Anmälan till utbildning

Arbetsplatspsykologi - Ht18 Arbetsplatsmobbning

Kurstyp Universitetskurs
Ämne/kursnamn Arbetsplatspsykologi - Ht18 Arbetsplatsmobbning
Föreläsare PeM Lindholm-Gerlin Carola /
Studiepoäng 5
Kursram Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.
Kurstider tisdag 21.8.2018 kl.16:30-20:30
tisdag 11.9.2018 kl.16:30-20:30
tisdag 2.10.2018 kl.16:30-20:30
tisdag 23.10.2018 kl.16:30-20:30
Första anmälan 07.06.2018 kl. 09:00
Sista anmälan 19.06.2018
Avgiftstyp Terminsavgift
Avgift € 90
Mål Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna identifiera arbetsplatsmobbning och förbereda sätt att motverka den genom att:
- se de organisatoriska skeenden som möjliggör mobbning på arbetsplatser
- identifiera gruppens del i mobbningsskeendet och individuella beteenden som kan sätta igång mobbningen och urskilja sätt att motverka mobbningsskeendet.
Arbetssätt Föreläsningar, övningar, reflektioner och erfarenhetsutbyte.
Examination Examinationssättet bestäms tillsammans med deltagarna.
Litteratur Blomberg, Stefan. (2016). Mobbning på jobbet: uttryck och åtgärder. Lund: Studentlitteratur.
Kristina Östberg & Lasse Eriksson. (2009). Mobbning på arbetsplatsen: Handbok i konsten att slå tillbaka med hedern i behåll. Malmö:Liber.
Lillemor R-M Hallberg & Margaretha Strandmark. (2004). Vuxenmobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.
Övrig information Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:
Organisationspsykologi (5 sp)
Ledarskap I (5 sp)
Ledarskap II (5 sp)
Konflikthantering (5 sp)
Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)
Arbetsplatsmobbning (5 sp)
Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

Utskriven 25 september 2018 kl 07:32