Anmälan till utbildning

Pedagogik - Ht18 Pedagogikens sociologi

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Pedagogik - Ht18 Pedagogikens sociologi
Föreläsare FD Saarukka Siv /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider torsdag 11.10.2018 kl.17:00-21:00
fredag 12.10.2018 kl.16:30-20:30
torsdag 8.11.2018 kl.17:00-21:00
fredag 9.11.2018 kl.16:30-20:30
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 26.09.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Kursens målsättning är att ge studerande insikter om sociologiska perspektiv på identitetsformering och kompetens- och samhällsutveckling med särskilt fokus på det finländska samhället.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
- ha kännedom om grundbegrepp inom sociologin, samt central teoribildning inom pedagogikens sociologi
- ha förståelse för relationen mellan fostran, utbildning och socialisation
- ha grundläggande insikter i sambandet mellan samhällsutveckling, samhällssituation och lärande
- ha förmåga att förstå och diskutera sociologiska frågeställningar.
Arbetssätt Föreläsningar, litteraturuppgifter relaterade nedan angiven litteratur och gruppdiskussioner.
Examination Reflekterande portfolio samt essä.
Litteratur Giddens, A. (1999). Modernitet och självidentitet. Självet och samhället i den senmoderna epoken. Göteborg: Daidalos.
Berger, P. (2011 el. senare). Invitation till sociologi: ett humanistiskt perspektiv. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Månsson, P. (2010). Moderna samhällsteorier: traditioner, riktningar, teoretiker. Stockholm: Norstedts.
Övrig information Kursen ingår i grundstudierna (25 sp) i pedagogik.

Utskriven 21 november 2018 kl 11:02