Konstvetenskap - Ht22 Finlands konsthistoria

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Konstvetenskap - Ht22 Finlands konsthistoria

Föreläsare

FM Wolff-Helminen Pia /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 14.10.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 15.10.2022 kl. 9:00-12:15

fredag 28.10.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 29.10.2022 kl. 9:00-12:15

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

20.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Innehåll

Kursen ger översiktliga kunskaper om konst och arkitektur i Finland och ger förståelse för varför vår estetiska omgivning, konsten på på våra muséer eller vår arkitektur ser ut som den gör. Under kursen presenteras utvecklingen inom konst och arkitektur från medeltiden till nutid i relation till konstutvecklingen i övriga Europa. Finland har alltid varit internationellt och därför ser kursen också på hur kontakterna med andra länder och kulturer i regionen påverkat vår konst.

Examination

Godkända arbetsuppgifter som görs i Moodle.

Litteratur

Kursmaterialet delges under kursen på Moodle.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 05:09