Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 12.11.2022

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Prov

Ämne/kursnamn

Juridik - Ht22 Prov i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning 12.11.2022

Föreläsare

/

Kurstider

Lördagen den 12 november 2022 klockan 9:00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

02.11.2022

Avgift €

30

Målgrupp

Provet i åländsk barnomsorgs- och grundskolelagstiftning är avsedd för personer som arbetar eller som planerar att arbeta inom utbildningsverksamheten på Åland. Enligt landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (2020:99) är avläggande av provet ett av behörighetskraven för tjänsterna som barnomsorgschef, grundskolechef, utbildningschef, daghemsföreståndare, rektor och skolföreståndare.

Innehåll

Examinanden ska känna till de ändringar av de till examensfordringarna hörande författningarna som har publicerats i Ålands författningssamling senast en månad före provtillfället.

Examination

Provet avläggs genom en skriftlig tentamen och består av tre essäfrågor. I den skriftliga tentamen får examinanden använda sig av de författningar och den litteratur som ingår enligt examensfordringarna. Materialet kan tas med till tentamenstillfället i fysiskt/digitalt format. Tentamen kan skrivas på egen medhavd dator.

Intyg skickas till examinanden efter att provprestationen har godkänts och provavgiften är betald.

Litteratur

Landskapslag om barnomsorg- och grundskola (ÅFS 2020:32, nedan nämnd LBG) Uppdat. 28.9.2021

Ursprungliga lagförslaget:

- LF 28/2018-2019

- Lag- och kulturutskottets betänkande 23/2018-2019

- Lagtingets beslut 74/2019

- Ålandsdelegationens utlåtande av 25.11.2019 (Diarienr. D 10 19 01 65)

- Högsta domstolens utlåtande (OH 2019/268) gällande Ålands lagtings beslut 27.9.2019 om antagande av landskapslag om barnomsorg och grundskola

- Landskapslag om barnomsorg och grundskola (2020:32)

Första ändringslagförslaget:

- LF 11/2019-2020

- Lag- och kulturutskottets betänkande 7/2019-2020

- Lagtingets beslut 11-19/2020

- Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 18 - D 10 20 01 26)

- Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/168) gällande Ålands lagtings beslut 26.6.2020 om antagande av landskapslag om ändring av grundskolelagen för landskapet Åland

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/52)

Andra ändringsförslaget:

- LF 7/2019-2020

- Social- och miljöutskottets betänkande 4/2019-2020

- Lagtingets beslut 30/2019-2020

- Ålandsdelegationens utlåtande 11.6.2020 (Diarienr D 10 20 01 5 - D 10 20 01 15)

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/72)

Tredje ändringsförslaget:

- LF 28/2019-2020

- Lag- och kulturutskottets betänkande 20/2019-2020

- Lagtingets beslut 67/2020

- Ålandsdelegationens utlåtande 28.10.2020 (Diarienr D 10 20 01 51)

- Högsta domstolens utlåtande (OH 2020/254)

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020/132)

Fjärde ändringsförslaget:

- LF 3/2020-2021

- Lag- och kulturutskottets betänkande nr. 5/2020-2021

- Lagtingets beslut 97/2020

- Ålandsdelegationsens utlåtande 27.1.2021 (Diarienr D 10 20 01 78)

- Landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2021/27)

Landskapsförordningar som utgivits med stöd av LBG:

- Förordning om barnomsorg och grundskola (2020:99)

- Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020/117)

- Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/28)

- Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2021/71)

Utskriven 02 december 2022 kl 04:54