Hoppa till innehåll

Sista dagen att anmäla dig till lämplighetsprov för socionomer med utländsk examen

22 mars 2018

Kompletterande studier och lämplighetsprov för behörighet som socialarbetare på Åland

Personer som utomlands avlagt en utbildning, som i en EU- eller EES-stat ger behörighet (yrkeskvalifikation) som socialarbetare, och som önskar erhålla behörighet som socialarbetare på Åland, erbjuds möjlighet att avlägga kompletterande studier, ett lämplighetsprov. Studieupplägget utgår från att yrkesutövning inom socialvårdsområdet kräver exakta kunskaper i såväl nationell rätt som åländsk lagstiftning.
Även övriga berörda och intresserade av området kan ges möjlighet att ta del av studierna.

Studierna omfattar fyra delar:

Del 1 Social-, socialförsäkrings- och familjerätt
Del 2 Det sociala servicesystemet i Finland
Del 3 Forskningskunskap
Del 4 Det sociala området på Åland

Sista anmälningsdag är 22 mars 2018.

Anmäl dig till kurserna* >

*Tips: Sök på ”socialarbetare” så får du fram alla fyra kurser