Gå kurserna hemma på Åland - slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Öppna högskolan

är öppen för dej! Bekanta dej med vårt utbud –  de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Anmälningar till vårens kurser tas emot from 12.12 kl. 9.00.

 

Hitta kurs

 • Registreringen är stängd

  Anmäl dig här Vt19 Anmälningstestkurs

  Fortbildningskurs
  01.01.2019
  15.01.2019
  1 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt19 Anmälningstestkurs

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  16.11.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.01.2019

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  130

  Inledning

  Testa att anmäla dig!
  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från ”kursen”.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap I

  Universitetskurs
  08.01.2019
  19.12.2018
  38 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt19 Ledarskap I

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 8.1.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 29.1.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 12.2.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 5.3.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.12.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Vi har lång väntelista på kursen. Vänligen hör av dig till kansliet om du inte ämnar gå så får någon annan din plats.

  Mål

  Tillämpa teorier om grupputveckling, arbetsengagemang och beteendeförändring för att leda sig själv i det egna arbetet eller i egna livssammanhang.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:
  – gruppens utveckling mot team
  – positiv psykologi – koncentration på det som bygger upp glädje och effektivitet
  – salutogent ledarskap – meningsfullt arbete
  – coaching – ledarens nya utmaning?

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Granér, R. (1994). Personalgruppens Psykologi. Lund: Studentlitteratur.
  Whitmore, J. (2003). Nya coachning för bättre resultat. Jönköping: Brain Books.
  Hanson, Anders. (2010). Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång. Stockholm Fortbildning Ab

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
  De olika delkurserna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Burnout-problematik (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Arbetsplatspsykologi - Vt19 Ledarskap II

  Universitetskurs
  26.03.2019
  05.03.2019
  34 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Vt19 Ledarskap II

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 26.3.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 2.4.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 23.4.2019 kl.16:30-20:30
  tisdag 14.5.2019 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Genom ett HR-perspektiv på organisation och ledarskap identifiera hur en organisation kunde utveckla personalen och ledarskapet.

  Innehåll

  Kursen tar bl.a. upp:
  – att utveckla ett framgångsrikt personalarbete
  – strukturer som ger ledaren ryggrad
  – kompetensutveckling
  – att modigt påverka.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med deltagarna under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  A Lindmark, T Önnevik. (2011 upplaga 2, första upplagan 2006). Human Resource Management-Organisationens hjärta. Studentlitteratur.
  Eisele, P. (2007). Att använda arbetsgrupper effektivt. Stockholm: Liber.
  Referenslitteratur:
  C Blomquist, P Röding. (2010). Ledarskap Personen Reflektionen Samtalet. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, fem av kurserna) i arbetsplatspsykologi.
  De olika delkurserna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Burnout-problematik (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Kom ihåg att anmäla dig separat till varje delkurs!

 • Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

  Universitetskurs
  01.04.2019
  11.03.2019
  6 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – Vt19 En inkluderande mångkulturell skola

  Föreläsare

  PeM Mertaniemi Ritva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  måndag 1.4.2019 kl. 17:15-21:15
  tisdag 2.4.2019 kl. 17:15-21:15
  måndag 8.4.2019 kl. 17:15-21:15
  tisdag 8.4.2019 kl. 17:15-21:15

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
  – kritiskt diskutera de ramar lagstiftning och läroplan ger samt kurslitteraturens
  innehåll vad gäller teori, metoder och innehåll för undervisning i
  mångkulturella klassrum
  – sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur mångkulturella och
  flerspråkiga elever kan inkluderas och stödjas i skolarbetet, i synnerhet med
  beaktande av modersmålet.

  Innehåll

  Kursen syftar till att utveckla lärares beredskap för att skapa en inkluderande skolmiljö där mångfald ses som pedagogisk och specialpedagogisk resurs. I detta arbete är området interkulturell pedagogik centralt, dvs. frågor relaterade till funktionsnedsättning, etnicitet, genus och livsåskådning som på olika sätt samverkar i processer som gäller elevers identitetskonstruktion, känsla av tillhörighet och lärande. Under kursen fokuseras skolmiljöns bemötande av elevers olika språk och kulturbakgrund för att stödja dessa processer, i synnerhet modersmålets roll och frågor kring stöd för modersmålsutvecklingen.

  Arbetssätt

  Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och arbetsuppgifter. Mellan dessa närträffar läser de studerande kurslitteratur och skriver reflekterande analyser av innehållet, som lämnas in på förhand och sedan diskuteras med stöd av föreläsaren på följande närträff.

  Examination

  Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
  Godkända analys-/planeringsuppgifter.

  Litteratur

  Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
  Lorentz, H. & Bergstedt, B. (red.)(2006) . Interkulturella perspektiv. Pedagogik i
  mångkulturella lärandemiljöer. Studentlitteratur.
  Ellneby, Y.(2008). Pedagoger mitt i mångfalden.
  Bouakaz, L.(2009). Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor.Studentlitteratur.
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ämneshelheten Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell
  pedagogik (25 sp). Kursen kan även läsas som enskild eller valfri kurs i
  specialpedagogik.

 • Företagsekonomi - Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

  Fortbildningskurs
  09.04.2019
  12.03.2019
  1 / 12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt19 Ekonomi för icke-ekonomer, del 2

  Föreläsare

  Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /

  Kursram

  Vi fördjupar dina kunskaper om årsredovisningar och bokslut!

  Vi fördjupar dig ytterligare i företagsanalyser, den ekonomiska planeringen samt budgetprocessen.

  Redan dagen efter kursen kommer du att ha en större insikt för ett
  företags ekonomiska planering, vad du kan erhålla för information
  från en årsredovisning samt hur ett företag analyserar olika nyckeltal
  såsom tillväxt och lönsamhet.

  Du kommer nu att känna dig trygg med dina arbetsuppgifter och kan
  enkelt och smidigt vidareutvecklas i din nuvarande yrkesroll och ta
  dig an nya ansvarsområden. Du har nu verktygen för att effektivisera,
  planera och utläsa den tillväxt och lönsamhet som företaget ger.

  Kurstider

  Tisdag 9.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  07.01.2019 kl. 15:00

  Sista anmälan

  12.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  340

  Kommentar

  Inkl kaffe och kursmaterial.

  Inledning

  Utbildningen ordnas i samarbete med Roda Utbildning.

  Förkunskaper

  För att gå denna ekonomiutbildning, bör du ha grundläggande kunskaper i ekonomi, men du behöver inte ha gått kursen Ekonomi för icke-ekonomer del I tidigare.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ekonomi.
  Du har redan grundläggande kunskaper i ekonomi men vill nu
  bli ett strå vassare. Kursen vänder sig till alla som arbetar med ekonomi och har ekonomiansvar.

  Innehåll

  – vilken information erhålls från en årsredovisning
  – lagstiftad information
  – frivillig information
  – företagsanalys
  – betalningsförmåga
  – tillväxt
  – lönsamhet
  – ekonomisk planering
  – budgetprocessen.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Vt19 Sociala medier i marknadsföringen

  Fortbildningskurs
  11.02.2019
  18.01.2019
  0 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt19 Sociala medier i marknadsföringen

  Föreläsare

  Rosvall Hanna / Rosvall Henrik

  Kursram

  Kommunikation, synlighet, analys och effekt! Digimarketing, webanalys, SEO, Google analytics, content marketing är några vanliga buzzwords i dagens affärsliv. Men vad betyder det egentligen?
  Kursen tar upp hur man bygger strategier och målsättningar för sin kommunikation i sociala medier och hur man praktiskt genomför och analyserar kampanjer. Dels ges en grundläggande förståelse för de viktigaste digitala marknadsförings- och analysverktygen och dels tillämpningen av dessa på en snabbföränderlig marknad.
  Under fyra kursdagar lär vi oss hur man bygger strategier för kommunikation i sociala medier. Vi ser hur sökmotorer fungerar, samt hur man analyserar och följer upp kampanjer i olika typer av medier så att man kan följa med kunden på dennes resa från kampanj till kundkorg.
  Inom marknadsföringen i sociala medier bör man i dagens digitala värld vara kreativ i sin interaktion med kunderna. Dagens möjligheter med digitala marknadsföringskampanjer, storytelling och mångmediala lösningar ger oss en stor möjlighet att rikta och kommunicera budskapet till olika kundsegment och med en stor kundförståelse.

  Kurstider

  Måndag 11.2.2019 kl 9:00-16:00
  Tisdag 12.2.2019 kl 9:00-16:00
  Torsdag 7.3.2019 kl 9:00-16:00
  Fredag 8.3.2019 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.01.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  1300

  Inledning

  Kursen ordnas i samarbete med Hanken Fortbildning.

  Förkunskaper

  Kursen innehåller totalt 4 dagar närstudier. Deltagarnas egen aktivitet i form av frågor, reflektioner, erfarenhetsutbyte i gemensamma aktiviteter utgör en viktig del av utbildningen.

  Förhandskunskaper:
  För att man skall kunna aktivt delta i kursen är det en nödvändighet att deltagarna har några some-kanaler (Facebook, Instagram oad) i bruk så att man har något konkret att jobba med under dagarna men speciellt under distansuppgifterna. En grundläggande förståelse för hur some-kanalerna och företagskonton fungerar behövs.

  Målgrupp

  Utvecklingsprogrammet vänder sig till nyckelpersoner med ansvar för företagets kommunikation i sociala medier eller med ansvar för företagets marknadsförings- eller försäljningsprocesser.

  Mål

  Utvecklingsprogrammets målsättning är att höja både det strategiska och praktiska kunnandet kring marknadsföring i sociala medier. Du lär dig om kärnbudskap och dess koppling till företagets strategi. Vi ser på planering, utveckling och hantering av marknadsföring via sociala medier. Du lär dig hur man aktivt och effektivt utnyttjar olika sociala medier för att förbättra företagets synlighet hos rätt målgrupper, föra en meningsfull dialog med kunderna, öka trafiken till företagets websida samt antalet konverteringar så att företagets verksamhet härigenom kan utvecklas.

  Efter avlagd kurs kan du:
  – utforma strategier för företags synlighet i sociala medier
  – planera och utveckla innehåll för kommunikation i sociala medier
  – utföra grundläggande analys av webtrafik och kampanjer i sociala medier.

  Innehåll

  MODUL 1: 11-12 Februari 2019 (2 dgr)
  Sociala Medier
  Trender
  Varför sociala medier och vad ska man välja?
  Vad är en community och hur hanterar man den?
  Hur hittar man sin egen röst?
  Workshop kring kärnbudskap & Tone of Voice

  Innehållsplanering i praktiken
  Vad är innehållsmarknadsföring?
  Vad är datadriven marknadsföring?
  Vad är en kampanjplan och hur gör man en?
  Den kreativa processen – vägen till bra innehåll
  Workshop kring innehåll & uppgift inför distansstudierna

  DISTANSSTUDIER
  Deltagarna jobbar med marknadsföring i SOME i egna företag

  MODUL 2: 7-8 MARS 2019 (2 dgr)
  Analys av kampanjer och kommunikation
  När blir siffror metrics?
  KPI – Key Performance Indicators
  Uppföljning och resultatmätning
  Presentation av mätverktyg
  Workshop kring uppföljning av distansuppgiften

  Från data till insikt
  Trender & best practices (bl.a. AI, GDPR, designetik)
  Uppföljning av kundströmmar (Googles verktyg)
  Från data till insikt – konsten att se in i framtiden
  Så hålls some-strategin levande
  Wrap-up och Q&A

  Arbetssätt

  Våra föreläsningar utgår från ett aktivt lärande och temadiskussioner där dialogen och lärandet mellan deltagarna är mycket viktig.
  Undervisningen innehåller både teoretiska grunder och praktiska metoder kring företagets operativa processer. Vi varierar undervisningen med både individuella övningar och gruppövningar med relevans för din professionella utveckling. Under utbildningsdagarna arbetar vi med verktyg och metoder och ser på olika affärsprocesser som berör temaområdet inom företag och organisationer.
  Under utbildningsdagarna har deltagarna tillgång till våra digitala inlärningsmiljöer.
  Under utbildningsdagarna kombinerar vi föreläsningarna med både grupparbeten och individuella övningar samt företagsexempel.

  Övrig information

  Som utbildare fungerar Hanna Rosvall från Muwan och Henrik Rosvall från Scientific EdTech.
  Hanna är en Hankenalumn med lång erfarenhet inom reklam och marknadsföring. Hon har hjälpt både nationella och internationella företag att hitta sin unika röst, berätta sin historia på ett kreativt sätt. Under nästan ett årtionde som copywriter på en reklambyrå skapade hon dagligen mångsidigt innehåll för olika kanaler, bl.a. sociala medier. I dagsläget jobbar Hanna, genom eget företag, främst som föreläsare och konsult. Nu och då plockar hon ändå gärna fram copywriterpennan för att skriva säljande innehåll. Ett djupt intresse för det undermedvetna har också lett till studier inom neuromarknadsföring – kunskap som Hanna plockar fram för att bättre förstå det mänskliga beteendet.
  Henrik har ett mångsidigt webbtekniskt kunnande. Studier inom grafisk design och psykologi har dessutom hjälpt honom att skapa en djup förståelse för hur människor tänker och hur webbsidor på bästa sätt kan möta deras behov. Henrik har arbetat som webbutvecklare och designer i över 10 år, senast på en reklambyrå där digital marknadsföring och sociala medier var en viktig del av vardagen. I den rollen var Henrik också certifierad Google Partner. Han tror starkt på att det viktigaste inte är att få fram data – man måste också förstå vad siffrorna betyder. Henrik jobbar i dagsläget som CTO och medgrundare för startupföretaget Scientific EdTech som arbetar för att skapa nya digitala läromedel för grundskolan.

 • Företagsekonomi - Vt19 Säljacceleratorn -en modern säljkurs för företag

  Fortbildningskurs
  25.04.2019
  28.03.2019
  0 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Vt19 Säljacceleratorn -en modern säljkurs för företag

  Föreläsare

  Nordkvist Patrik /

  Kursram

  Kursen arrangeras i samarbete med Hanken Fortbildning och Öppna högskolan.

  Kurstider

  Torsdag 25.4.2019 kl 09:00-16:00
  Fredag 26.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  790

  Inledning

  En praktisk säljutbildning med tyngdpunkt på den personliga försäljningen. Samtidigt kommer du få lära dig hur du kan använda dig av modern teknik för att ytterligare öka och förenkla din försäljning. Programmet fäster uppmärksamhet vid olika utmaningar som en försäljare möter i sitt arbete, t.ex. hur man hittar sina kunder online, skapar en dialog både digital och personligen, skapar en bra relation till kunden, face to face försäljning samt konsten att presentera sin produkt eller tjänst för kunden på ett övertygande sätt.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till företagare och anställda i företag som kontinuerligt eller sporadiskt arbetar med försäljning.
  Utbildningen lämpar sig för såväl företagare, försäljningsproffs, butiksförsäljare som personer i kundbetjäning.
  Vi berör försäljningsfrågor främst ur ett B2B -perspektiv men betonar det personliga mötet mellan två individer.

  Mål

  Utbildningen ger dig metoder och exempel på ett effektivt säljarbete och en stark personlig försäljning i kombination med moderna digitala verktyg. Med mål att du kan ta tag i och förbättra din egen säljprocess och effektivera din försäljning. Du får även en praktisk modell och tips och råd hur du lättare hittar och bygger relationer med nya potentiella kunder. Vilket kraftigt underlättar att genomföra framgångsrik försäljning.
  Du får kunskap hur du ytterligare kan utveckla dig själv som säljare samt hur du kan inspirera dig själv och andra till ett bättre säljresultat. Genom utbildningen får du kunskap om försäljningsprocessens olika steg, din och motpartens roll i säljsituationen och hur du genom rätt argumentationsteknik erhåller en större säkerhet i krävande säljsituationer.

  Innehåll

  DAG 1:
  – skapa fler affärer
  – identifiera din idealkund
  – hur du hittar potentiella kunder online och offline?
  – social försäljning – Öka sannolikheten till affär via sociala nätverk
  – hur du skapar en första kontakt
  – kundbesökets tre första minuter
  – hur du gör säljande presentationer?

  DAG 2:
  – stäng fler affärer till bättre pris
  – hur stänger du fler affärer på kortare tid
  – köpsignaler och avslutningsteknik
  – hur du får de pris du vill?
  – argumentations- och motargumentationsteknik
  – försäljningspsykologi
  – säljstyrning för det lilla och stora bolaget.

  Övrig information

  Patrik Nordkvist är grundare av Försäljningschefen, där han hjälper företag och individer att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag inom flera olika branscher så som outsourcing, utbildning, IT och butiksinredning. Lär mer om Patrik, https://www.linkedin.com/in/patriknordkvist

 • Förskolepedagogik - vt19 Den lärande hjärnan och språkutvecklingen före skolåldern

  Fortbildningskurs
  28.02.2019
  31.01.2019
  4 / 30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Förskolepedagogik – vt19 Den lärande hjärnan och språkutvecklingen före skolåldern

  Föreläsare

  Tebelius Bodin Anna /

  Kurstider

  Torsdag 28.2.2019 kl 9:00-14:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.01.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  260

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till personalen inom barnomsorgen.

  Mål

  Målet med kursen är att ge deltagarna teoretiska kunskaper såväl som verktyg, lekar och insikter om den lärande hjärnan för att utveckla inlärningen i allmänhet och språket i synnerhet.

  Innehåll

  Kursen bygger på vetenskapen bakom hur vi lär, samt vikten av att tidigt utveckla ett rikt språk. Arbetar du inom barnomsorgen och vill veta mer om hjärnan och få konkreta strategier för att stärka barnens språkutveckling? Vill du ha inspiration att arbeta dagligen med språklekar? Ta del av vetenskapen bakom hur barnen lär och bearbetar ny information. Det handlar om hjärnan och den psykologiska sidan av inlärning, liksom den praktiska tillämpningen i barngruppen.

  Arbetssätt

  Under dagen varvas teori med övningar, lekar, reflektioner och dialog.

  Övrig information

  Föreläsare är Anna Tebelius Bodin, pedagog, föreläsare och författare med examen i inlärningspsykologi från Harvard University. Anna har själv undervisat i skolan under många år och parallellt föreläst över hela Sverige och utomlands. Under 2018 nominerades hon till Stora talarpriset och listades bland Sveriges 100 mest populära föreläsare av Eventeffect.

 • Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för hotell

  Fortbildningskurs
  10.04.2019
  13.03.2019
  0 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Hospitality Management – Vt19 Revenue Management för hotell

  Föreläsare

  Gubanski Annemarie /

  Kursram

  Revenue Management (RM) innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i
  rätt kanal, där målet är att öka lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det gäller att flytta
  fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har hotellbranschen utgått från en fast prissättning (Rack)
  och rabatterad därifrån. För drygt tio år sedan flyttades det perspektivet till en BAR (Best Available Rate)
  struktur. I dagsläget flyttas fokus från en Hotell Revenue Manager till att även förstå och optimera
  kostnaderna och främst distributionskostnaderna. Samarbetet mellan de olika kommersiella avdelningarna
  har även blivit viktigare.

  Kurstider

  Onsdag 10.4.2019 kl 9:00-17:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  305

  Kommentar

  Priset inkluderar digitalt utbildningsmaterial och kaffe.

  Målgrupp

  Störst behållning av kursen har den som har en arbetsledande position som vill öka kunskaperna i Revenue
  Management för att optimera resultat, t.ex. receptionschef, hotelldirektör, hotel manager, revenue manager,
  bokningschef.

  Mål

  Kursens mål är att ge dig praktisk kunskap om hur du kan optimera hotellens intäkter genom Revenue Management.
  Du kommer att få handfasta tips och råd som kan implementeras i verksamheten direkt.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:
  Introduktion till Revenue Management på Hotell
  – som introduktion kommer deltagarna att få inblick och förståelse för hur väl Revenue
  Management lämpar sig för hotell
  Nyckeltal
  – vi går igenom befintliga och nya användbara nyckeltal och hur dessa kan användas till ökad
  lönsamhet på hotell
  Marknadssegmentering
  – vi diskuterar fördelning inom marknadssegmentering samt dess användning, trender och
  ledtiderna samt användning praktisk av den informationen
  Prissättning
  – hur sätter vi pris idag och hur kan hotellen förstå den optimala prispunkten som passar de
  olika kundsegment?
  Distribution
  – vi diskuterar utmaningar och möjligheter inom distribution av hotellrum och inkluderar
  även distributionskostnader samt framtida utvecklingarna
  Benchmarking
  – hur kan hotellen använda rapporterna för att få fram den optimala strategin?
  Föreläsningen varvas med övningar och exempel från olika hotellverksamheter.

  Övrig information

  Taktikon etablerades 2010 av Revenue Managment experten Annemarie Gubanski. I dagsläget består företaget
  av sammanlagt sju experter och konsulter. Annemarie Gubanski är en känd expert i Revenue Management och Distribution inom resebranschen med mer
  än 18 år erfarenhet av Revenue Management på olika typer av verksamheter. Exempel på uppdragsgivare är
  Hotelschool The Hague, Frans Schartaus Handelsinstitut, Visita, Akademi Båstad, SCR, STUA, Scandic,
  Nordic Choice, Elite Hotels, Sokos, STF, Nordic Camping, Best Western och mer.

 • Hospitality Management - Vt19 Revenue Management för restaurang

  Fortbildningskurs
  11.04.2019
  13.03.2019
  0 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Hospitality Management – Vt19 Revenue Management för restaurang

  Föreläsare

  Önrup Fredrik /

  Kursram

  Revenue Management (RM) innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt gäst, vid rätt tillfälle och i
  rätt kanal, där målet är att öka restaurangens lönsamhet. RM handlar mycket om ett sätt att tänka där det
  gäller att flytta fokus från kostnader till intäkter. Historiskt sett har restaurangbranschen utgått från ett
  kostnadsperspektiv när det exempelvis gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till
  marknadskrafterna. Med hjälp av teorierna från RM utvecklas ett nytt synsätt inom restaurang där man kan
  ta kontroll över efterfrågan och prissättningen i syfte att optimera intäkterna för maximal lönsamhet.

  Kurstider

  Torsdag 11.4.2019 kl 09:00-17:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  305

  Kommentar

  Priset inkluderar digitalt utbildningsmaterial och kaffe. Deltagarna får tillgång till Pingvinens verktyg för Meny Engineering under 6 månader.

  Målgrupp

  Störst behållning av kursen har den som har en arbetsledande position t ex restaurangchef, kökschef,
  hovmästare, köksmästare eller naturligtvis äger och driver restaurangen själv. Alla som arbetar på bokningsoch
  försäljningsavdelningarna har också stor behållning av kursen.

  Mål

  Kursens mål är att ge dig praktisk kunskap om hur du kan optimera restaurangens intäkter genom Revenue
  Management. Du kommer också att få verktyg och förutsättningar för att kunna skapa en Revenue
  Management kultur på dina egna restauranger.

  Innehåll

  Introduktion till Revenue Management
  – som introduktion kommer deltagarna att få inblick och förståelse för hur väl Revenue
  Management lämpar sig för restaurangbranschen
  Nyckeltal
  – vi går igenom befintliga och nya användbara nyckeltal och hur dessa kan användas till ökad
  lönsamhet i restaurangerna
  RevMAP för restaurangen
  – deltagarna kommer att få kunskap i hur restaurangen kan prognostisera hög eller låg
  efterfrågan (över året, månaden, veckan och dygnet) och vilka strategier gällande menyer,
  prissättning, bemanning, merförsäljning, etc som bör tillämpas
  Bokningsstrategier
  – med hjälp av ”LEGO Restaurangen” visas hur viktigt det är att använda sig av bokningsoch
  reservationsstrategier som bygger på den förväntade efterfrågan
  Prissättning
  – hur sätter vi pris idag och hur kan restaurangen utveckla en mer differentierad
  prissättningsfilosofi?
  Menu Engineering
  – vi går igenom grunderna för Menu Engineering och alla lär sig Pingvinens web-baserade
  verktyg för Menu Engineering.
  Föreläsningen varvas med övningar och exempel från olika restaurangverksamheter
  Som avslutning ges tips & råd för att kunna börja tillämpa RM i sin egen restaurang.

  Övrig information

  Pingvinen etablerades 2003 av Nils Axing och Fredrik Önrup och är ett konsult- och utbildningsföretag inom
  hotell- och restaurangbranschen. Fredrik började tillämpa Revenue Management i slutet på 90-talet när han arbetade på Grand Hôtel i
  Stockholm. Kunskaperna i ämnet har han bland annat skaffat sig genom studier på Cornell University i USA
  och på Handelshögskolan i Göteborg. Idag är Fredrik konsult inom Revenue Management och driver företaget
  Pingvinen, som sedan 2003 har genomfört ett 100-tal föreläsningar och diverse uppdrag. Exempel på
  uppdragsgivare är Restaurangakademin, Visita, Campus Helsingborg, Akademi Båstad, Frans Schartaus
  Handelsinstitut, FEI, ESS Group, Gothia Towers, Scandic Hotels, Harrys Pubar, Nordic Choice, STF, Svenska
  Kulturpärlor och Carlsberg.

 • Hållbar utveckling/Sustainability Studies - Vt19 Introduktion till hållbar utveckling

  Yrkeshögskolekurs
  13.02.2019
  01.02.2019
  16 / 60
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Hållbar utveckling/Sustainability Studies – Vt19 Introduktion till hållbar utveckling

  Föreläsare

  MSc Scott Erica / m.fl.

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  onsdag 13.2.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 27.2.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 13.3.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 27.3.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 10.4.2019 kl.18:00-20:30
  onsdag 24.4.2019 kl.18:00-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Mål

  Deltagaren får grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom hållbar utveckling på ett lokalt och globalt plan. Kunskaperna och insikterna är tillämpningsbara i kursdeltagarens arbetsliv.

  Innehåll

  1. Nedslag i historien – från miljö till hållbar utveckling.
  2. Strategisk hållbar utveckling.
  3. Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.
  4. Planetära gränser och goda exempel.
  5. Social hållbarhet.
  6. Presentation av slutuppgift.
  Kursen knyter genomgående an till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och FN:s globala mål. Under kursens gång får deltagaren möjlighet att förhålla sig till hållbar utveckling på det individuella och kollektiva planet likväl som på ett globalt och lokalt plan (läs mer i bifogade PDF-filen).

  Examination

  Aktiv närvaro vid närstudietillfällena (minst 75%), godkända kursuppgifter, godkänd slutuppgift.

  Litteratur

  Se den bifogade länken för litteraturlista samt närmare presentation av innehållet och närstudiedagarna:
  https://drive.google.com/open?id=1wVthSsSEAPd4Sok1IGPZXdFzezlj9Uu3

  Övrig information

  Till hösten 2019 planeras en Fortsättningskurs i hållbar utveckling (5 sp).

 • Registreringen är stängd

  Hälsoteknologi - Vt19 Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi

  Universitetskurs
  01.02.2019
  20.01.2019
  10 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Vt19 Utveckling, implementering och utvärdering av hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 1.2.2019 kl.18:00-21:15
  lördag 2.2.2019 kl. 09:00-16:30
  lördag 30.3.2019 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkända studier förväntas studerande ha kunskaper och färdigheter för utvärdering av olika
  hälsoteknologiska lösningar samt kunskaper och färdigheter att delta vid implementering.
  Efter avslutad kurs förväntas studerande:
  – kunna beskriva utvecklingsprocess och design för en ny hälsoteknologisk lösning, från innovation till
  implementering
  – kunna beskriva vad som avses med en innovation och framtidsforskning, och ge exempel
  – känna till metoder för utvärdering, HTA
  – kunna redogöra för den digitala klyftan och förklara vad som menas med digital kompetens
  – känna till nationella och internationella planer för implementering av nya hälsoteknologiska lösningar
  – kunna förklara vad som avses med artificiell intelligens och Big data, och framställa nytta och risker

  Innehåll

  Inom ramen för denna kurs behandlas utvecklingsprocess och design för att förändra praxis samt
  användarcentrerad design. Kursen innehåller vidare innovationer och implementering av nya lösningar.
  Nationella och internationella planer gällande implementering av hälsoteknologi. Health Technology
  Assessment. Dessutom behandlas patienternas digitala kompetens och den digitala klyftan.
  Framtidens patient: från vårdkonsument till hälsoproducent, spetspatienter. Robotik, Artificiell
  intelligens, Big data. Kursen innefattar också framtidsforskning och globala trender inom
  hälsoteknologin.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier, självstudier.
  Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.

  Examination

  Hemtentamen alt. e-tentamen. Godkänt grupparbete.

  Litteratur

  Merilampi, S. & Andrew, S. (2016). Introduction to Smart eHealth and eCare
  Technologies. Productivity Press.
  Eriksson, H., Christiansen , M., Engström, A., Holmgren, J., & SalzmanErikson,
  M. (2014). Vårdvetenskap och postmodernitet. En introduktion.
  Lund, Studentlitteratur. (valda delar)
  Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja
  terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikiraj. Porvoo, Fioca Oy. (kap 3, 4, 5, behandlas under kursen)
  Hyppönen, H., Hämäläinen, P. & Reponen, J. E-health and e-welfare of
  Finland. THL Rapport 18.
  EU. eHealth action plan 2012-2020.
  file:///C:/Users/lnyholm/Downloads/eHealthActionPlan2012-2020.pdf
  Världshälsoorganisationen (WHO). From innovation to implementation.
  eHealth in the WHO European Region. (2016).
  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/FromInnovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf
  Övrigt material enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna, 25 sp i Hälsoteknologi.

 • Informationssystem - Vt19 Digitalisering

  Universitetskurs
  22.03.2019
  27.02.2019
  7 / 50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem – Vt19 Digitalisering

  Föreläsare

  ED Sell Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 22.3.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 23.3.2019 kl. 09:00-13:00
  fredag 12.4.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 13.4.2019 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avklarad kurs bör studerande:
  – Kunna förstå och beskriva fenomenet digitalisering, samt hur det påverkar näringsliv,
  samhälle och privatpersoner.
  – Kunna förklara hur information och informationssystem stöder beslutsprocessen och
  företagsledare i rollen som beslutsfattare.
  – Känna till kopplingen mellan informationsteknologi och företagets strategi
  – Kunna använda ett tabellhanteringsprogram för att lösa olika typer av affärsproblem.
  – Ha förståelse över informationssystem som akademiskt ämne
  – Känna till vad är ett informationssystem och dess komponenter

  Innehåll

  Samhällets digitalisering ställer nya krav på företag, men öppnar också nya möjligheter för att
  skapa värde. Under kursens gång lär du dig om nya affärsmodeller som digitalisering
  möjliggör, och om hur information och teknologi kan tillämpas för att förbättra eller omskapa
  vardag och affärsverksamhet.
  Kännedom om hur information och informationsteknologi kan utnyttjas för att skapa värde för
  företaget, göra bättre beslut och lösa problem hör till grundläggande ekonomfärdigheter. Under
  kursen bekantar sig studenten med hur företagsverksamhet bedrivs i den digitala ekonomin:
  hur information och informationsteknologi förändrar företagets relationer till kunder och
  leverantörer, företagets sätt att producera varor och tjänster, samt hjälper företag överträffa
  konkurrenterna.
  Genom övningar får studenten en introduktion till faktabaserat beslutsfattande med
  hjälp av kalkylblad (MS Excel). Genom övningarna får studenten grundläggande färdigheter i
  att använda information (om t.ex. kunder, försäljning, produktionens effektivitet, aktiekurser
  etc) för att kunna fatta goda beslut och lösa affärsproblem.

  Arbetssätt

  Moodle används som lärplattform.

  Litteratur

  Belanger F., Van Slyke C., Crossler C. (2018). Information Systems for Business. An Experiential Approach. 3.0. Förläggare: Prospect Press

  Övrigt material enligt instruktioner från föreläsaren

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Vt19 Logistik INSTÄLLD

  Universitetskurs
  28.01.2019
  07.01.2019
  0 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring – Vt19 Logistik INSTÄLLD

  Föreläsare

  ED Nyholm Monica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 1.3.2019 kl. 18:00-20:30
  lördag 2.3.2019 kl. 09:00-13:00

  OBS! Kursen pågår på nätet under tiden 28.1-14.4.2019.

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Introduktion till marknadsföring, 5 sp samt Marknadsföring i praktiken, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
  – förstå och använda de grundläggande begreppen inom logistiken
  – förklara kopplingen mellan logistik och marknadsföring
  – visa en grundläggande förståelse för tjänstemarknadsföring på industriella marknader
  – beskriva de aktiviteter och tjänster som ingår i logistikbranschen.

  Innehåll

  På kursen studeras grunderna i logistik och styrning av leveranskedjor. Logistiken ses här närmast ur ett marknadsföringsperspektiv, t.ex. distribution och värdeökande logistiktjänster. Samtidigt behandlas logistikbranschens uppbyggnad och utbudet av transport- och andra logistiktjänster ur ett tjänstemarknadsföringsperspektiv.

  Examination

  Övningar individuellt och i grupp, diskussion på moodle, seminariepresentation och minicase, hemtent. Alla övningar bör göras och bli godkända. I vitsordsbedömningen har hemtenten 40%, inlämningsövningarna totalt 40% och presentation + diskussion på seminariet (inkl. inlämnat material för dem) 20 %. Det finns också element (t.ex. diskussionerna) som bara ger ok och inte beaktas i vitsordet men bör vara godkända.

  Litteratur

  Modern logistik : för ökad lönsamhet, Oskarsson, Björn ; Ekdahl, Bengt ; Aronsson, Håkan, Liber 2013 4., [omarb. och utök.] uppl

 • Kommunikation - Vt19 Skriva i sociala medier

  Fortbildningskurs
  14.03.2019
  15.02.2019
  4 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Vt19 Skriva i sociala medier

  Föreläsare

  Examinerad språkkonsult i svenska Olofsson Sofia /

  Kursram

  I den här kursen fokuserar vi de krav som ställs på dem som skriver i sociala medier. Vi går igenom hur man kan skriva för att få besökarnas uppmärksamhet och vilken typ av inlägg genererar störst intresse. Kursdeltagarna tar dessutom del av utbildarens kunskaper om tydligt och begripligt språk, klarspråk, och hur viktigt det är även i sociala medier.

  Kurstider

  Torsdag 14.3.2019 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.02.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  240

  Målgrupp

  Kursen passar dig som skriver på Facebook, Twitter och Linkedin för en organisation, till exempel en myndighet eller ett företag. Det krävs inga särskilda förkunskaper.

  Mål

  Målet med kursen är att ge deltagarna en övergripande förståelse för olika kanalers funktion och ge dem kunskap om hur de bäst formulerar sig för att nå fram.
  Deltagarna får lära sig:
  – vad som påverkar begripligheten i en text eller ett inlägg
  – hur man bemöter kommentarer och frågor på öppna kanaler
  – hur olika stillägen påverkar relationen
  – vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning.
  Kursen passar dem som bloggar eller skriver på Facebook, Twitter och Linkedin för myndigheter och organisationer, eller som äffärsidé.

  Innehåll

  Under kursens gång lär vi deltagarna om hur man blir socialt kompetent på sociala medier. Kursen vävlar mellan föreläsningar, övningar och diskussioner.
  Några punkter som brukar vara med i kursupplägget:
  – olika mediers funktion
  – målgrupper i olika medier
  – skriva långt eller skriva kort?
  – det viktigaste på 140 tecken
  – lämplig stil och ton.

  Arbetssätt

  Före kursen skickar deltagarna in varsin nyskriven text som är anpassad till sociala medier. Texterna använder vi för att avgöra deltagarnas behov och förutsättningar. De fungerar även som underlag till diskussioner, exempel och övningar. Deltagarna får även personlig återkoppling på texten de skickar in.

  Övrig information

  Sofia Olofsson är examinerad språkkonsult i svenska och regionchef för byrån Språkkonsulterna. Hon har lång erfarenhet av att skriva begripliga webbtexter, eftersom hon har arbetat som informationsansvarig webbredaktör inom e-handel i flera år. I sitt arbete som språkkonsult ser Sofia till att webbtexter blir välskrivna, sökmotoroptimerade och anpassade för mottagaren. Hon håller regelbundet uppskattade kurser och seminarier om webbskrivande för anställda på kommuner, företag och andra stora organisationer.

 • Kommunikation - Vt19 Skriva vårdat, enkelt och begripligt

  Fortbildningskurs
  13.03.2019
  15.02.2019
  4 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation – Vt19 Skriva vårdat, enkelt och begripligt

  Föreläsare

  Examinerad språkkonsult i svenska Olofsson Sofia /

  Kursram

  På dagens arbetsplatser förväntas alla kunna formulera och utforma effektiva texter. På den här kursen får deltagarna lära sig hur det går till. Vi går igenom hur man ska uttrycka sig för att göra sina texter effektiva, begripliga och lättlästa.

  Kurstider

  Onsdag den 13.3.2019 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.02.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  240

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Målgrupp

  Kursen passar alla som skriver i arbetet och vill bli säkrare skribenter. Kanske arbetar du på myndighet eller driver eget företag? Det du lär dig under kursen kan du använda i alla typer av texter, och det krävs inga särskilda förkunskaper.

  Mål

  Målet med kursdagen är att göra deltagarna till säkrare och effektivare skribenter. Med hjälp av de verktyg och knep som de får lära sig kan de fatta väl underbyggda beslut om hur de ska skriva för att nå mottagarna på bästa sätt. I det här kurstillfället bakar vi även in ett pass som handlar om rätt och fel i språket. Förslagningsvis lägger vi det i vårt sista utbildningsblock för dagen.
  Efter kursen kommer deltagarna att känna till
  – vad som påverkar begripligheten i en text
  – hur man ställer upp och disponerar olika dokument
  – när textens form och uppställning fungerar för läsaren
  – vilka språkliga egenskaper som lockar till läsning.

  De kommer även vara bekanta med några vanliga språkfällor och fel och veta hur de ska undvika dem.

  Innehåll

  Vi varvar praktiska övningar med diskussioner och teoriavsnitt. De praktiska övningarna sker i smågrupper och enskilt.
  Några punkter ur kursuppläget:
  – vårdat, enkelt och begripligt – vad innebär det?
  – analysera textens syfte och mottagare
  – vilka behov har olika läsare?
  – välj innehåll med läsarens perspektiv
  – strukturera och ge läsaren överblick
  – så gör du texten begripligt -ordval och språkliga konstruktioner
  – rätt och fel i språket.

  Arbetssätt

  Före kursen samlar vi in exempeltexter som kursledaren kan använda för att avgöra deltagarnas behov och förutsättningar. Texterna fungerar även som underlag till diskussioner, exempel och övningar.

  Övrig information

  Sofia Olofsson är examinerad språkkonsult i svenska och regionchef för byrån Språkkonsulterna. Hon har lång erfarenhet av att skriva begripliga webbtexter, eftersom hon har arbetat som informationsansvarig webbredaktör inom e-handel i flera år. I sitt arbete som språkkonsult ser Sofia till att webbtexter blir välskrivna, sökmotoroptimerade och anpassade för mottagaren. Hon håller regelbundet uppskattade kurser och seminarier om webbskrivande för anställda på kommuner, företag och andra stora organisationer.

 • Konstvetenskap - Vt19 Arkitekturhistoria

  Universitetskurs
  15.03.2019
  20.02.2019
  6 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap – Vt19 Arkitekturhistoria

  Föreläsare

  FM Wolff-Helminen Pia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 15.3.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 16.3.2019 kl. 08:45-13:45
  fredag 29.3.2019 kl. 18:00-21:15
  lördag 30.3.2019 kl. 08:45-13:45

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studenten:
  – kunna överblicka arkitekturens kronologiska utveckling och dess lokala varianter
  – kunna identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera dem i tid och rum
  – sammanfatta de viktigaste arkitekternas livsverk, ge exempel på enskilda monument
  – kunna redogöra för arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria.

  Innehåll

  Kursen fördjupar kunskaperna om den västerländska arkitekturens utveckling från antiken till postmodernismen, med tonvikt på arkitekturteori och funktion, byggnadsmaterial och byggnadstekniska innovationer.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och skriftliga uppgifter.

  Examination

  Godkända arbeten.

  Litteratur

  Fazio, Michael & Marian Moffett, Lawrence Wodehouse, A World History of Architecture (2013)

 • Krispsykologi - Vt19 Chock

  Universitetskurs
  01.03.2019
  06.02.2019
  14 / 35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Vt19 Chock

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 1.3.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 2.3.2019 kl. 09:00-16:30
  söndag 3.3.2019 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna beskriva människors reaktioner i chockfasen mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel
  – göra en åtskiljning på normala och störande reaktioner.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade
  stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och
  stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla
  stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar.

  Examination

  Examination i form av reflekterande dagbok / sammanfattning i samband med närstudietillfället och en hemuppgift baserad på tentlitteratur el. övrig litteratur som presenteras av kursansvarig i samband med närstudietillfället.

  Litteratur

  Michel, P-O., Lundin, T. & Otto, U. (2001). Psykotraumatologi. bedömning,
  bemötande och behandling av stresstillstånd. Studentlitteratur.
  Van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. (1996). Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.
  Seierstad Åsne. En av oss Anders Bering Breivik, om Utöyamassakern.
  Sävstam Malin. När livet stannar.

  Övrig information

  Kursen igår i grundstudierna (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Krispsykologi - Vt19 Intervention

  Universitetskurs
  05.04.2019
  13.03.2019
  12 / 35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Vt19 Intervention

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 5.4.2019 kl.17:00-21:00
  lördag 6.4.2019 kl. 09:00-16:30
  söndag 7.4.2019 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck
  – beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer support
  – kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris.
  Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing och peer support.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar.

  Examination

  Obligatorisk närvaro (100%) och aktivt deltagande.

  Litteratur

  Boss, P. (2006). Loss, Trauma and Resilience – therapeutic work with ambigous loss. Norton.
  Hammarlund, C-O. (2001). Bearbetande samtal. Natur och Kultur.
  Dyregrov, A. (2012). Barn och trauma. Studentlitteratur

  Övrig information

  Kursen igår i grundstudierna (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Kvalitetsarbete - Vt19 Hållbar utveckling utifrån ett ISO 26000 perspektiv – grundutbildning

  Fortbildningskurs
  11.03.2019
  08.02.2019
  1 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kvalitetsarbete – Vt19 Hållbar utveckling utifrån ett ISO 26000 perspektiv – grundutbildning

  Föreläsare

  Senior konsult, hållbar affärsutveckling Hanses Karin /

  Kursram

  Hållbar utveckling är en stark trend i samhället och vi lever i en föränderlig värld och organisationer ställs inför nya utmaningar. Samhället ställer krav på verksamheter att de ska hantera omställning som följer av klimatförändringar. Det handlar om miljömässigt, etiskt och socialt ansvar vilket öppnar upp till nya möjligheter. Under den här utbildningen har vi ISO 26000 Vägledning för socialt ansvarstagande som grund och visar hur verksamheter och organisationer kan använda standaren för att identifiera områden.
  Vi går igenom hur globaliseringen och miljö är sammankopplade och du får förståelse för begreppet hållbar utveckling och vad det kan omfatta och hur det kan vara till nytta i organisationer.

  Kurstider

  Måndag 11.3.2019 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.02.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  320

  Målgrupp

  En utbildning för dig som vill få information om begreppet hållbar utveckling och vad det innehåller. Tex. Kvalitets- och/eller miljöchef, -samordnare, hållbarhetsansvarig, verksamhetsutvecklare samt alla andra som vill integrera hållbar utveckling i sin verksamhet.

  Mål

  Efter utbildningen har du:
  – förståelse för begreppet hållbar utveckling och vad det kan omfatta
  – fått en guidning hur standarden ISO 26000 kan vara ett stöd att integrera hållbar utveckling i organisationen
  – kännedom om olika verktyg som finns kring hållbar utveckling
  – förståelse över drivkrafter och affärsnyttan med hållbar utveckling
  – övergripande förståelse kring hur du praktiskt kan börja arbete med hållbar utveckling i din egen organisation.

  Innehåll

  – hållbar utveckling – bakgrund
  – vad innebär Hållbarhet utveckling för din organisation?
  – olika dimensionerna av hållbarhet Socialt, Miljö och Ekonomi
  – exempel på verktyg som hjälp att nå hållbar utveckling
  – exempel hur företag och organisationer arbetar framgångsrikt med sitt hållbarhetsarbete – vilka möjligheter har det lett till?

  Övrig information

  Karin Hanses har en mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på hållbarhetsfrågor, både som ansvarig i verksamheter och som konsult inom privat och offentlig verksamhet. Närmast kommer Karin från Anticimex där hon varit kvalitets- och miljöchef i fem år, hon har också tidigare varit hållbarhetschef på Åhléns. Karin har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi samt en magisterexamen i Miljö och Hållbart företagande.

 • Registreringen är stängd

  Kvalitetsarbete - Vt19 Lean i administrativa processer

  Fortbildningskurs
  05.02.2019
  18.01.2019
  10 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kvalitetsarbete – Vt19 Lean i administrativa processer

  Föreläsare

  HvM Hinders Marica /

  Kursram

  Behöver ni effektivera de administrativa rutinerna och få ett bättre resultat genom engagerade medarbetare?
  Då är Lean i administrativa processer något för er. Vi går igenom det populära Lean spelet för administration. Deltagarna utmanas att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar av arbetsplatsen. Tillämpning av olika leanprinciper varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg. Under den andra dagen går vi igenom ramarna för systematiskt förbättringsarbete.

  Kurstider

  Tisdag 5.2.2019 kl 9:00-16:00
  Tisdag 26.3.2019 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.01.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  390

  Målgrupp

  Kursen passar för dig som vill effektivera verksamhetens administrativa processer, verksamhetsansvariga, kvalitetsansvariga eller utvecklingsansvariga. Kursen passar för personal både inom privat och offentlig sektor.

  Innehåll

  – lean filosofi och historia
  – lean spelet, du utmanas till att ta initiativ och beslut om kontinuerliga och ibland radikala förbättringar på din arbetsplats
  – tillämpning av olika Lean principer varvas med diskussioner om hur dessa påverkar utfallet och hur man tar nästa förbättringssteg
  – värdeflödeskartläggning
  – systematiskt förbättringsarbete.

  Övrig information

  Marica Hinders är certifierad inom Lean Competency System och arbetar som fortbildningschef för Social- och hälsovårdsområdet vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Marica är konsult för olika Leanprojekt där hon tillsammans med kunden kartlägger och utvecklar verksamheten.

 • Ledarskap - VT19 Ledarskap för framtidens arbetsliv och morgondagens medarbetare

  Fortbildningskurs
  03.04.2019
  06.03.2019
  2 / 25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – VT19 Ledarskap för framtidens arbetsliv och morgondagens medarbetare

  Föreläsare

  Rasmussen Sofia /

  Kurstider

  Onsdag 3.4.2019 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  295

  Målgrupp

  – Kursen vänder sig till dig som
  – är chef eller ledare eller som är intresserad av att bli det i framtiden
  – arbetar med unga som målgrupp, leder unga medarbetare eller kommunicerar med den unga målgruppen
  – arbetar med HR och/eller Employer Branding, arbetsgivarvarumärke eller långsiktig kompetensförsörjning
  – är intresserad av omvärldstrender, framtidens arbetsmarknad och den unga generationens värderingar och livsstilar.

  Mål

  Målet med utbildningen är att ge dig verktyg och insikter som är avgörande för att öka attraktionskraften som arbetsgivare på framtidens arbetsmarknad och bli en bättre och mer framtidsrustad ledare av framtidens medarbetare.

  Innehåll

  Förmiddag:
  – utifrån värderingsundersökningar: så utmärker sig dagens ungdomsgeneration från tidigare ungdomsgenerationer när det gäller värderingar, framtidsdrömmar, engagemang och livsstilar
  – en presentation av olika generationers värderingar och livsstilar
  – mänskliga värden i den digitala tidsåldern – hur präglar det digitala livet ungas värderingar och hälsa
  – ungas syn på framtiden, förebilder, tillit och demokrati
  – de ökade kraven på hållbarhet, jämställdhet och mångfaldsperspektiv
  – så kommunicerar vi framgångsrikt med de digitala infödingarna.

  Eftermiddag:
  – de viktigaste arbetsmarknadnadstrenderna och omvärldsförändringarna som påverkar framtidens arbetsliv
  – så blir vi attraktiva arbetsgivare för unga – Vad är viktigast för unga i valet av arbetsgivare? Vad är viktigast när det gäller att behålla unga medarbetare?
  – personlig utveckling i jobbet – hur skapar vi förutsättningarna för det?
  – så vill unga få utlopp för sin kreativitet i arbetslivet
  – konsten att leda unga medarbetare
  – det värderingsstyrda ledarskapets betydelse för engagemang
  – så attraherar vi talangerna efter #Metoo
  – sammanfattning: De viktigaste nycklarna för morgondagens attraktiva arbetsgivare och ledare.

  Övrig information

  Sofia Rasmussen är omvärldsanalytiker, författare, föreläsare samt grundare av och VD för Rasmussen Analys AB. Hon har i femton år undersökt arbetsmarknadsfrågor och olika generationers arbetslivsvärderingar. Som konsult har hon hjälpt en lång rad kunder inom både privat och offentlig sektor att öka sin attraktionskraft som arbetsgivare, utveckla mer värderingsstyrt ledarskap och anpassa HR-strategier till en ny omvärld. Hon genomför bland annat den årliga undersökningen Ungdomsfokus (2015-2019) i vilken över 10 000 personer har svarat på frågor om värderingar kopplat till arbetsliv och kommunikation. Dessutom genomför hon den årligt återkommande undersökningen Equality Sweden 2018.
  Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har tidigare arbetat internationellt med kvinnors mänskliga rättigheter inom UNIFEM.

 • Registreringen är stängd

  Litteraturvetenskap - Vt19 Finlandssvensk litteratur INSTÄLLD

  Universitetskurs
  09.01.2019
  0 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap – Vt19 Finlandssvensk litteratur INSTÄLLD

  Föreläsare

  FD Johansson Eva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 1.2.2019 kl. 18:00-20:00
  lördag 2.2.2019 kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:30
  fredag 1.3.2019 kl. 18:00-20:00
  lördag 2.3.2019 kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:30
  fredag 8.3.2019 kl. 18:00-20:00
  lördag 9.3.2019 kl. 10:00-12:00 och 14:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna:
  – presentera ett antal viktiga finlandssvenska litterära verk
  – redogöra för huvudlinjerna i den svenskspråkiga litteraturens historia i Finland
  – kontextualisera de behandlade litterära verken i relation till språkliga och
  kulturella förhållanden i Finland från 1800-talet till 2000-talet.

  Innehåll

  Kursen ger en översiktlig bild av den svenskspråkiga litteraturens utveckling
  i Finland. Genom ett antal representativa punktnedslag i enskilda
  författarskap och verk i kombination med handboksläsning och några
  problematiserande artiklar och essäer studeras huvudlinjerna i litteraturens
  utveckling under 1800-och 1900-talet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och seminariediskussioner samt litteraturstudier.

  Examination

  Muntliga och skriftliga redovisningsuppgifter samt skriftlig inlämningsuppgift.

  Litteratur

  Annan sekundärlitteratur (utdrag, valda delar enligt föreläsarens anvisningar)
  Bleibtreu R., ”Henrik Parland går på bio”. Erhållit Europa vilket härmed erkännes, red. Clas Zilliacus (2011)
  Druker E., Modernismens bilder. Den moderna bilderboken i Norden (2008)
  Ekman M., Må vi blicka tillbaka mot det förflutna. Svenskt och finskt hos åtta finlandssvenska författare 1899-1944 (2011)
  Lival-Lindström M., Mot ett eget rum. Den kvinnliga bildningsromanen i Finlands svenska litteratur (2009)
  Mazzarella M., Från Fredrika Runeberg till Märta Tikkanen. Frihet och beroende i finlandssvensk kvinnolitteratur (1985)
  Mazzarella, M., Det trånga rummet. En finlandssvensk romantradition (1989)
  Stenwall, Å., Den omöjliga hemkomsten. Rötter och rotlöshet hos några österbottniska författare (2006)
  Toftegaard Pedersen A., Urbana odysséer. Helsingfors, staden och 1910-talets finlandssvenska prosa (2007)
  Söderling, T., Drag på parnassen. Två sextiotalsstudier (2008)
  Westin, B., Tove Jansson Ord, bild, liv (2007)
  Witt-Brattström E., Ediths jag. Edith Södergran och modernismens födelse (1997)

  Enskilda författarskap
  Björling B., lyrik ur Den finlandssvenska dikten
  Diktonius E., lyrik ur Den finlandssvenska dikten
  Fagerholm M., Den amerikanska flickan
  Gripenberg, A., I tätnande led
  Jansson T., Hur gick det sen?
  Jansson, T., Bildhuggarens dotter
  Kihlman, C., Människan som skalv
  Lundberg, U-L., Stora världen
  Parland H., Sönder
  Runeberg, J.L, Hanna
  Schildt, R., Den segrande Eros
  Sund, L., Colorado Avenue
  Södergran E., Landet som icke är
  Tikkanen, M., Män kan inte våldtas
  Topelius Z., Boken om vårt land (utdrag), lyrik ur Den finlandssvenska dikten
  Två samtida böcker (valfri genre)

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Vt19 Strategisk ledning INSTÄLLD

  Universitetskurs
  04.02.2019
  14.01.2019
  0 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning – Vt19 Strategisk ledning INSTÄLLD

  Föreläsare

  ED Tallberg Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördagen den 2.2.2019 kl. 09:00-12:00

  OBS! Pågår på nätet under tiden 28.1-8.4.2019.

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i Organisation och ledning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter avklarad kurs skall deltagaren kunna:
  – beskriva grunderna i strategisk ledning
  – analysera olika strategiska processer i en organisation
  – argumentera för och emot olika skolbildningar inom strategisk ledning
  – i praktiken kunna använda olika metoder för strategiarbete
  – sammanfatta strategiska analyser och sammanställa dem till en överskådlig och tilltalande portfolio

  Innehåll

  En strategi kan beskrivas som en karta som hjälper oss att navigera rätt i en föränderlig värld. I denna kurs lär du dig grunderna i strategisk ledning och tränar upp färdigheter i att praktiskt använda det strategiska perspektivet i en organisatorisk vardag.

  Du arbetar i grupp med andra deltagare och tillsammans testar ni kursens teoretiska perspektiv i praktiska situationer i olika typer av organisationer.

  I kursen ingår gästföreläsningar där du får bekanta dig med konkreta exempel hur man arbetar med strategiska medel i företagens vardag.

  Under kursen bekantar du dig med tio klassiska skolbildningar inom strategisk ledning genom teman som t.ex.:
  – strategi som rationell process
  – strategi som kulturellt fenomen
  – strategi i relation till makt o politik
  – strategi som resultat av kunskap och lärande.

  Arbetssätt

  Föreläsning, material och uppgifter på lärplattformen Moodle.

  Examination

  Individuellt arbete.

  Litteratur

  Strategy Safari , Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J., Prentice Hall, 1998

 • Psykologi - Vt19 Klinisk psykologi

  Universitetskurs
  04.05.2019
  10.04.2019
  17 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Vt19 Klinisk psykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  10

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 4.5.2019 kl. 09:00-15:30
  söndag 5.5.2019 kl. 09:00-14:45
  lördag 18.5.2019 kl. 09:00-15:30
  söndag 19.5.2019 kl. 09:00-14:45

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.04.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Observera att det är obligatorisk närvaro på alla närstudietillfällen (100%).

  Innehåll

  Kursen introducerar den kliniska psykologin, dvs den del inom psykologin
  som handlar om arbete med psykiska störningar.
  Under kursen presenteras de officiella kliniska klassifikationssystemen, och
  de vanligast störningstillstånden med tonvikt på hur de yttrar sig ur
  psykologisk synvinkel.

  Arbetssätt

  Allt material samlas på Moodle. Under kursen förväntas deltagarna dels idka
  självstudier, samt aktivt delta i diskussioner och också presentera ett
  grupparbete.

  Litteratur

  Vuxendelen:
  -Fahlke et al. (2012). Psykopatologi. Natur och Kultur: Stockholm. (ISBN 9789127119283)
  Boken avlägges genom att deltagarna skriver handledda essäer om de tre olika kapitlen, inlämnas på Moodle. Innehåller en introduktion till de största
  inriktningarna inom klinisk psykologi, deras framväxt och synsätt.

  -Kap ”F” ur ICD-10 (hittas på www.who.com ), här gäller det bara att känna till
  rätta undergrupp för olika störningstyper, i övrigt är detta uppslagskunskap.

  -Levander et. Al (2017). Psykiatri: En orienterande översikt. Studentlitteratur:
  Lund (ISBN 9789144109138)
  Kapitlen: 1,2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Här tas de centralaste störningarna
  upp på ett lättfattligt men ändå informativt sätt – inte så långa texter.

  -Rydén, G., Wallroth, P. (2008). Mentalisering -att leka med verkligheten.
  Natur och Kultur: Stockholm. (ISBN 978-91-27-02651-3).
  Ss 35-159. En lättskriven introduktion till det moderna sättet att se på
  anknytning, mentalisering och hur dessa kan medföra problem om de störs.

  Barn- och ungdomsdelen:
  -Broberg, et al. Klinisk barnpsykologi – utveckling på avvägar (2:a upplagan).
  Natur och Kultur: Stockholm (ISBN 9789127135888)
  Del II ss 265-517.

  -Hart, S., Schwartz, R (2010). Från interaktion till relation. Liber: Stockholm
  (ISBN 9789147099221)
  Boken fördjupar anknytningsperspektivet och presenterar de centralaste teoretikerna på området. Avlägges
  i form av handledda essäer som inlämnas på Moodle.

  Övrig information

  Kursfordringarna motsvarar Klinisk psykologi (5sp) samt
  Klinisk barn- och ungdomspsykologi (5sp) inom psykologprogrammet.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Vt19 Financial Accounting

  Universitetskurs
  08.02.2019
  22.01.2019
  10 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning – Vt19 Financial Accounting

  Föreläsare

  ED Spohr Jonas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 8.2.2019 kl. 18:00-20:30
  lördag 9.2.2019 kl. 09:30-13:00

  OBS! Kursen pågår på nätet under tiden 8.2-15.4.2019

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Undervisningen är praktiknära och innehåller både teori och genomgång av case/övningar.
  Syftet med kursen är att ge studerandena en förståelse om hur man läser bokslut och använder bokslutssiffrorna för att göra beslut, speciellt relaterat till företagsvärdering.

  Arbetssätt

  Närstudier och casövningar. Moodle används som lärplattform.

  Examination

  Avklarade och godkända caseövningar.

  Litteratur

  Som litteratur kan användas nästan alla Financial Accounting textböcker, t.ex. Financial Accounting -An International Approach, skriven av Jagdish Kothari och Elisabetta Barone, utgiven av FT Prentice Hall

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Vt19 Arbetsrätt

  Universitetskurs
  11.01.2019
  03.01.2019
  13 / 80
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Vt19 Arbetsrätt

  Föreläsare

  PL Långkvist Kurt /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 11.1.2019 kl.17:00-21:00
  lördag 12.1.2019 kl. 09:00-15:00
  söndag 13.1.2019 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till envar som är intresserad av att känna till vilka rättsregler
  som gäller inom ett anställningsförhållande. Vilka rättigheter och skyldigheter
  har man som anställd eller som arbetsgivare? Inom ramen för denna kurs
  behandlas inte de regler som gäller tjänsteavtalsförhållanden.

  Mål

  Målsättningen är att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar,
  varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag,
  arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill behandlas bl.a. frågor i anslutning till
  arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati
  och jämställdhet.
  Efter genomgången kurs förväntas de studerande ha ingående kunskaper om
  arbetsrättens centrala delar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1. Paanetoja, Jaana. (2017). Työoikeus tutuksi – käsikirja. (behandlas under kursen)
  2. Författningar:
  Arbetsavtalslag (55/2001)
  ArbetarskyddsL (738/2002)
  L om samarbete inom företag (334/2007)
  L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)
  L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
  L om jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden (610/1986)
  L om kollektivavtal (436/1946)
  L om arbetsdomstolen (646/1974)
  L om medling i arbetstvister (420/1962)
  L om samarbete inom företag (334/2007)
  L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)
  Personalfondslag (934/2010)
  Arbetstidslag (605/1996)
  Semesterlag (162/2005)
  Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

  Lagstiftningen finns på svenska på:
  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/

 • Rättsvetenskap - Vt19 Skatterätt

  Universitetskurs
  11.03.2019
  13.02.2019
  15 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap – Vt19 Skatterätt

  Föreläsare

  JK Måtar Marcus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 11.3.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 18.3.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 25.3.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 1.4.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 8.4.2019 kl. 18:00-20:30
  måndag 15.4.2019 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Denna kurs ska ge deltagaren god kunskap om och förståelse av de lagar och den rättspraxis som
  gäller för skattesystemet och beskattningen av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt kunskap
  om taxeringsförfarandet och mervärdesbeskattningen.

  Mål

  Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna skatterättens centrala
  delar, vilket innebär att studenten behärskar den skatterättsliga regleringen
  och den närmare tolkningen av de relevanta bestämmelserna.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande insikter i skatterättens
  centrala delar, varvid den direkta beskattningen av företag och enskilda
  ägnas särskild uppmärksamhet.
  Tyngdpunkten ligger på inkomstbeskattningen samt näringsbeskattning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1. Andersson & Frände, Inledning till skatterätten, 2014
  2. Kukkonen & Waldén, Elinkeinoverolaki käytännössä, 2 pain., 2010
  3. Författningar:
  Inkomstskattelag (1535/1992)
  L om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968)
  L om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986)
  Inkomstskattelag för gårdsbruk (543/1967)
  Mervärdesskattelag (1501/1993)
  L om skatt på arv och gåva (378/1940)
  L ang överlåtelseskatt (931/1996)
  Fastighetsskattelag (654/1992)
  L om förskottsuppbörd (1118/1996)
  L om beskattningsförfarandet (1558/1995)

 • Skolpsykologi - Vt19 Sexualkunskap

  Universitetskurs
  11.04.2019
  13.03.2019
  14 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi – Vt19 Sexualkunskap

  Föreläsare

  Sexualterapeut Åhman Susanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  torsdag 11.4.2019 kl. 16:00-20:45
  fredag 12.4.2019 kl. 16:00-20:45
  lördag 13.4.2019 kl. 10:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.03.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella
  utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt
  ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med
  barn och unga.

  Allmänfärdigheter:
  Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll,
  att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de
  positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.

  Innehåll

  Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna.
  Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteende behandlas,
  och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså
  upp.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussion, grupparbeten.

  Examination

  Tentamen samt 75% närvaro på föreläsningarna.

  Litteratur

  Lundberg, P. O.(2010). Sexologi. Liber.
  Alternativt
  Apter, D., Väisälä L. & Kaimola, K.(2006). Seksuaalisuus. Duodecim.
  Samt föreläsarens kompendium.

 • Specialpedagogik - Vt19 Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv

  Universitetskurs
  22.03.2019
  27.02.2019
  4 / 16
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 Mångkulturell undervisning i ett specialpedagogiskt perspektiv

  Föreläsare

  Ped.lic. Sahlberg-Sjöblom Gerd /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 22.3.2019 kl. 17:00-20:15
  lördag 23.3.2019 kl. 09:00-13:00
  torsdag 4.4.2019 kl. 18:00-20:30
  fredag 5.4.2019 kl. 18:00-20:30
  lördag 6.4.2019 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.02.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursen syftar till att ge kunskap om den mångkulturella skolan och hur den kan bidra till synsättet om mångfalden som pedagogisk resurs. Kursens syfte är också att ge kännedom om undervisning och undervisningsarrangemang för elever med flykting- och invandrarbakgrund.

  Innehåll

  – mångkulturell pedagogik
  – interkulturell kompetens
  – mångfald och elevvariation i en skola för alla
  – invandrar- och flyktingundervisning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, case och gruppuppgifter samt egen presentation.

  Examination

  Aktiv närvaro, genomförda uppgifter samt godkända inlämningsarbeteb och/eller tentamen.

  Litteratur

  Litteraturen väljs i samråd med föreläsaren/examinatorn
  Banks, J.A. & Mc Gee Banks, C.A. (Eds.) (2005). Multicultural education: issues and
  perspectives. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  Lahdenperä, P & Lorentz, H. (red) (2010) Möten i mångfaldens skola. Interkulturella
  arbetsformer och nya pedagogiska utmaningar. Studentlitteratur
  Lorentz, H. (2013). Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola.
  Studentlitteratur.
  Paavola, H., & Talib, M. T. (2010). Kulttuurinen moninaisuus päiväkodissa ja koulussa.
  Jyväskylä: PS-kustannus (behandlas under kursen).
  Övrig litteratur enligt föreläsarens rekommendationer

 • Specialpedagogik - Vt19 När mallen inte stämmer

  Fortbildningskurs
  29.03.2019
  01.03.2019
  3 / 30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Vt19 När mallen inte stämmer

  Föreläsare

  Specialpedagog, lärare i idrott och hälsa Hedevåg Kenth /

  Kursram

  Hur gör vi med dessa barn och ungdomar inom barnomsorgen/skolan?
  En del har diagnoser som ADHD och inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i skolsituationen ändå. Föreläsningen tar upp:
  – hjärnforskning. Från teori till praktik. Informationssamhällets konsekvenser
  – vilka funktioner och förmågor behövs för att klara målen?
  – pedagogiska strategier för att kompensera och utveckla dessa funktioner
  – visuellt stöd för att ge och få information samt att hjälpa till att bearbeta information
  – vikten av kartläggning av styrkor och svårigheter
  – ”Hur det kan se ut från föräldrars utkikstorn”. Hur vi kan skapa en star länk mellan förskola/skola och vårdnadshavare/föräldrar.
  – barn och ungdomar med starka reaktioner, utbrott och sammanbrott. Vad kan vi göra?

  Kurstider

  Fredag den 29.3.2018 kl 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  285

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till personalen inom barnomsorgen och lärare i åk 1-9.

  Mål

  Kursens mål är:
  – att deltagarna ska få ökad teoretisk förståelse för hur hjärnan tar emot och processar information
  – se vilka pedagogiska konsekvenser detta får för barn och ungdomar som har ADHD, autism eller liknande problematik
  – kunskap om vilka pedagogiska strategier som kan användas på grupp- och individnivå.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under kursen används boken Hedevåg K. (2017). När mallen inte stämmer. Hedevåg pedagogik. Boken kan köpas under kursen.

  Övrig information

  Kenth Hedevåg har lång bakgrund som specialpedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Författare till boken ”När mallen inte stämmer”. Mer information på: www.hedevagpedagogik.se

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt19 Italienska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  17.01.2019
  11.01.2019
  3 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Vt19 Italienska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 17.1.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 31.1.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 7.2.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 14.2.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 28.2.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 7.3.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 14.3.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 21.3.2019 kl. 18:00-20:30
  torsdag 28.3.2019 kl. 18:00-20:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den italienska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Dialoger i smågrupper, läsförståelseträning, uttalsövningar, skrivuppgifter, hemläxor.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter.
  Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Kursmaterialet återfinns i kursrummet på läroplattformen

 • Registreringen är stängd

  Språk - Vt19 Spanska fortsättningskurs

  Yrkeshögskolekurs
  15.01.2019
  07.01.2019
  1 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Vt19 Spanska fortsättningskurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 15.1.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 22.1.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 5.2.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 12.2.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 26.2.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 5.3.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 12.3.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 19.3.2019 kl. 18:00-20:45
  tisdag 26.3.2019 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift YH

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Spanska grundkurs, 3 sp eller motsvarande.

  Mål

  Den studerande skall efter genomgången kurs ha kommunikativa kompetenser motsvarande nivå B1 på CEFR-skalan:
  – Förstå det huvudsakliga innehållet i tydligt talad standardspanska om ämnet är bekant
  – Förstå det huvudsakliga innehållet i texter som handlar om redan bekanta förhållanden i vanliga genrer
  – Samtala om enkla sakförhållanden och ens personliga situation med en välvillig interlokutör
  – Skriva korta och enkla meningar om konkreta saker i presens, framtid och dåtid

  Innehåll

  – Texter ur läroboken och från andra media, i sht Internet. Texterna förekommer alltid i samband med bilder och/eller ljud/video för att ge mera kontext.
  – Betoning på interaktion och att det inte alltid är nödvändigt att förstå 100 % av texter – ej heller att producera helt korrekta meningar
  – Jämförelser med engelska texter för att understryka att cirka 50% av de spanska orden bör vara bekanta
  – Ljudinspelningar för att träna uttal
  – Skrivande, i sht dialoger, som sedan framförs
  – Internetresurser: språkinställningar av mjukvara, nyheter, musik, video

  Arbetssätt

  Muntliga och skriftliga övningar.

  Examination

  Skriftlig tentamen, minst 50% närvaro och alla muntliga och skriftliga uppgifter godkända.

  Litteratur

  Waldenström, E., Westerman, N. & Wik-Bretz, M. (2007). Caminando. 1. Stockholm: Natur & Kultur.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller):
  Webbplattform med dokument och länkar till material.

 • Ungdomsvetenskap - Vt19 Unga med risk för marginalisering

  Universitetskurs
  26.04.2019
  03.04.2019
  5 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap – Vt19 Unga med risk för marginalisering

  Föreläsare

  PeM, pedagogisk handledare Mickos-Spigiel Johanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 26.4.2019 kl.17:00-20:30
  lördag 27.4.2019 kl.09:00-16:00
  söndag 28.4.2019 kl.09:30-14:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.04.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande:
  – känna till de centrala begreppen,
  – känna till utslagning som process samt riskfaktorer och främjande faktorer
  – känna till aktuella insatser som görs i samhället (främst Finland) för att förhindra utslagning
  – känna till de nyaste förändringarna i ungdomslagen samt huvuddragen i ungdomsgarantin
  – känna till vad som kan vara vändpunkterna för en ungdom i risk för utanförskap

  Innehåll

  Under kursen diskuteras begrepp såsom utslagning, utanförskap, marginalisering och delaktighet. Är det svårt att vara ung idag? Vem eller vad marginaliserar och vem är egentligen utslagen? Utslagning och marginalisering som process tas upp. Riskfaktorer och förebyggande faktorer behandlas samt statistik och vad fenomenet kostar samhället. Vad kan vi göra och vad gör samhället? Kursen behandlar också delar av ungdomslagen samt ungdomsgarantin. Vi ser också på verkstädernas och det uppsökande arbetets roll i förebyggandet av utanförskap. Sektoröverskridande samarbete samt kritiskt tänkande och reflektion är en röd tråd i kursen.
  Aktuella frågor:
  vad? (definitioner, begrepp)
  vem? (risk- och skyddsfaktorer, siffror och statistik, skolavbrott)
  varför? (hur mår unga idag, samhället i förändring, vad kostar utanförskap)
  hur? (bemötande, ungdomsverkstäder & uppsökande ungdomsarbete, samarbete, lagar berörande ämnet, vad görs i samhället)

  Arbetssätt

  Studiebesök, föreläsningar, diskussioner, inlämningsuppgifter.

  Examination

  Portfolio.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Vt19 Introduktion till barnpsykoterapi

  Universitetskurs
  08.02.2019
  16.01.2019
  10 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Vt19 Introduktion till barnpsykoterapi

  Föreläsare

  Psykolog, psykoterapeut Wager Ingrid /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 8.2.2019 kl. 17:00-21:00
  lördag 9.2.2019 kl. 09:00-16:30
  söndag 10.2.2019 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerandena känna till de grundläggande
  målsättningarna för barnpsykoterapi, terapiprocessen, de centrala teknikerna,
  samt även vara bevandrade i centrala begrepp.

  Innehåll

  Att ge deltagarna grundläggande kännedom om psykoterapeutiskt arbete
  med barn i olika åldrar samt ungdomar. Även tidig vård av växelverkan
  mellan föräldrar och spädbarn genomgås, samarbetet mellan terapeut och
  föräldrar under barnets alla åldrar betonas. Olika teoretikers bidrag till
  terapifältets utvecklande genomgås.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier, gruppdiskussioner.

  Examination

  Hemtentamen i form av uppsats.

  Litteratur

  Öst Lars-Göran red., KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin, Natur & Kultur, 2010.
  Weisz, John R.; Kaxdin. Alan E. Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents.

  Artiklar:
  http://www.apa.org/news/press/release/2006/09/childre-meds.aspx
  (+ andra artiklar enligt anvisning)

  Tilläggslitteratur:
  1. Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015. Barn- och ungdomspsykiatrin, Stockholms läns landsting, 2015.
  Exemplar går att beställa via www.bup.se, hela skriften hittas också online på http://bup.sidvisning.se/bupriktlinjer2015/
  Bup riktlinjer
  bup.sidvisning.se

 • Utvecklingspsykologi - Vt19 Mental träning

  Universitetskurs
  25.01.2019
  23.01.2019
  18 / 50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Vt19 Mental träning

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivade och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 25.1.2019 kl.17:00-21.00
  lördag 26.1.2019 kl. 09:00-16:00
  söndag 27.1.2019 kl. 09:00-15.00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.01.2019

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Motivation och intresse för ämnet.

  Mål

  Att deltagarna skall tillägna sig målsättningarna för kursen och erhålla
  grundläggande kunskap om mental träning. Kursen är inte avsedd att ge
  kompetens för att undervisa andra i ämnet.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som vänder sig till såväl tävlings- som
  motionsidrottare och icke-idrottare, eftersom framgångsfaktorerna är
  desamma inom idrott som inom andra områden. Kursen handlar om hur man
  kan träna sig själv mentalt för att nå bästa möjliga resultat, främst inom
  idrott, friskvård och hälsa. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad
  praktiskt tillämpbar kunskap.

  Arbetssätt

  Föreläsningar.

  Examination

  Tentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Uneståhl, L.-E., & Nilsson, A. (2016). Mental träning i idrott. Buena Vida.

 • Vård - Vt19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Fortbildningskurs
  01.04.2019
  04.03.2019
  1 / 8
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt19 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Föreläsare

  Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Måndag 1.4.2019 kl. 9:00-16:00

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  175

  Målgrupp

  Det krävs att man är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare för att delta i kursen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren:
  – ha kunskap om konceptet ABCDE samt lättare kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
  – kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
  – kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av
  patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med
  ABCDE, samt övriga sjuksköterske vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill HLR övningar och defibrillator.

  Innehåll

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE
  – praktiska övningar i samband med ABCDE
  – kort uppdatering av Hjärt- och Lung Räddning och defibrillatorn.

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom
  akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå Universitet sen april 2018.

 • Vård - Vt19 Inläggande och handhavande av perifer venkateter -teori och praktiska övningar

  Fortbildningskurs
  29.03.2019
  01.03.2019
  0 / 10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Vt19 Inläggande och handhavande av perifer venkateter -teori och praktiska övningar

  Föreläsare

  Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Fredag den 29.3.2019 kl 9:00-12:15

  Första anmälan

  12.12.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2019

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  135

  Förkunskaper

  Legitimerad sjuksköterska. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för sjukskötare/sjuksköterskor som vill uppdatera sina kunskaper inom PVK samt praktiska övningar vid PVK inläggningen. Kursdeltagaren skall ha läst litteraturen innan kursdagen.

  Mål

  Syftet med kursen är att sjukskötaren skall uppdatera sin kunskap om indikationer för intravenös behandling med betoning på perifer venkateter (PVK) samt inläggande och handhavande av PVK. Syftet är även att sjukskötaren har kunskaper i hur komplikationer vid hantering av PVK förebyggs och hanteras.

  Innehåll

  – indikationer för intravenös behandling
  – inläggning av PVK
  – handhavande av PVK
  – förebyggande av komplikationer vid hantering av PVK
  – handhavande av komplikationer vid hantering av PVK.

  Arbetssätt

  Kursen inleds med en teoretisk utbildning och därefter följer praktiska övningar på inläggning av PVK på en övningsarm och ev. på de andra kursdeltagarna.

  Examination

  Godkänt inläggande av perifer venkateter och deltagande i diskussionerna. Deltagaren erhåller kursbevis över godkänd kurs.

  Litteratur

  http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/2858/Stickr%C3%A4dsla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  https://www.mededcoventry.com/Specialties/Anaesthetics/Essence_of_Clinical_Procedures/3_Peripheral_venous_cannulation.pdf

  (nedanstående två artiklar skickas ut till deltagarna i fulltext via mejl före kursstarten)

Vanliga frågor & svar

 • Varför får jag inte längre kurskatalogen hemskickad?

  Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dej med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

 • Hur anmäler jag mej till era kurser?

  Du anmäler dej till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

   

 • Kan ni skräddarsy en kurs till min arbetsplats?

  Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läsa mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

 • Kan jag läsa en kurs på något av högskolans utbildningsprogram?

  Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive  utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

 • Hur får jag mitt kursintyg?

  All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg

Vårterminens kurser vid Öppna högskolan

Nu kan du gå in i kurswebbplatsen och läsa mer om kurserna som går våren 2019.

Du kan anmäla dig till  vårens kurser från och med den 12 december kl.09.00.

Kalender