18.3.2018 kl.09:00-13:00
  lördag 28.4.2018 kl.09:00-13:00
  söndag 29.4.2018 kl.09:00-13:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.02.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
  – kritiskt diskutera innehållet i kurslitteraturen vad gäller teori, metoder och innehåll för språkutvecklande ämnesundervisning
  – tillämpa sina kunskaper inom området för att planera språkutvecklande
  ämnesundervisning
  – sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur elever med annan språklig och kulturell bakgrund kan integreras och stödjas i den ordinarie undervisningen, med fokus på språkliga aspekter.

  Innehåll

  Kursen behandlar didaktiska perspektiv för det flerspråkiga klassrummet, mer specifikt hur lärare i sin ämnesundervisning kan stöda elevers både språkliga och innehållsliga lärande. Huvudfokus ligger på skolspråket och dess utveckling från vardagsspråk till ämnesrelaterat språk. Under kursen behandlas olika pedagogiska modeller och arbetssätt såsom genrepedagogik, textsamtal och interaktionens betydelse för lärandeprocessen.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier, övningsuppgifter. Film, drama och digitala verktyg används.

  Examination

  Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
  Godkända analys-/planeringsuppgifter.

  Litteratur

  Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
  Gibbons, P. (2006). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande
  arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren & Fallgren.
  Hajer, M. & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning ? en handbok. Hallgren & Fallgren.
  Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L. (2013). Skolspråk och lärande. Utbildningsstyrelsen.
  Skolverket. (2011). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket.
  Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2004/2013). Svenska som andraspråk: i forskning,
  undervisning och samhälle. Studentlitteratur.
  Kaya, Anna. (2016). Att undervisa nyanlända. Natur & Kultur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik (25 sp). I mån av intresse kommer flera delkurser i ämnet att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Förskolepedagogik - Barns inflytande i förundervisningen - grunden för ett demokratiskt samhälleINSTÄLLD

  Fortbildningskurs
  23.03.2018
  26.02.2018
  3 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – Barns inflytande i förundervisningen – grunden för ett demokratiskt samhälleINSTÄLLD

  Föreläsare

  Pedagogista och utvecklingskonsult inom förskolan Lundström Martina /

  Kurstider

  fredag 23.3.2018 kl.09:00-16:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Avgift € + moms

  260

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till daghemspersonal (1-6 år).

  Mål

  Kursens mål är att deltagarna ska öka sin kunskap om och förståelse för sitt demokratiska uppdrag, såväl i teori som tillämpning samt hur man dokumenterar för att säkerställa verksamhetens kvalitet och utveckling inom området.

  Innehåll

  Kursens innehåll utgår ifrån styrdokument (som gäller på Åland), forskning och teori men ger också en hel del praktiska exempel och verktyg som kan tillämpas i verksamheten direkt efter kursen. Vi går igenom lagtexter och grunderna som gäller för den småbarnspedagogiska verksamheten med fokus på demokratiuppdraget och barns inflytande. Styrdokumenten analyseras utifrån olika synsätt på barn, barndom och samhälle.
  – hur utvecklar man det praktiska arbetet för att stärka barns inflytande i daghemmen?
  – hur kan man arbeta systematiskt för att säkerställa kvaliteten och skapa socialt hållbara demokratiska sammanhang?
  – vilka ställningstaganden är betydelsefulla och hur involverar vi barnen?
  – hur kan dokumentationen bli ett verktyg i förändringsarbetet?

  Arbetssätt

  Föreläsning, diskussion samt reflektionsuppgifter.

  Övrig information

  Martina Lundström har lång erfarenhet som förskollärare och pedagogista i svenska förskolor. Hon har undervisat i förskollärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Idag arbetar hon med förskoleutveckling på olika nivåer i hela Sverige. Hon är även författare till boken ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet” (Lärarförlaget, 2016) och skriver just nu på sin andra bok.

 • Registreringen är stängd

  Hållbar utveckling/Sustainability studies - Introduktion till hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  31.01.2018
  10.01.2018
  7 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability studies – Introduktion till hållbar utveckling

  Föreläsare

  PeM Rosenberg-Brunila Karin / m.fl.

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  onsdag 31.1.2018 kl.18:00-20:30
  onsdag 14.2.2018 kl.18:00-20:30
  onsdag 28.2.2018 kl.18:00-20:30
  onsdag 14.3.2018 kl.18:00-20:30
  onsdag 11.4.2018 kl.18:00-20:30
  onsdag 2.5.2018 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Deltagaren får grundläggande förståelse för problem och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  Nedslag i historien – från miljö till hållbar utveckling.
  Strategisk hållbar utveckling.
  Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
  Planetära gränser och goda exempel.
  Att göra skillnad med hjälp av psykologi.

  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla dig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan. (läs mera i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Se den bifogade PDF-filen: [[https://drive.google.com/file/d/1-WgaaIlmF2mtPxnL9PQJrDrPaZw2pI4w/view?usp=sharing| ]] för litteraturlista samt närmare presentation av programmet och närstudiedagarna.

 • Registreringen är stängd

  Hälsoteknologi - Introduktion till hälsoteknologi

  Universitetskurs
  02.03.2018
  20.02.2018
  20 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Introduktion till hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 2.3.2018 kl.18:00-21:15
  lördag 3.3.2018 kl.09:00-16:30
  lördag 7.4.2018 kl.09:00-16:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.02.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Syftet med kursen är att ge studeranden en grundläggande förståelse för begreppet hälsoteknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Kursens innehåll innefattar en genomgång av centrala begrepp så som hälsoteknologi, vårdteknologi, ehälsa, mhälsa, välfärdsteknik, informationsteknik (ICT), telenursing, televård och telemedicin. Kursen syftar även till att ge en introducerande överblick av användningsområden där hälsoteknologi tillämpas. I
  kursen presenteras även en filosofisk syn på begreppet teknologi och hur begreppet och dess betydelse har utvecklats över tid.
  Efter godkänd kurs förväntas studerande:
  – kunna beskriva begreppet teknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv
  – kunna diskutera och definiera begrepp relaterade till hälsoteknologi
  – känna till omfattningen av de användningsområden där hälsoteknologi används och kunna ge exempel på dessa.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, egna arbeten. Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.

  Examination

  Hemtentamen.

  Litteratur

  Eriksson, K., Byfält, H., Leijonqvist, G-B., Nyberg , K., & Uusipää, B. (1986). Hälsoteknologi. Almqvist & Wiksell
  Fiordelli, M., Diviani, N., & Schulz, P. J. (2013). Mapping mhealth research: A decade of evolution. Journal of Medical Internet Research.
  Gard, G., & Melander Wikman, A . (2012). E-hälsa ? Innovationer, metoder, interventioner och perspektiv. Studentlitteratur.
  GSMA. (2013). Socio-economic impact of mHealth. A assessment report for the European Union
  ://www.gsma.com/connectedliving/wp-conte nt/uploads/2013/06/Socio- economic_impactof-mHealth_EU_14062013V2.pdf.
  Korhonen, E-S., Nordman, T., & Eriksson, K. (2014). Determination of concept technology ? The ontology of the concept as a component of the knowledge development in caring science. Scandinavian Journal of Caring Sciences . doi: 10.111/scs.12118.
  Stowe, S., & Harding, S. (2010). Telecare, teleheal th and telemedicine . European Geriatric Medicine, 1, 193-197.
  Världshälsoorganisationen (WHO). (2011). mHealth. New horizons for health through mobile technologies. Global Observatory for eHealth series – Volume 3.

  Övrig information

  Detta är den första kursen i biämnet hälsoteknologi. I mån av intresse kommer flera delkurser att erbjudas.

 • Informationsbehandling - Källkritik - värdering av sajter och information på webben (kommunbibliotekens bibliotekarie)

  Fortbildningskurs
  13.04.2018
  23.03.2018
  17 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Källkritik – värdering av sajter och information på webben (kommunbibliotekens bibliotekarie)

  Föreläsare

  Andersson Ronny /

  Kurstider

  13.4.2018 kl 9-16.15

  Första anmälan

  01.03.2018 kl. 11:30

  Sista anmälan

  23.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Inledning

  Kursen finansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Det här kurstillfället riktar sig i första hand till kommunbibliotekens bibliotekarier, samt övrig personal som på något sätt arbetar med
  webbaserad information.

  Mål

  Under föreläsningen lär du dig värdera webbsidor och
  webbinnehåll, särskilja manipulation från information, göra användbara
  bedömningar av objektivitet och användbarhet, identifiera rykten,
  påståenden och kampanjer. Kursen behandlar inte bara
  textinformation, utan även bilder och video. Utbildningen ger dig goda redskap för att säkert vägleda andra på nätet. Kunskaperna är direkt tillämpliga i det dagliga arbetet på ett bibliotek, i en skola eller annan verksamhet med informations- och kunskapsförmedling.

  Innehåll

  Några exempel på områden som behandlas under kursen:

  – några inledande enkla tekniker för källkritiskt arbete på webben
  – begreppen fakta, sanning, objektivitet och tendens
  – arbetsmetod för värdering av innehåll på webben
  – exempel på källkritisk bedömning av webbsajter inom olika områden
  – källkritiska resonemang kring Wikikällor och webbpublicering
  – att bygga ett biblioteket av säkra referenskällor
  – källkritisk analys av bilder
  – källkritik i praktiken – ett övningspass!
  – Introduktion till en heldag om Det Nya Mediesamhället.

  Övrig information

  Ronny Andersson har i många år föreläst för och utbildat svenska folk-, skol- och gymnasiebibliotek samt skolor om källkritik på internet. Hans kurser har i utvärderingar fått mycket bra betyg och ansetts vara en god hjälp vid arbetet med bedömning av webbsidors innehåll och tillförlitlighet.

 • Informationsbehandling - Källkritik - värdering av sajter och information på webben (skolornas bibliotekarie och lärare samt övrig personal)

  Fortbildningskurs
  12.04.2018
  23.03.2018
  15 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsbehandling – Källkritik – värdering av sajter och information på webben (skolornas bibliotekarie och lärare samt övrig personal)

  Föreläsare

  Andersson Ronny /

  Kurstider

  12.4.2018 kl 9.00-16.15

  Första anmälan

  01.03.2018 kl. 12:30

  Sista anmälan

  23.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Inledning

  Kursen finansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Det här kurstillfället riktar sig i första hand till skolornas bibliotekarier och
  lärare, samt övrig personal som på något sätt arbetar med webbaserad
  information.

  Mål

  Under föreläsningen lär du dig värdera webbsidor och webbinnehåll, särskilja manipulation från information, göra användbara bedömningar av objektivitet och användbarhet, identifiera rykten, påståenden och kampanjer.
  Kursen behandlar inte bara textinformation, utan även bilder
  och video. Utbildningen ger dig goda redskap för att säkert vägleda
  andra på nätet. Kunskaperna är direkt tillämpliga i det dagliga arbetet på ett bibliotek, i en skola eller annan verksamhet med informations- och kunskapsförmedling.

  Innehåll

  Några exempel på områden som behandlas under kursen:

  – några inledande enkla tekniker för källkritiskt arbete på webben
  – begreppen fakta, sanning, objektivitet och tendens
  – arbetsmetod för värdering av innehåll på webben
  – exempel på källkritisk bedömning av webbsajter inom olika områden
  – källkritiska resonemang kring Wikikällor och webbpublicering
  – att bygga ett biblioteket av säkra referenskällor
  – källkritisk analys av bilder
  – källkritik i praktiken – ett övningspass!
  – Introduktion till en heldag om Det Nya Mediesamhället.

  Övrig information

  Ronny Andersson har i många år föreläst för och utbildat svenska folk-, skol- och gymnasiebibliotek samt skolor om källkritik på internet. Hans kurser har i utvärderingar fått mycket bra betyg och ansetts vara en god hjälp vid arbetet med bedömning av webbsidors innehåll och tillförlitlighet.

 • Registreringen är stängd

  Intercultural communication - Intercultural Communication

  Yrkeshögskolekurs
  11.01.2018
  10.01.2018
  1 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Intercultural communication – Intercultural Communication

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 11.1.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 18.1.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 1.2.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 8.2.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 15.2.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 1.3.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 8.3.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 22.3.2018 kl.18:00-20:30
  torsdag 5.4.2018 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Knowledge of a few of the ways culture differ and competence to see how these differences affect reactions, non-verbal behaviour, cognition, expressions, cooperation, conflicts, integration, etc.
  Competence to identify obstacles to good communication and how they can be removed.
  Knowledge of cultural differences in business communication
  Competence to describe the invisible characteristics of a culture and to link them to identifiable phenomena.
  Competence to describe a foreign culture in an ethnorelativistic and neutral way.
  Competence to analyse conflicts by means of Intercultural Communication
  Ability to see communication from both sides.
  Knowledge of how groups function with regard to leadership, roles, and power.
  Awareness of the difference between facts and opinions and between valid and invalid generalisations.
  Perspectives of one’s own lack of knowledge and how it influences one’s conclusions.
  Knowledge of central concepts in Intercultural Communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotyping, communication processes, clashes of culture, culture shock, the self-fulfilling prophecy, etc.
  Knowledge of a few researchers in Intercultural Communication: Hofstede, Trompenaars, Hall, Antonovsky, etc.

  Innehåll

  Literature on communication across cultures.
  Current information on selected countries and groups within them.
  Film and other cultural expressions as examples and for analysis.
  Interviewing people representing other cultures.
  Analysis of experiences and statements of and about one’s own and other cultures.

  Arbetssätt

  Presentations, writing, acting as opponent, literature studies.

  Examination

  Sufficient presence is required to be able to carry out all assignments included in the course.

  Litteratur

  Hanvey, R.G. (1976). “Cross-cultural Awareness” (Dimension 3, p 10-19). In: The American Forum for Global Education: An Attainable Global Perspective. Retrieved from http://www.globaled.org/an_att_glob_persp_04_11_29.pdf on the 15th of Aug. 2011
  Hemming, E. (2006). Intercultural Communication – an introduction. Åland University of Applied Sciences.
  Hofstede, G. (1990). Software of the Mind (in English). Organisationer och kulturer (in Swedish). Chapter 1: Levels of Culture. London: McGraw-Hill.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Marknadsföring i praktiken INSTÄLLD

  Universitetskurs
  01.03.2018
  22.02.2018
  3 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring – Marknadsföring i praktiken INSTÄLLD

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  onsdag 7.3.2018 kl.18:00-ca 21.00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.02.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Inledning

  Obs! Kursen pågår på nätet mellan 1.3-31.5.2018. Online-föreläsning onsdagen den 7 mars.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas deltagaren kunna:
  -identifiera och analysera möjligheter och utmaningar i ett företags omgivning utgående från grundläggande teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet
  -redogöra för hur rådande situationen på marknaden formar ett företags marknadsföring
  -identifiera och göra upp strategier för hur företag kan etablera sin position på olika marknader.

  Innehåll

  Kursen bygger vidare på kursen Introduktion till marknadsföring och fokuserar på marknadsföring ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Hur påverkar t.ex. nya teknologiska möjligheter, globalisering och ökande krav på socialt och miljömässigt ansvar marknadsföringen? Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå möjligheter och hot i ett företags omgivning och hur marknadsföring formas enligt detta i praktiken.

  Arbetssätt

  Inlämningsuppgifter under kursens gång på lärplattformen Moodle.

  Litteratur

  Mossberg Lena och Malin Sundström. (2011). Marknadsföringsboken. Studentlitteratur.
  Philip Kotler … [et al.]. (2013). Principles of marketing, Pearson.

 • Registreringen är stängd

  Kompletterande studier för socialarbetare, lämplighetsprov, ALLMÄN INFO, LÄS FÖRST

  Universitetskurs
  21.02.2018
  25.02.2018
  0 / 0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier för socialarbetare, lämplighetsprov, ALLMÄN INFO, LÄS FÖRST

  Föreläsare

  /

  Kursram

  KOMPLETTERANDE STUDIER, LÄMPLIGHETSPROV, FÖR BEHÖRIGHET SOM SOCIALARBETARE PÅ ÅLAND

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Även övriga berörda och intresserade av området kan ges möjlighet att ta del av studierna.

  Studierna omfattar fyra delar:

  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Första anmälan

  25.02.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.02.2018

  Inledning

  Beslut om erkännande av behörighet som socialarbetare fås på en personlig ansökan hos Ålands landskapsregering. Ansökningsblankett och -anvisning finns på landskapsregeringens webbsida http://www.regeringen.ax/utbildning-larande/behorigheter-erkannande-validering/utlandska-hogskoleexamina-studieprestationer

  Efter att landskapsregeringen givit en sökande besked om vilka provdelar som behöver avläggas anmäler man sig till Högskolan på Åland/Öppna högskolan, enklast på webbadressen www.open.ax. Där finns de olika delarna med litteraturförteckning och instruktioner. Uppgifterna skickas direkt till den anmälda. Del 2 och 3 har både uppgiften och litteraturen färdigt utsatt så dessa delar kan man börja jobba med direkt efter anmälan.

  Man kan anmäla sig omgående till så många provdelar man vill, men allra senast 22.3. Samtliga provuppgifter har sista inlämningsdag 4.5.2018 kl. 12.00.

  Då uppgifterna lämnats in till Öppna högskolan skickas de vidare till examinatorerna för bedömning. Vid bedömningen följs kriterier för skalan ”godkända/underkända” prestationer. Bedömningen dokumenteras i ett vederbörligt intyg.

  Då studierna har avlagts kan en sökande anhålla hos Ålands landskapsregering om ett slutligt beslut om sin yrkesbehörighet. Till sin ansökan ska sökanden bifoga av högskolan utfärdat intyg på att studierna har genomförts och godkänts.

  Övrig information

  Högskolan avser ordna studierna så att alla delar kan avläggas/tenteras två gånger per år, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen. Deltagandet/avläggandet kostar 100€/del. Öppna högskolan fakturerar. Vid faktureringen följs principen att anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen.

  Planeraren Mirjam Schauman vid Högskolan på Åland/Öppna högskolan lämnar vid behov närmare information om studierna per adress mirjam.schauman@ha.ax och tfn 018-537 712.

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

  Universitetskurs
  06.04.2018
  25.03.2018
  2 / 10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt

  Första anmälan

  26.02.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2018

  Avgift € + moms

  100

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Innehåll

  Socialarbetare med utländsk examen, som vill avlägga lämplighetsprov för att erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, skriver utgående från nedanstående litteratur i social-, socialförsäkrings- och familjerätt tre uppsatser om ämne som ges av tentator. Skribenterna har rätt att komplettera nedanstående litteratur med övrig litteratur och internetmaterial hämtat från myndigheters hemsidor. Komplettering är t.o.m. önskvärd ifråga om familjerätten. Skribenterna kan även själv lämna förslag på ämne till tentator. Uppsatsen skrivs med användande av vetenskaplig metodik, där källhänvisningar används och en källförteckning finns i slutet av varje uppsats. Uppsatserna bör spegla insikter i centrala delar av de delområden inom social-, socialförsäkrings- och familjerätten som behandlas i uppsatserna. Skribenterna bör också i uppsatserna styrka att de kan använda lag- och förordningsmaterial som nämns nedan under de olika delområdena i rätten. Uppsatserna bedöms inte med vitsord, utan endast med Godkänd eller Underkänd.
  Tentator i fråga om social- och socialförsäkringsrätt är docent Paul Van Aerschot, e-post paul.vanaerschot@helsinki.fi. Tentator i fråga om familjerätt är vicehäradshövding Max Lindholm, e-post ml@maxlindholm.fi

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Uppgifter som skickas till de anmälda och som sedan bedöms med godkänd/underkänd. Provtid mellan 6.4 och 4.5.2018. Svaren mejlas till mirjam.schauman@ha.ax

  Litteratur

  Litteraturlista och anvisningar för uppgifterna:

  [[https://drive.google.com/file/d/1ZcSjffNa0Db2Igbn0ghvH9ELVNFPAJap/view?usp=sharing| ]]

  PP om socialvårdslagen:
  [[https://drive.google.com/file/d/16YtHdrnvhQcsjpoF79OGl053Lr29scVE/view?usp=sharing| ]]

  Anvisningar:
  [[https://drive.google.com/file/d/0ByllPDVao92tS3NOeFZTZktmXzg/view?usp=sharing| ]]

  Övrig information

  Kursen är en del av fyra:
  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

  Universitetskurs
  06.04.2018
  25.03.2018
  0 / 10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland

  Första anmälan

  26.02.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2018

  Avgift € + moms

  100

  Inledning

  Instruktioner och litteratur: Läs litteraturen och skriv sedan en essä där du diskuterar det sociala servicesystemets möjligheter och utmaningar i Finland? Vilka konsekvenser har dessa möjligheter och utmaningar för dig som socialarbetare? Hur ser det sociala servicesystemet ut ur klientens perspektiv? Reflektera också över hur du som socialarbetare kunde arbeta för en mera välfungerande social service?
  Formkrav: Essän ska omfatta 8-10 sidor (font Times New Roman, fontstorlek 12, radavstånd 1,5) med normala marginaler för ett A4 dokument.
  Tentator i fråga om det sociala servicesystemet är PD Camilla Granholm, e-postadress camilla.granholm@helsinki.fi

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Essä. Mejlas till mirjam.schauman@ha.ax senast den 4.5.2018

  Litteratur

  Anttonen, Anneli & Häikiö Liisa (2011). Care ’going market’: Finnish elderly-care policies in transition. Nordic Journal of Social Research Volume 2, Special Issue, pp. 1-21.

  Forsberg, Hannele & Kröger, Teppo eds (2010). Social work and Child Welfare Politics. Through

  Nordic lenses. Kapitlen 1-5 & 10-11 (s. 1-83, 147- 206). The Policy Press.

  Kroll, Christian; Blomberg, Helena & Kallio, Johanna (2012). Om nordiska socialarbetares syn på fattiga och ökade krav på klienten (s.335-364). I Swärd, Hans & Engelmark, Lena (red). Fattigdom utan gränser. Carlssons Bokförlag.

  Kröger, Teppo (2011). Returning the Nordic elfare municipality. Central regulation of social care under change in Finland. International Journal of Sociaology and Social Policy. Volume 31, Number 3-4, pp. 148-159.

  Kuivalainen, Susanna & Niemelä, Mikko (2010). From universalism to selectivism: the ideational turn of the anti-poverty policies in Finland. Journal of European Social Policy Volume 20, Number 3, pp. 263-276.

  Nygård, Mikael & Finnäs, Fjalar red. (2011). Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle – festskrift till Gunborg Jakobsson. Del 2. Det sociala arbetets praktiker och omvandling (s.105-156). Åbo Akademis förlag.

  Sipilä, Jorma; Anttonen, Anneli & Kröger, Teppo (2009). A Nordic welfare state in postindustrial society (s. 181-199). I Powell, Jason L. & Hendricks, John eds The welfare state in postindustrial society: A global perspective. Springer.

  Övrig information

  Kursen är en del av fyra:
  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Del 3 Forskningskunskap

  Universitetskurs
  06.04.2018
  25.03.2018
  0 / 10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Del 3 Forskningskunskap

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 3 Forskningskunskap

  Första anmälan

  22.02.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2018

  Avgift € + moms

  100

  Inledning

  Instruktioner och litteratur:
  Uppgiften är att skriva en metodologisk essä utgående från a) två finländska doktorsavhandlingar, b) en doktorsavhandling och fyra vetenskapliga artiklar. (Välj alternativ a eller b). Uppgiftens syfte är att ge studerandena en inblick i aktuell finländsk vetenskaplig forskning i ämnet socialt arbete: forskningsteman, teorier och metoder.
  Tentator i fråga om forskningskunskap är PD Camilla Granholm, e-postadress camilla.granholm@helsinki.fi

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Essä. Mejlas till mirjam.schauman@ha.ax, senast den 4.5.2018.

  Litteratur

  Material samt formkrav:
  Doktorsavhandlingar:

  Clarke, Kris (2004). Access and Belonging in the Age of Viral Epidemic: Constructing MigrantsLiving with HIV/AIDS in the Finnish Welfare State. University of Tampere.

  Forssen, Katja (1998). Children, families and the welfare state: Studies on the outcomes of the Finnish family policy. Turun yliopisto.

  Julkunen, Ilse (2002). Being young and unemployed: reactions and actions in Northern Europe. Helsinki: University of Helsinki.

  Lillrank, Annika (1998). Living one day at a time. Parental Dilemmas of Managing the Experience and the Care of Childhood Cancer. Stakesin tutkimuksia 89. Jyväskylä.

  Lunabba, Harry (2013) När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer. Helsingfors: Mathilda Wrede-institutets forskningsserie 1/2013.

  Nordberg, Camilla (2007). Boundaries of citizenship: the case of the Roma and the Finnish nation state. SSKH Srifter 23. Swedish Scool of Social Science, University of Helsinki.

  Närhi, Kati (2004). The eco-social approach in social work and the challenges to the expertise of social work. Jyväskylän yliopisto.

  Ranta-Tyrkkö, Satu (2010). At the intersection of theatre and social work in Orissa, India : Natya Chetana and its theatre. Tampere: Tampere University Press.

  Satka, Mirja (1995). Making social citizenship : conceptual practices from the Finnish poor law toprofessional social work. Jyväskylä: University of Jyväkylä.

  Turtiainen, Kati (2012). Possibilities of trust and recognition between refugees and authoroties -Resettlement as part of durable solutions of forced migration. Jyväskylä: University of Jyväskylä.

  Wrede-Jäntti, Matilda (2010). Pengarna eller livet?: en kvalitativ och longitudinell studie om långtidsarbetslösa unga i aktörsperspektiv. Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd.

  Vetenskapliga artiklar:

  Clarke, Kris (2004). Invisible in plain sight – cultural diversity in Finnish multicultural vocational social care education. Nordisk sosialt arbeid 24 (2), 124-137.

  Ellonen, Noora & Korkiamäki, Riikka (2008). Social capital, social work and young lives. Nordisk sosialt arbeid 28 (2), 2-19.

  Julkunen, Ilse & Harder, Margit (2004). Från prevention till repression? – trender i socialt arbete i Norden. Nordiskt sosialt arbeid 24 (1), 34-48.

  Malmberg-Heimonen, Ira (2006). Unemployment benefits, job search activity and mental health -discouraging or buffering effects? Nordisk sosialt arbeid 26 (4), 2-16.

  Matthies, Aila-Leena & Kattilakoski, Mari & Rantamäki, Niina (2011). Citizens’ participation and community orientation – indicators of social sustainability of rural welfare services. Nordic Social Work Research 1 (2), 125-139.

  Nordberg, Camilla (2007). Med ödmjuka hälsningar från marginalen – romers anspråk på fullvärdigt medborgarskap. Nordisk sosialt arbeid 27 (4), 295-306.

  Pekkarinen, Elina (2007). Adolescent girls and group activity within the field of child welfare. Nordisk sosialt arbeid 27 (3), 182-193.

  Reinikainen, Marjo-Riitta (2006). Everyday Discourses on Disability: A barrier to successful disability policy? Nordisk sosialt arbeid 26 (3), 194-206.

  Instruktioner om essän: Essän ska vara mera än ett referat av avhandlingarna. Essäns fokus är forskningens teoretiska referensram och/eller begreppsliga utgångspunkter, forskningsfrågor, forskningsmaterialet och metoden samt de centrala forskningsresultaten. Skriv också ner dina egna reflektioner och tankar kring forskningen. Behandla avhandlingarna sida vid sida och diskutera valen av forskningsmaterial, metoder och forskningsresultat som en helhet (inte två miniessäer). I din text ska du svara på följande frågor:

  – Vad berättar forskarna om de teoretiska utgångspunkterna för forskningen? Utgår forskningen från en eller flera teorier (har den en teoretisk referensram)?

  – Vad undersöker forskarna? Vilka är forskningsfrågorna?

  – På vilket sätt har forskarna sökt reda på svaren på sina forskningsfrågor? Hurdant är forskningsmaterialet? Hurdana är forskningsmetoderna (kvalitativa, kvantitativa)? Hur har forskarna analyserat forskningsmaterialet (t.ex. innehållsanalys, diskursanalys, grounded theory-metoden)?

  – Vilka är forskningsresultaten? Hurdant svar har forskaren hittat till sina forskningsfrågor?

  – Egna reflektioner; kändes teman som forskningarna behandlade aktuella? Är avhandlingarna/artiklarna välgjord och välmotiverad? Var det något i forskningsrapporterna som väckte frågor eller misstänksamhet? Vad är bekant från tidigare studier och/eller praktiskt arbete? Vad lärde du dig av avhandlingarna? Hur

  kunde avhandlingarnas/artiklarnas resultat tillämpas i det praktiska sociala arbetet? Eller är de överhuvudtaget möjligt att tillämpa dem?

  Formkrav:

  – Essän ska omfatta 10-12 sidor (font Times New Roman, fontstorlek 12, radavstånd 1,5) med normala marginaler för ett A4 dokument.

  – Essän ska ha ett pärmblad med en rubrik, lärarens namn och titel samt ditt namn (förnamn och släktnamn) och personbeteckning (dag, månad, år -).

  – Rubriken kan du välja fritt. OBS! Du skriver en (1) essä där du behandlar båda avhandlingarna (avhandlingen + artiklarna) sida vid sida.

  – Essän ska omfatta en innehållsförteckning.

  – Essän ska vara indelad i kapitel.

  – Essän ska ha sidnumrering (t.ex. längst nere mitt på sidan (sidhuvud).

  – Ange gärna till vilka sidor i avhandlingarna/artiklarna du refererar till i det du skriver, sätt ut referenser.

  – Du får gärna hänvisa till annan litteratur än avhandlingarna/artiklarna men det är inte nödvändigt.

  Övrig information

  Kursen är en del av fyra:
  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

 • Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare - Del 4 Det sociala området på Åland

  Universitetskurs
  06.04.2018
  25.03.2018
  1 / 10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Kompletterande studier, lämplighetsprov, för socialarbetare – Del 4 Det sociala området på Åland

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kompletterande studier (lämplighetsprov) för behörighet som socialarbetare på Åland:
  Del 4 Det sociala området på Åland

  Första anmälan

  26.02.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2018

  Avgift € + moms

  100

  Målgrupp

  Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.

  Innehåll

  Tentamen består av frågor som visar att en socialarbetare är insatt i den åländska lagstiftning som ska tillämpas på Åland samt rättsfall som visar att en socialarbetare kan använda lagstiftningen i ett konkret ärende.
  Tentator i fråga om det sociala området på Åland är vicehäradshövding Cecilia Magnusson, e-post: cecilia.magnusson@helsinki.fi

  Arbetssätt

  Självstudier, läskurs.

  Examination

  Uppgifter som skickas till de anmälda och som sedan bedöms enligt godkänd/underkänd. Provtid mellan 6.4 och 4.5.2018. Svaren mejlas till mirjam.schauman@ha.ax

  Litteratur

  Litteraturlista och anvisningar för uppgifterna:

  [[https://drive.google.com/file/d/1ZwzcIog5o7Ah1o9eH29c6zMBPIHOQtCL/view?usp=sharing| ]]

  Anvisningar:
  [[https://drive.google.com/file/d/0ByllPDVao92tS3NOeFZTZktmXzg/view?usp=sharing| ]]

  [[https://drive.google.com/file/d/0ByllPDVao92tVDlTRldZTDlxYk0/view?usp=sharing| ]]

  Övrig information

  Kursen är en del av fyra:
  Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
  Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
  Del 3 Forskningskunskap
  Del 4 Det sociala området på Åland

 • Krispsykologi - Massmedias roll vid kriser

  Universitetskurs
  25.05.2018
  02.05.2018
  19 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Massmedias roll vid kriser

  Föreläsare

  PD Backholm Klas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 25.5.2018 kl.18:00-21:15
  lördag 26.5.2018 kl.09:00-15:30
  söndag 27.5.2018 kl.09:00-15:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.05.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande besitta
  – grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation
  – grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris
  – grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i krissituationer
  – grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten.

  Innehåll

  På kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

  Studenterna utvecklar förmåga till kritiskt tänkande, diskussion, argumentation, informationssökande, självständigt arbete och samarbete med andra.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter.

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Anvisning om litteraturen ges vid kursstart.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:
  Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  Chock, 5 sp
  Intervention, 5 sp
  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp
  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är stängd

  Ledarskap - Bli en mästare på att leda förändring

  Fortbildningskurs
  04.04.2018
  12.03.2018
  7 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Bli en mästare på att leda förändring

  Föreläsare

  Utvecklingschef Huss Katarina /

  Kurstider

  onsdag 4.4.2018 kl.09:00-16:00
  torsdag 5.4.2018 kl.09:00-16:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Avgift € + moms

  475

  Kommentar

  Inkl kaffe och kursmaterial (individuell Extended DISC kommunikationsanalys)

  Inledning

  Förändring är en del av all verksamhet och också en del av att vara människa i en föränderlig värld. Allt förändras ständigt, företag, människor och livet. De människor som är bra på att hantera förändringar är vinnare både i sitt eget liv och i sitt sätt att leda människor, projekt och företag.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till alla som önskar bli bättre att leda sig själva och andra i de förändringar som ständigt sker. Du kan vara ledare, projektledare, företagare eller arbeta med förändringsprojekt inom stat och kommun.

  Mål

  Efter kursen har du fått kunskap, insikter och verktyg som gör att du direkt kan börja använda dem i din vardag i dina förändrings- och utvecklingsprojekt. Under dagarna får du fler insikter om dig som förändringsledare och hur du ytterligare kan utvecklas både som människa och ledare.

  Innehåll

  Självinsikt och kommunikation:
  – varje deltagare gör en Extended DISC kommunikationsanalys och får återkoppling på den. Vi tränar att utveckla styrkorna och väljer utvecklingsområde. Deltagarna får insikt i hur de påverkar andra och hur de kan utveckla flexibilitet i sitt agerande och kommunikation
  Relationer:
  – ledarskap bygger på att skapa bra relationer till medarbetare men också andra viktiga personer.
  Deltagarna får ett verktyg att utveckla sina viktiga relationer för att utveckla sig själv och sin verksamhet.
  Förändring och ledarskap:
  – allt förändras ständigt, företag, människor och livet. De människor som är bra på att hantera förändringar är vinnarna i evolutionen. Vi går igenom förändringens skeden och skapar insikter om förändring och hur man kan minska motstånd och lyckas bättre med olika förändringar
  Beteenden som leder till utveckling:
  – deltagarna får träna beteenden för utveckling. Fokus läggs på feedbackträning. Deltagarna får feedback och ger feedback under dagarna.

  Arbetssätt

  Under de här dagarna varvas kortare teori med interaktiva övningar och reflektioner där du som deltagare får tillfälle att pröva i praktiken.

  Övrig information

  Katarina Huss är utbildare, tidigare chef, projektledare och ledartränare. Efter många år i SAS med befattningar i allt från serviceagent till projektledare för övergripande förändringsprojekt i koncernledningen. Därifrån har hon hämtat praktiska erfarenheter från förändringsledning i företag och som coach och utbildare på utveckling av beteende och kommunikation. Hon får utmärkta rekommendationer för sin förmåga att skapa insikter och att göra det på ett tydligt, lättsamt och konkret sätt.

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Strategisk ledning INSTÄLLD

  Universitetskurs
  14.03.2018
  18.02.2018
  0 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning – Strategisk ledning INSTÄLLD

  Föreläsare

  EM Tailas-Rikberg Jutta /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Obs! Kursen pågår på nätet under tiden 14.3-25.5.2017, inga närstudier.

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.02.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i organisation och ledning, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter avklarad kurs skall deltagaren kunna:
  – beskriva grunderna i strategisk ledning
  – analysera olika strategiska processer i en organisation
  – argumentera för och emot olika skolbildningar inom strategisk ledning
  – i praktiken kunna använda olika metoder för strategiarbete
  – sammanfatta strategiska analyser och sammanställa dem till en överskådlig och tilltalande portfolio.

  Innehåll

  En strategi kan beskrivas som en karta som hjälper oss att navigera rätt i en föränderlig värld. I denna kurs lär du dig grunderna i strategisk ledning och tränar upp färdigheter i att praktiskt använda det strategiska perspektivet i en organisatorisk vardag.

  Du arbetar i grupp med andra deltagare och tillsammans testar ni kursens teoretiska perspektiv i praktiska situationer i olika typer av organisationer.

  I kursen ingår gästföreläsningar där du får bekanta dig med konkreta exempel hur man arbetar med strategiska medel i företagens vardag.

  Under kursen bekantar du dig med tio klassiska skolbildningar inom strategisk ledning genom teman som t.ex.:
  – strategi som rationell process
  – strategi som kulturellt fenomen
  – strategi i relation till makt o politik
  – strategi som resultat av kunskap och lärande.

  Examination

  Inlämningsuppgifter under kursens gång, aktivt deltagande i bl.a. diskussioner på lärplattformen Moodle.

  Litteratur

  Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (1998). Strategy Safari. Prentice Hall.

 • Pedagogik - Konsten att ge feedback

  Fortbildningskurs
  13.04.2018
  19.03.2018
  15 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Konsten att ge feedback

  Föreläsare

  PhD i kognitiv neurovetenskap Appelgren Alva /

  Kursram

  Kursens innehåll har utgångspunkt i hjärnforskning och lämpar sig för lärare och andra intresserade av feedback och viljan att lära och utvecklas.

  Kurstider

  fredag 13.4.2018 kl.12:45-16:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Avgift € + moms

  240

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dem som jobbar med undervisning och utbildning samt andra intresserade.

  Mål

  Du kommer att få ta del av forskning kring vad som ökar möjligheterna till att kunna utvecklas genom att använda sina resurser på ett bra sätt med hjälp av feedback. Du kommer att efter kursen ha reflekterat över hur du använder feedback och din egen syn på lärande och talang. Kursen handlar om hur du ger och tar emot feedback. Det handlar även om ditt bemötande, dina förväntningar och din syn på talang och ansträngning.

  Innehåll

  Förväntningar
  – hur påverkar en lärares förväntningar elevens prestation?
  – dina egna förväntningars kraft
  – hur förhåller du dig till dina förväntningar?
  Mindset
  – statiskt och dynamiskt tankesätt
  – hur gör vi för att vilja anstränga oss?
  – hur ändrar du ditt mindset?
  Feedback
  – vad finns det för olika sorters feedback?
  – hur hänger feedback och mindset ihop?
  – vilken typ av feedback är bra vid misslyckanden?
  – hur ger du feedback?

  Arbetssätt

  Föreläsningen sker under en halvdag. Det ingår aktivt föreläsande och praktiska exempel och det kommer att finnas tid för deltagare att ställa frågor.

  Övrig information

  Alva Appelgren disputerade 2015 vid Karolinska Institutet med sin avhandling om hur återkoppling och ett dynamiskt mindset påverkar motivation och prestation, kopplat till hjärnforskning. Alva har i sin forskning inriktat sig på kognitiv neurovetenskap och arbetar nu som konsult och föreläsare. Alva kommer att i februari 2018 ge ut en bok om motivation och feedback.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Pedagogisk handledning

  Universitetskurs
  12.01.2018
  10.01.2018
  0 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Pedagogisk handledning

  Föreläsare

  FL Rönnqvist Lilian /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 12.1.2018 kl.17:15-21:15
  lördag 13.1.2018 kl.09:00-15:30
  fredag 9.3.2018 kl.17:15-21:15
  lördag 10.3.2018 kl.09:00-15:30
  fredag 18.5.2018 kl.17:15-21:15
  lördag 19.5.2018 kl.09:00-15:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Målgrupp

  Personer inom utbildningssektorn, social- och hälsovården och andra områden där man handleder/leder andra.

  Mål

  Kursens mål är att ge deltagarna en grundläggande orientering i pedagogiskt handledning, ökad medvetenhet om handledningsprocessen och beredskap att genomföra handledningssamtal. Under närstudiedagarna behandlas handledning genom föreläsningar och praktiska övningar och mellan närstudiedagarna utförs distansuppgifter.

  Innehåll

  Kursen består av tre delar:
  1. Orienterande del: handledning och handledningsprocessen i teori och praktik; orientering i handledningsverksamhet, olika traditioner och modeller.
  2. Reflekterande del: Handledningssamtalets struktur, teori och praktik, handledarens roll, praktiska övningar.
  3. Fördjupande del: Handledarens inre rum: självkännedom och personlig mognad, gruppövningar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, distansuppgifter, processdagbok som del av kursportfolio.

  Examination

  Aktivt deltagande under närstudiedagarna, godkända distansuppgifter och godkänd portfolio.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Att möta människor med rättshaveristiskt beteende

  Fortbildningskurs
  16.04.2018
  16.03.2018
  19 / 30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Att möta människor med rättshaveristiskt beteende

  Föreläsare

  Leg.psykolog Svensson Andreas /

  Kursram

  Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för andra. Många gånger bottnar deras agerande i psykisk ohälsa.

  Kurstider

  måndag 16.4.2018 kl.09:00-16:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Avgift € + moms

  260

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som möter personer med rättshaveristiskt beteende i sitt yrke såsom personal inom socialtjänst, vård, omsorg, skola samt hälso- miljö- och bygginspektörer, djurskyddshandläggare, rättsväsendet, tillsynsmyndighet. Exemplen är främst hämtade från offentlig sektor.

  Mål

  Denna kurs ger kunskap och redskap för att bemöta dessa personer på ett sätt som lindrar deras lidande och ger dig själv andrum. Föreläsningen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det hos en individ och ger redskap för du kan hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar den man möter. Kursen tar också upp vikten av gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv.

  Innehåll

  – rättshaveristiskt beteende – en återspegling av psykisk ohälsa
  – bakgrund i psykiatri och sociologi
  – lär dig se de kännetecken som finns
  – varför utvecklas ett rättshaveristiskt beteende?
  – hur bemöter du en person med dessa svårigheter?
  – sätta gränser, är det bra? Hur gör du?
  – att bli anmäld – vad händer sedan?

  Arbetssätt

  Föreläsning och diskussion.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Kognitiv psykologi

  Universitetskurs
  24.03.2018
  01.03.2018
  20 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Kognitiv psykologi

  Föreläsare

  PsM Slama Susanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 24.3.2018 kl.10:15-14:15
  söndag 25.3.2018 kl.10:15-14:15
  lördag 21.4.2018 kl.10:15-14:15
  söndag 22.4.2018 kl.10:15-14:15

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Förkunskaper

  Kursen är en grundkurs och förutsätter därför inte förkunskaper i psykologi.

  Mål

  Kursens mål är att ge kunskaper om centrala teorier och empiriska rön när
  det gäller människans medvetande och tänkande, inlärning, minne, språk, varseblivning och andra kognitiva processer, samt presenterar några av de viktigaste tillämpningarna av den moderna kognitiva psykologin.

  Examination

  Hemtentamen med essäfrågor.

  Litteratur

  Groome,D: Kognitiv psykologi: processer och störningar.
  Kahneman: Thinking, fast and slow (finns också på svenska som ”Tänka, snabbt och långsamt”), valda delar.

 • Rättsvetenskap - Avtalsrätt

  Universitetskurs
  14.04.2018
  21.03.2018
  11 / 60
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Avtalsrätt

  Föreläsare

  PM Blomstedt-Björk Monika /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 14.4.2018 kl.08:30-14:00
  söndag 15.4.2018 kl.09:00-12:30
  lördag 28.4.2018 kl.08:30-14:00
  söndag 29.4.2018 kl.09:00-12:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Kursen är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt.

  Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

  Innehåll

  Kursen innefattar följande delområden:
  – allmän avtalsrätt
  – köp- och annan kontraktsrätt
  – internationella köp.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och litteraturstudier.

  Examination

  Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Wilhelmsson & Sévon & Koskelo (2006). Huvudpunkter i köplagen, 3 rev. uppl.
  Sandvik & Sisula-Tulokas (2013). Internationella köplagen.
  Saarnilehto (2009). Sopimusoikeuden perusteet, 7 uud. pain. (behandlas under kursen)
  Författningar:
  – L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929)
  – Köplag (355/1987)
  – F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen
  – L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6
  – Jordabalk (540/1995) kap. 2
  – Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag
  – L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag
  – L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Marknads- och immaterialrätt INSTÄLLD

  Universitetskurs
  23.03.2018
  28.02.2018
  3 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Marknads- och immaterialrätt INSTÄLLD

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 23.3.2018 kl.17:00-21:15
  lördag 24.3.2018 kl.09:00-13:15
  fredag 6.4.2018 kl.17:00-21:15
  lördag 7.4.2018 kl.09:00-13:15
  fredag 18.5.2018 kl.17:00-21:15
  lördag 19.5.2018 kl.09:00-13:15

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Avsikten med studieperioden är att ge de studerande inblick i företagsverksamhetens marknadsrättsligt tillåtna ramar både i nationell och internationell belysning samt i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Härvid omfattas reglerna och principerna om tillåten och förbjuden konkurrens och marknadsföring både i förhållande till andra näringsidkare och konsumenter. Företagets förhållande till myndigheter i ett marknadsföringsperspektiv behandlas genom riktlinjerna för integrationen både med hänsyn till EU och mera globala perspektiv såsom WTO varvid bl.a. avskaffandet av handelshinder är aktuellt.

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna redogöra för begreppen och normerna inom konkurrensrättens och immaterialrättens områden. Studenterna bör även behärska den närmare tolkningen av de relevanta normerna.

  Innehåll

  Kursen inleds med den konkurrensrättsliga regleringen, varmed framför allt avses föreskrifter avsedda att upprätthålla den fria konkurrensen. Förutom den historiska bakgrunden studeras de centrala reglerna kring förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, missbruk av dominerande ställning samt företagskoncentrationer. Därefter fokuseras kursen på en översikt över den finska och europeiska immaterialrättens systematik och rättskällor.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och litteraturläsning.

  Examination

  Skriftlig sluttentamen.

  Litteratur

  1. Kuopppamäki, Uusi kilpailuoikeus, 2012 (behandlas under kursen)
  2. Haarmann & Mansala, immateriaalioikeuden perusteet, 2012 (behandlas under kursen)
  3. Författningar:
  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 101 och 102 (Europeiska unionens officiella tidning C 115/47, 9.5.2008)
  Rådets förordning (1/2003) om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget
  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser
  Konkurrenslag (948/2011)
  L om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)
  L om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978)
  L om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993)
  L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)
  UpphovsrättsL (404/1961)
  PatentL (550/1967) (kap. 1)
  L om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967), 1-4 §§
  VarumärkesL (7/1964) (kap. 1)
  MönsterrättsL (221/1971) (kap. 1)
  L om nyttighetsmodellrätt (800/1991) (kap. 1)

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd

  Universitetskurs
  03.03.2018
  05.03.2018
  12 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd

  Föreläsare

  Socionom YH, specialbarnträdgårdslärare Palmén Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  lördag 3.3.2018 kl.10:15-14:15
  söndag 4.3.2018 kl.10:15-14:15
  lördag 5.5.2018 kl.10:15-14:15
  söndag 6.5.2018 kl.10:15-14:15

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Kursens syfte är att ge grundläggande teoretisk kunskap och praktiska färdigheter för att implementera digitala arbetssätt i undervisningen av elever i behov av stöd. Kursen ger en överblick av tillgängliga digitala och alternativa verktyg samt en beredskap att anpassa allmänna digitala arbetsredskap för elever i behov av stöd.

  Efter avslutad kurs skall den studerande behärska/känna till:
  – aktuella och tillgängliga alternativa verktyg
  – hur man som pedagog kan använda sig av digitala verktyg i undervisningen av elever i behov av stöd
  – hur man som pedagog kan framställa och anpassa individuellt lärmaterial med hjälp av digitala verktyg.

  Allmänfärdigheter:
  – Kunskaper och färdigheter att använda digitala hjälpmedel i undervisningen.
  – Reflekterande kring individuella behov, möjligheter med tekniska hjälpmedel.
  – Reflektera kring säkerhet och källkritik vid nätbaserad undervisning.

  Innehåll

  – Begrepp, arbetssätt, grundläggande teknik.
  – Datorn, pekplatta, smarttelefon som stöd för undervisningen.
  – Alternativa verktyg i undervisningen, t.ex. talsyntes, ordprediktion, stavningsprogram.
  – Strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg och nätbaserade tjänster kan användas för att skapa fördjupad kunskap hos elever i behov av stöd.
  – Digitala texter men stöd av ljud, bild, symboler enligt användarens förutsättningar.
  – Säkerhet på internet och källkritik.
  – Inledning till programmering.

  Examination

  Närvaro, aktivt deltagande i övningar, slutuppgift i form av tillämpning kompletterad med skriftlig reflektion. Bedömning: Godkänd/underkänd

  Litteratur

  Bruun, S.(2015) Digitala arbetssätt i klassrummet Att våga ta språnget. Stockholm: Gothia Fortbildning.
  Hämäläinen, R., Sarsama, P., Liimatainen, J. (red.) (2017) Tietokone erilaisen oppijan apuvälineenä. Erilaisten oppijoiden liitto ry. (behandlas under kursen)
  Av läraren utvald del av serien Lättläst IKT utgiven av Lärum
  Aktuella forskningsrapporter enligt lärarens urval

 • Registreringen är stängd

  Språk - Spanska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  16.01.2018
  05.01.2018
  6 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Spanska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 16.1.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 30.1.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 6.2.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 13.2.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 27.2.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 6.3.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 13.3.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 20.3.2018 kl.18:00-20:30
  tisdag 27.3.2018 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.01.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

 • Statskunskap - Politikens amerikanisering

  Universitetskurs
  20.04.2018
  28.03.2018
  2 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Statskunskap – Politikens amerikanisering

  Föreläsare

  PD, FD Stolpe Claus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 20.4.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 21.4.2018 kl.10:00-15:30
  söndag 22.4.2018 kl.10:00-15:30
  fredag 4.5.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 5.5.2018 kl.10:00-15:30
  söndag 6.5.2018 kl.10:00-15:30

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna förstå, känna igen och analytiskt kunna diskutera aspekter rörande processer genom vilka valkampanjer har förändrats. Detta inte minst gällande fenomenet ”amerikanisering” (förytligande, medialisering, kommersialisering etc.).
  Detta sker dels genom ett rent allmänt resonemang, dels genom att ha satt sig in i de presidentvalskampanjer som har genomförts i USA under ”TV-åldern”. Vidare beaktas den ökande betydelsen av sociala medier. Exempelvis Trumps utnyttjande av Facebook år 2016.
  Vidare följer vi med på vilket sätt valkampanjer, politiskt propagande etc. utgör en form av tidsspegel. Detta inte minst via eventuella trendbrott. Exempelvis tilltagande polarisering efter ett antal år av ”catch all”–mentalitet rörande politisk profilering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier, gruppdiskussioner.

  Examination

  Skriftlig tentamen. Eventuellt kombinerat med övningsuppgifter.

  Litteratur

  Enligt anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Psykiska första hjälpen: Främjande av psykisk hälsa

  Universitetskurs
  02.03.2018
  05.03.2018
  13 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Psykiska första hjälpen: Främjande av psykisk hälsa

  Föreläsare

  PhD Forsman Anna / PsM Cresswell-Smith Johanna

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Ändrade klockslag
  fredag 2.3.2018 kl.16:00-21:15
  lördag 17.3.2018 kl.09:00-16:00
  söndag 18.3.2018 kl.08:30-13:00
  lördag 14.4.2018 kl.09:00-16:00
  söndag 15.4.2018 kl.08:30-13:00
  lördag 28.4.2018 kl.09:00-13:00
  söndag 29.4.2018 kl.09:00-13:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.03.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift € + moms

  90

  Inledning

  Psykisk hälsa är en väsentlig del av folkhälsan. Finländarnas fysiska hälsa blir allt bättre, men när det gäller den psykiska hälsan har vi inte uppnått motsvarande positiva utveckling. Den psykiska hälsan
  är en grundläggande del av en människas välbefinnande och helhetshälsa.

  Psykisk hälsa kan definieras som ett kapital eller en resurs, som hjälper människor att fungera i sin livsmiljö samt att möta olika livssituationer och de krav dessa ställer. Främjande av psykisk hälsa är i begreppslig mening inte detsamma som eliminering eller förebyggande av psykisk ohälsa. Dagens samhällstänk är problemcentrerat och har stort fokus på
  ohälsa. Förebygger och botar gör man när det gäller symptom och problem, medan man stärker och stöder färdigheter i psykisk hälsa. Det främjande och förebyggande arbetet hamnar ofta i skymundan, trots att forskning visar att fokus på välbefinnande och hälsofrämjande resurser förebygger
  riskfaktorer för psykisk ohälsa samtidigt som det bygger upp den allmänna hälsan, redskap som kunde stärka medborgarnas välbefinnande och helhetshälsa.

  En kurs i Psykiska första hjälpen är ett ypperligt sätt att främja den psykiska hälsan, ett redskap tillgängligt för alla. Psykiska första hjälpen som medborgarfärdighet är målet precis som för fysiska
  första hjälpen. Psykiska första hjälpen förbereder oss för olika händelser där ett tryggt bemötande är centralt och är en kurs för alla, uppbyggd på en stadig grund av både teori och erfarenhet.

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande ha:
  Kunskap om psykisk hälsa som en del av människans välbefinnande.
  Kunskap om hur den egna och andra människors psykiska hälsa kan stärkas.
  Kunskap om känslor och deras inverkan på människans psykiska hälsa och människorelationer.
  Kunskap om skillnaden mellan utvecklingskriser, livskriser och kriser beroende på plötsliga händelser.
  Kunskap om de vanligaste psykiska sjukdomarna och deras symptom.
  Ha färdigheter att känna igen närståendevåld i sin omgivning.
  Ha färdigheter att känna igen självdestruktivt beteende kunskap om hur man kan hjälpa.
  Färdigheter att tillämpa stegen i psykiska första hjälpen.
  Färdigheter att vid behov stöda och vägleda till vård.

  Innehåll

  Det finns två kurser i Psykisk första hjälpen. Psykiska första hjälpen 1 utvecklades av Föreningen för Mental Hälsa i Finland och fokuserar på resurser och välbefinnande. Kursen berör stärkandet av ens egna resurser och hur man bäst kan aktivera sig själv för att nå psykiskt välbefinnande.

  Psykiska första hjälpen 2 omfattar information kring psykisk ohälsa och hur man kan stöda olika situationer där den psykiska hälsan har försämrats. Kursen tar upp olika perspektiv kring bemötandet av psykisk ohälsa, och repeterar tydliga grundregler om hur man bäst kan stöda och när man ska söka professionell hjälp.

  Utbildningsmaterialet för båda bygger på riktlinjer som skapats av expertpaneler bestående av nationella och internationella experter, kliniker, brukare och närstående. Materialet består av powerpoint- presentationsmaterial, övningar, videoklipp, aktiviteter och kurslitteratur.

  Skyddande faktorer som stöder den psykiska hälsan gynnar samhället överlag och ligger ofta utanför hälsovården, i andra delar av vårt samhälle – skolor, arbetsplatser, medborgarinstitut och föreningsvärlden är exempel på platser där man har stora möjligheter att främja sin psykiska hälsa. Båda kurser erbjuder en utomordentlig möjlighet att bygga upp psykiska hälsan i många olika samhällsområden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och hemuppgifter.

  Examination

  Individuella och gruppbaserade examinationsuppgifter som delas ut under kursperioden.

  Litteratur

  Barry, M & Jenkins R. (2007). Implementing mental health promotion. Edinburgh: Churchill Livingstone
  Cattan, M & Tilford, S. (2006). Mental health promotion: a lifespan approach. Berkshire: Open University Press.
  Kursböckerna från Föreningen för Mental Hälsa i Finland; Psykisk Första Hjälpen 1 och 2 (dessa får
  kursdeltagarna).
  Aktuell litteratur enligt examinatorns val.

  Övrig information

  OBS! Kursen består av en teoretiskt inriktad del med fokus på forskning på området (2.3 och 28-29.4) och en praktiskt inriktad del med övningar (17-18.3 och 14-15.4) ledda av specialutbildade instruktörer från Föreningen för Mental hälsa i Finland.

  Samtliga närstudiedagars (inalles 40 h) innehåll och arbetssätt i kurshelheten examineras för 5 sp, vilket innebär deltagande i samtliga kursdagar. Eventuell frånvaro bör därför kompletteras. Hur man kan kompensera en ev frånvaro någon av kursdagarna beror på omfattning och kursdatum. Detta ska man komma överens om på förhand, kontakta Öppna högskolan för vidare information.

 • Vård - Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Fortbildningskurs
  20.03.2018
  19.03.2018
  17 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Föreläsare

  Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kursram

  Det arrangeras två olika kurstillfällen med samma innehåll. Kursdeltagarna väljer ett av tillfällena och uppger det vid anmälan. Kurspriset avser ett pris/deltagare/kurstillfälle.

  Kurstider

  tisdag 20.3.2018 kl.09:00-16:00
  eller
  tisdag 10.4.2018 kl.09:00-16:00

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.03.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgift € + moms

  175

  Förkunskaper

  Det krävs att man är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare för att delta i kursen.

  Målgrupp

  Den här endagskursen som ordnas i Högskolans nya vårdmetodrum, riktar sig till bl.a. sjukskötare på sjukhus/äldreboende, hälsovårdare ute i skärgården eller på landsbygden och sjukskötare ombord på fartyg/kryssningsbåtar, som i sitt verksamma yrkesliv vill ha en uppdatering av ABCDE konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den icke-akuta patientens omhändertagande.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren:
  – ha kunskap om konceptet ABCDE samt lättare kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
  – kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
  – kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga sjuksköterske vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill HLR övningar och defibrillator.

  Innehåll

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE
  – praktiska övningar i samband med ABCDE
  – kort uppdatering av intravenösa kanyler och tekniken
  – kort uppdatering av Hjärt- och Lung Räddning och defibrillatorn

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen.
  Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Handledarutbildning

  Fortbildningskurs
  25.01.2018
  19.01.2018
  7 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Handledarutbildning

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina /

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Fortsättningen efter närstudieträffarna sker i form av grupphandledning i smågrupper av kursdeltagare som handleder sjukskötarstuderande samt återkoppling på examinationsuppgift.

  Kurstider

  torsdag 25.1.2018 kl.09:00-15:15
  fredag 26.1.2018 kl.08:00-15:00
  måndag 5.3.2018 kl.08:00-16:00
  tisdag 6.3.2018 kl.08:00-15:00
  måndag 16.4.2018 (exakta tider meddelas senare)
  tisdag 17.4.2018 (exakta tider meddelas senare)

  Första anmälan

  05.12.2017 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.01.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift

  Avgift € + moms

  125

  Kommentar

  inkl kaffe.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig främst till sjukskötare som handleder studerande på sjukskötarprogrammet vid Högskolan på Åland. Även övriga intresserade av handledning av studerande inom social- och hälsovårdsbranschen är välkomna att delta i utbildningen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:
  – kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning
  – förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling
  – förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete.
  – ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

  Innehåll

  – sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning
  – litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)
  – vetenskapligt förhållningssätt, teori och praktik
  – vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin
  – pedagogik, reflektion och handledarrollen
  – handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner
  – betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier, grupparbete, reflektionstillfällen, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden. Obligatorisk närvaro under seminarier och grupparbeten. Kursen är delvis nätbaserad.

  Examination

  Skriftlig inlämningsuppgift baserad på handledning i verksamhetsförlagd utbildning (dagbok och litteraturstudier).

Vanliga frågor & svar

 • Varför får jag inte längre kurskatalogen hemskickad?

  Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dej med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Vi har också kvar en digital kurskatalog och två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

 • Hur anmäler jag mej till era kurser?

  Du anmäler dej till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

   

 • Kan ni skräddarsy en kurs till min arbetsplats?

  Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läsa mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

 • Kan jag läsa en kurs på något av högskolans utbildningsprogram?

  Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive  utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

 • Hur får jag mitt kursintyg?

  All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg