Informationsvetenskap - Ht22 Informationssamhället

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Informationsvetenskap - Ht22 Informationssamhället

Föreläsare

FM Pettersson Nancy /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Kursen går helt på nätet under tiden 12.9-13.11.2022.

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

31.08.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Informationssamhället som fenomen kan analyseras ur många synvinklar och kursens innehåll kan beröra flertalet av FN:s hållbarhetsmål, så som att säkerställa allmän tillgång till information, och att verka för att alla blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

- kritiskt kunna analysera olika aspekter av informationssamhället

- ha insikter i biblioteks- och informationstjänsternas roll i informationssamhället

- ha kännedom om etiska frågor i anknytning till informationssamhället.

Innehåll

- översikt över dagens informationsamhälle, särskilt i Finland

- grundläggande begrepp och utmaningar

- individen och nya former för konsumtion, arbete och utbildning

- E-förvaltning

- biblioteks- och infomationstjänsternas nuläge och framtidsutsikter

- etiska utmaningar.

Arbetssätt

Föreläsningar, gruppundervisning/seminarier.

Kursen är en nätkurs på plattformen Moodle. Nätkurserna följer en tidtabell med start- och avslutningsdatum och har deadlines för övningsuppgifter under kursens gång. Kurserna är indelade i olika avsnitt, moduler eller veckopass. Till de olika modulerna hör oftast både någon form av diskussioner samt övningsuppgifter.

Litteratur

Titel: Surfa på vågen eller hamna i bakvattnet? Att navigera i en informationsmiljö under utveckling. Insikter från IFLA Trend Report 2013. Upplaga: 2013 Förläggare: IFLA Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation: https://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_swedish.pdf Uppdaterade versioner på engelska: https://trends.ifla.org

Titel: Towards a Sustainable Information Society : People, Business and Public Administration Perspectives Författare: Ziemba, Ewa (ed.). Upplaga: 2016 Förläggare: Cambridge Scholars Publishing ISBN: 9781443887908 Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation: https://ebookcentral.proquest.com/lib/abo-ebooks/reader.action?docID=4535091&ppg=1

Titel: Ethical dilemmas in the Information Society, Codes of ethics for librarians and archivists: papers from the IFLS/FAIFE Satellite Meeting 2014 Författare: Preisig, Amélie Vallotton, Rösch Hermann and Stückelberger Christoph (eds.) Upplaga: 2014 Förläggare: Globalethics.com ISBN: 978-88931-023-4 Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation: http://www.globethics.net/documents/4289936/13403236/GE_Global_11_web_final.pdf

Titel: Den femte statsmakten. Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Författare: Redaktörer: Erik Fichtelius, Eva Enarson, Krister Hansson, Jesper Klein och Christina Persson. Upplaga: 2017 Förläggare: Kungliga Biblioteket ISBN: 978-91-7000-341-7 Nätpublikation: Ja Tilläggsinformation (tillgänglig under Rapporter): https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/nationell-biblioteksstrategi.html

Övrigt material: Artikelsamling samt valda delar av kurslitteraturen.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:58