Hoppa till innehåll
Kursdeltagare i grupp

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs fortbildning

  Fortbildningskurs
  31.05.2024
  0
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs fortbildning

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  10.11.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2024

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  10.11.2023
  31.05.2024
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt24 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  10.11.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att skickas i två fakturor: den ena från oss för terminsavgiften 40€, och den andra från Åbo Akademi för Öppna universitetsavgiften/termin 50€.

 • Arbetsplatspsykologi - Vt24 Konflikthantering

  Universitetskurs
  22.04.2024
  02.04.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 22.4.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 29.4.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 13.5.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 20.5.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 27.5.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.04.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter:

  Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen

  eftersträvar.

  Innehåll

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Jordan, T. (2020). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

  Isokorpi, T. (2006). Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

  Lennéer Axelson & Thylefors (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Organisationspsykologi

  Universitetskurs
  22.01.2024
  15.01.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Organisationspsykologi

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 22.1.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 5.2.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier eller hybrid)

  måndag 26.2.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 18.3.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 15.4.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier, obs ändrat datum!)

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - inneha grundkunskaper om organisationspsykologi

  - kunna redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv

  - kunna definiera och förstå centrala begrepp kopplade till området organisationspsykologi

  - kunna analysera och diskutera praktiska implikationer av organisatoriska processer och strukturer.

  Allmänfärdigheter: Studerande utvecklar analytisk tankeförmåga, reflektionsfärdigheter,diskussionsfärdigheter, samt förmåga till både självständigt arbete och samarbete.

  Innehåll

  Organisationspsykologi är ett brett vetenskapsområde som väckt tvärvetenskapligt intresse. Kursen strävar efter att ge studerande grundkunskaper om centrala begrepp och teorier kopplade till organisationspsykologi. I denna kurs läggs fokus på organisatoriska strukturer och processer vilka gagnar individens och organisationens

  lärande, effektivitet och välmående. Grundläggande kunskaper ges om hur organisatorisk struktur kan beskrivas och om hur organisatoriska processer kan ta sig till uttryck. Temaområden som behandlas under kursens gång är t.ex. motivation, samspelet mellan arbete och övrigt liv samt rekrytering och urval. Praktiska exempel kommer att analyseras och diskuteras, utgående från centrala teoretiska antaganden.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. (2012).

  Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel. Stockholm: Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Ekonomi - Vt24 Kurs i privatekonomi

  Fortbildningskurs
  10.04.2024
  15.03.2024
  90
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ekonomi - Vt24 Kurs i privatekonomi

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Onsdag 10.4.2024 kl 18:00-21:15

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  35

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till yrkesverksamma och andra intresserade som vill stärka sina kunskaper i privatekonomi och lära sig mer om budget och budgetplanering, skatt och avdrag samt om olika sparformer, såsom aktier och fonder.

  Mål

  Målet med kursen är att väcka deltagarnas intresse för privatekonomiska frågor.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  Budget och budgetplanering

  Skatt och avdrag:

  - förskottsuppbörd; skattekort och förskottsskatt

  - deklarationen, hur man deklarerar, vilka avdrag som finns

  Kort om kapitalinkomster, överlåtelser och dividender.

  Olika sparformer och bäst avkastning:

  - aktier och vad man bör se på

  - fonder, ETF och riskspridning

  - räntor och ECB:s signaler om den framtida ränteutvecklingen.

  Övrig information

  Föreläsare under kursen:

  Emmelie Björkman, gruppchef Ålands skattebyrå.

  Dr Anders Kjellman, överlärare vid Högskolan på Åland.Anders har en lång

  erfarenhet av placeringsverksamhet från företag som Manvik Invest, AKC, BIP och EIB. Han har även arbetat vid Finansministeriet med statens upplåning.

  Gunilla Holmberg, ekonomirådgivare för privatpersoner vid Folkhälsan på Åland sedan många år. Gunilla har en gedigen erfarenhet av privatekonomiska frågor och har även hållit kurser i ämnet vid Ålands yrkesgymnasium i 10 år.

 • Registreringen är stängd

  Gastronomy Management - Vt24 R223203 Menyplanering

  Yrkeshögskolekurs
  27.02.2024
  12.02.2024
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Vt24 R223203 Menyplanering

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  2 1/2

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande.

  tisdag 27.2.2024 kl. 8:00-11:30

  måndag 4.3.2024 kl. 12:30-16:10

  måndag 11.3.2024 kl. 12:30-16:10

  måndag 18.3.2024 kl. 12:30-16:10

  måndag 25.3.2024 kl. 12:30-16:10

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs:

  - Kunna skapa väl komponerade och harmoniska menyer med beaktande av:

  - olika affärsidéer

  - företagets resurser,

  - årstidsväxlingar,

  - gästernas specifika önskemål

  - matens sensoriska och näringsmässiga kvaliteter

  - ekonomiska realiteter

  - ha grundläggande insikter i lagerhållning, inköpsrutiner och logistik

  - förstå och kunna beakta ekonomiska samband vid menyplanering, lagerhållning och inköp.

  Innehåll

  - planering av menyer och à la carte listor för olika tillfällen och ändamål

  - restaurangens inköpsrutiner

  - lagerhållning och logistik

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbete, eget arbete.

  Examination

  Tentamen, inlämningsuppgifter, aktivt deltagande

  Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar.

  Litteratur

  McVety, P. J., Ware, B. J., & Lévesque Ware, C. (2009). Fundamentals of menu planning (3. uppl.). Wiley.

  Övrig kurslitteratur: böcker, kompendier, facklitteratur och tidskrifter meddelas senare

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kursledaren tillhandahåller.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Gastronomy Management - Vt24 R223403 Mat och dryck i kombination

  Yrkeshögskolekurs
  08.01.2024
  20.12.2023
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Vt24 R223403 Mat och dryck i kombination

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin / Sommelier mm Grüssner Cromwell-Morgan Ella

  Studiepoäng

  7 1/2

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande.

  måndag 8.1.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 9.1.2024 kl. 8:00-11:30

  måndag 15.1.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 16.1.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 22.1.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 23.1.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 29.1.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 30.1.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 5.2.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 6.2.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 12.2.2024 kl. 10:00-16:00

  tisdag 13.2.2024 kl. 10:00-16:00

  måndag 26.2.2024 kl. 10:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs:

  - kunna se och förmedla mat och dryck som en gastronomisk helhet och

  - känna till principerna när man kombinerar dryck med mat

  - känna till druvornas grundkaraktär, egenskaper och egenheter

  - kunna rekommendera dryck till mat och mat till dryck

  - kunna temperera och dekantera viner på rätt sätt

  - kunna bedöma hur pris och kvalitet hänger samman

  - känna olika öltyper och deras användningsområden

  - känna till olika dessert- och starkviner och deras användningsområden

  - bli varse om vinvärldens trendkänslighet.

  Innehåll

  - druvor och deras egenskaper

  - principer när man kombinerar mat och vin

  - vinets vänner och ovänner

  - champagne och övriga mousserande viner

  - dessert- och starkviner

  - öl till mat

  - hantering av vin: dekantering, temperering, lagring

  - vinlistor: att skapa och knyta an till en à la carte meny

  - jämförelseprovningar

  - praktiska laborationer

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, inlämningsarbeten och presentation.

  Examination

  Inlämningsuppgifter, presentation, aktiv närvaro.

  Litteratur

  Jamais, M. (2001). Vin & gastronomi: en bok om konsten att kombinera vin och mat och att balansera maträtten efter vinets egenskaper. Millhouse.

  Jamais, M. (2017). Vinet & maten: Grunderna, idéerna, det perfekta mötet. Tukan.

  Jamais, M., & Emilsson, M. (2010). Mat, vin, öl, sprit. Grenadine.

  Artikelsamling.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kursledaren tillhandahåller kompendium.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Gastronomy Management - Vt24 R323202 Mattrender

  Yrkeshögskolekurs
  06.03.2024
  0
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Vt24 R323202 Mattrender

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Denna kurs är den första delkursen i paketet.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande.

  måndag 25.3.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 26.3.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 2.4.2024 kl. 8:00-14:00

  onsdag 3.4.2024 kl. 8:00-14:00

  måndag 8.4.2024 kl. 8:00-14:00

  måndag 15.4.2024 kl. 8:00-11:30

  tisdag 16.4.2024 kl. 8:00-11:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  Den studerande ska:

  – få insikter i de trender som är aktuella i restaurangbranschen

  – känna till hur trender uppkommer och hur man som restaurangchef håller sig uppdaterad gällande aktuella strömningar i branschen

  – förstå kundens krav på nyheter då det gäller näring, smaker, livsmedel, tillagningsmetoder.

  Innehåll

  – Mat ur ett historiskt perspektiv. Förr och nu.

  – Aktuella trender och strömningar i mat och dryckesvärlden

  – Vilka faktorer styr mat och dryckestrender?

  – Vad är på gång? Tillredningsmetoder, livsmedel, uppläggning , presentation

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar i kök, studiebesök, eget arbete.

  Examination

  Inlämningsuppgift, tentamen.

  80%, de praktiska tillfällena utgör även grund för bedömningsunderlag.

  Litteratur

  Trendrapporter, www.foodfriends.se

  Artiklar, högskolan tillhandahåller.

  Övrig information

  Kurserna inom Gastronomy Management, 30 sp är:

  Menyplanering, 2,5 sp

  Måltidsturism (Culinary Tourism), 5 sp

  Mat och dryck i kombination, 7,5 sp

  Dryckeshantering, 5 sp

  Mattrender, 5 sp

  Restaurant Management, 5 sp

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Vt24 Idrottspsykologi i vardagslivet

  Universitetskurs
  12.03.2024
  18.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Vt24 Idrottspsykologi i vardagslivet

  Föreläsare

  EM Nordmyr Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet med träffar följande tider:

  tisdag 12.3.2024 kl. 16:30-19:45

  tisdag 19.3.2024 kl. 16:00-18:30

  torsdag 21.3.2024 kl. 16:00-18:30

  torsdag 4.4.2024 kl. 16:00-18:30

  tisdag 16.4.2024 kl. 16:00-18:30

  tisdag 14.5.2024 kl. 16:00-19:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Vardagsmänniskan kan lära sig av idrottares sätt att tänka. Att träna och att aldrig ge upp, är några av de egenskaper som vardagsmänniskan kan inspireras av. Kursen förmedlar idéer om hur individens vardag kan göras enklare genom ett nytt sätt att relatera till prestationer på ett mer realistiskt sätt.

  Innehåll

  Idrottspsykologi handlar om känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet.

  Kursen utgår från vardagssituationer. Den enskilda individen kan lära sig av elitidrottares sätt att tänka och utnyttja detta tänkesätt som inspiration för att bättre klara av vardagssituationer.

  Arbetssätt

  Moodle och zoom används som verktyg.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Plate, A., & Plate, J. (2013). Vardagsprestation: idrottspsykologi för vardagslivet. Malmö: Edvisor.

  Dweck, C. S. (2020). Mindset, du blir vad du tänker. Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

 • Informationssystem - Vt24 IT-styrning

  Universitetskurs
  02.04.2024
  13.03.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt24 IT-styrning

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursstart i Moodle 2.4.2024. Pågår till 19.5.2024

  Närstudieträff på plats:

  lördag 4.5.2024 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Studerande skall kunna:

  - identifiera strategisk användning av IT och hur den är i linje med affärsverksamheten (BITA; Business and IT alignment)

  - förklara behovet av och rollen av ramverk för IT-styrning

  - sammanfatta de fundamentala säkerhetsprinciperna

  - relatera teknologi till affärsverksamheten

  - analysera teknologi ur ett ledarskapsperspektiv.

  Innehåll

  Kursen handlar om IT i affärsverksamhet från ett ledningsperspektiv. Kursen bjuder på kunskap för strategisk användning av IT i affärsverksamhet samt en djupare förståelse av informationssystem som ett sociotekniskt fenomen. Teoretisk kunskap om bl.a nätverksekonomi och informationsprodukter varvas med verkligheten i företag: ramverk och standarder såsom ITIL v3, CoBIT, ISO 20.000; IT-säkerhet samt aktuell existerande och ny teknologi.

  Examination

  Föreläsningar, presentationer, inlämningsuppgifter, tentamen.

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Vt24 Digitalisering och datahantering

  Universitetskurs
  08.01.2024
  20.12.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt24 Digitalisering och datahantering

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen hålls helt på nätet under tiden 8.1-17.2.2024

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  -Att ge insikter i digitalisering och datahantering inom den informationsvetenskapliga domänen och känna till villkor och utmaningar för institutioner och individer som verkar inom denna domän.

  Lärandemål:

  -Att hitta, lära känna och använda olika typer av databaser för minnesorganisationers (arkiv, bibliotek, museer) digitaliserade samlingar.

  -Att ha insikter i internationell samverkan och gemensamma standarder för digitalisering av minnesorganisationers samlingar.

  -Att känna till hur digitaliserade samlingar används och återanvänds av olika användargrupper.

  -Att ha kännedom om hur digitaliseringsprocessen går till, från projektplanering till medieöverföring.

  -Att ha inblick i ekosystemet för digitala resurser.

  Allmänfärdigheter:

  -Projektplanering

  Innehåll

  -Översikt av etiska (t.ex. urfolks äganderätt) och upphovsrättsliga frågor (out-of-commerce, olika internationella villkor och överenskommelser) relevanta för digitalisering. -Metoder för att arbeta med minnesorganisationers digitaliserade samlingar, t.ex. crowdsourcing. -Översikt av mediers historia i förhållande till digitaliseringen (Gutenbergsparentesen, 1900-talets svarta hål, den exponentiella ökningen av information, digitala formats hållbarhet) -Kritisk reflektion kring urval, omfattning och användarnytta vid prioritering och tillgängliggörande av minnesorganisationers digitaliserade samlingar. -Kunskapsorganisationen av digitaliserade samlingar i minnesorganisationer (interoperabilitet, återanvändbarhet, hållbarhet, föränderlighet).

  Kursens innehåll berör bl.a. de FN:s hållbarhetsmål som gäller skydd av världens kulturarv, samt säkerställandet av allmän tillgång till information.

  Arbetssätt

  Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för inlämningsuppgifter under kursens gång. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Mahey, Mahendra, et al. 2019. Open a GLAM Lab. Digital Cultural Heritage Innovation Labs, Book Sprint, Doha, Qatar, 23-27 September, 2019. https://glamlabs.io/books/opena- glam-lab/ -Parland-von Essen, Jessica; Nyberg, Kenneth. Mars 2016–. Historia i en digital värld, v 2.0. https://digihist.se/hdv2/ -Tanner, Simon. 2020. Balanced Value Impact Model. Webbresurs. https://www.bvimodel.org/bvim/index

  Samt övrig litteratur i samråd med läraren

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Vt24 Konsumentbeteende

  Universitetskurs
  30.01.2024
  01.02.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt24 Konsumentbeteende

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet under tiden 30.1-21.5.2024

  Inledande zoom-föreläsning 30.1.2024 klockan 18:00-21:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Gärna tidigare studier i marknadsföring.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande konsumentbeteende

  - observera, analysera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden

  - identifiera, utvärdera och planera val av målgrupper och positioneringsstrategier.

  Innehåll

  Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under och efter köpbeslut och konsumtion. Under kursen diskuteras hur olika konsumenters köp- och konsumtionsmönster påverkar företagsverksamhet och marknadsföring. Studenterna bekantar sig med och lär sig tillämpa teorier, modeller och verktyg som används för att undersöka, förstå och påverka konsumenters köpbeteende. Centrala teman är köpbeteende, beslutsprocesser, segmenterings- och positioneringsstrategier m.m.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Titel: Konsumentbeteende Författare: Martin Evans, Gordon Foxall och Ahmad Jamal Upplaga: 2008 Förläggare: Liber

  Titel: Consumer psychology Författare: Cathrine V. Jansson-Boyd Upplaga: 2010 Förläggare: Open University Press Tilläggsinformation: Tillgänglig som e-bok via Alma

  Övrigt material: Övrigt material enligt överenskommelse med examinator

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 10.2.2024

  Prov
  10.02.2024
  31.01.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 10.2.2024

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 10.2.2024 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.01.2024

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 13.4.2024

  Prov
  13.04.2024
  03.04.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 13.4.2024

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 13.4.2024 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.04.2024

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Kommunikation - Vt24 Ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering

  Fortbildningskurs
  07.05.2024
  09.04.2024
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt24 Ansvarsfull alkoholservering och konflikthantering

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Målet med ansvarsfull alkoholservering är att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och andra rusmedel på serveringsplatser och att motverka överservering och servering till minderåriga. Färdigheter i att hantera de situationer och konflikter som kan uppstå i samband med avvisanden främjar detta mål.

  Enligt 56 § alkohollagen (FFS 1102/2017) ska den plan för egenkontroll som tillståndshavaren upprätthåller innehålla en beskrivning av vilka riskerna är för de negativa effekter som avses i 1 § alkohollagen, hur det övervakas att lagen iakttas, hur de risker som är förknippade med kritiska situationer hanteras och hur upptäckta brister åtgärdas.

  Enligt 5 § i landskapsförordningen (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol, ska en plan för egenkontroll omfatta hur tillståndshavaren säkerställer att personalen har tillgång till aktuell kunskap om metoder om hantering av de risker som beskrivs i 56 § alkohollagen.

  Kurstider

  Tisdag 7.5.2024 kl 08:30-16:00

  Första anmälan

  07.02.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.04.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  40

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddgskaffe med tilltugg.

  Deltagaravgiften är oberoende av om du deltar i kursen som helhet eller i dess olika delar.

  Inledning

  Kursen delfinansieras av Ålands landskapsregering.

  Målgrupp

  Tillståndshavare, serveringspersonal, ordningsvakter, studeranden, taxiidkare- och chaufförer, hälso- och sjukvårdspersonal, personal vid alarmcentralen, polismyndigheten och gränsbevakningen samt övriga intresserade.

  Mål

  Kursens syfte är att förmedla grundläggande kunskap om metoden ansvarsfull alkoholservering och om konflikthantering. De insikter och färdigheter som kursen förmedlar kan även vara till nytta för yrkespersoner i andra verksamheter än serveringar, i vilka alkohol eller andra rusmedel förekommer.

  Innehåll

  Program:

  Kl 08.30

  ÅMHM:s arbete i korthet,

  Camilla Nyberg-Selander

  Kl 09.00

  Ansvarsfull alkoholservering, kunskap om alkohol & droger i krogmiljö,

  Danielle Talaee Mofrad & Kristin Feltmann, STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem)

  Kl 10.00 Kaffeservering

  Kl 10.15

  Ansvarsfull alkoholservering, kunskap om alkohol & droger i krogmiljö,

  Danielle Talaee Mofrad & Kristin Feltmann, STAD

  Kl 11.45-12.45 Lunch (valfri plats och på egen bekostnad)

  Kl 12.45

  Konflikthantering, Daniel Müller, CUAB

  Kl 14.00 Kaffeservering

  Kl 14.15-16.00

  Konflikthantering, Daniel Müller, CUAB

  Kl. 16.00

  Utvärdering.

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Vt24 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Yrkeshögskolekurs
  13.02.2024
  26.01.2024
  18
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt24 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Föreläsare

  pedagog och litteraturvetare Korpisola Sissel /

  Studiepoäng

  5

  Kurstider

  Kursen ges helt på distans under följande tider:

  Tisdag 13.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 27.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 5.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 12.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 26.3.2024 kl 16:30-18:45

  Måndag 8.4.2024 kl 16:30-18:45

  Torsdag 18.4.2024 kl 16:30-18:45

  Måndag 29.4.2024 k 16:30-18:45l

  Tisdag 14.5.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 28.5.2024 kl 16:30-18:45

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.01.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för studerande på sjukskötarprogrammet samt professionella inom hälso- och socialvården. Kursen passar även andra som jobbar med människor och bemötande.

  Mål

  Målsättningen med programmet är att deltagarna:

  - får inblick i skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten samt träna upp förmågan till inlevelse och empati

  -med skönlitteratur som hjälpmedel få inblick i olika mänskliga upplevelser

  (t.ex. sjukdom, åldrande, flyktingskap)

  - genom läsning och diskussioner träna upp sin självreflektion och blir mer medveten om egna fördomar och förutfattade meningar samt reflektera kring hur man kan bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - genom läsning om olika sociala situationer blir mer medvetna om olika reaktionsmönster, kulturella skillnader samt problemlösningsstrategier inom människonära yrken

  - får kunskap om forskningsområdet “Medicinsk humaniora” och hur skönlitteratur kan användas inom vård- och socialbranschen för att stärka personlig utveckling och kommunikation

  - förstår skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten och få oss att se på saker och ting med “nya ögon”

  - har utvecklat sin kompetens att förstå andra människors tankar och känslor, motiv, handlingar och upplevelser, vilket underlättar god kommunikation och även mångprofessionella samarbeten

  - har tränat upp sin förmåga att “läsa mellan raderna”

  -har utvecklat sin självkunskap och medvetenhet om hur man reagerar, vilket gör det lättare att bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - blivit medveten om vikten att förhålla sig öppen och undvika förutfattade meningar

  -fått större medvetenhet om symbolik, tolkning och ”ledtrådar” i berättelser samt vikten av reflekterande lyssnande och beredskap att vid behov revidera tidigare tolkningar.

  Innehåll

  I kursen ingår skönlitteratur och essäer, gruppdiskussioner samt en reflekterande kursdagbok. Programmet är upplagt med läsning och egna reflektioner samt ledda gruppdiskussioner med gemensamma

  reflektioner där teman öppnas upp och belyses från olika synvinklar, paralleller dras även till egna upplevelser och erfarenheter och t.ex. problemlösning och kommunikationsstrategier diskuteras.

  För att stärka insikterna och för att tillgodogöra sig ny kunskap skriver deltagarna om de tankar och reflektioner som väckts av läsningen och diskussionerna i en dagbok. Samarbeten, bemötande och förändringsprocesser är centrala teman. I början av programmet får deltagarna bekanta sig med forskningsfältet medicinsk humaniora samt granska existentiella frågeställningar och mänskliga upplevelsetillstånd, som belyses från olika synvinklar med hjälp av läsning och diskussioner kring noveller.

  Under senare delen av kursen läggs fokus på bemötande, kommunikation, mångprofessionellt samarbete och problemlösningssituationer, och deltagarna läser då längre skönlitterära texter.

  Arbetssätt

  I programmet ingår 10 ledda kursträffar på distans.

  Dessutom ingår självstudier. Varje deltagare skriver också en reflekterande kursdagbok. Som lärplattform används Moodle.

  Examination

  Deltagarna skriver en reflekterande kursdagbok (8-12 sidor), och får respons på denna av kursens lärare.

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av noveller, romaner, essäer och lyrik.

  Litteraturlistan skickas till deltagarna före den första kursträffen. Novellerna läggs ut på kursplattformen, så deltagarna behöver inte själva skaffa dem. Romanerna som ingår i kurslitteraturen behöver dock deltagarna själva låna eller skaffa antingen som e-böcker, ljudböcker eller fysiska böcker.

  Övrig information

  FM Sissel Korpisola är pedagog och litteraturvetare. Hon har många års erfarenhet av utbildning och fortbildning, utveckling av mångprofessionellt arbete och nya vägledningsformer. Sissel Korpisola har utvecklat kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap och har även full upphovsrätt till kurskonceptet. Konceptet har även presenterats på internationella konferenser och forskningsprocesser har kopplats till konceptet för att fastställa konceptets effekter.

  Vid frågor om innehåll och upplägg, kontakta Sissel Korpisola

  tfn. 050-3092618.

 • Kommunikation - Vt24 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  12.04.2024
  15.03.2024
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt24 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Fredag 12.4.2024 kl 09:00-15:00

  Fredag 19.4.024 kl 09:00-15:00

  Fredag 3.5.2024 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.03.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  290

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som i sitt arbete har svåra samtal med personal, patienter, klienter, kunder, ungdomar eller föräldrar. Kursen passar både dig som arbetar operativt och dig som har en ledande roll i ditt arbete.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal.

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

  - samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring.

  Innehåll

  Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen i svåra samtal.

  I utbildningen lär deltagarna först känna sina egna reaktionsmönster, för att sedan öva på kommunikationstekniker. Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Under kursen behandlas bland annat:

  – vad är ett svårt samtal

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – vikten av empati

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, Nonviolent Communication, Motivational Interviewing och annan vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt24 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma

  Universitetskurs
  22.03.2024
  28.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt24 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma

  Föreläsare

  Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 22.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 23.3.2024 kl. 9:00-16:30

  söndag 24.3.2024 kl. 9:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ersätter den tidigare kursen Chock inom samma ämne.

  Mål

  Lärandemål: Efter genomgången kurs förväntas den studerande: kunna beskriva människors reaktioner efter kris och trauma mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel göra en åtskiljning på normala och patologiska reaktioner

  Innehåll

  Kursen fokuserar på teori och praktik kring (akuta) traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet efter kris och trauma

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Michel, P-O. Mfl. 2018. Psykotraumatologi. Studentlitteratur.

  Seierstad, Å. 2013. En av oss. Albert Bonniers förlag.

  Sävstam, M. 2015. När livet stannar. Albert Bonniers förlag.

  van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. 1996. Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.

  Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, valbart fem avlkurserna) i Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5sp

  Intevention, 5sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap. 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  I mån av intresse och möjlighet erbjuds alla delkurser inom Öppna högskolan. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Ledarskap - Vt24 Självledarskap – hur man leder, stärker och motiverar sig själv med insikt om hjärnan

  Fortbildningskurs
  25.03.2024
  28.02.2024
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap - Vt24 Självledarskap – hur man leder, stärker och motiverar sig själv med insikt om hjärnan

  Föreläsare

  Tebelius Bodin Anna /

  Kurstider

  Måndag 25.3.2024 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  390

  Kommentar

  Inkl. kaffeservering

  Inledning

  Välkommen till en stärkande föreläsning om hur vi lever upp till bilden vi vill ha av oss själva. Det är konkret, vardagsnära och ger en tankeväckande bild av tillvaron ur hjärnans perspektiv.

  Mål

  Syftet med kursen är att öka medvetenheten om hur mycket vi kan påverka upplevelsen av livet. Målet är att varje deltagare får med sig en mental goody-bag av insikter som förändrar tankar, känslor och beteenden i vardagen.

  Innehåll

  Genom att förstå hjärnan bättre kan vi förstå oss själva bättre. I den här föreläsningen får du verktyg att kunna leda, stärka och motivera dig själv genom utmaningar. Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det ger verktyg i vardagen.

  - vad behöver hjärnan för att bli motiverad?

  - hur kan vi bli medvetna om vad som styr våra beteenden?

  - hur uppstår välbefinnande?

  - varför är vägen till utveckling att bli bekväm med det obekväma?

  - vilka detaljer gör den stora skillnaden för hur vi mår?

  Kursen tar upp:

  - kopplingen mellan känslor och tankar

  - möjligheten att påverka motivation och välbefinnande

  - stärkande verktyg för att hantera motgångar

  - detaljerna i vardagen som skapar meningsfullhet.

  Övrig information

  Anna Tebelius Bodin är utbildare, författare och föreläsare, med examen från Harvard University där hon även assisterade forskning om hjärnan.

  Hon har gett ut 5 böcker och hållit över 1400 föreläsningar om psykologin bakom hur vi leder, mår och lär. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sin spridning av kunskap om hjärnan.

 • Registreringen är stängd

  Litteraturvetenskap - Vt24 Finlandssvensk litteratur

  Universitetskurs
  26.02.2024
  04.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap - Vt24 Finlandssvensk litteratur

  Föreläsare

  FM Sandqvist Katja /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen hålls helt digitalt under tiden 26.2 - 29.4.2024

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:

  - presentera ett antal viktiga finlandssvenska litterära verk

  - redogöra för huvudlinjerna i den svenskspråkiga litteraturens historia i Finland

  - kontextualisera de behandlade litterära verken i relation till språkliga och kulturella förhållanden i Finland från 1800-talet till 2000-talet.

  Innehåll

  Kursen ger en översiktlig bild av den svenskspråkiga litteraturens utveckling i Finland. Genom ett antal representativa punktnedslag i enskilda författarskap och verk i kombination med handboksläsning och några problematiserande artiklar och essäer studeras huvudlinjerna i litteraturens utveckling under 1800-och 1900-talet.

  Arbetssätt

  Kursen hålls på lärplattformen Moodle.

  Litteratur

  Handböcker (utdrag):

  Finlands svenska litteraturhistoria I (1999)

  Finlands svenska litteraturhistoria II (2000)

  Ekman, M., Finlands svenska litteratur 1900-2012 (2014)

  Korsström T., Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960-2013 (2013)

  Nordisk kvinnolitteraturhistoria IV (1997)

  Dessutom ett urval skönlitteratur och sekundärlitteratur som meddelas av kursansvarig lärare.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Vt24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.02.2024
  25.01.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för våren är 25.1.2024.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.01.2024

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 28.2.2024.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jonas Söderlund, Åbo Akademi, +358 504797550, jonas.soderlund@abo.fi

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht23 Introduktion till psykologin

  Universitetskurs
  13.01.2024
  07.01.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht23 Introduktion till psykologin

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 13.1.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 14.1.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 27.1.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 28.1.2024 kl. 9:00-13:00

  På distans:

  lördag 17.2.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 18.2.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen har som syfte att ge en första allmän orientering i psykologi. Den omfattar psykologins historia, delområden, tillämpningsområden och psykologisk forskning. Under kursens gång fokuserar vi dessutom på olika psykologiska begrepp, problemställningar och teorier samt dagens psykologiska forskning, kunskap och trender. Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om grundläggande teorier och delområden inom psykologin och kunna:

  - redogöra för psykologins olika inriktningar och deras vetenskapsteoretiska tänkesätt

  - kritiskt utvärdera de olika huvudinriktningarna inom psykologin

  - kunna redogöra för centrala psykologiska processer

  - känna till psykologins studieobjekt generellt

  - känna till psykologins vanligaste tillämpningsområden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner.

  Examination

  Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

  Litteratur

  Karlsson, Lars (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur: Lund

  ISBN 9789144115931

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt24 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Fortbildningskurs
  08.03.2024
  12.02.2024
  20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt24 Beteendeförändring hos barn och unga utgående från CPS-modellen

  Föreläsare

  KBT-terapeut, leg.socialarbetare/fil. mag i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut och YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Fredag 8.3.2024 kl 09:00-15:00

  Fredag 15.3.2024 kl 09:00-15:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.02.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  225

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som arbetar med barn och ungdomar där det finns beteendeproblematik.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha förståelse för grunderna i CPS-modellen och praktiska verktyg för bedömning och genomförande som du kan använda i olika miljöer.

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare kunna:

  - beskriva hur olika förklaringar och tolkningar av utmanande beteende hos barn kan leda till olika tillvägagångssätt för intervention, och varför vanligt förekommande belönings- och straffprocedurer inte är effektiva för många utmanande barn

  - identifiera och bedöma de olika kognitiva färdigheterna som är centrala för att hantera sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar

  - identifiera och prioritera olösta problem som framkallar utmanande beteende

  - de tre grundläggande mekanismerna genom vilka vuxna hanterar olösta problem och ouppfyllda förväntningar hos barn (Planerna A, B och C) och vad som uppnås av var och en

  - de tre stegen i Plan B

  - hur man effektivt implementerar Plan B för att utveckla en hjälpsam relation, lösa problem, lära ut kognitiva färdigheter och minska frekvensen och intensiteten av utmanande beteende.

  Innehåll

  Jobbar du med barn och ungdomar som har ett problematiskt beteende?

  Barn och ungdomar beter sig så bra de kan. När ett barn inte beter sig på sätt som omgivningen förväntar sig beror det på att han eller hon inte har utvecklat de kognitiva- och tankefärdigheter som krävs för att förstå och hantera de utmaningar och krav han eller hon ställs inför. CPS-modellen, som har utvecklats av Dr Ross Greene, är en evidensbaserad modell och psykosocial behandling som kan utveckla din förmåga att förstå barn och ungdomar med sociala, känslomässiga och beteendemässiga utmaningar och ge dig verktyg för att hjälpa dem. Forskning har visat att modellen är effektiv inte bara för att lösa problem och förbättra beteenden utan också för att förbättra färdigheter.

  Arbetssätt

  Vi varvar teori, diskussion och övningar.

  Litteratur

  Det rekommenderas att du innan kursen har läst boken:

  Greene, R.W. (2016): Explosiva barn: ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar. Studentlitteratur AB.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt24 Utvecklingspsykologi

  Universitetskurs
  16.03.2024
  27.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt24 Utvecklingspsykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 16.3.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 17.3.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 20.4.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 21.4.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 18.5.2024 kl. 9:00-13:00

  söndag 19.5.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs:

  - behärskar studerande utvecklingen av perceptuella, motoriska, kognitiva, språkliga och emotionella förmågor hos människan från födseln upp till vuxen ålder

  - är studerande väl insatta i olika teorier kring människans personlighetsutveckling och kan kritiskt granska dessa teorier

  - behärskar studerande grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp och förstår skillnaden mellan empiriska rön och teoretiska överväganden visavi utvecklingspsykologisk kunskap

  - förstår studerande på ett grundläggande plan betydelsen av utvecklingspsykologisk kunskap för förståelsen av psykopatologi och kan reflektera över människans utveckling i ett bio-psyko-socialt helhetsperspektiv.

  Innehåll

  Utvecklingspsykologins historia

  Grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp

  Teoribildning inom utvecklingspsykologin

  Metoder att samla utvecklingspsykologisk kunskap

  Utvecklingen av perceptionen

  Utvecklingen av grov- och finmotorik

  Utvecklingen av kognitiva förmågor (begreppsbildning, problemlösning, minne, intelligens)

  Grundläggande språkutveckling

  Människans emotionella utveckling

  Personlighetens utveckling med dess biologiska grund och psykologiska vidareutveckling

  Anknytningen och dess betydelse för personlighetsutvecklingen

  Examination

  Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

  Litteratur

  von Tetzchner, S. (2016). Utvecklingspsykologi (2 uppl.). Studentlitteratur.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Vt24 Bokslut och bokslutsplanering

  Universitetskurs
  02.02.2024
  14.01.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Vt24 Bokslut och bokslutsplanering

  Föreläsare

  EL Aaltonen Jaana / EM, PM Salo Otto

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 2.2.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 3.2.2024 kl. 9:00-13:00

  På distans via zoom:

  fredag 1.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 2.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Närstudier på plats:

  fredag 22.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 23.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Gärna kursen Bokföring-praktikfall, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna::

  - förklara begreppen god bokföringssed och rättvisande bild samt känna till utvecklingstrender inom området

  - identifiera periodiserings- och värderingsproblem i bokslutsammanhang och analysera alternativa lösningar

  - känna till kopplingen mellan redovisning och beskattning och relatera detta till bokslutsplaneringen i ett företag.

  Innehåll

  Detta är en fortsättningskurs i externredovisning. Kursen behandlar bestämmelser gällande periodiserings- och värderingsfrågor i bokslutet samt bokslutsplanering.

  Kursen inleds med en genomgång av gällande redovisningsnormer. I samband med bokslutets periodiserings- och värderingsfrågor behandlas specialfall och Bokföringsnämndens anvisningar och beslut. Bokslutsplaneringen omfattar kopplingen till beskattningen i olika företagsformer, främst aktiebolag.

  Arbetssätt

  Kursen består av närstudier/föreläsningar samt övrigt arbete via inlärningsmiljön Moodle.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner och föreläsningar. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden

  Aktuell lagstiftning

  Närmare anvisningar kommer under kursen.

 • Religionsvetenskap - Vt24 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West

  Universitetskurs
  12.04.2024
  13.03.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Religionsvetenskap - Vt24 Yoga, Meditation and Tantric Bliss in South Asia and the West

  Föreläsare

  FD Kontala Janne /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  OBS! Kursen hålls på svenska.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 12.4.2024 kl. 16:00-20:00

  lördag 13.4.2024 kl. 10:00-12:00, 13:00-15:30

  söndag 14.4 2024 kl. 10:00-13:30

  + en zoom-träff senare som bestäms under kurshelgen.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  För godkänd kurs krävs att studenten:

  - behärskar dessa traditioners grundläggande begrepp (så som guna, sutra, samadhi och asana)

  - kan visa en förståelse av komplexiteten inom kursens teman

  - kan kritiskt diskutera växelverkan mellan Indien och västerlandet i skapandet av den moderna yogan

  - kan nämna fem kända aktörer bakom 1900-talets yoga i väst.

  Innehåll

  Målet med kursen är att ge en förståelse av några av de Sydasiatiska religiösa eller andliga traditioner som nått västerlandet sedan slutet på 1800-talet (så som Swami Vivekananda, Transcendental Meditation och Hare Krishna rörelsen). Kursens huvudsakliga fokus ligger på hur dessa traditioner utvecklats i sina nya kontexter.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, exempel på praktiska övningar.

  Examination

  Föreläsningsdagbok, grupparbete.

  Litteratur

  Författare: ed. by Graham Dwyer and Richard J. Cole. Förlag: London : I B Tauris & Co Ltd, 2007. Upplaga/år: Titel: The Hare Krishna movement : forty years of chant and change ISBN/ISSN: 978-1-84511-407-7

  Författare: Cowan, Douglas E: Förlag: Malden, MA : Blackwell Pub, 2007. Upplaga/år: Titel: Transcendental Meditation: The Questions of Science and Therapy/Cults and new religions a brief history ISBN/ISSN: 9781405161275

  Författare: Joseph Alter Förlag: Princeton (NJ) : Princeton University Press, 2004. Upplaga/år: Titel: Yoga in modern India. The body between science and philosophy ISBN/ISSN: 0-691-11873-6

  Författare: De Michelis, Elizabeth Förlag: Continuum Upplaga/år: 2005 Titel: A history of modern yoga: Patanjali and Western esotericism ISBN/ISSN: 0-8264-8772-6

 • Rättsvetenskap - Vt24 Avtalsrätt

  Universitetskurs
  12.04.2024
  24.03.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt24 Avtalsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 12.4.2024 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.4.2024 kl. 9:00-15:00

  söndag 15.4.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

  Kursen innefattar följande delområden:

  - allmän avtalsrätt

  - köp- och annan kontraktsrätt

  - internationella köp.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. 8., uud. painos. Helsinki: Talentum 2018. ISBN: 978-952-14-3468-6 Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. (behandlas under kursen)

  2) Wilhelmsson & Sevon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen. 3. rev. uppl. Helsingfors: Talentum 2006. ISBN 952-14-0950-9

  3) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen. Lakimiesliiton Kustannus 2013. ISBN: 978-952-246-239-8. Obs. Det är rekommendabelt att läsa boken Huvudpunkter i köplagen innan denna bok läses.

  Författningar: L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929) Köplag (355/1987) F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6 Jordabalk (540/1995) kap. 2 Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Vt24 Bolagsrätt

  Universitetskurs
  26.01.2024
  23.01.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt24 Bolagsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 26.1.2024 kl. 17:00-21:00

  lördag 27.1.2024 kl. 9:00-15:00

  söndag 28.1.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas de studerande behärska bolagsrättens centrala delar, vilket innebär att man kan redogöra för de relevanta rättsliga reglerna och principerna för aktiebolag och andra typer av samfund samt stiftelser och behärskar den närmare tolkningen av dessa normer.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge insikter i den rättsliga regleringen av företagsverksamhet. Normerna behandlas mot bakgrund av företagsverksamhet som ett samhälleligt fenomen. Särskilt behandlas frågan om vilket rättsskydd som ges företagets delägare och utomstående som har med företaget att göra. Fokus ligger vid aktiebolagsrätten.

  Kursen omfattar följande frågor och områden:

  - företagstyper och företagets organisation

  - särskilda företagstyper, deras organisation och verksamhet

  - stiftelser

  - rättsskyddet för företagets delägare och för utomstående (härvid behandlas enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, bostadsaktiebolag och andelslag).

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Osakeyhtiöoikeuden perusteet Författare: Immonen, Raimo - Nuolimaa, Risto Upplaga: 3. uud., 2017 Förläggare: Talentum ISBN: 978-952-14-3080-0

  Tilläggsinformation: boken finns tillgänglig i elektroniskt format: https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/teos/CAIBBXXTBBAED#kohta:OSAKEYHTI((d6)OIKEUDEN((20)PERUSTEET((20) (behandlas under kursen)

  Titel: Yritysoikeus Författare: Rissanen, Kirsti - Airaksinen, Manne - Castrén, Martti m. fl. Upplaga: 4., uud. p., 2020 Förläggare: Helsinki: SanomaPro ISBN: 978-952-14-4135-6 (behandlas under kurser)

  Läses: I Yritystoiminnan oikeudellinen ympäristö II Yritysmuodot: 1) Yritysmuotojen pääpiirteet, 2) Yksityinen elinkeinonharjoittaja; 3) Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö; 5.1-5.2) Osuuskunta - Johdanto; Yleiset osuuskuntaoikeudelliset periaatteet; 6.1-6.3) Muut yritystoiminnan muodot - Taloudellinen yhdistys; Yritystoiminta yhdistyksissä; Yritystoiminta säätiöissä III Tilinpäätös ja tilintarkastus IV Arvopaperimarkkinoiden sääntely (behandlas under kursen).

  Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. (behandlas under kursen)

  Övrigt material: Författningar: AktiebolagsL (624/2006) L om öppna bolag och kommanditbolag (389/1988) L om bostadsaktiebolag (1599/2009), läses i huvuddrag L om andelslag (421/2013), kap. 1 - 2 Föreningslag (503/1989) Stiftelselag (487/2015) HandelsregisterL (129/1979) ProkuraL (130/1979) RevisionsL (1141/2015) FirmaL (128/1979) VärdepappersmarknadsL (746/2012) (till väsentliga delar) L om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), avsnitt III BokföringsL (1336/1997) 1 kap.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Vt24 Stöd för lärande i läsning och matematik I

  Universitetskurs
  19.01.2024
  10.01.2024
  43
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt24 Stöd för lärande i läsning och matematik I

  Föreläsare

  PeM Östman Tanja /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Det startar en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och gymnasialstadiet och speciallärare inom småbarnspedagogik med kursstart augusti 2024.

  För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom gymnasium, grundskola eller barnomsorg samt ha läst grundstudierna i specialpedagogik (25 sp). Denna delkurs ingår i grundstudierna och är den sista som erbjuds via Öppna högskolan.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet, träffar via zoom:

  fredag 19.1.2024 kl. 18:00-20:30

  lördag 20.1.2024 kl. 9:00-14:00

  fredag 2.2.2024 kl. 18:00-20:30

  lördag 3.2.2024 kl. 9:00-14:00

  onsdag 14.2.2024 kl. 17:00-21:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs skall studerande kunna:

  - redogöra för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling

  - redogöra för de vanligaste formerna av inlärningssvårigheter inom läsning, skrivning och matematik

  - känna till olika kartläggningsmaterial för att identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter

  - ge förslag på åtgärder i samband med inlärningssvårigheter.

  Innehåll

  Kursens syfte är att studerande tillägnar sig grundläggande kunskap om inlärningssvårigheter inom främst läsning, skrivning och matematik. Kursens syfte är också att studerande utvecklar beredskap att identifiera och analysera samt ge förslag på åtgärder för elever med inlärningssvårigheter inom ramen för det allmänna och intensifierade stödet.

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Berch, D. B., & Mazzocco, M. M. M. (Red.). (2007). Why is math so hard for some children? The nature and origins of mathematical learning difficulties and disabilities. Paul H. Brookes.

  Butterworth, B., & Yeo, D. (2010). Dyskalkyli: att hjälpa elever med specifika matematiksvårigheter. Natur & Kultur.

  Fridolfsson, I. (2020). Grunderna i läs- och skrivinlärning. (3. uppl.). Studentlitteratur.

  Fridolfsson, I. (2016). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning. Studentlitteratur.

  Fridolfsson, I. (2022). Vallmomodellen: balanserad läs- och skrivinlärning Del 2. Studentlitteratur.

  Høien, T., & Lundberg, I. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. (2. uppl.). Natur & Kultur.

  Hedenfalk, A., Munck, L., & Palm, A. (2014). God läsutveckling i praktiken: konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. (3. uppl.). Natur & Kultur.

  Hedenfalk, A., Munck, L., & Palm, A. (2015). God skrivutveckling i praktiken: konkreta exempel, metodiska tips och kopieringsunderlag. Natur & Kultur.

  Karlsson, I., Selerup Andersson, C., Olsson, E., & Östergren, M. (2023). Dyskalkyli: definition, diagnos och intervention. Studentlitteratur.

  Lundberg, I., & Herrlin, K. (2005/2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. (2./3. uppl.) Natur & Kultur.

  Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling: kartläggning och övningar. Natur och Kultur.

  Mononen, R., Aunio, P., Väisänen. E., Korhonen, J., & Tapola, A. (2017). Matemaattiset oppimisvaikeudet. PS-Kustannus. (behandlas under kursen)

  Pavey, B. (2017). Att förebygga läs- och skrivsvårigheter: i förskolan och skolans tidiga årskurser. Studentlitteratur.

  Westlund, B. (2017). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Fk-årskurs 3. Natur & Kultur.

  Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Mellanstadiet. Natur & Kultur.

  Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse. Högstadiet. Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

  Avgiften 90€ består av Öppna högskolans terminsavgift (40€) samt ÅAs terminsavgift/ÖpU-avgift (50€).

 • Vt24 Frukostseminarium om digitalisering och läsfrämjande

  Seminarium
  22.03.2024
  19.03.2024
  50
  Kurstyp

  Seminarium

  Ämne/kursnamn

  Vt24 Frukostseminarium om digitalisering och läsfrämjande

  Föreläsare

  /

  Kursram

  I samarbete med Mariehamns litteraturdagar ordnas ett frukostseminarium med temat Digitalisering och läsfrämjande.

  Kurstider

  Fredagen den 22 mars klockan 8.00-10.00 på Mariehamns stadsbibliotek.

  Kl. 8:00 frukosten inleds

  Kl. 8:10-8:30 välkomsthälsning

  Kl. 8:30-9:45 paneldiskussion

  Kl. 9:45-10:00 avslutande ord

  Kl 10:00 möjlighet för individuella diskussioner

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.03.2024

  Målgrupp

  Seminariet är öppet för alla och gratis. Anmälan behövs för att beräkna åtgång av frukost. Vänligen ange vid anmälan ev allergier.

  Innehåll

  Medverkande:

  Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare vid Berättarministeriet i Sverige.

  Linda Mannila, samhällsentreprenör, stolt geek och tvåbarnsmamma.

  Ingela Korsell, grundskollärare, doktorand i pedagogik samt ledamot i Läsrådet.

  Johan Unenge, illustratör ovh författare.

  Carl Blomqvist, "boktipsare".

  Som moderator fungerar Sara Kemetter.

 • Registreringen är stängd

  Vt24 ÖH-led B111402 Projektledning

  ÖH-leden
  10.01.2024
  11.01.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led B111402 Projektledning

  Föreläsare

  EM Wik Thor-Björn /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1/HM-2

  Kursstart 10.1.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser

  - kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt

  - ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt

  - känna till metoder för att förbättra samarbete inom projekt.

  Innehåll

  Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete.

  Examination

  Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

  Litteratur

  Tonnquist, B. (2018 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning.

 • Registreringen är stängd

  Vt24 ÖH-led B111502 Statistik

  ÖH-leden
  17.01.2024
  10.01.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led B111502 Statistik

  Föreläsare

  Överlärare, FD Emet Stefan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Kurstider

  Näsrstudier dagtid med FE-1

  Kursstart 17.1.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder

  - ha kännedom om olika statistiska analysmetoder

  - kunna läsa statistik samt förhålla sig kritiskt till materialet

  - kunna utnyttja statistik i sina studier

  - kunna söka och hantera information inom den egna branschen samt kunna utnyttja dessa informationskällor

  - kunna förstå och tillämpa grundprinciperna i sannolikhetskalkyl

  (klassisk sannolikhet, kombinatorik, oberoende och beroende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats)

  - kunna använda Excel för att göra diagram, tabeller och känner också till andra statistiska beräkningar och analyser som kan göras med programmet.

  Innehåll

  - Statistiska grundbegrepp och metoder

  - Tabeller och diagram

  - Genomsnitt och spridning

  - Korrelation och regression

  - Konfidensintervall

  - Normalfördelning

  - Centrala gränsvärdessatsen

  - Statistiska test och hypotesprövning

  - Statistik med Excel

  Arbetssätt

  Föreläsningar, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3. uppl.). Studentlitteratur.

  Widjeskog, Ö. (2000). Statistik - en introduktion (4. uppl.). W-Statistik Ab.

  Byström, J. & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik (7. uppl.). Natur och Kultur.

 • Registreringen är stängd

  Vt24 ÖH-led R041106 Hotel Operations I

  ÖH-leden
  10.01.2024
  20.12.2023
  0
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led R041106 Hotel Operations I

  Föreläsare

  Timlärare Sjöblom Therese /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kurstart 10.1.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.12.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  De studerande skall efter avslutad kurs:

  - ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.

  - omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation

  - tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt på rooms division

  - kundbetjäning och servicesituationer

  - ha grundläggande kunskaper i bokningssystem och distributionssystem

  Innehåll

  Hotellets verksamhetsmiljö

  Hotellet och dess funktionella uppbyggnad

  Hotellet som arbetsplats - avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter

  Att arbeta inom roomdivision - housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning

  Bokningssystem

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.

  Praktiska övningar, studiebesök, självstudier.

  Litteratur

  Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.

  Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.

  Olsson C. (2012). Service och bemötande. Stockholm: UHR, Gästakademien.

  Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

 • Vt24 ÖH-led R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  ÖH-leden
  18.03.2024
  10.03.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt24 ÖH-led R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kursstart 18.3.2024. Exakta kurstider meddelas senare.

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Den studerande förväntas efter avslutad kurs :

  - behärska grundläggande procenträkning

  - känna till företagets grundläggande funktioner och strategier

  - känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet

  - känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut inklusive nyckeltal för hållbar utveckling

  Innehåll

  1. Procenträkning

  2. Företagets funktioner, processer och strategi

  3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet

  4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring

  5. Företagets bokslut med nyckeltal för hållbar utveckling

  6. Övningar

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar, ca 80 h.

  Examination

  Obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Sellin & Partner.

  Skärvad, P-H., & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok (15. uppl. eller nyare). Malmö.

  Artikelsamling.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

 • Vård - Vt24 Kurs i venös provtagning för vårdpersonal

  Fortbildningskurs
  11.04.2024
  04.03.2024
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt24 Kurs i venös provtagning för vårdpersonal

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Bioanalytiker Hanner Heidi

  Kurstider

  Torsdag 11.4.2024 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.03.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  180

  Kommentar

  Inkl. kaffeserveringar.

  Mål

  Kursens mål är att lära ut grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter för blodprovstagning bland sjukskötare, hälsovårdare samt närvårdare.

  Innehåll

  Följande nyckelmoment ingår i kursen:

  - anatomi och fysiologi - identifiera lämpliga kärl

  - indikationer och kontraindikationer för provtagning (venöst och kapillärt)

  - smittskydd och säkerhet

  - pre-analytiska aspekter (dvs från stick till laboratoriet – val av provrör, transport, miljö etc.)

  - material och utrustning

  - övning av praktiska färdigheter vid blodprovstagning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar och handledd provtagning bland deltagarna.

  Övrig information

  Föreläsare under kursen:

  Anna Lundberg - Spec.ssk, fil.mag och lektor på Högskolan på Åland

  Heidi Hanner - Bioanalytiker vid Ålands Hälso och sjukvård

Öppna högskoleleden – läs om hur du kan söka in till Högskolan på Åland trots att du saknar grundläggande behörighet.

Vanliga frågor och svar

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand, läs mera på sidan Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

All information om kursintyg finna att läsa på sidan Information för kursdeltagare.

Öppna högskolan på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

❗️ Förlängd anmälningstid ❗️

Kursen “Utvecklingspsykologi” ger dig bland annat kunskaper i utvecklingen av perceptuella, motoriska, kognitiva, språkliga och emotionella förmågor hos människan från födseln upp till vuxen ålder.

Under sex träffar, som leds av PsM och psykoterapeut Joachim Johansson, får du också lära dig grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp och att förstår skillnaden mellan empiriska rön och teoretiska överväganden.

Anmäl dig senast 26 februari här: www.open.ax/#psykologi-vt24-utvecklingspsykologi
... See MoreSee Less

19 februari 2024
❗️ Förlängd anmälningstid ❗️

Kursen “Utvecklingspsykologi” ger dig bland annat kunskaper i utvecklingen av perceptuella, motoriska, kognitiva, språkliga och emotionella förmågor hos människan från födseln upp till vuxen ålder.

Under sex träffar, som leds av PsM och psykoterapeut Joachim Johansson, får du också lära dig grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp och att förstår skillnaden mellan empiriska rön och teoretiska överväganden.

Anmäl dig senast 26 februari här: https://www.open.ax/#psykologi-vt24-utvecklingspsykologi

Kursen i avtalsrätt ger dig en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

⚖️Kursen innefattar följande delområden:
⚖️allmän avtalsrätt
⚖️köp- och annan kontraktsrätt
⚖️internationella köp.

Amäl dig senast 28 februari och läs mer här: www.open.ax/#rattsvetenskap-vt24-avtalsratt
... See MoreSee Less

19 februari 2024
Kursen i avtalsrätt ger dig en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

⚖️Kursen innefattar följande delområden:
⚖️allmän avtalsrätt
⚖️köp- och annan kontraktsrätt
⚖️internationella köp.

Amäl dig senast 28 februari och läs mer här: https://www.open.ax/#rattsvetenskap-vt24-avtalsratt

Kursen “Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma” fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet efter kris och trauma.

Anmäl dig senast 28 februari och läs mer här: www.open.ax/#krispsykologi-vt24-kroppsliga-reaktioner-efter-kris-och-trauma
... See MoreSee Less

19 februari 2024
Kursen “Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma” fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet efter kris och trauma.

Anmäl dig senast 28 februari och läs mer här: https://www.open.ax/#krispsykologi-vt24-kroppsliga-reaktioner-efter-kris-och-trauma