Psykologi - Ht22 Personlighet

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht22 Personlighet

Föreläsare

PsM, psykoterapeut Johansson Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier på plats:

lördag 24.9.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 25.9.2022 kl. 9:00-13:00

lördag 12.11.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 13.11.2022 kl. 9:00-13.00

lördag 26.11.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 27.11.2022 kl. 9:00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

31.08.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Detta är en kurs i psykologi som går på djupet gällande personlighet. Vi betrakar såväl äldre som moderna teorier om personlighet som teorier om den störda personligheten.

Till vår hjälp tar vi exempel från film, kultur och litteratur. Vi betrakat människan i sin sociala och kulturella kontext.

Kursen är uppbyggd kring tre veckoslut med närstudier, mellan och efter vilka studerande får arbeta med inspirerande inlämningsuppgifter.

Mål

Lärandemål:

- studerande ska kunna redogöra för personlighet ur ett biopsykosocialt perspektiv

- studerande ska kunna redogöra för betydelsen av denna variation och avvikelser från den normal variationen.

Innehåll

Kursen behandlar betydelsen av genetiska och miljömässiga bakgrundsfaktorer till individuell variation i psykologiska konstrukt som t.ex. intelligens och personlighet. Kursen behandlar också personlighetens element och dynamik, samt utvecklingens betydelse för personligheten.

Litteratur

Högh-Olesen, H., Dalsgaard, T., Skåderud, F. (2017). Modern personlighetspsykologi. Studentlitteratur

Speery, L. Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality disorders . Third edition

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 04:05