Geologi - Ht22 Planeten Jorden

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Geologi - Ht22 Planeten Jorden

Föreläsare

FM Strandman Fredrik /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 1.10.2022 kl. 9:00-14:45

fredag 11.11.2022 kl. 17:00-21:00

lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

07.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter godkänd kurs förväntas studeranden kunna:

- redogöra för jordsystemets delar och ge exempel på samverkan mellan de olika delarna

- beskriva jordklotets uppkomst, utveckling, uppbyggnad och sammansättning

- redogöra för olika plattektoniska miljöer och de processer som styr kontinenternas utveckling samt oceaners bildning och försvinnande

- översiktligt redogöra för Jordens historia, den geologiska tidsskalan samt den geovetenskapliga metodik som kunskapen baseras på

- redogöra för vulkaniska och seismiska processer samt deformation av jordskorpan och bergskedjebildning

- redogöra för processer vid jordytan som bryter ned och förändrar kontinenterna

- beskriva och förklara geologiska processer i olika miljöer på jordklotet.

Innehåll

Kursen ger en helhetsbild av jordklotet från dess innersta delar upp till den ytliga miljö vi befinner oss i. Hur har jorden bildats och hur är den uppbyggd? Hur fungerar jordklotet egentligen? Kan något som sker i jordens kärna påverka vårt dagliga liv? Geologi handlar om jordklotets – och livets – utveckling från solsystemets uppkomst för 4600 miljoner år sedan och förklarar de processer inom jorden och på jordytan som ständigt påverkar och formar vår livsmiljö: t.ex. bergskedjebildning, vulkanism och jordskalv, klimatförändringar, vattnets kretslopp, landskapets utveckling och nedisningarna. Planeten Jorden utgör grunden för fortsatta studier i geologi, men kan läsas som enskild kurs för den som vill öka sin kunskap om vår egen planet.

Arbetssätt

Föreläsningar, övningsuppgifter och självstudier.

Examination

Tentamen eller motsvarande.

Litteratur

Marshak, S. Earth - Portrait of a Planet. 5:e upplagan (eller nyare) 978-0-393-93817-3

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:05