Hoppa till innehåll
Kursdeltagare i grupp

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs fortbildning

  Fortbildningskurs
  31.05.2024
  0
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs fortbildning

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  10.11.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2024

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  10.11.2023
  31.05.2024
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  10.11.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att skickas i två fakturor: den ena från oss för terminsavgiften 40€, och den andra från Åbo Akademi för Öppna universitetsavgiften/termin 50€.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap I

  Universitetskurs
  21.08.2023
  21.06.2023
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap I

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 21.8.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 28.8.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 11.9.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 25.9.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 2.10.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.06.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:

  - gruppens utveckling mot team

  - positiv psykologi - koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet

  - salutogent ledarskap - meningsfullt arbete

  - coaching - ledarens nya utmaning?

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.

  Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.

  Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap - för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Burnout-problematik (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap II

  Universitetskurs
  23.10.2023
  02.10.2023
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht23 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 23.10.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 30.10.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier el hybrid)

  måndag 13.11.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 27.11.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier el hybrid)

  måndag 11.12.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - kunna definiera och förstå aktuella begrepp och moderna teorier kopplade till området ledarskap

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer som berör organisation och ledarskap ur olika synvinklar

  - inneha fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi och förstå betydelsen av kontext.

  Innehåll

  Ledarskap är ett tvärvetenskapligt område, och i denna kurs kommer ledarskap att behandlas ur både ett psykologiskt och organisatoriskt perspektiv. Kursen strävar efter att ge studerande fördjupade kunskaper om ledarskapets psykologi. Ledares roll i moderna organisationer kommer att diskuteras, där mycket fokus läggs på betydelsen av kontext. Dessutom kommer praktiska exempel att analyseras och diskuteras, med avstamp i moderna teorier och aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, praktikfall och självstudier.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Pearson Education.

  Sowcik, M., Andenoro, A.C., McNutt, J. & Mu S.E. 2015. Building Leadership Bridges: Leadership 2050: Critical Challenges, Key Contexts and Emerging Trends. Emerald Group Publishing Limited.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.

  De olika delkurserna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Konflikthantering

  Universitetskurs
  22.04.2024
  02.04.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 22.4.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 29.4.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 13.5.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 20.5.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 27.5.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.04.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Inledning

  OBS! Kursen har många på kö. Om du inte ämnar delta meddela därom omgående till open@ha.ax så kan den följande på väntelistan komma med istället. Om avanmälan görs senast den 13.10 behöver man inte betala annulleringsavgiften. För avanmälan efter det faktureras 20€.

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter:

  Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen

  eftersträvar.

  Innehåll

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Jordan, T. (2020). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

  Isokorpi, T. (2006). Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

  Lennéer Axelson & Thylefors (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Organisationspsykologi

  Universitetskurs
  22.01.2024
  07.01.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Organisationspsykologi

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 22.1.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 5.2.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 26.2.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 18.3.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 8.4.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - inneha grundkunskaper om organisationspsykologi

  - kunna redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv

  - kunna definiera och förstå centrala begrepp kopplade till området organisationspsykologi

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer av organisatoriska processer och strukturer.

  Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter,diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

  Innehåll

  Organisationspsykologi är ett brett vetenskapsområde som väckt tvärvetenskapligt intresse. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till organisationspsykologi. I denna kurs läggs fokus på organisatoriska strukturer och processer vilka gagnar individens och organisationens

  lärande, effektivitet och välmående. Grundläggande kunskaper ges om hur organisatorisk struktur kan beskrivas och om hur organisatoriska processer kan ta sig till uttryck. Temaområden som behandlas under kursens gång är t.ex. motivation, samspelet mellan arbete och övrigt liv samt rekrytering och urval. Praktiska exempel kommer att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012).

  Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Ekonomi - Vt24 Kurs i privatekonomi

  Fortbildningskurs
  10.04.2024
  15.03.2024
  90
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ekonomi - Vt24 Kurs i privatekonomi

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Onsdag 10.4.2024 kl 18:00-21:15

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  35

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till yrkesverksamma och andra intresserade som vill stärka sina kunskaper i privatekonomi och lära sig mer om budget och budgetplanering, skatt och avdrag samt om olika sparformer, såsom aktier och fonder.

  Mål

  Målet med kursen är att väcka deltagarnas intresse för privatekonomiska frågor.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  Budget och budgetplanering

  Skatt och avdrag:

  - förskottsuppbörd; skattekort och förskottsskatt

  - deklarationen, hur man deklarerar, vilka avdrag som finns

  kort om kapitalinkomster, överlåtelser och dividender.

  Olika sparformer och bäst avkastning:

  - aktier och vad man bör se på

  - fonder, ETF och riskspridning

  - räntor och ECB:s signaler om den framtida ränteutvecklingen.

  Övrig information

  Föreläsare under kursen:

  Emmelie Björkman, gruppchef Ålands skattebyrå.

  Dr Anders Kjellman är överlärare vid HÅ och har en lång erfarenhet av placeringsverksamhet från företag som Manvik Invest, AKC, BIP och EIB. Han har även arbetat vid Finansministeriet med statens upplåning.

  Gunilla Holmberg jobbar som ekonomi rådgivare för privatpersoner vid Folkhälsan på Åland sedan många år och har en gedigen erfarenhet av privatekonomiska frågor. Har även hållit kurser i ämnet vid Ålands yrkesgymnasium i 10 år.

 • Registreringen är stängd

  Farmaci - Ht23 Näring, liv och hälsa

  Universitetskurs
  07.09.2023
  03.09.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Farmaci - Ht23 Näring, liv och hälsa

  Föreläsare

  FM, farmaceut Eriksson Anne /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet och startar i Moodle den 7.9 och en inledande introduktionsföreläsning hålls tisdagen den 12.9.2023 kl. 18:00-19:00 via Zoom OBS NY DAG!).

  Kursen pågår under veckorna 36-50.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.09.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen Näring, liv och hälsa tar avstamp från den klassiska näringsläran och undersöker vidare hur det egna välbefinnandet kan påverkas av de kostval vi gör och hurudan livsstil vi har. Där som läkemedel ska bota, lindra eller förebygga hälsa och sjukdomar kan kanske rätt kost även göra det?

  Målgrupp

  Är du nyfiken på farmaci som ämne? Är du intresserad av hur våra val av näring påverkar vårt välbefinnande? Kursen kan vara av intresse för många olika målgrupper. Unga studerande, idrottare och motionärer, allmänt hälsointresserade personer mfl.

  Mål

  - beskriva näringens betydelse för hälsa och ohälsa

  - definiera olika komponenter i vår näring och hur de fungerar som energikällor

  - urskilja olika vitaminers och spårämnens betydelse för vårt välbefinnande

  - rekommendera en balanserad kost för olika befolkningsgrupper

  - utveckla sin egen förmåga till att analysera och kritiskt granska marknadsföring och trender inom kost och hälsa.

  Innehåll

  Kursen går igenom hur matspjälkningen fungerar, vilka näringsämnen, vitaminer och mineraler vi behöver för att må bra (men går inte in på de cellbiologiska och biokemiska processerna kring matspjälkningen).

  Vi ser på vårt eget välbefinnande utgående från våra kostval, tar en titt på trender och även dieter som bevisligen främjar hälsa och kan bota ohälsa.

  Till sist tar vi också en liten diskussion över livsmedelsindustrins roll, ekonomi och samhällets ansvar då det gäller att förse oss med ändamålsenliga livsmedel.

  Arbetssätt

  Kursen är uppdelad i åtta moduler på lärplattformen Moodle, där varje enskild modul examineras skilt antingen genom en skriftlig inlämningsuppgift, självrättande test eller diskussion. För att bli godkänd i kursen bör alla åtta moduler vara godkända.

  Examination

  Godkända uppgifter under kursens gång.

  Litteratur

  Som stödlitteratur till kursen kan t.ex. följande böcker användas:

  Näringslära för högskolan, red: L. Abrahamsson m.fl. LIBER

  Näring och Hälsa, Ulla Johansson, STUDENTLITTERATUR

 • Registreringen är inte öppen

  Gastronomy Management - Vt24 R223203 Menyplanering

  Yrkeshögskolekurs
  27.02.2024
  07.02.2024
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Vt24 R223203 Menyplanering

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  2 1/2

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande.

  tisdag 27.2.2024 kl. 8:00-11:30

  måndag 4.3.2024 kl. 12:30-16:10

  måndag 11.3.2024 kl. 12:30-16:10

  måndag 18.3.2024 kl. 12:30-16:10

  måndag 25.3.2024 kl. 12:30-16:10

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs:

  - Kunna skapa väl komponerade och harmoniska menyer med beaktande av:

  - olika affärsidéer

  - företagets resurser,

  - årstidsväxlingar,

  - gästernas specifika önskemål

  - matens sensoriska och näringsmässiga kvaliteter

  - ekonomiska realiteter

  - ha grundläggande insikter i lagerhållning, inköpsrutiner och logistik

  - förstå och kunna beakta ekonomiska samband vid menyplanering, lagerhållning och inköp.

  Innehåll

  - planering av menyer och à la carte listor för olika tillfällen och ändamål

  - restaurangens inköpsrutiner

  - lagerhållning och logistik

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbete, eget arbete.

  Examination

  Tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande

  Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar.

  Litteratur

  McVety, P. J., Ware, B. J., & Lévesque Ware, C. (2009). Fundamentals of menu planning (3. uppl.). Wiley.

  Övrig kurslitteratur: böcker, kompendier, facklitteratur och tidskrifter meddelas senare

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kursledaren tillhandahåller.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Gastronomy Management - Vt24 R223403 Mat och dryck i kombination

  Yrkeshögskolekurs
  08.01.2024
  20.12.2023
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Vt24 R223403 Mat och dryck i kombination

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin / Sommelier mm Grüssner Cromwell-Morgan Ella

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande.

  måndag 8.1.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 9.1.2024 kl. 8:00-11:30

  måndag 15.1.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 16.1.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 22.1.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 23.1.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 29.1.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 30.1.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 5.2.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 6.2.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 12.2.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 13.2.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 26.2.2024 kl. 10:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs:

  - kunna se och förmedla mat och dryck som en gastronomisk helhet och

  - känna till principerna när man kombinerar dryck med mat

  - känna till druvornas grundkaraktär, egenskaper och egenheter

  - kunna rekommendera dryck till mat och mat till dryck

  - kunna temperera och dekantera viner på rätt sätt

  - kunna bedöma hur pris och kvalitet hänger samman

  - känna olika öltyper och deras användningsområden

  - känna till olika dessert- och starkviner och deras användningsområden

  - bli varse om vinvärldens trendkänslighet.

  Innehåll

  - druvor och deras egenskaper

  - principer när man kombinerar mat och vin

  - vinets vänner och ovänner

  - champagne och övriga mousserande viner

  - dessert- och starkviner

  - öl till mat

  - hantering av vin: dekantering, temperering, lagring

  - vinlistor: att skapa och knyta an till en à la carte meny

  - jämförelseprovningar

  - praktiska laborationer

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, inlämningsarbeten och presentation.

  Examination

  Inlämningsuppgifter, presentation, aktiv närvaro.

  Litteratur

  Jamais, M. (2001). Vin & gastronomi: en bok om konsten att kombinera vin och mat och att balansera maträtten efter vinets egenskaper. Millhouse.

  Jamais, M. (2017). Vinet & maten: Grunderna, idéerna, det perfekta mötet. Tukan.

  Jamais, M., & Emilsson, M. (2010). Mat, vin, öl, sprit. Grenadine.

  Artikelsamling.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kursledaren tillhandahåller kompendium.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Gastronomy Management - Vt24 R323202 Mattrender

  Yrkeshögskolekurs
  06.03.2024
  0
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Vt24 R323202 Mattrender

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande.

  måndag 25.3.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 26.3.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 2.4.2024 kl. 8:00-14:00

  onsdag 3.4.2024 kl. 8:00-14:00

  måndag 8.4.2024 kl. 8:00-14:00

  måndag 15.4.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 16.4.2024 kl. 8:00-11:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande ska:

  – få insikter i de trender som är aktuella i restaurangbranschen

  – känna till hur trender uppkommer och hur man som restaurangchef håller sig uppdaterad gällande aktuella strömningar i branschen

  – förstå kundens krav på nyheter då det gäller näring, smaker, livsmedel, tillagningsmetoder.

  Innehåll

  – Mat ur ett historiskt perspektiv. Förr och nu.

  – Aktuella trender och strömningar i mat och dryckesvärlden

  – Vilka faktorer styr mat och dryckestrender?

  – Vad är på gång? Tillredningsmetoder, livsmedel, uppläggning , presentation

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar i kök, studiebesök, eget arbete.

  Examination

  Inlämningsuppgift, tentamen.

  80%, de praktiska tillfällena utgör även grund för bedömningsunderlag.

  Litteratur

  Trendrapporter, www.foodfriends.se

  Artiklar, högskolan tillhandahåller.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Hållbar utveckling - Vt24 Jag, en konsument

  Universitetskurs
  09.02.2024
  17.01.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling - Vt24 Jag, en konsument

  Föreläsare

  FD Wassholm Johanna / FD Sundelin Anna

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Förutom Johanna Wasström och Anna Sundelin föreläser även FM Johanna Fredenberg och PM Anniina Kainu.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 9.2.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 10.2.2024 kl. 9:00-12:15

  fredag 15.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 16.3.2024 kl. 9:00-12:15

  Föreläsning via Zoom:

  onsdag 27.3.2024 kl. 18:00-21:15

  Kursen pågår i sin helhet mellan 9.2 och 5.4.2024.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  - beskriva olika aspekter av konsumtion och hållbarhet

  - identifiera strukturer, processer och vändpunkter som kännetecknar konsumtion under olika tider

  - redogöra för värdet av att betrakta konsumtion ur olika perspektiv

  - ge exempel på olika sätt att konsumera hållbart.

  Allmännfärdigheter: Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  - analysera historiska källor ur ett konsumtionsperspektiv

  - diskutera frågor kring konsumtion och hållbarhet utgående från teoretisk litteratur

  - reflektera över sin egen roll som konsument i en global värld.

  Innehåll

  Innehåll och syfte: Kursen Jag, en konsument (5 sp) är en valbar kurs inom grundstudierna i studiehelheten i hållbar utveckling. Biämnet är tvärvetenskapligt och belyser miljö- och hållbarhetsfrågor ur flera vetenskapsområdens synvinkel. Som handledare på kursen fungerar två historiker, vilket gör att kursens innehåll har en historisk tyngdpunkt. Målet med kursen är att deltagarna ska få en bred orientering i ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella aspekter av konsumtion från 1700-talet fram till idag.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, arbeten. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Kursen består av en rad uppgifter, en kortare essä samt en längre slutuppsats. Dessa måste vara slutförda och godkända för att kursen ska vara avklarad.

  Litteratur

  Allt material finns i Moodle.

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Ht23 Mental träning

  Universitetskurs
  27.10.2023
  20.10.2023
  35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht23 Mental träning

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 27.10.2023 kl. 17:00-21:30

  lördag 28.10.2023 kl. 9:00-17:30

  söndag 29.10.2023 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen ger kunskap i mental träning ämnad för både aktiva idrottare och andra. Studerande lär sig hur man genom mental träning kan förbättra sina egna möjligheter att lyckas liksom hur man kan instruera andra, t.ex. ungdomar, för att uppnå bättre resultat. Eftersom principerna för att lyckas i idrott har stora likheter med att lyckas på andra områden i livet, kan kursen med behållning också tas fast man inte idrottar aktivt.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som lär hur man kan träna sig själv mentalt inom idrott, friskvård och hälsa men även i näringslivet med bl.a. hjälp av biofeedback. Mycket fokus läggs på mental ohälsa, hur man kan känna igen psykologiska riskfaktorer och hantera resp. förebygga dem. Kursen bygger på teoretisk och evidensbaserad praktik.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och hemuppgifter.

  Examination

  Inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Baron, D. A., Reardon, C. L., & Baron, S. H. (red.). 2013. Clinical sports psychiatry: An international perspective. Wiley, Oxford.

  Uneståhl, L-E. & Nilsson, A. 2016. Mental träning i idrott. Buena Vida.

  Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Idrottspsykologi - Vt24 Idrottspsykologi i vardagslivet

  Universitetskurs
  12.03.2024
  18.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Vt24 Idrottspsykologi i vardagslivet

  Föreläsare

  EM Nordmyr Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet med träffar följande tider:

  tisdag 12.3.2024 kl. 16:30-19:45

  tisdag 19.3.2024 kl. 16:00-18:30

  torsdag 21.3.2024 kl. 16:00-18:30

  torsdag 4.4.2024 kl. 16:00-18:30

  tisdag 16.4.2024 kl. 16:00-18:30

  tisdag 14.5.2024 kl. 16:00-19:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Vardagsmänniskan kan lära sig av idrottares sätt att tänka. Att träna och att aldrig ge upp, är några av de egenskaper som vardagsmänniskan kan inspireras av. Kursen förmedlar idéer om hur individens vardag kan göras enklare genom ett nytt sätt att relatera till prestationer på ett mer realistiskt sätt.

  Innehåll

  Idrottspsykologi handlar om känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet.

  Kursen utgår från vardagssituationer. Den enskilda individen kan lära sig av elitidrottares sätt att tänka och utnyttja detta tänkesätt som inspiration för att bättre klara av vardagssituationer.

  Arbetssätt

  Moodle och zoom används som verktyg.

  Examination

  Inlämningsarbete. Närvarokrav 75%.

  Litteratur

  Plate, A., & Plate, J. (2013). Vardagsprestation: idrottspsykologi för vardagslivet. Malmö: Edvisor.

  Dweck, C. S. (2020). Mindset, du blir vad du tänker. Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Informationssystem - Vt24 IT-styrning

  Universitetskurs
  02.04.2024
  13.03.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt24 IT-styrning

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursstart i Moodle 2.4.2024. Pågår till 19.5.2024

  Närstudieträff på plats:

  lördag 4.5.2024 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande skall kunna:

  - identifiera strategisk användning av IT och hur den är i linje med affärsverksamheten (BITA; Business and IT alignment)

  - förklara behovet av och rollen av ramverk för IT-styrning

  - sammanfatta de fundamentala säkerhetsprinciperna

  - relatera teknologi till affärsverksamheten

  - analysera teknologi ur ett ledarskapsperspektiv.

  Innehåll

  Kursen handlar om IT i affärsverksamhet från ett ledningsperspektiv. Kursen bjuder på kunskap för strategisk användning av IT i affärsverksamhet samt en djupare förståelse av informationssystem som ett sociotekniskt fenomen. Teoretisk kunskap om bl.a nätverksekonomi och informationsprodukter varvas med verkligheten i företag: ramverk och standarder såsom ITIL v3, CoBIT, ISO 20.000; IT-säkerhet samt aktuell existerande och ny teknologi.

  Examination

  Föreläsningar, presentationer, inlämningsuppgifter, tentamen.

 • Registreringen är inte öppen

  Informationsvetenskap - Vt24 Digitalisering och datahantering

  Universitetskurs
  08.01.2024
  20.12.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt24 Digitalisering och datahantering

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen hålls helt på nätet under tiden 8.1-17.2.2024

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  -Att ge insikter i digitalisering och datahantering inom den informationsvetenskapliga domänen och känna till villkor och utmaningar för institutioner och individer som verkar inom denna domän.

  Lärandemål:

  -Att hitta, lära känna och använda olika typer av databaser för minnesorganisationers (arkiv, bibliotek, museer) digitaliserade samlingar.

  -Att ha insikter i internationell samverkan och gemensamma standarder för digitalisering av minnesorganisationers samlingar.

  -Att känna till hur digitaliserade samlingar används och återanvänds av olika användargrupper.

  -Att ha kännedom om hur digitaliseringsprocessen går till, från projektplanering till medieöverföring.

  -Att ha inblick i ekosystemet för digitala resurser.

  Allmänfärdigheter:

  -Projektplanering

  Innehåll

  -Översikt av etiska (t.ex. urfolks äganderätt) och upphovsrättsliga frågor (out-of-commerce, olika internationella villkor och överenskommelser) relevanta för digitalisering. -Metoder för att arbeta med minnesorganisationers digitaliserade samlingar, t.ex. crowdsourcing. -Översikt av mediers historia i förhållande till digitaliseringen (Gutenbergsparentesen, 1900-talets svarta hål, den exponentiella ökningen av information, digitala formats hållbarhet) -Kritisk reflektion kring urval, omfattning och användarnytta vid prioritering och tillgängliggörande av minnesorganisationers digitaliserade samlingar. -Kunskapsorganisationen av digitaliserade samlingar i minnesorganisationer (interoperabilitet, återanvändbarhet, hållbarhet, föränderlighet).

  Kursens innehåll berör bl.a. de FN:s hållbarhetsmål som gäller skydd av världens kulturarv, samt säkerställandet av allmän tillgång till information.

  Arbetssätt

  Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för inlämningsuppgifter under kursens gång. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Mahey, Mahendra, et al. 2019. Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs, Book Sprint, Doha, Qatar, 23-27 September, 2019. https://glamlabs.io/books/opena- glam-lab/ -Parland-von Essen, Jessica; Nyberg, Kenneth. Mars 2016–. Historia i en digital värld, v 2.0. https://digihist.se/hdv2/ -Tanner, Simon. 2020. Balanced Value Impact Model. Webbresurs. https://www.bvimodel.org/bvim/index

  Samt övrig litteratur i samråd med läraren

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Ht23 Marknadsföringsstrategier och trender

  Universitetskurs
  14.10.2023
  02.10.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht23 Marknadsföringsstrategier och trender

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet 14.10.2023-27.1.2024

  Obligatorisk kursstart som nätträff via Zoom den 14.10 klockan 10:00-14:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: -identifiera och analysera möjligheter och utmaningar i ett företags omgivning utgående från grundläggande teorier, modeller och verktyg inom marknadsföringsfältet -redogöra för hur trender och den rådande situationen på marknaden påverkar och formar ett företags marknadsföringsprocesser och -beslut -identifiera och göra upp strategier för hur företag kan etablera sin position på olika marknader

  Innehåll

  På kursen diskuterar vi marknadsföring ur ett samhälleligt och strategiskt perspektiv. Fokus ligger på strategiska marknadsföringsbeslut i olika typ av företag och organisationer och hur dessa påverkas av vad som händer i samhället och omgivningen. Hur påverkar olika mikro- och makrotrender dessa beslut? Vilken roll spelar digitalisering, globalisering och ökade krav på hållbarhet? Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå företagets omgivning och aktuella trender på marknaden och hur dessa formar marknadsföringsprocesser och -beslut. Teori integreras i praktiken inom ramen för ett eller fler kursprojekt. Kursen bygger vidare på kursen "Introduktion till marknadsföring" och fungerar som grund för fortsatta studier i marknadsföring.

  Litteratur

  Titel: Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0

  Titel: Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson

  Titel: Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

  Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn.

 • Registreringen är inte öppen

  Internationell marknadsföring - Vt24 Konsumentbeteende

  Universitetskurs
  30.01.2024
  10.01.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt24 Konsumentbeteende

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet under tiden 30.1-21.5.2024

  Inledande zoom-föreläsning 30.1.2024 klockan 18:00-21:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Gärna tidigare studier i marknadsföring.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande konsumentbeteende

  - observera, analysera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden

  - identifiera, utvärdera och planera val av målgrupper och positioneringsstrategier.

  Innehåll

  Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under och efter köpbeslut och konsumtion. Under kursen diskuteras hur olika konsumenters köp- och konsumtionsmönster påverkar företagsverksamhet och marknadsföring. Studenterna bekantar sig med och lär sig tillämpa teorier, modeller och verktyg som används för att undersöka, förstå och påverka konsumenters köpbeteende. Centrala teman är köpbeteende, beslutsprocesser, segmenterings- och positioneringsstrategier m.m.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Titel: Konsumentbeteende Författare: Martin Evans, Gordon Foxall och Ahmad Jamal Upplaga: 2008 Förläggare: Liber

  Titel: Consumer psychology Författare: Cathrine V. Jansson-Boyd Upplaga: 2010 Förläggare: Open University Press Tilläggsinformation: Tillgänglig som e-bok via Alma

  Övrigt material: Övrigt material enligt överenskommelse med examinator

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 27.4.2024

  Prov
  27.04.2024
  10.04.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 27.4.2024

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 27.4.2024 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.04.2024

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 9.3.2024

  Prov
  09.03.2024
  25.02.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 9.3.2024

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 9.3.2024 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.02.2024

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Vt24 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Yrkeshögskolekurs
  13.02.2024
  16.02.2024
  15
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt24 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Föreläsare

  pedagog och litteraturvetare Korpisola Sissel /

  Studiepoäng

  5

  Kurstider

  Kursen ges helt på distans under följande tider:

  Tisdag 13.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 27.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 5.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 12.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 26.3.2024 kl 16:30-18:45

  Måndag 8.4.2024 kl 16:30-18:45

  Torsdag 18.4.2024 kl 16:30-18:45

  Måndag 29.4.2024 k 16:30-18:45l

  Tisidag 14.5.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 28.5.2024 kl 16:30-18:45

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.02.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för studerande på sjukskötarprogrammet samt professionella inom hälso- och socialvården. Kursen passar även andra som jobbar med människor och bemötande.

  Mål

  Målsättningen med programmet är att deltagarna:

  - får inblick i skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten samt träna upp förmågan till inlevelse och empati

  -med skönlitteratur som hjälpmedel få inblick i olika mänskliga upplevelser

  (t.ex. sjukdom, åldrande, flyktingskap)

  - genom läsning och diskussioner träna upp sin självreflektion och blir mer medveten om egna fördomar och förutfattade meningar samt reflektera kring hur man kan bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - genom läsning om olika sociala situationer blir mer medvetna om olika reaktionsmönster, kulturella skillnader samt problemlösningsstrategier inom människonära yrken

  - får kunskap om forskningsområdet “Medicinsk humaniora” och hur skönlitteratur kan användas inom vård- och socialbranschen för att stärka personlig utveckling och kommunikation

  - förstår skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten och få oss att se på saker och ting med “nya ögon”

  - har utvecklat sin kompetens att förstå andra människors tankar och känslor, motiv, handlingar och upplevelser, vilket underlättar god kommunikation och även mångprofessionella samarbeten

  - har tränat upp sin förmåga att “läsa mellan raderna”

  -har utvecklat sin självkunskap och medvetenhet om hur man reagerar, vilket gör det lättare att bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - blivit medveten om vikten att förhålla sig öppen och undvika förutfattade meningar

  -fått större medvetenhet om symbolik, tolkning och ”ledtrådar” i berättelser samt vikten av reflekterande lyssnande och beredskap att vid behov revidera tidigare tolkningar.

  Innehåll

  I kursen ingår skönlitteratur och essäer, gruppdiskussioner samt en reflekterande kursdagbok. Programmet är upplagt med läsning och egna reflektioner samt ledda gruppdiskussioner med gemensamma

  reflektioner där teman öppnas upp och belyses från olika synvinklar, paralleller dras även till egna upplevelser och erfarenheter och t.ex. problemlösning och kommunikationsstrategier diskuteras.

  För att stärka insikterna och för att tillgodogöra sig ny kunskap skriver deltagarna om de tankar och reflektioner som väckts av läsningen och diskussionerna i en dagbok. Samarbeten, bemötande och förändringsprocesser är centrala teman. I början av programmet får deltagarna bekanta sig med forskningsfältet medicinsk humaniora samt granska existentiella frågeställningar och mänskliga upplevelsetillstånd, som belyses från olika synvinklar med hjälp av läsning och diskussioner kring noveller.

  Under senare delen av kursen läggs fokus på bemötande, kommunikation, mångprofessionellt samarbete och problemlösningssituationer, och deltagarna läser då längre skönlitterära texter.

  Arbetssätt

  I programmet ingår 10 ledda kursträffar på distans.

  Dessutom ingår självstudier. Varje deltagare skriver också en reflekterande kursdagbok. Som lärplattform används Moodle.

  Examination

  Deltagarna skriver en reflekterande kursdagbok (8-12 sidor), och får respons på denna av kursens lärare.

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av noveller, romaner, essäer och lyrik.

  Litteraturlistan skickas till deltagarna före den första kursträffen. Novellerna läggs ut på kursplattformen, så deltagarna behöver inte själva skaffa dem. Romanerna som ingår i kurslitteraturen behöver dock deltagarna själva låna eller skaffa antingen som e-böcker, ljudböcker eller fysiska böcker.

  Övrig information

  FM Sissel Korpisola är pedagog och litteraturvetare. Hon har många års erfarenhet av utbildning och fortbildning, utveckling av mångprofessionellt arbete och nya vägledningsformer. Sissel Korpisola har utvecklat kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap och har även full upphovsrätt till kurskonceptet. Konceptet har även presenterats på internationella konferenser och forskningsprocesser har kopplats till konceptet för att fastställa konceptets effekter.

  Vid frågor om innehåll och upplägg, kontakta Sissel Korpisola

  tfn. 050-3092618.

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Vt24 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  12.04.2024
  15.03.2024
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt24 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Fredag 12.4.2024 kl 09:00-15:00

  Fredag 19.4.024 kl 09:00-15:00

  Fredag 3.5.2024 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  290

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som i sitt arbete har svåra samtal med personal, patienter, klienter, kunder, ungdomar eller föräldrar. Kursen passar både dig som arbetar operativt och dig som har en ledande roll i ditt arbete.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal.

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

  - samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring.

  Innehåll

  Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen i svåra samtal.

  I utbildningen lär deltagarna först känna sina egna reaktionsmönster, för att sedan öva på kommunikationstekniker. Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Under kursen behandlas bland annat:

  – vad är ett svårt samtal

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – vikten av empati

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, Nonviolent Communication, Motivational Interviewing och annan vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht23 Storolyckor

  Universitetskurs
  29.09.2023
  10.09.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht23 Storolyckor

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats. OBS, lite justerade klockslag:

  fredag 29.9.2023 kl. 17:00-20:00

  lördag 30.9.2023 kl. 9:00-16:30

  söndag 1.10.2023 kl. 9:00-12:30

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.09.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland

  - kunna beskriva specialvård riktad till barn och unga.

  Innehåll

  I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Dyregrov, A. 2002 eller senare. Katastrofpsykologi. Studentlitteratur.

  Runnquist, C. 2020. Att leda i kris. Liber.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, valbart fem avlkurserna) i Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5sp

  Intevention, 5sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap. 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  I mån av intresse och möjlighet erbjuds alla delkurser inom Öppna högskolan. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är inte öppen

  Krispsykologi - Vt24 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma

  Universitetskurs
  22.03.2024
  28.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt24 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma

  Föreläsare

  Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 22.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 23.3.2024 kl. 9:00-16:30

  söndag 24.3.2024 kl. 9:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ersätter den tidigare kursen Chock inom samma ämne.

  Mål

  Lärandemål: Efter genomgången kurs förväntas den studerande: kunna beskriva människors reaktioner efter kris och trauma mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel göra en åtskiljning på normala och patologiska reaktioner

  Innehåll

  Kursen fokuserar på teori och praktik kring (akuta) traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet efter kris och trauma

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Michel, P-O. Mfl. 2018. Psykotraumatologi. Studentlitteratur.

  Seierstad, Å. 2013. En av oss. Albert Bonniers förlag.

  Sävstam, M. 2015. När livet stannar. Albert Bonniers förlag.

  van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. 1996. Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.

  Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, valbart fem avlkurserna) i Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5sp

  Intevention, 5sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap. 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  I mån av intresse och möjlighet erbjuds alla delkurser inom Öppna högskolan. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Law - Ht23 Territorial Autonomy as a Resource for Diversity & Conflict Resolution. Lessons from the Åland Example as one point of departure

  Yrkeshögskolekurs
  02.10.2023
  08.09.2023
  20
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Law - Ht23 Territorial Autonomy as a Resource for Diversity & Conflict Resolution. Lessons from the Åland Example as one point of departure

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  Duration: 02.10.2023 – 29.12.2023 online.

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.09.2023

  Avgift €

  100

  Inledning

  Teacher: Associate Professor of International Law, Jur. Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark.

  Contact and registration:

  Please contact course coordinator Petra Granholm (petra[@]peace.ax), or course responsible teacher associate professor/director/Dr Sia Spiliopoulou Åkermark (sia[at]peace.ax) if you have questions.

  Apply for registration by sending an e-mail to open@ha.ax, with the following information:

  1. Course name

  2. Your full name

  3. Date of birth

  4. Address

  5. E-mail-address

  6. Highest/latest university degree/qualification

  Deadline for application 08.09.2023

  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax

  Förkunskaper

  Prerequisites: The course approaches territorial autonomy from an interdisciplinary and comparative perspective, with law and political science as starting points. A bachelor’s degree in the humanities (political science, peace and conflict studies, international law, public administration or other relevant disciplines) or equivalent experience as well as a proficient command of English are prerequisites for successful participation. Each of the five modules includes obligatory tasks that need to be fulfilled before proceeding to the next module. Study can otherwise be done at students’ own pace. There are, however, regular digital seminars (ca two seminars / module).

  Mål

  Learning objectives: The course is an introduction to territorial autonomy, in theory and practice, and the so-called “Åland Example”. The aim of the course is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, multilevel governance, territorial governance, regional integration and minority rights. After completion of the course the student should:

  • have a solid knowledge about territorial autonomy based on a broad academic framework of different perspectives

  • have a solid knowledge about the Åland islands solution and the concept of the “Åland Example”

  • be able to relate the concept of autonomy to adjacent concepts such as territorial governance, power-sharing, self-determination, federalism and minority rights

  • be acquainted with the characteristics of the Åland Island’s special status of demilitarisation, neutralisation and cultural and linguistic safeguards

  • have knowledge about the comparative relational processes between autonomous regions and the state

  • be able to critically analyse and use mechanisms of territorial autonomy to different international and regional situations, and

  • be able to formulate, analyse and discuss central theoretical concepts of territorial conflict management.

  Innehåll

  Contents: The course encompasses 5 modules, as well as introductory reading materials and a final essay of 4000 words. The modules focus on the following main themes:

  Political and institutional solutions for autonomy

  Linguistic safeguards, diversity issues, and local citizenship elements such as the ‘right of domicile’

  Security perspectives, local and interstate security tools, incl. policing and demilitarisation, neutralisation

  The challenges of multi-level governance and regional integration processes

  Tools for conflict resolution and case studies

  Arbetssätt

  Format: The course will be taught online on a digital e-learning platform through a rich selection of resources including course literature, audio and video material and a discussion forum. All participants will receive further instructions upon admission to the course. The course presupposes an interactive use of the digital course platform by the students. The language of instruction is English. Digital seminars with local and international experts from academia and various institutions.

  The course is offered in a cooperation between the Åland Islands Peace Institute and the Open University/Åland University of Applied Sciences.

  Approach: The Åland Example which has just had its centenary anniversary is used as a main case study. We will discuss the autonomy regime and its challenges, demilitarisation and neutralisation at a time of global militarisation and polarisation, as well the identity perspectives and the cultural and linguistic safeguards involved. A focus will be on the development of regimes over time, including more recent developments and comparative elements. The course will also discuss the relevance and experience of territorial autonomy as a possible tool for conflict resolution. Students shall be encouraged to critically reflect upon the relevance of all the above institutions across time and space.

  Successful participants will be awarded 5 credit points based on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). The workload corresponds to approximately 132 hours of work, i.e. an average of 10 hrs/week (incl. digital seminar). Student work includes compulsory reading, audio and video material, regular participation in forum discussions and short essays to be completed within every module. A final essay (4000 words) is due at the end of the course (to be submitted by 29.12.2023).

  Examination

  Examination:

  A grade on grading scale A-E (where A is the highest possible grade) will be awarded for the final essay and upon completion of the course and its compulsory tasks. Regular and substantive participation, oral and written, within deadlines across all modules is a prerequisite for being allowed to submit the final essay. A certificate is issued by the Open University/Åland University of Applied Sciences for those that have successfully completed all parts of the course.

  Litteratur

  Readings:

  All compulsory course material will be provided on the digital platform.

  Prior to the start of Module I, participants will be required to read introductory texts (ca 40 pages)..

  Övrig information

  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax

 • Registreringen är inte öppen

  Ledarskap - Vt24 Självledarskap – hur man leder, stärker och motiverar sig själv med insikt om hjärnan

  Fortbildningskurs
  25.03.2024
  28.02.2024
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap - Vt24 Självledarskap – hur man leder, stärker och motiverar sig själv med insikt om hjärnan

  Föreläsare

  Tebelius Bodin Anna /

  Kurstider

  Måndag 25.3.2024 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  390

  Kommentar

  Inkl. kaffeservering

  Inledning

  Välkommen till en stärkande föreläsning om hur vi lever upp till bilden vi vill ha av oss själva. Det är konkret, vardagsnära och ger en tankeväckande bild av tillvaron ur hjärnans perspektiv.

  Mål

  Syftet med kursen är att öka medvetenheten om hur mycket vi kan påverka upplevelsen av livet. Målet är att varje deltagare får med sig en mental goody-bag av insikter som förändrar tankar, känslor och beteenden i vardagen.

  Innehåll

  Genom att förstå hjärnan bättre kan vi förstå oss själva bättre. I den här föreläsningen får du verktyg att kunna leda, stärka och motivera dig själv genom utmaningar. Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det ger verktyg i vardagen.

  - vad behöver hjärnan för att bli motiverad?

  - hur kan vi bli medvetna om vad som styr våra beteenden?

  - hur uppstår välbefinnande?

  - varför är vägen till utveckling att bli bekväm med det obekväma?

  - vilka detaljer gör den stora skillnaden för hur vi mår?

  Kursen tar upp:

  - kopplingen mellan känslor och tankar

  - möjligheten att påverka motivation och välbefinnande

  - stärkande verktyg för att hantera motgångar

  - detaljerna i vardagen som skapar meningsfullhet.

  Övrig information

  Anna Tebelius Bodin är utbildare, författare och föreläsare, med examen från Harvard University där hon även assisterade forskning om hjärnan.

  Hon har gett ut 5 böcker och hållit över 1400 föreläsningar om psykologin bakom hur vi leder, mår och lär. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sin spridning av kunskap om hjärnan.

 • Registreringen är inte öppen

  Litteraturvetenskap - Vt24 Finlandssvensk litteratur

  Universitetskurs
  26.02.2024
  04.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap - Vt24 Finlandssvensk litteratur

  Föreläsare

  FM Sandqvist Katja /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen hålls helt digitalt under tiden 26.2 - 29.4.2024

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  - presentera ett antal viktiga finlandssvenska litterära verk

  - redogöra för huvudlinjerna i den svenskspråkiga litteraturens historia i Finland

  - kontextualisera de behandlade litterära verken i relation till språkliga och kulturella förhållanden i Finland från 1800-talet till 2000-talet.

  Innehåll

  Kursen ger en översiktlig bild av den svenskspråkiga litteraturens utveckling i Finland. Genom ett antal representativa punktnedslag i enskilda författarskap och verk i kombination med handboksläsning och några problematiserande artiklar och essäer studeras huvudlinjerna i litteraturens utveckling under 1800-och 1900-talet.

  Arbetssätt

  Kursen hålls på lärplattformen Moodle.

  Litteratur

  Handböcker (utdrag):

  Finlands svenska litteraturhistoria I (1999)

  Finlands svenska litteraturhistoria II (2000)

  Ekman, M., Finlands svenska litteratur 1900-2012 (2014)

  Korsström T., Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960-2013 (2013)

  Nordisk kvinnolitteraturhistoria IV (1997)

  Dessutom ett urval skönlitteratur och sekundärlitteratur som meddelas av kursansvarig lärare.

 • Registreringen är inte öppen

  Nordiska språk - Vt24 Norska

  Universitetskurs
  08.03.2024
  14.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nordiska språk - Vt24 Norska

  Föreläsare

  FM Ollila Niklas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 8.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 9.3.2024 kl. 9:00-13:00

  fredag 26.4.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 27.4.2024 kl. 9:00-13:00

  Närstudier via zoom:

  onsdag 20.3.2024 kl. 18:00-19:30

  onsdag 10.4.2024 kl. 18:00-19:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studentene skal kunne forstå normalisert norsk tale og lese enkle tekster både på bokmål og nynorsk. De skal kunne gjøre rede for de viktigste skilnadene mellom norsk og svensk, og bokmål og nynorsk. I tillegg skal de kunne gjøre rede for den norske språksituasjonen og dens historiske og kulturelle bakgrunn.

  Allmänfärdigheter Søke etter, og forholde seg kritisk til, ulike typer kildemateriale. Skille mellom viktig og mindre viktig informasjon og forstå større helheter. Arbeide i grupper. Arbeide selvstendig. Planlegge egne studier. Ta ansvar for egen læring. Internordisk språkforståelse.

  Innehåll

  Kurset gir en innføring i norsk språk i et nabospråksperspektiv, dvs. et kontrastivt nordiskspråklig perspektiv. Vekten ligger på den norske språksituasjonen og dens historiske og kulturelle bakgrunn, samt de viktigste skilnadene mellom norsk og svensk, bokmål og nynorsk. Kursets innhold skal også støtte studentenes passive språkkompetanse.

  Examination

  Skriftliga uppgifter, aktivt deltagande.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Uppdragsutbildning
  31.01.2023
  20.12.2022
  40
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Obs! Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 40.

  Om fortbildningen blir fullsatt kommer en gallring utgående från distrikt göras för att få en så stor spridning som möjligt.

  Kurstider

  Modul 1: (närstudier)

  Tisdag 31.1.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 2: (närstudier)

  Måndag 13.3.2023 kl. 09:00-16:00

  Modul 3: (online via Zoom)

  Onsdag 5.4.2023 kl 13:00-16:00

  Fredag 5.5.2023 kl 12:00-15:00

  Tisdag 23.5.2023 kl 09:00-12:00

  Modul 4: (närstudier)

  Måndag 4.9.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 5: (närstudier)

  Tisdag 7.11.2023 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  09.11.2022 kl. 08:00

  Sista anmälan

  20.12.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  Inkl. för och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Fortbildningen är avsedd för skolpersonal i den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet på Åland.

  Mål

  Målsättningen är att ge skolpersonalen kompetens och modeller för att förstå sambanden mellan elevers hälsa och lärande, relationers betydelse för trivsel och inlärning samt förståelse och redskap för hur man kan hantera stress på elev- och lärarnivå och stärka förmågan till resiliens.

  Deltagarna får ta del av en tydlig kunskapsbas för vad arbete med hälsofrämjande arbete i skolsamfundet innebär. Deltagarna får också ny kompetens och färdigheter i att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur och handledningsberedskap inom områdena hälsa,

  skolnärvaro, motivation, och lärande.

  Innehåll

  Fortbildningen omfattar fem moduler:

  Modul 1: (närstudier)

  Att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan

  Utbildare: Petri Partanen & CLL

  För att skapa ett ”hela skolan”- perspektiv går vi igenom förebyggande arbete, forskning kring skolanknytning och närvaroarbete och diskuterar relationsarbetet som en grundbult i en välmående skola. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för

  diskussionerna på plats.

  Datum: 31.1.2023

  Modul 2: (närstudier)

  Relationsanalys

  Utbildare: Harry Lunabba HYI & CLL

  Vi fokuserar på relationsbaserat arbete för implementering av relationsperspektiv, analys med egen anknytning och praktiska uppgifter.

  Under föreläsningen presenteras teoretiska utgångspunkter samt begrepp för relationsbaserat arbete, samt hur ett relationsperspektiv kan sammankopplas med ett systemiskt arbetssätt i arbete

  med barn, ungdomar och familjer. Deltagarna arbetar i par med att göra en analys av relationer med anknytning till någon nuvarande

  eller tidigare barn- / ungdomsgrupp. Dagen avslutas med en genomgång om hur relationer kan utvecklas och byggas upp, samt diskuterar vi olika strategier och tillvägagångssätt kring svåra och utmanande relationer och situationer. Harry Lunabba och utbildningsplaneraren från CLL deltar båda i tillfället på plats.

  Datum: 13.3.2023

  Modul 3: (Online via Zoom)

  Hjärnan, inlärning och motivation

  Utbildare: Anna Tebelius-Bodin, Anna Widlund, Petri

  Partanen

  För att kunna jobba förebyggande och långsiktigt med elevers motivation erbjuds tre webbinarier om hjärnan och inlärning och motivation.

  Vi behandlar följande teman:

  - utvecklingsdynamiken mellan skolrelaterat välbefinnande och skolframgång.

  - vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation

  - elevers metakognition och motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet.

  Modulens samtliga träffar arrangeras som webbinarium à 3 h.

  Datum: 5.4, 5.5 och 23.5.2023.

  Modul 4: (närstudier)

  Tillgänglighetsperspektiv på elevers varierande ”ryggsäckar”

  Utbildare: Petri Partanen &CLL

  Vi synar elevers möte med undervisningen och skolans vardag ur ett tillgänglighets- och närvaroperspektiv. Vi har som mål att öka elevers medvetenhet om studiestrategier och självreglering och får en introduktion till PASS-teorin för att förstå variationer i elevers förmågor i lärandet. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för diskussionerna på plats.

  Datum: 4.9.2023

  Modul 5: (närstudier)

  Lärarstress, elevstress och resiliens

  Utbildare: Petri Partanen, Eva Åstrand, Arna Pellas & CLL

  Vi fokuserar på att skapa förståelse för hur man kan öka resiliens genom olika strategier, för både elever, studerande och lärare. Metoder, verktyg och praktiska övningar för att hantera lärarstress och förstärka vanor kring återhämtning i arbetsvardagen.

  Petri Partanen deltar på distans medan de övriga deltar på plats.

  Datum: 7 november 2023.

  Närstudiedagarnas struktur:

  - gemensam genomgång av reflektioner utgående från föregående tillfälle

  - genomgång och fördjupning av det aktuella studietillfällets tema

  - diskussioner och uppgifter i blandande grupper

  - genomgång av förberedande litteratur/reflektionsuppgifter inför nästa tillfälle.

  Arbetssätt

  Fortbildningen genomförs som fyra närstudiedagar och tre webbinarier via Zoom under året 2023.

  Fortbildningen föregås av en kartläggning av förhandskunskap, intressen, mm. för att kunna handleda gruppen på bästa möjliga sätt under fortbildningens lopp. Gruppen arbetar processinriktat så att det finns tid för diskussioner ledda av process- och samtalsledare. Deltagarna tar också del av litteratur (kortare artiklar/kapitel ur litteratur) som anknyter till de behandlade teman.

  Denna litteratur används både som förhandsuppgifter och/eller reflektionsfrågor att reflektera kring i förhållande till sin egen verksamhetskultur. Deltagarnas reflektioner samlas upp på en gemensam plattform och behandlas på de gemensamma träffarna.

  Eftersom vi genomför fortbildningen som en procesutbildning planeras gruppdiskussionerna och materialet i enlighet med de behov som uppkommer i gruppen.

  Övrig information

  Petri Partanen är fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi. Han har handlett och utbildat ett stort antal lärare, arbetslag, ledningsgrupper, elevhälsoteam, skolledare m.fl. runt om i Sverige, bl.a. inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Han har skrivit ett antal böcker, vetenskapliga rapporter och kunskapsöversikter om elevers hälsa, lärande och utveckling.

  Harry Lunabba, PD, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet. Hans specialområde är relationer och har mångårig erfarenhet av lärarfortbildning.

  Anna Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, är pedagog, föreläsare och författare och utbildad inom inlärningspsykologi vid Harvard University.

  Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation.

  Anna Widlund, Åbo Akademi, forskare och universitetslektor vid institutionen för specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet av forskning om elevernas akademiska välbefinnande, med särskilt fokus på skolans engagemang och utbrändhet och utvecklingsdynamiken mellan välbefinnande, prestation, motiverande övertygelser, och framtidsambitioner.

  Eva Åstrand, CLL

  Arna Pellas, CLL

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Vt24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.02.2024
  25.01.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för våren är 25.1.2024.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.01.2024

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 28.2.2024.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jonas Söderlund, Åbo Akademi, +358 504797550, jonas.soderlund@abo.fi

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht23 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Fortbildningskurs
  28.11.2023
  31.10.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht23 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Tisdag 28.11.2023 kl 09:00-15:00

  Tisdag 5.12.2023 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.10.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  225

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomar där det finns beteendeproblematik.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha förståelse för grunderna i CPS-modellen och praktiska verktyg för bedömning och genomförande som du kan använda i olika miljöer.

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

  - beskriva hur olika förklaringar och tolkningar av utmanande beteende hos barn kan leda till olika tillvägagångssätt för intervention, och varför vanligt förekommande belönings- och straffprocedurer inte är effektiva för många utmanande barn

  - identifiera och bedöma de olika kognitiva färdigheterna som är centrala för att hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar

  - identifiera och prioritera olösta problem som framkallar utmanande beteende

  - de tre grundläggande mekanismerna genom vilka vuxna hanterar olösta problem och ouppfyllda förväntningar hos barn (Planerna A, B och C) och vad som uppnås av var och en

  - de tre stegen i Plan B

  - hur man effektivt implementerar Plan B för att utveckla en hjälpsam relation, lösa problem, lära ut kognitiva färdigheter och minska frekvensen och intensiteten av utmanande beteende.

  Innehåll

  Jobbar du med barn och ungdomar som har ett problematiskt beteende?

  Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han eller hon ställs inför. CPS-modellen, som har utvecklats av Dr Ross Greene, är en evidensbaserad modell och psykosocial behandling som kan utveckla din förmåga att förstå barn och ungdomar med sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar och ge dig verktyg för att hjälpa dem. Forskning har visat att modellen är effektiv inte bara för att lösa problem och förbättra beteenden utan också för att förbättra färdigheter.

  Arbetssätt

  Vi varvar teori, diskussion och övningar.

  Litteratur

  Det rekommenderas att du innan kursen har läst boken: Greene, R.W.: The explosive child. 2021. HarperPaperbacks.

  Finns också en svensk version av boken:

  Greene, R.W. (2016): Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar.

  Studentlitteratur AB.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht23 Introduktion till psykologin

  Universitetskurs
  09.12.2023
  15.11.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht23 Introduktion till psykologin

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 9.12.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 10.12.2023 kl. 9:00-13:00

  lördag 13.1.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 14.1.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 27.1.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 28.1.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.11.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  - redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt

  - kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

  - kunna redogöra för centrala psykologiska processer

  - känna till psykologins studieobjekt generellt

  - känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner.

  Examination

  Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

  Litteratur

  Karlsson, Lars (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur: Lund

  ISBN 9789144115931

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  06.02.2023
  13.01.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  EM, mental tränare Levin Anders / mental tränare Albrecht Amy

  Studiepoäng

  80

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig och genom anmälan förbinder du dig till hela utbildningen. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor.

  Kurstider

  Våren 2023:

  Måndag 6.2.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 7.2.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 6.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 7.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 27.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 28.3.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 17.4.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 18.4.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 8.5.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 9.5.2023 kl.15:00-21:00

  Hösten 2023:

  Måndag 28.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 29.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 18.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 19.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 9.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 10.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 13.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 14.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 11.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 12.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Våren 2024:

  Måndag 15.1.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 16.1.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 5.2.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 6.2.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 4.3.2024 15:00-21:00

  Tisdag 5.3.2024 15:00-21:00

  Måndag 25.3.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 26.3.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 22.4.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 23.4.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 20.5.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 21.5.2024 kl 15:00-21:00

  Hösten 2024:

  Måndag 26.8.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 27.8.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 16.9.2024 kl15:00-21:00

  Tisdag 17.9.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 21.10.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 22.10.2024 kl 15:00-21:00

  Måndag 18.11.2024 kl 15:00-21:00

  Tisdag 19.11.2024 kl 15:00-21:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.01.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  3560

  Kommentar

  Priset för utbildningen är 1780€+moms per år, dvs. 3560€+moms för båda åren. Priset inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Utbildningen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Viss studievana förutsätts.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Litteratur

  Litteratur för mental tränare, år 1:

  Arbetstböcker:

  Arbetsbok 1 – den fysiska resan

  Arbetsbok 2 – den mentala resan

  Arbetsbok 3 – Självet

  Arbetsbok 4 – Mål och motivation

  Arbetsbok 5 – Stress och rädsla

  Arbetsbok 6 – Attitydträning

  Arbetsbok 7 – Koncentration och känslomässig stabilitet

  Arbetsbok 8 – Livsglädje

  Arbetsbok 9 – Hjärnan

  Arbetsböckerna 1-9 finns som pdf som deltagarna kommer att få under utbildningen.

  Avslappning och mental träning för ett rikare liv, Eva Johansson

  Självbildsboken, Eva Johansson

  Motivations-revolutionen, Olof Röhlander & Magnus Lindwall

  Sagan om sanningen, Marianne Hallberg

  Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

  Kurslitteratur som gäller för år 2 meddelas under det första utbildningsåret.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

  Amy Albrecht är certifierad mental tränare från Folkhälsan Utbildning samt utbildad utbildare inom mental träning. Amy har tidigare jobbat inom HR kring arbetsvälbefinnandeärenden. Hon har också arbetat som yrkeslärare och handledare inom affärsverksamhet. Idag arbetar Amy förutom som

  utbildare inom mental träning också som företagare med mental träning och föreläser aktivt för företag och team.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt24 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Fortbildningskurs
  08.03.2024
  12.02.2024
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt24 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Fredag 8.3.2024 kl 09:00-15:00

  Fredag 15.3.2024 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.02.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  225

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomar där det finns beteendeproblematik.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha förståelse för grunderna i CPS-modellen och praktiska verktyg för bedömning och genomförande som du kan använda i olika miljöer.

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

  - beskriva hur olika förklaringar och tolkningar av utmanande beteende hos barn kan leda till olika tillvägagångssätt för intervention, och varför vanligt förekommande belönings- och straffprocedurer inte är effektiva för många utmanande barn

  - identifiera och bedöma de olika kognitiva färdigheterna som är centrala för att hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar

  - identifiera och prioritera olösta problem som framkallar utmanande beteende

  - de tre grundläggande mekanismerna genom vilka vuxna hanterar olösta problem och ouppfyllda förväntningar hos barn (Planerna A, B och C) och vad som uppnås av var och en

  - de tre stegen i Plan B

  - hur man effektivt implementerar Plan B för att utveckla en hjälpsam relation, lösa problem, lära ut kognitiva färdigheter och minska frekvensen och intensiteten av utmanande beteende.

  Innehåll

  Jobbar du med barn och ungdomar som har ett problematiskt beteende?

  Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han eller hon ställs inför. CPS-modellen, som har utvecklats av Dr Ross Greene, är en evidensbaserad modell och psykosocial behandling som kan utveckla din förmåga att förstå barn och ungdomar med sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar och ge dig verktyg för att hjälpa dem. Forskning har visat att modellen är effektiv inte bara för att lösa problem och förbättra beteenden utan också för att förbättra färdigheter.

  Arbetssätt

  Vi varvar teori, diskussion och övningar.

  Litteratur

  Det rekommenderas att du innan kursen har läst boken:

  Greene, R.W. (2016): Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur AB.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt24 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  17.01.2024
  31.12.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt24 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  EM, mental tränare Levin Anders /

  Studiepoäng

  80

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig och genom anmälan förbinder du dig till hela utbildningen. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor.

  Kurstider

  Våren 2024:

  Onsdag 17.1.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 18.1.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 7.2.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 8.2.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 6.3.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 7.3.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 27.3.2024 kl15:00-21:00

  Torsdag 28.3.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 24.4.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 25.4.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 22.5.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 23.5.2024 kl 15:00-21:00

  Hösten 2024:

  Onsdag 28.8.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 29.8.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 18.9.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 19.9.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 23.10.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 24.10.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 20.11.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 21.11.2024 kl 15:00-21:00

  Exakta tider för det andra året meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  3560

  Kommentar

  Priset för utbildningen är 1780€+moms per år, dvs. 3560€+moms för båda åren. Priset inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Utbildningen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Viss studievana förutsätts.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Litteratur

  Litteratur för mental tränare, år 1:

  Arbetstböcker:

  Arbetsbok 1 – den fysiska resan

  Arbetsbok 2 – den mentala resan

  Arbetsbok 3 – Självet

  Arbetsbok 4 – Mål och motivation

  Arbetsbok 5 – Stress och rädsla

  Arbetsbok 6 – Attitydträning

  Arbetsbok 7 – Koncentration och känslomässig stabilitet

  Arbetsbok 8 – Livsglädje

  Arbetsbok 9 – Hjärnan

  Arbetsböckerna 1-9 finns som pdf som deltagarna kommer att få under utbildningen.

  Avslappning och mental träning för ett rikare liv, Eva Johansson

  Självbildsboken, Eva Johansson

  Motivations-revolutionen, Olof Röhlander & Magnus Lindwall

  Sagan om sanningen, Marianne Hallberg

  Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

  Kurslitteratur som gäller för år 2 meddelas under det första utbildningsåret.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt24 Utvecklingspsykologi

  Universitetskurs
  16.03.2024
  21.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt24 Utvecklingspsykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 16.3.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 17.3.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 20.4.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 21.4.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 18.5.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 19.5.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs:

  - behärskar studerande utvecklingen av perceptuella, motoriska, kognitiva, språkliga och emotionella förmågor hos människan från födseln upp till vuxen ålder

  - är studerande väl insatta i olika teorier kring människans personlighetsutveckling och kan kritiskt granska dessa teorier

  - behärskar studerande grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp och förstår skillnaden mellan empiriska rön och teoretiska överväganden visavi utvecklingspsykologisk kunskap

  - förstår studerande på ett grundläggande plan betydelsen av utvecklingspsykologisk kunskap för förståelsen av psykopatologi och kan reflektera över människans utveckling i ett bio-psyko-socialt helhetsperspektiv.

  Innehåll

  Utvecklingspsykologins historia

  Grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp

  Teoribildning inom utvecklingspsykologin

  Metoder att samla utvecklingspsykologisk kunskap

  Utvecklingen av perceptionen

  Utvecklingen av grov- och finmotorik

  Utvecklingen av kognitiva förmågor (begreppsbildning, problemlösning, minne, intelligens)

  Grundläggande språkutveckling

  Människans emotionella utveckling

  Personlighetens utveckling med dess biologiska grund och psykologiska vidareutveckling

  Anknytningen och dess betydelse för personlighetsutvecklingen

  Examination

  Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

  Litteratur

  Meddelas senare.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Ht23 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  01.09.2023
  20.08.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht23 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 1.9.2023 kl. 17:30-21:00

  lördag 2.9.2023 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  fredag 6.10.2023 kl. 17:30-21:00

  lördag 7.10.2023 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.08.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  OBS, alternativ kursbok för den:

  Tomperi: bokföring i praktiken

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Redovisning - Vt24 Bokslut och bokslutsplanering

  Universitetskurs
  02.02.2024
  14.01.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Vt24 Bokslut och bokslutsplanering

  Föreläsare

  EL Aaltonen Jaana / EM, PM Salo Otto

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 2.2.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 3.2.2024 kl. 9:00-13:00

  På distans via zoom:

  fredag 1.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 2.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Närstudier på plats:

  fredag 22.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 23.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Gärna kursen Bokföring-praktikfall, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna::

  - förklara begreppen god bokföringssed och rättvisande bild samt känna till utvecklingstrender inom området

  - identifiera periodiserings- och värderingsproblem i bokslutsammanhang och analysera alternativa lösningar

  - känna till kopplingen mellan redovisning och beskattning och relatera detta till bokslutsplaneringen i ett företag.

  Innehåll

  Detta är en fortsättningskurs i externredovisning. Kursen behandlar bestämmelser gällande periodiserings- och värderingsfrågor i bokslutet samt bokslutsplanering.

  Kursen inleds med en genomgång av gällande redovisningsnormer. I samband med bokslutets periodiserings- och värderingsfrågor behandlas specialfall och Bokföringsnämndens anvisningar och beslut. Bokslutsplaneringen omfattar kopplingen till beskattningen i olika företagsformer, främst aktiebolag.

  Arbetssätt

  Kursen består av närstudier/föreläsningar samt övrigt arbete via inlärningsmiljön Moodle.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner och föreläsningar. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden

  Aktuell lagstiftning

  Närmare anvisningar kommer under kursen.

 • Registreringen är inte öppen

  Religionsvetenskap - Vt24 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West

  Universitetskurs
  05.04.2024
  13.03.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Religionsvetenskap - Vt24 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West

  Föreläsare

  FD Kontala Janne /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 5.4.2024 kl. 16:00-20:00

  lördag 6.4.2024 kl. 10:00-12:00, 13:00-15:30

  söndag7.4 2024 kl. 10:00-13:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  För godkänd kurs krävs att studenten:

  - behärskar dessa traditioners grundläggande begrepp (så som guna, sutra, samadhi och asana)

  - kan visa en förståelse av komplexiteten inom kursens teman

  - kan kritiskt diskutera växelverkan mellan Indien och västerlandet i skapandet av den moderna yogan

  - kan nämna fem kända aktörer bakom 1900-talets yoga i väst.

  Innehåll

  Målet med kursen är att ge en förståelse av några av de Sydasiatiska religiösa eller andliga traditioner som nått västerlandet sedan slutet på 1800-talet (så som Swami Vivekananda, Transcendental Meditation och Hare Krishna rörelsen). Kursens huvudsakliga fokus ligger på hur dessa traditioner utvecklats i sina nya kontexter.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, exempel på praktiska övningar.

  Examination

  Föreläsningsdagbok.

  Litteratur

  Författare: ed. by Graham Dwyer and Richard J. Cole. Förlag: London : I B Tauris & Co Ltd, 2007. Upplaga/år: Titel: The Hare Krishna movement : forty years of chant and change ISBN/ISSN: 978-1-84511-407-7

  Författare: Cowan, Douglas E: Förlag: Malden, MA : Blackwell Pub, 2007. Upplaga/år: Titel: Transcendental Meditation: The Questions of Science and Therapy/Cults and new religions a brief history ISBN/ISSN: 9781405161275

  Författare: Joseph Alter Förlag: Princeton (NJ) : Princeton University Press, 2004. Upplaga/år: Titel: Yoga in modern India. The body between science and philosophy ISBN/ISSN: 0-691-11873-6

  Författare: De Michelis, Elizabeth Förlag: Continuum Upplaga/år: 2005 Titel: A history of modern yoga: Patanjali and Western esotericism ISBN/ISSN: 0-8264-8772-6

 • Registreringen är inte öppen

  Rättsvetenskap - Vt24 Avtalsrätt

  Universitetskurs
  12.04.2024
  28.02.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt24 Avtalsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 12.4.2024 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.4.2024 kl. 9:00-15:00

  söndag 15.4.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

  Kursen innefattar följande delområden:

  - allmän avtalsrätt

  - köp- och annan kontraktsrätt

  - internationella köp.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. 8., uud. painos. Helsinki: Talentum 2018. ISBN: 978-952-14-3468-6 Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. (behandlas under kursen)

  2) Wilhelmsson & Sevon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen. 3. rev. uppl. Helsingfors: Talentum 2006. ISBN 952-14-0950-9

  3) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen. Lakimiesliiton Kustannus 2013. ISBN: 978-952-246-239-8. Obs. Det är rekommendabelt att läsa boken Huvudpunkter i köplagen innan denna bok läses.

  Författningar: L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929) Köplag (355/1987) F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6 Jordabalk (540/1995) kap. 2 Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

 • Registreringen är inte öppen

  Rättsvetenskap - Vt24 Bolagsrätt

  Universitetskurs
  26.01.2024
  09.01.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt24 Bolagsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 26.1.2024 kl. 17:00-21:00

  lördag 27.1.2024 kl. 9:00-15:00

  söndag 28.1.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket innebär att man kan redogöra för de relevanta rättsliga reglerna och principerna för aktiebolag och andra typer av samfund samt stiftelser och behärskar den närmare tolkningen av dessa normer.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge insikter i den rättsliga regleringen av företagsverksamhet. Normerna behandlas mot bakgrund av företagsverksamhet som ett samhälleligt fenomen. Särskilt behandlas frågan om vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra. Fokus ligger vid aktiebolagsrätten.

  Kursen omfattar följande frågor och områden:

  - företagstyper och företagets organisation

  - särskilda företagstyper, deras organisation och verksamhet

  - stiftelser

  - rättsskyddet för företagets delägare och för utomstående (härvid behandlas enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag).

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Osakeyhtiöoikeuden perusteet Författare: Immonen, Raimo - Nuolimaa, Risto Upplaga: 3. uud., 2017 Förläggare: Talentum ISBN: 978-952-14-3080-0

  Tilläggsinformation: boken finns tillgänglig i elektroniskt format: https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CAIBBXXTBBAED#kohta:OSAKEYHTI((d6)OIKEUDEN((20)PERUSTEET((20) (behandlas under kursen)

  Titel: Yritysoikeus Författare: Rissanen, Kirsti - Airaksinen, Manne - Castrén, Martti m. fl. Upplaga: 4., uud. p., 2020 Förläggare: Helsinki: SanomaPro ISBN: 978-952-14-4135-6

  Läses: I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet, 2) Yksityinen elinkeinonharjoittaja; 3) Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö; 5.1-5.2) Osuuskunta - Johdanto; Yleiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet; 6.1-6.3) Muut yritystoiminnan muodot - Taloudellinen yhdistys; Yritystoiminta yhdistyksissä; Yritystoiminta säätiöissä III Tilinpäätös ja tilintarkastus IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely

  Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. (behandlas under kursen)

  Övrigt material: Författningar: AktiebolagsL (624/2006) L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag L om andelslag (421/2013), kap. 1 - 2 Föreningslag (503/1989) Stiftelselag (487/2015) HandelsregisterL (129/1979) ProkuraL (130/1979) RevisionsL (1141/2015) FirmaL (128/1979) VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar) L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), avsnitt III BokföringsL (1336/1997) 1 kap.

 • Registreringen är inte öppen

  Skolpsykologi - Vt24 Skolmobbning och utanförskap

  Universitetskurs
  08.03.2024
  14.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Vt24 Skolmobbning och utanförskap

  Föreläsare

  Leg. psykolog Englund Elin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 8.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 9.3.2024 kl. 9:00-12:15

  onsdag 20.3.2024 kl. 18:00-21:15

  fredag 5.4.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 6.4.2024 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Mobbning, kränkningar och utsatthet är ett stort problem i skolan idag. Studenterna lär sig hur man tillsammans med elever kan kartlägga och lösa skolsvårigheter och hur man kan hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen planering och självständigt arbete. Kursen är riktad till studenter som utbildar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer samt till lärarutbildare och för kompetensutveckling av yrkesverksamma och andra intresserade.

  Innehåll

  Konsekvenser för barns och ungdomars sociala vardag tas upp. Mobbning i skolan är ett komplicerat problem och ett kritiskt förhållningssätt till den rådande synen på mobbning diskuteras. Olika perspektiv på mobbning lyfts fram och olika lösningar och åtgärder presenteras. Nytorpsmodellen för förebyggande och åtgärder mot utanförskap tas också upp.

  Arbetssätt

  Litteratursökning och -studier, skriftliga uppgifter, gruppdiskussioner och skriftliga examinationsuppgifter.

  Examination

  Hemuppsats. Närvarokrav 75%.

  Litteratur

  Frånberg, G-M., & Wrethander, M. (2011). Mobbning – en social konstruktion. Studentlitteratur.

  Frisén, A., & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och Kultur.

  Borg, A., & Carlsson Kendall, G. (2018). Utanförskap i skolan. Studentlitteratur.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Ht23 Bemötande och utmanande beteende

  Universitetskurs
  10.11.2023
  17.10.2023
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Ht23 Bemötande och utmanande beteende

  Föreläsare

  Speciallärare, PeM Albrecht Daniel /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Det finns planer på att starta en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med ev kursstart augusti 2024.

  För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom gymnasium, grundskola eller barnomsorg samt ha läst grundstudierna i specialpedagogik (25 sp) . Denna delkurs ingår i grundstudierna. Alla fem delkurser kommer att erbjudas inom Öppna högskolan före utbildningen startar.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 10.11.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 11.11.2023 kl. 9:00-16:30

  söndag 12.11.2023 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:

  Den studerande kan:

  - redogöra för de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och unga

  - redogöra för olika risk- och skyddsmekanismer beträffande utvecklingen av utagerande beteende

  - redogöra för och diskutera olika stödåtgärder och metoder som används på grupp- och individnivå för att bemöta utagerande beteende hos barn och unga

  - beskriva evidensbaserade principer för hur man kan vägleda barn och unga gällande önskat beteende samt stödja växelverkan i klassen.

  Innehåll

  - grundläggande kunskap om utmanande och utagerande beteende i daghem och skola

  - risk- och skyddsmekanismer

  - förebyggande modeller och kartläggningsverktyg

  - stödåtgärder och metoder på grupp- och individnivå, t.ex. CPS-modellen och lågaffektivt bemötande

  - evidensbaserade metoder för att handleda och undervisa, t.ex. positive behavior support (PBS).

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

  Examination

  Tentamen eller inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Nordahl, T., Sorlie, M-A, Manger, T., Tveit, A. (2007). Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar: teoretiska och praktiska perspektiv. Stockholm: Liber.

  Greene, R.W. (2016). Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Lund: Studentlitteratur.

  Greene, R.W. (2016). Hitta rätt: en lösningsfokuserad samarbetsmetod för skolan. Lund: Studentlitteratur.

  Hejlskov Elvén, B. & Edfelt, D. (2017). Beteendeproblem i förskolan: om lågaffektivt bemötande. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B. (2015). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.

  Hejlskov Elvén, B., m.fl. (2017). Beteendeproblem inom ungdoms- och HVB-vård: lågaffektivt bemötande och konflikthantering. Stockholm: Natur & Kultur.

  Referenslitteratur:

  Kinge, E. (2016). Utmanande beteende i förskolan. Studentlitteratur: Lund.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Specialpedagogik - Vt24 Stöd för lärande i läsning och matematik I

  Universitetskurs
  19.01.2024
  19.12.2023
  43
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt24 Stöd för lärande i läsning och matematik I

  Föreläsare

  PeM Östman Tanja /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Det startar en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med kursstart augusti 2024.

  För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom gymnasium, grundskola eller barnomsorg samt ha läst grundstudierna i specialpedagogik (25 sp). Denna delkurs ingår i grundstudierna och är den sista som erbjuds via Öppna högskolan.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet, träffar via zoom:

  fredag 19.1.2024 kl. 18:00-20:30

  lördag 20.1.2024 kl. 9:00-14:00

  fredag 2.2.2024 kl. 18:00-20:30

  lördag 3.2.2024 kl. 9:00-14:00

  onsdag 14.2.2024 kl. 17:00-21:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs skall studerande kunna:

  - redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling

  - redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik

  - känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter

  - ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter.

  Innehåll

  Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.

  Examination

  Hemuppsats. Närvarokrav 75%.

  Litteratur

  Berch, D. B., & Mazzocco, M. M. M. (Red.). (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Paul H. Brookes.

  Butterworth, B., & Yeo, D. (2010). Dyskalkyli: att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Natur & Kultur.

  Fridolfsson, I. (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. (3. uppl.). Studentlitteratur.

  Fridolfsson, I. (2016). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning. Studentlitteratur.

  Fridolfsson, I. (2022). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning Del 2. Studentlitteratur.

  Høien, T., & Lundberg, I. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. (2. uppl.). Natur & Kultur.

  Hedenfalk, A., Munck, L., & Palm, A. (2014). God läsutveckling i praktiken: konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. (3. uppl.). Natur & Kultur.

  Hedenfalk, A., Munck, L., & Palm, A. (2015). God skrivutveckling i praktiken: konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. Natur & Kultur.

  Karlsson, I., Selerup Andersson, C., Olsson, E., & Östergren, M. (2023). Dyskalkyli: definition, diagnos och intervention. Studentlitteratur.

  Lundberg, I., & Herrlin, K. (2005/2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. (2./3. uppl.) Natur & Kultur.

  Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. Natur och Kultur.

  Mononen, R., Aunio, P., Väisänen. E., Korhonen, J., & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-Kustannus. (behandlas under kursen)

  Pavey, B. (2017). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter: i förskolan och skolans tidiga årskurser. Studentlitteratur.

  Westlund, B. (2017). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Fk-årskurs 3. Natur & Kultur.

  Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Mellanstadiet. Natur & Kultur.

  Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Högstadiet. Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Ungdomsvetenskap - Vt24 Konsten att samtala - grundläggande samtalsmetodik

  Universitetskurs
  09.02.2024
  18.01.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap - Vt24 Konsten att samtala - grundläggande samtalsmetodik

  Föreläsare

  FL Rönnqvist Lilian /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 9.2.2024 kl. 17:30-21.30

  lördag 10.2.2024 kl. 9:00-13:00

  fredag 1.3.2024 kl. 17:30-21.30

  lördag 2.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  1. Identifiera samt redogöra för olika teoretiska perspektiv på samtal och grundläggande

  processer i professionella samtal.

  2. Kritiskt reflektera kring samtal och kommunikation i såväl teoretisk som praktisk

  bemärkelse.

  3. Analysera sin egen roll i det professionella samtalet utgående från sitt

  ämnesområde/yrkesområde och ha medvetandegjort sin egen kommunikativa förmåga.

  4. Tillämpa teorierna och de grundläggande principerna i praktiken i professionella

  samtal.

  Innehåll

  Kursens mål är att ge studerande en övergripande bild av vilka olika delar ett professionellt samtal innehåller (samtalsstrukturen), vilka processer som pågår i ett samtal (samtalsdynamiken) samt vilken roll samtalsledaren har i samtalet. Speciell tyngdpunkt ligger på professionella samtal med barn, unga och/eller deras föräldrar.

  Examination

  Hemtentamen (= Analys och reflektion kring en samtalssituation) och aktiv närvaro på föreläsningarna.

  Obligatorisk närvaro i kursens alla närstudietillfällen (närvarokrav 100 %) med praktiska övningar i grupp.

  Utvärderingen baserar sig på 100 % närvaro, aktivitet och ovanstående analys av en samtalssituation.

  Litteratur

  Deltagarna kan välja de böcker som intresserar dem mest med tanke på examinationsuppgiften. Åtminstone två böcker bör läsas från litteraturlistan. Närmare information ges av utbildaren vid kursstarten.

  Craaford, C. (2005). Människan är en berättelse: tankar om samtalskonst. Stockholm: Natur &

  Kultur.

  Eide, T. & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken – relationer, samspel och etik inom socialt

  arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber.

  Engquist, A. (2013). Om konsten att samtala: En bok för människor i kontaktyrken. Lund:

  Studentlitteratur (eller någon av de tidigare upplagorna. Detta är 5:e upplagan).

  Engquist, A. (2015). Samtalsmetodik för alla professioner. Lund: Studentlitteratur.

  Iwarsson, P. (2007). Samtal med barn och ungdomar: erfarenheter av arbetet på BRIS. Stockholm:

  Gothia Fortbildning.

  Iwarsson, P. (2014). Samtal i skolan. En möjlighet till utveckling. Stockholm: Gothia Fortbildning.

  Naar-King, S. & Suarez, M. (2014). Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga vuxna. Lund:

  Studentlitteratur.

  Nelson-Jones, R. (2005). Grundläggande samtalsmetodik: en handbok för hjälpare. Lund:

  Studentlitteratur.

  Tedgård, N-E. (2010). Konsten att lyssna – metod för professionella samtal. Stockholm: Liber

  Rautalinko, E. (2019). Samtalsfärdigheter – stöd, vägledning och ledarskap. Stockholm: Liber.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Ht23 Ätstörningar

  Universitetskurs
  17.11.2023
  25.10.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Ht23 Ätstörningar

  Föreläsare

  Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 17.11.2023  kl. 18:00-21:15

  lördag 18.11.2023  kl. 9:00-14:45

  fredag 1.12.2023  kl. 18.00-21.15

  lördag 2.12.2023  kl. 9:00-14:45

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.10.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Efter godkänd kurs skall den studerande kunna beskriva olika former av ätstörningar samt redogöra för faktorer som påverkar uppkomsten av dessa. Därtill ska studerande kunna redogöra för huvuddragen i ätstörningsbehandling. Målet är att studerande ska kunna förstå och bemöta ätstörningar som såväl kliniska som samhälleliga fenomen.

  Innehåll

  Kursen omfattar ätstörningar som såväl kliniska som samhälleliga fenomen. Innehållet behandlar ätstörningarnas historia, diagnostik, epidemiologi, uppkomst och behandling. Därtill diskuteras möjliga förebyggande åtgärder i olika utvecklingsmiljöer.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner och hemuppgift.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Clinton, D. & Isomaa, R. (red). 2022. Förstå och bemöta ätstörningar. Studentlitteratur.

  Tilläggsmaterial på Moodle enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt24 Frukostseminarium om digitalisering och läsfrämjande

  Seminarium
  22.03.2024
  15.03.2024
  50
  Kurstyp

  Seminarium

  Ämne/kursnamn

  Vt24 Frukostseminarium om digitalisering och läsfrämjande

  Föreläsare

  /

  Kursram

  I samarbete med Mariehamns litteraturdagar ordnas ett frukostseminarium med temat Digitalisering och läsfrämjande.

  Kurstider

  Fredagen den 22 mars klockan 8.30-10 på Mariehamns stadsbibliotek.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2024

  Målgrupp

  Seminariet är öppet för alla och gratis. Anmälan behövs för att beräkna åtgång av frukost. Vänligen ange vid anmälan ev allergier.

  Innehåll

  An efter att programmet och vem som ska medverka klarnar fyller vi på med information.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt24 ÖH-led B111402 Projektledning

  ÖH-leden
  10.01.2024
  20.12.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led B111402 Projektledning

  Föreläsare

  EM Wik Thor-Björn /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1/HM-2

  Kursstart 10.1.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser

  - kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt

  - ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt

  - känna till metoder för att förbättra samarbete inom projekt.

  Innehåll

  Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete.

  Examination

  Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

  Litteratur

  Tonnquist, B. (2018 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt24 ÖH-led B111502 Statistik

  ÖH-leden
  17.01.2024
  10.01.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led B111502 Statistik

  Föreläsare

  Överlärare, FD Emet Stefan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Kurstider

  Näsrstudier dagtid med FE-1

  Kursstart 17.1.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder

  - ha kännedom om olika statistiska analysmetoder

  - kunna läsa statistik samt förhålla sig kritiskt till materialet

  - kunna utnyttja statistik i sina studier

  - kunna söka och hantera information inom den egna branschen samt kunna utnyttja dessa informationskällor

  - kunna förstå och tillämpa grundprinciperna i sannolikhetskalkyl

  (klassisk sannolikhet, kombinatorik, oberoende och beroende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats)

  - kunna använda Excel för att göra diagram, tabeller och känner också till andra statistiska beräkningar och analyser som kan göras med programmet.

  Innehåll

  - Statistiska grundbegrepp och metoder

  - Tabeller och diagram

  - Genomsnitt och spridning

  - Korrelation och regression

  - Konfidensintervall

  - Normalfördelning

  - Centrala gränsvärdessatsen

  - Statistiska test och hypotesprövning

  - Statistik med Excel

  Arbetssätt

  Föreläsningar, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3. uppl.). Studentlitteratur.

  Widjeskog, Ö. (2000). Statistik - en introduktion (4. uppl.). W-Statistik Ab.

  Byström, J. & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik (7. uppl.). Natur och Kultur.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt24 ÖH-led R041106 Hotel Operations I

  ÖH-leden
  10.01.2024
  20.12.2023
  0
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led R041106 Hotel Operations I

  Föreläsare

  Timlärare Sjöblom Therese /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kurstart 10.1.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  De studerande skall efter avslutad kurs:

  - ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.

  - omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation

  - tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt på rooms division

  - kundbetjäning och servicesituationer

  - ha grundläggande kunskaper i bokningssystem och distributionssystem

  Innehåll

  Hotellets verksamhetsmiljö

  Hotellet och dess funktionella uppbyggnad

  Hotellet som arbetsplats - avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter

  Att arbeta inom roomdivision - housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning

  Bokningssystem

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.

  Praktiska övningar, studiebesök, självstudier.

  Litteratur

  Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.

  Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.

  Olsson C. (2012). Service och bemötande. Stockholm: UHR, Gästakademien.

  Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

 • Registreringen är inte öppen

  Vt24 ÖH-led R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  ÖH-leden
  18.03.2024
  10.03.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kursstart 18.3.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Den studerande förväntas efter avslutad kurs :

  - behärska grundläggande procenträkning

  - känna till företagets grundläggande funktioner och strategier

  - känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet

  - känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut inklusive nyckeltal för hållbar utveckling

  Innehåll

  1. Procenträkning

  2. Företagets funktioner, processer och strategi

  3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet

  4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring

  5. Företagets bokslut med nyckeltal för hållbar utveckling

  6. Övningar

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar, ca 80 h.

  Examination

  Obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Sellin & Partner.

  Skärvad, P-H., & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok (15. uppl. eller nyare). Malmö.

  Artikelsamling.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Ht23 Handledarutbildning – att utvecklas som handledare, modul 1

  Fortbildningskurs
  25.10.2023
  18.09.2023
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht23 Handledarutbildning – att utvecklas som handledare, modul 1

  Föreläsare

  HvM Ulenius Katarina / Fil.mag Lindroth Mona

  Studiepoäng

  2 1/2

  Kursram

  Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Handledarutbildningen ges i form av tre, på varandra byggande, kursmoduler på 2,5 sp vardera.

  Hösten 2023 erbjuds den första modulen på 2,5 sp.

  Kurstider

  Onsdag 25.10.2023 kl 09:00-15:00

  Torsdag 9.11.2023 kl 09:00-15:00

  Torsdag 23.11.2023 kl 09:00-15:00

  Måndag 4.12.2023 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.09.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  330

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Under kursen är målet att – enskilt och i grupp – få reflektera över studerandes lärande, hur du som handledare kan bidra i detta lärande, etiska aspekter på handledning samt återkoppling och bedömning av de studerande.

  Du som handledare lär dig att med hjälp av styrdokument och lagar, utbildningsplaner och kursbeskrivningar få veta vad studerande kan och ska kunna under och efter den verksamhetsförlagda utbildningen, liksom betydelsen av studerandes individuella behov i lärandeprocessen.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som är eller vill bli handledare för sjukskötarstuderande i verksamhetsförlagd utbildning. Den vänder sig till dig som vill utveckla din roll som handledare och förtydliga din egen betydelse som handledare.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

  - redogöra för handledning som pedagogisk process, om strategier för handledning, bedömning, vetenskaplighet och profession

  - identifiera den kommunikativa process och de pedagogiska strategier som utformar grunden för handledningsprocessen

  - använda grundläggande kunskaper om handledning i yrkesmässig växt, att stödja och vägleda studerande i verksamhetsförlagd utbildning samt att utvärdera och bedöma den studerandes kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i vårdande och vårdarbete.

  Innehåll

  Innehållet i modul 1:

  - introduktion till digitala lärarrum

  - sjukskötarutbildningen i dag, lagstiftning och styrdokument

  - pedagogik, reflektion och handledarrollen

  - handledningsprocessen, bedömning och praktiska rutiner

  - pedagogiska karameller.

  Arbetssätt

  Kursmodulen är uppbyggd på 4 närstudietillfällen och består av föreläsningar varvade med workshops där teoretiskt material bearbetas och diskuteras för att sedan användas i handledning av sjukskötarstuderande. Vi delar erfarenheter av att handleda, diskuterar hur litteraturen kan användas för att utveckla handledningen av studerande och även omvårdnaden och vårdarbetet tillsammans med den studerande och kolleger.

  Arbetsformer:

  Flippade klassrum/flippat lärande (inbandad föreläsning, övrigt digitalt material, översikt av kursmaterial att läsa in - litteraturstudier), temadiskussionsträffar och workshops.

  Kursen innefattar även en andel digitalt material, och kommer därmed att till viss del ske på distans.

  Examination

  Examinationen sker i form av workshops baserade på kurslitteratur och annat relevant material, digitala qiuz, kommunikationskanalen google gruppchatt och (bas)gruppsarbete/reflektion(er) kring case.

  Litteratur

  Litteratur meddelas senare.

Vårens kurser är nu publicerade

Vårens kurser finns nu på hemsidan och vi börjar ta emot anmälningar tisdagen den 12 december 2023 klockan 9.00.

Kom ihåg att sista anmälningsdagen varierar beroende på när kursen börjar, så vänta inte för länge innan du anmäler dig!

Läs mer

Öppna högskoleleden – läs om hur du kan söka in till Högskolan på Åland trots att du saknar grundläggande behörighet.

Vanliga frågor och svar

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand, läs mera på sidan Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

All information om kursintyg finna att läsa på sidan Information för kursdeltagare.

Öppna högskolan på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🌟 Hurra! 🌟

Nu finns vårens kurser på hemsidan: www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/

➡️In och hitta dina favoritkurser!

Tisdagen den 12 december klockan 9.00 börjar vi ta emot anmälningar till kurserna via hemsidan. Kursfoldern delas ut till alla hushåll inom några veckor.

P.S. Håll utkik! Vi kommer ännu att släppa några fortbildningskurser de kommande veckorna.
... See MoreSee Less

10 november 2023
🌟 Hurra! 🌟

Nu finns vårens kurser på hemsidan: https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/

➡️In och hitta dina favoritkurser!

Tisdagen den 12 december klockan 9.00 börjar vi ta emot anmälningar till kurserna via hemsidan. Kursfoldern delas ut till alla hushåll inom några veckor.

P.S. Håll utkik! Vi kommer ännu att släppa några fortbildningskurser de kommande veckorna.

Visste du att du kan ta kontakt med oss via e-post open@ha.ax eller per telefon +358 (0)18 537 000.

Hoppas vi hörs! 💻📲☎️👋
... See MoreSee Less

8 november 2023
Visste du att du kan ta kontakt med oss via e-post open@ha.ax eller per telefon +358 (0)18 537 000.

Hoppas vi hörs! 💻📲☎️👋

Vill du lära dig mer om pykologi? Den här introduktionskursen till psykologi har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender.

Kursen startar 9 december. Anmäl dig senast 15 november här: www.open.ax/#psykologi-ht23-introduktion-till-psykologin
... See MoreSee Less

6 november 2023
Vill du lära dig mer om pykologi? Den här introduktionskursen till psykologi har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender.

Kursen startar 9 december. Anmäl dig senast 15 november här: https://www.open.ax/#psykologi-ht23-introduktion-till-psykologin