Öppna högskolan är öppen för dig!

Gå kurserna hemma på Åland – slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Titta på vårt kursutbud – de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Information om hur coronaviruset påverkar verksamheten vid Öppna högskolan

Eventuella restriktioner i samband med pandemin kan leda till justeringar i programmet för höstterminen 2021.

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs

  17.05.2021
  31.12.2021
  0
  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  17.05.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2021

 • Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs fortbildningskurs

  Fortbildningskurs
  31.12.2021
  0
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs fortbildningskurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  17.05.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2021

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  110

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  17.05.2021
  31.12.2021
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht21 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  17.05.2021 kl. 12:30

  Sista anmälan

  31.12.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht21 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  01.11.2021
  06.10.2021
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht21 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 1.11.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  onsdag 17.11.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 29.11.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  onsdag 8.12.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 13.12.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  OBS! Kursen har en lång väntelista. Vänligen avboka omgående din plats ifall du inte ämnar gå.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.10.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om det som innehållet eftersträvar.

  Innehåll

  Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

  Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House. 978-91-7005-388-7

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht21 Utmattningssyndrom

  Universitetskurs
  23.08.2021
  16.06.2021
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht21 Utmattningssyndrom

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 23.8.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  onsdag 8.9.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 20.9.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  onsdag 29.9.2021 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 4.10.2021 kl. 17:00-20:00 (närvaro)

  OBS! Kursen är fullsatt, vänligen meddela kansliet på open@ha.ax omgående ifall du inte ämnar delta så kan någon annan få din plats.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.06.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

  Innehåll

  Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Maslach, C. & Leiter, M.P. (2000). Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och kultur.

  Dellson, P. (2015). Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

  Sapolsky, R.M. (2003). Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

  Bengtsson, F. (2003). Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

  Alternativ litteratur:

  Maslach, C. & Leiter, M.P. (1999). Sanningen om utbrändhet. Stockholm: Natur och Kultur.

  Jones, H. (1999). Handbok i stresshantering. Falun: Richters.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Ht21 Mental träning

  Universitetskurs
  01.10.2021
  08.09.2021
  45
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht21 Mental träning

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 1.10.2021 kl. 17:00-21:30

  lördag 2.10.2021 kl. 9:00-17:30

  söndag 3.10.2021 kl. 9:00-13:45

  Kursen hålls med närstudier om pandemiläget så tillåter.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Motivation och intresse för ämnet.

  Mål

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.Om möjligt hålls kursen med närstudier, i annat fall hålls kursen på distans.

  Examination

  Inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Informationssystem - Ht21 Investeringsplanering

  Universitetskurs
  24.09.2021
  01.09.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Ht21 Investeringsplanering

  Föreläsare

  Universitetslärare, PD Heikkilä Markku /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 24.9.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 25.9.2021 kl. 9:00-12:15

  fredag 8.10.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 9.10.2021 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Ekonomisk matematik eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Investeringsplanering har som mål att ge grunderna i den finansiella analys som företagsledning behöver för att kunna fatta väl genomtänkta investeringsbeslut. I kursen introduceras välkända metoder som nuvärde, nettonuvärde, internränta och realoptionsvärdering. Också moderna investeringsteorier, t.ex. portföljteorin (Markowitz) och kapitalprissättningsmodellen (CAPM) introduceras. Kunskaperna tillämpas i värderingen av kapitalinvesteringar i en informationssystematisk omgivning. Optimerings- och simulationsverktyg används för lösningen av portföljoptimeringsproblem och för riskhantering.

  Innehåll

  Kursen ger grundläggande kunskaper om centrala begrepp i planeringen av kapitalinvesteringar (kapital, kassaflöde, ränta, diskontering, avkastning, nuvärde), om förhållandet mellan risk och avkastning och om effekten av riskspridning. Kunskaperna utvidgas vidare till praktiskt utförande av lönsamhetskalkyler och projektanalys som stöd för investeringsbeslut med en betoning av resursförbrukning i IT-projekt och industriella investeringar.

  Litteratur

  Titel: Investeringsbedömningens grunder: från traditionella metoder till realoptioner Författare: Armerin, Fredrik, Song, Han-Suck Upplaga: 2014 Förläggare: Studentlitteratur AB, Lund ISBN: 978-91-44-09469-4

  Titel: Principles of corporate finance Författare: Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen Upplaga: 10th global ed., 2011 Förläggare: Irwin McGraw-Hill ISBN: 0-07-246766-5

  Övrigt material: Material på kursens hemsida i Moodle.

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Ht21 Kunskapsorganisation

  Universitetskurs
  15.10.2021
  15.09.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Ht21 Kunskapsorganisation

  Föreläsare

  PD Eskola Eeva-Liisa /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår under tiden: 4.10-5.12.2021

  Närstudier på plats i Mariehamn:

  fredag 15.10.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 16.10.2021 kl. 9:00-12:30

  samt via Zoom:

  lördag 30.10.2021 kl. 9:00-12:30

  OBS! Närstudiedagarna är inte obligatoriska men inget extra stöd kommer att ges till de som inte deltar i dagarna.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att ge insikter i dokumentbeskrivningens och innehållsanalysens centrala begrepp och metoder så att de kan tillämpas på de vanligaste informationsbärande medierna.

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - överskådligt känna till och förklara skillnaden mellan katalogisering, klassifikation och indexering

  - ha en inblick i de viktigaste teorierna och begreppen inom katalogisering, indexering och klassifikation samt kort kunna förklara deras innebörd

  - använda tillgängliga beskrivningsregler för att självständigt bibliografiskt beskriva såväl tryckta som elektroniska dokument

  - känna till de vanligaste internationella och nationella klassifikationssystemen, tesaurerna och ontologierna, samt deras uppbyggnad

  - använda såväl naturligt språk som dokumentationsspråk för att åtminstone grundläggande analysera innehållet i olika typer av dokument

  - ha grundläggande kännedom om den semantiska webben och dess betydelse.

  Innehåll

  Katalogiseringens teori

  Innehållsanalysens teori

  Katalogisering, indexering och klassifikation av olika typer av dokument

  Semantiska webben och metadata

  Examination

  Uppgifter under kursens gång samt hemtentamen.

  Litteratur

  Författare: Suominen, Vesa, Saarti, Jarmo & Tuomi, Pirjo. Förlag: BTJ Upplaga/år: 2009 Titel: Bibliografinen valvonta: johdatus luetteloinnin ja sisällönkuvailun menetelmiin ISBN/ISSN: 978-951-692-717-9 (behandlas under kursen)

  Författare: Stock, Wolfgang G. , Stock, Mechtild. Förlag: De Gruyter Upplaga/år: 2013 Titel: Handbook of Information Science ISBN/ISSN: 978-3-11-023500-5 Tilläggsinformation: Delen Knowledge representation används i kursen. Nätpublikation

  Annat kursmaterial:

  Författare: Benito, Miguel. Förlag: Taranco Titel: Kunskapsorganisation Tilläggsinformation: 2. rev. upplagan (2009) finns på http://www.taranco.eu/kunskapsorganisation/ Artikel-materialsamling.

  Artikelmaterialsamling i Moodle. Övrig litteratur enligt överenskommelse.

  Tilläggsinformation: I kursen används valda delar av litteraturen.

 • Internationell marknadsföring - Ht21 Konsumentbeteende

  Universitetskurs
  06.11.2021
  25.10.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht21 Konsumentbeteende

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 6.11.2021 - 6.2.2022

  Obligatorisk närstudieträff på högskolan lördagen den 13.11.2021 klockan 10:00-17:00

  OBS! Inför träffen görs en liten förhandsuppgift som de anmälda hittar i Moodle när kursen öppnas där 6.11.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.10.2021

  Förkunskaper

  Grundkurs i marknadsföring, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande konsumentbeteende

  - observera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden

  - identifiera, utvärdera och analysera val av målgrupper och positioneringsstrategier.

  Innehåll

  Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under och efter köpbeslut och konsumtion. Målet med kursen är att studenterna bekantar sig med och lär sig tillämpa teorier, modeller och verktyg som används inom marknadsföringsfältet för att undersöka, förstå och påverka konsumenters köpbeteende. Centrala teman är köpbeteende, beslutsprocesser, segmenterings- och positioneringsstrategier m.m.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter.

  Examination

  Godkända övningsuppgifter under kursens gång.

 • Juridik - Ht21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 11.12.2021

  Prov
  11.12.2021
  24.11.2021
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 11.12.2021

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 11 december 2021 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.11.2021

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) OBS! uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Ht21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 30.10.2021

  Prov
  30.10.2021
  13.10.2021
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht21 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 30.10.2021

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 30 oktober 2021 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.10.2021

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) OBS! uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är stängd

  Karriärvägledning - Ht21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

  Fortbildningskurs
  21.09.2021
  06.09.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Karriärvägledning - Ht21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Kursram

  Har du nyligen blivit arbetslös eller finns det risk att du blir det?

  Står du inför förändringar i din yrkeskarriär?

  Denna kurs är planerad för att utgående från den erfarenhet och de styrkor du har utforska hur även en påtvingad förändring kan leda till nya möjligheter.

  Kurstider

  Tisdag 21.9.2021 kl 09:00-12:00

  Tisdag 5.10.2021 kl 09:00-12:00

  Måndag 25.10.2021 kl 09:00-12:00 (via Zoom)

  Tisdag 2.11.2021 kl 09:00-12:00

  Tisdag 16.11.2021 kl 09:00-12:00 (via Zoom)

  Tisdag 30.11.2021 kl 09:00-12:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  145€ + moms för föreläsningsserien, det är möjligt mot en tilläggskostnad att delta i övriga delar av programmet. Vänligen kontakta pia.sjostrand@ha.ax för mer information.

  Ingen avgift för registrerade arbetssökande.

  Målgrupp

  Kursen är i första hand avsedd för dig som är arbetslös, för dig som är registrerad som arbetssökande hos AMS men också för dig som står inför förändringar i din yrkeskarriär. Kursen är främst riktad till dem som har högskoleutbildning.

  Om du är registrerad som arbetssökande hos AMS kan du delta i utbildningen utan avgift genom att visa ett intyg.

  Mål

  Målet är att du efter utbildningen har en individuell plan för hur du kan gå vidare, baserad på dina intresseområden, styrkor och din motivation, och att du under våren tagit några steg åt detta håll och provat dig fram. Deltagarna sparrar varandra i par, så att alla har en individ som är intresserad av det man provar på och uppmuntrar när det behövs.

  Innehåll

  Innehållet på kursen är bl.a följande:

  Påtvingad förändring och hjärnan

  - identifiera det som händer i vår hjärna när något vi inte önskat oss sker och vad vi kan göra för att ur stress och försvar se möjligheter

  - stress och känslohantering

  - beslutsförmåga, planering

  - relationer, samverkan

  - förmåga till förändring och lärande.

  Nya möjligheter

  - kartläggning av historia, nuläge och framtid för att möjliggöra beslut

  - eget kunnande

  - livssituation

  - intresseområden

  - nätverk.

  Konkreta aktiviteter

  - besluta vad göra och prova sig fram

  - eget kunnande omvandlat till produkter eller personlig brand

  - nytt yrke, omskolning

  - arbetssökning, via sociala media och nätverk

  - olika former för arbete (företagare, frilansare osv).

  Arbetssätt

  Utbildningen är byggd enligt aktivitets- och erfarenhetsinlärning, dvs man har korta föreläsningar och provar sedan teorin i praktiken och följer upp även på litet längre sikt vad man konkret haft nytta av och lärt sig. Detta delger man sedan också åt varandra, så att man även har nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

  Utbildningen utförs i flerform, vilket innebär att den består av föreläsningar

  (3 timmar på sex olika förmiddagar), individuella arbeten (1 per vecka i 9 veckor), grupparbeten (1 varannan vecka), sparring av varandra (1 gång per vecka), coaching individuellt (3 gånger/deltagare) och att dessa genomförs i Mariehamn och/eller via sociala media litet beroende på corona läget.

 • Kommunikation - Ht21 Lär dig grunderna inom SEO (=sökmotoroptimering)

  Fortbildningskurs
  19.11.2021
  25.10.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht21 Lär dig grunderna inom SEO (=sökmotoroptimering)

  Föreläsare

  Bydén Björn /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 415€+24 % moms

  Vid minst 15 deltagare 300€ +24% moms

  Kurstider

  Fredag den 19.11.2021 kl 09:00-16:00

  Obs! Om coronaläget så kräver hålls dagen på distans.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  415

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Välkommen till en inspirerande och mycket populär heldagskurs som kommer att ta dina kunskaper inom sökmotoroptimering till en ny nivå. Som deltagare lär du dig att skapa en modern sökstrategi, att välja rätt sökord och optimera ditt innehåll för Google. Du får dessutom koll på varför länkar är avgörande för att synas högt upp i sökresultaten samt hur du utvärderar din SEO-satsning. Vi fokuserar på konkreta praktiska lösningar som du har användning av i vardagen och kan börja applicera direkt.

  Förkunskaper

  Allmän datorvana.

  Målgrupp

  Kursen är anpassad för dig som vill utvecklas inom SEO och få en bättre förståelse för hur du kan lyfta din sajts ranking i sökresultaten. Du jobbar förmodligen med marknadsföring, försäljning, affärsutveckling, e-handel eller IT.

  Mål

  Målet med utbildningen är att öka den interna kunskapen om SEO och med det lägga grunden till en förbättrad synlighet.

  Innehåll

  Det här lär du dig på kursen:

  - sökmotoroptimering från grunden och varför det fungerar

  - att skapa en modern och långsiktig SEO-strategi

  - hur du använder länkar på rätt sätt för din webbplats

  - att förstå och lösa vanliga tekniska problem

  - hur du genomför och använder en sökordsanalys

  - vilken typ av innehåll som både besökare och sökmotorer uppskattar.

  Arbetssätt

  I denna kurs får du en grundlig genomgång som ger dig både teoretisk och praktisk kunskap inom SEO.

  Vi kommer att gå igenom SEO i teori och använda praktiska exempel från deltagarnas sajter.

  Övrig information

  Björn Bydén är Head of SEO på Pineberry och har lång och gedigen erfarenhet av sökmotoroptimering. Genom att jobba smart med sin sökmotoroptimering går det att nå stora skalfördelar. Det krävs dock att man har tiden, kunskapen och viljan att göra det, menar Björn: – “Det går ofta att nå enstaka resultat ganska fort men genom att jobba strategiskt och aktivt med din SEO har du större chans att nå toppen i sökresultaten och hålla dig där långsiktigt”.

  På den här kursen ger Björn dig alla förutsättningar du behöver för att göra just detta.

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Ht21 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  08.10.2021
  10.09.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht21 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete Granberg Jonna /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 230€+24 % moms

  Vid minst 15 deltagare 160€+24% moms

  Kurstider

  Fredag den 8 oktober 2021 kl 09:00-15:00

  Fredag den 29 oktober 2021 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  230

  Kommentar

  Inkl för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare inom pedagogik, socialt arbete eller andra områden där svåra samtal med ungdomar, vuxna, anhöriga eller föräldrar är en del av arbetet. Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av kursen är bl.a. utbildningschefer, rektorer, lärare, kuratorer, psykologer, socialarbetare, socionomer, äldreomsorgsledare, daghemsföreståndare och lärare i barnomsorgen.

  Mål

  Utbildningen ökar din förmåga att hantera svåra samtal. Utbildningens fokus ligger såväl på förmågan att hantera dina egna känslor och reaktioner som på ett konstruktivt bemötande av personen du möter.

  Innehåll

  Att arbeta med människor kräver en välutvecklad kompetens, särskilt då du möter personer som mår dåligt eller har ett omfattande behov av stöd eller service.

  Under utbildningen diskuterar vi bl.a. följande utgående från teori och erfarenheter som är aktuella för deltagarna:

  - hur tacklar du dina egna känslor när du möts av projicerade känslor, misstro eller kritik?

  - hur hanterar du en situation då personen du möter behöver mer än vad du har att erbjuda?

  - hur skapar du ett förtroende hos individer som har svårt att lita på att du vill dem väl?

  - hur kan du på ett konstruktivt sätt förmedla beslut eller information?

  Arbetssätt

  Utbildningen varvar teori, diskussion och praktiska övningar och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i båda kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, har en yrkesexamen som teamledare och studerar till psykoterapeut steg 1 KBT. Jonna har under många år arbetat med svåra samtal inom socialvården som socialchef, socialkurator och socialarbetare. Jonna har också god insyn i skolans utmaningar. Idag arbetar hon med samtalsstöd och organisationskonsultation i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Konstvetenskap - Ht21 Störst, bäst och vackrast: Om konsten som maktmedel

  Universitetskurs
  15.10.2021
  22.09.2021
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap - Ht21 Störst, bäst och vackrast: Om konsten som maktmedel

  Föreläsare

  FM Wolff-Helminen Pia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 15.10.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 16.10.2021 kl. 8:45-13:45

  fredag 29.10.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 30.10.2021 kl. 8:45-13:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Har du funderat över varför pyramiderna är så stora, kungliga slotten så pråliga och de offentliga monumenten så många? Makt är den gemensamma faktorn. Kursen Störst, bäst och vackrast: Om konsten som maktmedel (5 sp) ser på hur man med hjälp av konst gett uttryck för olika typer av makt under olika tidsperioder och med olika medel. Allt beror på vem det är som vill ge uttryck för makt och vem budskapet riktas till. Under kursens gång bekantar vi oss bland annat med pampiga byggnader, guld och glitter i heliga bilder, överdådiga hovfestivaler, karikatyrer och krigspropaganda, kommunistisk jätteskulptur och gatukonst.

  Examination

  Godkända arbetsuppgifter som görs i Moodle.

  Litteratur

  Kursmaterialet delges under kursen på Moodle.

 • Krispsykologi - Ht21 PTSD/långtidsverkningar

  Universitetskurs
  26.11.2021
  03.11.2021
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht21 PTSD/långtidsverkningar

  Föreläsare

  Psykiater Viltblom Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 26.11.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 27.11.2021 kl. 9:00-14:45

  fredag 17.12.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 18.12.2021 kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.11.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande posttraumatiskt stressyndrom

  - beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och samsjuklighet

  - beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter kriser.

  Innehåll

  Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. Kursinnehållet fokuserar på vad PTSD är, samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Friedman, M. J., Keane, T. M. & Resick, P. A. (ed). 2014. Handbook of PTSD: Science and practice. Guilford Press.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är stängd

  Naturvetenskap - Ht21 Fortbildning för lärare i kemi, fysik och matematik

  Fortbildningskurs
  06.09.2021
  29.08.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Naturvetenskap - Ht21 Fortbildning för lärare i kemi, fysik och matematik

  Föreläsare

  Akademilektor Kurtén Berit /

  Kursram

  Kursen ges i samarbete med Skolresurs vid CLL/Åbo Akademi och den bekostas i sin helhet av Svenska Kulturfonden och är således avgiftsfri för deltagarna.

  Kurstider

  Inledande kursträff måndagen den 6.9.2021 kl. 9:00-16:00

  OBS! Inledande träffen hålls på Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2 (gamla Sjöfartsläroverket) i bottenvåningen, sal 104, ingång vid södra gaveln.

  Övriga träffar v. 40, 45 och 48 samt några under våterterminen 2022.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  29.08.2021

  Inledning

  Kursen inleds med ett närstudietillfälle i Mariehamn + fortsätter med 3-6 träffar; närstudieträffar och/eller distansträffar (1 ½ - 3 h / träff) under läsårets gång. Eventuell möjlighet till hybridmodell vid något tillfälle så att deltagare från skärgårdsskolorna är på distans, medan deltagarna från fasta Åland samlas på ett ställe.

  Mellan träffarna förutsätts deltagarna göra egna tillämpningar i sin undervisning utgående från något som behandlats i kursen. Deltagarna skall dela med sig av sina egna erfarenheter och bidra till undervisningsmaterial som delas med (och även kan utvecklas tillsammans med) de andra deltagarna.

  Distansträffarna sker via Meet, Teams eller Zoom.

  Målgrupp

  Kemi-, fysik- och matematiklärare i årskurs 7-9. Om det finns flera kemi/fysik/matematiklärare i ett högstadium är det mycket viktigt att alla kan delta i kursen.

  Mål

  Kursen syftar till att ge deltagarna nya undervisningsverktyg och möjligheter att utveckla sin egen undervisning, i linje med de förändringar som förväntas, i enlighet med den nya läroplanen för grundskolorna på Åland. Kursens syfte är även att det kollegiala samarbetet inom ett kollegium, men också mellan ämneskollegier i de olika åländska högstadierna, skall utvecklas.

  Innehåll

  Kursens slutliga utformning och innehåll kommer att styras av vilka behov och önskemål deltagarna har. Teman som erbjuds är

  - Metoder för att eleverna ska utveckla sin begreppsliga förståelse:

  Hur kan man utgå från elevernas alternativa uppfattningar?

  Arbetsverktyg med sikte på begreppsförståelse; begreppskartor, Venn- diagram, begreppsbubblor, V-diagram

  Språkutvecklande arbetssätt

  - Den naturvetenskapliga metoden och naturvetenskapligt tänkande:

  Öppna laborationer och dokumentation

  - Elevaktiverande arbetsmetoder

  - Användningen av digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap

  - Formativ och summativ bedömning, självutvärdering, kamratrespons

  Övrig information

  Huvudansvarig för kursen är Berit Kurtén (Akademilektor emeritus i kemins didaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa, jobbar fortsättningsvis inom Skolresurs vid CLL/ÅA). Andra resurspersoner kommer att medverka vid olika tillfällen med sin expertis.

 • Registreringen är stängd

  Nordiska språk - Ht21 Danska

  Universitetskurs
  10.09.2021
  25.08.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nordiska språk - Ht21 Danska

  Föreläsare

  Ph.D Sørensen Marie-Louise /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 10.9.2021 kl. 18:00-21:30

  lördag 11.9.2021 kl. 9:00-13:15

  fredag 24.9.2021 kl. 18:00-21:30

  lördag 25.9.2021 kl. 9:00-13:00

  fredag 8.10.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 9.10.2021 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Udgangspunktet for kurset er at du skal lære at forstå talt dansk da det oftest er den største udfordring for svensk talende. Kursets fokus vil derfor først og fremmest ligge på at træne dine evner til at forstå talt dansk gennem lytteøvelser af forskellige slags. Vi vil også øve os i dansk udtale og gennemgå andre væsentlige forskelle mellem dansk og svensk (fx ordforråd). Dertil vil vi også beskræftige os med dansk kultur og samfundsforhold.

  Mål

  Efter godkendt kursus forventes den studerende at:

  - kunne forstå dansk i tale og skrift

  - kunne redegøre for de vigtigste fonetiske og grammatiske fænomener som adskiller dansk fra svensk

  - have basal viden om dansk kultur

  - kunne oversætte kortere tekster fra dansk til svensk.

  Innehåll

  Målet med kurset er at de studerende bliver bekendt med det danske sprogs fonetiske og grammatiske struktur med fokus på forskelle mellem dansk og svensk. Desuden opøves færdigheder i at forstå talt og skrevet dansk. Kurset indeholder en sprogdel og en kulturdel.

  Examination

  - Nærvær og aktiv deltagelse i undervisningen (28 h)

  - Skriftlig prøve uden hjælpemidler

  - Skriftlig hjemmeopgave

  Litteratur

  Kursusmaterialet deles ud.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht21 Didaktik I

  Universitetskurs
  10.09.2021
  05.09.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht21 Didaktik I

  Föreläsare

  PeD Wikman Tom /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls på distans under följande tider:

  fredag 10.9.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 11.9.2021 kl. 9:00-15:30

  fredag 24.9.2021 kl. 18:00-21:15

  lördag 25.9.2021 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att studerande får inblick i ett lärarperspektiv på undervisning, tillägnar sig centrala begrepp inom didaktiken och utvecklar beredskap och förmåga att analysera och förstå lärararbetets komplexitet.

  Efter genomgången kurs förväntas studerande uppvisa grundläggande kunskap om undervisning genom att:

  - redovisa för didaktiska grundfrågor i planeringen av undervisning

  - använda läroplanen som grund för lärararbete

  - reflektera över lagstiftning som grund för läraruppdraget

  - beskriva och analysera lärararbetets komplexitet

  - observera, beskriva och reflektera över lärararbetet vid en fältskola

  - identifiera och analysera pedagogisk användning av medier i undervisning

  - kunna använda sin praktikmapp för dokumentation av praktiker.

  Allmänfärdigheter:

  - didaktisk medvetenhet vid lärarens planeringsarbete

  - digital kompetens med tanke på undervisning

  - reflektiv förmåga utgående från praktikobservationer.

  Innehåll

  Centrala begrepp inom didaktiken: läroplan, undervisningsmetoder och arbetssätt, bedömning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och gruppövningar. Moodle och zoom används som verktyg.

  Examination

  Föreläsningar, gruppundervisning, åhörandepraktik, rapporter över observationer och lärande.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht21 Funktionella arbetsmetoder -ett aktivt och inkluderande lärande (5år-åk 3)

  Fortbildningskurs
  04.11.2021
  11.10.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht21 Funktionella arbetsmetoder -ett aktivt och inkluderande lärande (5år-åk 3)

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Workhopen delfinansieras av landskapsregeringen.

  Kurstider

  Torsdag 4.11.2021 kl 13:00-16:30

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  25

  Kommentar

  Inkl. kaffe

  Inledning

  De funktionella undervisningsmetoderna är olika sinsemellan och kan innebära till exempel olika former av grupparbete, drama forskningsuppgifter mm. Lärande genom fysisk aktivitet kan också ses som ett sätt att lära sig genom samarbete (Koskenkari 2013,Sahlberg & Leppilampi 1994).

  Lärandet påverkas av den verksamhet som sker i klassrummet och av elevernas funktioner för självstyrning, hjärnverksamhet och kroppskontroll. Elevens kognitiva utveckling står i samband med fysisk aktivitet, sambandet kan sammanfattas som så att eleven rör på sig för att upptäcka och upptäcker för att röra på sig.

  Målgrupp

  Den här workshopen är riktad till lärare inom barnomsorgen som arbetar med barn från 5år och uppåt samt klasslärare i åk 1-3.

  Innehåll

  Under workshopen får du ta del av:

  - ny forskning kring undervisning och inlärning, varför medveten rörelseträning?

  - de nya motionsrekommendationerna för 7-18 åringar, varför?

  - omstrukturering av skoldagen ökar funktionaliteten

  - elevmedverkan

  - tips och idéer på rörelseintegrerad undervisning

  - pausgymnastik

  - lärmiljön, vilka möjligheter finns det till inlärning.

  Övrig information

  PeM Johanna Berlin har arbetat som klasslärare i Helsingfors sedan år 2002. Hennes intresse för mångkulturella språkmiljöer och fysisk fostran väcktes redan under studietiden. Hennes intresse för medveten rörelseträning väcktes tidigt under studietiden. Genom kunskap och erfarenhet har metoderna emellertid förädlats. Hon är övertygad om att fysisk aktivitet och dagliga motionsstunder tillsammans med eleverna stärker deras minne, problemlösningsförmåga, självkänsla och självbild. I tillägg därtill bidrar den fysiska aktiviteten till ökad samhörighet och ökat välbefinnande. Under det senaste årtiondet har en hel del forskning utförts på området och forskarna är rörande överens om ett positivt samband mellan motorik, god fysisk kondition och skolframgång.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht21 Funktionella arbetsmetoder -ett aktivt och inkluderande lärande (åk4-åk9)

  Fortbildningskurs
  05.11.2021
  11.10.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht21 Funktionella arbetsmetoder -ett aktivt och inkluderande lärande (åk4-åk9)

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Workhopen delfinansieras av landskapsregeringen.

  Kurstider

  Fredag 5.11.2021 kl 09:00-12:30

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  25

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Inledning

  De funktionella undervisningsmetoderna är olika sinsemellan och kan innebära till exempel olika former av grupparbete, drama forskningsuppgifter mm. Lärande genom fysisk aktivitet kan också ses som ett sätt att lära sig genom samarbete (Koskenkari 2013,Sahlberg & Leppilampi 1994).

  Lärandet påverkas av den verksamhet som sker i klassrummet och av elevernas funktioner för självstyrning, hjärnverksamhet och kroppskontroll. Elevens kognitiva utveckling står i samband med fysisk aktivitet, sambandet kan sammanfattas som så att eleven rör på sig för att upptäcka och upptäcker för att röra på sig.

  Målgrupp

  Den här workshopen är riktad till lärare i åk 4- 9.

  Innehåll

  Under workshopen får du ta del av:

  - fakta om fördelarna med ökad motion under skoldagen

  - fördelarna med ökad motion för studierna

  - fördelar med ökad motion för det sociala

  - fördelarna med ökad motion för det psykiska

  - fördelarna med ökad motion för det fysiska

  - motionsrekommendationen 2021 (7-18 åringar)

  - var är vi nu gällande ökad fysisk aktivitet på den egna läroanstalten/ klassen

  - hur kan vi utveckla det?

  - elevmedverkan?

  - tips och idéer på aktivt lärande.

  Övrig information

  PeM Johanna Berlin har arbetat som klasslärare i Helsingfors sedan år 2002. Hennes intresse för mångkulturella språkmiljöer och fysisk fostran väcktes redan under studietiden. Hennes intresse för medveten rörelseträning väcktes tidigt under studietiden. Genom kunskap och erfarenhet har metoderna emellertid förädlats. Hon är övertygad om att fysisk aktivitet och dagliga motionsstunder tillsammans med eleverna stärker deras minne, problemlösningsförmåga, självkänsla och självbild. I tillägg därtill bidrar den fysiska aktiviteten till ökad samhörighet och ökat välbefinnande. Under det senaste årtiondet har en hel del forskning utförts på området och forskarna är rörande överens om ett positivt samband mellan motorik, god fysisk kondition och skolframgång.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht21 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

  Universitetskurs
  11.10.2021
  15.09.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht21 Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats i Mariehamn:

  måndag 11.10.2021 kl.18:00-19:30

  måndag 25.10.2021 kl. 18:00-20:30

  fredag 12.11.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 13.11.2021 kl. 9:00-11:30

  fredag 17.12.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 18.12.2021 kl. 9:00-11:30

  måndag 10.1.2022 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande kunskaper i ledarskapsteorier och -modeller, organisations- och institutionsteori ur ett pedagogiskt ledarskapsperspektiv.

  Innehåll

  Kursen syftar till att utveckla studerandes insikter i pedagogiskt ledarskap utgående från såväl grundläggande ledarskapsteorier som dagsaktuell forskning. Som centralt tema ingår pedagogisk ledarskapsteori, med fokus på särdrag och distinktioner mellan offentlig sektor, privat sektor och tredje sektorn.

  Litteratur

  Sandberg, J. & Targama, A. (2013). Ledning och förståelse : Ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur. Finns även som e-bok på engelska.

  "Ledning och förståelse- En förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer" från 2015

  Bolman, L. G. & Deal, T. E. Sjätte upplagan. Nya perspektiv på organisation och ledarskap . Lund: Studentlitteratur. Eriksson-Zetterquist, U. (2012). Institutionell teori- idéer, moden, förändring. Stockholm: Liber. E-bok 2012.

  Hirsh, Å. & Olin, A. (red.) (2021). Skolutveckling i teori och praktik. (Första upplagan). Malmö: Gleerups.

  Rönnström, N. & Johansson, O. (red.) (2018). Att leda skolor med stöd i forskning: exempel, analyser och utmaningar. (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur.

  Annat kursmaterial enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

  Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

  Pedagogikens sociologi, 5 sp

  Pedagogikens psykologi, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

  I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

  Fortbildningskurs
  27.04.2021
  04.10.2021
  34
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Våren 2021:

  Tisdag den 27.4.2021 kl 09:00-15:30

  Hösten 2021:

  Torsdag 25.11.2021 kl 09:00-15:30

  Första anmälan

  08.03.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Utbildnings- och kulturavdelningen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 30 deltagare. Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna jämnt mellan skolorna.

  Förutom den här fortbildningshelheten, som består av fyra moduler, kommer det även att erbjudas ett skilt informationstillfälle för dig som inte kommer att delta i fortbildningen. Mer information finns under kursen “Informationstillfälle om det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap”.

  Målgrupp

  Fortbildningen riktar sig till klasslärare och ämneslärare i grundskolan på Åland som kommer att undervisa det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap från och med höstterminen 2021.

  Mål

  Syftet med fortbildningen är att ge lärare i grundskolan en inblick i och förståelse för det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap samt verktyg att använda i sin undervisning. Under fortbildningens gång skapas en materialbank som delas med alla som ska undervisa ämnet och målsättningen är även att

  ett nätverk mellan lärare ska kunna etableras samt en gemensam samarbetsplattform för dem som undervisar i ämnet.

  Innehåll

  Fortbildningen läggs upp som en process som pågår från våren 2021 till våren 2022. Fortbildningshelheten byggs upp av fyra moduler med olika teman. Närmare information om modul 2-4 ges under första modulen.

  Modul 1, Introduktionsdag:

  - introduktion av läroplanens innehåll och struktur

  - övergripande frågor kring det nya ämnets bakgrund, framtagande och innehåll, samt vilka förändringar det nya ämnet för med sig

  - vad behöver man tänka på inför den gemensamma undervisningen,

  hur skapas en likvärdig undervisning även för elever som tillhör minoritetsgrupper?

  - läromedel och gemensam plattform presenteras.

  Modul 2 höstterminen 2021:

  - religionsdidaktik, värdegrund och filosofi

  Modul 3 vinter 2022:

  - berättande som undervisningsmetod och texter i religions- och livsåskådningsundervisningen

  Modul 4 våren 2022:

  -mångkultur och demokrati.

  Arbetssätt

  Fortbildningen byggs upp av närstudietillfällen med föreläsningar av externa sakkunniga (antingen på distans eller på plats) samt diskussioner och workshops i mindre grupper.

  Mellan närstudietillfällena har deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och material via en gemensam samarbetsplattform.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht21 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

  Universitetskurs
  06.11.2021
  13.10.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht21 Barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

  Föreläsare

  Legitimerad psykolog Skog fd. Lindfors Fanny /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 6.11.2021 kl. 9:00-14:45

  söndag 7.11.2021 kl. 9:00-12:15

  lördag 20.11.2021 kl. 9:00-14:45

  söndag 21.11.2021 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.10.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Kursen går att avlägga utan förkunskaper i neuropsykologi men det är en fördel om man har grundkunskaper.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studerande kunna:

  - ha grundläggande kunskaper om hjärnans utveckling och den kognitiva utvecklingen

  - redogöra för den viktigaste psykologiska terminologin inom barnneuropsykologi och utvecklingsstörning

  - känna till vanliga barnneuropsykologiska tillstånd, konsekvenser och behandling.

  Lärandemål på examensnivå:

  Analytiskt och systematiskt tankesätt gällande kliniska fenomen och deras underliggande mekanismer.

  Allmänfärdigheter: Grundläggande kunskap i barnneuropsykologi Analytiskt och systematiskt tankesätt Kritiskt tänkande

  Innehåll

  Kursens mål är att ge en översikt över sambandet mellan hjärnan, hjärnans utveckling och beteende och genom att ur ett barnneuropsykologiskt perspektiv beskriva och förklara olika barnneuropsykologiska tillstånd som ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom, specifika störningar och språkliga störningar. Vidare att ge en teoretisk och praktisk överblick om mental utvecklingsstörning, dess orsaker, konsekvenser och kort om behandling.

  Litteratur

  Författare: Lagerqvist & Lindgren Förlag: Studentlitteratur Upplaga/år: 2012 Titel: Barn med funktionsnedsättning ISBN/ISSN: Tilläggsinformation: Kapitel 2,3,10,11,14,16 och 23. Nätpublikation: Nej Tidskrift: Nej

  Författare: Semrud-Clikeman & Ellison Förlag: Upplaga/år: 2009, 2nd Edition Titel: Child neuropsychology : assessment and interventions for neurodevelopmental disorders ISBN/ISSN: 978-1-4899-8277-3 Tilläggsinformation: Kapitel 1, 3, 5-7, 9-15 Nätpublikation: Nej Tidskrift: Nej

  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht21 Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi

  Fortbildningskurs
  28.09.2021
  13.09.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht21 Styrka, glädje och medkänsla –utbildning inom välbefinnande och positiv psykologi

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Utbildningen delfinansieras av utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering.

  Kurstider

  Hösten 2021:

  Tisdag 28.9.2021 kl 09:00-16:00

  Måndag 8.11.2021 kl 09:00-16:00

  Våren 2022:

  Måndag 17.1.2022 kl 09:00-16:00

  Måndag 14.2.2022 kl 09:00-16:00

  Måndag 4.4.2022 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  250

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande hos både elever och pedagoger genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi och pedagogik.

  Positiv psykologi handlar om att stärka mentalt välbefinnande och resurser. Den positiva pedagogiken är positiv psykologi applicerad inom utbildning. Det handlar om att stöda alla barn och unga att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra.

  Anti-mobbningsarbete är viktigt. Men att minska på det som är svårt är inte detsamma som att bygga resurser. Minst lika viktigt är att införa metoder och konkreta verktyg i våra skolor för att stärka välbefinnande. Genom detta arbete lär sig eleverna att arbeta utgående ifrån sina styrkor i svåra situationer. De lär sig att stärka en positiv sinnesstämning och ett dynamiskt mindset för att kunna lära sig bättre. De lär sig om medkänsla och att stärka relationer. Dessutom lär sig eleverna metoder att komma igen vid motgångar, som under COVID19 pandemin. Min forskargrupps forskning i finlandssvenska skolor visar att metoderna har betydande effekter för elevers välbefinnande och stresshantering, men också för den skolpersonal som arbetar med dem.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är i första hand riktad för skolpersonal inom grundläggande utbildning men den är öppen även för personal inom barnsomsorgen.

  Innehåll

  1. En positiv sinnesstämning

  Positiva känslor som glädje, tacksamhet, intresse, hopp eller stolthet är inte bara ett tecken på en individs övergripande nivå av välbefinnande eller lycka. Neurovetenskapliga studier har visat att en positiv sinnesstämning uttryckligen leder till mer bredd och flexibilitet i tanke och handling. Studier som jämfört skillnader i inlärningsförmåga vid olika sinnesstämningar visar att en hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. På sikt leder ett bredare och mer flexibelt förhållningssätt till att bygga upp resurser fysiskt, psykologiskt, socialt och intellektuellt.

  Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor.

  2. Ett positivt jag

  Ett tyngdpunktsområde inom positiv psykologi har varit forskning kring människors goda egenskaper och styrkor. Karaktärsstyrkor ses som en individs förmågor att tänka, känna och bete sig vilket kan ge olika uttryck i t.ex. uthållighet, kreativitet och vänlighet. Genom att använda sig av sina styrkor kan en individ stärka både sin självkänsla och sin medkänsla. Styrkor kan också medvetet användas för att utveckla sina talanger, intressen, förmågor och resurser. Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor, vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter. Processen handlar om att lära känna sina styrkor, utveckla dem och använda sig av dem för att hantera utmaningar i livet.

  3. Engagemang, meningsfullhet och grit

  För att hitta meningsfullhet och ett engagemang i sin inlärning behöver eleverna uppleva att de jobbar mot egna, viktiga målsättningar i livet. Förutom meningsfulla mål behöver eleverna lära sig mångsidiga strategier att jobba mot målen, d.v.s. stärka en realistisk hoppfullhet. Deltagarna lär sig metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang samt metoder för att stärka ett dynamiskt mindset. Vi ser också på den nya forskningen om grit och vad den kan lära oss ifråga om ett uthålligt och passionerat förhållningssätt till det viktiga i livet.

  4. Resiliens och självmedkänsla – att komma igen vid motgångar

  Vi stöter alla på motgångar i livet. Det kan handla om allt från små dagliga motgångar då något inte går som vi tänkt till stora livsomvälvande motgångar. Vare sig det handlar om en COVID19 pandemi, föräldrarnas skilsmässa, mobbning eller ett underkänt prov är det viktigt att eleverna får lära sig hur de kan komma igen då de stöter på svårigheter och motgångar. Metoderna vi lär ut till elever utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). Under kursen får deltagarna grundläggande verktyg i att använda metoderna preventivt med elever. Studier har visat att sådana här skolinsatser i resiliens är mycket effektiva och kan halvera förekomsten av depression bland unga.

  Vi ser också på självmedkänsla som handlar om hur vi kan stärka omtanke och vänlighet med oss själva för att må bra.

  5. Att stärka goda relationer

  Goda relationer med andra människor är av avgörande betydelse för vårt välbefinnande. Det handlar om att stärka medkänsla, vänlighet, tacksamhet, empati, hänsyn och förlåtelse. Deltagarna får ta del av praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning. Till dessa metoder hör forskning kring aktiva konstruktiva svar samt så kallad assertiv konfliktlösning.

  Arbetssätt

  Utbildningen innefattar teori, praktiska övningar, reflektioner och diskussioner.

  Utbildningen är uppbyggd som en fortbildningshelhet på 5 heldagar.

  Övrig information

  Åse Fagerlund, FD, PsL, specialistpsykolog i neuropsykologi, psykoterapeut och seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Åse har arbetat med barn med olika former av utmaningar i många år både som psykolog och forskare. Det har handlat om allt från inlärningssvårigheter till olika former av psykologiska svårigheter och utsatthet. I sökandet efter metoder att stärka barns resurser, potential och självkänsla kom Åse in på den positiva psykologin. Hon leder sedan några år forskningsprojektet Styrka, glädje och medkänsla vid Folkhälsans forskningscentrum.

  Projektet syftar till att ta fram metoder för att stärka barns och vuxnas välbefinnande. Åse har utbildat sig i positiv psykologi vid Oslo universitet och Institute of Positive Education vid Geelong Grammar School.

  Till Åses styrkor hör hennes iver att lära sig nya saker, kreativitet och mod i omtanke om andra.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Ht21 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  01.10.2021
  31.08.2021
  7
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht21 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 1.10.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 2.10.2021 kl. 9:00-13:30

  fredag 12.11.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.11.2021 kl. 9:00-13:30

  OBS! Kursen är fullsatt, vänligen avanmäl dig till open@ha.ax ifall du inte ämnar gå.

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Ht21 Arbetsrätt

  Universitetskurs
  10.09.2021
  26.08.2021
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Ht21 Arbetsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls helt på distans under följande tider:

  fredag 10.9.2021 kl.17:00-21:00

  lördag 11.9.2021 kl. 09:00-15:00

  söndag 12.9.2021 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler

  som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter

  har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs

  behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

  Mål

  Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar,

  varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag,

  arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till

  arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati

  och jämställdhet.

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om

  arbetsrättens centrala delar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar online, litteraturstudier. Lärplattformen Moodle samt Zoom används som verktyg.

  Examination

  Tentamen digitalt.

  Litteratur

  1. Paanetoja, Jaana. (2017). Työoikeus tutuksi – käsikirja. (behandlas under kursen). Alternativ och stödlitteratur använda Bruun & von Koskull, Allmän arbetsrätt (2006) kombinerad med den Anställningsguide (ej kap. 7-9, 19-20, 25-26 och 28) som man finner på internet:

   https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/19707/anstallningsguide28122016.pdf

  2. Författningar:

  Arbetsavtalslag (55/2001)

  ArbetarskyddsL (738/2002)

  Diskrimineringslag (1325/2014)

  L om samarbete inom företag (334/2007)

  L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)

  L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)

  L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)

  L om kollektivavtal (436/1946)

  L om arbetsdomstolen (646/1974)

  L om medling i arbetstvister (420/1962)

  L om samarbete inom företag (334/2007)

  L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)

  Personalfondslag (934/2010)

  Arbetstidslag (605/1996)

  Semesterlag (162/2005)

  Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

  Lagstiftningen finns på svenska på:

  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Ht21 Marknads- och immaterialrätt

  Universitetskurs
  19.11.2021
  01.10.2021
  12
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Ht21 Marknads- och immaterialrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet och i samarbete med Västra Nylands Folkhögskola.

  Kurstider

  Kursen streamas digitalt under tiden:

  fredag 19.11.2021 kl. 18:00-20:30

  lördag 20.11.2021 kl. 10:00-15:15

  söndag 21.11.2021 kl. 10:00-15:15

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.10.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i juridik eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna redogöra för begreppen och normerna inom konkurrensrättens och immaterialrättens områden. Studenterna bör även behärska den närmare tolkningen av de relevanta normerna.

  Innehåll

  Avsikten med studieperioden är att ge de studerande inblick i företagsverksamhetens marknadsrättsligt tillåtna ramar både i nationell och internationell belysning samt i den immaterialrättsliga lagstiftningen. Härvid omfattas reglerna och principerna om tillåten och förbjuden konkurrens och marknadsföring både i förhållande till andra näringsidkare och konsumenter. Företagets förhållande till myndigheter i ett marknadsföringsperspektiv behandlas genom riktlinjerna för integrationen både med hänsyn till EU och mera globala perspektiv såsom WTO varvid bl.a. avskaffandet av handelshinder är aktuellt.

  Konkurrensrätt (inklusive offentlig upphandling); immaterialrätt

  Arbetssätt

  Föreläsningar antingen på plats eller online från VNF.

  Examination

  Tentamen på plats i Mariehamn.

  Litteratur

  Titel: Uusi kilpailuoikeus Författare: Kuoppamäki, Petri Upplaga: 2018 Förläggare: Alma Talent ISBN: 9789521431166 (behandlas under kursen)

  Titel: Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt Författare: Levin, Marianne Upplaga: 11:e uppl., 2017 Förläggare: Wolters Kluwer ISBN: 9789139207320

  Övrigt material: Författningar:

  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art. 101 och 102 (Europeiska unionens officiella tidning C 115/47, 9.5.2008)

  Rådets förordning (1/2003) om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget

  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser

  Konkurrenslag (948/2011)

  L om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012)

  L om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978)

  L om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993)

  L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)

  UpphovsrättsL (404/1961)

  PatentL (550/1967) (kap. 1)

  L om rätt till arbetstagares uppfinningar (656/1967), 1-4 §§

  VarumärkesL (7/1964) (kap. 1)

  MönsterrättsL (221/1971) (kap. 1)

  L om nyttighetsmodellrätt (800/1991) (kap. 1)

 • Specialpedagogik - Ht21 Särskilt begåvade barn och ungdomar

  Universitetskurs
  10.12.2021
  17.11.2021
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Ht21 Särskilt begåvade barn och ungdomar

  Föreläsare

  PeM, speciallärare Kåll Lotta /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 10.12.2021 kl. 17:00-21:00

  lördag 11.12.2021 kl. 09:00-16:30

  söndag 12.12.2021 kl. 09:00-15:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.11.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas den studerande:

  - kunna redogöra för vad särskild begåvning kan innebära samt ha redskap för att kunna identifiera särskild begåvning bland barn och ungdomar

  - ha en förståelse för vilka implikationer särskild begåvning kan ha för den kognitiva, sociala och emotionella utvecklingen hos barn och ungdomar

  - ha kunskap om olika typer av undervisningsarrangemang och stödåtgärder som kan vara lämpliga för barn och ungdomar med särskild begåvning samt hur dessa dokumenteras i enlighet med Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

  Innehåll

  - särskild begåvning: definitioner, förekomst och uttrycksformer; identifiering; implikationer för kognitiv, social och emotionell utveckling

  - elever med särskild begåvning i skolsammanhang

  - undervisningsarrangemang och arbetssätt t.ex. acceleration och berikning

  - dokumentation.

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Liljedahl, M. (2018). Särskilt begåvade barn: Förskolans utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia Fortbildning AB.

  Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: Pedagogens utmaning och möjlighet (Första upplagan.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Neihart, M., Reis, S.M., Robinson N.M. & Moon, S.M. (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? Waco, Tex.: Prufrock Press.

  Robinson, A., Shore, B. M. & Enersen, D. L. (2007). Best practices in gifted education: An evidence-based guide. Waco, TX: Prufrock Press.

  Silverman, L. K. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht21 Italienska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  09.09.2021
  25.08.2021
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht21 Italienska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 16.9.2021 kl. 18:00-20:45

  torsdag 23.9.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 7.10.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 14.10.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 4.11.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 18.11.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 25.11.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 2.12.2021 kl.18:00-20:45

  torsdag 9.12.2021 kl.18:00-20:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.

  Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht21 Spanska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  07.09.2021
  25.08.2021
  25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht21 Spanska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 7.9.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 14.9.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 21.9.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 5.10.2021 kl. 18:00-20:45

  tisdag 1210.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 26.10.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 2.11.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 9.11.2021 kl.18:00-20:45

  tisdag 16.11.2021 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Gruppundervisning samt övrigt arbete.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Ht21 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Yrkeshögskolekurs
  11.10.2021
  22.09.2021
  15
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht21 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  måndag 11.10.2021 kl. 18:00-21:30

  tisdag 12.10.2021 kl. 18:00-21:30

  måndag 18.10.2021 kl. 18:00-21:30

  tisdag 19.10.2021 kl. 18:00-21:30

  måndag 25.10.2021 kl. 18:00-21:30

  Första anmälan

  03.06.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.09.2021

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  - känna till och tillämpa självständigt relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt

  - ha kunskap om samtalstekniker och upptagning av anamnes i misstanke om våldssituationer

  - ha kunskap om spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp

  - ha kännedom kring grundprinciperna gällande provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi inom ämnet

  - ha kunskap om att kunna beskriva krisreaktioner, både akuta och kroniska

  - ha kunskap gällande olika aktörers ansvarsområden i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman

  - ha kännedom kring att samordna resurser medicinskt, psykologiskt, och rättsligt i samband med att ett brott har begåtts och kunna samverka med andra aktörer inom området.

  Innehåll

  Relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

  Samtalstekniker och upptagning av anamnes i situationer där misstanke om våld och brott finns.

  Spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp.

  Provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi.

  Krisreaktioner, både akuta och kroniska.

  Identifikation om olika parters ansvarsområden/arbetsuppgifter som sker i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman.

  Olika resurser inom både medicinska, psykologiska, och rättsliga kontextet och samverkan mellan dessa.

  Arbetssätt

  Obligatoriska föreläsningar som består dels av teori, gruppdiskussioner, praktiska övningar, självstudier samt examination i form av en hemuppgift.

  100 % närvaro krävs för godkänd kurs. Vid frånvaro får den studerande en individuell kompletterande studieuppgift av kursledaren.

  Examination

  Examinationen sker genom en individuell studieuppgift som inlämnas till examinator på utsatt tid. Innehållet i examinationsuppgiften är enligt kursinnehållet som presenterats i kursen.

  Litteratur

  Förundersökningslagen (805/2011). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110805

  Hedrenius, S., & Johansson, S. (2016). Krisstöd. Vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Stockholm: Natur och kultur.

  Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Isdal, P. (2017). Meningen med våld. (2. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Koskinen, L., Likitalo, H., Aho, J., Vuorio, O., & Meretoja, R. (2014). The professional competence

  profile of Finnish nurses practising in a forensic setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(4), 320-326. doi: 10.1111/jpm.12093

  Lange Thomsen, J. (2006). Rättsmedicin. Stockholm: Liber.

  Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P., & Paavilainen, E. (2010). Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Scandinavian

  Journal of Caring Sciences, 24(4), 638-647. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2009.00754.x

  Lynch, V. A., & Duval, J. B. (2011.) Forensic nursing science. (2. ed.). St. Louis: Mosby/Elsevier. (utvalda delar).

  Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK). (2011). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (2010:4). Hämtat från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/492/nck-rapport-att-fraga-om-valdsutsatthet-som-en-del-av-anamnesen-2010-4.pdf#__utma=1.1486299927.1570097249.1570608644.1571037352.3&__utmb=1.3.10.1571037352&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1570537741.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121920651

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2008). Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. (2008:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/483/nck-handbok-nationellt-handlingsprogram-sexuella-overgrepp-2008-rev2010.pdf#__utma=1.573362438.1569244898.1569244898.1569246704.2&__utmb=1.1.10.1569246704&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1569246704.2.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=106075523

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2016). Våld mot äldre kvinnor: En forsknings- och kunskapsöversikt. (2016:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/512/nck-rapport-vald-mot-aldre-kvinnor-2016-1.pdf

  Olsson, J., & Kupper, T. (2009). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm: Jure förlag.

  Rahmqvist, J. (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Växjö, Linnaeus University Dissertations ; 337/2018). Hämtad från http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262268/FULLTEXT01.pdf

  Socialstyrelsen. (2016). Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (Artikelnummer 2016-6-37). Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf

  Strafflagen (39/1889). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001

  World Health Organization. (2005). WHO multi-country study on womens health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and womens responses. Retrieved from https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/

  van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female patients after intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 50(1), 94-103.

  doi: 10.1080/10376178.2015.1010254

  Övrig information

  Som examinator på kursen fungerar doktorand, FM i vårdvetenskap, spec.sjukskötare Anna Lundberg.

 • Vård - Ht21 Kroppens regleringssystem ur ett medicinskt perspektiv - en inblick i det kardiovaskulära systemet

  Fortbildningskurs
  26.11.2021
  29.10.2021
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht21 Kroppens regleringssystem ur ett medicinskt perspektiv - en inblick i det kardiovaskulära systemet

  Föreläsare

  Universitetslektor Segerstråle Mikael /

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 320€+24 % moms

  Vid minst 12 deltagare 280€+24% moms

  Vid minst 15 deltagare 220€ +24% moms

  Kurstider

  Fredag 26.11.2021 kl 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Första anmälan

  18.10.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  29.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  320

  Inledning

  Utbildningen ordnas i samarbete med Helsingfors universitets

  utbildnings- och utvecklingstjänster HY+

  Målgrupp

  Målgrupp för utbildningen är vårdare inom allmän sjukvård, farmaceuter och provisorer.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - introduktion till kroppens regleringssystem – kort om hormonell och nervös reglering samt hur cellernas funktion påverkas av signalsubstanser

  - vårt hjärt- o kärlsystem. Hur är det uppbyggt och hur regleras det?

  - njurarnas och lungornas roll i regleringen av vätskebalans, pH och elektrolyter

  - cirkulationssystem och vätskebalans. Hur hänger allt ihop? Vad kan gå fel och hur kan man behandla det med farmaka.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs på distans och består av föreläsningar, diskussioner och eventuellt även praktiska patientfall.

  Övrig information

  Mikael Segerstråle är forskare och universitetslektor i neurovetenskaper. Han arbetar på Helsingfors Universitet och fungerar också som studiehandledare. Mikael har en 20 års erfarenhet av undervisning, speciellt inom människans fysiologi. Förutom universitetet har han agerat som utbildare på bl.a. Suomen Lääketietokeskus och olika läkemedelsföretag.

 • Registreringen är stängd

  Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

  Fortbildningskurs
  10.11.2021
  28.09.2021
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kursram

  Utbildningen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

  Anmälan bör göras i samråd med arbetsgivaren/ansvarig för vård och omsorg av äldre i kommunen då antalet deltagare per kommun är begränsat.

  Kurstider

  Utbildningen inleds med en närstudieträff onsdagen den 10 november 2021 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17. Innan första tillfället ska deltagarna lämna in två uppgifter. Mera information om detta skickas ut per mejl efter att anmälningstiden gått ut.

  Övriga kurstillfällen under hösten är följande:

  Onsdag den 24.11.2021

  Onsdag den 15.12.2021

  Samtliga kursdagar är heldagar. Det bör noteras att utbildningen till stor del bygger på självstudier i form av litteraturstudier och tillämpat arbete på arbetsplatsen.

  Utbildningen fortsätter under våren 2022. Vårens exakta kurstider meddelas under hösten 2021.

  Obs! Ta gärna med din egen dator till närstudietillfället. Om du inte har en egen dator så kan du låna en dator på plats.

  Första anmälan

  25.08.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.09.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  200

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Enligt tillämpningsguiden till Äldrelag (2020:9) för Åland ska personal som arbetar inom effektiverat serviceboende och institutionsvård ha tilläggsutbildning inom demensvård motsvarande ett halvt års studier eller

  30 studiepoäng.

  Högskolan på Åland/Öppna högskolan erbjuder på uppdrag av Ålands landskapsregering (Beslut 145 U2, 26.5.2021) ett kompetenshöjande utbildningspaket för yrkesverksam personal i kommunerna som i sitt vård-/omsorgsarbete möter personer med kognitiv svikt.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till personer med grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare, sjukskötare, socionomer eller motsvarande) som har arbetserfarenhet (minst ett år) inom äldreomsorgen. För deltagare utan grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen krävs minst fem års arbetserfarenhet.

  Antalet deltagare för utbildningen är begränsat till max 30 deltagare.

  Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna enligt följande:

  Jomala kommun (2)

  Finströms kommun (2)

  Saltviks kommun (3 inkl. institutionsvård Sunnanberg)

  Sunds kommun (1)

  Vårdö kommun (1)

  Mariehamns stad (6 inkl. institutionsvård Trobergshemmet)

  Eckerö kommun (1)

  Hammarlands kommun (1)

  Lemlands kommun (1)

  Lumparlands kommun (1)

  Kökars kommun (1)

  Sottunga kommun (1)

  Kumlinge kommun (1)

  Brändö kommun (1)

  Föglö kommun (1)

  Geta kommun (1)

  Oasen boende- och vårdcenter (3 inkl. institutionsvård

  flertal medlemskommuner)

  Kommunernas socialtjänst (2)

  Totalt 30

  Mål

  Målet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för olika typer av kognitiva sjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna ska kunna erbjuda personer med kognitiv svikt evidensbaserad omvårdnad grundad i personcentrerad vård, etiska riktlinjer och

  social- och hälsovårdens regler.

  Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha en kunskap och beredskap att vårda personer med specifika omvårdnadsproblem i relation till kognitiv svikt, kunna erbjuda meningsfull tillvaro och kunna ge god vård vid livets slut. Därtill ska de ha förståelse för sin roll i organisationen och sitt ansvar för att utveckla vården.

  Innehåll

  Utbildningen består av fyra delkurser med obligatoriska närstudieträffar samt självstudier mellan träffarna. Antagna förutsätts att delta i alla fyra delkurser som ingår i utbildningen.

  Delkurs 1: Kognitiv svikt (133 h/ 5 sp)

  - kognition och kognitiv svikt, de vanligaste kognitiva symtomen och funktionsnedsättningarna

  - hjärnans anatomi, fysiologi och patofysiologi vid kognitiv svikt

  - sjukdomslära: Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens, Parkinsons sjukdom med demens, Lewykroppsdemens

  - utredning och behandling vid kognitiv svikt.

  Tidpunkt: november och december 2021

  Antal närträffar: 3

  Delkurs 2: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt 1 (200 h/ 7,5 sp)

  - att möta och bemöta: Personcentrerad vård, levnadsberättelse, etik, kommunikation

  - att leva med kognitiv svikt: Patientperspektiv, hur kognitiv svikt kan påverka vardagen och livet

  - närstående: anhörigperspektiv, intressebevakning, närståendestöd

  - omgivning och hjälpmedel: Miljöns inverkan och möjlighet, kognitiva hjälpmedel, boendemiljö, tillgänglighet och trygghet

  - hjälp och stödinsatser som samhället kan erbjuda, tredje sektorn

  - lagstiftning och riktlinjer styr vården av äldre

  - riktlinjer för äldreomsorgen.

  Tidpunkt: Vårterminen 2022

  Antal närträffar: 4

  Delkurs 3: Omvårdnad a v personer med kognitiv svikt 2 (200 h/ 7,5 sp)

  - omvårdnadsbehov och utmaningar relaterat till kognitiv svikt: Nutrition och munhälsa, hygiensituationer, aktivitet och rörelse, smärta, BPSD, palliativ vård, sexualitet

  - meningsfull tillvaro: Syn på vad ett meningsfullt liv är, att utnyttja levnadsberättelsen, att främja delaktighet i vardagen, musik som stöd för kommunikation och rörelse.

  Tidpunkt: Vårterminen 2022

  Antal närträffar: 4

  Delkurs 4: Medarbetarskap/ ledarskap och utvecklingsarbete (267 h/ 10sp)

  - att vara god förebild i vården av personer med kognitiv svikt

  - utvecklingsarbete: att på ett undersökande och utvecklande sätt använda de senaste metoderna för att komma med motiverade förslag på hur arbetsmiljön kan utvecklas. Att sakkunnigt dela med sig av kunnande.

  Tidpunkt: augusti och september 2022

  Antal närträffar: 3

  Övrig information

  Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta:

  Överlärare Erika Boman (utbildningens innehåll och genomförande)

  e-post: erika.boman@ha.ax tfn. 018-537783 fr.o.m. 5.8.2021

  Planerare Pia Sjöstrand (anmälan och administration)

  e-post: pia.sjostrand@ha.ax tfn. 018-537713 fr.o.m. 16.8.2021

 • Registreringen är stängd

  Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

  Fortbildningskurs
  04.03.2021
  07.03.2021
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt21 Handledarutbildning -att utvecklas som handledare

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Kurspriset bestäms direkt efter att anmälningstiden gått ut och är

  enligt följande:

  Vid minst 10 deltagare 230€+ moms

  Vid minst 12 deltagare 200€+ moms

  Vid minst 15 deltagare 165€+moms

  Kurstider

  Torsdag 4.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

  Fredag 5.3.2021 kl 09:00-16:00 (online via Meet)

  Måndag 29.3.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Tisdag 30.03.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Tisdag 20.4.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Onsdag 21.4.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Hösten 2021:

  Torsdag 30.9.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Fredag 1.10.2021 kl 08:00-16:00 (online via Meet)

  Torsdag 28.10.2021 kl. 08:00-16:00

  Fredag 29.10.2021 kl 08:00-16:00

  Torsdag 18.11.2021 kl 08:00-16:00

  Fredag 19.11.2021 kl 08:00-16:00

  OBS! Om coronaläget så kräver hålls dagarna på distans.

  Första anmälan

  09.12.2020 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.03.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgift €

  230

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig även till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen

  betydelse som handledare.

  Under utbildningen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande,

  etiska aspekter på handledning samt återkoppling och

  bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare visa att du har:

  - kunskap om handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession, reflekterande handledning samt om etik och handledning

  - förmåga att i handledningsprocessen använda pedagogisk kunskap, omvårdnadskunskap samt kunskap i personlig utveckling

  - förmåga att tillämpa grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete

  - ett kritiskt, analyserande och reflekterande förhållningssätt och förmåga att bedöma och värdera handledningssituationer etiskt samt utifrån genusperspektiv.

  - insikter i den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen.

  Innehåll

  Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

  - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

  - litteratursökning samt introduktion till digitala lärrum (Google Classroom)

  - integrering teori och praktik under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vad är vetenskapligt förhållningssätt i samband med detta

  - vård/omvårdnad som vetenskaplig disciplin och evidensbaserat arbete som mål och verktyg

  - pedagogik, reflektion och handledarrollen

  - handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

  - betydelsen av etik och genus i samband med handledning av sjukskötarstuderande.

  Arbetssätt

  Utbildningen är uppbyggd på 6 närstudietillfällen (12 dagar) där förmiddagen består av föreläsningar och eftermiddagen av workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur

  litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Ubildningen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och workshops samt reflektionstillfällen i samband med närstudierna, självstudier och handledning av sjukskötarstuderanden under verksamhetsförlagd

  utbildning. Utbildningen är delvis nätbaserad.

  Examination

  Examination sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, handledning av sjukskötarstuderande under verksamhetsförlagd utbildning samt handledares loggbok under den tiden.

I väntan på nästa termins kursutbud hinner du ännu anmäla dig till de sista av höstens kurser.

Vårens kurser finns på hemsidan från mitten av november och vi börjar ta emot anmälningar onsdag den 8 december 2021 klockan 9.00.

Läs mer

Studera på Öppna högskolan

Saknar du sysselsättning?

Som studerande vid Öppna högskolan kan du läsa öppna universitets- och yrkeshögskolekurser. Du kan också studera på något av högskolans program som extern studerande. Studier vid Öppna högskolan kosta 90 € per termin, oavsett hur många kurser du läser.

Läs mera om våra kurspaket här

Vanliga frågor & svar

Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dig med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

 

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läs mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg