Hoppa till innehåll

Öppen föreläsning

I samarbete med Regnbågsfyren/Åland Pride ordnas en öppen föreläsning fredagen den 16 augusti 2024 klockan 18.00 – 20.00 på Högskolan Norra, Neptunigatan 17 med temat Hälsa och livsvillkor för HBTQIA-personer. Föreläsningen hålls av Mats Christiansen, universitetsadjunkt, specialsjuksköterska och medicine magister. Föreläsningen är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

Logo, Regnbågsfyren

Logo, Åland pride

Fler artiklar

Behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp

En behörighetsgivande utbildning till speciallärare inom barnomsorg och skola kommer ordnas 15 augusti 2024 - 31 december 2025. I utbildningen ingår både närstudier på Åland och distansstudier.

Studierna riktar sig till dig som har lärarbehörighet för barnomsorg, grundskola och gymnasialstadiet i enlighet med åländsk lagstiftning.

Läs mer

Utbildningsledarskap (25sp) startar 17.1.2023

Utbildningsledarskap riktar sig till lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola, socionomer (YH) och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1.1.2021.

Läs mer