Gå kurserna hemma på Åland - slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Öppna högskolan

är öppen för dej! Bekanta dej med vårt utbud –  de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

 

Hitta kurs

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht18 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  21.08.2018
  19.06.2018
  28 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Ht18 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 21.8.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 11.9.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 2.10.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 23.10.2018 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.06.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna identifiera arbetsplatsmobbning och förbereda sätt att motverka den genom att:
  – se de organisatoriska skeenden som möjliggör mobbning på arbetsplatser
  – identifiera gruppens del i mobbningsskeendet och individuella beteenden som kan sätta igång mobbningen och urskilja sätt att motverka mobbningsskeendet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Blomberg, Stefan. (2016). Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder. Lund: Studentlitteratur.
  Kristina Östberg & Lasse Eriksson. (2009). Mobbning på arbetsplatsen: Handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll. Malmö:Liber.
  Lillemor R-M Hallberg & Margaretha Strandmark. (2004). Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht18 Organisationspsykologi

  Universitetskurs
  06.11.2018
  15.10.2018
  41 / 27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi – Ht18 Organisationspsykologi

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  tisdag 6.11.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 20.11.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 4.12.2018 kl.16:30-20:30
  tisdag 18.12.2018 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna uppfatta hur omedvetna psykologiska och gruppdynamiska processer verkar i, under och bakom den målinriktade organisationsvärlden.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.

  Examination

  Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.

  Litteratur

  Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren mfl. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel.Natur & Kultur.
  Eva Bejerot & Annika Härenstam. (2011). Sociala relationer i arbetslivet. Gleerups Utbildning AB
  Birgitte Bonnerup & Annemette Hasselager. (2010). Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken. Gleerups Utbildning AB.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
  Organisationspsykologi (5 sp)
  Ledarskap I (5 sp)
  Ledarskap II (5 sp)
  Konflikthantering (5 sp)
  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
  Arbetsplatsmobbning (5 sp)
  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Communication - Ht18 Intercultural Communication

  Yrkeshögskolekurs
  20.09.2018
  06.09.2018
  1 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Communication – Ht18 Intercultural Communication

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  2

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  torsdag 20.9.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 27.9.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 4.10.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 11.10.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 8.11.2018 kl. 18:00-20:45
  torsdag 15.11.2018 kl. 18:00-20:45
  onsdag 22.11.2018 kl. 18:00-20:45

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Knowledge of a few of the ways culture differ and competence to see how these differences affect reactions, non-verbal behaviour, cognition, expressions, cooperation, conflicts, integration, etc.
  Competence to identify obstacles to good communication and how they can be removed
  Knowledge of cultural differences in business communication
  Competence to describe the invisible characteristics of a culture and to link them to identifiable phenomena
  Competence to describe a foreign culture in an ethnorelativistic and neutral way
  Competence to analyse conflicts by means of Intercultural Communication
  Ability to see communication from both sides
  Knowledge of how groups function with regard to leadership, roles, and power
  Awareness of the difference between facts and opinions and between valid and invalid generalisations
  Perspectives of one’s own lack of knowledge and how it influences one’s conclusions
  Knowledge of central concepts in Intercultural Communication: values, norms, codes, categories, groups, roles, power, integration, stereotyping, communication processes, clashes of culture, culture shock, the self-fulfilling prophecy, etc.
  Knowledge of a few researchers in Intercultural Communication: Hofstede, Trompenaars, Hall, Antonovsky, etc…

  Innehåll

  Literature on communication across cultures
  Current information on selected countries and groups within them.
  Film and other cultural expressions as examples and for analysis.
  Interviewing people representing other cultures.
  Analysis of experiences and statements of and about one’s own and other cultures.

  Arbetssätt

  Presentations, writing, acting as opponent, literature studies.

  Examination

  Sufficient presence is required to be able to carry out all assignments included in the course.

  Litteratur

  Hanvey, R.G. (1976). “Cross-cultural Awareness” (Dimension 3, p 10-19). In: The American Forum for Global Education: An Attainable Global Perspective. Retrieved from http://www.globaled.org/an_att_glob_persp_04_11_29.pdf on the 15th of Aug. 2011
  Hemming, E. (2006). Intercultural Communication – an introduction. Åland University of Applied Sciences.
  Hofstede, G. (1990). Software of the Mind (in English). Organisationer och kulturer (in Swedish). Chapter 1: Levels of Culture. London: McGraw-Hill.

 • Registreringen är stängd

  Filosofi - Ht18 Emotioner

  Universitetskurs
  15.11.2018
  24.10.2018
  13 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Filosofi – Ht18 Emotioner

  Föreläsare

  FD Gustafsson Ylva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  torsdag 15.11.2018 kl.17:30-20:00
  fredag 16.11.2018 kl.17:30-20:00
  lördag 17.11.2018 kl.09:00-14:00
  söndag 18.11.2018 kl.09:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Vad betyder det att styras av sina känslor, att kontrollera sina känslor eller att kämpa mot sina känslor? Är emotioner inre upplevelser som uppstår av kausala orsaker? Ibland ansvarar man för sina känslor, ibland inte. Vilken är relationen mellan känsla och förnuft? Vilken är relationen mellan kropp och känsla? Hur förstår vi andra människors känslor? Vad är empati? Är känslor naturliga eller är de historiskt föränderliga fenomen? Vad är emotionell intelligens, empatiskt lyssnande och mindfulness? Avspeglar den ökade betoningen på emotioner inom yrkeslivet något om dagens samhälle? Är utbrändhet ett modernt fenomen? Kursen behandlar centrala problem och frågeställningar i både äldre och modernare filosofers syn på känslor. Vi ser bl.a. närmare på Aristoteles, stoikerna, René Descartes och William James syn på sådant som vrede, rädsla, stolthet, sorg, melankoli m.m. Också modernare filosofer så som Jean Paul Sartre, Antonio Damasio, Robert Solomon, Martha Nussbaum, Karin Johannisson med flera diskuteras.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner, litteraturläsning.

  Examination

  Hemtentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Enligt examinators anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Finska - Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1

  Universitetskurs
  14.09.2018
  04.09.2018
  13 / 20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Finska – Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1

  Föreläsare

  FM Pesonen Teemu /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 14.9.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 15.9.2018 kl.09:00-12:15
  fredag 5.10.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 6.10.2018 kl.09:00-12:15
  fredag 26.10.2018 kl.18:00-20:30
  lördag 27.10.2018 kl.09:00-12:15
  fredag 23.11.2018 kl. 18:00-20:30
  lördag 24.11.2018 kl. 09:00-12:15
  OBS! Kursen fortsätter under våren 2019:
  11-12.1.2019
  8-9.2.2019
  8-9.3.2019
  5-6.4.2019

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Kursen är en grundkurs och förutsätter inga förkunskaper.

  Mål

  Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.
  Att ge de studerande grundläggande kunskaper i det finska språket för att klara sig i olika vardagssituationer på finska. De studerande lär sig att förstå och använda finska både muntligt och skriftligt. Kursen ger en grundläggande start med grammatiken.
  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
  – kunna läsa och förstå korta enkla texter och annat skriftligt material som behandlar vardagliga och bekanta saker
  – kunna läsa och förstå huvudinnehållet i enkla instruktioner och anvisningar
  – kunna förstå vanliga ord och enkla fraser samt enkel, långsam och tydlig konversation som anknyter till dem själva, familjen och den egna intressesfären
  – kunna förstå enkla instruktioner och anvisningar i vardagssituationer när de tilltalas långsamt och tydligt
  – kunna skriftligt ge grundläggande personlig information om sig själv och t.ex. fylla i enkla blanketter och frågeformulär
  – kunna producera korta och mycket enkla texter som förståeligt beskriver bekanta förhållanden, t.ex. skriva ett kort brev eller meddelande
  – kunna delta i enkla samtal som gäller vardagliga situationer och vanliga ämnesområden, t.ex. familjeförhållanden, boende, studier och motsvarande, om samtalsparten talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till
  – kunna använda enkla ord och fraser, kunna ställa och besvara enkla frågor som gäller bekanta samtalsämnen och situationer, t.ex. hälsningsfraser, shoppingterminologi, be om hjälp och motsvarande.

  Innehåll

  Under lektionerna ges grunder i grammatik och varierande uppgifter tränas par- och gruppvis. Uttalsövningar, hörförståelseövningar, kommunikationsövningar och några skriftliga uppgifter.

  Arbetssätt

  Närundervisning 56 timmar, övrigt arbete 74 timmar.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, förhör, aktiv närvaro.

  Litteratur

  Sonja Gehring & Sanni Heinzmann. Suomen mestari 1. ISBN: 978-951-792-436-8, eller nyare upplagan ISBN: 978-951-792-543-3 (tex via AdLibris). Ha gärna boken med från kursstart.

 • Registreringen är stängd

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik - HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning

  Universitetskurs
  29.11.2018
  07.11.2018
  17 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik – HT18 Språkutvecklande ämnesundervisning

  Föreläsare

  PeD, docent Slotte Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Nya kurstider
  torsdag 29.11.2018 kl. 16:00-21:00
  fredag 30.11.2018 kl. 16:00-21:00
  lördag 1.12.2018 kl. 09:00-16:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.11.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande på en grundläggande nivå kunna
  – kritiskt diskutera innehållet i kurslitteraturen vad gäller teori, metoder och
  innehåll för språkutvecklande ämnesundervisning
  – tillämpa sina kunskaper inom området för att planera språkutvecklande
  ämnesundervisning
  – sammanställa kriterier för undervisning som beaktar hur elever med annan
  språklig och kulturell bakgrund kan integreras och stödjas i den ordinarie
  undervisningen, med fokus på språkliga aspekter.

  Innehåll

  Kursen behandlar didaktiska perspektiv för det flerspråkiga klassrummet, mer specifikt hur lärare i sin ämnesundervisning kan stöda elevers både språkliga och innehållsliga lärande. Huvudfokus ligger på skolspråket och dess utveckling från vardagsspråk till ämnesrelaterat språk. Under kursen behandlas olika pedagogiska modeller och arbetssätt såsom genrepedagogik, textsamtal och interaktionens betydelse för lärandeprocessen.

  Arbetssätt

  Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier, övningsuppgifter. Film, drama och digitala verktyg används. OBS! Kursdeltagarna kommer att göra en mindre förhandsuppgift inför kursen. Några veckor innan kursen inleds ges noggrannare instruktioner om denna.

  Examination

  Godkända skriftliga reflektioner baserade på kurslitteratur.
  Godkända analys-/planeringsuppgifter.

  Litteratur

  Under kursen läses ett urval av dessa texter. En kompletterande referenslista ges under kursen.

  Bjar, Louise (red.) (2006). Det hänger på språket. Studentlitteratur.
  Gibbons, P. (2006/2013). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Hallgren & Fallgren.
  Gibbons, Pauline (2006 / 2013). Lyft språket, lyft tänkandet. Stockholm: Natur & Kultur.
  Hajer, M. & Meestringa, T. (2010/2014). Språkinriktad undervisning – En handbok. Hallgren & Fallgren.
  Hyltenstam, K. & Lindberg, I. (red.) (2004/2013). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle. Studentlitteratur.
  Reichenberg, M. (2008). Vägar till läsförståelse. Stockholm: Natur och Kultur.
  Roe, A. (2014). Läsdidaktik efter den första läsinlärningen. Malmö: Gleerups.
  Skolverket. (2011). Greppa språket. Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet. Skolverket.
  http://www.lh.umu.se/digitalAssets/82/82559_greppa-sprket-pdf.pdf
  Slotte, A & Forsman, L. (2016). Språkinriktat arbete och bekräftande mångfald stöder alla elevers lärande. I G. Oker-Blom, A. Westerholm (red.). Språk i rörelse – skolspråk, flerspråkighet och lärande (s. 102–125). Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Guider och handböcker 2016:4. http://www.oph.fi/download/180986_Sprak_i_rorelse.pdf.
  Slotte-Lüttge, A. & Forsman, L. (2013). Skolspråk och lärande. Utbildningsstyrelsen. http://www.oph.fi/download/150655_Skolsprak_och_larande.pdf

  + ett antal artiklar från Lärportalen (https://larportalen.skolverket.se).

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik (25 sp). I mån av intresse kommer flera delkurser i ämnet att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1

  Fortbildningskurs
  19.11.2018
  19.10.2018
  9 / 10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Ht18 Ekonomi för icke-ekonomer del 1

  Föreläsare

  Civilekonom, Jur kand, Fil kand Hörnstedt Anne Louise /

  Kursram

  Vi ger dig helt ny kompetens och insikt i ekonomiska rapporter, rutiner
  och begrepp. Redan dagen efter kursen är du tryggare när du
  framöver kommunicerar ekonomi.

  Kurstider

  19.11.2018 kl 9-16
  20.11.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.10.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  455

  Kommentar

  inkl kaffe och kursmaterial

  Inledning

  Kursen arrangeras i samarbete med Roda Utbildning Ab.

  Förkunskaper

  För denna ekonomikurs krävs inga förkunskaper.

  Målgrupp

  Den här kursen är perfekt för assistenter, sekreterare och andra som arbetar med administrativa uppgifter och som behöver få en bättre förståelse för ekonomi och dess olika begrepp. Kursen passar även för personer som har eller ska få ansvar för en avdelning eller grupp och behöver komplettera eller fräscha upp sina ekonomiska kunskaper.

  Mål

  Konkreta exempel på vad du kan efter kursen är:
  – förstå och använda ekonomiska termer
  – dra slutsatser och beskriva samband för att kunna starta och delta i ekonomiska resonemang
  – kunskap om olika sätt att påverka lönsamheten
  – läsa ekonomiska rapporter och tolka innebörden
  – olika ekonomirutiner och vilka samband som finns dem emellan.

  Innehåll

  – vad ekonomi är
  – olika tolkningar av begreppet ekonomi
  – olika företagsformer
  – förstå och använd ekonomiska rapporter
  – vad är egentligen en balansräkning?
  – intäkter och utgifter
  – fasta och rörliga kostnader
  – olika typer av tillgångar och skulder
  – periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut
  – budgetering
  – lär dig tolka bokslutet
  – momshantering
  – betalningar
  – bokföring
  – fakturering
  – hur man gör en budget
  – förstå grunderna i företagandet.

  Arbetssätt

  Vi varvar med mycket övningar och praktiska exempel
  hämtade från dagens företagsverklighet.

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Säljacceleratorn - en modern säljkurs för företag

  Fortbildningskurs
  04.12.2018
  09.11.2018
  1 / 15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi – Säljacceleratorn – en modern säljkurs för företag

  Föreläsare

  Nordkvist Patrik /

  Kursram

  Kursen arrangeras i samarbete med Hanken Fortbildning och Öppna högskolan.

  Kurstider

  4.12.2018 kl 9-16
  5.12.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  01.10.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  09.11.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  790

  Inledning

  En praktisk säljutbildning med tyngdpunkt på den personliga försäljningen. Samtidigt kommer du få lära dig hur du kan använda dig av modern teknik för att ytterligare öka och förenkla din försäljning. Programmet fäster uppmärksamhet vid olika utmaningar som en försäljare möter i sitt arbete, t.ex. hur man hittar sina kunder online, skapar en dialog både digital och personligen, skapar en bra relation till kunden, face to face försäljning samt konsten att presentera sin produkt eller tjänst för kunden på ett övertygande sätt.

  Målgrupp

  Utbildningen riktar sig till företagare och anställda i företag som kontinuerligt eller sporadiskt arbetar med försäljning.
  Utbildningen lämpar sig för såväl företagare, försäljningsproffs, butiksförsäljare som personer i kundbetjäning.
  Vi berör försäljningsfrågor främst ur ett B2B -perspektiv men betonar det personliga mötet mellan två individer.

  Mål

  Utbildningen ger dig metoder och exempel på ett effektivt säljarbete och en stark personlig försäljning i kombination med moderna digitala verktyg. Med mål att du kan ta tag i och förbättra din egen säljprocess och effektivera din försäljning. Du får även en praktisk modell och tips och råd hur du lättare hittar och bygger relationer med nya potentiella kunder. Vilket kraftigt underlättar att genomföra framgångsrik försäljning.
  Du får kunskap hur du ytterligare kan utveckla dig själv som säljare samt hur du kan inspirera dig själv och andra till ett bättre säljresultat. Genom utbildningen får du kunskap om försäljningsprocessens olika steg, din och motpartens roll i säljsituationen och hur du genom rätt argumentationsteknik erhåller en större säkerhet i krävande säljsituationer.

  Innehåll

  DAG 1:
  – skapa fler affärer
  – identifiera din idealkund
  – hur du hittar potentiella kunder online och offline?
  – social försäljning – Öka sannolikheten till affär via sociala nätverk
  – hur du skapar en första kontakt
  – kundbesökets tre första minuter
  – hur du gör säljande presentationer?

  DAG 2:
  – stäng fler affärer till bättre pris
  – hur stänger du fler affärer på kortare tid
  – köpsignaler och avslutningsteknik
  – hur du får de pris du vill?
  – argumentations- och motargumentationsteknik
  – försäljningspsykologi
  – säljstyrning för det lilla och stora bolaget.

  Övrig information

  Patrik Nordkvist är grundare av Försäljningschefen, där han hjälper företag och individer att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag inom flera olika branscher så som outsourcing, utbildning, IT och butiksinredning. Lär mer om Patrik, https://www.linkedin.com/in/patriknordkvist

 • Registreringen är stängd

  Hälsoteknologi - Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi

  Universitetskurs
  14.09.2018
  26.09.2018
  15 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Hälsoteknologi – Ht18 Etik, individ och hälsoteknologi

  Föreläsare

  HVD Nyholm Linda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 14.9.2018 kl.18:00-21:15
  lördag 15.9.2018 kl.09:00-16:30
  lördag 10.11.2018 kl.09:00-16:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs ska studerande kunna:
  – beskriva vad digitalisering inom vård och omsorg innebär ur ett etiskt perspektiv
  – redogöra för minst tre centrala begrepp i relation till etiska frågeställningar inom hälsoteknologin
  – diskutera etiska frågor om teknologi i vård och omsorg utgående från de etiska riktlinjer som finns presenterade i kurslitteraturen
  – förklara hur hälsoteknologiska lösningar kan underlätta för sårbara grupper
  – känna till etiska utmaningar vid utvecklandet av olika evidensbaserade hälsoteknologiska och användarvänliga lösningar.

  Innehåll

  Kursen ger grundläggande kunskaper i hälsoteknologi samt kunskap om de etiska utmaningar som kan förekomma vid olika aspekter av eHälsa, patientcentrerade eHälsotjänster och digitala vårdsystem som berör individer inom social- och hälsovård. Kursen innefattar centrala begrepp i relation till etiska frågeställningar inom hälsoteknologi som exempelvis ansvar, värdighet, integritet och självbestämmanderätt. Hälsoteknologi som ett verktyg för sårbara grupper. Etiska riktlinjer gällande hälsoteknologi i vård och omsorg samt etisk utvärdering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten, seminarier, självstudier. Studiebesök.
  Möjlighet att delta på distans via Adobe Connect bereds vid behov.

  Examination

  Godkänt grupparbete, skriftligt övningsarbete.

  Litteratur

  Birkler, J. & Dahl, M.R. (2014). Den digitala patienten. Stockholm, Liber. (Kap 1,
  4, 5)
  Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken: etik för vårdande yrken. Lund,
  Studentlitteratur. (valda delar)
  Suomen sairaanhoitajaliitto ry. (2016). Teknologia sosiaali- ja
  terveydenhuollossa. Hoitotyön vuosikirja. Porvoo, Fioca Oy. (behandlas under kursen)
  Social- och hälsovårdsministeriet. (2010). Teknologia ja etiikka sosiaali ja

  terveysalan hoidossa ja hoivassa. Rapport 30.(behandlas under kursen)
  Sävenstedt, S., Zingmark, K. & Sävenstedt, G. (2007). E-hälsa i vård och
  omsorg av äldre: teknik, etik och praktik. Lund, Studentlitteratur. (Kapitel 11).
  Social och hälsovårdsministeriet. (2011). Den etiska grunden för social och
  hälsovården.
  http://etene.fi/documents/1429646/1571620/Publikation+33+Den+etiska+grunden+f%C3%B6r+social+och+h%C3%A4lsov%C3%A5rden%2C+2011.pdf/3cd3621e-5301-43d7-9eeb5f6aecf84f5e
  Sandås , S., & Koskinen , C. (2015). Vårdpersonalens erfarenheter av
  datateknologins inverkan på vårdarbete och vårdrelation. Hoitotiede 27(1),43-52.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Ht18 Marknadskommunikation

  Universitetskurs
  28.09.2018
  24.09.2018
  11 / 30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring – Ht18 Marknadskommunikation

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet 28.9-21.12.
  Närstudier fre 28.9 kl. 18.00-20.30 och lördag 29.9 kl. 9.30-13

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Introduktion till marknadsföring, 5 sp samt Marknadsföring i praktiken, 5 sp, Konsumentbeteende, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas att studeranden:
  – kan identifiera, utvärdera och analysera val av kommunikationsstrategi, både teoretiskt och praktiskt
  – kan planera, genomföra och utvärdera reklamplanering och utformning av reklamkampanjer
  – har förmåga att tillämpa grundläggande begrepp beträffande kommunikationsteori och varumärkesteori

  Innehåll

  Kursen introducerar deltagarna till marknadskommunikationens grunder, med särskilt fokus på budskap och kanal. Kursen strävar efter att ge en djupare kunskap kring hur företag effektivt kan kommunicera (internt och externt) i syfte att bygga starka varumärken både nationellt och internationellt. Reklam- och varumärkesteori är viktiga delområden inom kursen, liksom digitala miljöer och sociala medier. Studerandena har efter kursen insikter i hur man i företag och andra organisationer kan hantera marknadskommunikation och varumärken på ett framgångsrikt sätt.

  Kursen behandlar kommunikationsteori och -strategier, reklamteori, varumärkesteorier, digital marknadsföring, social media osv. Under kursen jobbar deltagarna projektbaserat i team med uppdrag från näringslivet.

  Examination

  – individuella litteraturgenomgångar
  – övningar i form av observationer, analys av olika slags marknadsföringsmaterial
  – skriftlig reflektion om sig själv som konsument och mottagare av marknadsföring
  – slutrapport i form av en sammanställning av utvalda teman
  – självutvärdering.

  Litteratur

  Optimal marknadskommunikation, Micael Dahlen, Fredrik Lange, Sara Rosengren, 2017, Liber
  Marknadskommunikation, Rita Mårtensson, 2008, Studentlitteratur

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht18 Introduktion till krispsykologi

  Universitetskurs
  23.11.2018
  31.10.2018
  37 / 50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Ht18 Introduktion till krispsykologi

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 23.11.2018 kl. 17:00-21:00
  lördag 24.11.2018 kl. 09:00-16:30
  söndag 25.11.2018 kl. 09:00-15:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna redogöra allmänt för grundläggande teori inom krispsykologi
  – kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser ut
  – kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.

  Innehåll

  Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller igenom.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner.

  Examination

  Hemtentamen.

  Litteratur

  Litteratur:
  Raundalen, M. & Schulz, J.-H. (2007). Krispedagogik – hjälp till barn och unga i kris. Lund: Studentlitteratur.
  Dyregrov, A. (2007). Sorg hos barn – En handledning för vuxna. Lund: Studentlitteratur.
  Fahrman, M. (1993). Barn i kris. Lund: Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen inleder ett nytt grundstudieblock (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht18 Storolyckor/katastrofberedskap

  Universitetskurs
  05.10.2018
  01.10.2018
  33 / 35
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi – Ht18 Storolyckor/katastrofberedskap

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  fredag 5.10.2018 kl. 17:00-21:00
  lördag 6.10.2018 kl. 9:00-16:30
  söndag 7.10.2018 kl.9:00-15:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.10.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:
  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk synvinkel som praktiskt i Finland.

  Innehåll

  I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar, aktiv närvaro i minst 75%. Eventuellt även gästföreläsningar.

  Examination

  Aktivitet under närstudierna, reflekterande dagbok, hemtentamen.

  Litteratur

  Dyregrov, A. (2002). Katastrofpsykologi. Studentlitteratur
  Leppävuori, A., Paimio, S., Avikainen, T., Nordman, T., Puustinen, K., & Riska, M. (2009).Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Tammi (behandlas under kursen)
  Övrigt material enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen hör till grundstudieblocket (25 sp) i ämnet krispsykologi. Delkurserna är
  – Introduktion till krispsykologi, 5 sp
  – Chock, 5 sp
  – Intervention, 5 sp
  – Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp
  – Massmedias roll vid kriser, 5 sp
  – PTSD/långtidsverkningar, 5 sp.

  För grundstudierna på 25 sp kan väljas valbart vilka fem kurser som helst av dessa sex. I mån av intresse och möjlighet kommer alla delkurser att erbjudas.

 • Registreringen är stängd

  Law - Ht18 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example

  Yrkeshögskolekurs
  15.10.2018
  24.09.2018
  0 / 13
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Law – Ht18 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management: Lessons from the Åland Example

  Föreläsare

  Associate Professor of International Law Spiliopoulou Åkermark Sia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  Duration: 15.10.2018 – 07.01.2019

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Prerequisites: The course approaches territorial autonomy from an interdisciplinary perspective, focusing on law and political science. A bachelor’s degree in the humanities (political science, peace and conflict studies, international law, public administration or other relevant disciplines) or equivalent experience and a proficient command of English are recommended prerequisites for successful participation. Each module includes obligatory tasks that need to be fulfilled in order to proceed to the next module.

  Mål

  Learning objectives: The course is an introduction to territorial autonomy, in theory and practice, and the so-called “Åland Example”. The aim of the course is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, power-sharing and minority rights. After completion of the course the student should:
  • have a solid knowledge about territorial autonomy and the Åland Islands case based on a broad academic framework of different perspectives
  • be able to relate the concept of autonomy to related concepts such as power-sharing, self-determination and minority rights
  • be well acquainted with the characteristics of the Åland Island’s special status regarding demilitarisation, neutralisation and cultural and linguistic safe-guards
  • have knowledge about the processes of development of the Åland autonomy within the Finnish national political system
  • be able to critically analyse and employ mechanisms of territorial autonomy to different international situations, and
  • be able to formulate, analyse and discuss central theoretical concepts of territorial conflict management.

  Innehåll

  Contents: The course encompasses 5 modules, as well as introductory reading materials and a final essay of 4000 words.
  • Political power-sharing and institutional solutions for autonomy
  • Linguistic safeguards, the ‘right of domicile’ and diversity issues
  • Security perspectives: Demilitarisation, neutralisation, collective security
  • The Challenge of multi-level governance and regional Integration
  • Tools for Conflict Resolution and case studies

  Arbetssätt

  Approach: The Åland Example is used as the main case study. We will discuss the demilitarisation and neutralisation, the autonomy regime as well the cultural and linguistic safeguards pertaining to Åland. A focus will be on the development of the regime over time, including more recent shifts in the regime. The course will also discuss the relevance of territorial autonomy as a possible tool for conflict resolution. Students shall be encouraged to critically reflect upon the relevance of autonomy as a potential solution to ethno-political conflicts.
  Successful participants will be awarded 5 credit points based on the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). The workload thus corresponds to approximately 132 hours of work. Student work includes compulsory reading, audio and video material, regular participation in forum discussions and short essays to be completed within every module. A final essay (4000 words) is due at the end of the course.
  Format: The course will be taught online on a digital e-learning platform through rich selections of resources including course literature, audio and video material and a discussion forum. All participants will get log-in details and further instructions upon registration. The course presupposes an interactive use of the digital course platform by the students. The language of instruction is English. The course is offered in cooperation with the Åland Islands Peace Institute.

  Examination

  Examination:
  A final grade on grading scale A-E (where A is the highest possible grade) will be awarded for the final essay upon completion of the course and its compulsory tasks. Regular and substantive participation within deadlines across all modules is a prerequisite for being able to submit the final essay. A certificate is issued by the Open University/Åland University of Applied Sciences for those that have successfully completed the course.

  Litteratur

  Readings:
  All compulsory course material will be provided on the e-platform.
  Prior to the start of Module I, participants will be required to read two introductory texts (ca 40 pages).

  Övrig information

  Contact person:
  Please contact main course teacher Sia Spiliopoulou Åkermark (sia[at]peace.ax) if you have questions about the course.
  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax.

  Register by sending an e-mail to the course organizer, open@ha.ax, with the course name, your name, birth date and address, incl. mail-address.

 • Registreringen är stängd

  Ledarskap - Ht18 Practical Workshop Facilitation Skills

  Fortbildningskurs
  27.11.2018
  02.11.2018
  17 / 20
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap – Ht18 Practical Workshop Facilitation Skills

  Föreläsare

  Agil Coach Janlén Jimmy /

  Kursram

  Att facilitera bra workshops och möten som resulterar i tydliga inkluderande beslut och engagemang är en konstform i sig. Under denna kurs kommer du att lära dig verktyg, färdigheter, olika workshop-format, tekniker och tips vilka gör dig till en skickligare och starkare facilitator. Moderna organisationer förlitar sig på effektiv kommunikation, kunskapsspridning och distribuerat beslutsfattande – allt detta händer typiskt i möten mellan människor. Efter denna kurs kommer du klara av att facilitera effektivare möten som engagerar alla deltagare och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.

  Kurstider

  27.11.2018 kl 9-16

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.11.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  370

  Kommentar

  inkl. kaffe.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som ofta finner dig leda och facilitera möten och vill lära dig hur du kan göra dessa möten roligare, mer engagerande, effektivare och som resulterar i starkare och tydligare beslut. Du har kanske en roll som chef, Scrum Master, projektledare, produktägare eller utbildare.

  Mål

  Målet med utbildningen är att ge dig verktyg, tips, tekniker och färdigheter för att bli en starkare och bättre facilitator. Det du lär dig kommer gå att applicera på avdelningsmöten, i planeringsmöten, på retrospektiv, när du håller utbildning och i diskussionstunga möten.

  Innehåll

  Under kursen går vi bland annat genom:
  – hur du faciliterar engagerande möten
  – hur Groan Zone-modellen används för att forma en workshop för att nå inkluderande beslutsfattande
  – förberedelser innan workshoppen
  – hur du sätter scenen och kickar igång mötet med Check-ins för att på så sätt öka närvaron och sätta fokus på målet med workshoppen
  – en bred repertoar av olika workshop-format, samt förståelse för att välja lämpligt format givet förutsättningarna och syftet för mötet
  – massor av faciliterings-tekniker och tips som gör dig till en grym och uppskattad facilitator
  – hur du som facilitator kan arbeta med energin och engagemanget i mötet
  – olika metoder och tekniker för beslutsfattande.

  Arbetssätt

  Föreläsning, övningar, diskussioner.

  Litteratur

  Bok- och lästips ges under kursen.

  Övrig information

  Jimmy Janlén är agil coach och utbildare på konsultbolaget Crisp i Stockholm. Som agil coach stöttar han företag, ledning, chefer och team att hitta vägar till effektivare samarbete med mindre byråkrati med hjälp av agile och lean. Utöver detta håller Jimmy ofta kurser och föreläsningar inom ämnen som agilt ledarskap, facilitering, visualisering, effektiva team, agile på stor skala och mycket mera. Jimmy och Crisp är även kända för sina böcker och utbildningsfilmer på YouTube.

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Ht18 Förändringsledning

  Universitetskurs
  17.09.2018
  13.09.2018
  16 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning – Ht18 Förändringsledning

  Föreläsare

  TD Inkinen Heli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under 17.9-12.12.2018.
  Närstudieträff 21-22.9, fre 18:00-20:30, lö 09:00-13:00,
  föreläsningar och grupparbete.
  En reflektionsuppgift skickas in före närträffen. Närvaro obligatoriskt.

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i organisation och ledning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Kursens lärandemål:
  -beskriva vad som händer i en organisation i förändring
  -analysera prosessen av organisationsförändring
  -diskutera olika perspektiver av förändringsledning
  -använda i praktiken flera metoder av förändringsledning
  -leda och sammanfatta caseanalyser av förändringsprocesser.

  Innehåll

  Det enda beständiga är förändring. Vår omvärld förändras och förändringen i omvärlden påverkar också organisationerna. I denna kurs lär du dig hur man kan analysera, driva och leda organisationsförändringar med fokus på kontext, innehåll, strukturer o processer.

  Under kursen bekantar du dig med fem olika perspektiv på förändringsledning men du får också lära dig mera praktiska redskap som drivkrafter, innehåll, kontext, strukturer, strategier och processer.

  Examination

  En reflektionsuppgift skickas in före närträffen. Närvaro obligatoriskt på träffen. (20 % av vitsordet), 4 individuella uppgifter baserad på kursmaterialen (40 % av vitsordet), en individuell uppgift (40 % av vitsordet).

  Litteratur

  Jean Helms Mills, Kelly Dye & Albert J.Mills (2009): Understanding Organizational Change.
  Samt artiklar enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht18 Pedagogikens sociologi

  Universitetskurs
  11.10.2018
  26.09.2018
  11 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik – Ht18 Pedagogikens sociologi

  Föreläsare

  FD Saarukka Siv /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  torsdag 11.10.2018 kl.17:00-21:00
  fredag 12.10.2018 kl.16:30-20:30
  torsdag 8.11.2018 kl.17:00-21:00
  fredag 9.11.2018 kl.16:30-20:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället.

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
  – ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
  – ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
  – ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande
  – ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturuppgifter relaterade nedan angiven litteratur och gruppdiskussioner.

  Examination

  Reflekterande portfolio samt essä.

  Litteratur

  Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.
  Berger, P. (2011 el. senare). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. Stockholm: Rabén & Sjögren.
  Månsson, P. (2010). Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i pedagogik.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht18 Rättspsykologi

  Universitetskurs
  28.09.2018
  18.09.2018
  13 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi – Ht18 Rättspsykologi

  Föreläsare

  PsM, rättspsykolog Pakkanen Tom /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 28.9.2018 kl.17:00 – 21:00
  lördag 29.9.2018 kl. 09:00 – 16:30
  söndag 30.9.2018 kl. 09:00 – 15:30

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.09.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens mål är att förmedla grundläggande teoretiska, empiriska och metodologiska kunskaper i rättspsykologi.

  Innehåll

  Rättspsykologi är, med en bred definition, tillämpningen av psykologiska kunskaper och metoder i det rättsliga sammanhanget. Under kursen presenteras centrala rättspsykologiska delområden såsom:
  – Vittnespsykologi, t ex hur kan minnesfel leda till oriktiga beslut inom rättssystemet?
  – Undersökande intervjuns psykologi, t ex hur maximerar vi den information vi får, medan vi minimerar risken för minnesfövrängningar? Intervjustrategier med misstänkta.
  – Brottsutredningspsykologi, exempelvis typiska tänkefel inom förundersökningen samt profilering.
  – Farlighetsbedömningar och bedömning av hot.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, inlämningsuppgift som examination (litteraturförslag och närmare instruktioner vid kursstarten).

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar. Artiklaroch övrigt material på svenska och engelska.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Ht18 Stöd för lärande och skolgång- att möta elever med särskilda behov

  Fortbildningskurs
  14.11.2018
  08.11.2018
  60 / 90
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Ht18 Stöd för lärande och skolgång- att möta elever med särskilda behov

  Föreläsare

  Vataja Pia /

  Kursram

  Kursen finansieras av utbildningsavdelningen vid Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagarna.
  Kaffe ingår.

  Kurstider

  onsdag 14.11.18 kl. 08:00 – 11:30 klasslärare, skolledare
  onsdag 14.11.18 kl. 12.30 – 16.00 ämneslärare, skolledare och elevvårdspersonal
  Ange vid anmälan vilket tillfälle du vill delta i.

  Första anmälan

  10.10.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.11.2018

  Bindande anmälan

  Ja

  Inledning

  Hur fungerar stöd för lärande och skolgång i din undervisningsgrupp? Denna halvdagskurs tar upp den åländska läroplanen om stöd för lärande och skolgång och anknyter stödet till skolans vardag. Under kursen får lärarna praktiska verktyg till hur man kan stöda elever med särskilda behov i klassen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för ålandska grundskole- och ämneslärare samt skolledare och elevvårdspersonal.

  Mål

  Kursens målsättning, syfte och innehåll är att:
  – känna till bakgrund, mål och styrdokument kring stöd för lärande och skolgång
  – veta vad allmänpedagogiskt, specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd innebär i praktiken för eleven och läraren
  – få beredskap till att identifiera, stöda, bedöma och planera stödåtgärder för elever med särskilda behov
  – få förslag på stödåtgärder till skolvardagen.

  Lärandemålen för kursen är att:
  – känna till den åländska läroplanen om stöd för lärande
  – få verktyg för att kunna använda stödet i praktiken i skolans vardag.

  Övrig information

  Pia Vataja är pedagogie magister och speciallärare vid Svenska samskolan i Tammerfors. Hon är också doktorand vid Jyväskylä universitet. Pia har varit med om utvecklandet av trestegsstödet från teorin till praktiken. Hon har fungerat från början av reformen som koordinator för trestegsstödet. Pia är en flitigt anlitad föreläsare i Finland både som lärarfortbildare och som timlärare vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Hennes föreläsningsteman handlar om att möta elever med olika behov och hur dessa behov kan bemötas. Förutom trestegsstödet är bl.a. differentiering, teamlärarskap, elevbedömning, samt hinder för lärandet och pedagogiska konsekvenser hennes föreläsningsteman.

 • Registreringen är stängd

  Specialpedagogik - Ht18 Utvecklingsstörning och autism

  Universitetskurs
  14.09.2018
  25.08.2018
  17 / 25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik – Ht18 Utvecklingsstörning och autism

  Föreläsare

  PeM Åman Ulla Stina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  lördag 15.9.2018 kl. 09:00-13:00
  söndag 16.9.2018 kl.09:00-13:00
  lördag 22.9.2018 kl.09:00-13:00
  söndag 23.9.2018 kl.09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Kursens syfte är att ge kunskaper om utvecklingsstörning och autism med fokus på habilitering och undervisning av barn och unga med utvecklingsstörning och autism.

  Innehåll

  – begrepp, orsaker och förekomst samt kartläggning av funktionsnivå och stödbehov
  – tidig habilitering och nätverksarbete
  – stödåtgärder i dagvård, skola och arbetsliv
  – undervisningsarrangemang, undervisningsmetoder och pedagogiska arbetssätt.

  Arbetssätt

  Föreläsning, diskussion, par- och/eller grupparbete, hemuppgifter.

  Examination

  Hemtentamen.

  Litteratur

  Seppälä, Heikki (2017). Erilaiset eväät Kirja kehitysvammaisuudesta. Helsinki Opike (behandlas under kursen)
  Söderman, Lena och Antonson, Sivert (red) (2012). Nya Omsorgsboken. Malmö Liber
  Kaski, Markus (red), Manninen. Anja, Pihko, Helena (2012). Utvecklingsstörning. Helsingfors Utbildningsstyrelsen
  Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter: vad gör vi och varför? (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur
  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm Natur och Kultur Akademisk.
  Samt material som föreläsaren delar ut.

 • Registreringen är stängd

  Språk - Ht18 Spanska grundkurs

  Yrkeshögskolekurs
  04.09.2018
  23.08.2018
  1 / 25
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Språk – Ht18 Spanska grundkurs

  Föreläsare

  FM Hemming Erik /

  Studiepoäng

  3

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  tisdag 4.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 11.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 18.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 25.9.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 2.10.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 9.10.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 30.10.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 6.11.2018 kl.18:00-20:45
  tisdag 13.11.2018 kl.18:00-20:45

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs.

  Mål

  Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

  Innehåll

  Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

  Arbetssätt

  Gruppundervisning samt övrigt arbete.

  Examination

  Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Ht18 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Universitetskurs
  11.09.2018
  23.08.2018
  18 / 23
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi – Ht18 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Föreläsare

  Psykoterapeut Berg Petra /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  tisdag 11.9.2018 kl. 18:00-21:15
  onsdag 12.9.2018 kl. 18:00-21:15
  tisdag 25.9.2018 kl. 18:00-21:15
  onsdag 26.9.2018 kl. 18:00-21:15
  tisdag 9.10.2018 kl. 18:00-21:15

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2018

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  OBS! Kursen har väntelista. Vänligen meddela kansliet omgående om du inte ämnar gå kursen så någon annan kan få din plats.

  Mål

  Kursens målsättning är att ge en introduktion till kognitiv beteendeterapi; dess ursprung, uppläggning och olika arbetsmetoder. Under kursen får de studerande en god insikt i vilka olika teman som hör till KBT-paraplyet.
  Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den kognitiva beteendeterapins centrala begrepp och vissa arbetsmetoder. Den studerande har en förståelse för terapiprocessens uppbyggnad och målsättning samt vet vad KBT som terapiform står för.
  Den studerande kan i studiepraktik eller yrkesutövning använda sig av ett kognitivt förhållningssätt genom att föra ett samtal i reflektiv riktning och utöva några arbetsmetoder som kan vara till hjälp i utvecklings- och förändringsprocesser hos människor.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar i klass, hemuppgifter.

  Examination

  Närvaro minst 75 %, utförda hemuppgifter samt hemuppsats.

  Litteratur

  James Linton, Steven & Flink, Ida (2011): 12 verktyg i KBT. Natur & Kultur
  Wadström, O. (2007): Sluta älta och grubbla
  Greenberger, D. & Padesky, C. A. (1995): Mind over mood.

 • Registreringen är stängd

  Vård - Ht18 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Fortbildningskurs
  03.12.2018
  05.11.2018
  1 / 8
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård – Ht18 Akut traumasjukvård enligt ABCDE konceptet

  Föreläsare

  Fil.mag i vårdvetenskap, specialist sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Måndagen den 3.12.2018 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  07.06.2018 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.11.2018

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  175

  Kommentar

  inkl kaffe och kursmaterial

  Målgrupp

  Det krävs att man är legitimerad sjukskötare/hälsovårdare för att delta i kursen.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska deltagaren:
  – ha kunskap om konceptet ABCDE samt lättare kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten
  – kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård
  – kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av
  patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.
  Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med
  ABCDE, samt övriga sjuksköterske vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av patienten. Därtill HLR övningar och defibrillator.

  Innehåll

  – teorigenomgång av konceptet ABCDE
  – praktiska övningar i samband med ABCDE
  – kort uppdatering av Hjärt- och Lung Räddning och defibrillatorn.

  I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.

  Examination

  Godkänd/underkänd. 100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Spec.ssk/fil mag. Anna Lundberg har arbetat 10 år som sjukskötare inom
  akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar vid Högskolan på Åland/sjöfart som timlärare och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i Hälso och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Hon är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå Universitet sen april 2018.

Vanliga frågor & svar

 • Varför får jag inte längre kurskatalogen hemskickad?

  Vi vill spara på naturen och har därför gått in för i huvudsak digitala lösningar. Du kan alltid bekanta dej med vårt aktuella kursutbud på kurswebbplats. Vi har också kvar en digital kurskatalog (hösten 2018) och två gånger per år delas en folder ut till alla hushåll på Åland med kort information om vårt kommande kursutbud.

 • Hur anmäler jag mej till era kurser?

  Du anmäler dej till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats  – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

   

 • Kan ni skräddarsy en kurs till min arbetsplats?

  Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand eller läsa mera under fliken Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

 • Kan jag läsa en kurs på något av högskolans utbildningsprogram?

  Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive  utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

 • Hur får jag mitt kursintyg?

  All information om kursintyg finna att läsa under fliken Information för kursdeltagare > kursintyg

Höstens kurser vid Öppna högskolan

Nu kan du gå in och bläddra i vår digitala katalog och läsa mer om kurserna som går i höst.

Du kan anmäla dig till höstens kurser från och med torsdagen den 7 juni.

Läs kurskatalogen för hösten 2018

Kalender