Religionsvetenskap - Ht22 Nya religioner och alternativ andlighet

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Religionsvetenskap - Ht22 Nya religioner och alternativ andlighet

Föreläsare

FD Ramstedt Tommy /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 4.11.2022 kl. 18:00-20:30

fredag 18.11.2022 kl. 18:00-20:30

lördag 19.11.2022 kl. 18:00-20:30

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

12.10.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

För godkänd kurs skall studenten kunna:

- allmänt redogöra för aktuella religiösa och andliga trender i västerländska samhällen

- på en grundläggande nivå kunna analysera nya religionsformer ur sociologiska och historiska perspektiv.

- på en grundläggande nivå kunna analysera nya religionsformer i relation till det samtida bredare samhälleliga och kulturella klimatet.

Innehåll

Kursen introducerar deltagarna i aktuella andliga strömningar och religiösa rörelser i västvärlden. Fokus ligger på "New Age", nya religiösa rörelser och nyhedendom.

Examination

Essä, bokreferat, kortare inlämningsuppgifter.

Litteratur

Valda delar ur:

978-90-04-29244-4 James, R. Lewis, Inga Bårdsen Tøllefsen, Red. Handbook of Nordic New Religions. 2012. Brill.

978-0-521-19650-5 Olav Hammer, Mikael Rothstein, Red. The Cambridge Companion to New Religious Movements. 2012. Cambridge University Press.

Samt övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar, all litteratur görs tillgänglig online.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:12