Finska - Ht22-Vt23 Finska som främmande språk, nivå 1

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Finska - Ht22-Vt23 Finska som främmande språk, nivå 1

Föreläsare

FM Lindén Kim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 13.11.2022 kl. 9.00-13:00

fredag 25.11.2022 kl. 17:30-20:00 (träff via nätet)

lördag 10.12.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 11.12.2022 kl. 9:00-13:00

lördag 21.1.2023 kl. 9:00-13:00

söndag 22.1.2023 kl. 9:00-13:00

lördag 4.2.2023 kl. 9:00-13:00

söndag 5.2.2023 kl. 9:00-13:00

fredag 17.2.2023 kl. 17:30-20:00 (träff via nätet)

lördag 4.3.2023 kl. 9:00-13:00

söndag 5.3.2023 kl. 9:00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

19.10.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Färdighetsnivå A1 enligt den europeiska referensramen för språk

Efter avslutad kurs förväntas de studerande:

- kunna förstå huvuddragen i enkla texter som innehåller bekanta ord och fraser

- kunna uppfatta information som gäller bekanta vardagssituationer när taltempot är långsamt

- kunna skriva en enkel text om sig och sitt liv

- kunna uttala enligt de grundläggande reglerna och besvara frågor om teman som har behandlats under kursen.

Innehåll

Kursen ger de studerande baskunskaper i språket. De lär sig förstå och använda finska i vardagssituationer. De lär sig läsa och förstå kortare texter om bekanta teman och skriva och berätta enkelt om sin närmaste krets och miljö.

Vi bekantar oss med det finska språket och lär oss något om vardagslivet i Finland. Vi lär oss beskriva situationer, personer och göra uppköp. Kursdeltagarna lär sig grunderna i grammatiken (bl.a. substantiv- och adjektivböjning, verbens presens, pronomen och räkneord). Språket övas både skriftligt och muntligt i kommunikativa situationer, bl.a. i pardialoger och intervjuer.

Examination

Skriftliga och muntliga examinationsuppgifter som grundar sig på kursens lärandemål. Aktivt och regelbundet deltagande i undervisningen, uppgifter som ingår i kursen, mellan- och slutförhör.

Tentamensrätt uppnås: Aktiv och regelbunden närvaro krävs på kursen, minst 75 % närvaro vid närstudietillfällena, godkända förhör och uppgifter inom utsatt tid.

Litteratur

Sonja Gehring, Sanni Heinzmann. Suomen mestari 1.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:39