Anmälan till utbildning

Finska - Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Finska - Ht18 Finska som främmande språk, nivå 1
Föreläsare FM Pesonen Teemu /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.
Kurstider fredag 14.9.2018 kl.18:00-20:30
lördag 15.9.2018 kl.09:00-12:15
fredag 5.10.2018 kl.18:00-20:30
lördag 6.10.2018 kl.09:00-12:15
fredag 26.10.2018 kl.18:00-20:30
lördag 27.10.2018 kl.09:00-12:15
fredag 23.11.2018 kl. 18:00-20:30
lördag 24.11.2018 kl. 09:00-12:15
OBS! Kursen fortsätter under våren 2019:
11-12.1.2019
8-9.2.2019
8-9.3.2019
5-6.4.2019
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 04.09.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Förkunskaper Kursen är en grundkurs och förutsätter inga förkunskaper.
Mål Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk.
Att ge de studerande grundläggande kunskaper i det finska språket för att klara sig i olika vardagssituationer på finska. De studerande lär sig att förstå och använda finska både muntligt och skriftligt. Kursen ger en grundläggande start med grammatiken.
Efter avslutad kurs förväntas de studerande:
- kunna läsa och förstå korta enkla texter och annat skriftligt material som behandlar vardagliga och bekanta saker
- kunna läsa och förstå huvudinnehållet i enkla instruktioner och anvisningar
- kunna förstå vanliga ord och enkla fraser samt enkel, långsam och tydlig konversation som anknyter till dem själva, familjen och den egna intressesfären
- kunna förstå enkla instruktioner och anvisningar i vardagssituationer när de tilltalas långsamt och tydligt
- kunna skriftligt ge grundläggande personlig information om sig själv och t.ex. fylla i enkla blanketter och frågeformulär
- kunna producera korta och mycket enkla texter som förståeligt beskriver bekanta förhållanden, t.ex. skriva ett kort brev eller meddelande
- kunna delta i enkla samtal som gäller vardagliga situationer och vanliga ämnesområden, t.ex. familjeförhållanden, boende, studier och motsvarande, om samtalsparten talar långsamt och tydligt och är beredd att hjälpa till
- kunna använda enkla ord och fraser, kunna ställa och besvara enkla frågor som gäller bekanta samtalsämnen och situationer, t.ex. hälsningsfraser, shoppingterminologi, be om hjälp och motsvarande.
Innehåll Under lektionerna ges grunder i grammatik och varierande uppgifter tränas par- och gruppvis. Uttalsövningar, hörförståelseövningar, kommunikationsövningar och några skriftliga uppgifter.
Arbetssätt Närundervisning 56 timmar, övrigt arbete 74 timmar.
Examination Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter, förhör, aktiv närvaro.
Litteratur Sonja Gehring & Sanni Heinzmann. Suomen mestari 1. ISBN: 978-951-792-436-8, eller nyare upplagan ISBN: 978-951-792-543-3 (tex via AdLibris). Ha gärna boken med från kursstart.

Utskriven 21 november 2018 kl 10:16