Vård - Ht22 Akutsjukvård -introduktion

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Vård - Ht22 Akutsjukvård -introduktion

Föreläsare

doktorand, fil.mag i vårdvetenskap, spec. sjuksköterska Lundberg Anna / Specialistsjuksköterska Kvarnström Ann

Kursram

Kursen omfattar olika delar av akutsjukvård. Bla konceptet ABCDE, prioritering, teamwork och en introduktion i Forensisk omvårdnad.

Efter avslutad kurs har deltagaren en ökad kunskap om hur man enklare skall kunna göra sin bedömning av akut sjuka patienter i sitt arbete men även vid den icke akut sjuka patienten.

Kurstider

Onsdag 2.11.2022 kl 09:00-16:00

Torsdag 3.11.2022 kl 09:00-12:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

05.10.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

185

Kommentar

inkl för- och eftermiddagskaffe

Inledning

Genomgång sker under kursens gång av praktiska hjälpmedel i samband med ABCDE, samt övriga vårdåtgärder som behövs vid omhändertagandet av en akut sjuk patient. Därtill övar vi på hjärt lung räddning och defibrillatorn. Deltagarna ska kunna ge en insjuknad eller skadad person omedelbar och sakenlig vård. Deltagaren ska kunna tillämpa teoretiska kunskaper om principer för akut omhändertagande, bedömning, prioritering, vård och övervakning av patient som utsatt för akut sjukdom/trauma. Deltagarna kommer att öva på teamwork och prioriteringar av patienter.

En introduktion i Forensisk omvårdnad ingår i kursen.

Målgrupp

Den här kursen riktar sig till sjukvårdspersonal som i sitt yrkesliv vill ha en uppdatering av akutsjukvård, prioriteringar samt ABCDE-konceptet och enkla åtgärder vid omhändertagandet av en svårt sjuk patient, men även vid den

icke-akuta patientens omhändertagande.

Innehåll

Innehållet i kursen är bl.a. följande:

- teorigenomgång av konceptet ABCDE samt praktiska övningar

- teamwork och rapportering enligt SBAR på fiktiva patientfall

- introduktion till Forensisk omvårdnad och traumatologin

- HLR och defibrillator övning

- Digital simuleringsprogram "Body Interact".

I kursen ingår patientfall på vårdsimulatorn SimMan 3G som avslutning där allt det praktiska övas tillsammans med kursledaren.

Arbetssätt

Föreläsningar, praktiska övningar, användning av vårdsimulator SimMan3G.100% deltagande i kursen, deltagaren får ett intyg efter kursens avslutning

Litteratur

Kurslitteratur och studiematerial: www.vardhandboken.se

Videomaterial med olika innehåll

Vårdsimulator SimMan3G

Material för praktiska övningar

Undervisningsmaterial (högskolan tillhandahåller).

Övrig information

Som huvudföreläsare fungerar doktorand, spec.ssk./fil mag. Anna Lundberg som arbetat 13 år som sjukskötare inom akutsjukvård både på Åland och i Sverige. Anna har även gått kurser inom akutsjukvård som ATSS, AMLS och den prehospitala specialiseringen som sjuksköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar 2010. Anna arbetar idag vid Högskolan på Åland/sjöfart/vård som lektor och håller kurser för sjöbefäl och skolans elever i hälso- och sjukvårdskurser enligt STCW-2010. Anna är doktorand vid Umeå universitet och forskar om hälsovårdare/sjukskötare ute i skärgården och dennes kliniska beslutsfattande.

Den andra föreläsaren är Ann Kvarnström, som är specialistsjuksköterska inom anestesi samt forensisk omvårdnad och har arbetat 20 år inom akutsjukvård både i Sverige och på Åland. Ann har även gått kurser inom akutsjukvård som TNCC, ENPC, ATSS, krishantering, ledarskap samt våld i nära relationer.

Utskriven 27 juni 2022 kl 03:34