Genusvetenskap - Ht22 Genus, kultur och samhälle - en introduktionskurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Genusvetenskap - Ht22 Genus, kultur och samhälle - en introduktionskurs

Föreläsare

PD Palmgren Ann-Charlotte /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 7.10.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 8.10.2022 kl. 09:00-13:00

fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 29.10.2022 kl. 09:00-13:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

14.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Inledning

Före första kurshelgen ska deltagarna läsa lite material på förhand. Mer information om detta kommer i välkomstbrevet.

Mål

Efter en avlagd kurs kan studeranden:

- analytiskt diskutera genus i olika kulturella sammanhang och i förhållande till andra begrepp

- känna till diskussioner om samtida genusvetenskapliga diskussioner om kön och rasifiering, jämställdhet, sexualitet, kön och biologi, kroppslighet och queer.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till centrala begrepp (såsom kön/genus, kön och biologi, representation, jämställdhet, sexualitet, maktstrukturer, rasifiering, kroppslighet, queer) och frågeställningar inom den samtida genusvetenskapliga forskningen och placerar dessa begrepp i sina historiska, samhälleliga och kulturella sammanhang. De centrala begreppen diskuteras i samband med aktuell tvärvetenskaplig forskning.

Arbetssätt

Seminarium, föreläsningar, presentationer, gruppdiskussioner, skriftligt arbete.

Moodle används som lärplattform.

Examination

Aktiv närvaro, individuellt skriftligt arbete, grupparbete.

Litteratur

Enligt föreläsarens anvisningar.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:24