Anmälan till utbildning

Arbetsplatspsykologi - Ht18 Organisationspsykologi

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Ht18 Organisationspsykologi
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 6.11.2018 kl.16:30-20:30
tisdag 20.11.2018 kl.16:30-20:30
tisdag 4.12.2018 kl.16:30-20:30
tisdag 18.12.2018 kl.16:30-20:30
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 15.10.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna uppfatta hur omedvetna psykologiska och gruppdynamiska processer verkar i, under och bakom den målinriktade organisationsvärlden.
Arbetssätt Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.
Examination Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.
Litteratur Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren mfl. (2012). Arbets- och organisationspsykologi: Individ och organisation i samspel.Natur & Kultur.
Eva Bejerot & Annika Härenstam. (2011). Sociala relationer i arbetslivet. Gleerups Utbildning AB
Birgitte Bonnerup & Annemette Hasselager. (2010). Arbetsgrupper – organisationspsykologi i praktiken. Gleerups Utbildning AB.
Övrig information Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

Utskriven 21 november 2018 kl 09:36