Hoppa till innehåll
Kursdeltagare i grupp

Nu finns alla höstens kurser här! Vi börjar ta emot anmälningar den 6 juni klockan 09.00 via webbplatsen.

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Ht24 Anmälningstestkurs fortbildning

  Fortbildningskurs
  01.08.2024
  31.12.2024
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht24 Anmälningstestkurs fortbildning

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  20.05.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2024

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Ht24 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  01.08.2024
  31.12.2024
  10
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Ht24 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  15.05.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.12.2024

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Ht24 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  26.08.2024
  07.08.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht24 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  måndag 26.8.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 9.9.2024 kl. 17.00-20:00 (via distans)

  måndag 23.9.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 30.9.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 21.10.2024 kl. 17:00-20:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.08.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om uppkomst, igenkännande och fenomen runt arbetsplatsmobbning. Metoder för förebyggande och bearbetande av mobbning på arbetsplats, samt rehabiliteringsprocesser efter mobbning behandlas.

  Innehåll

  Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället. Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

  Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House. 978-91-7005-388-7.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Ht24 Utmattningssyndrom

  Universitetskurs
  28.10.2024
  02.10.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht24 Utmattningssyndrom

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  måndag 28.10.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 11.11.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 25.11.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 9.12.2024 kl. 17:00-20:00

  måndag 16.12.2024 kl. 17:00-20:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter: Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

  Innehåll

  Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

  Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

  Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Konflikthantering

  Universitetskurs
  22.04.2024
  02.04.2024
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt24 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 22.4.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 29.4.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 13.5.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 20.5.2024 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 27.5.2024 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.04.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter:

  Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen

  eftersträvar.

  Innehåll

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 80%.

  Litteratur

  Jordan, T. (2020). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

  Isokorpi, T. (2006). Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

  Lennéer Axelson & Thylefors (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Filosofi - Ht24 Existentialism

  Universitetskurs
  02.10.2024
  11.09.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Filosofi - Ht24 Existentialism

  Föreläsare

  FD Gustafsson Ylva /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Nätträffar via Zoom:

  onsdag 2.10 kl. 18:00-19:30

  onsdag 9.10 kl. 18:00-19:30

  onsdag 16.10 kl. 18:00-19:30

  onsdag 23.10 kl. 18:00-19:30

  onsdag 30.10 kl. 18:00-19:30

  onsdag 6.11 kl. 18:00-19:30

  onsdag 13.11 kl. 18:00-19:30

  onsdag 20.11 kl. 18:00-19:30

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.09.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Den studerande får en grundläggande kunskap om existentialismen samt centrala filosofer och författare inom området. Den studerande kan efter kursen redogöra för existentialismen.

  Innehåll

  Vad betyder det att vara människa? Har livet en mening eller är livet meningslöst och absurt? Hur ska jag leva? Vad betyder det att försöka vara sann mot sig själv och andra? Vilket är mitt ansvar för mitt eget och andras liv? Detta är frågor som de så kallade existentialisterna reflekterar kring. Existentialisterna är en brokig skara filosofer och författare. Under denna kurs ser vi närmare på de klassiska existentialisterna både inom filosofi och litteratur så som Sören Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Emmanuel Levinas, Samuel Beckett mfl.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner och läsning av texter samt tre hemuppgifter.

  Zoom används vid träffarna, material och uppgifter läggs i lärplattformen Moodle.

  Examination

  Kursen avläggs genom tre deluppgifter under kursens gång. Man kan vara borta två gånger. Om man är borta mera sjunker vitsordet.

 • Registreringen är inte öppen

  Gastronomy Management - Ht24 R223303 Mat och hälsa

  Yrkeshögskolekurs
  01.09.2024
  08.08.2024
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Ht24 R223303 Mat och hälsa

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande. Kurstiderna meddelas senare.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  50

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:

  – känna till de olika näringsämnena

  – förstå sambandet mellan kost och hälsa

  – komponera en måltid enligt näringsriktiga principer

  – använda de hjälpmedel som finns vid kostplanering.

  Innehåll

  – Vad är hälsa?

  – Grunderna i näringslära

  – Näringsrekommendationer(Nordiska)

  – Hjälpmedel vid kostplanering (Kostkoll, Nutrica, tallriksmodell, kostpyramid, SNÖ m fl)

  – Måltidsplanering och kostbedömning

  – Näringsberäkningar

  – Aktuell forskning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, arbete med dataprogram (Nutrica, kostkoll), grupparbeten, seminarier.

  Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och seminarier. Vid föreläsningar rekommenderas närvaro.

  Examination

  Tentamen, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Kylliäinen, S., Leander, M., & Rosenstedt, A. (2004). Kosten och hälsan. Utbildningsstyrelsen.

  Livsmedelsverket (https://www.ruokavirasto.fi/sv).

  Livsmedelsverket (https://www.livsmedelsverket.se).

  Nordiska ministerrådet. (2014). Nordiska näringsrekommendationer. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/sv/naringsrekommendationer_2014_web.pdf

  Artikelsamling.

  Övrig litteratur meddelas vid kursstart.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Under kursen ges ut diverse material.

 • Registreringen är inte öppen

  Gastronomy Management - Ht24 R223501 Måltidsturism

  Yrkeshögskolekurs
  01.09.2024
  08.08.2024
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Ht24 R223501 Måltidsturism

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande. Kurstiderna meddelas senare.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  50

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Den studerande skal efter genomgången kurs kunna:

  – förstå värdet av att stärka en ort som måltidsdestination

  – inse vikten av hållbara konsumtionsmönster med fokus på lokala råvaror, lokal dryck och matprodukter

  – inse vikten av att berätta en historia om råvaran, maten och måltidsupplevelsen i marknadsföringen av en plats

  – förstå vikten att följa med trender inom mat och dryck

  – inse vikten av att veta vilken målgrupp man riktar sig till och idka gott värdskap.

  Innehåll

  – Vad är måltidsturism ?

  – Måltidsturism globalt och lokalt

  – Orsaker till resandet /vem är gästen?/ Vilken är målgruppen?

  – Smaken av en plats, terroir och merroir

  – Sensorik, innovation och upplevelser

  – Storytelling och värdskap

  – Ursprungsbeteckningar och skyddade produktnamn.

  Arbetssätt

  Obligatorisk närvaro vid grupparbeten och presentationer.

  Föreläsningar, grupparbeten, egna projekt, studiebesök.

  Litteratur

  Gustafsson, U. (2020). Terroir- och merroiratlas för Åland: vad är smaken av din plats på jorden? Ålands Landsbygdscentrum.

  Hanefors, M. & Mossberg, L. (2007). Turisten i upplevelseindustrin. Studentlitteratur.

  Syssner, J. (Red.) (2011). Perspektiv på turism och resande: begrepp för en kritisk turismanalys. Studentlitteratur.

  Trubek, A. B. (2008). The taste of place : a cultural journey into terroir. University of California Press.

  https://www.hungryforfinland.fi/

  https://visitsweden.com/

  https://visitaland.com/

  Guidelines for the Development of Gastronomy Tourism(2019)World Tourism Organization(UNWTO) and Basque Culinary Center(BCC)

 • Registreringen är inte öppen

  Gastronomy Management - Ht24 R322202 Dryckeshantering

  Yrkeshögskolekurs
  01.09.2024
  08.08.2024
  10
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Gastronomy Management - Ht24 R322202 Dryckeshantering

  Föreläsare

  Lektor Limnell Karin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Högskolan på Åland / Hospitality Management erbjuder forbildning för dig i restaurangbranschen. Ett kunskapspaket i " Gastronomy Management, 30 sp" där du kan stärka dina branschkunskaper och fördjupa dig i ämnen som måltidsturism, mattrender, mat och dryck i teori och praktik.

  Kurstider

  Kursen hålls dagtid tillsammans med högskolans programstuderande. Kurstiderna meddelas senare.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  50

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Den studerande ska:

  – förstå hur man bygger upp ett dryckesförråd med fokus på lönsamhet och efterfrågan

  – inse vikten av att bygga goda relationer med leverantörer

  – förstå värdet av merförsäljning av dryck

  – kunna jämföra pris och kvalitet

  – kunna göra väl genomtänkt prissättning av dryckesutbudet på restaurang

  – förstå hur man skapar en ändamålsenlig dryckeslista.

  Innehåll

  – lagerhållning

  – lönsamhet

  – prissättning

  – pris och kvalitet

  – dryckeslistor

  – vinlistteknik

  – utmaningar inom dryckesindustrin(miljö, hållbarhet).

  Arbetssätt

  Föreläsningar, eget arbete, studiebesök, praktiska övningar.

  Närvaro rekommenderas.

 • Registreringen är inte öppen

  Ht24 Öh-leden Elektroteknik (6 platser)

  ÖH-leden
  01.09.2024
  08.08.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht24 Öh-leden Elektroteknik (6 platser)

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kurstider

  Kurserna inleds senast i början av september och läses tillsammans med ordinarie studerande vid utbildningsprogrammet. Lektionerna hålls mestadels dagtid och hela kurspaketet på 30 studiepoäng avläggs under ett läsår. Man kan anhålla om ett tilläggsår av vägande skäl.

  Platserna är begränsade.

  Närmare information skickas till de som anmält sig.

  Frivillig kurs i Basmatematik ordnas från mitten av augusti. Då repeteras gymnasiets korta matematik.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  300

  Inledning

  Saknar du högskolebehörighet?

  Läs 30 studiepoäng (med minimivitsord 3/kurs) under läsåret 24-25 och bli behörig att söka till högskolans utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  Du anmäler dig till hela kurspaketet på en gång.

  Avgift för hela kurspaketet om 30 sp är 300€. Den studerande som under ett läsår avlagt 30 sp och som söker in till ett utbildningsprogram vid HÅ kan ansöka om ett stipendium som motsvarar kursavgiften.

  Förkunskaper

  Undervisningsspråket på Högskolan på Åland är svenska. Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt den europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

  Innehåll

  Öh-leden inom elektroteknik består av följande delkurser:

  Grundstudier (20 sp):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska, 2 sp

  M006105 Datateknik, 2 sp

  M004701-1- 3 Grunderna till ingenjörsmatematik, 6 sp

  M005501 Introduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Yrkesstudier (10 sp):

  E104802 Teoretisk elteknik, 6 sp

  E901103-1 Design, konstruktion och ritteknik, 4 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Ht24 Öh-leden Företagsekonomi (6 platser)

  ÖH-leden
  01.09.2024
  08.08.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht24 Öh-leden Företagsekonomi (6 platser)

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kursram

  Öh-leden på Företagsekonomiprogrammet gäller endast ordinarie programmet. Inte distanslinjen.

  Kurstider

  Kurserna inleds senast i början av september och läses tillsammans med ordinarie studerande vid utbildningsprogrammet. Lektionerna hålls mestadels dagtid och hela kurspaketet på 30 studiepoäng avläggs under ett läsår. Man kan anhålla om ett tilläggsår av vägande skäl.

  Platserna är begränsade.

  Närmare information skickas till de som anmält sig.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  300

  Inledning

  Saknar du högskolebehörighet?

  Läs 30 studiepoäng (med minimivitsord 3/kurs) under läsåret 24-25 och bli behörig att söka till högskolans utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  Du anmäler dig till hela kurspaketet på en gång.

  Avgift för hela kurspaketet om 30 sp är 300€. Den studerande som under ett läsår avlagt 30 sp och som söker in till ett utbildningsprogram vid HÅ kan ansöka om ett stipendium som motsvarar kursavgiften.

  Förkunskaper

  Undervisningsspråket på Högskolan på Åland är svenska. Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt den europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

  Innehåll

  Öh-leden i företagsekonomi består av följande delkurser:

  Hösten 2024

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  Våren 2025

  B111402 Projektledning, 5 sp

  B111502 Statistik, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Ht24 Öh-leden Hospitality Management (6 platser)

  ÖH-leden
  01.09.2024
  08.08.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht24 Öh-leden Hospitality Management (6 platser)

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kurstider

  Kurserna inleds senast i början av september och läses tillsammans med ordinarie studerande vid utbildningsprogrammet. Lektionerna hålls mestadels dagtid och hela kurspaketet på 30 studiepoäng avläggs under ett läsår. Man kan anhålla om ett tilläggsår av vägande skäl.

  Platserna är begränsade.

  Närmare information skickas till de som anmält sig.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  300

  Inledning

  Saknar du högskolebehörighet?

  Läs 30 studiepoäng (med minimivitsord 3/kurs) under läsåret 24-25 och bli behörig att söka till högskolans utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  Du anmäler dig till hela kurspaketet på en gång.

  Avgift för hela kurspaketet om 30 sp är 300€. Den studerande som under ett läsår avlagt 30 sp och som söker in till ett utbildningsprogram vid HÅ kan ansöka om ett stipendium som motsvarar kursavgiften.

  Förkunskaper

  Undervisningsspråket på Högskolan på Åland är svenska. Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt den europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

  Innehåll

  Öh-leden i Hospitality Management består av följande delkurser:

  Hösten 2024

  R111105 Gruppdynamik och teamutveckling på arbetsplatsen, 5 sp

  B110707 Företagsverksamhet och entreprenörskap, 5 sp

  B110904 Ekonomisk matematik, 5 sp

  R011202 Studieteknik och vetenskapligt skrivande, 2 sp

  Y031206 Engelska, 3 sp

  Våren 2025

  R041106 Hotel Operations I, 5 sp

  R171103 Grundkurs i företagsekonomi, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Ht24 Öh-leden Maskinteknik (6 platser)

  ÖH-leden
  01.09.2024
  08.08.2024
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Ht24 Öh-leden Maskinteknik (6 platser)

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  30

  Kurstider

  Kurserna inleds senast i början av september och läses tillsammans med ordinarie studerande vid utbildningsprogrammet. Lektionerna hålls mestadels dagtid och hela kurspaketet på 30 studiepoäng avläggs under ett läsår. Man kan anhålla om ett tilläggsår av vägande skäl.

  Platserna är begränsade.

  Närmare information skickas till de som anmält sig.

  Frivillig kurs i Basmatematik ordnas från mitten av augusti. Då repeteras gymnasiets korta matematik.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.08.2024

  Avgift €

  300

  Inledning

  Saknar du högskolebehörighet?

  Läs 30 studiepoäng (med minimivitsord 3/kurs) under läsåret 24-25 och bli behörig att söka till högskolans utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  Du anmäler dig till hela kurspaketet på en gång.

  Avgift för hela kurspaketet om 30 sp är 300€. Den studerande som under ett läsår avlagt 30 sp och som söker in till ett utbildningsprogram vid HÅ kan ansöka om ett stipendium som motsvarar kursavgiften.

  Förkunskaper

  Undervisningsspråket på Högskolan på Åland är svenska. Svenskakunskaper ska påvisas genom betyg i svenska på examensbetyget från gymnasiet eller genom språkintyg på mellannivå, B1-B2, i den allmänna språkexamen enligt den europeiska nivåskalan för språk, med färdighetsnivå minst 3 i alla (4) delprov.

  Innehåll

  Öh-leden inom maskinteknik består av följande delkurser:

  Grundstudier (20 sp):

  Y010704 Studieteknik, 1 sp

  M001105 Svenska, 2 sp

  M006105 Datateknik, 2 sp

  M004701-1- 3 Grunderna till ingenjörsmatematik, 6 sp

  M005501 Introduktion till fysik, 6 sp

  M007105 Teknisk kemi, 3 sp

  Yrkesstudier (10 sp):

  M110105 Fartygsteknikens grunder, 3 sp

  M111106 Övningar i maskinrumssimulator 1, 4 sp

  M102104 Teknisk ritning 1, 3 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Idrottspsykologi - Ht24 Idrottspsykologisk coaching

  Universitetskurs
  04.10.2024
  11.09.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht24 Idrottspsykologisk coaching

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 4.10.2024 kl. 17:00-21:30

  lördag 5.10.2024 kl. 9:00-17:30

  söndag 6.10.2024 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.09.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Deltagarna förväntas erhålla grundläggande kunskap om idrottspsykologisk coaching. Begreppen coaching, mental träning och positiv psykologi gås igenom och man diskuterar de principer de bygger på och som kan användas för att frigöra mänsklig potential. Samtliga begrepp bygger på lösningsfokuserade, resursbaserade och utvecklingsinriktade idéer. Syftet är att ge kunskap i hur dessa verktyg tillsammans kan användas för att höja välmåendet och öka funktioner relaterade till idrott.

  Innehåll

  Kursen är en introduktionskurs som förmedlar evidensbaserade kunskap om psykologi och kommunikation som integreras i coachingprocessen. Vi arbetar med självkännedom och använder oss av olika kraftfulla verktyg för att utveckla en coaching kompetens. Kursen lämpar sig för alla som vill bekanta sig närmare coaching oavsett om det är inom idrotten, arbetslivet eller privat.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner.

  Examination

  Tentamen eller uppsats.

  Litteratur

  Uneståhl, L-E. & Schill, G. 2012. Coaching med mental träning: Den ideala kombinationen. B4PRESS.

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Vt24 Idrottspsykologi i vardagslivet

  Universitetskurs
  12.03.2024
  25.03.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Vt24 Idrottspsykologi i vardagslivet

  Föreläsare

  EM Nordmyr Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet med träffar följande tider:

  tisdag 12.3.2024 kl. 16:30-19:45

  tisdag 19.3.2024 kl. 16:00-18:30

  torsdag 21.3.2024 kl. 16:00-18:30

  torsdag 4.4.2024 kl. 16:00-18:30

  tisdag 16.4.2024 kl. 16:00-18:30

  tisdag 14.5.2024 kl. 16:00-19:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Vardagsmänniskan kan lära sig av idrottares sätt att tänka. Att träna och att aldrig ge upp, är några av de egenskaper som vardagsmänniskan kan inspireras av. Kursen förmedlar idéer om hur individens vardag kan göras enklare genom ett nytt sätt att relatera till prestationer på ett mer realistiskt sätt.

  Innehåll

  Idrottspsykologi handlar om känslor, tankar och beteenden i samband med fysisk aktivitet.

  Kursen utgår från vardagssituationer. Den enskilda individen kan lära sig av elitidrottares sätt att tänka och utnyttja detta tänkesätt som inspiration för att bättre klara av vardagssituationer.

  Arbetssätt

  Moodle och zoom används som verktyg.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Plate, A., & Plate, J. (2013). Vardagsprestation: idrottspsykologi för vardagslivet. Malmö: Edvisor.

  Dweck, C. S. (2020). Mindset, du blir vad du tänker. Natur & Kultur.

  Övrig litteratur enligt utbildarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Idrottsvetenskap - Ht24 Fysisk aktivitet och träning som medicin

  Fortbildningskurs
  27.09.2024
  02.09.2024
  24
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottsvetenskap - Ht24 Fysisk aktivitet och träning som medicin

  Föreläsare

  Docent i fysiologi Lundberg Tommy /

  Studiepoäng

  2

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet 27.9.2024-20.12.2024 (12 veckor)

  Obligatoriska nätträffar via Google Meet:

  fredag den 4.10.2024 kl 15:00-17:00

  och

  fredag den 15.11.2024 kl 15:00-17:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.09.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  455

  Inledning

  Kursen omfattar 2 studiepoäng (sp) fördelat över 12 veckors kurstid.

  Detta innebär att deltagaren bör vara beredd att lägga 4–5 timmars studietid per vecka under kurstiden. Kursen kan läsas som fortbildningskurs både med och utan studiepoäng. För erhållande av studiepoäng, läs mer under "Examination".

  Målgrupp

  Kursen riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom hälsorelaterade professioner såsom läkare, sjukskötare, fysioterapeuter, naprapater, kiropraktorer, biomedicinare, idrottsvetare, idrottslärare, tränare,

  idrottskonsulenter, friskvårdskonsulenter, hälsopedagoger och nutritionister/dietister.

  Mål

  Bakgrund - Varför ska man gå kursen och vad är vinsten?

  Många utbildningsprogram för etablerade yrkesprofessioner (se målgrupper) ägnar förvånansvärt liten del av utbildningen till att studera fysisk aktivitet och dess koppling till hälsa och funktion. Undersökningar har visat att många känner sig obekväma att diskutera träning med sina patienter/klienter och de flesta känner inte ens till de nationella råden om fysisk aktivitet. Detta trots den välkända kopplingen mellan fysisk aktivitet, hälsa och funktion samt återkommande larm om bristande fysisk aktivitet i befolkningen.

  Genom den här kursen får deltagaren nya och uppdaterade kunskaper kring fysisk aktivitet, träning, hälsa och grundläggande träningsfysiologi utifrån den senaste forskningen. Deltagaren står därmed bättre rustad att ge välgrundade råd gällande fysisk träning till sina klienter/patienter för bättre hälsa och funktion, samt har större förmåga att kritiskt värdera

  information inom det expansiva forskningsfältet inom fysisk aktivitet och träning som medicin.

  Innehåll

  Kursen är indelad i fyra huvudteman (1 tema per 3 veckorsperiod i kursen):

  - fysisk aktivitet och koppling till hälsa/sjukdom

  - internationella och nationella råd om fysisk aktivitet och styrketräning

  - grundläggande träningsfysiologi och träningsprinciper

  - fysisk aktivitet och träning som medicin i praktiken.

  Arbetssätt

  Kursen sker på distans. En träff i början och i en i mitten av kursen sker synkront

  (tidsbestämt). Resterande kurstid sker asynkrona studier via förinspelade

  föreläsningar, studieguider och litteratur på kursens lärandeplattform i enlighet med kursens ramschema. Som lärplattform under kursen används

  Google Classroom. Obligatorisk närvaro på de tidsbestämda online träffarna (2h).

  Efter varje tema ska deltagaren skriva ett reflekterande inlägg kring temat

  (ca 200–300 ord), samt besvara minst två andra kursdeltagares inlägg.

  Examination

  För att erhålla studiepoäng krävs G på ett onlinequiz samt aktivt deltagande i

  diskussionsforumet enligt anvisningarna. Kursen bedöms med betygsskala G/U.

  Litteratur

  Rekommenderad referenslitteratur tillhandahålls och består främst av rapporter,

  vetenskapliga artiklar och fritt tillgängliga bokkapitel. Det tillkommer således inga extra kostnader för kurslitteratur.

 • Registreringen är inte öppen

  Internationell marknadsföring - Ht24 Sustainable business

  Universitetskurs
  13.09.2024
  28.08.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht24 Sustainable business

  Föreläsare

  ED Nyholm Monica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 13.9.2024 kl. 18:00-20:00 (via zoom)

  fredag 27.9 kl. 18:00-21:00 närstudier på plats

  lördag 28.9.2024 kl. 9:00-13:00 närstudier på plats

  fredag 25.10.2024 kl. 18:00-20:00 (via zoom)

  fredag 8.11.2024 kl. 18:00-21:00 närstudier på plats

  lördag 9.11.2024 kl. 9:00-13:00 närstudier på plats

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.08.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - förstå och använda begreppet hållbar utveckling ur ett företagsperspektiv

  - analysera de krav på hållbarhet som ställs på organisationen av olika intressegrupper

  - visa på bransch- och marknadsspecifika förutsättningar för hållbar företagsverksamhet.

  Innehåll

  Syftet är att öka deltagarnas kunskap om hållbar utveckling ur ett företagsperspektiv; bland annat inkluderande etik, miljöfrågor och socialt ansvar. Under kursen diskuterar vi hur ett företag kan tillgodose de krav på hållbarhet som kunder, myndigheter och andra intressenter ställer. Samtidigt tar vi en proaktiv hållning och studerar hur nya marknader och konkurrensfördelar kan uppnås genom hållbarhet.

  Arbetssätt

  Individuella och gruppuppgifter under kursens gång med presentation och diskussion på kursträffarna.

  Examination

  Godkända uppgifter under kursens gång och individuell slutrapport.

  Litteratur

  Artiklar och bokkapitel enligt överenskommelse med läraren.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Vt24 Konsumentbeteende

  Universitetskurs
  30.01.2024
  01.02.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt24 Konsumentbeteende

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet under tiden 30.1-21.5.2024

  Inledande zoom-föreläsning 30.1.2024 klockan 18:00-21:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Gärna tidigare studier i marknadsföring.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - redogöra för och använda grundläggande teorier, modeller och begrepp beträffande konsumentbeteende

  - observera, analysera och reflektera kring beslutsprocesser på konsumentmarknaden

  - identifiera, utvärdera och planera val av målgrupper och positioneringsstrategier.

  Innehåll

  Konsumentbeteende handlar om konsumenters tankar, känslor och handlingar inför, under och efter köpbeslut och konsumtion. Under kursen diskuteras hur olika konsumenters köp- och konsumtionsmönster påverkar företagsverksamhet och marknadsföring. Studenterna bekantar sig med och lär sig tillämpa teorier, modeller och verktyg som används för att undersöka, förstå och påverka konsumenters köpbeteende. Centrala teman är köpbeteende, beslutsprocesser, segmenterings- och positioneringsstrategier m.m.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Titel: Konsumentbeteende Författare: Martin Evans, Gordon Foxall och Ahmad Jamal Upplaga: 2008 Förläggare: Liber

  Titel: Consumer psychology Författare: Cathrine V. Jansson-Boyd Upplaga: 2010 Förläggare: Open University Press Tilläggsinformation: Tillgänglig som e-bok via Alma

  Övrigt material: Övrigt material enligt överenskommelse med examinator

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Ht24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 14.9.2024

  Prov
  14.09.2024
  04.09.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 14.9.2024

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 14.9.2024 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2024

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Ht24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 9.11.2024

  Prov
  09.11.2024
  30.10.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht24 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 9.11.2024

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 9.11.2024 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.10.2024

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är stängd

  Kommunikation - Vt24 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Yrkeshögskolekurs
  13.02.2024
  26.01.2024
  18
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt24 Bättre kommunikation och bemötande genom skönlitteratur -med konceptet Skönlitteratur - en väg till ökad människokunskap

  Föreläsare

  pedagog och litteraturvetare Korpisola Sissel /

  Studiepoäng

  5

  Kurstider

  Kursen ges helt på distans under följande tider:

  Tisdag 13.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 27.2.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 5.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 12.3.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 26.3.2024 kl 16:30-18:45

  Måndag 8.4.2024 kl 16:30-18:45

  Torsdag 18.4.2024 kl 16:30-18:45

  Måndag 29.4.2024 k 16:30-18:45

  Tisdag 14.5.2024 kl 16:30-18:45

  Tisdag 28.5.2024 kl 16:30-18:45

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.01.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

  Målgrupp

  Kursen är avsedd för studerande på sjukskötarprogrammet samt professionella inom hälso- och socialvården. Kursen passar även andra som jobbar med människor och bemötande.

  Mål

  Målsättningen med programmet är att deltagarna:

  - får inblick i skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten samt träna upp förmågan till inlevelse och empati

  -med skönlitteratur som hjälpmedel få inblick i olika mänskliga upplevelser

  (t.ex. sjukdom, åldrande, flyktingskap)

  - genom läsning och diskussioner träna upp sin självreflektion och blir mer medveten om egna fördomar och förutfattade meningar samt reflektera kring hur man kan bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - genom läsning om olika sociala situationer blir mer medvetna om olika reaktionsmönster, kulturella skillnader samt problemlösningsstrategier inom människonära yrken

  - får kunskap om forskningsområdet “Medicinsk humaniora” och hur skönlitteratur kan användas inom vård- och socialbranschen för att stärka personlig utveckling och kommunikation

  - förstår skönlitteraturens potential att möjliggöra perspektivbyten och få oss att se på saker och ting med “nya ögon”

  - har utvecklat sin kompetens att förstå andra människors tankar och känslor, motiv, handlingar och upplevelser, vilket underlättar god kommunikation och även mångprofessionella samarbeten

  - har tränat upp sin förmåga att “läsa mellan raderna”

  -har utvecklat sin självkunskap och medvetenhet om hur man reagerar, vilket gör det lättare att bemöta andra människor på ett ansvarsfullt sätt

  - blivit medveten om vikten att förhålla sig öppen och undvika förutfattade meningar

  -fått större medvetenhet om symbolik, tolkning och ”ledtrådar” i berättelser samt vikten av reflekterande lyssnande och beredskap att vid behov revidera tidigare tolkningar.

  Innehåll

  I kursen ingår skönlitteratur och essäer, gruppdiskussioner samt en reflekterande kursdagbok. Programmet är upplagt med läsning och egna reflektioner samt ledda gruppdiskussioner med gemensamma

  reflektioner där teman öppnas upp och belyses från olika synvinklar, paralleller dras även till egna upplevelser och erfarenheter och t.ex. problemlösning och kommunikationsstrategier diskuteras.

  För att stärka insikterna och för att tillgodogöra sig ny kunskap skriver deltagarna om de tankar och reflektioner som väckts av läsningen och diskussionerna i en dagbok. Samarbeten, bemötande och förändringsprocesser är centrala teman. I början av programmet får deltagarna bekanta sig med forskningsfältet medicinsk humaniora samt granska existentiella frågeställningar och mänskliga upplevelsetillstånd, som belyses från olika synvinklar med hjälp av läsning och diskussioner kring noveller.

  Under senare delen av kursen läggs fokus på bemötande, kommunikation, mångprofessionellt samarbete och problemlösningssituationer, och deltagarna läser då längre skönlitterära texter.

  Arbetssätt

  I programmet ingår 10 ledda kursträffar på distans.(via Google Meet)

  Dessutom ingår självstudier. Varje deltagare skriver också en reflekterande kursdagbok. Som lärplattform används Google Classroom.

  Examination

  Deltagarna skriver en reflekterande kursdagbok (8-12 sidor), och får respons på denna av kursens lärare.

  Litteratur

  Kurslitteraturen består av noveller, romaner, essäer och lyrik.

  Litteraturlistan skickas till deltagarna före den första kursträffen. Novellerna läggs ut på kursplattformen, så deltagarna behöver inte själva skaffa dem. Romanerna som ingår i kurslitteraturen behöver dock deltagarna själva låna eller skaffa antingen som e-böcker, ljudböcker eller fysiska böcker.

  Övrig information

  FM Sissel Korpisola är pedagog och litteraturvetare. Hon har många års erfarenhet av utbildning och fortbildning, utveckling av mångprofessionellt arbete och nya vägledningsformer. Sissel Korpisola har utvecklat kurskonceptet Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap och har även full upphovsrätt till kurskonceptet. Konceptet har även presenterats på internationella konferenser och forskningsprocesser har kopplats till konceptet för att fastställa konceptets effekter.

  Vid frågor om innehåll och upplägg, kontakta Sissel Korpisola

  tfn. 050-3092618.

 • Registreringen är inte öppen

  Krispsykologi - Ht24 Intervention

  Universitetskurs
  11.10.2024
  18.09.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht24 Intervention

  Föreläsare

  FM Kjerulf Anne-Charlotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 11.10.2024 kl. 17:00-20:00

  lördag 12.10.2024 kl. 9:00-16:30

  söndag 13.10.2024 kl. 9:00-12:30

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.09.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck

  - beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och kamratstöd

  - kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder.

  Innehåll

  Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, akut krishjälp, psykologisk debriefing samt defusing och kamratstöd.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter och tentamen/uppsats.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Boss, P. 2006. Loss, trauma and resilience - therapeutic work with ambiguous loss. Norton.

  Hammarlund, C-O. 2001. Bearbetande samtal . Natur och kultur.

  Poijula, S. 2005. Surutyö. Kirjapaja. (behandlas under kursen)

  Dyregrov, A. 2012. Barn och trauma. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Vt24 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma

  Universitetskurs
  22.03.2024
  28.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt24 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma

  Föreläsare

  Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 22.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 23.3.2024 kl. 9:00-16:30

  söndag 24.3.2024 kl. 9:00-16:30

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  28.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Kursen ersätter den tidigare kursen Chock inom samma ämne.

  Mål

  Lärandemål: Efter genomgången kurs förväntas den studerande: kunna beskriva människors reaktioner efter kris och trauma mera ingående, såväl ur psykologisk som ur stressfysiologisk synvinkel göra en åtskiljning på normala och patologiska reaktioner

  Innehåll

  Kursen fokuserar på teori och praktik kring (akuta) traumarelaterade stressreaktioner, närmare bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta skedet efter kris och trauma

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Michel, P-O. Mfl. 2018. Psykotraumatologi. Studentlitteratur.

  Seierstad, Å. 2013. En av oss. Albert Bonniers förlag.

  Sävstam, M. 2015. När livet stannar. Albert Bonniers förlag.

  van der Kolk, A., Mcfarlane, A. C. & Weisaeth, L. 1996. Traumatic stress: The effects of overwhelming experience on body, mind and society. Guilford Press.

  Annat kursmaterial: Övrig litteratur enligt undervisarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp, valbart fem avlkurserna) i Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma, 5sp

  Intevention, 5sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap. 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  I mån av intresse och möjlighet erbjuds alla delkurser inom Öppna högskolan. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är inte öppen

  Ledarskap - Ht24 Självledarskap – hur man leder, stärker och motiverar sig själv med insikt om hjärnan

  Fortbildningskurs
  25.10.2024
  27.09.2024
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap - Ht24 Självledarskap – hur man leder, stärker och motiverar sig själv med insikt om hjärnan

  Föreläsare

  Tebelius Bodin Anna /

  Kursram

  Kursen går helt på distans.

  Kurstider

  Fredag 25.10.2024 kl 09:00-13:00 (Online via Google Meet)

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.09.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  320

  Inledning

  Välkommen till en stärkande föreläsning om hur vi lever upp till bilden vi vill ha av oss själva. Det är konkret, vardagsnära och ger en tankeväckande bild av tillvaron ur hjärnans perspektiv.

  Mål

  Syftet med den här distanskursen är att öka medvetenheten om hur mycket vi kan påverka upplevelsen av livet. Målet är att varje deltagare får med sig en mental goody-bag av insikter som förändrar tankar, känslor och beteenden i vardagen.

  Innehåll

  Genom att förstå hjärnan bättre kan vi förstå oss själva bättre. I den här föreläsningen får du verktyg att kunna leda, stärka och motivera dig själv genom utmaningar. Det handlar om att göra hjärnans kemi till något så konkret att det ger verktyg i vardagen.

  - vad behöver hjärnan för att bli motiverad?

  - hur kan vi bli medvetna om vad som styr våra beteenden?

  - hur uppstår välbefinnande?

  - varför är vägen till utveckling att bli bekväm med det obekväma?

  - vilka detaljer gör den stora skillnaden för hur vi mår?

  Kursen tar upp:

  - kopplingen mellan känslor och tankar

  - möjligheten att påverka motivation och välbefinnande

  - stärkande verktyg för att hantera motgångar

  - detaljerna i vardagen som skapar meningsfullhet.

  Övrig information

  Anna Tebelius Bodin är utbildare, författare och föreläsare, med examen från Harvard University där hon även assisterade forskning om hjärnan.

  Hon har gett ut 5 böcker och hållit över 1400 föreläsningar om psykologin bakom hur vi leder, mår och lär. 2020 hedrades hon med årets Mensa-pris för sin spridning av kunskap om hjärnan.

 • Registreringen är inte öppen

  Ledarskap i vård och omsorg - Ht24 Lagstiftning inom social- och hälsovård

  Universitetskurs
  09.11.2024
  16.10.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ledarskap i vård och omsorg - Ht24 Lagstiftning inom social- och hälsovård

  Föreläsare

  HVM Nordman-Byskata Carina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 9.11.2024 kl. 9:00-15:30

  söndag 10.11.2024 kl. 9:00-15:30

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.10.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Kursen ger grundläggande insikter i lagstiftning gällande social- och hälsoområdet. Kursen ger ocks insikter i kollektivavtalssystemet.

  Efter godkänd kurs ska studeranden kunna:

  - redogöra för det huvudsakliga innehållet i lagen om patientens rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

  - känna till det huvudsakliga innehållet i hälso- och sjukvårdslagen samt socialvårdslagen

  - redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan offentlig och privat anställning

  - redogöra för kollektivavtalssystemets betydelse för social- och hälsovårdspersonalens anställnings- och arbetsvillkor.

  Innehåll

  Kursen omfattar:

  - patientens, anhörigas och social- och hälsovårdspersonalens rättsliga ställning

  - särdragen i social- och hälsovårdspersonalens anställningsvillkor

  - offentlig och privat anställning

  - kollektivavtalssystemet.

  Examination

  Skriftlig hemtentamen.

  Litteratur

  Information och material tillhandahålls via Moodle.

 • Registreringen är inte öppen

  Nationalekonomi - Ht24 Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi

  Universitetskurs
  05.10.2024
  12.09.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Nationalekonomi - Ht24 Grundkurs i nationalekonomi: makroekonomi

  Föreläsare

  Biträdande professor Johansson Edvard /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 5.10.2024 kl. 9:00 - 12:15

  söndag 6.10.2024 kl. 9:00 - 12:15

  lördag 26.10.2024 kl. 9:00 - 11:30

  söndag 27.10.2024 kl. 9:00 - 11:30

  lördag 16.11.2024 kl. 9:00 - 11:30

  söndag 17.11.2024 kl. 9:00 - 11:30

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  12.09.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter godkänd kurs är du en kompetent samhällsekonomisk analytiker som kan förklara trender i ekonomin med hjälp av grundläggande makroekonomiska verktyg. Detta innebär att du kan:

  - förklara hur nationalekonomer använder en kombination av teoretiska modeller och empiriska verktyg för att förstå och förbättra världen

  - beräkna och kritisera centrala makroekonomiska mått

  - illustrera och ge konkreta råd utifrån data och ekonomisk tillväxtteori om hur fattigdomen i världen kan minska

  - visa i detalj hur ekonomin enligt AD-AS-modellen påverkas av olika slags ekonomiska chocker

  - beräkna och förklara hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och lång sikt

  - beräkna arbetslösheten och förklara utifrån tidigare studier och ekonomisk teori varför arbetslösheten är högre i vissa länder än i andra.

  Innehåll

  Kursen introducerar dig till hur nationalekonomer arbetar för att förstå och förbättra världen. Du lär dig användbara tekniker som gör att du själv kan analysera mängder av spännande mönster i samhällsekonomin. Du kan tänka dig att du svävar bland molnen och tittar ner på jordklotet. Varför tvingas 700 miljoner människor leva i extrem fattigdom? Hur bar sig de länder åt som på en enda generation lyckades lyfta sig ur fattigdomen? Vad hände egentligen när finanskrisen och coronaviruset skapade kaos i ekonomin – och vad kan man göra i den ekonomiska politiken för att fler människor ska få det bättre?

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Meddelas senare.

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Ht24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.09.2024
  25.08.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för hösten är 26.8.2024.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2024

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 30.9.2024.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i november. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jonas Söderlund, Åbo Akademi, +358 504797550, jonas.soderlund@abo.fi

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Ht24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med utländsk ämneslärarexamen

  Prov
  01.09.2024
  25.08.2024
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht24 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med utländsk ämneslärarexamen

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en utländsk ämneslärarexamen och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering med professor Inger Eriksson och professor Viveca Lindberg som examinatorer.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för hösten är 25.8.2024.

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.08.2024

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 30.9.2024.

  Del 2: Ämnesdidaktisk undervisningsplanering + avslutande samtal.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta: planerare Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Ht24 Introduktion till beteendevetenskap

  Universitetskurs
  27.09.2024
  04.09.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht24 Introduktion till beteendevetenskap

  Föreläsare

  PsM Arponen Isabella /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 27.9.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 28.9.2024 kl. 9:00-14:45

  söndag 29.9.2024 kl. 9:00-13:00

  Nätträff via zoom:

  tisdag 8.10.2024 kl. 18:00-20:15

  tisdag 22.10.2024 kl. 18:00-19:30

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall studerandena:

  - kunna ge exempel på beteendevetenskaplig forskning och hur kunskap inom beteendevetenskap uppnås

  - kunna beskriva för- och nackdelarna med olika typer av beteendevetenskapliga forskningmetoder

  - kunna analysera kritiskt beteendevetenskapliga forskningsrapporter

  - kunna redogöra för grundläggande principer inom psykometrik.

  Innehåll

  Kursen ger en överblick över metoder i beteendevetenskaplig forskning.

  Arbetssätt

  Kursen består av föreläsningar med inslag av gruppuppgifter, gästföreläsningar, självstudier, uppsatsskrivning, diskussioner och arbeten.

  Examination

  Tentamen. 75% obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Valda delar av Stanovich, K.E. (2014). How to think straight about psychology. Pearson Education.

  Valda delar av Kjellberg & Sörqvist (2020). Experimentell metodik för beteendevetare. Studentlitteratur.

 • Psykologi - Ht24 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  28.08.2024
  16.08.2024
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht24 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  EM, mental tränare Levin Anders /

  Studiepoäng

  80

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig och genom anmälan förbinder du dig till hela utbildningen. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året fortsätter du sedan till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor.

  Kurstider

  Hösten 2024:

  Onsdag 28.8.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 29.8.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 18.9.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 19.9.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 23.10.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 24.10.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 20.11.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 21.11.2024 kl 15:00-21:00

  Onsdag 11.12.2024 kl 15:00-21:00

  Torsdag 12.12.2024 kl 15:00-21:00

  Våren 2025:

  Onsdag 15.1.2025 kl 15:00-21:00

  Torsdag 16.1.2025 kl 15:00-21:00

  Onsdag 5.2.2025 kl 15:00-21:00

  Torsdag 6.2.2025 kl 15:00-21:00

  Onsdag 5.3.2025 kl 15:00-21:00

  Torsdag 6.3.2025 kl 15:00-21:00

  Onsdag 2.4.2025 kl 15:00-21:00

  Torsdag 3.4.2025 kl 15:00-21:00

  Onsdag 7.5.2025 kl 15:00-21:00

  Torsdag 8.5.2025 kl 15:00-21:00

  Exakta tider för det andra året meddelas senare.

  Första anmälan

  18.03.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.08.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  3560

  Kommentar

  Priset för utbildningen är 1780€+moms per år, dvs. 3560€+moms för båda åren. Priset inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Utbildningen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Viss studievana förutsätts.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Litteratur

  Litteratur för mental tränare, år 1:

  Arbetstböcker:

  Arbetsbok 1 – den fysiska resan

  Arbetsbok 2 – den mentala resan

  Arbetsbok 3 – Självet

  Arbetsbok 4 – Mål och motivation

  Arbetsbok 5 – Stress och rädsla

  Arbetsbok 6 – Attitydträning

  Arbetsbok 7 – Koncentration och känslomässig stabilitet

  Arbetsbok 8 – Livsglädje

  Arbetsbok 9 – Hjärnan

  Arbetsböckerna 1-9 finns som pdf som deltagarna kommer att få under utbildningen.

  Avslappning och mental träning för ett rikare liv, Eva Johansson

  Självbildsboken, Eva Johansson

  Motivations-revolutionen, Olof Röhlander & Magnus Lindwall

  Sagan om sanningen, Marianne Hallberg

  Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

  Kurslitteratur som gäller för år 2 meddelas under det första utbildningsåret.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt24 Utvecklingspsykologi

  Universitetskurs
  16.03.2024
  27.02.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt24 Utvecklingspsykologi

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 20.4.2024 kl. 9:00-17:30

  söndag 21.4.2024 kl. 9:00-13:00

  lördag 18.5.2024 kl. 9:00-17:30

  söndag 19.5.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.02.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs:

  - behärskar studerande utvecklingen av perceptuella, motoriska, kognitiva, språkliga och emotionella förmågor hos människan från födseln upp till vuxen ålder

  - är studerande väl insatta i olika teorier kring människans personlighetsutveckling och kan kritiskt granska dessa teorier

  - behärskar studerande grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp och förstår skillnaden mellan empiriska rön och teoretiska överväganden visavi utvecklingspsykologisk kunskap

  - förstår studerande på ett grundläggande plan betydelsen av utvecklingspsykologisk kunskap för förståelsen av psykopatologi och kan reflektera över människans utveckling i ett bio-psyko-socialt helhetsperspektiv.

  Innehåll

  Utvecklingspsykologins historia

  Grundläggande utvecklingspsykologiska begrepp

  Teoribildning inom utvecklingspsykologin

  Metoder att samla utvecklingspsykologisk kunskap

  Utvecklingen av perceptionen

  Utvecklingen av grov- och finmotorik

  Utvecklingen av kognitiva förmågor (begreppsbildning, problemlösning, minne, intelligens)

  Grundläggande språkutveckling

  Människans emotionella utveckling

  Personlighetens utveckling med dess biologiska grund och psykologiska vidareutveckling

  Anknytningen och dess betydelse för personlighetsutvecklingen

  Examination

  Hemtentamen samt diskussionsuppgifter.

  Litteratur

  von Tetzchner, S. (2016). Utvecklingspsykologi (2 uppl.). Studentlitteratur.

 • Registreringen är inte öppen

  Redovisning - Ht24 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  06.09.2024
  18.08.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht24 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 6.9.2024 kl. 17:30-21:00

  lördag 7.9.2024 kl. 9:00-13:00 (datasal)

  söndag 8.9.2024 kl. 9:00-13:00 (datasal)

  fredag 11.10.2024 kl. 17:30-21:00

  lördag 12.10.2024 kl. 9:00-13:00 (datasal)

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.08.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  OBS, alternativ kursbok för den:

  Tomperi: bokföring i praktiken

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Vt24 Bokslut och bokslutsplanering

  Universitetskurs
  02.02.2024
  14.01.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Vt24 Bokslut och bokslutsplanering

  Föreläsare

  EL Aaltonen Jaana / EM, PM Salo Otto

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 2.2.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 3.2.2024 kl. 9:00-13:00

  På distans via zoom:

  fredag 1.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 2.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Närstudier på plats:

  fredag 22.3.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 23.3.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.01.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Gärna kursen Bokföring-praktikfall, 5 sp eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna::

  - förklara begreppen god bokföringssed och rättvisande bild samt känna till utvecklingstrender inom området

  - identifiera periodiserings- och värderingsproblem i bokslutsammanhang och analysera alternativa lösningar

  - känna till kopplingen mellan redovisning och beskattning och relatera detta till bokslutsplaneringen i ett företag.

  Innehåll

  Detta är en fortsättningskurs i externredovisning. Kursen behandlar bestämmelser gällande periodiserings- och värderingsfrågor i bokslutet samt bokslutsplanering.

  Kursen inleds med en genomgång av gällande redovisningsnormer. I samband med bokslutets periodiserings- och värderingsfrågor behandlas specialfall och Bokföringsnämndens anvisningar och beslut. Bokslutsplaneringen omfattar kopplingen till beskattningen i olika företagsformer, främst aktiebolag.

  Arbetssätt

  Kursen består av närstudier/föreläsningar samt övrigt arbete via inlärningsmiljön Moodle.

  Examination

  Skriftliga examinationsuppgifter, diskussioner och föreläsningar. Fortlöpande aktiviteter, aktivt deltagande.

  Litteratur

  Bokföringsnämndens allmänna anvisningar och utlåtanden

  Aktuell lagstiftning

  Närmare anvisningar kommer under kursen.

 • Registreringen är inte öppen

  Rättsvetenskap - Ht24 Arbetsrätt

  Universitetskurs
  20.09.2024
  04.09.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Ht24 Arbetsrätt

  Föreläsare

  JD, EM Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 20.9.2024 kl. 17:00-21:00

  lördag 21.9.2024 kl. 9:00-15:00

  söndag 22.9.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande behärska arbetsrättens centrala delar.

  Innehåll

  Att ge de studerande insikter i arbetsrättens centrala delar, varvid särskild uppmärksamhet ägnas arbetsförhållandets reglering i lag, arbetsavtal och kollektivavtal. Härtill beahandlas bl.a. frågor i anslutning till arbetstids- och semesterlagstiftning, arbetarskyddet samt företagsdemokrati och jämställdhet.

  De allmänna principerna för regleringen av arbetstagarens ställning, arbets- och kollektivavtal, medling i arbetstvister, arbetarskydd, arbetstid och semester, företagsdemokrati, jämställdhet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Den finska arbetsrättens grunder. Författare Bruun, Niklas. Upplaga: 2022. ISBN: 978-952-14-4402-9 (tryckt version av boken). ISBN 978-952-14-4403-6 (e-version av boken).

  Titel: Virkamiesoikeuden perusteet (kap. V-IX läses) Författare: Koskinen, Seppo & Kulla, Heikki Upplaga: 2019 ISBN: 978-952-14-3682-6 (behandlas under kursen)

  Övrigt material: Arbetsavtalslag (55/2001)

  ArbetarskyddsL (738/2002)

  Diskrimineringslag (1325/2014)

  L om samarbete inom företag (334/2007)

  L om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (335/2007)

  L om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)

  L om jämställdhetsombudsmannen (1328/2014)

  L om kollektivavtal (436/1946)

  L om arbetsdomstolen (646/1974)

  L om medling i arbetstvister (420/1962)

  L om samarbete inom företag (334/2007)

  L om personalenrepresentation i företagens förvaltning (725/1990)

  Personalfondslag (934/2010)

  Arbetstidslag (872/2019)

  Semesterlag (162/2005)

  Skadeståndslag (412/1974) 3, 4, 7 kap.

  I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Vt24 Avtalsrätt

  Universitetskurs
  12.04.2024
  24.03.2024
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt24 Avtalsrätt

  Föreläsare

  JD, EM Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 12.4.2024 kl. 17:00-21:00

  lördag 13.4.2024 kl. 9:00-15:00

  söndag 15.4.2024 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  12.12.2023 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.03.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för de centrala normerna för allmän avtalsrätt och köprätt samt annan kontraktsrätt. Den studerande förutsätts även kunna identifiera rättsliga problem och fenomen inom dessa områden och behärska de grundläggande principerna för hur sådana problem ska lösas.

  Innehåll

  Studieperioden är avsedd att ge de studerande en helhetsbild över de centrala frågorna inom områdena för allmän avtalsrätt och annan kontraktsrätt (särskilt köprätt).

  Kursen innefattar följande delområden:

  - allmän avtalsrätt

  - köp- och annan kontraktsrätt

  - internationella köp.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Saarnilehto, Ari: Sopimusoikeuden perusteet. 8., uud. painos. Helsinki: Talentum 2018. ISBN: 978-952-14-3468-6 Tilläggsinformation: Boken finns tillgänglig i elektroniskt format. (behandlas under kursen)

  2) Wilhelmsson & Sevon & Koskelo: Huvudpunkter i köplagen. 3. rev. uppl. Helsingfors: Talentum 2006. ISBN 952-14-0950-9

  3) Sandvik, Björn - Sisula-Tulokas, Lena: Internationella köplagen. Lakimiesliiton Kustannus 2013. ISBN: 978-952-246-239-8. Obs. Det är rekommendabelt att läsa boken Huvudpunkter i köplagen innan denna bok läses.

  Författningar: L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (228/1929) Köplag (355/1987) F (796/1988) om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen L om bostadsköp (843/1994) kap. 1, 4 och 6 Jordabalk (540/1995) kap. 2 Konsumentskyddslag (38/1978) kap. 5, övriga kapitel i huvuddrag L om försäkringsavtal (543/1994) i huvuddrag L om preskription av skulder (728/2003) i huvuddrag I kurslitteraturen nämnda författningar i övrigt läses kursoriskt.

 • Registreringen är inte öppen

  Skolpsykologi - Ht24 Skolmobbning och utanförskap

  Universitetskurs
  06.09.2024
  18.08.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Ht24 Skolmobbning och utanförskap

  Föreläsare

  Leg. psykolog Englund Elin /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 6.9.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 7.9.2024 kl. 9:00-12:15

  onsdag 18.9.2024 kl. 18:00-21:15

  fredag 4.10.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 5.10.2024 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.08.2024

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Mobbning, kränkningar och utsatthet är ett stort problem i skolan idag. Studenterna lär sig hur man tillsammans med elever kan kartlägga och lösa skolsvårigheter och hur man kan hjälpa elever att själva utveckla redskap för att klara de ökade kraven på egen planering och självständigt arbete. Kursen är riktad till studenter som utbildar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer samt till lärarutbildare och för kompetensutveckling av yrkesverksamma och andra intresserade.

  Innehåll

  Konsekvenser för barns och ungdomars sociala vardag tas upp. Mobbning i skolan är ett komplicerat problem och ett kritiskt förhållningssätt till den rådande synen på mobbning diskuteras. Olika perspektiv på mobbning lyfts fram och olika lösningar och åtgärder presenteras. Nytorpsmodellen för förebyggande och åtgärder mot utanförskap tas också upp.

  Arbetssätt

  Litteratursökning och -studier, skriftliga uppgifter, gruppdiskussioner och skriftliga examinationsuppgifter.

  Examination

  Hemuppsats.

  Litteratur

  Frånberg, G-M., & Wrethander, M. (2011). Mobbning – en social konstruktion. Studentlitteratur.

  Frisén, A., & Berne, S. (2016). Nätmobbning: handbok för skolan. Stockholm: Natur och Kultur.

  Borg, A., & Carlsson Kendall, G. (2018). Utanförskap i skolan. Studentlitteratur.

 • Registreringen är inte öppen

  Språk - Ht24 Affärsfinska

  Fortbildningskurs
  22.10.2024
  24.09.2024
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht24 Affärsfinska

  Föreläsare

  FM Lindén Kim /

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet 22.10.2024-10.12.2024 (8 veckor)

  Nätträffar via Google Meet:

  Tisdag 22.10.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 29.10.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 5.11.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 12.11.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 19.11.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 26.11.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 3.12.2024 kl 14:30-16:00

  Tisdag 10.12.2024 kl 14:30-16:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  24.09.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  130

  Förkunskaper

  Grundläggande kunskaper i finska.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till alla som är intresserade av att fräscha upp sina finska kunskaper inom området.

  Innehåll

  Kursen utgår långt från deltagarnas önskemål och anpassas därefter.

  Innehåll i kursen är bl.a. följande:

  - mötesteknik

  - affärsbrev (från offertförfrågan till reklamation)

  - e-post

  - diskussionsövningar

  - deltagarnas eget material

  - grammatik enligt önskemål och behov.

  Arbetssätt

  Undervisningen sker en gång i veckan på utgiven tid och åtta veckor i rad.

 • Registreringen är inte öppen

  Språk - Ht24 Finska som främmande språk, nivå 1

  Universitetskurs
  16.11.2024
  23.10.2024
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht24 Finska som främmande språk, nivå 1

  Föreläsare

  FM Lindén Kim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  lördag 16.11.2024 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  söndag 17.11.2024 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  onsdag 20.11.2024 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  onsdag 27.11.2024 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  onsdag 4.12.2024 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  lördag 14.12.2024 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  söndag 15.12.2024 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  onsdag 8.1.2025 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  onsdag 15.1.2025 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  onsdag 22.1.2025 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  lördag 1.2.2025 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  söndag 2.2.2025 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  onsdag 5.2.2025 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  onsdag 12.2.2025 kl. 18:00-19:30 (på distans)

  lördag 1.3.2025 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  söndag 2.3.2025 kl. 9:00-13:00 (närstudier på plats)

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.10.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.

  Efter avslutad kurs förväntas de studerande:

  - kunna förstå huvuddragen i enkla texter som innehåller bekanta ord och fraser

  kunna uppfatta information som gäller bekanta vardagssituationer när taltempot är långsamt

  - kunna skriva en enkel text om sig och sitt liv

  - kunna uttala enligt de grundläggande reglerna och besvara frågor om teman som har behandlats under kursen.

  Innehåll

  Kursen ger de studerande baskunskaper i språket. De lär sig förstå och använda finska i vardagssituationer. De lär sig läsa och förstå kortare texter om bekanta teman och skriva och berätta enkelt om sin närmaste krets och miljö.

  Vi bekantar oss med det finska språket och lär oss något om vardagslivet i Finland. Vi lär oss beskriva situationer, personer och göra uppköp. Kursdeltagarna lär sig grunderna i grammatiken (bl.a. substantiv- och adjektivböjning, verbens presens, pronomen och räkneord). Språket övas både skriftligt och muntligt i kommunikativa situationer, bl.a. i pardialoger och intervjuer.

  Examination

  Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

  Tentamensrätt uppnås:

  Aktiv och regelbunden närvaro krävs på kursen, minst 75 % närvaro vid närstudietillfällena, godkända förhör och uppgifter inom utsatt tid.

  Litteratur

  Meddelas senare.

 • Registreringen är inte öppen

  Språk - Ht24 Introduktion till svenska vårdtermer och fraser

  Fortbildningskurs
  04.09.2024
  23.08.2024
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Språk - Ht24 Introduktion till svenska vårdtermer och fraser

  Föreläsare

  FM Mäkinen Tiina /

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet 4.9.2024-2.10.2024 (5 veckor)

  Nätträffar via Google Meet:

  Onsdag 4.9.2024 kl 15:00-16:30

  Onsdag 11.9.2024 kl 15:00-16:30

  Onsdag 18.9.2024 kl 15:00-16:30

  Onsdag 25.9.2024 kl 15:00-16:30

  Onsdag 2.10.2024 kl 15:00-16:30

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.08.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  165

  Målgrupp

  Kursen ger en introduktion till svenska vårdtermer och fraser och är avsedd för personer med lätt fortsättningsnivå i svenska som vill förbättra sina språkkunskaper inom vårdyrken. Passar till exempel för inflyttade med en examen inom vård eller omsorg.

  Mål

  Målet mer kursen är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i att kommunicera med patienter och kollegor på svenska inom vård och omsorg.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:

  Introduktion till svenska vårdtermer och fraser

  - grundläggande fraser för att kommunicera med patienter och kollegor

  - vardagliga situationer på arbetsplatsen

  Svensk grammatik

  - substantiv, verb, adjektiv och pronomen som är relevanta för vårdyrken

  Medicinskt vokabulär

  - termer för kroppsdelar, sjukdomar, mediciner och behandlingar

  Kommunikation med patienter

  - hur man ställer frågor, ger instruktioner och ger stöd för patienter

  Texter, ljud- och videomaterial inom vård

  - underlag för rollspel.

  Litteratur

  Som referenslitteratur under kursen används:

  Helander, A., & Parada, M. (2018). Svenska för sjukvårdspersonal (3 uppl.) Folkuniversitetets förlag.

  Övrig information

  Tiina Mäkinen är Filosofie Magister och jobbar som lektor i språk och kommunikation vid Högskolan på Åland. Hon undervisar i svenska som andra språk, engelska och finska.

 • Registreringen är inte öppen

  Ungdomsvetenskap - Ht24 Socialt arbete bland unga

  Universitetskurs
  25.10.2024
  02.10.2024
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap - Ht24 Socialt arbete bland unga

  Föreläsare

  PD Granholm Camilla /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 25.10.2024 kl. 18:00-21:15

  lördag 26.10.2024 kl. 9:00-15:45

  söndag 27.10.2024 kl. 9:00-13:00

  Digitalt via Zoom:

  torsdag 7.11.2024 kl. 17:30-20:45

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2024

  Avgift €

  80

  Inledning

  OBS! Vi har inte terminsavgifter längre utan gått över till kursavgifter även för universitets- och yrkeshögskolekurserna.

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna:

  - känna till teorier om socialt arbete

  - identifiera olika former av socialt arbete som utförs bland unga

  - redogöra för vad centrala begrepp så som socialt arbete och barnskyddsarbete innebär

  - diskutera och kritiskt granska olika former av sociala myndighetsåtgärder samt reflektera över vad dessa innebär för den unga

  - tillämpa teorier och kunskap om socialt arbete.

  Innehåll

  Målet med kursen är att ge grundläggande insikter i socialt arbete med barn och ungdomar i utsatta situationer. Med socialt arbete menas det arbete som utförs av personalen inom socialtjänstens kärnverksamheter, i detta sammanhang med utsatta barn och unga, på individ-, allmän- och strukturnivå. Fokus ligger på det professionella arbete som utgör socialtjänstens myndighetsutövning, men socialt arbete riktat till barn och unga, som bedrivs av organisationer och föreningar diskuteras också. Det sociala arbetet är lagstyrt men har även vetenskap och beprövad erfarenhet samt etiska principer som grund.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten och -diskussioner, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Litteratur

  Socialt arbete - en grundbok 9789127141490

  Övrigt studiematerial:

  Författare: Hoikkala, T. & Sell, A. Förlag: Nätverket för ungdomsforskning Upplaga/år: 2010 Titel: UNGDOMSARBETE ÄR NÖDVÄNDIGT - Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter Tilläggsinformation: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/ungdomsarbete.pdf

  Författare: Höjer, I. & Sjöblom, Y. Förlag: Upplaga/ år: 2011 (Socialvetenskaplig tidskrift nr 1/2011) Titel: Att stå på egna ben – om övergången från samhällsvård till vuxenlivet.

  Författare: Meeuwisse, A., Swärd, H., Sunesson, S., & Knutagård, M. (red) Förlag: Natur & Kultur Upplaga/ år: 2016 Titel: Socialt arbete en grundbok.

  Författare: Nivala, E. & Saastamoinen, M.

  Förlag: Nätverket för ungdomsforskning

  Upplaga/år: 2010 Titel: UNGDOMSFOSTRANS TEORI - Utgångspunkter och inlägg

  Tilläggsinformation: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/nivala__saastamoinen__ungdomsfostrans_teori.pdf

  Kurslitteratur

  Socialt arbete - en grundbok 9789127141490

  Förkunskapskrav

  Inga förkunskapskrav

  Vitsordsskala

  U-5

  Bedömningsgrunder

  För godkänd kurs krävs att lärandemålen uppfylls.

  Undervisningsspråk

  svenska

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Ht24 Kurs i Första hjälpen

  Fortbildningskurs
  25.09.2024
  04.09.2024
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht24 Kurs i Första hjälpen

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Onsdag 25.9.2024 kl 12:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.09.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  165

  Kommentar

  Inkl. kaffe.

  Mål

  På kursen övas innehållet av livräddande första hjälpen.

  Syftet är att öka mod att hjälpa i livshotande situationer.

  Kursintyget är giltigt i 3 år, med vilket man kan förlänga giltigheten av FHJ 1®- eller FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt.

  Innehåll

  Innehållet på kursen är bl.a. följande:

  - åtgärder vid nödsituationer

  - återupplivning och hjärtstartaren

  - medvetslöshet

  - främmande föremål i luftvägarna

  - riklig blödning

  - chock

  - gruppvisa specialteman.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och praktiska övningar.

  Övrig information

  Anna är grundutbildad sjukskötare vid Högskolan på Åland år 2006 och specialistsjuksköterska inom akut och ambulans från Linneuniversitetet år 2010 samt fil.mag i omvårdnad. Hon har arbetat inom akutsjukvården ca 12 år både på Åland och i Sverige, samt arbetar som lektor på Högskolan på Åland sedan 2014 med ansvar över sjukvårdskurser på sjöfart men även akutsjukvården för vårdstuderande. För hösten 2023 utförde hon utbildningen via Röda Korset för att bli Första hjälpinstruktör och håller därmed även kurser inom ämnet.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Ht24 Kurs i Första hjälpen

  Fortbildningskurs
  30.10.2024
  02.10.2024
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht24 Kurs i Första hjälpen

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna /

  Kurstider

  Onsdag 30.10.2024 kl 12:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  165

  Kommentar

  Inkl. kaffe.

  Mål

  På kursen övas innehållet av livräddande första hjälpen.

  Syftet är att öka mod att hjälpa i livshotande situationer.

  Kursintyget är giltigt i 3 år, med vilket man kan förlänga giltigheten av FHJ 1®- eller FHJ 2®-kursen en gång 3 år framåt.

  Innehåll

  Innehållet på kursen är bl.a. följande:

  - åtgärder vid nödsituationer

  - återupplivning och hjärtstartaren

  - medvetslöshet

  - främmande föremål i luftvägarna

  - riklig blödning

  - chock

  - gruppvisa specialteman.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och praktiska övningar.

  Övrig information

  Anna är grundutbildad sjukskötare vid Högskolan på Åland år 2006 och specialistsjuksköterska inom akut och ambulans från Linneuniversitetet år 2010 samt fil.mag i omvårdnad. Hon har arbetat inom akutsjukvården ca 12 år både på Åland och i Sverige, samt arbetar som lektor på Högskolan på Åland sedan 2014 med ansvar över sjukvårdskurser på sjöfart men även akutsjukvården för vårdstuderande. För hösten 2023 utförde hon utbildningen via Röda Korset för att bli Första hjälpinstruktör och håller därmed även kurser inom ämnet.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Ht24 Kurs i venös provtagning för vårdpersonal

  Fortbildningskurs
  24.09.2024
  02.09.2024
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht24 Kurs i venös provtagning för vårdpersonal

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Bioanalytiker Hanner Heidi

  Kurstider

  Tisdag 24.9.2024 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.09.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  180

  Kommentar

  Inkl. kaffeserveringar.

  Mål

  Kursens mål är att lära ut grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter för blodprovstagning bland sjukskötare, hälsovårdare samt närvårdare.

  Innehåll

  Följande nyckelmoment ingår i kursen:

  - anatomi och fysiologi - identifiera lämpliga kärl

  - indikationer och kontraindikationer för provtagning (venöst och kapillärt)

  - smittskydd och säkerhet

  - pre-analytiska aspekter (dvs från stick till laboratoriet – val av provrör, transport, miljö etc.)

  - material och utrustning

  - övning av praktiska färdigheter vid blodprovstagning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar och handledd provtagning bland deltagarna.

  Övrig information

  Föreläsare under kursen:

  Anna Lundberg - Spec.ssk, fil.mag och lektor på Högskolan på Åland

  Heidi Hanner - Bioanalytiker vid Ålands Hälso och sjukvård

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Ht24 Kurs i venös provtagning för vårdpersonal

  Fortbildningskurs
  29.10.2024
  02.10.2024
  12
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Ht24 Kurs i venös provtagning för vårdpersonal

  Föreläsare

  doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Bioanalytiker Hanner Heidi

  Kurstider

  Tisdag 29.10.2024 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  06.06.2024 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.10.2024

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  180

  Kommentar

  Inkl. kaffeserveringar.

  Mål

  Kursens mål är att lära ut grundläggande teoretiska och praktiska färdigheter för blodprovstagning bland sjukskötare, hälsovårdare samt närvårdare.

  Innehåll

  Följande nyckelmoment ingår i kursen:

  - anatomi och fysiologi - identifiera lämpliga kärl

  - indikationer och kontraindikationer för provtagning (venöst och kapillärt)

  - smittskydd och säkerhet

  - pre-analytiska aspekter (dvs från stick till laboratoriet – val av provrör, transport, miljö etc.)

  - material och utrustning

  - övning av praktiska färdigheter vid blodprovstagning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, diskussioner, övningar och handledd provtagning bland deltagarna.

  Övrig information

  Föreläsare under kursen:

  Anna Lundberg - Spec.ssk, fil.mag och lektor på Högskolan på Åland

  Heidi Hanner - Bioanalytiker vid Ålands Hälso och sjukvård

Öppen föreläsning

I samarbete med Regnbågsfyren/Åland Pride ordnas en öppen föreläsning fredagen den 16 augusti 2024 klockan 18.00 - 20.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17 med temat…
Läs mer

Öppna högskoleleden – läs om hur du kan söka in till Högskolan på Åland trots att du saknar grundläggande behörighet.

Vanliga frågor och svar

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand, läs mera på sidan Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

All information om kursintyg finna att läsa på sidan Information för kursdeltagare.

Öppna högskolan på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🌟 Hurra! 🌟

Nu finns höstens kurser på hemsidan: www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/

➡️In och hitta dina favoritkurser!

Den 6 juni kl 9.00 börjar vi ta emot anmälningar till kurserna via hemsidan.
... See MoreSee Less

20 maj 2024
🌟 Hurra! 🌟

Nu finns höstens kurser på hemsidan: https://www.open.ax/kurser-och-fortbildningar/

➡️In och hitta dina favoritkurser!

Den 6 juni kl 9.00 börjar vi ta emot anmälningar till kurserna via hemsidan.

Visste du att Öppna högskolans kurser hålls både dag- och kvällstid, såväl vardagar som under helger? Våra universitetskurser går mestadels utanför vanlig arbetstid medan fortbildningskurser och sjöfartskurser oftast hålls dagtid.

6 juni kl 9.00 öppnar anmälningen till höstens kurser! 😊
... See MoreSee Less

6 maj 2024
Visste du att Öppna högskolans kurser hålls både dag- och kvällstid, såväl vardagar som under helger? Våra universitetskurser går mestadels utanför vanlig arbetstid medan fortbildningskurser och sjöfartskurser oftast hålls dagtid.

6 juni kl 9.00 öppnar anmälningen till höstens kurser! 😊

Vi på Öppna högskolan önskar alla en härlig valborgsmässoafton och första maj! 🙂 ... See MoreSee Less

30 april 2024
Vi på Öppna högskolan önskar alla en härlig valborgsmässoafton och första maj! 🙂