Organisation och ledning - Ht22 Strategisk ledning

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Organisation och ledning - Ht22 Strategisk ledning

Föreläsare

EM Basilier Rasmus /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen går helt på nätet under tiden 18.10-20.12.2022.

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

14.11.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

- identifiera strategiska praktiker i organisationer

- självständigt beskriva centrala begrepp och modeller som används för att beskriva och genomföra strategiskt arbete

- diskutera strategiska tänkande i organisationer

- genomföra en enkel strategisk analys.

Innehåll

Vilka teorier, begrepp och modeller har och har haft stort inflytande inom strategiområdet? Hur utvecklas strategier? Hur påverkar de interna och externa förutsättningarna strategiutvecklingen? Vad styr strategiska val i organisationen? Hur formuleras och realiseras strategier i organisationer?

Kursen behandlar grundläggande teorier och praktiska färdigheter inom fältet strategisk ledning. Kursen går igenom de centrala strategiska teoribildningarna och diskuterar organisationens förhållande till sin omvärld. Kursen ger en förståelse för strategi som organisatorisk praktik, förståelse för kunskapsbildningen, samt basfärdigheter som krävs för fortsatta studier i ämnet. Deltagarna får även genomföra en strategisk analys.

Litteratur

Titel: Strategi : arenan, affären, arbetssätten, ansvaret, avsikten Författare: Wadstro?m, Pontus, Schriber, Svante, Teigland, Robin, och Kaulio, Matti Upplaga: 2017 Förläggare: Liber Stockholm ISBN: 978-91-47-11228-9

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:24