Skip to main content

Bengt Malmberg

Senior Lecturer, Master Mariner

Bild av Bengt Malmberg
Phone
+358 (0)18 537 763
E-mail
bengt.malmberg@ha.ax
Address
Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2

 

Bengt arbetar som överlärare på sjökaptensprogrammet.

Undervisning

Navigation, terrester och astronomisk
Manövrering och åtgärder vid haveri
Skolfartyg
Simulator
Crowd & Crisis Management
Maritimt ledarskap
Maritim miljömedvetenhet
Handledarutbildning
Personlig säkerhet och socialt ansvar

Särskilt ansvarsområde:
Lotsutbildning
Examensarbete