Hoppa till innehåll
Kursdeltagare i grupp

Öppna högskolan är öppen för dig!

Gå kurserna hemma på Åland – slipp resorna och spara både tid, pengar och naturresurser

Titta på vårt kursutbud – de flesta kurser kan du delta i utan formella krav på tidigare utbildning. Du vet väl att vi kan hjälpa till med kompetensutvecklingen på din arbetsplats?

Vårens kursen finns nu publicerade! Anmälan öppnar torsdagen den 8 december klockan 9.00!

Hitta kurs

 • Anmäl dig här Vt23 Anmälningstestkurs fortbildning

  Fortbildningskurs
  01.01.2023
  30.12.2022
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt23 Anmälningstestkurs fortbildning

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  11.11.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  30.12.2022

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

 • Anmäl dig här Vt23 Anmälningstestkurs uni

  Universitetskurs
  15.11.2022
  31.05.2023
  0
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Anmäl dig här Vt23 Anmälningstestkurs uni

  Föreläsare

  /

  Första anmälan

  11.11.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.05.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Testa att anmäla dig!

  Här kan du prova på hur anmälningsproceduren går till. Kostar inget och vi tar bort alla registrerade från "kursen".

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att skickas i två fakturor: den ena från oss för terminsavgiften 40€, och den andra från Åbo Akademi för Öppna universitetsavgiften/termin 50€.

 • Registreringen är stängd

  Arbetsplatspsykologi - Ht22 Konflikthantering

  Universitetskurs
  31.10.2022
  10.10.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Ht22 Konflikthantering

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 31.10.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 7.11.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 14.11.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 21.11.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

  måndag 28.11.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  10.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Inledning

  OBS! Kursen har många på kö. Om du inte ämnar delta meddela därom omgående till open@ha.ax så kan den följande på väntelistan komma med istället. Om avanmälan görs senast den 13.10 behöver man inte betala annulleringsavgiften. För avanmälan efter det faktureras 20€.

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter:

  Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen

  eftersträvar.

  Innehåll

  Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

  Arbetssätt

  Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Litteratur

  Jordan, T. (2020). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

  Isokorpi, T. (2006). Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

  Lennéer Axelson & Thylefors (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Arbetsplatsmobbning

  Universitetskurs
  16.01.2023
  21.12.2022
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Arbetsplatsmobbning

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 16.1.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 13.2.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 27.2.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 13.3.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 27.3.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs skall studerande inneha kunskap om uppkomst, igenkännande och fenomen runt arbetsplatsmobbning. Metoder för förebyggande och bearbetande av mobbning på arbetsplats, samt rehabiliteringsprocesser efter mobbning behandlas.

  Innehåll

  Kursen behandlar förekomst av arbetsplatsmobbning, och dess orsaker både på individplan och på ett strukturellt plan. Vidare behandlas psykologiska konsekvenser för offret och organisationen och hur man kan motverka och förebygga mobbning på arbetsplatser.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället. Obligatorisk närvaro 75%.

  Litteratur

  Blomberg, S. 2016. Mobbning på jobbet. Uttryck och åtgärder. Studentlitteratur.

  Östberg, K. & Eriksson, L. 2009. Mobbning på arbetsplatsen. Uppsala Publishing House. 978-91-7005-388-7.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är inte öppen

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Utmattningssyndrom

  Universitetskurs
  03.04.2023
  19.03.2023
  27
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Arbetsplatspsykologi - Vt23 Utmattningssyndrom

  Föreläsare

  PeM Lindholm-Gerlin Carola /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  måndag 3.4.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 17.4.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 8.5.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  måndag 22.5.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  måndag 29.5.2023 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter: Studerande lär sig att identifiera orsaker till stress och utmattningssyndrom, känna igen vanliga symptom, samt igenkänna de olika stadierna i återhämtningsprocessen. Metoder för hantering och förebyggande av stress för utmattningssyndrom behandlas.

  Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs förväntas de studerande inneha grundläggande kunskap om utmattningssyndrom och stress.

  Innehåll

  Att förmedla kunskap om stress och utmattningssyndrom samt hur dessa kan hanteras och motverkas. Bakomliggande orsaker till utmattningssyndrom, de vanligaste symptomen, samt återhämtningsprocessen behandlas. Arbetsrelaterad stress samt underliggande biologiska orsaker till stress gås igenom.

  Arbetssätt

  Ledd undervisning, grupparbeten, individuellt arbete, övriga arbetsformer.

  Examination

  Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

  Obligatorisk närvaro 75%.

  Litteratur

  Maslach, C. & Leiter, M.P. 2000. Sanningen om utbrändhet. Hur jobbet förorsakar personlig stress och vad man kan göra åt det. Natur och kultur.

  Dellson, P. 2015. Väggen. En utbränd psykiaters noteringar. Natur och Kultur.

  Sapolsky, R.M. 2003. Varför zebror inte får magsår. Natur och Kultur.

  Bengtsson, F. 2003. Vägen vidare. Om utbrändhet som en möjlighet. Cordia.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

  Organisationspsykologi (5 sp)

  Ledarskap I (5 sp)

  Ledarskap II (5 sp)

  Konflikthantering (5 sp)

  Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

  Arbetsplatsmobbning (5 sp)

  Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

 • Registreringen är stängd

  Företagsekonomi - Ht22 Sustainable Development and Climate Change

  Yrkeshögskolekurs
  24.11.2022
  06.10.2022
  30
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Företagsekonomi - Ht22 Sustainable Development and Climate Change

  Föreläsare

  MSc Scott Erica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

  Kurstider

  The course is held online during the weeks 43-51.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  06.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Mål

  – Understand and explain United Nations sustainable development goals and Agenda 2030

  – Understand and explain how the ecological, economical and social dimensions are interrelated in creating sustainability

  – Understand and explain the causes/reasons of climate change

  – Understand and explain how climate change will affect market and economy

  – Get familiar with tools used for achieving a change towards a low carbon society

  – Understand and analyze how climate change challenges the different fields of work and life

  – Apply and analyze different aspects of sustainable living in everyday life

  – To understand the basic scientific definition of sustainable development,

  the Framework for Sustainable Development, and the necessity for it’s integration into real life.

  Innehåll

  In this module the student will learn the basics of a science and principles based definition of Sustainable Development, also known as the Framework for Sustainable Development

  (FSSD).

  After the course student will also understand the causes/reasons of climate change as well as, by using back-casting as a concept and using systems based tool to design the needed societal transformation to a carbon neutral society and a sustainable future.

  In this course students will also reflect what are the key elements of sustainable well-being. Can sustainability and life satisfaction be achieved together?

  Arbetssätt

  Lectures, individual assignments, group work.

  Examination

  Exam, approved assignments.

  Litteratur

  Course material will be available in Classroom. You will need an gmail-adress to get access to Classroom.

  Övrig information

  All course material will be in English. All teaching will be held in English.

  This course will be piloted as a part of SuFi-project with international cooperation together with partners from Åland, Finland, Estonia and Lithuania, www.sufi.fi. The project is funded by EU Interreg Central Baltic funds.

 • Registreringen är stängd

  Idrottspsykologi - Ht22 Idrottspsykologiskt ledarskap

  Universitetskurs
  28.10.2022
  18.10.2022
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Idrottspsykologi - Ht22 Idrottspsykologiskt ledarskap

  Föreläsare

  Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 28.10.2022 kl. 17:00-21:30

  lördag 29.10.2022 kl. 9:00-17:30

  söndag 30.10.2021 kl. 9:00-13:45

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  18.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål:

  Studerande förväntas inhämta kunskap om ledarskap inom idrott. Frågor kring

  kommunikation, makt och inflytande behandlas liksom idrottsledarskap i teorin. Studerande förväntas behärska de mest centrala ledarskapsteorierna och på vilket sätt de har relevans inom idrott. Studerande lär sig att analysera en ledarens egenskaper, färdigheter och förmågor samt får en överblick av ledarskapets former. Ledarskapet sätts även i ett vidare perspektiv

  där rollen granskas utifrån kön, kultur, etik och moral.

  Innehåll

  Idrottsledarskap handlar om konsten att leda inom idrottens värld och ledarskap i största allmänhet. Du bekantar dig med ledarens egenskaper, färdigheter och förmågor samt ledarskapets former. Kursen är en introduktionskurs som behandlar hur man bygger en förståelse för individ- och grupprocesser, god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

  Examination

  Inlämningsarbete.

  Litteratur

  Hassmén, N. & Hassmén, P. 2010. Idrottsledarskap. Natur och Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Informationssystem - Vt23 Digital affärsanalys

  Universitetskurs
  03.03.2023
  07.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationssystem - Vt23 Digital affärsanalys

  Föreläsare

  Universitetslärare, PD Heikkilä Markku /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 3.3.2023 kl. 18:00-21:15

  lördag 4.3.2023 kl. 9:00-12:15

  fredag 10.3.2023 kl. 18:00-21:15

  lördag 11.3.2023 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter en avklarad kurs bör den studerande kunna

  - utnyttja data och dataanalys i digital affärsomgivning (Business Analytics) samt känna grunderna för användningen av moderna analysverktyg

  - använda data och databaser som verktyg för beslutstöd samt bearbeta data och utnyttja explorativ dataanalys med visualiseringar

  - utnyttja deskriptiv analytik

  - förstå hur prediktiv analytik genomförs och används som beslutstöd.

  Innehåll

  Kursens syfte är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper i analys av data som produceras och utnyttjas i modern, digital affärsomgivning samt introducera studeranden till de begrepp och verktyg som möjliggör digital affärsanalys.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter. Moodle används som lärplattform.

  Litteratur

  Enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Informationsvetenskap - Ht22 Informationssamhället

  Universitetskurs
  12.09.2022
  31.08.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Ht22 Informationssamhället

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet under tiden 12.9-13.11.2022.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Informationssamhället som fenomen kan analyseras ur många synvinklar och kursens innehåll kan beröra flertalet av FN:s hållbarhetsmål, så som att säkerställa allmän tillgång till information, och att verka för att alla blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kritiskt kunna analysera olika aspekter av informationssamhället

  - ha insikter i biblioteks- och informationstjänsternas roll i informationssamhället

  - ha kännedom om etiska frågor i anknytning till informationssamhället.

  Innehåll

  - översikt över dagens informationsamhälle, särskilt i Finland

  - grundläggande begrepp och utmaningar

  - individen och nya former för konsumtion, arbete och utbildning

  - E-förvaltning

  - biblioteks- och infomationstjänsternas nuläge och framtidsutsikter

  - etiska utmaningar.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppundervisning/seminarier.

  Kursen är en nätkurs på plattformen Moodle. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt övningsuppgifter.

  Litteratur

  Titel: Surfa på vågen eller hamna i bakvattnet? Att navigera i en informationsmiljö under utveckling. Insikter från IFLA Trend Report 2013. Upplaga: 2013 Förläggare: IFLA Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation: https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_swedish.pdf Uppdaterade versioner på engelska: https://trends.ifla.org

  Titel: Towards a Sustainable Information Society : People, Business and Public Administration Perspectives Författare: Ziemba, Ewa (ed.). Upplaga: 2016 Förläggare: Cambridge Scholars Publishing ISBN: 9781443887908 Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation: https://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/reader.action?docID=4535091&ppg=1

  Titel: Ethical dilemmas in the Information Society, Codes of ethics for librarians and archivists: papers from the IFLS/FAIFE Satellite Meeting 2014 Författare: Preisig, Amélie Vallotton, Rösch Hermann and Stückelberger Christoph (eds.) Upplaga: 2014 Förläggare: Globalethics.com ISBN: 978-88931-023-4 Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation: http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GE_Global_11_web_final.pdf

  Titel: Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Författare: Redaktörer: Erik Fichtelius, Eva Enarson, Krister Hansson, Jesper Klein och Christina Persson. Upplaga: 2017 Förläggare: Kungliga Biblioteket ISBN: 978-91-7000-341-7 Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation (tillgänglig under Rapporter): https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html

  Övrigt material: Artikelsamling samt valda delar av kurslitteraturen.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Informationsvetenskap - Vt23 Användarcentrerad service

  Universitetskurs
  27.02.2023
  05.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Informationsvetenskap - Vt23 Användarcentrerad service

  Föreläsare

  FM Pettersson Nancy /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen pågår på nätet under tiden 27.2-30.4.2023.

  Obligatorisk nätträff via Zoom sätts in i slutet av kursen.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål och allmänfärdigheter

  - Ökad förståelse för olika typers informationsbehov och informationsbeteenden.

  - Fördjupad teoretisk och praktisk insikt i utveckling av kundanpassade informationstjänster.

  - Insikt i pedagogiska teorier och praktisk tillämpning av dessa i användarutbildning.

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - Kritiskt analysera olika typer av informationsbehov och informationsbeteenden ur ett teoretiskt

  perspektiv.

  - Ha insikter i tillämpning av teori för utveckling av kundanpassade informationstjänster.

  - Tillämpa grundläggande pedagogiska teorier i användarutbildning.

  Allmänfärdigheter:

  Teamarbete, kommunikativa färdigheter

  Innehåll

  - Teoretisk analys av informationsbehov och informationsbeteende.

  - Tillämpning av teori och metoder för utveckling av individanpassade informationstjänster.

  - Olika kundgrupper och bemötande av dessa.

  - Pedagogisk teori och metodik med tonvikt på användarutbildning.

  Kursens innehåll berör t.ex. de FN:s hållbarhetsmål som gäller säkerställandet av tillgång till

  grundläggande tjänster, inkludering och deltagande i samhället.

  Arbetssätt

  Moodle används som lärplattform.

  Litteratur

  Författare: Fisher, Karen E., Erdelez, Sandra and McKechnie, Lynne (Eds.). Förlag: Information Today Upplaga/år: 2005 Titel: Theories of Information Behaviour ISBN/ISSN: 1-57387-230

  Författare: Case, Donald O. Given, Lisa M. Förlag:Emerald Group Publishing Limited. Upplaga/år Fourth edition, 2016 Titel: Looking for information : a survey of research on information seeking, needs and behaviour Tilläggsinformation: Nätpublikation, tillgänglig via Åbo Akademis bibliotek. Den tryckta boken (2012) kan användas i kursen.

  Författare: Almgren, Päivi och Jokitalo, Päivi Förlag: BTJ År: 2011 Titel: Biblioteket i världen – en inspirationsbok ISBN: 9789170187094

  Författare: Hanse?n, S-E, Forsman, L. (red.) Förlag: Studentlitteratur År: 2011 Titel: Allmändidaktik : vetenskap för lärare. Kap. 7 Lärande och lärandemiljöer s. 155-184 ISBN: 978-91-44-05783-5

  Författare: Crane, B.E. Förlag: Rowman Littlefield Publishers År: 2017 Titel: How to Teach: A Practical Guide for Librarians ISBN: 9781538104149 Tilläggsinformation: Nätpublikation, tillgänglig via Åbo Akademis bibliotek.

  Tilläggsinformation: Valda delar används i kursen, dessutom övrigt material.

 • Registreringen är stängd

  Internationell marknadsföring - Ht22 introduktion till marknadsföring

  Universitetskurs
  12.11.2022
  19.10.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Ht22 introduktion till marknadsföring

  Föreläsare

  ED Ramström Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Obligatorisk närstudieträff endast via Zoom:

  12.11.2022 kl. 10:00-16:00

  Resten av kursen hålls på nätet tom 26.3.2023

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.10.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring

  - redogöra för marknadsföringens funktion i olika typ av företag och organisationer

  - analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg

  - identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.

  Innehåll

  Målet med kursen är att introducera studenterna till grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller inom marknadsföring. Fokus ligger på att diskutera och undersöka kundens, köpbeteendets, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roll inom marknadsföringsarbete. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikations- och konkurrensstrategier och integrerar dessa i praktiken inom ramen för kursprojekt. Kursen fungerar som grund för kursen ”Marknadsföringsstrategi och trender” och fortsatta studier inom marknadsföring.

  Litteratur

  Titel: Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0

  Titel: Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson

  Titel: Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

  Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Internationell marknadsföring - Vt23 B2B-industriell marknadsföring i en internationell kontext

  Universitetskurs
  20.03.2023
  26.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Internationell marknadsföring - Vt23 B2B-industriell marknadsföring i en internationell kontext

  Föreläsare

  ED Nyholm Monica /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Nätkurs som pågår under tiden 20.3-15.5.2022

  Obligatoriska nätträffar:

  måndag 20.3.2022 kl. 18:00-19:30

  måndag 17.4.2022 kl. 18:00-19:30

  måndag 15.5.2022 kl. 18:00-19:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  - förklara betydelsen och tillämpningen av konceptet B2B-marknadsföring

  - förstå de grundläggande skillnaderna mellan B2B- och B2C-marknadsföring

  - beskriva den internationella affärsmiljöns inverkan på B2B-marknadsföringen - utvärdera och jämföra affärsmiljön i olika geografiska regioner på en allmän nivå.

  Innehåll

  På kursen skapar vi en förståelse för industriell marknadsföring och diskuterar effekterna av beroendet mellan olika geografiska marknadsområden ur ett globalt perspektiv.

  Marknadsföringens grunder breddas till ett B2B-perspektiv som inkluderar en internationell dimension och fokuserar på internationella leveransnätverk, utläggning och utländska direktinvesteringar. Deltagarna gör övningar där terminologin ska förklaras och modeller för analys av industriell marknadsföring och företagens internationella verksamhet tillämpas.

  Examination

  Arbetsuppgifter som görs under kursens lopp.

  Litteratur

  Brennan, R., Canning, L., & McDowell, R. (2020). Business-to-business marketing (5th ed.). SAGE Knowledge, Oxford.

  (Upplaga 4 från år 2013 finns tillgänglig som e-bok via ÅAs bibliotek.)

  Övrigt material enligt överenskommelse med examinatorn.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 12.11.2022

  Prov
  12.11.2022
  02.11.2022
  30
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 12.11.2022

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 12 november 2022 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.11.2022

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

  Ursprungliga lagförslaget:

  - LF 28/2018-2019

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

  - Lagtingets beslut 74/2019

  - Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

  - Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

  Första ändringslagförslaget:

  - LF 11/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

  - Lagtingets beslut 11-19/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

  Andra ändringsförslaget:

  - LF 7/2019-2020

  - Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

  - Lagtingets beslut 30/2019-2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

  Tredje ändringsförslaget:

  - LF 28/2019-2020

  - Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

  - Lagtingets beslut 67/2020

  - Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

  - Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

  Fjärde ändringsförslaget:

  - LF 3/2020-2021

  - Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

  - Lagtingets beslut 97/2020

  - Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

  - Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

  Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

  - Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

  - Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 13.5.2023

  Prov
  13.05.2023
  03.05.2023
  20
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 13.5.2023

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 13 maj 2023 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.05.2023

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är inte öppen

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 4.3.2023

  Prov
  04.03.2023
  22.02.2023
  20
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Juridik - Vt23 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 4.3.2023

  Föreläsare

  /

  Kurstider

  Lördagen den 4 mars 2023 klockan 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.02.2023

  Avgift €

  30

  Målgrupp

  Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

  Innehåll

  Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

  Examination

  Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

  Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

  Litteratur

  - Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola och till lagen hörande lagframställningar

  - Landskapsförordning (2020:99) om barnomsorg och grundskola

  - Ålandsdelegationens utlåtanden om landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola

 • Registreringen är inte öppen

  Kommunikation - Vt23 Svåra samtal i arbete med människor

  Fortbildningskurs
  14.03.2023
  14.02.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kommunikation - Vt23 Svåra samtal i arbete med människor

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut, YE teamledare Granberg Jonna /

  Kurstider

  Måndag 13.03.2023 kl 09:00-14:00

  Tisdag 21.03.2023 kl 09:00-14:00

  Tisdag 28.03.2023 kl 09:00-14:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.02.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  235

  Kommentar

  Inkl kaffe.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till professionella yrkesutövare som i sitt arbete har svåra samtal med personal, patienter, klienter, kunder, ungdomar eller föräldrar. Kursen passar både dig som arbetar operativt och dig som har en ledande roll i ditt arbete.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha:

  - ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

  - praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal.

  Exempel på svåra samtal är:

  - samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

  - samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

  - samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende

  - samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

  - samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring.

  Innehåll

  Ofta lär man sig om kommunikationsmodeller men har svårt att tillämpa dem för att de egna tankarna och känslorna kommer i vägen i svåra samtal.

  I utbildningen lär du dig därför först känna dina egna reaktionsmönster, för att sedan öva på kommunikationstekniker. Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

  Vi behandlar bland annat:

  – vad är ett svårt samtal

  – när du är i vägen för dig själv

  – vem är det du möter

  – koppling mellan tankar, känslor och beteenden

  – stresshantering

  – vikten av empati

  – kommunikationstekniker.

  Arbetssätt

  Utbildningen utgår från KBT, Nonviolent Communication, Motivational Interviewing och annan vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är KBT-terapeut och leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete. Jonna är också utbildad inom IBCT parterapi och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Konstvetenskap - Ht22 Finlands konsthistoria

  Universitetskurs
  14.10.2022
  20.09.2022
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Konstvetenskap - Ht22 Finlands konsthistoria

  Föreläsare

  FM Wolff-Helminen Pia /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 14.10.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 15.10.2022 kl. 9:00-12:15

  fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 29.10.2022 kl. 9:00-12:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  20.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  Kursen ger översiktliga kunskaper om konst och arkitektur i Finland och ger förståelse för varför vår estetiska omgivning, konsten på på våra muséer eller vår arkitektur ser ut som den gör. Under kursen presenteras utvecklingen inom konst och arkitektur från medeltiden till nutid i relation till konstutvecklingen i övriga Europa. Finland har alltid varit internationellt och därför ser kursen också på hur kontakterna med andra länder och kulturer i regionen påverkat vår konst.

  Examination

  Godkända arbetsuppgifter som görs i Moodle.

  Litteratur

  Kursmaterialet delges under kursen på Moodle.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Krispsykologi - Ht22 Massmedias roll vid kriser

  Universitetskurs
  09.12.2022
  23.11.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Ht22 Massmedias roll vid kriser

  Föreläsare

  PD, docent Backholm Klas /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 9.12.2022 kl. 17:00-21:00

  lördag 10.12.2022 kl. 9:00-15:30

  söndag 11.12 2022 kl. 9:00-12:00 (tidigare avslut)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  23.11.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - besitta grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med massmedier i en krissituation

  - besitta grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris

  - besitta grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i krissituationer

  - besitta grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på de drabbade och allmänheten.

  Innehåll

  I kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med medier vid en krissituation ges också.

  Litteratur

  MSimpson, R. & Cote, W. 2006. Covering violence. Columbia University Press.

  Huhtala, H. & Hakala, S. 2007. Kriisi ja viestintä. Gaudeamus.(behandlas under kursen)

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i ämnet Krispsykologi. De olika delkurserna är:

  Introduktion till krispsykologi, 5 sp

  Chock, 5 sp

  Intervention, 5 sp

  Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp

  Massmedias roll vid kriser, 5 sp

  PTSD/långtidsverkningar, 5 sp

  För grundstudierna kan man välja vilka fem delkurser man vill.

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Krispsykologi - Vt23 Introduktion till krispsykologi

  Universitetskurs
  17.03.2023
  22.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Krispsykologi - Vt23 Introduktion till krispsykologi

  Föreläsare

  Fysioterapeut, arbetshandledare, krigsbrottsforskare Carlsson Lise-Lotte /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 17.3.2023 kl.17:00-21:00

  lördag 18.3.2023 kl. 9:00-16:15

  söndag 19.3.2023 kl.9:00-15:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

  - kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi

  - kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn, ungdomar och vuxna ser ut

  - kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna.

  Innehåll

  Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna, samt grunder kring sorgearbete och behandlingsmodeller igenom.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, hemuppgifter.

  Examination

  Tentamen/uppsats.

  Litteratur

  Raundalen, M. & Schulz, J-H. 2007. Krispedagogik - hjälp till barn och unga i kris. Studentlitteratur.

  Dyregrov, A. 2012. Barn och trauma. Studentlitteratur.

  Fahrman, M. 1993. Barn i kris. Studentlitteratur.

  Saari, S. 2000. Kuin salaama kirkkaalta taivaalta. Otava. (behandlas under kursen).

 • Registreringen är inte öppen

  Kvalitetsarbete - Vt23 Intern revision - grundutbildning

  Fortbildningskurs
  09.03.2023
  07.02.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Kvalitetsarbete - Vt23 Intern revision - grundutbildning

  Föreläsare

  Fil. mag Johansson Mikael /

  Kursram

  Kursen ordnas i samarbete med Svenska institutet för standarder (SIS)

  Kurstider

  Torsdag 9.3.2023 kl 09:00-16:00

  Fredag 10.3.2023 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.02.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  530

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Den interna revisionen är ett kostnadseffektivt verktyg för att utveckla alla typer av verksamheter. Resultatet från den interna revisionen ska både användas som ett beslutsunderlag för ledningen och fungera som ett verktyg i det ständiga förbättringsarbetet. Alla organisationer som är certifierade enligt ISO:s ledningssystem behöver göra återkommande internrevisioner.

  Internrevisorns roll är viktig för att planera, driva och genomföra arbetet med revisionerna. På den här två-dagars utbildningen lär du dig att planera, utföra och rapportera en internrevision av ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  Förkunskaper

  För att på bästa sätt tillgodogöra dig kursen bör du ha grundläggande kunskaper om ledningssystem och någon av standarderna ISO 9001, ISO 14001 eller ISO 45001.

  Målgrupp

  Utbildningen för dig som ska bli intern revisor eller ansvara för interna revisioner i verksamheten.

  Mål

  Efter utbildningen kommer du att:

  - veta hur du planerar, genomför, rapporterar och följer upp interna revisioner

  - förstå den interna revisionens funktion och syfte i organisationen

  - kunna utarbeta ett revisionsprogram utifrån verksamhetens mål och strategier

  - kunna kommunicera resultatet av internrevisionen på ett konstruktivt sätt.

  Innehåll

  Innehållet i utbildningen är bl.a. följande:

  - syftet och mål med interna revisioner

  - organisera och initiera revisioner - revisionsprogram

  - förbereda en revision – revisionsplan

  - genomföra, rapportera och följa upp

  - avvikelser och korrigerande åtgärder.

  Arbetssätt

  Föreläsningar och praktiska övningar.

  Övrig information

  Kursen hålls av fil.mag Mikael Johansson, som har erfarenhet av att arbeta som organisationskonsult, utbildare och revisor sedan 1999. Mikael har också stor erfarenhet som rådgivare till ledningsgrupper, nyckelpersoner och övrig personal på organisationer, statliga myndigheter och företag inom näringslivet. Han har över 13 års erfarenhet som tredjeparts revisor

  på Intertek Certifikation AB. Fokus ligger på verksamhetsutvecklande och kompetenshöjande aktiviteter.

 • Registreringen är stängd

  Law - Ht22 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management – Lessons from the Åland Example 100

  Yrkeshögskolekurs
  03.10.2022
  02.09.2022
  30
  Kurstyp

  Yrkeshögskolekurs

  Ämne/kursnamn

  Law - Ht22 Territorial Autonomy as a Tool for Diversity Management – Lessons from the Åland Example 100

  Föreläsare

  /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Framework: The course follows the requirements at the Åland University of Applied Sciences.

  Kurstider

  Duration: 03.10.2022 – 30.12.2022 online.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  02.09.2022

  Avgift €

  100

  Inledning

  Teachers: Associate Professor of International Law, Jur. Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark & Dr. Alexander Osipov

  Contact and registration:

  Please contact main course teacher Sia Spiliopoulou Åkermark (sia[at]peace.ax) if you have questions about the content of the course, or Mirjam Lukola (mirjam[at]peace.ax)., course administrative assistant on all other matters.

  Register by sending an e-mail to open@ha.ax, with the following information:

  1. Course name

  2. Your full name

  3. Date of birth

  4. Address

  5. E-mail-address

  6. Highest/latest university degree/qualification

  Förkunskaper

  Prerequisites: The course approaches territorial autonomy from an interdisciplinary perspective and comparative, with law and political science as starting points. A bachelor’s degree in the humanities (political science, peace and conflict studies, international law, public administration or other relevant disciplines) or equivalent experience as well as a proficient command of English are recommended prerequisites for successful participation. Each of the five modules includes obligatory tasks that need to be fulfilled in order to proceed to the next module. Study can otherwise be done at students’ own pace. There is, however, possibility for informal group tutoring once a week for those who so wish.

  Mål

  Learning objectives: The course is an introduction to territorial autonomy, in theory and practice, and the so-called “Åland Example”. The aim of the course is to provide participants with a broad academic framework for discussing territorial autonomy from different perspectives, among others against the background of concepts such as self-determination, power-sharing, regional integration and minority rights. After completion of the course the student should:

  • have a solid knowledge about territorial autonomy based on a broad academic framework of different perspectives

  • have a solid knowledge about the Åland islands solution and the concept of the “Åland Example”

  • be able to relate the concept of autonomy to adjacent concepts such as territorial governance, power-sharing, self-determination, federalism and minority rights

  • be acquainted with the characteristics of the Åland Island’s special status of demilitarisation, neutralisation and cultural and linguistic safeguards

  • have knowledge about the comparative relational processes between autonomous regions and the state

  • be able to critically analyse and use mechanisms of territorial autonomy to different international and regional situations, and

  • be able to formulate, analyse and discuss central theoretical concepts of territorial conflict management.

  Innehåll

  Contents: The course encompasses 5 modules, as well as introductory reading materials and a final essay of 4000 words. The modules focus on following main themes:

  • Political power-sharing and institutional solutions for autonomy

  • Linguistic safeguards, the ‘right of domicile’ and diversity issues

  • Security perspectives: Demilitarisation, neutralisation, regional and collective security

  • The challenge of multi-level governance and regional integration

  • Tools for Conflict Resolution and Case Studies

  Arbetssätt

  Format: The course will be taught online on a digital e-learning platform through a rich selection of resources including course literature, audio and video material and a discussion forum. All participants will receive further instructions upon admission to the course. The course presupposes an interactive use of the digital course platform by the students. The language of instruction is English. The course is offered in a cooperation between the Åland Islands Peace Institute and the Open University/Åland University of Applied Sciences.

  Examination

  Examination:

  A final grade on grading scale A-E (where A is the highest possible grade) will be awarded for the final essay upon completion of the course and its compulsory tasks. Regular and substantive participation, oral and written, within deadlines across all modules is a prerequisite for being allowed to submit the final essay. A certificate is issued by the Open University/Åland University of Applied Sciences for those that have successfully completed all parts of the course.

  Litteratur

  Readings:

  All compulsory course material will be provided on the e-platform.

  Prior to the start of Module I, participants will be required to read two introductory texts (ca 40 pages).

  Övrig information

  The homepage of the Åland Islands Peace Institute can be accessed through www.peace.ax

 • Registreringen är inte öppen

  Litteraturvetenskap - Vt23 Litteratur och lust

  Universitetskurs
  03.04.2023
  27.03.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Litteraturvetenskap - Vt23 Litteratur och lust

  Föreläsare

  Docent, FD Möller-Sibelius Anna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursstart på Moodle måndagen den 3.4.2023

  Närstudier på plats:

  fredag 5.5.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 6.5.2023 kl. 9:00-13:00

  fredag 2.6.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 3.6.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  27.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Innehåll

  I kursen behandlas föreställningar om kärlek och lust i litteraturen från mitten av 1800-talet fram till idag, med nedslag i franska, ryska, engelska och amerikanska prosaverk. Fokus ligger på framställningen av kvinnans begär och på frågor kring kropp, frihet, gränser, klass, språk och makt. Utgående från sociologiska, idéhistoriska, psykoanalytiska, filosofiska och feministiska perspektiv diskuteras vilka förändringar som skett över tid och vilka konstanter som finns i föreställningarna om kärlek och erotik i skönlitteratur, inte minst i förhållande till moderniteten. Det kvinnliga begärets koppling till skrivande tas upp, liksom litteraturvetenskapens möjligheter att analysera erotikens estetiska och etiska aspekter.

  Arbetssätt

  Seminarier och diskussioner. Litteraturläsning, Moodle används som kursplattform.

  Examination

  Aktivt deltagande, uppgifter, essä.

  Litteratur

  Skönlitteratur

  Flaubert Gustave, Madame Bovary (1857)

  Tolstoj Leo, Anna Karenina (1875-77)

  D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover (1928)

  Barnes Djuna, Nightwood (1936)

  Sagan Franꞔoise, Bonjour tristesse (1954)

  Jong Erica, Fear of Flying (1973)

  Duras Marguerite, Älskaren (1984)

  Nelson Maggie, The Argonauts (2015)

  Annie Ernaux, En flickas memoarer (2016)

  Sekundärlitteraturen finns tillgänglig på Moodle.

 • Registreringen är stängd

  Organisation och ledning - Ht22 Strategisk ledning

  Universitetskurs
  18.10.2022
  14.11.2022
  32
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Ht22 Strategisk ledning

  Föreläsare

  EM Basilier Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet under tiden 18.10-20.12.2022.

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  14.11.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

  - identifiera strategiska praktiker i organisationer

  - självständigt beskriva centrala begrepp och modeller som används för att beskriva och genomföra strategiskt arbete

  - diskutera strategiska tänkande i organisationer

  - genomföra en enkel strategisk analys.

  Innehåll

  Vilka teorier, begrepp och modeller har och har haft stort inflytande inom strategiområdet? Hur utvecklas strategier? Hur påverkar de interna och externa förutsättningarna strategiutvecklingen? Vad styr strategiska val i organisationen? Hur formuleras och realiseras strategier i organisationer?

  Kursen behandlar grundläggande teorier och praktiska färdigheter inom fältet strategisk ledning. Kursen går igenom de centrala strategiska teoribildningarna och diskuterar organisationens förhållande till sin omvärld. Kursen ger en förståelse för strategi som organisatorisk praktik, förståelse för kunskapsbildningen, samt basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet. Deltagarna får även genomföra en strategisk analys.

  Litteratur

  Titel: Strategi : arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten Författare: Wadstro?m, Pontus, Schriber, Svante, Teigland, Robin, och Kaulio, Matti Upplaga: 2017 Förläggare: Liber Stockholm ISBN: 978-91-47-11228-9

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Organisation och ledning - Vt23 Grundkurs i organisation och ledning

  Universitetskurs
  16.01.2023
  08.01.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Organisation och ledning - Vt23 Grundkurs i organisation och ledning

  Föreläsare

  TD Inkinen Heli /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen går helt på nätet under tiden 16.1 - 10.3.2023.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Vad handlar organisation och ledning om? Vad är egentligen en organisation? Vilka typer av organisationer existerar och varför finns de? Vilken roll spelar mål, strategi, struktur, kultur, ledarskap, HRM, grupper, arbete och förändring i dagligt arbete i organisationer? Hur kan vi förstå och analysera det arbete som sker i organisationer?

  Mål

  Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  - självständigt diskutera centrala begrepp inom forskningsområdet organisation och ledning

  - tillämpa begreppen i analyser av organisationer

  - beskriva organisatoriska praktiker och processer.

  Innehåll

  Kursen behandlar grundläggande perspektiv och praktiska färdigheter inom organisation och ledning. Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha en helhetsförståelse för hur kunskapsbildningen inom ämnet sker, de basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet, samt grundläggande färdigheter för att genomföra organisationsanalyser.

  Kursen ger kunskap om grundläggande organisatoriska begrepp, så som organisation, strategi, struktur, kultur, ledning, arbete, hållbarhet och förändring. Kursen går även igenom de grundläggande praktikerna och teorierna i fältet i syfte att skapa förståelse för organisation och ledning som ett mångdimensionellt och sammansatt forsknings- och praktikfält.

  Arbetssätt

  Lärplattformen Moodle används för material och arbeten. Zoom-föreläsningar. Arbete i grupp.

  Litteratur

  Titel: Organisering och ledning Författare: Forslund Magnus Upplaga: 2019 Liber ISBN: 978-91-47-128661-7

  Övrigt material: Artiklar och övrigt material enligt anvisningar.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Pedagogik - Ht22 Pedagogikens psykologi

  Universitetskurs
  10.10.2022
  19.09.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Ht22 Pedagogikens psykologi

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  OBS! Kursen hålls i sin helhet på distans under följande tider:

  måndag 10.10.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 24.10.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 14.11.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 28.11.2022 kl. 18:00-21:15

  måndag 12.12.2022 kl. 18:00-21:15

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  19.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - känna till och beskriva centrala lärandeteorier inom pedagogisk psykologi

  - känna till och beskriva kognitiva processer relaterade till lärande

  - kunna reflektera över hur individuella skillnader (i kognitiva processer) är kopplade till de centrala lärandeteorierna inom pedagogisk psykologi.

  Innehåll

  Kursen syftar till att introducera psykologi som vetenskap med tyngdpunkt på centrala pedagogiskt psykologiska teorier. Utgående från dessa teorier diskuteras människans utveckling i ett kognitivt, språkligt, emotionellt och socialt perspektiv. Kursen betonar kunskap och insikter som berör individens självkännedom och lärande.

  Arbetssätt

  Kurs med nätföreläsningar och självstudier.

  Litteratur

  Hwang, P. (2005). Vår tids psykologi. Natur och kultur. Imsen, G. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Studentlitteratur.

  Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A J., Ringsted, S, Wedel-Brandt, B. (2008). Utvecklingspsykologiska teorier: en introduktion. Liber.

  Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Studentlitteratur.

  Lundgren, U. P., Säljö, R., & Liberg, C. (2017). Lärande, skola, bildning. Grundbok för lärare. Natur och kultur.

  Sommer, D. (2005). Barndomspsykologi: utveckling i en förändrad värld. Liber.

  Woolfolk, A & Karlberg, M. (2014). Pedagogisk psykologi. Pearson.

  Övrig litteratur/ artiklar enligt lärarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

  Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

  Pedagogikens sociologi, 5 sp

  Pedagogikens psykologi, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

  I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Uppdragsutbildning
  31.01.2023
  16.12.2022
  35
  Kurstyp

  Uppdragsutbildning

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Hälsa för lärande-lärande för hälsa Åland – fortbildning för den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Obs! Antalet deltagare för fortbildningshelheten är begränsat till max 35.

  Om fortbildningen blir fullsatt kommer en gallring utgående från distrikt göras för att få en så stor spridning som möjligt.

  Kurstider

  Modul 1: (närstudier)

  Tisdag 31.1.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 2: (närstudier)

  Måndag 13.3.2023 kl. 09:00-16:00

  Modul 3: (online via Zoom)

  Onsdag 5.4.2023 kl 13:00-16:00

  Fredag 5.5.2023 kl 12:00-15:00

  Tisdag 23.5.2023 kl 09:00-12:00

  Modul 4: (närstudier)

  Måndag 4.9.2023 kl 09:00-16:00

  Modul 5: (närstudier)

  Tisdag 7.11.2023 kl 09:00-16:00

  Första anmälan

  09.11.2022 kl. 08:00

  Sista anmälan

  16.12.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  Inkl. för och eftermiddagskaffe.

  Inledning

  Fortbildningen finansieras av Ålands landskapsregering och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Fortbildningen är avsedd för skolpersonal i den grundläggande utbildningen och gymnasialstadiet på Åland.

  Mål

  Målsättningen är att ge skolpersonalen kompetens och modeller för att förstå sambanden mellan elevers hälsa och lärande, relationers betydelse för trivsel och inlärning samt förståelse och redskap för hur man kan hantera stress på elev- och lärarnivå och stärka förmågan till resiliens.

  Deltagarna får ta del av en tydlig kunskapsbas för vad arbete med hälsofrämjande arbete i skolsamfundet innebär. Deltagarna får också ny kompetens och färdigheter i att utveckla en gemenskapsfrämjande verksamhetskultur och handledningsberedskap inom områdena hälsa,

  skolnärvaro, motivation, och lärande.

  Innehåll

  Fortbildningen omfattar fem moduler:

  Modul 1: (närstudier)

  Att utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan

  Utbildare: Petri Partanen & CLL

  För att skapa ett ”hela skolan”- perspektiv går vi igenom förebyggande arbete, forskning kring skolanknytning och närvaroarbete och diskuterar relationsarbetet som en grundbult i en välmående skola. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för

  diskussionerna på plats.

  Datum: 31.1.2023

  Modul 2: (närstudier)

  Relationsanalys

  Utbildare: Harry Lunabba HYI & CLL

  Vi fokuserar på relationsbaserat arbete för implementering av relationsperspektiv, analys med egen anknytning och praktiska uppgifter.

  Under föreläsningen presenteras teoretiska utgångspunkter samt begrepp för relationsbaserat arbete, samt hur ett relationsperspektiv kan sammankopplas med ett systemiskt arbetssätt i arbete

  med barn, ungdomar och familjer. Deltagarna arbetar i par med att göra en analys av relationer med anknytning till någon nuvarande

  eller tidigare barn- / ungdomsgrupp. Dagen avslutas med en genomgång om hur relationer kan utvecklas och byggas upp, samt diskuterar vi olika strategier och tillvägagångssätt kring svåra och utmanande relationer och situationer. Harry Lunabba och utbildningsplaneraren från CLL deltar båda i tillfället på plats.

  Datum: 13.3.2023

  Modul 3: (Online via Zoom)

  Hjärnan, inlärning och motivation

  Utbildare: Anna Tebelius-Bodin, Anna Widlund, Petri

  Partanen

  För att kunna jobba förebyggande och långsiktigt med elevers motivation erbjuds tre webbinarier om hjärnan och inlärning och motivation.

  Vi behandlar följande teman:

  - utvecklingsdynamiken mellan skolrelaterat välbefinnande och skolframgång.

  - vad varje pedagog bör veta - om hjärnan, inlärning och motivation

  - elevers metakognition och motivation – bemötande, förhållningssätt och struktur i arbetet.

  Modulens samtliga träffar arrangeras som webbinarium à 3 h.

  Datum: 5.4, 5.5 och 23.5.2023.

  Modul 4: (närstudier)

  Tillgänglighetsperspektiv på elevers varierande ”ryggsäckar”

  Utbildare: Petri Partanen &CLL

  Vi synar elevers möte med undervisningen och skolans vardag ur ett tillgänglighets- och närvaroperspektiv. Vi har som mål att öka elevers medvetenhet om studiestrategier och självreglering och får en introduktion till PASS-teorin för att förstå variationer i elevers förmågor i lärandet. Petri Partanen deltar på distans medan utbildningsplaneraren från CLL ansvarar för diskussionerna på plats.

  Datum: 4.9.2023

  Modul 5: (närstudier)

  Lärarstress, elevstress och resiliens

  Utbildare: Petri Partanen, Eva Åstrand, Arna Pellas & CLL

  Vi fokuserar på att skapa förståelse för hur man kan öka resiliens genom olika strategier, för både elever, studerande och lärare. Metoder, verktyg och praktiska övningar för att hantera lärarstress och förstärka vanor kring återhämtning i arbetsvardagen.

  Petri Partanen deltar på distans medan de övriga deltar på plats.

  Datum: 7 november 2023.

  Närstudiedagarnas struktur:

  - gemensam genomgång av reflektioner utgående från föregående tillfälle

  - genomgång och fördjupning av det aktuella studietillfällets tema

  - diskussioner och uppgifter i blandande grupper

  - genomgång av förberedande litteratur/reflektionsuppgifter inför nästa tillfälle.

  Arbetssätt

  Fortbildningen genomförs som fyra närstudiedagar och tre webbinarier via Zoom under året 2023.

  Fortbildningen föregås av en kartläggning av förhandskunskap, intressen, mm. för att kunna handleda gruppen på bästa möjliga sätt under fortbildningens lopp. Gruppen arbetar processinriktat så att det finns tid för diskussioner ledda av process- och samtalsledare. Deltagarna tar också del av litteratur (kortare artiklar/kapitel ur litteratur) som anknyter till de behandlade teman.

  Denna litteratur används både som förhandsuppgifter och/eller reflektionsfrågor att reflektera kring i förhållande till sin egen verksamhetskultur. Deltagarnas reflektioner samlas upp på en gemensam plattform och behandlas på de gemensamma träffarna.

  Eftersom vi genomför fortbildningen som en procesutbildning planeras gruppdiskussionerna och materialet i enlighet med de behov som uppkommer i gruppen.

  Övrig information

  Petri Partanen är fil.dr och specialist i pedagogisk psykologi. Han har handlett och utbildat ett stort antal lärare, arbetslag, ledningsgrupper, elevhälsoteam, skolledare m.fl. runt om i Sverige, bl.a. inom ramen för Samverkan för Bästa skola. Han har skrivit ett antal böcker, vetenskapliga rapporter och kunskapsöversikter om elevers hälsa, lärande och utveckling.

  Harry Lunabba, PD, universitetslektor, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet. Hans specialområde är relationer och har mångårig erfarenhet av lärarfortbildning.

  Anna Tebelius-Bodin, Hjärna utbildning, är pedagog, föreläsare och författare och utbildad inom inlärningspsykologi vid Harvard University.

  Anna fokuserar på psykologin bakom inlärning och motivation.

  Anna Widlund, Åbo Akademi, forskare och universitetslektor vid institutionen för specialpedagogik. Hon har mångårig erfarenhet av forskning om elevernas akademiska välbefinnande, med särskilt fokus på skolans engagemang och utbrändhet och utvecklingsdynamiken mellan välbefinnande, prestation, motiverande övertygelser, och framtidsambitioner.

  Eva Åstrand, CLL

  Arna Pellas, CLL

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Vt23 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Prov
  01.02.2023
  25.01.2023
  10
  Kurstyp

  Prov

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Lämplighetsprov i samband med erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare från Åland med grundlärarexamen avlagd i Sverige

  Föreläsare

  /

  Kursram

  Är du lärare med en grundlärarexamen från Sverige avsedd för undervisning i F-3 eller 4–6 och har du fått ett villkorligt beslut på erkännande av yrkeskvalifikationer från Ålands landskapsregering kan du välja att anmäla dig till ett lämplighetsprov för lärare. I så fall ersätter lämplighetsprovet anpassningsperioden, som är det andra alternativet för dig med villkorligt beslut att erhålla slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Lämplighetsprovet ordnas av Öppna högskolan på Åland på uppdrag av Ålands landskapsregering och sker i samarbete med Åbo Akademi, fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som är det examinerande universitetet.

  Lämplighetsprovet ordnas en gång per termin och sista anmälan för hösten är 25.8.2022.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  25.01.2023

  Avgift €

  400

  Innehåll

  Provet består av två delar:

  Del 1: En essä om grundskolan på Åland. Deltagaren skriver en essä enligt anvisningar från examinator. Deadline för inlämning är 28.2.2022.

  Del 2: Undervisningsprov som anordnas vid Vasa Övningsskola under tre dagar i april. Deltagaren står själv för resor och boende under provet i Vasa.

  Examination

  Man behöver bli godkänd i båda delarna för att få ett intyg från Öppna högskolan över avklarat lämplighetsprov. Mot uppvisande av intyget över godkänt lämplighetsprov för lärare söker man det slutliga beslutet om erkännande av yrkeskvalifikationer hos Ålands landskapsregering.

  Övrig information

  Vid frågor vänligen kontakta:

  Mirjam Schauman, Öppna högskolan, 018-537712, mirjam.schauman@ha.ax

  Jonas Söderlund, Åbo Akademi, +358 504797550, jonas.soderlund@abo.fi

 • Registreringen är inte öppen

  Pedagogik - Vt23 Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv

  Universitetskurs
  20.01.2023
  08.01.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Pedagogik - Vt23 Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv

  Föreläsare

  professor i pedagogik Eriksson Inger /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 20.1.2023 kl. 18:30-20:15

  lördag 21.1.2023 kl. 9:00-11:30

  fredag 10.2.2023 kl. 18:30-20:15

  lördag 11.2.2023 kl. 9:00-11:30

  fredag 17.3.2023 kl. 18:30-20:15

  lördag 18.3.2023 kl. 9:00-11:30

  fredag 21.4.2023 kl. 18:30-20:15

  lördag 22.4.2023 kl. 9:00-11:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs ska de studerande ha grundläggande insikter för hur utbildningssystemet och dess styrmekanismer har uppstått och utvecklats för att påverka utbildning och utbildningspolitik på olika nivåer i främst finländskt men också relaterat till internationellt perspektiv.

  Innehåll

  Kursen behandlar fenomenet pedagogiskt ledarskap ur ett samhälleligt perspektiv. Detta görs med beaktande av historiska skeenden och utgående från ideologiska perspektiv. Under kursen diskuteras hur utbildning styrs och hur detta påverkar utbildande institutioner, deras verksamhet och det pedagogiska ledarskap som bedrivs inom utbildningssektorn. För att konkretisera det här analyseras policyn och styrmekanismer som reglerar och möjliggör strategisk utbildningsutveckling.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Sahlberg, P. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Studentlitteratur.

  Simola, H. (2014). The Finnish Education Mystery: Historical and sociological essays on schooling in Finland. New York: Routledge. ISBN/ISSN: 978-0-415-81258-0

  Uljens, M. & Nyman, C. (2015). En historisk rekonstruktion av pedagogiska ledarskapsdiskurser i Finland. S. 13–40: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/119893/uljens_michael.pdf

  (dubblett på engelska). Sahlberg, P. (2015, 2 upplagan). Finnish lessons 2.0 : what can the world learn from educational change in Finland? Teachers College Press.

  (dubblett på engelska) Uljens, M. & Nyman, C. (2013). Educational leadership in Finland or building a nation with Bildung. I: L. Moos (red.) Transnational influences on values and practices in Nordic educational leadership. Dordrecht: Springer.

  Annat kursmaterial: Aktuella utbildningspolitiska dokument, avhandlingar, litteratur och artiklar enligt lärarens anvisningar

  Övrig information

  Kursen ingår i grundstudierna i allmän pedagogik (25 sp). De olika delkurserna är:

  Pedagogikens idé- och samhällshistoria, 5 sp

  Pedagogikens sociologi, 5 sp

  Pedagogikens psykologi, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i samhällsperspektiv, 5 sp

  Pedagogiskt ledarskap i organisationsperspektiv, 5 p

  I mån av intresse kommer alla delkurser att erbjudas. Skild anmälan till varje kurs.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht22 Personlighet

  Universitetskurs
  24.09.2022
  31.08.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht22 Personlighet

  Föreläsare

  PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 24.9.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 25.9.2022 kl. 9:00-13:00

  lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 13.11.2022 kl. 9:00-13.00

  lördag 26.11.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 27.11.2022 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Detta är en kurs i psykologi som går på djupet gällande personlighet. Vi betrakar såväl äldre som moderna teorier om personlighet som teorier om den störda personligheten.

  Till vår hjälp tar vi exempel från film, kultur och litteratur. Vi betrakat människan i sin sociala och kulturella kontext.

  Kursen är uppbyggd kring tre veckoslut med närstudier, mellan och efter vilka studerande får arbeta med inspirerande inlämningsuppgifter.

  Mål

  Lärandemål:

  - studerande ska kunna redogöra för personlighet ur ett biopsykosocialt perspektiv

  - studerande ska kunna redogöra för betydelsen av denna variation och avvikelser från den normal variationen.

  Innehåll

  Kursen behandlar betydelsen av genetiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer till individuell variation i psykologiska konstrukt som t.ex. intelligens och personlighet. Kursen behandlar också personlighetens element och dynamik, samt utvecklingens betydelse för personligheten.

  Litteratur

  Högh-Olesen, H., Dalsgaard, T., Skåderud, F. (2017). Modern personlighetspsykologi. Studentlitteratur

  Speery, L. Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality disorders . Third edition

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Ht22 Stress och stresshantering

  Fortbildningskurs
  24.11.2022
  31.10.2022
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Ht22 Stress och stresshantering

  Föreläsare

  leg. socialarbetare, magister i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut, YE teamledare Granberg Jonna /

  Kursram

  Utbildningen ges helt på distans.

  Kurstider

  Torsdag 24.11 kl 14:00-16:00

  Torsdag 1.12 kl 14:00-16:00

  Torsdag 8.12 kl 14:00-16:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  31.10.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  140

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till dig som önskar kunskap om stress och redskap för att förebygga och hantera stress i arbetet eller privatlivet. Utbildningen passar både dig som är arbetstagare och som vill förebygga stress eller dig som lider av utmattning. Den passar också dig som arbetar med stress och stressförebyggande inom t.ex. HR.

  Mål

  Målet med kursen är att ge dig kunskap om stress och verktyg för att kunna hantera såväl privatliv som arbetsliv.

  Innehåll

  Utbildningens fokus ligger på:

  – vad är stress

  – belastning

  – arbetsmiljö och stress

  – hur påverkar stress oss

  – utmattning

  – återhämtning

  – att hitta långsiktig balans.

  Arbetssätt

  Utbildningen är en digital distansutbildning fördelad på tre stycken två timmar långa tillfällen.

  Utbildningen utgår från KBT och modern forskning. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

  Examination

  Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

  Övrig information

  Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, som studerar till psykoterapeut steg 1 KBT/ACT. Jonna är utbildad IBCT parterapeut och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Fortbildningskurs
  11.05.2022
  05.05.2022
  30
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (barnomsorgen)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både barn och personal inom barnomsorg.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från daghem arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Onsdag 11.5.2022 kl 09:00-16:00

  Torsdag 12.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Tisdag 20.9.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 4: Tisdag 24.1.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

  Dag 5: Tisdag 18.4.2023 kl 09:00-16:00 (på distans) (Obs! Nytt datum)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.05.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom barnomsorgen på Åland som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det daghem där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både barn och personalen

  - deltagarna från barnomsorgen bildar team som samarbetar mellan enheterna för att bygga upp en gemensam plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i det egna daghemmet genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i det egna daghemmet

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande på daghem

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med det egna daghemmets plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från det egna daghemmets behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för daghemmets välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vårt daghemmets plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande daghem. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på det egna daghemmets plan för välbefinnande.

  Ett team från daghem får gärna bestå av personal inom olika professioner t.ex. från daghemmets ledning, barnskötare, lärare och specialbarnträdgårdslärare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är stängd

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Fortbildningskurs
  09.05.2022
  04.04.2022
  25
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

  Föreläsare

  FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

  Kursram

  Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och personal inom skola.

  Inom Välbefinnande som ledord får team från skolor arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i

  fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

  Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

  Kurstider

  Våren 2022:

  Dag 1-2:

  Måndag 9.5.2022 kl 09:00-16:00

  Tisdag 10.5.2022 kl 09:00-16:00

  Hösten 2022:

  Dag 3: Måndag 19.9.2022 kl 09:00-16:00

  Våren 2023:

  Dag 4: Måndag 23.1.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

  Dag 5: Måndag 17.4.2023 kl 09:00-16:00 (på distans) (Obs! Nytt datum)

  Första anmälan

  08.12.2021 kl. 09:00

  Sista anmälan

  04.04.2022

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Kommentar

  inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Inledning

  Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

  Målgrupp

  Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom grundskolan som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola där man jobbar.

  Mål

  Målet med fortbildningen är att:

  - mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

  både elever och personalen

  - deltagare från grundskolan bildar team från olika skolor inom sitt distrikt som samarbetar med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

  - målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den egna skolan genom samarbetet mellan enheterna.

  Innehåll

  Dag 1-2:

  Inledning till välbefinnande som ledord i den egna skolan

  - vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande i skolan

  - vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

  - arbetet med den egna skolans plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från den egna skolans behov och utmaningar

  - vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

  Dag 3:

  Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

  -under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för skolans välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

  - på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

  Dag 4:

  Vår skolas plan för välbefinnande presenteras

  - under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

  - vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande skolor. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

  Dag 5:

  Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

  Uppföljningstillfälle (via webben)

  - hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

  Arbetssätt

  Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på den egna skolans plan för välbefinnande.

  Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

  För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

  Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

  träffarna arbeta med själva planen.

  Övrig information

  Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

  Micaela Romantschuk.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt23 KBT för skolkuratorer - fördjupningskurs

  Fortbildningskurs
  13.02.2023
  16.01.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 KBT för skolkuratorer - fördjupningskurs

  Föreläsare

  /

  Kursram

  På denna fördjupningskurs får du som tidigare gått kursen KBT för elev- och studerandehälsan på Åland, chansen att fördjupa dina kunskaper samt ta del av verktyg och metoder som inte fick plats på grundomgången.

  Vi har velat skapa en kurs som ger dig konkreta verktyg att använda kring många olika typer av problem och på alla nivåer vare sig det rör att implementera ett nytt antimobbningsarbete eller hur man på skolan arbetar med skolfrånvaro till hur man konkret kan göra när man träffar en elev med prestationsångest. Vår ledstjärna är: ”Ett steg i taget med hjälp av praktisk psykologi”.

  Kurstider

  Måndag 13.2.2023 kl.09:00-16:00 (online via Zoom)

  Tisdag 14.2.2023 kl. 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Måndag 20.3.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

  Tisdag 21.3.2023 kl. 09:00-16:00 (närstudier)

  Måndag 22.5.2023 kl. 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Tisdag 23.5.2023 kl. 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Onsdag 30.8.2023 kl. 09:00-16:00 (närstudier)

  Torsdag 31.8.2023 kl. 09:00-16:00 (närstudier)

  Torsdag 28.9.2023 kl. 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Fredag 29.9.2023 kl. 09:00-16:00 (online via Zoom)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  16.01.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  2100

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe under närstudiedagar.

  Inledning

  Fortbildningen ordnas i samarbete med Psykologiakademin.

  Målgrupp

  Fortbildningen är avsedd för skolkuratorer och andra yrkesgrupper inom elev- och studerandehälsan på Åland som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med barn och ungdomar.

  Innehåll

  Dag ett och två: (13-14.2.2023)

  - introduktion, kursinformation repetition och fördjupande workshop i

  beteendeanalys:

  Grundläggande inlärningsteori och beteendeanalys är verktyg vi kommer att använda genom hela kursen. Därför ägnas första dagen åt att repetera och öva på den grundläggande inlärningsteorin som gicks igenom på grundkursen. Under dag två går vi in djupare på beteendenanalysverktyget.

  Dag tre: (20.3.2023)

  – oro och ångest hos barn och självskada i skolan

  Ångest är den vanligaste formen av psykisk ohälsa hos barn. Därför är det viktigt att förstå hur ångest- och orosproblematik uppstår och vidmakthålls. Vilka metoder och verktyg är verksamma vid oro och ångest och hur kan skolkuratorn använda sig av dessa? Vi går igenom exponering,

  oroshantering och problemlösning som verktyg att använda när barn är oroliga och rädda. Vi tar också upp självskada som ett eget viktigt område och hur man kan tänka, upptäcka, stötta och hjälpa elever med denna problematik.

  Dag fyra: (21.3.2023)

  – psykoedukation, att öka begripligheten och förmedla information på rätt sätt

  Ett av de viktigaste verktygen för en skolkurator är att kunna informera om olika typer av psykisk ohälsa som kan drabba elever. Denna dag får du lära dig om de vanligaste psykiatriska diagnoserna som drabbar barn och unga och hur dessa fungerar, vilken hjälp som är att rekommendera och var

  man kan hitta information om dem. Genom psykoedukation kan skolkuratorn lägga grunden för att eleven ska förstå sina problem och vilja ta emot hjälp.

  Dag fem: (22.5.2023)

  - att arbeta med nedstämda elever och exponering som verktyg

  Hur kan man arbeta med nedstämda elever? Vilka metoder fungerar och vad kan du göra inom ramen av din roll som personal inom elevhälsan? Resten av dagen ägnas åt att gå fördjupa oss i verktyget exponering och hur du kan arbeta med det.

  Dag sex: (23.5.2023)

  - att arbeta med skolfrånvaro

  Skolfrånvaro är ett problem som engagerar alla som arbetar i skolan. Det skapar ofta mycket oro och stress hos personalen men också förstås hos familjen och eleven som är skolfrånvarande. Denna dag får du lära dig hur skolan kan arbeta förebyggande vid skolfrånvaro, vad skolan göra när

  skolfrånvaron väl är ett faktum och hur behandlingsinsatser vid skolfrånvaro kan bedrivas. Du får också ta del av kartläggningsverktyg som skolan kan och bör använda sig av när de genomför kartläggning i skolfrånvaroärenden. Vi går också igenom hur man på bästa sätt organiserar arbetet mot skolfrånvaro och hur man faciliterar samverkan på bästa sätt.

  Dag sju: (30.8.2023)

  - miljöns betydelse för psykisk hälsa – skärmar, datorspel, sömn och rörelse samt vad betyder dessa för psykisk hälsa

  Du får ta del av den senaste forskningen kring skärmtid, datorspel och datorspelsberoende. Du får också ta del av den senaste forskning inom emotionsteori samt vad vi vet om hur hjärnan fungerar. Vi går också igenom hur man kan arbeta med sömnproblematik och vilken evidens som finns för att motion och träning leder till ökat välbefinnande.

  Dag åtta: (31.8.2023)

  - tillämpad beteendeanalys och konflikthantering i skolan

  Förmiddagen är en praktisk workshop där vi tränar ytterligare på att förstå och analysera beteenden. Vi utgår från praktiska fall för att vässa våra kunskaper i beteendeanalys. Fokus är hela tiden på den praktiska nyttan för dig som skolkurator. På eftermiddagen tar vi upp konflikthantering i skolan

  metoder och verktyg som skolkuratorn kan tillämpa inom detta område.

  Dag nio: (28.9.2023)

  - samtalsmetodik med fokus på beteendeanalys

  Vi går igenom verktyget funktionell interaktionsanalys. Denna dag handlar om samtalsmetodik och hur man bäst genomför svåra samtal och bygger allians, motivation och relation hos den man pratar med. Fokus är hur du genom att analysera dina samtal utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv kan öka sannolikheten till förändring. Vi gör detta genom att använda funktionell interaktionsanalys för att förstå samspelet i samtalet.

  Dag tio: (29.9.2023)

  - genomgång av hela kursen och metoder för att hålla kvar framsteg

  Kursen avslutas med en workshop där vi repeterar och går igenom alla de verktyg du lärt dig under kursen. Du får också lära dig hur du gör för att maximera chanserna att framstegen hålls kvar och hur du kan introducera eleven till att fortsätta förändras på egen hand. Vi tar också upp olika sätt som du i din yrkesroll kan göra för att hålla framstegen vid liv.

  Arbetssätt

  Fortbildningen omfattar sammanlagt tio undervisningsdagar, varav fyra ordnas med närstudier och sex dagar online via Zoom.

  Förutom att du som kursdeltagare ska ha praktisk nytta, från dag ett, av de verktyg vi lär ut så har vi velat skapa undervisningsformer som genomsyras av värme, skratt och övningar som är intressanta, roliga och givande. Vi har lärt oss att blanda korta intensiva teoripass med givande och uppslukande

  övningar som kommer att vara med dig under lång tid och som du kommer att ha stor nytta av.

  Hela tiden genomför du övningarna med andra som har många gemensamma erfarenheter med dig vilket gör att övningarna ger mer.

  Vi arbetar med hemuppgifter mellan undervisningstillfällena. Vi vill att du ska få chansen att öva dig på att använda de verktyg som lärs ut.

  Varje kurstillfälle inleds med en genomgång av hemuppgiften och du får instruktiv, snäll, varm och nyttig feedback som hjälper dig att utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att vara aktiv under lektionerna!

  Vi arbetar också med vår egen modell, kollegial handledning för att du ska få ut maximalt av kursen. Handledningen brukar vara mycket uppskattad och är ett stående inslag på våra utbildningar sedan några år tillbaka.

  Examination

  För att bli godkänd på utbildningen krävs:

  - närvaro på minst åtta av tio undervisningstillfällen.

  Missar du en dag får du göra en enkel komplettering.

  - aktivt deltagande i övningar och efter bästa förmåga hemuppgifter

  - deltagande i två av fyra kollegiala handledningar

  - genomförd examinationsuppgift i slutet av kursen i form av en enklare hemtenta.

  Betygsskalan på kursen består av godkänd och underkänd.

  Efter kursen får du ett kursintyg underskrivet av kursledarna som båda är legitimerade psykologer.

  Övrig information

  Som utbildare under fortbildningen fungerar leg. psykolog Peter Friberg och leg. psykolog Kristina Loftsson från Psykologiakademin.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Fortbildningskurs
  06.02.2023
  13.01.2023
  15
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Mental träning som grund för personlig utveckling

  Föreläsare

  EM, mental tränare Levin Anders / mental tränare Albrecht Amy

  Studiepoäng

  80

  Kursram

  Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig och genom anmälan förbinder du dig till hela utbildningen. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor.

  Kurstider

  Våren 2023:

  Måndag 6.2.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 7.2.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 6.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 7.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 27.3.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 28.3.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 17.4.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 18.4.2023 kl.15:00-21:00

  Måndag 8.5.2023 kl.15:00-21:00

  Tisdag 9.5.2023 kl.15:00-21:00

  Hösten 2023:

  Måndag 28.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 29.8.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 18.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 19.9.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 9.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 10.10.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 13.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 14.11.2023 kl. 15:00-21:00

  Måndag 11.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Tisdag 12.12.2023 kl. 15:00-21:00

  Exakta tider för det andra året meddelas senare.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.01.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  3560

  Kommentar

  Priset för utbildningen är 1780€+moms per år, dvs. 3560€+moms för båda åren. Priset inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

  Inledning

  Utbildningen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

  Förkunskaper

  Viss studievana förutsätts.

  Målgrupp

  Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

  Mål

  Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

  Innehåll

  Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

  - hur självbilden formas och påverkar dig

  - hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

  - hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

  - hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

  - stresshantering.

  Arbetssätt

  Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

  Litteratur

  Litteratur för mental tränare, år 1:

  Arbetstböcker:

  Arbetsbok 1 – den fysiska resan

  Arbetsbok 2 – den mentala resan

  Arbetsbok 3 – Självet

  Arbetsbok 4 – Mål och motivation

  Arbetsbok 5 – Stress och rädsla

  Arbetsbok 6 – Attitydträning

  Arbetsbok 7 – Koncentration och känslomässig stabilitet

  Arbetsbok 8 – Livsglädje

  Arbetsbok 9 – Hjärnan

  Arbetsböckerna 1-9 finns som pdf som deltagarna kommer att få under utbildningen.

  Avslappning och mental träning för ett rikare liv, Eva Johansson

  Självbildsboken, Eva Johansson

  Motivations-revolutionen, Olof Röhlander & Magnus Lindwall

  Sagan om sanningen, Marianne Hallberg

  Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

  Kurslitteratur som gäller för år 2 meddelas under det första utbildningsåret.

  Övrig information

  Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

  Amy Albrecht är certifierad mental tränare från Folkhälsan Utbildning samt utbildad utbildare inom mental träning. Amy har tidigare jobbat inom HR kring arbetsvälbefinnandeärenden. Hon har också arbetat som yrkeslärare och handledare inom affärsverksamhet. Idag arbetar Amy förutom som

  utbildare inom mental träning också som företagare med mental träning och föreläser aktivt för företag och team.

  Det ordnas två informationstillfällen om utbildningen för alla intresserade tisdagen den 13.12 kl 11:00-11:30 samt onsdagen den 14.12 kl 18:00-18:30. På informationstillfället får du en överblick av kursens innehåll och upplägg. Du har också möjlighet att ställa frågor till utbildarna. För att få länken till Meet, vänligen kontakta kansliet per mejl open@ha.ax och meddela vilket informationstillfälle du vill delta i.

 • Registreringen är inte öppen

  Psykologi - Vt23 Vuxenneuropsykologi

  Universitetskurs
  24.03.2023
  01.03.2023
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Psykologi - Vt23 Vuxenneuropsykologi

  Föreläsare

  Docent Karrasch Mira /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 24.3.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 25.3.2023 kl. 9:00-13:00

  fredag 5.5.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 6.5.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter avslutad kurs förväntas studerande att:

  - besitta grundläggande kunskaper om lateralisering och lokalisering av kognitiva och emotionella funktioner hos vuxna i belysning av hjärnskador

  - kunna redogöra för teoretiskt och kliniskt viktiga symtomkomplex i klinisk neuropsykologi och relatera dessa till hjärnanatomi

  - känna till neuropsykologiska särdrag hos vanliga neurologiska sjukdomar

  - ha grundläggande insikter om ett neuropsykologiskt närmandesätt i kliniskt arbete.

  Innehåll

  Kursens mål är att ge en översikt över sambandet mellan hjärna och beteende genom att beskriva och förklara neuropsykologiska symtom som förekommer i olika neurologiska sjukdomar hos vuxna.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppövningar och självstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Valda delar av Håkan Eriksson (2001) Neuropsykologi. Liber

  Håkan Nyman & Aniko Bartfai (red. 2014) Klinisk neuropsykologi. Studentlitteratur.

  Annat material enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är stängd

  Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall

  Universitetskurs
  14.10.2022
  13.09.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall

  Föreläsare

  ED Söderlund Karolina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 14.10.2022 kl. 17:30-21:00

  lördag 15.10.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  fredag 18.11.2022 kl. 17:30-21:00

  lördag 19.11.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  13.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Förkunskaper

  Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande:

  - känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

  - självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

  - självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

  - visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

  Innehåll

  Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

  Litteratur

  Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

  OBS, alternativ kursbok för den:

  Tomperi: bokföring i praktiken

  Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Redovisning - Vt23 Revision och intern kontroll

  Universitetskurs
  17.03.2023
  26.02.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Redovisning - Vt23 Revision och intern kontroll

  Föreläsare

  EL Aaltonen Jaana / ED Söderlund Karolina

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 17.3.2023 kl. 17:30-21:00 (närstudier på plats)

  lördag 18.3.2023 kl. 9:00-13:30 (närstudier på plats)

  fredag 31.3.2023 kl. 17:30-21:00 (på distans)

  lördag 1.4.2023 kl. 9:00-13:30 (på distans)

  fredag 14.4.2023 kl. 17:30-21:00 (närstudier på plats)

  lördag 15.4.2023 kl. 9:00-13:30 (närstudier på plats)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  26.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter fullgjord kurs ska den studerande kunna

  - känna till huvuddragen i revisionslagstiftningen i Finland

  - kunna förklara begreppen god revisionssed, oberoende revision och revisionsrisk

  - kunna beskriva revisionsprocessen

  - förklara begreppet intern kontroll

  - utföra en utredning och kritiskt granska intern kontroll i ett företag enligt en internationell modell

  - analysera begreppen Corporate Governance och risk managament och deras betydelse för intern

  kontroll.

  Innehåll

  På kursen diskuteras aktuell revisionslagstiftning, god revisionssed och revisionsmetoder samt rapportering i samfund och sammanslutningar. Studerande får även insikter i hur man bygger upp interna kontroller i företagets olika funktioner och system samt kartlägger risker i verksamheten.

  Litteratur

  Titel: Revision Författare: Carrington, Thomas Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Liber

  Titel: Intern styrning och kontroll - både lönsamt och säkert Författare: Wikland, Torbjörn Upplaga: senaste upplaga Förläggare: FAR Akademi

  Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

 • Registreringen är stängd

  Rättsvetenskap - Ht22 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

  Universitetskurs
  23.09.2022
  05.09.2022
  50
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Ht22 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 23.9.2022 kl.17:00-21:00

  lördag 24.9.2022 kl. 09:00-15:00

  söndag 25.9.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  05.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha en insyn inom de centrala ämnesområdena i handelsrätt.

  Innehåll

  Kursen målsättning är att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ, samt att fungera som en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, litteraturstudier.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  Titel: Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion Författare: Bärlund, J., Nyberg, F. & Petrell, K. (red.) Upplaga: 5 uppl. 2016 Förläggare: Talentum ISBN: 978-952-14-2971-2 Tilläggsinformation: Kapitel 2 läses ej.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Rättsvetenskap - Vt23 Krediträtt

  Universitetskurs
  05.05.2023
  08.02.2023
  40
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Rättsvetenskap - Vt23 Krediträtt

  Föreläsare

  JD, ED Enkvist Joachim /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 5.5.2022 kl.17:00-21:00

  lördag 6.5.2022 kl. 09:00-15:00

  söndag 7.5.2022 kl. 09:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter genomgången kurs förväntas den studerande behärska krediträttens och sakrättens centrala delar. Den studerande förutsätts kunna redogöra för de relevanta krediträttsliga begreppen, förklara innehållet i de normer som reglerar kreditavtal, fordringsinstrument och moderna finansieringsarrangemang. Man ska även kunna redogöra för de centrala sakrättsliga begreppen och sakrättens allmänna läror i övrigt samt normerna inom detta område. Den studerande förväntas också behärska den närmare tolkningen och tillämpningen av normerna inom krediträttens och sakrättens områden.

  Innehåll

  Avsikten med studieperioden är att behandla de juridiska problemställningar och rättsregler som gäller vid finansieringen av näringsverksamheten. Fokus ligger vid kreditgivning via penningskuld, men även andra finansieringsalternativ, såsom till exempel factoring och leasing, kommer att tangeras. Kursen fungerar även som en introduktion till olika säkerhetsarrangemang, och därför kommer även sakrättsliga frågor att behandlas.

  Kursen innefattar följande frågor och delområden:

  - kreditmarknadens organisation

  - kreditavtal som avtalstyp

  - skuldinstrument (skuldebrev, växlar, checker) avbetalningskrediter, leasing, säkerheter, framförallt pant och borgen

  - sakrätt.

  Examination

  Tentamen.

  Litteratur

  1) Hemmo, Mika - Wuolijoki, Sakari: Pankkioikeus. 2., uudistettu painos. Helsinki: Talentum 2013. ISBN: 978-952-14-1636. Läses kap. III Luotonanto, VII Talletus- ja tilisopimus, VIII Maksukortit, IX Maksujenvälitys. (behandlas under kursen)

  2) Tepora, Jarno: Inledning till grunderna för sakrätten. Forum Iuris, Helsingfors universitet 2009. ISBN: 978-952-10-3765-8.

  Författningar: Handels Balk 10 kap. (3/1734)

  L om skuldebrev (622/1947)

  VäxelL (242/1932)

  RänteL (633/1982)

  L om preskription av skulder (728/2003)

  FöretagsinteckningsL (634/1984)

  L om borgen och tredjemanspant (361/1999)

  KonsumentskyddsL (38/1978) 7 och 7a kap.

  L om begränsning av användningen av indexvillkor (1195/2000)

  Jordabalk (540/1995) 15-20 kap.

  L om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (688/1988)

  L om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992)

  KreditinstitutsL (610/2014)

  Betaltjänstlagen (290/2010)

  L om upplöning av sambons gemensamma hushåll (Sambolagen) (26/2011)

 • Registreringen är stängd

  Skolpsykologi - Ht22 Samtal med barn och unga

  Universitetskurs
  10.09.2022
  17.08.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Ht22 Samtal med barn och unga

  Föreläsare

  PsM, legitimerad psykologi Thors Matilda /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 10.9.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 11.9.2022 kl. 9:00-13:00

  lördag 8.10.2022 kl. 9:00-13:00

  söndag 9.10.2022 kl. 9.00-13:00

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  17.08.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Syftet med kursen är att ge studerande en introduktion till professionella samtal med barn och unga, främst inom skolkontexten. Stor vikt läggs på förhållningssättet samt på konkreta metoder och material som kan användas för att underlätta dialogen och för att hjälpa barnet eller den unga att uttrycka sig och att förstå och bearbeta sina upplevelser. Efter avlagd kurs förväntas studerande ha både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter om barn- och ungdomssamtal.

  Innehåll

  Kursen behandlar bland annat vikten av att det finns vuxna som möter barn och unga i samtal, hur barn kan utvecklas genom samtal, goda förutsättningar för samtal (bl.a. att skapa en god relation, aktivt och empatiskt lyssnande samt verbal och icke-verbal kommunikation), samtalets genomförande (innehållande bl.a. samtalets ramar och struktur), olika samtalstekniker (såsom att ställa öppna frågor, återberätta, spegla och sammanfatta samt att hantera motstånd) och genomgång av olika konkreta metoder och material. Teorin varvas med praktiskt tillämpande genom övningsuppgifter och reflektion.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

  Examination

  Aktiv närvaro (75%), godkända inlärnings/övningsuppgifter.

  Litteratur

  Nilsson Tapper, M. (2021). Professionella samtal med barn: Förhållningssätt, metoder och övningar. Studentlitteratur.

  Øvreeide, H. (2009). Samtal med barn. Studentlitteratur. b) Naar-King, S., & Suarez, M. (2014). Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga vuxna. Studentlitteratur.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Skolpsykologi - Vt23 Sexualkunskap

  Universitetskurs
  23.01.2023
  08.01.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Vt23 Sexualkunskap

  Föreläsare

  Sexualterapeut Åhman Susanna /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Kursen ges helt på nätet enligt följande:

  måndagen den 23.1.2023 kl. 17:00-19:30 (via Zoom)

  måndagen den 30.1.2023 bandad föreläsning + uppgift släpps

  måndagen den 6.2.2023 kl. 17:00-19:30 (via Zoom)

  måndagen den 13.2.2023 bandad föreläsning + uppgift släpps

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  08.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas den studerande känna till den sexuella utvecklingen, den sexuella reaktionsserien och de sexuella rättigheterna samt ha grundläggande kunskaper i hur man kan beakta och ta upp ämnet med barn och unga.

  Allmänfärdigheter: Studeranden utvecklar färdigheten att ta ämnet till tals i sin yrkesroll, att beakta sexuella och könsminoriteter och vara medveten om såväl de positiva som de negativa sidorna av sexualiteten.

  Innehåll

  Kursen tar upp sexualitet och sexuell hälsa samt de sexuella rättigheterna. Barn och ungas sexuella utveckling samt det sexuella beteende behandlas, och hur man kan stöda utvecklingen. Myter, attityder och värderingar tas likaså upp.

  Arbetssätt

  Föreläsningar (via zoom och bandade), diskussioner, arbetsuppgifter.

  Examination

  Teoretisk uppgift och kursdagbok. Obligatorisk närvaro vid zoom-föreläsningarna.

  Litteratur

  Lundberg, P.O. 2002. Sexologi. Liber.

  Häggström-Nordin, E., & Magnusson, C. Eds. (2009). Ungdomar, sexualitet och relationer. Studentlitteratur.

 • Registreringen är inte öppen

  Skolpsykologi - Vt23 Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare

  Fortbildningskurs
  31.03.2023
  01.03.2023
  40
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Skolpsykologi - Vt23 Vägar till skolnärvaro - från hemmasittare till återvändare

  Föreläsare

  Persson Sirkka /

  Kursram

  Kursen går helt på distans.

  Kurstider

  Fredag 31.3.2023 kl 09:00-13:00 (online via Google Meet)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2023

  Bindande anmälan

  Ja.

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  225

  Inledning

  Att en elev inte klara av att komma till skolan kan ha många olika orsaker, men en sak har de alla gemensamt – de vill vara i skolan! Det krävs ett systematiskt lagarbete där all skolpersonal bidrar till att främja närvaro och stötta eleverna att ta del av undervisningen och lyckas i skolan.

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till lärare inom grundskola, elevvårdspersonal samt andra intresserade.

  Mål

  Den här fortbildningen visar hur det förebyggande arbetet kan gå till och hur skolan systematiskt kan hjälpa elever tillbaka från långvarig frånvaro.

  Du får lära dig att känna igen varningssignaler och kunskap om riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro. Du får exempel på hur man kan arbeta för att få en elev att återvända och stanna kvar i skolan. Givetvis kommer vi också gå in på det förebyggande och främjande arbetet, vikten av en tillgänglig skola som möter individens behov och hur man arbetar för att främja närvaro.

  Innehåll

  Innehållet i kursen är bl.a. följande:

  - olika riskfaktorer och att tidigt känna igen varningstecken

  - framgångsfaktorer för att få en elev att återvända till skolan

  - känna till friskfaktorer och att arbeta för en tillgänglig skola

  - hur skapar du ett fungerande samarbete med hemmet.

  Arbetssätt

  Föreläsningar där alla medarbetare har möjlighet att ställa frågor och övningar där man kan prova och reflektera tillsammans med sina kollegor.

  Övrig information

  Verksamhetsutvecklare och tidigare rektor Sirkka Persson var tidigare rektor på Kringlaskolan i Södertälje som under hennes ledning fick flera utmärkelser för sitt framgångsrika arbete. Sirkka nominerades till årets rektor 2020

  och har många gånger uppmärksammat just för sitt arbete med problematisk frånvaro. Sirkka är aktuell med boken Från Hemmasittare till återvändare – vägar till skolnärvaro där du får ta del av hennes erfarenheter och de arbetssätt hon utvecklat för att öka skolnärvaron och elevernas möjlighet att gå vidare i livet efter årskurs 9. Idag arbetar Sirkka som konsult

  inom skolutveckling med en önskan om att kunna bidra till att fler elever får möta en tillgänglig skola.

 • Registreringen är inte öppen

  Specialpedagogik - Vt23 Funktionsvariationer I

  Universitetskurs
  13.01.2023
  21.12.2022
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt23 Funktionsvariationer I

  Föreläsare

  PeM Åman Ulla Stina /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 13.1.2023 kl. 18:00-21:15

  lördag 14.1.2023 kl. 9:00-14:45

  söndag 15.1.2023 kl. 9:00-11:30

  fredag 3.2.2023 kl. 18:00-20:30

  lördag 4.2.2023 kl. 9:00-14:45

  söndag 5.2.2023 kl. 9:00-11:30

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Det finns planer på att starta en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med ev kursstart augusti 2024. För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom grundskola eller barnomsorg samt ha läst minst 20 sp av grundstudierna i specialpedagogik. Denna delkurs ingår i grundstudierna. Alla fem delkurser kommer att erbjudas inom Öppna högskolan före utbildningen startar.

  Mål

  Den studerande kan:

  - ge exempel på olika funktionsvariationer

  - redogöra för de vanligaste orsaksförklaringarna till funktionsvariationer

  - ge exempel på pedagogiska metoder och olika stödåtgärder i daghem, skola och samhälle.

  Allmänfärdigheter: Sociala och kommunikativa färdigheter. Grundläggande analytisk förmåga.

  Innehåll

  - grundläggande kunskap om funktionsvariation och lärande i relation till denna

  - kunskap om stödåtgärder och habilitering i daghem, skola och samhälle

  - kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD,

  autismspektrumtillstånd), intellektuella funktionsnedsättningar samt särbegåvning.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, seminarier, grupparbeten samt gruppdiskussioner.

  Examination

  Skriftligt inlämningsarbete.

  Litteratur

  Chipumbu Havelius, A. (red.) (2016). Lågaffektivt bemötande. Lund: Studentlitteratur

  Sjölund Anna, Jahn Cajsa, Lindgren Ann, Reuterswärd Malin (2017). Autism och

  ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm Natur och Kultur

  Akademisk.

  Ineland Jens, Molin Martin, Sauer Lennart (2019). Intellektuell funktionsnedsättning, samhället och välfärd. Gleerups Utbildning AB.

  Kendall Carlsson, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter - vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur.

  Liljedahl, M. (2017). Särskilt begåvade elever: pedagogens utmaning och möjlighet. Stockholm: Gothia fortbildning.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen inleder ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Specialpedagogik - Vt23 Specialpedagogik och inkludering

  Universitetskurs
  14.04.2023
  22.03.2023
  30
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Specialpedagogik - Vt23 Specialpedagogik och inkludering

  Föreläsare

  PeM Lindström Kajsa /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  fredag 14.4.2023 kl. 17:00-20:00 (via Zoom)

  lördag 15.4.2023 kl. 9:00-14:00 (via Zoom)

  fredag 12.5.2023 kl. 17:00-20:30 (närstudier på plats)

  lördag 13.5.2023 kl. 9:00-13:30 (närstudier på plats)

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Inledning

  Det finns planer på att starta en behörighetgivande utbildning till speciallärare i grundskolan och speciallärare inom småbarnspedagogik med ev kursstart augusti 2024. För att kunna antas till utbildningen ska man vara behörig lärare inom grundskola eller barnomsorg samt ha läst minst 20 sp av grundstudierna i specialpedagogik. Denna delkurs ingår i grundstudierna. Alla fem delkurser kommer att erbjudas inom Öppna högskolan före utbildningen startar.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska den studerande:

  - kunna definiera vad specialpedagogik är

  - kunna reflektera kring inkludering, delaktighet, bemötande och människosyn

  - utveckla en förståelse för mångfalden inom en grupp och ha grundläggande beredskap att möta mångfald genom differentiering i gruppen

  - ha grundläggande kunskap om olika nivåer av stödformer

  - känna till möjliga samarbetsformer mellan lärare.

  Innehåll

  - kunskap om specialpedagogikens framväxt och funktion

  - specialpedagogiken introduceras som vetenskaps- och verksamhetsområde från småbarnspedagogik till gymnasiet

  - kunskap om mångfald i daghems- och skolkontext

  - grundläggande kunskap och beredskap för differentiering, samundervisning och inkludering i daghem och skola

  - studerande växer i sin förmåga att reflektera kring delaktighet, empati, bemötande och människosyn i specialpedagogik.

  Arbetssätt

  Föreläsningar med övningar & gruppdiskussioner. Moodle och zoom används.

  Examination

  Aktivt deltagande, inlämningsuppgifter och tentamen.

  Litteratur

  Helin Henriksson, Ivarsson Borg, Norlin, Persson, Specialpedagogik i praktiken - Stöd och

  inspiration för lärare. Lund: Studentlitteratur. (valda delar).

  Jakobsson, I-L., & Nilsson, I. (2019). Specialpedagogik och funktionsvariationer: att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö. Stockholm: Natur & Kultur. (kapitel 1) ALTERNATIVT Utgåva 1 från 2011: Specialpedagogik och funktionshinder. (kap 1).

  Kinge, E. (2015). Empati – Närvaro eller metod. Lund: Studentlitteratur.

  Takala, M. & Äikäs, A. (2020). Mahdoton inkluusio. Helsinki: PS Kustannus. (finns som e-bok vid ÅA, kapitel 1). (behandlas under kursen´)

  Westling Allodi, M. (2021). Specialpedagogik för lärare. Stockholm: Natur & Kultur (valda delar).

  Artikel: Sundqvist, C. & Lönnqvist, E. (2016). Samundervisning som inkluderande arbetssätt i skolan.

  Aktuella läroplansgrunder och lagstiftningar.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Kursen ingår i ett grundstudieblock inom ämnet specialpedagogik (25 sp).

  Delkurserna är:

  Funktionsvariation I, 5 sp

  Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

  Bemötande och utmanande beteende, 5 sp

  Barn och ungas välbefinnande, 5 sp

  Stöd för lärande i läsning och matematik I, 5 sp

 • Registreringen är inte öppen

  Ungdomsvetenskap - Vt23 Ungdomars psykiska hälsa

  Universitetskurs
  11.03.2023
  15.02.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Ungdomsvetenskap - Vt23 Ungdomars psykiska hälsa

  Föreläsare

  Speciallärare, familjepsykoterapeut Kurkiala Heikki /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  lördag 11.3.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 12.3.2023 kl. 9:00-13:00

  lördag 22.4.2023 kl. 9:00-13:00

  söndag 23.4.2023 kl. 9:00-13:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  15.02.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Efter godkänd kurs förväntas studerande:

  - känna till riskfaktorer för uppkomsten av psykiska störningar under ungdomsåren

  - känna till bakgrund till och symptom på de vanligaste psykiska störningarna hos ungdomar

  - känna till verktyg och åtgärder för att förbättra ungdomars livssituation

  - kunna diskutera och analysera ungdomars psykiska hälsa även på individnivå utgående från rådande forskning och förståelse.

  Innehåll

  Kursens mål är att skapa förståelse för ungdomars psykiska hälsa och mentalhälsoproblem. Typiska symptom och diagnoser under ungdomsåren behandlas utgående från forskning och praktik om orsaker, förekomst och utveckling. Därtill diskuteras främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykiska störningar i ungdomsåren.

  Arbetssätt

  Närstudier, föreläsningar, diskussioner, litteraturläsning.

  Examination

  Examinationsuppgift.

  Litteratur

  Kurslitteratur:

  1. Broberg, A., m.fl. (2015). Klinisk barnpsykologi: utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur.

  2. Gillberg, C., Fernell, E., Råstam, M. (2015). Barn- och ungdomspsykiatri. Stockholm: Natur & Kultur.

  3. Hertz, S. (2011). Barn- och ungdomspsykiatri - nya perspektiv och oanade

  möjligheter. Stockholm: Studentlitteratur.

  Studiematerial:

  Artiklar:

  1. Huggett, D., Flynn, A., Jaouich, A., Taylor-Gates, M., & Davidson, S. (2017).

  Engaging Youth in a Mental Health System Improvement Initiative in Ontario:

  Developing the Be Safe Resource. Canadian Journal of Community Mental Health, 36, 121-131

  2. Bashore, L., Alexander, G. K., Jackson, D. L., & Mauch, P. (2017). Improving health in at-risk youth through Photovoice. Journal of Child Health Care, 21(4), 463-475.

  Bok: Författare: Romer, D m.fl. Förlag: New York: Oxford University Press. År: 2017. Titel: Treating and preventing adolescent mental health disorders: what we know and what we don't know: a research agenda for improving the mental health of our youth.

  Övrigt kursmaterial enligt föreläsarens rekommendationer.

 • Registreringen är stängd

  Utvecklingspsykologi - Ht22 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Universitetskurs
  30.09.2022
  07.09.2022
  25
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Ht22 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

  Föreläsare

  Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:15

  lördag 1.10.2022 kl. 9:00-14:45

  söndag 2.10.2022 kl. 9:00-13:00

  På distans:

  lördag 15.10 kl. 9:00-13:00 (via Zoom)

  Första anmälan

  07.06.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  07.09.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Mål

  Efter godkänd kurs ska den studerande kunna redogöra för den kognitiva beteendeterapins teoretiska grund och särdrag. Studeranden ska kunna beskriva grundläggande arbetssätt och tekniker inom kognitiv beteendeterapi.

  Innehåll

  Kursens omfattar den kognitiva beteendeterapins historia, teoretiska grund (inlärningsteori, kognitiv teori och emotionsteori) och praktiska tillämpning. I begränsad utsträckning behandlas också psykoterapeutisk forskning.

  Litteratur

  Kåver, A. (2006/2016). KBT i utveckling. En grundbok i kognitiv beteendeterapi. Natur och Kultur.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

  Övrig information

  Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

 • Registreringen är inte öppen

  Utvecklingspsykologi - Vt23 Introduktion till motiverande samtal (MI)

  Universitetskurs
  14.04.2023
  22.03.2023
  20
  Kurstyp

  Universitetskurs

  Ämne/kursnamn

  Utvecklingspsykologi - Vt23 Introduktion till motiverande samtal (MI)

  Föreläsare

  PM, socialpsykolog Andsten Anita /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

  Kurstider

  Närstudier på plats:

  fredag 14.4.2023 kl. 17:00-21:00

  lördag 15.4.2023 kl. 9:00-16.30

  söndag 16.4.2023 kl. 9:00-15.45

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  22.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  90

  Mål

  Lärandemål: Syftet med kursen är att ge studerande en introduktion till samtalsmetoden motiverande samtal (Motivational interviewing/MI). Efter avlagd kurs förväntas studerande kunna redovisa för samtalsmetodens grundläggande principer och teori samt beskriva och tillämpa samtalsmetodens förhållningssätt.

  Innehåll

  Kursen behandlar bland annat samtalsmetodens bakgrund och teori, det grundläggande förhållningssättet/andan, samtalets faser och struktur (engagera, fokusera, framkalla och planera), klientcentrerade samtalsredskap (bekräftande, öppna frågor, reflekterande och sammanfattningar) samt igenkännande och mötande av ambivalens, förändringsprat och motstånd. Teorin varvas med praktiskt tillämpande genom övningsuppgifter och reflektion.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, filmer, diskussioner, övningar samt motiverande samtalsövningar i par.

  Examination

  Ett Motiverande samtal som bandas och utvärderas.

  Litteratur

  Miller, W. R. & Rollnick, S. Motiverande samtal: Att hjälpa människor till förändring. Natur& Kultur.

  Ortiz, L. När förändring är svårt. Att hantera motstånd med motiverande samtal. Natur &Kultur.

  Naar-King, S., Suarez, M. & Zetterström, G. (2014). Motiverande samtal – MI: med tonåringar och unga vuxna. Studentlitteratur.

  Naar-King, S. & Suarez, M. (2011). Motivational interviewing with adolescents and young adults. Guilford Press.

  Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111402 Projektledning

  ÖH-leden
  09.01.2023
  21.12.2022
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111402 Projektledning

  Föreläsare

  EM Wik Thor-Björn /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med FE-1/HM-2

  Kursstart 9.1.2023

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - ha kunskap om projektet som arbetsform och dess faser

  - kunna använda sig av en projektmodell och dess verktyg för att genomföra ett projekt

  - ha deltagit i planeringen, genomförande och avslutande av ett projekt

  - känna till metoder för att förbättra samarbete inom projekt.

  Innehåll

  Projektet som arbetsform, förstudie och planering av projekt, projektgruppens sammansättning, projektekonomi (budget) och riskhantering i projekt, genomförande av projekt, leda och arbeta i projekt, avsluta projekt och utvärdering.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, övningsuppgifter. litteraturstudier, projektarbete.

  Examination

  Icke obligatorisk närvaro på föreläsningarna. Obligatorisk deltagande i projektarbetet samt närvaro vid presentation av projekten.

  Litteratur

  Tonnquist, B. (2018 eller senare). Projektledning. Stockholm:Bonnier utbildning.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111502 Statistik

  ÖH-leden
  10.01.2023
  21.12.2022
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led FE (6 platser) B111502 Statistik

  Föreläsare

  Överlärare, FD Emet Stefan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Företagsekonomi (FE).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Näsrstudier dagtid med FE-1

  Kursstart 10.1.2023, avslut vecka 10.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  21.12.2022

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Efter avslutad kurs skall den studerande:

  - behärska grundläggande statistiska begrepp och metoder

  - ha kännedom om olika statistiska analysmetoder

  - kunna läsa statistik samt förhålla sig kritiskt till materialet

  - kunna utnyttja statistik i sina studier

  - kunna söka och hantera information inom den egna branschen samt kunna utnyttja dessa informationskällor

  - kunna förstå och tillämpa grundprinciperna i sannolikhetskalkyl

  (klassisk sannolikhet, kombinatorik, oberoende och beroende händelser, betingad sannolikhet, Bayes sats)

  - kunna använda Excel för att göra diagram, tabeller och känner också till andra statistiska beräkningar och analyser som kan göras med programmet.

  Innehåll

  - Statistiska grundbegrepp och metoder

  - Tabeller och diagram

  - Genomsnitt och spridning

  - Korrelation och regression

  - Konfidensintervall

  - Normalfördelning

  - Centrala gränsvärdessatsen

  - Statistiska test och hypotesprövning

  - Statistik med Excel

  Arbetssätt

  Föreläsningar, inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder (3. uppl.). Studentlitteratur.

  Widjeskog, Ö. (2000). Statistik - en introduktion (4. uppl.). W-Statistik Ab.

  Byström, J. & Byström, J. (2011). Grundkurs i statistik (7. uppl.). Natur och Kultur.

 • Registreringen är inte öppen

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R041106 Hotel Operations I

  ÖH-leden
  10.03.2023
  01.03.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R041106 Hotel Operations I

  Föreläsare

  Timlärare Sjöblom Therese /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kurstart 10.3.2023, avslut 19.4.2023.

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  01.03.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  De studerande skall efter avslutad kurs:

  - ha grundläggande kunskaper om hotell och andra kommersiella boendeformer.

  - omfatta hotellens uppbyggnad, dess organisation

  - tjänster och funktioner som finns inom ett hotell med tyngdpunkt på rooms division

  - kundbetjäning och servicesituationer

  - ha grundläggande kunskaper i bokningssystem och distributionssystem

  Innehåll

  Hotellets verksamhetsmiljö

  Hotellet och dess funktionella uppbyggnad

  Hotellet som arbetsplats - avdelningar, funktioner och arbetsuppgifter

  Att arbeta inom roomdivision - housekeeping, reception, bokning, konferensavdelning

  Bokningssystem

  Arbetssätt

  Föreläsningar, grupparbeten med presentationer, inlämningsuppgifter och tentamen.

  Praktiska övningar, studiebesök, självstudier.

  Litteratur

  Lönn E. & Wigerstad, C. (2002). Hotellskolan A. Stockholm: Gästakademin.

  Lönn E. (2011). Logi. Stockholm: Gästakademin.

  Olsson C. (2012). Service och bemötande. Stockholm: UHR, Gästakademien.

  Akademiska artiklar, fackpress, manualer, ämnesrelaterade internetsidor

 • Registreringen är inte öppen

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  ÖH-leden
  16.01.2023
  11.01.2023
  6
  Kurstyp

  ÖH-leden

  Ämne/kursnamn

  Vt23 ÖH-led HM (6 platser) R171103 Grundkurs i företagsekonomi

  Föreläsare

  EM Sjölund Johan /

  Studiepoäng

  5

  Kursram

  Kursen ingår i kurspaketet för Öppna högskoleleden inom programmet Hospitality Management (HM).

  Du kan avlägga hela kurspaketet under läsåret eller läsa kurserna under flera läsår. Skild anmälan till varje enskild kurs.

  Kurstider

  Närstudier dagtid med HM-1.

  Kursstart 16.1.2023

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  11.01.2023

  Avgiftstyp

  Terminsavgift

  Avgift €

  40

  Inledning

  Läs 30 sp (med minimivitsord 3) och bli behörig att söka till Högskolan på Ålands utbildningsprogram och samtidigt få kurserna validerade/tillgodoräknade inom utbildningen.

  OBS! Det finns 6 platser.

  Mål

  Den studerande förväntas efter avslutad kurs :

  - behärska grundläggande procenträkning

  - känna till företagets grundläggande funktioner och strategier

  - känna till vad som påverkar företagets resultat, lönsamhet, likviditet och soliditet

  - känna till principerna för dubbelbokföring, kontera löpande transaktioner och sammanställa ett enklare bokslut inklusive nyckeltal för hållbar utveckling

  Innehåll

  1. Procenträkning

  2. Företagets funktioner, processer och strategi

  3. Företagsekonomiska grundbegrepp : effektivitet, lönsamhet, likvicditet och soliditet

  4. Företagets bokföring : kontosystem och praktisk bokföring

  5. Företagets bokslut med nyckeltal för hållbar utveckling

  6. Övningar

  Arbetssätt

  Föreläsningar och övningar, ca 80 h.

  Examination

  Obligatorisk närvaro.

  Litteratur

  Nilsson, K. (2002). Ekonomi i hotell- och restaurangföretag. Sellin & Partner.

  Skärvad, P-H., & Olsson, J. (2011). Företagsekonomi 100 : faktabok (15. uppl. eller nyare). Malmö.

  Artikelsamling.

  Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller)

  Kontokarta för hotell- och restaurangföretag.

 • Registreringen är inte öppen

  Vård - Vt23 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Fortbildningskurs
  24.03.2023
  03.03.2023
  10
  Kurstyp

  Fortbildningskurs

  Ämne/kursnamn

  Vård - Vt23 Introduktion till forensisk omvårdnad

  Föreläsare

  Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann / doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna

  Kursram

  Specialistkunskaper som ryms inom forensisk omvårdnad innefattar att vara vaksam och ha kunskap om tecken på våld/övergrepp, att bemöta brottsoffer såväl som gärningsmän och närstående, att känna till aktuella lagar och författningar, att säkra och dokumentera spår/bevis som kan användas i en rättslig process, att samverka med polis, rättsväsende, socialtjänst och andra professioner/myndigheter eller ideella organisationer.

  (Källa: Svenskt nätverk för forensisk omvårdnad)

  Kurstider

  Fredag 24.3.2023 kl 17.00-21.00

  Lördag 25.3.2023 kl 09:00-17:00

  Första anmälan

  08.12.2022 kl. 09:00

  Sista anmälan

  03.03.2023

  Bindande anmälan

  Ja

  Avgiftstyp

  Kursavgift (24% moms tillkommer)

  Avgift €

  140

  Kommentar

  Inkl. för- och eftermiddagskaffe

  Målgrupp

  Kursen riktar sig till all sjukvårdspersonal, såsom närvårdare, sjukskötare, socialskötare och läkare, samt andra intresserade som i sitt arbete möter våldsituationer.

  Mål

  Efter avslutad kurs ska du:

  - ha kunskap om det kliniska arbetet kring potentiella brottsoffer inom vården och andra områden.

  - ha kunskap hur man kan läsa av skador och härleda dessa till ett eventuellt brott.

  - även ha grundläggande kunskap hur man hanterar eventuellt bevismaterial samt hur man rör sig på en eventuell brottsplats.

  - veta vilka myndigheter och instanser som kan vara bra att involvera samt vilka stödfunktioner det finns att tillgå.

  - få en inblick gällande hela händelsekedjan från att ett brott begås till ett avslut med en eventuell rättegång.

  Innehåll

  Kursens innehåll är bl.a. följande:

  - du får grundläggande kunskaper om vad forensisk omvårdnad innebär

  - du får grundläggande kunskaper om användningsområdet samt hur man kan använda denna kunskap i det kliniska arbetet

  - du får en inblick i rättsmedicin samt spårsäkring

  - du får en genomgång av brottsprocessen för de drabbade

  - du får information om Brottsofferjourens verksamhet på Åland.

  Arbetssätt

  Föreläsningar, praktiska övningar, diskussioner samt grupparbeten.

  Obligatorisk 100 % närvaro på föreläsningarna.

  Examination

  100% deltagande i kursen berättigar till ett intyg efter kursen.

  Litteratur

  Kurslitteratur och studiematerial delas ut till deltagarna före och under kursen. Undervisningsmaterial tillhandahålls av kursarrangören.

  Övrig information

  Som huvudföreläsare fungerar Ann Kvarnström, specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad som har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

  Den andra föreläsaren Anna Lundberg är doktorand, spec.ssk/fil.mag som arbetat 12 år som specialistsjuksköterska inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och utbildad som specialistsjuksköterska inom akut- och ambulanssjukvård vid Linneuniversitetet år 2010. Anna arbetar vid högskolan på Åland/sjöfart som timlärare sedan 2014 och håller kurser för externa samt skolans elever i hälso och sjukvårds kurser enligt STCW-2010. Anna är även involverad i EU projektet On Board Med 2016-2019 samt doktorand vid Umeå universitet sedan 2018 inom omvårdnad.

  Eventuella gästföreläsare tillkommer senare.

Utbildningsledarskap (25sp) startar 17.1.2023

Utbildningsledarskap riktar sig till lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola, socionomer (YH) och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1.1.2021.

Läs mer

Kalender

Just nu finns inga aktuella händelser, se tidigare händelser

Vanliga frågor & svar

Du anmäler dig till samtliga kurser på vår startsida eller via vår kurswebbplats – du kan läsa mera om det praktiska under fliken Info för kursdeltagare.

Ja, det gör vi gärna. Kontakta planerare Pia Sjöstrand, läs mera på sidan Komptetensutveckling på arbetsplatsen eller fyll i vårt frågeformulär för uppdrag.

Det går bra att läsa kurser som extern studerande och under förutsättning att det finns plats. Kontakta respektive utbildningsprograms studiekoordinator för mera information.

All information om kursintyg finna att läsa på sidan Information för kursdeltagare.

Öppna högskolan på Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Idag tänder vi på Öppna högskolan traditionsenligt vår weihnachtspyramid. Ha en trevlig lilla jul och första advent! ... See MoreSee Less

25 november 2022
Idag tänder vi på Öppna högskolan traditionsenligt vår weihnachtspyramid. Ha en trevlig lilla jul och första advent!

Comment on Facebook

Trevlig lilla jul till er! 🎄🥰

Håll utkik i din postlåda! Just nu delas vår folder ut till alla åländska hushåll. I den hittar du nyttig information om höstens kurser och hur du anmäler dig.

P.S. Anmälningen öppnar 8 december kl 9.00 på www.open.ax.
... See MoreSee Less

22 november 2022
Håll utkik i din postlåda! Just nu delas vår folder ut till alla åländska hushåll. I den hittar du nyttig information om höstens kurser och hur du anmäler dig.

P.S. Anmälningen öppnar 8 december kl 9.00 på www.open.ax.

Är du verksam inom idrott och vill veta mera om mental träning? Då är distanskursen "Mental träning och idrott" något för dig!

Kursen passar både dig som är tränare och dig som är aktiv idrottare eller motionsidrottare.

📍Om kursen:
Kursen ger dig en insikt i hur du kan utnyttja den mentala träningen i din idrott för att prestera bättre, må bättre och fungera som en bra ledare. Vi går igenom teorier, konkreta verktyg och exempel.

📍Kurstillfällen på distans:
Tisdag 27.12 kl 18.00-21.00
Onsdag 28.12 kl 18.00-21.00
Torsdag 29.12 kl 18.00-21.00

📍Kursledare:
Anders Levin, aktiv föreläsare, mental tränare och tränare inom idrott

📍Pris:
150 €

Läs mer och anmäl dig senast 30 november här: www.open.ax/#idrottspsykologi-ht22-mental-traning-och-idrott
... See MoreSee Less

17 november 2022
Är du verksam inom idrott och vill veta mera om mental träning? Då är distanskursen Mental träning och idrott något för dig!

Kursen passar både dig som är tränare och dig som är aktiv idrottare eller motionsidrottare.

📍Om kursen:
Kursen ger dig en insikt i hur du kan utnyttja den mentala träningen i din idrott för att prestera bättre, må bättre och fungera som en bra ledare. Vi går igenom teorier, konkreta verktyg och exempel.

📍Kurstillfällen på distans:
Tisdag 27.12 kl 18.00-21.00
Onsdag 28.12 kl 18.00-21.00
Torsdag 29.12 kl 18.00-21.00

📍Kursledare:
Anders Levin, aktiv föreläsare, mental tränare och tränare inom idrott

📍Pris:
150 €

Läs mer och anmäl dig senast 30 november här: https://www.open.ax/#idrottspsykologi-ht22-mental-traning-och-idrott