Idrottspsykologi - Ht22 Idrottspsykologiskt ledarskap

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Idrottspsykologi - Ht22 Idrottspsykologiskt ledarskap

Föreläsare

Idrottspsykologisk rådgivare och mental coach Treier Christoph /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 28.10.2022 kl. 17:00-21:30

lördag 29.10.2022 kl. 9:00-17:30

söndag 30.10.2021 kl. 9:00-13:45

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

18.10.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Lärandemål:

Studerande förväntas inhämta kunskap om ledarskap inom idrott. Frågor kring

kommunikation, makt och inflytande behandlas liksom idrottsledarskap i teorin. Studerande förväntas behärska de mest centrala ledarskapsteorierna och på vilket sätt de har relevans inom idrott. Studerande lär sig att analysera en ledarens egenskaper, färdigheter och förmågor samt får en överblick av ledarskapets former. Ledarskapet sätts även i ett vidare perspektiv

där rollen granskas utifrån kön, kultur, etik och moral.

Innehåll

Idrottsledarskap handlar om konsten att leda inom idrottens värld och ledarskap i största allmänhet. Du bekantar dig med ledarens egenskaper, färdigheter och förmågor samt ledarskapets former. Kursen är en introduktionskurs som behandlar hur man bygger en förståelse för individ- och grupprocesser, god självkännedom och en förmåga att hantera konflikter. Kursen ger både teoretisk och evidensbaserad praktiskt tillämpbar kunskap.

Examination

Inlämningsarbete.

Litteratur

Hassmén, N. & Hassmén, P. 2010. Idrottsledarskap. Natur och Kultur.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:44