Kursdeltagare i grupp

Öppna högskolan är öppen för dig!

Gå kurserna hemma på Åland – slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Titta på vårt kursutbud – de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Höstens kurser är publicerade

Höstens kurser finns nu på hemsidan och vi börjar ta emot anmälningar 7 juni 2022 klockan 9.00.

Kom ihåg att sista anmälningsdagen varierar beroende på när kursen börjar, så vänta inte för länge innan du anmäler dig!

Läs mer

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht22 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  15.05.2022
  31.12.2022
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht22 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  15.05.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att skickas i två fakturor: den ena från oss för terminsavgiften 40€, och den andra från Åbo Akademi för Öppna universitetsavgiften/termin 50€.

 • Anmäl dig här Vt22 Anmälningstestkurs fortbildning

  Fortbildningskurs
  03.01.2022
  31.05.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt22 Anmälningstestkurs fortbildning

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  08.11.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  110

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Ht22 Konflikthantering

  Universitetskurs
  31.10.2022
  10.10.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht22 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 31.10.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 7.11.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 14.11.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 21.11.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 28.11.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter:

  Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa

  konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen

  eftersträvar.

  Innehåll

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Ht22 Organisationspsykologi

  Universitetskurs
  22.08.2022
  13.06.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht22 Organisationspsykologi

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 22.8.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 29.8.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 5.9.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 12.9.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 19.9.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.06.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - inneha grundkunskaper om organisationspsykologi

  - kunna redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv

  - kunna definiera och förstå centrala begrepp kopplade till området organisationspsykologi

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer av organisatoriska processer och strukturer.

  Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter,diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

  Innehåll

  Organisationspsykologi är ett brett vetenskapsområde som väckt tvärvetenskapligt intresse. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till organisationspsykologi. I denna kurs läggs fokus på organisatoriska strukturer och processer vilka gagnar individens och organisationens

  lärande, effektivitet och välmående. Grundläggande kunskaper ges om hur organisatorisk struktur kan beskrivas och om hur organisatoriska processer kan ta sig till uttryck. Temaområden som behandlas under kursens gång är t.ex. motivation, samspelet mellan arbete och övrigt liv samt rekrytering och urval. Praktiska exempel kommer att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt22 Ledarskap II

  Universitetskurs
  21.03.2022
  14.02.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt22 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Nya kurstider:

  måndag 25.4.2022 kl. 16:30-21:00 (närstudier)

  onsdag 11.5.2022 kl. 16:30-21:00 (via Zoom)

  måndag 23.5.2022 kl. 16:30-21:00 (via Zoom)

  måndag 30.5.2022 kl. 16:30-21:00 (närstudier)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar

  - inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext.

  Innehåll

  Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall och självstudier.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

  Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Filosofi - Ht22 Ethical Relationships with Nature

  Universitetskurs
  07.10.2022
  21.09.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Filosofi - Ht22 Ethical Relationships with Nature

  Föreläsare

  Doktorand Meereboer Arwen /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Friday 7.10.2022 at 18:00-21:15

  Saturday 8.10.2022 at 9:00-12:15

  Friday 14.10.2022 at 18:00-21:15

  Saturday 15.10.2022 at 9:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  The course is held in English.

  Innehåll

  What is our relationship to nature? Who are we and who is nature? In this course we will be discussing our relationships to nature and matter through philosophy and literature. Western philosophy has tended to make a strong distinction between nature as an object and the human being as subject. However, today certain philosophical and literary movements are paying more attention to the porous boundaries between object and subject, animal and human, and nature and artifice. Within this course we will use literature passages and short-stories as well as post-humanist philosophy, and ethics such as the works of Jane Bennet, Donna Haraway, and Emmanuel Levinas, to take a closer look at the boundaries between these seemingly opposing concepts and our ethical responsibility towards the more-than-human.

  Arbetssätt

  The course consists out of a lecture part and an interactive discussion of the theorists using different pieces of literature. The course does not require earlier studies in philosophy.

  Litteratur

  Kafka's metamorphosis and Moominpappa at Sea.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Finska - Ht22-Vt23 Finska som främmande språk, nivå 1

  Universitetskurs
  12.11.2022
  19.10.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Finska - Ht22-Vt23 Finska som främmande språk, nivå 1

  Föreläsare

  FM Lindén Kim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 13.11.2022 kl. 9.00-13:00

  fredag 25.11.2022 kl. 17:30-20:00 (träff via nätet)

  lördag 10.12.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 11.12.2022 kl. 9:00-13:00

  lördag 21.1.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 22.1.2023 kl. 9:00-13:00

  lördag 4.2.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 5.2.2023 kl. 9:00-13:00

  fredag 17.2.2023 kl. 17:30-20:00 (träff via nätet)

  lördag 4.3.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 5.3.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:

  - kunna förstå huvuddragen i enkla texter som innehåller bekanta ord och fraser

  - kunna uppfatta information som gäller bekanta vardagssituationer när taltempot är långsamt

  - kunna skriva en enkel text om sig och sitt liv

  - kunna uttala enligt de grundläggande reglerna och besvara frågor om teman som har behandlats under kursen.

  Innehåll

  Kursen ger de studerande baskunskaper i språket. De lär sig förstå och använda finska i vardagssituationer. De lär sig läsa och förstå kortare texter om bekanta teman och skriva och berätta enkelt om sin närmaste krets och miljö.

  Vi bekantar oss med det finska språket och lär oss något om vardagslivet i Finland. Vi lär oss beskriva situationer, personer och göra uppköp. Kursdeltagarna lär sig grunderna i grammatiken (bl.a. substantiv- och adjektivböjning, verbens presens, pronomen och räkneord). Språket övas både skriftligt och muntligt i kommunikativa situationer, bl.a. i pardialoger och intervjuer.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

  Tentamensrätt uppnås: Aktiv och regelbunden närvaro krävs på kursen, minst 75 % närvaro vid närstudietillfällena, godkända förhör och uppgifter inom utsatt tid.

  Litteratur

  Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari 1.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Företagsekonomi - Ht22 Sustainable Development and Climate Change

  Yrkeshögskolekurs
  24.11.2022
  05.10.2022
  30
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Ht22 Sustainable Development and Climate Change

  Föreläsare

  MSc Scott Erica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online during the weeks 43-51.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  – Understand and explain United Nations sustainable development goals and Agenda 2030

  – Understand and explain how the ecological, economical and social dimensions are interrelated in creating sustainability

  – Understand and explain the causes/reasons of climate change

  – Understand and explain how climate change will affect market and economy

  – Get familiar with tools used for achieving a change towards a low carbon society

  – Understand and analyze how climate change challenges the different fields of work and life

  – Apply and analyze different aspects of sustainable living in everyday life

  – To understand the basic scientific definition of sustainable development,

  the Framework for Sustainable Development, and the necessity for it’s integration into real life.

  Innehåll

  In this module the student will learn the basics of a science and principles based definition of Sustainable Development, also known as the Framework for Sustainable Development

  (FSSD).

  After the course student will also understand the causes/reasons of climate change as well as, by using back-casting as a concept and using systems based tool to design the needed societal transformation to a carbon neutral society and a sustainable future.

  In this course students will also reflect what are the key elements of sustainable well-being. Can sustainability and life satisfaction be achieved together?

  Arbetssätt

  Lectures, individual assignments, group work.

  Examination

  Exam, approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Classroom. You will need an gmail-adress to get access to Classroom.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Vt22 Future Megatrends and Vocational Competenses

  Yrkeshögskolekurs
  29.03.2022
  16.03.2022
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt22 Future Megatrends and Vocational Competenses

  Föreläsare

  MSc Scott Erica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online starting 5.4.2022

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  – Explain and understand the meaning of future megatrends

  – Understand the historical trends which has shaped labour market of today (transition from industrial to post-industrial age)

  – Understand and discuss about the future work competences, organizations and systems

  – Explain and reason the importance of self-development to be elastic and able to follow new trends and changes

  – Explain, reason and apply the 21st century skills: collaboration, communication, creativity, complex problem-solving and critical thinking.

  Innehåll

  What will the 2020s look like? What trends will have the biggest impact on our future? A megatrend is a general direction of development consisting of various phenomena and entailing widespread change. It will shape the future vocational competences needed in work life. Therefore 21st century skills are essential for the future of work.

  Arbetssätt

  Lectures, assignments, group work.

  Examination

  Approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Moodle.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable development and climate change

  Yrkeshögskolekurs
  27.01.2022
  13.01.2022
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable development and climate change

  Föreläsare

  MSc Scott Erica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online starting 27.1.2022.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  – Understand and explain United Nations sustainable development goals and Agenda 2030

  – Understand and explain how the ecological, economical and social dimensions are interrelated in creating sustainability

  – Understand and explain the causes/reasons of climate change

  – Understand and explain how climate change will affect market and economy

  – Get familiar with tools used for achieving a change towards a low carbon society

  – Understand and analyze how climate change challenges the different fields of work and life

  – Apply and analyze different aspects of sustainable living in everyday life

  – To understand the basic scientific definition of sustainable development,

  the Framework for Sustainable Development, and the necessity for it’s integration into real life.

  Innehåll

  In this module the student will learn the basics of a science and principles based definition of Sustainable Development, also known as the Framework for Sustainable Development

  (FSSD).

  After the course student will also understand the causes/reasons of climate change as well as, by using back-casting as a concept and using systems based tool to design the needed societal transformation to a carbon neutral society and a sustainable future.

  In this course students will also reflect what are the key elements of sustainable well-being. Can sustainability and life satisfaction be achieved together?

  Arbetssätt

  Lectures, individual assignments, group work.

  Examination

  Exam, approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Moodle including relevant litterature.

  Handouts delivered by teachers.

  Material provided by external lecturers.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable Finance

  Yrkeshögskolekurs
  02.03.2022
  16.02.2022
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Vt22 Sustainable Finance

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  NB, later start: The course is held online starting 9.3.2022

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  – Describe and interpret current trends in the area of sustainable finance

  – Identify different sustainable asset classes and instruments

  – Compare different types of sustainable finance products

  – Critically evaluate sustainability risks and opportunities

  – Demonstrate critical thinking in the field of sustainable investments practices

  – Identify and discuss conditions for countries to benefit from growing sustainable investment opportunities

  – Explain the process of creating functional sustainable asset allocation

  – Apply sustainable finance models and strategies to a real-life case study

  Innehåll

  In this module the student will learn the basics of Sustainable Investments. Course covers main topics of ESG criteria (Environmental, Social and Governance).

  As an introduction of the course the main investment principles are covered. Risk and return aspects will be interpreted and sustainable investments aspects will be covered in order to improve fund or portfolio investment returns and risk profiles. Different approaches to sustainable investments are also presented by external specialists like fund managers and practitioners.

  After the course student is able to identify and reflect elements of ESG in different asset classes and compare different tools and strategies in supporting Sustainable Investments.

  1. Introduction to Investments

  2. Introduction to Sustainable Investments, ESG

  3. Introduction to Case Assignment

  4. Sustainable Investment Strategies

  4. Examples of Green Investments in Practice

  5. Workshop of Project assignments

  6. Presenting assignments, conclusions, assessment and feedback of the course

  Arbetssätt

  Lectures, assignments.

  Examination

  Approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Moodle including relevant litterature.

  Handouts delivered by teachers.

  Material provided by external lecturers.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är inte öppen

  Genusvetenskap - Ht22 Genus, kultur och samhälle - en introduktionskurs

  Universitetskurs
  07.10.2022
  14.09.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Genusvetenskap - Ht22 Genus, kultur och samhälle - en introduktionskurs

  Föreläsare

  PD Palmgren Ann-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 7.10.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 8.10.2022 kl. 09:00-13:00

  fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 29.10.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Före första kurshelgen ska deltagarna läsa lite material på förhand. Mer information om detta kommer i välkomstbrevet.

  Mål

  Efter en avlagd kurs kan studeranden:

  - analytiskt diskutera genus i olika kulturella sammanhang och i förhållande till andra begrepp

  - känna till diskussioner om samtida genusvetenskapliga diskussioner om kön och rasifiering, jämställdhet, sexualitet, kön och biologi, kroppslighet och queer.

  Innehåll

  Kursen ger en introduktion till centrala begrepp (såsom kön/genus, kön och biologi, representation, jämställdhet, sexualitet, maktstrukturer, rasifiering, kroppslighet, queer) och frågeställningar inom den samtida genusvetenskapliga forskningen och placerar dessa begrepp i sina historiska, samhälleliga och kulturella sammanhang. De centrala begreppen diskuteras i samband med aktuell tvärvetenskaplig forskning.

  Arbetssätt

  Seminarium, föreläsningar, presentationer, gruppdiskussioner, skriftligt arbete.

  Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Aktiv närvaro, individuellt skriftligt arbete, grupparbete.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Geologi - Ht22 Planeten Jorden

  Universitetskurs
  30.09.2022
  07.09.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Geologi - Ht22 Planeten Jorden

  Föreläsare

  FM Strandman Fredrik /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 1.10.2022 kl. 9:00-14:45

  fredag 11.11.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:

  - redogöra för jordsystemets delar och ge exempel på samverkan mellan de olika delarna

  - beskriva jordklotets uppkomst, utveckling, uppbyggnad och sammansättning

  - redogöra för olika plattektoniska miljöer och de processer som styr kontinenternas utveckling samt oceaners bildning och försvinnande

  - översiktligt redogöra för Jordens historia, den geologiska tidsskalan samt den geovetenskapliga metodik som kunskapen baseras på

  - redogöra för vulkaniska och seismiska processer samt deformation av jordskorpan och bergskedjebildning

  - redogöra för processer vid jordytan som bryter ned och förändrar kontinenterna

  - beskriva och förklara geologiska processer i olika miljöer på jordklotet.

  Innehåll

  Kursen ger en helhetsbild av jordklotet från dess innersta delar upp till den ytliga miljö vi befinner oss i. Hur har jorden bildats och hur är den uppbyggd? Hur fungerar jordklotet egentligen? Kan något som sker i jordens kärna påverka vårt dagliga liv? Geologi handlar om jordklotets – och livets – utveckling från solsystemets uppkomst för 4600 miljoner år sedan och förklarar de processer inom jorden och på jordytan som ständigt påverkar och formar vår livsmiljö: t.ex. bergskedjebildning, vulkanism och jordskalv, klimatförändringar, vattnets kretslopp, landskapets utveckling och nedisningarna. Planeten Jorden utgör grunden för fortsatta studier i geologi, men kan läsas som enskild kurs för den som vill öka sin kunskap om vår egen planet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter och självstudier.

  Examination

  Tentamen eller motsvarande.

  Litteratur

  Marshak, S. Earth - Portrait of a Planet. 5:e upplagan (eller nyare) 978-0-393-93817-3

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Idrottspsykologi - Ht22 Idrottspsykologiskt ledarskap

  Universitetskurs
  28.10.2022
  05.10.2022
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht22 Idrottspsykologiskt ledarskap

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 28.10.2022 kl. 17:00-21:30

  lördag 29.10.2022 kl. 9:00-17:30

  söndag 30.10.2021 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottsledarskap. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Idrottsledarskap handlar om konsten att leda inom idrottens värld och ledarskap i största allmänhet. Du bekantar dig med ledarens egenskaper, färdigheter och förmågor samt ledarskapets former. Kursen är en introduktionskurs som behandlar hur man bygger en förståelse för individ- och grupprocesser, god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Vt22 Idrotsspsykologisk coaching

  Universitetskurs
  18.03.2022
  16.02.2022
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Vt22 Idrotsspsykologisk coaching

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 18.3.2022 kl. 17:00-21:30

  lördag 19.3.2022 kl. 9:00-17:30

  söndag 20.3.2021 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Motivation och intresse för ämnet.

  Mål

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Kursen är inte avsedd att ge kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur idrottspsykologisk coaching utförs i syfte att nå bästa möjliga resultat, främst inom idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Uneståhl. L.-E. & Schill, G. (2012). Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Informationssystem - Vt22 Digitalisering

  Universitetskurs
  28.03.2022
  02.03.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt22 Digitalisering

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under veckorna 13-20.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avklarad kurs bör studerande:

  - kunna förstå och beskriva fenomenet digitalisering, samt hur det påverkar näringsliv, samhälle och privatpersoner

  - kunna förklara hur information och informationssystem stöder beslutsprocessen och företagsledare i rollen som beslutsfattare

  - känna till kopplingen mellan informationsteknologi och företagets strategi

  - kunna använda ett tabellhanteringsprogram för att lösa olika typer av affärsproblem

  - ha förståelse över informationssystem som akademiskt ämne

  - känna till vad är ett informationssystem och dess komponenter.

  Innehåll

  Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag, men öppnar också nya möjligheter för att skapa värde. Under kursens gång lär du dig om nya affärsmodeller som digitalisering möjliggör, och om hur information och teknologi kan tillämpas för att förbättra eller omskapa vardag och affärsverksamhet.

  Kännedom om hur information och informationsteknologi kan utnyttjas för att skapa värde för företaget, göra bättre beslut och lösa problem hör till grundläggande ekonomfärdigheter. Under kursen bekantar sig studenten med hur företagsverksamhet bedrivs i den digitala ekonomin: hur information och informationsteknologi förändrar företagets relationer till kunder och leverantörer, företagets sätt att producera varor och tjänster, samt hjälper företag överträffa konkurrenterna.

  Genom datasalsövningar får studenten en introduktion till faktabaserat beslutsfattande med hjälp av kalkylblad (MS Excel). Genom övningarna får studenten grundläggande färdigheter i att använda information (om t.ex. kunder, försäljning, produktionens effektivitet, aktiekurser etc) för att kunna fatta goda beslut och lösa affärsproblem.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, datasalsövningar, inlämningsuppgifter och tentamen. Moodle och Zoom används.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Information Systems for Business. An Experiential Approach. 3.0 Författare: Belanger F., Van Slyke C., Crossler C. Upplaga: 2018 Förläggare: Prospect Press ISBN:

  Övrigt material enligt instruktioner från föreläsaren.

 • Registreringen är inte öppen

  Informationsvetenskap - Ht22 Informationssamhället

  Universitetskurs
  12.09.2022
  31.08.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Ht22 Informationssamhället

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet under tiden 12.9-13.11.2022.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Informationssamhället som fenomen kan analyseras ur många synvinklar och kursens innehåll kan beröra flertalet av FN:s hållbarhetsmål, så som att säkerställa allmän tillgång till information, och att verka för att alla blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kritiskt kunna analysera olika aspekter av informationssamhället

  - ha insikter i biblioteks- och informationstjänsternas roll i informationssamhället

  - ha kännedom om etiska frågor i anknytning till informationssamhället.

  Innehåll

  - översikt över dagens informationsamhälle, särskilt i Finland

  - grundläggande begrepp och utmaningar

  - individen och nya former för konsumtion, arbete och utbildning

  - E-förvaltning

  - biblioteks- och infomationstjänsternas nuläge och framtidsutsikter

  - etiska utmaningar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppundervisning/seminarier.

  Kursen är en nätkurs på plattformen Moodle. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt övningsuppgifter.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Vt22 Informationssökning

  Universitetskurs
  14.03.2022
  28.02.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt22 Informationssökning

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden: 14.3-15.5.2022

  Frivillig närstudieträff på plats:

  fredag 25.3.2022 kl. 18:00-20:00

  lördag 26.3.2022 kl. 10:00-12:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Att ge grundläggande insikter i informationssökning, speciellt på internet.

  Efter genomgången kurs förväntas studerande:

  - hitta, lära känna och använda olika typer av informationskällor. Det antal informationskällor som den studerande känner till ska i och med kursen utvidgas betydligt.

  - självständigt lära sig hitta, identifiera och evaluera nya informationskällor

  - planera sökstrategier och evaluera sökresultat.

  Allmänfärdigheter:

  Mångfacetterad informationssökning.

  Innehåll

  Grunderna i informationssökning och evaluering

  Olika typer av informationskällor

  Sökstategier i webbsökmaskiner och databaser

  Informationssökningsteorier och -principer

  Upphovsrättsliga och etiska frågor i informationssökning

  Examination

  Uppgifter under kursens gång

  Litteratur

  Titel: Informationssökningsprocessen : en lärande process med lärare och bibliotekarie i samverkan med elevens informationskompetens i fokus Författare: Kuhlthau, Carol Collier Upplaga: 2006 Förläggare: BTJ ISBN: 91-7018-560-3

  Titel: Handbook of Information Science Författare: Stock, Wolfgang G. , Stock, Mechtild Upplaga: 2013 Förläggare: De Gruyter ISBN: 978-3-11-023500-5 Tilläggsinformation: Delen Information retrieval används i kursen. Nätpublikation.

  Övrigt material: Annan litteratur enligt överenskommelse.

 • Registreringen är inte öppen

  Internationell marknadsföring - Ht22 introduktion till marknadsföring

  Universitetskurs
  12.11.2022
  19.10.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht22 introduktion till marknadsföring

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Obligatorisk närstudieträff på plats i Mariehamn eller via Zoom:

  12.11.2022 kl. 10:00-16:00

  Resten av kursen hålls på nätet tom 26.3.2023

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring

  - redogöra för marknadsföringens funktion i olika typ av företag och organisationer

  - analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg

  - identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.

  Innehåll

  Målet med kursen är att introducera studenterna till grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller inom marknadsföring. Fokus ligger på att diskutera och undersöka kundens, köpbeteendets, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roll inom marknadsföringsarbete. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikations- och konkurrensstrategier och integrerar dessa i praktiken inom ramen för kursprojekt. Kursen fungerar som grund för kursen ”Marknadsföringsstrategi och trender” och fortsatta studier inom marknadsföring.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 10.9.2022

  Prov
  10.09.2022
  31.08.2022
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 10.9.2022

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 10 september 2022 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2022

  Avgiftstyp

  Kursavgift ÅLR utan moms

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 12.11.2022

  Prov
  12.11.2022
  02.11.2022
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 12.11.2022

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 12 november 2022 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.11.2022

  Avgiftstyp

  Kursavgift ÅLR utan moms

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Vt22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 21.5.2022

  Prov
  21.05.2022
  01.05.2022
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 21.5.2022

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 21 maj 2022 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.05.2022

  Avgiftstyp

  Kursavgift ÅLR utan moms

  Avgift €

  20

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Ht22 Identifiera konflikter - olika verktyg för olika situationer

  Fortbildningskurs
  29.11.2022
  28.10.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht22 Identifiera konflikter - olika verktyg för olika situationer

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Kurstider

  Hösten 2022:

  Tisdag den 29.11.2022 kl 09:00-12:00 (närstudier)

  Tisdag 13.12.2022 kl 09:00-11:00 (distans)

  Våren 2023:

  Tisdag 10.1.2023 kl 09:00-11:00 (distans)

  Tisdag 24.1.2023 kl 09:00-12:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.10.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  370

  Kommentar

  inkl. kaffe.

  Målgrupp

  Kursens målgrupp är chefer och andra som behöver få verktyg för att möta konflikter på arbetsplatsen.

  Mål

  Målet för kursen är att konkret och praktiskt arbeta med att identifiera konflikter och använda olika verktyg för olika konflikter, så att deltagarna har redskap att använda i sina egna liknande situationer.

  Deltagarna får gärna själv delge utmaningar i förväg, dessa kan vara utgångspunkt för case som bearbetas tillsammans.

  Innehåll

  Utgångspunkten i identifiering av konflikterna ligger i konflikters ABC modell av Glasl, vidare utvecklad på Göteborgs universitet.

  De utmanande situationerna är kategoriserade under 4 rubriker och sammanförda med verktyg som bäst passar för dessa. Verktygen används och övas i samband med de fiktiva casen.

  Tillfälle 1:

  - konflikter eller tvister som har sin början i resursbrist eller fördelning

  Verktyg: konfliktforum och medling

  Tillfälle 2:

  - arbetstagare som underpresterar/överpresterar eller inte följer regler och överenskommelser

  Verktyg : utreda – samtala - åtgärda

  Tillfälle 3:

  - chefen i kläm mellan sina chefer, eller andra beslutsfattare och arbetstagare

  Verktyg: förtydliga chefsrollen – samtal om förväntningar – gemensam gränsdragning

  Tillfälle 4:

  - osakligt beteende, mobbning

  Verktyg: direkt ingripande och faktaundersökning.

  Arbetsgivaren är parten som bör ta på sig ansvaret att bearbeta konflikter och utmanande situationer. Denna ledarroll är inte den enklaste och därför tas deltagarnas eventuella case och frågor gärna emot i förväg.

  Kursen kan då riktas på verkliga behov och byggas på fiktiva case som har sin grund i deltagarnas vardag.

  Arbetssätt

  - lärande verkstäder: 2 tillfällen a´3h och 2 tillfällen á 2h, sammanlagt 10h

  - erfarenhets- och aktivitetsbaserat lärande med rollspel

  - sparring med någon annan deltagare

  - lärdagbok.

  Övrig information

  Som utbildare fungerar PeM Carola Lindholm-Gerlin.

  Case bearbetning: Jur mag Bobby Gerlin.

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Ht22 Svåra samtal för chefer

  Fortbildningskurs
  01.11.2022
  04.10.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht22 Svåra samtal för chefer

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete Granberg Jonna /

  Kurstider

  Tisdag 1.11 kl 09:00-14:00

  Tisdag 8.11 kl 09:00-14:00

  Tisdag 15.11 kl 09:00-14:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  235

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till chefer inom olika verksamhetsområden som i sitt arbete har svåra samtal med personal och/eller verksamhetens kunder, klienter, patienter eller liknande.

  Mål

  Målet med kursen är att ge chefer en möjlighet att i ett gemensamt och öppet forum diskutera utmaningar i svåra samtal samt att få användbara redskap för att såväl må bra i ett krävande arbete som att kunna kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt trots att samtalet är svårt.

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende hos individer som har svårt att lita på att du vill dem väl.

  Innehåll

  Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Vi behandlar bland annat:

  – vad gör ett samtal svårt

  – vad beror konflikter på

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – vad är stress

  – stresshantering

  – vikten av empati

  – feedbacktrappan

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, psykosocialt arbete och vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, som studerar till psykoterapeut steg 1 KBT/ACT. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Ht22 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  04.10.2022
  13.09.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Ht22 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete Granberg Jonna /

  Kurstider

  Tisdag 4.10.2022 kl 09:00-14:00

  Tisdag 11.10.2022 kl 09:00-14:00

  Tisdag 25.10.2022 kl 09:00-14:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  235

  Kommentar

  Inkl. kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som i sitt arbete har svåra samtal med ungdomar eller vuxna i form av elever, föräldrar, patienter, klienter eller personal. Du kanske jobbar inom hälsovård & sjukvård, pedagogik, socialt arbete, inom församlingen, polisen eller HR.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal.

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende hos individer som har svårt att lita på att du vill dem väl

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information.

  Innehåll

  Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Vi behandlar bland annat:

  – vad gör ett samtal svårt

  – vad beror konflikter på

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – vad är stress

  – stresshantering

  – vikten av empati

  – feedbacktrappan

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, psykosocialt arbete och vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, som studerar till psykoterapeut steg 1 KBT/ACT. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Vt22 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur

  Fortbildningskurs
  15.02.2022
  15.02.2022
  18
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt22 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur

  Föreläsare

  pedagog och litteraturvetare Korpisola Sissel /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Utbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Kurstider

  Utbildningen ges helt på distans under följande tider:

  Tisdag 15.2.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 1.3.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 8.3.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 22.3.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 29.3.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 12.4.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 26.4.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 3.5.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 17.5.2022 kl 16:00-18:00

  Tisdag 24.5.2022 kl 16:00-18:00

  Första anmälan

  03.01.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.02.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för personal inom utbildningssektorn, socialsektorn, barnomsorg, hälsovårdssektorn och AMS samt polisen och tredje sektorn på Åland.

  Tidigare målgrupper har varit bl.a. högskolestuderande inom hälso- och socialvård, blivande jurister, företagsekonomistuderande, lärare och vägledare.

  Mål

  Målsättningen med programmet är att deltagarna:

  - får inblick i skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten samt träna upp förmågan till inlevelse och empati

  -med skönlitteratur som hjälpmedel få inblick i olika mänskliga upplevelser

  - genom läsning och diskussioner träna upp sin självreflektion och blir mer medveten om egna fördomar och förutfattade meningar samt reflektera kring hur man kan bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - genom läsning om olika sociala situationer blir mer medvetna om olika reaktionsmönster, kulturella skillnader samt problemlösningsstrategier

  - får kunskap om forskningsområdet “Medicinsk humaniora” och hur skönlitteratur kan användas för att stärka personlig utveckling och kommunikation

  - förstår skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten och få oss att se på saker och ting med “nya ögon”

  - har utvecklat sin kompetens att förstå andra människors tankar och känslor, motiv, handlingar och upplevelser, vilket underlättar god kommunikation

  - har tränat upp sin förmåga att “läsa mellan raderna”

  -har utvecklat sin självkunskap och medvetenhet om hur man reagerar, vilket gör det lättare att bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - blivit medveten om vikten att förhålla sig öppen och undvika förutfattade meningar

  -fått större medvetenhet om symbolik, tolkning och ”ledtrådar” i berättelser samt vikten av reflekterande lyssnande och beredskap att vid behov revidera tidigare tolkningar.

  Innehåll

  Kursen ”Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur” bygger på kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap.

  I programmet ingår skönlitteratur och essäer, gruppdiskussioner samt en reflekterande kursdagbok. Programmet är upplagt med läsning och egna reflektioner samt ledda gruppdiskussioner med gemensamma reflektioner där teman öppnas upp och belyses från olika synvinklar, paralleller dras även till egna upplevelser och erfarenheter och t.ex. problemlösning och kommunikationsstrategier diskuteras.

  För att stärka insikterna och för att tillgodogöra sig ny kunskap skriver deltagarna om de tankar och reflektioner som väckts av läsningen och diskussionerna i en kursdagbok.

  Samarbeten, bemötande och förändringsprocesser är centrala teman. I början av programmet får deltagarna bekanta sig med forskningsfältet medicinsk humaniora samt granska existentiella frågeställningar och mänskliga upplevelsetillstånd, som belyses från olika synvinklar med hjälp av läsning och diskussioner kring noveller. Under senare delen av kursen läggs fokus på kommunikation, mångprofessionellt samarbete och problemlösningssituationer, och deltagarna läser då längre skönlitterära texter.

  Arbetssätt

  I programmet ingår 10 ledda kursträffar på distans (à 2h).

  Dessutom ingår självstudier. Varje deltagare skriver också en reflekterande kursdagbok. Som lärplattform används Moodle.

  Litteratur

  Verken definieras innan kursen börjar och en lista på kurslitteratur ges till deltagarna den första kursträffen samt sätts in på kursplattformen. Kurslitteraturen består av noveller, romaner, essäer och lyrik.

  Novellerna som ingår i kursen finns tillgängliga via lärplattformen. Romanerna som ingår i kurslitteraturen behöver dock deltagarna själva låna eller skaffa antingen som e-böcker, ljudböcker eller fysiska böcker.

  Övrig information

  FM Sissel Korpisola är pedagog och litteraturvetare. Hon har många års erfarenhet av utbildning och fortbildning, utveckling av mångprofessionellt arbete och nya vägledningsformer. Sissel Korpisola har utvecklat kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap och har även full upphovsrätt till kurskonceptet. Konceptet har även presenterats på internationella konferenser och forskningsprocesser har kopplats till konceptet för att fastställa konceptets effekter.

  Vid frågor om innehåll och upplägg, kontakta Sissel Korpisola

  tfn. 050-3092618.

 • Registreringen är inte öppen

  Konstvetenskap - Ht22 Finlands konsthistoria

  Universitetskurs
  14.10.2022
  21.09.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap - Ht22 Finlands konsthistoria

  Föreläsare

  FM Wolff-Helminen Pia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 14.10.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 15.10.2022 kl. 9:00-12:15

  fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 29.10.2022 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Kursen ger översiktliga kunskaper om konst och arkitektur i Finland och ger förståelse för varför vår estetiska omgivning, konsten på på våra muséer eller vår arkitektur ser ut som den gör. Under kursen presenteras utvecklingen inom konst och arkitektur från medeltiden till nutid i relation till konstutvecklingen i övriga Europa. Finland har alltid varit internationellt och därför ser kursen också på hur kontakterna med andra länder och kulturer i regionen påverkat vår konst.

  Examination

  Godkända arbetsuppgifter som görs i Moodle.

  Litteratur

  Kursmaterialet delges under kursen på Moodle.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Krispsykologi - Ht22 Massmedias roll vid kriser

  Universitetskurs
  09.12.2022
  16.11.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht22 Massmedias roll vid kriser

  Föreläsare

  PD, docent Backholm Klas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 9.12.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 10.12.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 11.12 2022 kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.11.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - besitta grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation

  - besitta grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris

  - besitta grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i krissituationer

  - besitta grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten.

  Innehåll

  I kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt22 Intervention

  Universitetskurs
  11.03.2022
  16.02.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt22 Intervention

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 11.3.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 12.3.2022 kl.09:00-16:30

  söndag 13.3.2022 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck

  - beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och kamratstöd

  - kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, akut krishjälp, psykologisk debriefing samt defusing och kamratstöd.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Boss, P. 2006. Loss, trauma and resilience - therapeutic work with ambiguous loss. Norton.

  Hammarlund, C-O. 2001. Bearbetande samtal . Natur och kultur.

  Poijula, S. 2005. Surutyö. Kirjapaja. (behandlas under kursen)

  Dyregrov, A. 2012. Barn och trauma. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt22 Storolyckor/katastrofberedskap

  Universitetskurs
  22.04.2022
  30.03.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt22 Storolyckor/katastrofberedskap

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 22.4.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 23.4.2022 kl.09:00-16:30

  söndag 24.4.3.2022 kl. 09:00-13:15

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland

  - kunna beskriva specialvård riktad till barn och unga.

  Innehåll

  I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Dyregrov, A. 2002 eller senare. Katastrofpsykologi. Studentlitteratur.

  Leppävuori, A., Paimio, S., Avikainen, T., Nordman, T., Puustinen, K. & Riska, M. 2009. Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Tammi.(behandlas under kursen)

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är inte öppen

  Law - Ht22 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management – Lessons from the Åland Example 100

  Yrkeshögskolekurs
  03.10.2022
  02.09.2022
  30
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Law - Ht22 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management – Lessons from the Åland Example 100

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  Duration: 03.10.2022 – 30.12.2022 online.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.09.2022

  Avgift €

  100

  Inledning

  Teachers: Associate Professor of International Law, Jur. Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark & Dr. Alexander Osipov

  Contact and registration:

  Please contact main course teacher Sia Spiliopoulou Åkermark (sia[at]peace.ax) if you have questions about the content of the course, or Mirjam Lukola (mirjam[at]peace.ax)., course administrative assistant on all other matters.

  Register by sending an e-mail to open@ha.ax, with the following information:

  1. Course name

  2. Your full name

  3. Date of birth

  4. Address

  5. E-mail-address

  6. Highest/latest university degree/qualification

  Förkunskaper

  Prerequisites: The course approaches territorial autonomy from an interdisciplinary perspective and comparative, with law and political science as starting points. A bachelor’s degree in the humanities (political science, peace and conflict studies, international law, public administration or other relevant disciplines) or equivalent experience as well as a proficient command of English are recommended prerequisites for successful participation. Each of the five modules includes obligatory tasks that need to be fulfilled in order to proceed to the next module. Study can otherwise be done at students’ own pace. There is, however, possibility for informal group tutoring once a week for those who so wish.

  Mål

  Learning objectives: The course is an introduction to territorial autonomy, in theory and practice, and the so-called “Åland Example”. The aim of the course is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, power-sharing, regional integration and minority rights. After completion of the course the student should:

  • have a solid knowledge about territorial autonomy based on a broad academic framework of different perspectives

  • have a solid knowledge about the Åland islands solution and the concept of the “Åland Example”

  • be able to relate the concept of autonomy to adjacent concepts such as territorial governance, power-sharing, self-determination, federalism and minority rights

  • be acquainted with the characteristics of the Åland Island’s special status of demilitarisation, neutralisation and cultural and linguistic safeguards

  • have knowledge about the comparative relational processes between autonomous regions and the state

  • be able to critically analyse and use mechanisms of territorial autonomy to different international and regional situations, and

  • be able to formulate, analyse and discuss central theoretical concepts of territorial conflict management.

  Innehåll

  Contents: The course encompasses 5 modules, as well as introductory reading materials and a final essay of 4000 words. The modules focus on following main themes:

  • Political power-sharing and institutional solutions for autonomy

  • Linguistic safeguards, the ‘right of domicile’ and diversity issues

  • Security perspectives: Demilitarisation, neutralisation, regional and collective security

  • The challenge of multi-level governance and regional integration

  • Tools for Conflict Resolution and Case Studies

  Arbetssätt

  Format: The course will be taught online on a digital e-learning platform through a rich selection of resources including course literature, audio and video material and a discussion forum. All participants will receive further instructions upon admission to the course. The course presupposes an interactive use of the digital course platform by the students. The language of instruction is English. The course is offered in a cooperation between the Åland Islands Peace Institute and the Open University/Åland University of Applied Sciences.

  Examination

  Examination:

  A final grade on grading scale A-E (where A is the highest possible grade) will be awarded for the final essay upon completion of the course and its compulsory tasks. Regular and substantive participation, oral and written, within deadlines across all modules is a prerequisite for being allowed to submit the final essay. A certificate is issued by the Open University/Åland University of Applied Sciences for those that have successfully completed all parts of the course.

  Litteratur

  Readings:

  All compulsory course material will be provided on the e-platform.

  Prior to the start of Module I, participants will be required to read two introductory texts (ca 40 pages).

  Övrig information

  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax

 • Registreringen är inte öppen

  Organisation och ledning - Ht22 Strategisk ledning

  Universitetskurs
  18.10.2022
  26.09.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Ht22 Strategisk ledning

  Föreläsare

  EM Basilier Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet under tiden 18.10-20.12.2022.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  - identifiera strategiska praktiker i organisationer

  - självständigt beskriva centrala begrepp och modeller som används för att beskriva och genomföra strategiskt arbete

  - diskutera strategiska tänkande i organisationer

  - genomföra en enkel strategisk analys.

  Innehåll

  Vilka teorier, begrepp och modeller har och har haft stort inflytande inom strategiområdet? Hur utvecklas strategier? Hur påverkar de interna och externa förutsättningarna strategiutvecklingen? Vad styr strategiska val i organisationen? Hur formuleras och realiseras strategier i organisationer?

  Kursen behandlar grundläggande teorier och praktiska färdigheter inom fältet strategisk ledning. Kursen går igenom de centrala strategiska teoribildningarna och diskuterar organisationens förhållande till sin omvärld. Kursen ger en förståelse för strategi som organisatorisk praktik, förståelse för kunskapsbildningen, samt basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet. Deltagarna får även genomföra en strategisk analys.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Vt22 HRM - individer och arbete i organisationer

  Universitetskurs
  15.03.2022
  28.02.2022
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Vt22 HRM - individer och arbete i organisationer

  Föreläsare

  EM Peltonen Tuuli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 15.3-10.5.2022.

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i organisation och ledning Strategisk ledning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  - kritiskt analysera organisationsbeteende på individ- och gruppnivå

  - diskutera vad arbete innebär, särskilt i en postindustriell kontext

  - kritiskt diskutera och tillämpa centrala teorier inom området HRM och organisationsbeteende

  - analysera aktuella frågor inom HRM

  - analysera hur HRM vuxit fram som praktik och forskningsfält och hur detta står i relation till den postindustriella ekonomin

  - identifiera och analysera problem relaterade till individers och gruppers beteende i organisationer.

  Innehåll

  Vad är organisationsbeteende? Hur leder och utvecklar man individer och grupper? Hur fördelas och samordnas arbete? Vad innebär egentligen arbete? Hur skapar man mening kring arbete? Vad innebär utbildning, kommunikation och motivation? Och hur omsätter man dessa i praktiken?

  Synen på arbete är i förändring i den postindustriella ekonomin. Även om många ännu har traditionella arbetsförhållanden är det alltfler som arbetar som entreprenörer eller på frilansbasis inom den sk. gig-ekonomin. En förutsättning för framgångsrika företag och organisationer är en kreativ, kompetent och välmående personal, men vem bär ansvar för detta? Kursen diskuterar därmed organisationsbeteende med fokus på organisationens individer och utvecklar kursdeltagarnas förmåga att studera, analysera och förstå mänskligt beteende och arbete i organisationer i en bred bemärkelse, särskilt inom området personalledning (HRM).

  I kursen diskuteras hur organisationer strategiskt arbetar med mänskliga resurser vad gäller bemanning och personalledning för att möta aktuella och framtida utmaningar. Kursen ger deltagarna centrala färdigheter och förhållningssätt på både personalledning (HRM) och organisationsbeteende som behövs för ett kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdets olika delområden.

  Arbetssätt

  Kursen är en nätkurs på plattformen Moodle. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt övningsuppgifter.

  Litteratur

  Meddelas vid kursstart.

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Ht22 Fortbildning för personal inom barnomsorgen Dag 2, alternativ 1

  Uppdragsutbildning
  22.09.2022
  01.09.2022
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht22 Fortbildning för personal inom barnomsorgen Dag 2, alternativ 1

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fortbildningshelhet för personal inom barnomsorgen på Åland.

  Avgiftsfri, finansieras av Ålands landskapsregering

  Kurstider

  Torsdagen den 22.9.2022 kl. 9-16

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.09.2022

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.

  Antal platser: 38 deltagare per dag

  Innehåll

  Dag 2.Digitala verktyg för barnsomsorgen - När, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet?

  Arbetssätt

  Föreläsningar och workshops. Vi bekantar oss med och prövar på olika digitala verktyg som kan ge ett mervärde i lärandet och i den pedagogiska dokumentationen.

  Övrig information

  Utbildare är Anna Wulff, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi.

  Kontakt: Planerare Mirjam Schauman, mirjam.schauman@ha.ax, tel. 018-537 712 eller utbildningsplanerare Linda Norrgård, linda.norrgard@abo.fi, tel. 050-436 5076

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Ht22 Fortbildning för personal inom barnomsorgen Dag 2, alternativ 2

  Uppdragsutbildning
  23.09.2022
  01.09.2022
  38
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht22 Fortbildning för personal inom barnomsorgen Dag 2, alternativ 2

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fortbildningshelhet för personal inom barnomsorgen på Åland.

  Avgiftsfri, finansieras av Ålands landskapsregering

  Kurstider

  Fredagen den 23.9.2022 kl. 9-16

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.09.2022

  Målgrupp

  Personal inom barnomsorgen på Åland.

  Antal platser: 38 deltagare per dag

  Innehåll

  Dag 2.Digitala verktyg för barnsomsorgen - När, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet?

  Arbetssätt

  Föreläsningar och workshops. Vi bekantar oss med och prövar på olika digitala verktyg som kan ge ett mervärde i lärandet och i den pedagogiska dokumentationen.

  Övrig information

  Utbildare är Anna Wulff, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi.

  Kontakt: Planerare Mirjam Schauman, mirjam.schauman@ha.ax, tel. 018-537 712 eller utbildningsplanerare Linda Norrgård, linda.norrgard@abo.fi, tel. 050-436 5076

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Ht22 Pedagogikens psykologi

  Universitetskurs
  10.10.2022
  19.09.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht22 Pedagogikens psykologi

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls i sin helhet på distans under följande tider:

  måndag 10.10.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 24.10.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 14.11.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 28.11.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 12.12.2022 kl. 18:00-21:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - känna till och beskriva centrala lärandeteorier inom pedagogisk psykologi

  - känna till och beskriva kognitiva processer relaterade till lärande

  - kunna reflektera över hur individuella skillnader (i kognitiva processer) är kopplade till de centrala lärandeteorierna inom pedagogisk psykologi.

  Innehåll

  Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt perspektiv. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande.

  Arbetssätt

  Kurs med nätföreläsningar och självstudier.

  Litteratur

  Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur. Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

  Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

  Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

  Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

  Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

  Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

  Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

  Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

  Pedagogikens sociologi, 5 sp

  Pedagogikens psykologi, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

  I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

  Fortbildningskurs
  27.04.2021
  04.10.2021
  34
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt21 Kompetenshöjande fortbildning inom läroämnet religions- och livsåskådningskunskap i grundskolan

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Våren 2021:

  Tisdag den 27.4.2021 kl 09:00-15:30

  Hösten 2021:

  Torsdag 25.11.2021 kl 09:00-15:30

  Våren 2022:

  Tisdag den 1.3.2022 kl 13.00-16.00

  Onsdag den 2.3.2022 kl 9.00-16.00

  Hösten 2022:

  Datum meddelas senare

  Första anmälan

  08.03.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.10.2021

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Utbildnings- och kulturavdelningen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 30 deltagare. Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna jämnt mellan skolorna.

  Förutom den här fortbildningshelheten, som består av fyra moduler, kommer det även att erbjudas ett skilt informationstillfälle för dig som inte kommer att delta i fortbildningen. Mer information finns under kursen “Informationstillfälle om det nya läroämnet religions- och livsåskådningskunskap”.

  Målgrupp

  Fortbildningen riktar sig till klasslärare och ämneslärare i grundskolan på Åland som kommer att undervisa det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap från och med höstterminen 2021.

  Mål

  Syftet med fortbildningen är att ge lärare i grundskolan en inblick i och förståelse för det nya ämnet religions- och livsåskådningskunskap samt verktyg att använda i sin undervisning. Under fortbildningens gång skapas en materialbank som delas med alla som ska undervisa ämnet och målsättningen är även att

  ett nätverk mellan lärare ska kunna etableras samt en gemensam samarbetsplattform för dem som undervisar i ämnet.

  Innehåll

  Fortbildningen läggs upp som en process som pågår från våren 2021 till våren 2022. Fortbildningshelheten byggs upp av fyra moduler med olika teman. Närmare information om modul 2-4 ges under första modulen.

  Modul 1, Introduktionsdag:

  - introduktion av läroplanens innehåll och struktur

  - övergripande frågor kring det nya ämnets bakgrund, framtagande och innehåll, samt vilka förändringar det nya ämnet för med sig

  - vad behöver man tänka på inför den gemensamma undervisningen,

  hur skapas en likvärdig undervisning även för elever som tillhör minoritetsgrupper?

  - läromedel och gemensam plattform presenteras.

  Modul 2 höstterminen 2021:

  - religionsdidaktik, värdegrund och filosofi

  Modul 3 vinter 2022:

  - berättande som undervisningsmetod och texter i religions- och livsåskådningsundervisningen

  Modul 4 våren 2022:

  -mångkultur och demokrati.

  Arbetssätt

  Fortbildningen byggs upp av närstudietillfällen med föreläsningar av externa sakkunniga (antingen på distans eller på plats) samt diskussioner och workshops i mindre grupper.

  Mellan närstudietillfällena har deltagarna möjlighet att dela erfarenheter och material via en gemensam samarbetsplattform.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt22 Fortbildning i hälsokunskap för lärare i åk 5-6

  Fortbildningskurs
  29.03.2022
  08.03.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt22 Fortbildning i hälsokunskap för lärare i åk 5-6

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Välkommen med på en fortbildningshelhet för lärare som undervisar hälsokunskap i åk 5-6 på Åland.

  Under sammanlagt sex studietillfällen tar vi avstamp i den åländska läroplanen i hälsokunskap och fördjupar oss i centrala teman tillsammans med sakkunniga utbildare och föreläsare.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Tisdag den 29.3.2022 kl. 14:00 – 17:00 (online via Zoom)

  Onsdag den 6.4.2022 kl.14:00-17:00 (online via Zoom)

  Tisdag den 19.4.2022 kl 14:00-17:00 (närstudier)

  Torsdag den 19.5.2022 kl 14:00-17:00 (online via Zoom)

  Hösten 2022:

  Måndag den 12.9.2022 kl 14:00-17:00 (närstudier)

  Onsdag den 12.10.2022 kl 09:00-16:00 (närstudier, obs tiden!)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.03.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  85

  Kommentar

  Inkl. kaffe.

  Inledning

  Fortbildningen ordnas på uppdrag av Ålands landskapsregering som också delfinaniserar utbildningen.

  Utbildningen genomförs i samarbete mellan Centret för livslångt vid Åbo Akademi (CLL) och Öppna Högskolan på Åland.

  Målgrupp

  Fortbildningen riktar sig till lärare i åk 5-6 på Åland.

  Innehåll

  Våren 2022:

  Tillfälle 1: 29.3.2022

  Hälsokunskapens pedagogik och didaktik

  Fortbildningshelheten inleds av Dr PH och docent Anna Forsman,

  akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi.

  Tillsammans med Forsman gör deltagarna en djupdykning i läroplanstexten:

  - vad innebär läroplanstexten konkret för arbetet i skolan och i

  undervisningen?

  - därtill ger Forsman en överblick kring aktuella hälsofenomen och trender i

  samhället, kopplat och förankrat till den senaste forskningen. Ett särskilt

  fokus riktas på rusmedel, droger och psykisk ohälsa.

  Tillfälle 2: 6.4.2022

  Puberteten och hur den påverkar kroppen

  Suss Åhman, Folkhälsans specialist i sexuell hälsa leder studietillfället med det

  övergripande temat ”puberteten och hur den påverkar kroppen”.

  Tillsammans med Åhman fördjupar vi oss i den unga människans utveckling,

  sexualitet och får möjlighet till diskussion kring deltagarnas egna frågor och

  funderingar. Åhman är en mångsidig föreläsare som engageras som sakkunnig av Åbo Akademi och även syns i finlandssvenska medier inom temat.

  Tillfälle 3: 19.4.2022

  Hbtqia+, samtycke och trakasserier

  Tillsammans med jämlikhetsexpert Malin Gustavsson och Ekvalita gör vi en

  djupdykning i sexualitetsrelaterade frågor. Vi lyfter och diskuterar viktiga

  aktuella begrepp som Hbtqia+, jämlikhet, samtycke och trakasserier.

  Gustavsson arbetar engagerat för ett mer inkluderande och rättvist samhälle

  genom föreläsningar och handledningsarbete.

  Tillfälle 4: 19.5.2022

  Socialt välmående

  Psykolog Anna Avellan leder studietillfället kring socialt välmående med fokus

  riktat på barn och unga. Avellan delar aktuella rön och egna erfarenheter för

  att deltagarna ska få en bild av unga människors sociala liv med dess

  utmaningar och trender.

  Hösten 2022:

  Tillfälle 5: 12.9.2022

  Säkerhet i nödsituationer, första hjälp och egenvård

  Tillsammans med sjuksköterska och tidigare brottsofferjour handledare Ann

  Kvarnström får deltagarna konkret handledning och råd för hur man som

  lärare kan hantera men också didaktiskt lära ut om olika typer av

  nödsituationer. Deltagarna får därtill kontaktnätverk till olika organisationer som kan bistå med hjälp och handledning. Vänligen notera att studietillfället inte till så stor del omfattar konkret första hjälp. Under studietillfället får deltagaren en övergripande bild över olika typer av nöd- och vårdsituationer som hen kan ta med sig till den egna undervisningen.

  Tillfälle 6 och7 / avslutande tillfälle: 12.10.2022 kl. 9.00 – 16.00.

  (Obs en heldag!)

  kl 9-12:

  Stresshantering och styrkebaserat lärande

  Tillsammans med PeM Eva Åstrand, projektledare och utbildningsplanerare

  på CLL fokuserar vi på lärarens egen stresshantering och sätt att öka det egna välbefinnandet och orken. Deltagarna får även en inblick i styrkebaserat lärande och vad dess verktyg kan åstadkomma i klassrummet. Åstrand är utbildad mental tränare, personlig tränare och styrkecirkel mentor och har lett flera omfattande fortbildningsprojekt med fokus på välbefinnande inom skola och utbildning.

  Kl. 13.00 – 16.00

  Hälsokunskapens pedagogik och didaktik. Helhetens avslutning.

  Dr PH och docent Anna Forsman, akademilektor i hälsovetenskaper vid Åbo

  Akademi återkopplar till läroplanen och de kunskaper och erfarenheter som

  deltagarna inhämtat under fortbildningshelheten.

  Inför tillfället kommer deltagarna att ombes skriva ner tankar, erfarenheter,

  beprövade modeller eller idéer som de vill dela med sig av till gruppen.

  Utifrån detta diskussioner med andra deltagare och med Forsman kring

  hälsokunskapsämnets pedagogik och didaktik i skolorna på Åland.

  Arbetssätt

  Studietillfällen på distans arrangeras via mötesprogrammet Zoom. Länk för deltagande skickas till de anmälda per e-post.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Ht22 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  10.10.2022
  26.09.2022
  14
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht22 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  Ekon. mag. Levin Anders /

  Studiepoäng

  40

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig, varav du nu anmäler dig till första året. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor. Det andra året inom utbildningen ordnas förutsatt att tillräckligt intresse finns.

  Kurstider

  Hösten 2022:

  Måndag 10.10.2022 kl.15:00-21:00

  Tisdag 11.10.2022 kl.15:00-21:00

  Måndag 31.10.2022 kl.15:00-21:00

  Tisdag 1.11.2022 kl.15:00-21:00

  Måndag 21.11.2022 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 22.11.2022 kl.15:00-21:00

  Måndag 12.12.2022 kl. 15:00-21.00

  Tisdag 13.12.2022 kl.15.00-21:00

  Våren 2023:

  Måndag 16.1.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 17.1.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 6.2.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 7.2.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 6.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 7.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 27.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 28.3.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 17.4.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 18.4.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 8.5.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 9.5.2023 kl.15:00-21:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.09.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  1780

  Kommentar

  inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

  Det ordnas ett informationstillfälle om utbildningen för alla intresserade måndagen den 6.6. kl. 14:00–15:00 samt onsdagen den 15.6.2022 kl 18:30-19:30 online via Meet. På informationsfället får du en överblick av kursens innehåll och upplägg. Du har också möjlighet att ställa frågor till utbildarna. Du kan välja själv vilket av ovanstående infotillfällen du vill delta i. För att få länken till Meet, vänligen kontakta kansliet per mejl open@ha.ax

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Ht22 Personlighet

  Universitetskurs
  24.09.2022
  31.08.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht22 Personlighet

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 24.9.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 25.9.2022 kl. 9:00-13:00

  lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 13.11.2022 kl. 9:00-13.00

  lördag 26.11.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 27.11.2022 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Detta är en kurs i psykologi som går på djupet gällande personlighet. Vi betrakar såväl äldre som moderna teorier om personlighet som teorier om den störda personligheten.

  Till vår hjälp tar vi exempel från film, kultur och litteratur. Vi betrakat människan i sin sociala och kulturella kontext.

  Kursen är uppbyggd kring tre veckoslut med närstudier, mellan och efter vilka studerande får arbeta med inspirerande inlämningsuppgifter.

  Mål

  Lärandemål:

  - studerande ska kunna redogöra för personlighet ur ett biopsykosocialt perspektiv

  - studerande ska kunna redogöra för betydelsen av denna variation och avvikelser från den normal variationen.

  Innehåll

  Kursen behandlar betydelsen av genetiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer till individuell variation i psykologiska konstrukt som t.ex. intelligens och personlighet. Kursen behandlar också personlighetens element och dynamik, samt utvecklingens betydelse för personligheten.

  Litteratur

  Högh-Olesen, H., Dalsgaard, T., Skåderud, F. (2017). Modern personlighetspsykologi. Studentlitteratur

  Speery, L. Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality disorders . Third edition

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Ht22 Stress och stresshantering

  Fortbildningskurs
  24.11.2022
  27.10.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht22 Stress och stresshantering

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete Granberg Jonna /

  Kursram

  Utbildningen ges helt på distans.

  Kurstider

  Torsdag 24.11 kl 14:00-16:00

  Torsdag 1.12 kl 14:00-16:00

  Torsdag 8.12 kl 14:00-16:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.10.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  140

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Utbildningen passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR.

  Mål

  Målet med kursen är att ge dig kunskap om stress och verktyg för att kunna hantera såväl privatliv som arbetsliv.

  Innehåll

  Utbildningens fokus ligger på:

  – vad är stress

  – belastning

  – arbetsmiljö och stress

  – hur påverkar stress oss

  – utmattning

  – återhämtning

  – att hitta långsiktig balans.

  Arbetssätt

  Utbildningen är en digital distansutbildning fördelad på tre stycken två timmar långa tillfällen.

  Utbildningen utgår från KBT och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, som studerar till psykoterapeut steg 1 KBT/ACT. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Introduktion till klinisk psykologi

  Universitetskurs
  12.02.2022
  19.01.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Introduktion till klinisk psykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  OBS! Pga det rådande pandemiläget hålls första kurshelgen på distans. Länk skickas till de anmälda när det närmar sig. Förhoppningen är att de övriga kurshelgerna hålls med närstudier på plats i Mariehamn.

  På distans:

  lördag 12.2.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 13.2.2022 kl. 9:00-15:30

  Närstudier:

  lördag 26.3.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 27.3.2022 kl. 9:00-15:30

  lördag 14.5.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 15.5.2022 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.01.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Målet med kursen är att ge en inblick i vad klinisk psykologi är och hur det förhåller sig till psykologin som vetenskap. Dessutom är målet att ge en allmän kännedom om evidensbaserat psykologiskt arbetssätt, skillnaden mellan psykopatologi och normalt psykologiskt fungerande, kliniska psykologers olika arbetsfält samt relevanta etiskt-professionella och juridiska frågeställningar.

  Efter avslutad kurs:

  - kan studerande redogöra för vad klinisk psykologi är och hur klinisk psykologi som tillämpningsområde förhåller sig till annan tillämpad psykologi

  -kan studerande beskriva systemen kring examina, licenser och lagar som gäller för kliniskt psykologarbete i Finland

  - har studerande kännedom om den kliniska psykologins olika verksamhetsområden och på vilka olika ställen kliniska psykologer kan arbeta

  - kan studerande orientera sig i grundläggande evidensbaserat psykologiskt tänkande och hur det kan tillämpas i det kliniska psykologarbetet

  - kan studerande kritiskt granska frågor om psykologisk normalitet och psykopatologi.

  Innehåll

  Den kliniska psykologin som ett tillämpningsområde av psykologi.

  Den kliniska psykologins olika verksamhetsområden och kontexter.

  Lagar och regler som reglerar psykologprofessionen och dess utövning (bl.a. förordningen om psykologiska examina, lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, mentalvårdslagen och skollagen till de delar dessa är relevanta för psykologens yrkesutövning, lagar som reglerar journalföring och tystnadsplikt).

  Psykologers etiska regler.

  Evidensbaserat närmandesätt som en bas för bra kliniskt psykologarbete.

  Människans psykopatologi översiktligt (bl.a ångeststörningar, sinnesstämningsstörningar, psykotiska störningar och personlighetsstörningar).

  Olika sätt på vilka man kan definiera och gestalta skillnaden mellan patologiskt och friskt inom den kliniska psykologin.

  Litteratur

  Levander, S et al (2017): Psykiatri: en orienterande översikt.

  Fahlke, C et al (2012): Psykopatologi.

  Morberg Pain, C et al (2018): MBT i teori och praktik: om mentaliseringsbaserad terapi.

  Under kursintroduktionen meddelas vilka kapitel som utgör kurslitteraturen.

  Referenslitteratur: ICD-10 och DSM-5, lagtexter ur Finlex

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Fortbildningskurs
  11.05.2022
  05.05.2022
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både barn och personal inom barnomsorg.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från daghem arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Onsdag 11.5.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 12.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Tisdag 20.9.2022 kl 09:00-16:00

  Dag 4: Onsdag 16.11.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 5: Tisdag 24.1.2023 kl 09:00- 16:00 (på distans)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.05.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom barnomsorgen på Åland som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det daghem där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både barn och personalen

  - deltagarna från barnomsorgen bildar team som samarbetar mellan enheterna för att bygga upp en gemensam plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det egna daghemmet genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i det egna daghemmet

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande på daghem

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med det egna daghemmets plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från det egna daghemmets behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för daghemmets välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vårt daghemmets plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande daghem. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på det egna daghemmets plan för välbefinnande.

  Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Fortbildningskurs
  09.05.2022
  04.04.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och personal inom skola.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från skolor arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i

  fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Måndag 9.5.2022 kl 09:00-16:00

  Tisdag 10.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Måndag 19.9.2022 kl 09:00-16:00

  Dag 4: Tisdag 15.11.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 5: Måndag 23.1.2023 kl 09:00-16:00 (på distans)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.04.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom grundskolan som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både elever och personalen

  - deltagare från grundskolan bildar team från olika skolor inom sitt distrikt som samarbetar med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den egna skolan genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i den egna skolan

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande i skolan

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med den egna skolans plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från den egna skolans behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för skolans välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vår skolas plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande skolor. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på den egna skolans plan för välbefinnande.

  Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är inte öppen

  Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  14.10.2022
  21.09.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 14.10.2022 kl. 17:30-21:00

  lördag 15.10.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  fredag 18.11.2022 kl. 17:30-21:00

  lördag 19.11.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Religionsvetenskap - Ht22 Nya religioner och alternativ andlighet

  Universitetskurs
  04.11.2022
  12.10.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Religionsvetenskap - Ht22 Nya religioner och alternativ andlighet

  Föreläsare

  FD Ramstedt Tommy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 4.11.2022 kl. 18:00-20:30

  fredag 18.11.2022 kl. 18:00-20:30

  lördag 19.11.2022 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  För godkänd kurs skall studenten kunna:

  - allmänt redogöra för aktuella religiösa och andliga trender i västerländska samhällen

  - på en grundläggande nivå kunna analysera nya religionsformer ur sociologiska och historiska perspektiv.

  - på en grundläggande nivå kunna analysera nya religionsformer i relation till det samtida bredare samhälleliga och kulturella klimatet.

  Innehåll

  Kursen introducerar deltagarna i aktuella andliga strömningar och religiösa rörelser i västvärlden. Fokus ligger på "New Age", nya religiösa rörelser och nyhedendom.

  Examination

  Essä, bokreferat, kortare inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Valda delar ur:

  978-90-04-29244-4 James, R. Lewis, Inga Bårdsen Tøllefsen, Red. Handbook of Nordic New Religions. 2012. Brill.

  978-0-521-19650-5 Olav Hammer, Mikael Rothstein, Red. The Cambridge Companion to New Religious Movements. 2012. Cambridge University Press.

  Samt övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar, all litteratur görs tillgänglig online.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Rättsvetenskap - Ht22 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

  Universitetskurs
  23.09.2022
  05.09.2022
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Ht22 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 23.9.2022 kl.17:00-21:00

  lördag 24.9.2022 kl. 09:00-15:00

  söndag 25.9.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha en insyn inom de centrala ämnesområdena i handelsrätt.

  Innehåll

  Kursen målsättning är att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ, samt att fungera som en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion Författare: Bärlund, J., Nyberg, F. & Petrell, K. (red.) Upplaga: 5 uppl. 2016 Förläggare: Talentum ISBN: 978-952-14-2971-2 Tilläggsinformation: Kapitel 2 läses ej.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Skolpsykologi - Ht22 Samtal med barn och unga

  Universitetskurs
  10.09.2022
  17.08.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Ht22 Samtal med barn och unga

  Föreläsare

  PsM, legitimerad psykologi Thors Matilda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 10.9.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 11.9.2022 kl. 9:00-13:00

  lördag 8.10.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 9.10.2022 kl. 9.00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Syftet med kursen är att ge studerande en introduktion till professionella samtal med barn och unga, främst inom skolkontexten. Stor vikt läggs på förhållningssättet samt på konkreta metoder och material som kan användas för att underlätta dialogen och för att hjälpa barnet eller den unga att uttrycka sig och att förstå och bearbeta sina upplevelser. Efter avlagd kurs förväntas studerande ha både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter om barn- och ungdomssamtal.

  Innehåll

  Kursen behandlar bland annat vikten av att det finns vuxna som möter barn och unga i samtal, hur barn kan utvecklas genom samtal, goda förutsättningar för samtal (bl.a. att skapa en god relation, aktivt och empatiskt lyssnande samt verbal och icke-verbal kommunikation), samtalets genomförande (innehållande bl.a. samtalets ramar och struktur), olika samtalstekniker (såsom att ställa öppna frågor, återberätta, spegla och sammanfatta samt att hantera motstånd) och genomgång av olika konkreta metoder och material. Teorin varvas med praktiskt tillämpande genom övningsuppgifter och reflektion.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

  Examination

  Aktiv närvaro (75%), godkända inlärnings/övningsuppgifter.

  Litteratur

  Øvreeide, H. (2009). Samtal med barn. Studentlitteratur. b) Naar-King, S., & Suarez, M. (2014). Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga vuxna. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Socialpolitik - Ht22 Att arbeta med flyktingar

  Universitetskurs
  23.09.2022
  02.09.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Socialpolitik - Ht22 Att arbeta med flyktingar

  Föreläsare

  FM Enberg Sture /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 23.9.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 24.9.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 25.9.2022 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avklarad kurs ska den studerande kunna: a) beskriva huvuddragen i det psykosociala flyktingarbetet, b) identifiera faktorer som påverkar arbetets framgång för en effektiv integration, c) förstå vilka kompetenser och kunskaper som behövs för ett framgångsrikt psykosocialt flyktingarbete.

  Innehåll

  Målet med kursen är att diskutera det psykosociala flyktingarbetets utgångspunkter, metoder, och principer som ett medel för att öka integrationen. Kursen tar avstamp i det psykosociala teamarbetets betydelse för flyktingens sociala kapital, olika trauman och styrkor, kulturkompetens, terapi, samt det sociala, kulturella och kollektiva minnets roll för ett effektivt flyktingarbete.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Litteratur

  Kurslitteratur anvisas i samand med föreläsningarna.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Sociologi - Vt22 Grundkurs i sociologi: Människan i samhället

  Universitetskurs
  05.04.2022
  21.03.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Sociologi - Vt22 Grundkurs i sociologi: Människan i samhället

  Föreläsare

  PD Mattsson Kristin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  tisdag 5.4.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 12.4.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 19.4.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 26.4.2022 kl. 18.00-20:30

  tisdag 3.5.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 10.5.2022 kl. 18:00-20:30

  tisdag 17.5.2022 kl. 18:00-19:45

  Första anmälan

  01.01.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs är den studerande insatt i den sociologiska problematiken kring individ-samhälle eller handling-struktur. Den studerande har fått kännedom om några centrala teoretiska perspektiv inom den tolkande sociologin: fenomenologi, symbolisk interaktionism och socialkonstruktivism.

  Innehåll

  Att ge kännedom om sociologi som vetenskap i allmänhet och en sociologisk begreppsapparat för analys av människans ställning i samhället. Kursen handlar om människans relation till och beroende av samhälle och kultur genom begrepp såsom norm, roll, socialisation och identitet företrädesvis ur ett mikrosociologiskt perspektiv.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och gruppdiskussioner.

  Examination

  Hemuppsats och arbeten.

  Litteratur

  Titel: Att tänka socialpsykologiskt Författare: Glavind Bo, Inger Upplaga: 2014 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 9789144097251

  Titel: Mänskliga samhällen Författare: Swaan, Abram de Upplaga: 2004 Förläggare: Arkiv ISBN: 91 7924 159x Tilläggsinformation: läses kapitlen 1-8.

  Titel: Sociologi Författare: Giddens, Anthony Upplaga: 4de/2007 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-01947-5 Tilläggsinformation: 5te uppl. (G & Sutton) kan användas, men kolla kapitlen. stora skillander mellan upplagorna.

  Övrigt material: I kurslitteraturen ingår hela boken av Bo. Ur Giddens läses kapitlen 1, 3-8, 12 och 15 och ur de Swaan kapitlen 1-8.

 • Registreringen är inte öppen

  Spanska - Ht22-Vt23 Spanska 1

  Universitetskurs
  16.09.2022
  24.08.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Spanska - Ht22-Vt23 Spanska 1

  Föreläsare

  FM Laaksonen Marjaana /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 16.9.2022 kl. 18:00-21:00

  lördag 17.9.2022 kl. 9:15-13:00

  fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:00

  lördag 1.10.2022 kl. 9:15-13:00

  fredag 15.10.2022 kl. 18:00-21:00

  lördag 16.10.2022 kl. 9:15-13:00

  fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:00

  lördag 29.10.2022 kl. 9:15-13:00

  OBS! Kursen fortsätter under våren 2023 med lika många kurstillfällen.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.

  Lärandemål:

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:

  - kunna förstå huvuddragen i enkla texter och meddelanden med bekant tema

  - kunna uppfatta information som gäller bekanta vardagssituationer när taltempot är långsamt

  - kunna skriva en enkel text om sig själv och sitt liv

  - kunna uttala enligt de grundläggande reglerna och intonationsmönstren så att en person med spanska som modersmål förstår det sagda.

  Innehåll

  Spanska 1 är en nybörjarkurs. De studerande börjar bekanta sig med språket och den spanska kulturen, lära sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjar använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är ett gott uttal av europeisk eller latinamerikansk spanska.

  Under kursen övar man förståelse av enkelt tal med vanlig vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. Man lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. Man läser korta texter från alldagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform m.m.). Man skriver korta texter om mycket bekanta ämnen. Vi sysslar mycket med muntliga övningar under lektionerna, med de skriftliga för det mesta görs hemma. Inom grammatiken behandlas bl a presens, futurum med ir a + infinitiv, perfekt, possessiva pronomen samt man-passiv och objektsformer delvis.

  Arbetssätt

  Gruppundervisning och olika slags övningar kring de fyra språkliga färdighetsområdena: läsa, skriva, lyssna, tala.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

  Tentamensrätt uppnås: Aktiv och regelbunden närvaro krävs på kursen, minst 75 % närvaro vid närstudietillfällena, godkända förhör och uppgifter inom utsatt tid.

  Litteratur

  Elisabet Waldenström, Vicky Béjar Alonso, Ninni Westerman, Åsa Bretz, Märet Wik-Bretz och Åsa Gustafsson. (2018) Caminando 1. Fjärde upplagans fjärde tryckning! (ISBN: 978-91-27-43714-2). Natur och kultur.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt22 Bemötande och utmanande beteende

  Universitetskurs
  08.04.2022
  20.03.2022
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt22 Bemötande och utmanande beteende

  Föreläsare

  Speciallärare, PeM Albrecht Daniel /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier:

  fredag 8.4.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 9.4.2022 kl. 9:00-16:30

  söndag 10.4.2022 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.03.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:

  Den studerande kan:

  - redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga

  - redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende

  - redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga

  - beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen.

  Innehåll

  - grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola

  - risk- och skyddsmekanismer

  - förebyggande modeller och kartläggningsverktyg

  - stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande

  - evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS).

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber.

  Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Lund: Studentlitteratur.

  Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Lund: Studentlitteratur.

  Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Stockholm: Natur & Kultur.

  Referenslitteratur:

  Kinge, E. (2016). Utmanande beteende i förskolan. Studentlitteratur: Lund.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Språk - Ht22 Engelska i arbetet - bra att kunna!

  Fortbildningskurs
  28.09.2022
  01.09.2022
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht22 Engelska i arbetet - bra att kunna!

  Föreläsare

  FM Mäkinen Tiina /

  Kurstider

  Kursen går helt på distans under följande tider:

  Onsdag 28.9 kl 15.00-16.00

  Onsdag 5.10 kl 15:00-16:00

  Tisdag 25.10 kl 15:00-16:00

  Onsdag 2.11 kl 15:00-16:00

  Onsdag 9.11 kl 15:00-16:00

  Onsdag 16.11 kl 15:00-16:00

  onsdag 23.11 kl 15:00-16:00

  Onsdag 30.11 kl 15:00-16:00

  Onsdag 7.12 kl 15:00-16:00

  Onsdag 14.12 kl 15:00-16:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.09.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  110

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dig som har nytta av att kunna engelska i arbetet men känner att du inte riktigt är nöjd med dina kunskaper och behöver en kick för att komma igång.

  Mål

  Målet med kursen är att kursdeltagaren har efter kursen blivit säkrare på att använda engelska i sitt dagliga arbete.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a följande:

  - textövningar inom den egna branschen

  - uttalsövningar

  - olika kommunikativa talsituationer i par och grupp

  - korta muntliga uppdrag

  - uppgifter enligt kursdeltagarnas egna behov

  - inlämning av uppgifter via Google Classroom.

  Arbetssätt

  Kursen är en distanskurs och du ansluter dig till Meet online lektioner via en länk. Närvaro rekommmenderas men vissa delar av lektioner kan bandas in så att du kan ta del av innehållet på egen hand. Kursuppgifterna samt allt material läggs upp på lärplatform Google Classroom. Att skapa ett NN@gmail.com rekommenderas före kursstart.

  Vi träffas en gång (valfri) under kursen och ordnar ett sk språkcafe där vi kommunicerar på engelska.

  Övrig information

  Tiina Mäkinen undervisar i engelska vid Högskolan på Åland. Hon sätter studerande i centrum och för henne är kommunikation det viktigaste, d v s att förstå varandra. Hennes arbetssätt uppfattas ofta uppmuntrande. Hon är Filosofie Magister från Tampere University med lärarkompetens i engelska, svenska och finska från Åbo Akademi. Till hennes intressen hör bl a distansundervisning, IKT-teknik samt videoproduktion.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt22 Skräddarsydd kurs i finska

  Uppdragsutbildning
  06.04.2022
  24.04.2022
  1
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Språk - Vt22 Skräddarsydd kurs i finska

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Kursens innehåll skräddarsys enligt deltagarens behov och önskemål.

  Kurstider

  Kursen ordnas helt på distans under följande tider:

  6.4. kl 14.00-15:00

  13.4. kl 14.00-15:00

  20.4. kl 14.00-15:00

  25.4. kl 14.00-15:00

  4.5. kl 14.00-15:00

  18.5. kl 14.00-15:00

  23.5. kl. 14.00-15:00

  1.6. kl 14.00-15:00

  8.6. kl 14.00-15:00

  15.6. kl 14.00-15:00

  Första anmälan

  14.04.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.04.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

 • Registreringen är inte öppen

  Utvecklingspsykologi - Ht22 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Universitetskurs
  30.09.2022
  07.09.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Ht22 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Föreläsare

  Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 1.10.2022 kl. 9:00-14:45

  söndag 2.10.2022 kl. 9:00-13:00

  På distans:

  lördag 15.10 kl. 9:00-13:00 (via Zoom)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Mål

  Efter godkänd kurs skall den studerande kunna redogöra för den kognitiva beteendeterapins teoretiska grund och särdrag. Studeranden ska kunna beskriva grundläggande arbetssätt och tekniker inom kognitiv beteendeterapi.

  Innehåll

  Kursens omfattar den kognitiva beteendeterapins historia, teoretiska grund (inlärningsteori, kognitiv teori och emotionsteori) och praktiska tillämpning. I begränsad utsträckning behandlas också psykoterapeutisk forskning.

  Litteratur

  Meddelas senare.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

  Fortbildningskurs
  10.11.2021
  28.09.2022
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - HT21 Vård vid kognitiv svikt

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kursram

  Utbildningen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

  Anmälan bör göras i samråd med arbetsgivaren/ansvarig för vård och omsorg av äldre i kommunen då antalet deltagare per kommun är begränsat.

  Kurstider

  Utbildningen inleds med en närstudieträff onsdagen den 10 november 2021

  kl 09:00-16:00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17.

  Innan första tillfället ska deltagarna lämna in två uppgifter. Mera information om detta skickas ut per mejl efter att anmälningstiden gått ut.

  Övriga kurstillfällen under hösten är följande:

  Onsdag den 24.11.2021 kl 08:00-16:00

  Onsdag den 15.12.2021 kl 09:00-16:00

  Samtliga kursdagar är heldagar. Det bör noteras att utbildningen till stor del bygger på självstudier i form av litteraturstudier och tillämpat arbete på arbetsplatsen.

  Utbildningen fortsätter under våren 2022 enligt följande:

  Delkurs 2: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt, 1

  Onsdag 12.1.2022 kl 09:00-16:00

  Tisdag 1.2.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag 16.2.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag 9.3.2022 kl 09:00-16:00

  Delkurs 3: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt, 2

  Onsdag 23.3.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag 6.4.2022 kl 09:00-16:00

  Måndag 25.4.2022 kl 09:00-16:00 (distans)

  Onsdag 18.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Delkurs 4 går av stapeln under hösten 2022 och innefattar tre närträffar:

  Fredag den 19.8.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag den 24.8.2022 kl 09:00-16:00

  Onsdag den 28.9.2022 kl 09:00-16:00 Seminarier och avslutning

  Obs! Ta gärna med din egen dator till närstudietillfället. Om du inte har en egen dator så kan du låna en dator på plats.

  Första anmälan

  25.08.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.09.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  200

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Enligt tillämpningsguiden till Äldrelag (2020:9) för Åland ska personal som arbetar inom effektiverat serviceboende och institutionsvård ha tilläggsutbildning inom demensvård motsvarande ett halvt års studier eller

  30 studiepoäng.

  Högskolan på Åland/Öppna högskolan erbjuder på uppdrag av Ålands landskapsregering (Beslut 145 U2, 26.5.2021) ett kompetenshöjande utbildningspaket för yrkesverksam personal i kommunerna som i sitt vård-/omsorgsarbete möter personer med kognitiv svikt.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till personer med grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare, sjukskötare, socionomer eller motsvarande) som har arbetserfarenhet (minst ett år) inom äldreomsorgen. För deltagare utan grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen krävs minst fem års arbetserfarenhet.

  Antalet deltagare för utbildningen är begränsat till max 30 deltagare.

  Om antalet anmälda överstiger detta fördelas platserna enligt följande:

  Jomala kommun (2)

  Finströms kommun (2)

  Saltviks kommun (3 inkl. institutionsvård Sunnanberg)

  Sunds kommun (1)

  Vårdö kommun (1)

  Mariehamns stad (6 inkl. institutionsvård Trobergshemmet)

  Eckerö kommun (1)

  Hammarlands kommun (1)

  Lemlands kommun (1)

  Lumparlands kommun (1)

  Kökars kommun (1)

  Sottunga kommun (1)

  Kumlinge kommun (1)

  Brändö kommun (1)

  Föglö kommun (1)

  Geta kommun (1)

  Oasen boende- och vårdcenter (3 inkl. institutionsvård

  flertal medlemskommuner)

  Kommunernas socialtjänst (2)

  Totalt 30

  Mål

  Målet med utbildningen är att få en fördjupad förståelse för olika typer av kognitiva sjukdomar och kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna ska kunna erbjuda personer med kognitiv svikt evidensbaserad omvårdnad grundad i personcentrerad vård, etiska riktlinjer och

  social- och hälsovårdens regler.

  Deltagarna ska efter genomförd utbildning ha en kunskap och beredskap att vårda personer med specifika omvårdnadsproblem i relation till kognitiv svikt, kunna erbjuda meningsfull tillvaro och kunna ge god vård vid livets slut. Därtill ska de ha förståelse för sin roll i organisationen och sitt ansvar för att utveckla vården.

  Innehåll

  Utbildningen består av fyra delkurser med obligatoriska närstudieträffar samt självstudier mellan träffarna. Antagna förutsätts att delta i alla fyra delkurser som ingår i utbildningen.

  Delkurs 1: Kognitiv svikt (133 h/ 5 sp)

  - kognition och kognitiv svikt, de vanligaste kognitiva symtomen och funktionsnedsättningarna

  - hjärnans anatomi, fysiologi och patofysiologi vid kognitiv svikt

  - sjukdomslära: Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontallobsdemens, Parkinsons sjukdom med demens, Lewykroppsdemens

  - utredning och behandling vid kognitiv svikt.

  Tidpunkt: november och december 2021

  Antal närträffar: 3

  Delkurs 2: Omvårdnad av personer med kognitiv svikt 1 (200 h/ 7,5 sp)

  - att möta och bemöta: Personcentrerad vård, levnadsberättelse, etik, kommunikation

  - att leva med kognitiv svikt: Patientperspektiv, hur kognitiv svikt kan påverka vardagen och livet

  - närstående: anhörigperspektiv, intressebevakning, närståendestöd

  - omgivning och hjälpmedel: Miljöns inverkan och möjlighet, kognitiva hjälpmedel, boendemiljö, tillgänglighet och trygghet

  - hjälp och stödinsatser som samhället kan erbjuda, tredje sektorn

  - lagstiftning och riktlinjer styr vården av äldre

  - riktlinjer för äldreomsorgen.

  Tidpunkt: Vårterminen 2022

  Antal närträffar: 4

  Delkurs 3: Omvårdnad a v personer med kognitiv svikt 2 (200 h/ 7,5 sp)

  - omvårdnadsbehov och utmaningar relaterat till kognitiv svikt: Nutrition och munhälsa, hygiensituationer, aktivitet och rörelse, smärta, BPSD, palliativ vård, sexualitet

  - meningsfull tillvaro: Syn på vad ett meningsfullt liv är, att utnyttja levnadsberättelsen, att främja delaktighet i vardagen, musik som stöd för kommunikation och rörelse.

  Tidpunkt: Vårterminen 2022

  Antal närträffar: 4

  Delkurs 4: Medarbetarskap/ ledarskap och utvecklingsarbete (267 h/ 10sp)

  - att vara god förebild i vården av personer med kognitiv svikt

  - utvecklingsarbete: att på ett undersökande och utvecklande sätt använda de senaste metoderna för att komma med motiverade förslag på hur arbetsmiljön kan utvecklas. Att sakkunnigt dela med sig av kunnande.

  Tidpunkt: augusti och september 2022

  Antal närträffar: 3

  Övrig information

  Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta:

  Överlärare Erika Boman (utbildningens innehåll och genomförande)

  e-post: erika.boman@ha.ax tfn. 018-537783 fr.o.m. 5.8.2021

  Planerare Pia Sjöstrand (anmälan och administration)

  e-post: pia.sjostrand@ha.ax tfn. 018-537713 fr.o.m. 16.8.2021

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Ht22 Akutsjukvård -introduktion

  Fortbildningskurs
  02.11.2022
  05.10.2022
  8
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht22 Akutsjukvård -introduktion

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

  Kursram

  Kursen omfattar olika delar av akutsjukvård. Bla konceptet ABCDE, prioritering, teamwork och en introduktion i Forensisk omvårdnad.

  Efter avslutad kurs har deltagaren en ökad kunskap om hur man enklare skall kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten.

  Kurstider

  Onsdag 2.11.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 3.11.2022 kl 09:00-12:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.10.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  185

  Kommentar

  inkl för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av en akut sjuk patient. Därtill övar vi på hjärt lung räddning och defibrillatorn. Deltagarna ska kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård. Deltagaren ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.

  En introduktion i Forensisk omvårdnad ingår i kursen.

  Målgrupp

  Den här kursen riktar sig till sjukvårdspersonal som i sitt yrkesliv vill ha en uppdatering av akutsjukvård, prioriteringar samt ABCDE-konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den

  icke-akuta patientens omhändertagande.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - teorigenomgång av konceptet ABCDE samt praktiska övningar

  - teamwork och rapportering enligt SBAR på fiktiva patientfall

  - introduktion till Forensisk omvårdnad och traumatologin

  - HLR och defibrillator övning

  - Digital simuleringsprogram "Body Interact".

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn SimMan 3G som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.100% deltagande i kursen, deltagaren får ett intyg efter kursens avslutning

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial: www.vardhandboken.se

  Videomaterial med olika innehåll

  Vårdsimulator SimMan3G

  Material för praktiska övningar

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar doktorand, spec.ssk./fil mag. Anna Lundberg som arbetat 13 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar idag vid Högskolan på Åland/sjöfart/vård som lektor och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i hälso- och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Anna är doktorand vid Umeå universitet och forskar om hälsovårdare/sjukskötare ute i skärgården och dennes kliniska beslutsfattande.

  Den andra föreläsaren är Ann Kvarnström, som är specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad och har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Ht22 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Yrkeshögskolekurs
  04.10.2022
  13.09.2022
  15
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht22 Grundkurs i forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  tisdag 4.10.2022 kl. 18:00-21:15

  tisdag 11.10.2022 kl. 18:00-21:15

  tisdag 18.10.2022 kl. 18:00-21:15

  tisdag 25.10.2022 kl. 18:00-21:15

  tisdag 1.11.2022 kl. 18:00-21:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:

  - känna till och tillämpa självständigt relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt

  - ha kunskap om samtalstekniker och upptagning av anamnes i misstanke om våldssituationer

  - ha kunskap om spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp

  - ha kännedom kring grundprinciperna gällande provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi inom ämnet

  - ha kunskap om att kunna beskriva krisreaktioner, både akuta och kroniska

  - ha kunskap gällande olika aktörers ansvarsområden i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman

  - ha kännedom kring att samordna resurser medicinskt, psykologiskt, och rättsligt i samband med att ett brott har begåtts och kunna samverka med andra aktörer inom området.

  Innehåll

  Relevanta lagar, författningar och övriga styrdokument utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt.

  Samtalstekniker och upptagning av anamnes i situationer där misstanke om våld och brott finns.

  Spårsäkring och skadedokumentation samt hur avläsning sker och värdering av fysiska skador på en kropp.

  Provtagning för sexuellt överförbara infektioner och toxikologi.

  Krisreaktioner, både akuta och kroniska.

  Identifikation om olika parters ansvarsområden/arbetsuppgifter som sker i samverkan runt offer, närstående samt gärningsman.

  Olika resurser inom både medicinska, psykologiska, och rättsliga kontextet och samverkan mellan dessa.

  Arbetssätt

  Obligatoriska föreläsningar som består dels av teori, gruppdiskussioner, praktiska övningar, självstudier samt examination i form av en hemuppgift.

  100 % närvaro krävs för godkänd kurs. Vid frånvaro får den studerande en individuell kompletterande studieuppgift av kursledaren.

  Examination

  Examinationen sker genom en individuell studieuppgift som inlämnas till examinator på utsatt tid. Innehållet i examinationsuppgiften är enligt kursinnehållet som presenterats i kursen.

  Litteratur

  Förundersökningslagen (805/2011). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110805

  Hedrenius, S., & Johansson, S. (2016). Krisstöd. Vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Stockholm: Natur och kultur.

  Isdal, P. (2017). Medkänslans pris: om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Isdal, P. (2017). Meningen med våld. (2. uppl.). Stockholm: Gothia fortbildning.

  Koskinen, L., Likitalo, H., Aho, J., Vuorio, O., & Meretoja, R. (2014). The professional competence

  profile of Finnish nurses practising in a forensic setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(4), 320-326. doi: 10.1111/jpm.12093

  Lange Thomsen, J. (2006). Rättsmedicin. Stockholm: Liber.

  Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P., & Paavilainen, E. (2010). Identification of women exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting in Finland. Scandinavian

  Journal of Caring Sciences, 24(4), 638-647. doi: 10.1111/j.1471- 6712.2009.00754.x

  Lynch, V. A., & Duval, J. B. (2011.) Forensic nursing science. (2. ed.). St. Louis: Mosby/Elsevier. (utvalda delar).

  Nationellt centrum för Kvinnofrid (NCK). (2011). Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen. (2010:4). Hämtat från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/492/nck-rapport-att-fraga-om-valdsutsatthet-som-en-del-av-anamnesen-2010-4.pdf#__utma=1.1486299927.1570097249.1570608644.1571037352.3&__utmb=1.3.10.1571037352&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1570537741.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=121920651

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2008). Handbok: nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp. (2008:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/483/nck-handbok-nationellt-handlingsprogram-sexuella-overgrepp-2008-rev2010.pdf#__utma=1.573362438.1569244898.1569244898.1569246704.2&__utmb=1.1.10.1569246704&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1569246704.2.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=106075523

  Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). (2016). Våld mot äldre kvinnor: En forsknings- och kunskapsöversikt. (2016:1). Hämtad från http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/512/nck-rapport-vald-mot-aldre-kvinnor-2016-1.pdf

  Olsson, J., & Kupper, T. (2009). Grundläggande kriminalteknik. Stockholm: Jure förlag.

  Rahmqvist, J. (2018). Forensic care for victims of violence and their family members in the emergency department. (Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Växjö, Linnaeus University Dissertations ; 337/2018). Hämtad från http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1262268/FULLTEXT01.pdf

  Socialstyrelsen. (2016). Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer. (Artikelnummer 2016-6-37). Hämtad från https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf

  Strafflagen (39/1889). Hämtad från Finlex webbplats: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001

  World Health Organization. (2005). WHO multi-country study on womens health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and womens responses. Retrieved from https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/24159358X/en/

  van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female patients after intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 50(1), 94-103.

  doi: 10.1080/10376178.2015.1010254

  Övrig information

  Som examinator på kursen fungerar doktorand, FM i vårdvetenskap, spec.sjukskötare Anna Lundberg.

Information om hur coronaviruset påverkar verksamheten vid Öppna högskolan

Eventuella restriktioner i samband med pandemin kan medföra justeringar i programmet.

Vanliga frågor & svar

Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dig med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

 

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läs mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg