Utvecklingspsykologi - Ht22 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Utvecklingspsykologi - Ht22 Introduktion till kognitiv beteendeterapi

Föreläsare

Docent i utvecklingspsykologi och psykoterapeut Isomaa Rasmus /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 30.9.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 1.10.2022 kl. 9:00-14:45

söndag 2.10.2022 kl. 9:00-13:00

På distans:

lördag 15.10 kl. 9:00-13:00 (via Zoom)

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

07.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna redogöra för den kognitiva beteendeterapins teoretiska grund och särdrag. Studeranden ska kunna beskriva grundläggande arbetssätt och tekniker inom kognitiv beteendeterapi.

Innehåll

Kursens omfattar den kognitiva beteendeterapins historia, teoretiska grund (inlärningsteori, kognitiv teori och emotionsteori) och praktiska tillämpning. I begränsad utsträckning behandlas också psykoterapeutisk forskning.

Litteratur

Kåver, A. (2006/2016). KBT i utveckling. En grundbok i kognitiv beteendeterapi. Natur och Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 03:44