Skolpsykologi - Ht22 Samtal med barn och unga

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Skolpsykologi - Ht22 Samtal med barn och unga

Föreläsare

PsM, legitimerad psykologi Thors Matilda /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier på plats:

lördag 10.9.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 11.9.2022 kl. 9:00-13:00

lördag 8.10.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 9.10.2022 kl. 9.00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

17.08.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Lärandemål: Syftet med kursen är att ge studerande en introduktion till professionella samtal med barn och unga, främst inom skolkontexten. Stor vikt läggs på förhållningssättet samt på konkreta metoder och material som kan användas för att underlätta dialogen och för att hjälpa barnet eller den unga att uttrycka sig och att förstå och bearbeta sina upplevelser. Efter avlagd kurs förväntas studerande ha både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter om barn- och ungdomssamtal.

Innehåll

Kursen behandlar bland annat vikten av att det finns vuxna som möter barn och unga i samtal, hur barn kan utvecklas genom samtal, goda förutsättningar för samtal (bl.a. att skapa en god relation, aktivt och empatiskt lyssnande samt verbal och icke-verbal kommunikation), samtalets genomförande (innehållande bl.a. samtalets ramar och struktur), olika samtalstekniker (såsom att ställa öppna frågor, återberätta, spegla och sammanfatta samt att hantera motstånd) och genomgång av olika konkreta metoder och material. Teorin varvas med praktiskt tillämpande genom övningsuppgifter och reflektion.

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar.

Examination

Aktiv närvaro (75%), godkända inlärnings/övningsuppgifter.

Litteratur

Nilsson Tapper, M. (2021). Professionella samtal med barn: Förhållningssätt, metoder och övningar. Studentlitteratur.

Øvreeide, H. (2009). Samtal med barn. Studentlitteratur. b) Naar-King, S., & Suarez, M. (2014). Motiverande samtal - MI med tonåringar och unga vuxna. Studentlitteratur.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:09