Rättsvetenskap - Ht22 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Rättsvetenskap - Ht22 Grundkurs i juridik/Inledning till handelsrätt

Föreläsare

JD, ED Enkvist Joachim /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 23.9.2022 kl.17:00-21:00

lördag 24.9.2022 kl. 09:00-15:00

söndag 25.9.2022 kl. 09:00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

05.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha en insyn inom de centrala ämnesområdena i handelsrätt.

Innehåll

Kursen målsättning är att ge en allmän orientering på de rättsområden som påverkar ekonomiska enheters verksamhet och handlingsalternativ, samt att fungera som en introduktion till handelsrättslig terminologi och rättsligt tänkande.

Arbetssätt

Föreläsningar, litteraturstudier.

Examination

Tentamen.

Litteratur

Titel: Finlands civil- och handelsrätt. En introduktion Författare: Bärlund, J., Nyberg, F. & Petrell, K. (red.) Upplaga: 5 uppl. 2016 Förläggare: Talentum ISBN: 978-952-14-2971-2 Tilläggsinformation: Kapitel 2 läses ej.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:16