Pedagogik - Ht22 Fortbildning för personal inom barnomsorgen Dag 2, alternativ 2

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Uppdragsutbildning

Ämne/kursnamn

Pedagogik - Ht22 Fortbildning för personal inom barnomsorgen Dag 2, alternativ 2

Föreläsare

/

Kursram

Öppna högskolan arrangerar i samarbete med Centret för livslångt lärande en fortbildningshelhet för personal inom barnomsorgen på Åland.

Avgiftsfri, finansieras av Ålands landskapsregering

Kurstider

Fredagen den 23.9.2022 kl. 9-16

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

01.09.2022

Målgrupp

Personal inom barnomsorgen på Åland.

Antal platser: 38 deltagare per dag

Innehåll

Dag 2.Digitala verktyg för barnsomsorgen - När, hur och varför kan de digitala verktygen skapa ett mervärde i lärandet?

Arbetssätt

Föreläsningar och workshops. Vi bekantar oss med och prövar på olika digitala verktyg som kan ge ett mervärde i lärandet och i den pedagogiska dokumentationen.

Övrig information

Utbildare är Anna Wulff, lärare och utbildningsplanerare, Åbo Akademi.

Kontakt: Planerare Mirjam Schauman, mirjam.schauman@ha.ax, tel. 018-537 712 eller utbildningsplanerare Linda Norrgård, linda.norrgard@abo.fi, tel. 050-436 5076

Utskriven 27 juni 2022 kl 03:12