Hoppa till innehåll

Behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp

En behörighetsgivande utbildning till speciallärare inom barnomsorg och skola kommer att starta hösten 2024 i Åbo Akademis regi i samarbete med Öppna högskolan. Ålands landskapsregering står som finansiär.

Studierna riktar sig till dig som har lärarbehörighet för barnomsorg, grundskola och gymnasialstadiet i enlighet med åländsk lagstiftning.

De fristående speciallärarstudierna omfattar totalt 60 sp, varav grundstudier i specialpedagogik 20 sp ska vara avlagda innan du söker in. För att kunna antas till utbildningen krävs att alla 25 sp inom grundstudierna i specialpedagogik är avlagda senast 15 maj 2024.

Utbildningen anordnas under tiden 15 augusti 2024 – 31 december 2025 som närstudier och distansstudier. Närstudierna ordnas i sin helhet på Åland.

Ansökningstid

3-17 april 2024 klockan 15.00

Mer info om utbildningen

Läs allt om utbildningen, behörighetskrav och antagning på Åbo Akademis webbplats.

Fler artiklar

Utbildningsledarskap (25sp) startar 17.1.2023

Utbildningsledarskap riktar sig till lärare inom barnomsorg eller grundskola, föreståndare för daghem eller grundskola, socionomer (YH) och rektorer som önskar få behörighet som rektor eller föreståndare enligt de nya behörighetskrav som trädde i kraft på Åland 1.1.2021.

Läs mer