Förberedande kurser för extrapersonal

inom vård och omsorg under covid-19-pandemin

Den pågående covid-19-pandemin ställer stora krav på vård och omsorg, där personal kan få byta arbetsuppgifter och extrapersonal kan kallas in. Det innebär att många kan behöva uppdatera sina kunskaper i bland annat smittspridning. Högskolan på Åland erbjuder därför i samarbete med Öppna högskolan ett kurspaket med förberedande kurser för extrapersonal inom vård och omsorg. Kurserna är gratis, i flexibel studietakt och helt på distans.

Allmänt om kurspaketet

 • Syftet med kurserna är att på ett enkelt och effektivt sätt ge extrapersonal, som kallas in till vård och omsorg i samband med covid-19-pandemin, grundläggande teoretiska kunskaper som de kan komma att behöva.

  Förhoppningen är att de förberedande kurserna ska bidra till:

  • att den extrainkallade personalen kan ta över de mer basala arbetsuppgifterna, så att den utbildade och erfarna personalen kan fokusera på de mer krävande arbetsuppgifterna.
  • att den extrainkallade personalen i förväg kan införskaffa grundkunskaper som behövs för att utföra sina arbetsuppgifterna och därmed underlättas inskolningen på arbetsplatsen
  • att förutsättningarna för en patient- och klientsäker vård och omsorg förbättras
  • minskad osäkerhet hos arbetaren

  Men det är viktigt att komma ihåg att kurserna inte ersätter inskolning och vi uppmuntrar till att extrainkallad personal alltid har en utsedd person att reflektera sina frågor, tankar och känslor med. Vi vill också poängtera att det är arbetsgivaren som sätter upp krav för vilken kompetens arbetstagarna ska ha och det är arbetsgivaren som gör en samlad bedömning av om arbetstagaren har den kompetens som krävs för arbetet.

 • Alla som känner att de behöver uppdatera sin kunskap då de arbetar eller kommer att arbeta inom vård och omsorg under covid-19-pandemin. Det kan till exempel vara:

  • Anställda inom vård och omsorg som fått byta arbetsuppgifter eller som annars känner sig osäker på någon del av sina arbetsuppgifter i samband med pandemin.
  • Personer med en utbildning eller bakgrund inom vård och omsorg som inte varit yrkesaktiva inom området på senare tid och känner att de är i behov av en uppdatering inom specifika områden.
  • Personer som arbetar extra inom vården, men saknar formell utbildning och känner att de behöver mera kunskap rörande sina arbetsuppgifter i samband med pandemin.
  • Personer utan erfarenhet eller utbildning, som till exempel på grund av permitteringar eller av andra orsaker vill kunna hjälpa till inom omsorgen under pandemin.
 • Vi vill vara väldigt tydliga med att det här inte är en utbildning eller omskolning för en ny framtida karriär. Vill du börja arbeta inom vården eller omsorgen, behöver du en gymnasie- och/eller högskoleutbildning. För gymnasieutbildning till närvårdare besök www.gymnasium.ax eller för att studera till sjukskötare läs mer på www.ha.ax/sjukskotare.

 • Planen är att det kommer att finnas tre eller fyra olika kursmoduler:

  • Bas
  • Omvårdnad av äldre personer
  • Grundläggande omvårdnad
  • Avancerad omvårdnad (oklart om den blir av)

  Exakt antal moduler och vilka kurser modulerna kommer att innehålla beror på resurser och behov.

  Först kommer kurserna i basmodulen att bli tillgängliga, till en början kursen Hygien och smittskydd. Anmälan till kursen öppnar måndag 6 april 2020, mera information hittar du under rubriken Anmäl dig till kurserna.

 • Kurserna har sammanställts under relativt kort tid för att snabbt kunna möta det uppkomna behovet. Kurserna baseras därför långt på redan tillgängligt digitalt material som har kvalitetsgranskats och sammanställts av överlärare Erika Boman, leg. sjukskötare/medicine doktor. Inom vissa områden har eget material konstruerats och sammanställts av sjukskötarprogrammets lärare eller externa experter. 

  För varje kurs finns en kursbeskrivning med övergripande information om kursen, samt en studiehandledning som mer i detalj beskriver kursens upplägg, hur den ska genomföras och hur den examineras. 

Information för kursdeltagare

 • Det är helt och hållet upp till dig vilka kurser du väljer att gå utifrån dina behov och förkunskaper. Däremot rekommenderar vi basmodulen för alla och förordar framför allt kursen Hygien och smittskydd under pågående pandemi.

 • Alla kurser är gratis. Du betalar ingen deltagaravgift och allt kursmaterial finns tillgängligt via lärplattformen, det vill säga att du behöver inte köpa någon kurslitteratur.

 • Alla kurser består av självstudier, går på distans utan fysiska träffar och är i flexibel studietakt. Det innebär att:

  • du påbörjar studierna när du vill, men observera att sista anmälningsdag är 10 juni 2020 och sista inlämningsdag för examinationsuppgifter 16 juni 2020. (Det kan bli aktuellt att förlänga studietiden om det finns fortsatt behov.)
  • du genomför kurserna helt i din egen takt 
  • du väljer själv vilka kurser du läser och i vilken ordning du läser dem
  • du ansvarar också själv för att du har utrustningen (dator eller läsplatta och internet), samt tillräckligt med it-kunskap för distansstudier

  Om du stöter på problem som att länkar inte fungerar eller att instruktionerna är bristfälliga, så skickar du ett e-postmeddelande till open@ha.ax och beskriver problemet.

 • När du har genomfört en kurs och fått godkänt på examinationerna, kommer du att få ett intyg per e-post som du kan visa upp för din arbetsgivare. Du får ett intyg per genomförd kurs.

 • Innan du anmäler dig till kurserna är det viktigt att du observerar följande:

  • kurserna ger varken studieveckor eller studiepoäng, det vill säga det här är inte fråga om gymnasie- eller högskolekurser och kurserna är inte behörighetsgivande
  • du har inte rätt till studiestöd
  • kurserna består helt och hållet av självstudier och avslutas med ett eller flera självrättande test som måste vara godkända för att diplom ska erhållas
  • högskolan ger inte några garantier för att du får jobb inom vården eller omsorgen under coronapandemin efter att du gått kurserna, utan det är upp till arbetsgivaren att avgöra om du har tillräcklig kompetens för att utföra det aktuella jobbet
  • högskolan erbjuder inte teknisk support eller studiehandledning, du behöver själv ha tillräckligt med it-kunskap för att använda Google e-post och Classroom (skriftlig information om hur du gör första gången skickas ut tillsammans med välkomstbrevet), samt tillgång till en dator/platta och Internet.
 • Du anmäler dig till kurserna via Öppna högskolans kurssida. I fältet Välj kurstyp ska du välja ”Uppdragsutbildning” för att få fram en lista med alla kurser för extrapersonal (det står ”Vård” framför kursnamnet i listan).

  Välj den eller de kurser du vill anmäla dig till och följ därefter instruktionerna på webbsidan. Om du har problem med anmälan kan du kontakta Öppna högskolan på open@ha.ax

  Sista anmälningsdag är 10 juni 2020, men om behoven kvarstår efter den 10 juni kan anmälningstiden komma att förlängas.