Arbetsplatspsykologi - Ht22 Konflikthantering

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Arbetsplatspsykologi - Ht22 Konflikthantering

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

måndag 31.10.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

måndag 7.11.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

måndag 14.11.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

måndag 21.11.2022 kl. 17:00-20:00 (zoom)

måndag 28.11.2022 kl. 17:00-20:00 (närstudier)

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

10.10.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Inledning

OBS! Kursen har många på kö. Om du inte ämnar delta meddela därom omgående till open@ha.ax så kan den följande på väntelistan komma med istället. Om avanmälan görs senast den 13.10 behöver man inte betala annulleringsavgiften. För avanmälan efter det faktureras 20€.

Mål

Lärandemål och allmänfärdigheter:

Studerande får en inblick i vad konflikter på arbetsplatser vanligtvis handlar om, vilka de vanligaste orsakerna är och hur det går till när en konflikt eskalerar. Kursen förmedlar kunskap om hur man kan hantera och lösa konflikter på en arbetsplats på ett konstruktivt sätt. Dessutom diskuteras hur man kan förebygga att konflikter uppstår och hur man bygger upp ett bra arbetsklimat.

Allmänfärdigheter: Efter genomgången kurs skall den studerande inneha kunskap om det som målsättningen

eftersträvar.

Innehåll

Att ge en inblick i hur man kan hantera konflikter på arbetsplatsen.

Arbetssätt

Föreläsning, erfarenhetsbaserat utbyte av kunnande mellan deltagarna, arbete i smågrupper och självreflektion.

Examination

Bestäms tillsammans med gruppen under första utbildningstillfället.

Litteratur

Jordan, T. (2020). Konflikthantering i arbetslivet. Förstå, hantera, förebygg. Gleerups.

Isokorpi, T. (2006). Napit vastakkain. Ristiriidat, rajat ja ratkaisut. PS-kustannus. (behandlas under kursen)

Lennéer Axelson & Thylefors (1996). Om konflikter. Hemma och på jobbet. Stockholm: Natur och kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Övrig information

Kursen ingår i ett grundstudieblock om 25 sp i ämnet arbetsplatspsykologi (5 av 6 delkurser). De olika delarna är:

Organisationspsykologi (5 sp)

Ledarskap I (5 sp)

Ledarskap II (5 sp)

Konflikthantering (5 sp)

Utmattningssyndrom (tidigare Burnout-problematik) (5 sp)

Arbetsplatsmobbning (5 sp)

Skild anmälan ska göras till varje delkurs!

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 03:59