Internationell marknadsföring - Ht22 introduktion till marknadsföring

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Internationell marknadsföring - Ht22 introduktion till marknadsföring

Föreläsare

ED Ramström Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Obligatorisk närstudieträff endast via Zoom:

12.11.2022 kl. 10:00-16:00

Resten av kursen hålls på nätet tom 26.3.2023

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

19.10.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- förklara och använda grundläggande begrepp inom marknadsföring

- redogöra för marknadsföringens funktion i olika typ av företag och organisationer

- analysera ett företags situation på marknaden med hjälp av teorier, modeller och verktyg

- identifiera, analysera och planera strategier för ett företags kundrelationer, marknadskommunikation och konkurrenssituation.

Innehåll

Målet med kursen är att introducera studenterna till grundläggande begrepp, principer, teorier och modeller inom marknadsföring. Fokus ligger på att diskutera och undersöka kundens, köpbeteendets, kommunikationens och konkurrenssituationens centrala roll inom marknadsföringsarbete. Studenterna jobbar aktivt med olika verktyg för att analysera och förstå kundbeteende, kundrelationer, kommunikations- och konkurrensstrategier och integrerar dessa i praktiken inom ramen för kursprojekt. Kursen fungerar som grund för kursen ”Marknadsföringsstrategi och trender” och fortsatta studier inom marknadsföring.

Litteratur

Titel: Marknadsföringsboken Författare: Mossberg Lena och Malin Sundström Upplaga: 2011 Förläggare: Studentlitteratur ISBN: 978-91-44-05618-0

Titel: Principles of marketing (European Edition) Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare) Förläggare: Harlow: Pearson

Titel: Marknadsföring: teori, strategi och praktik Författare: Philip Kotler ... [et al.] Upplaga: 2017 (eller tidigare)

Övrigt material: Annat material enligt överenskommelse med examinatorn

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:29