Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Redovisning - Ht22 Bokföring - praktikfall

Föreläsare

ED Söderlund Karolina /

Studiepoäng

5

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 14.10.2022 kl. 17:30-21:00

lördag 15.10.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal)

fredag 18.11.2022 kl. 17:30-21:00

lördag 19.11.2022 kl. 9:00-13:30 (datasal)

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

13.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Grundkurs i redovisning eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter fullgjord kurs ska den studerande:

- känna till hur en kontoplan är uppbyggd och hur ett bokföringsprogram fungerar

- självständigt visa insikt om bokföring och göra bokslut i ett mindre aktiebolag

- självständigt kunna söka fram och tolka relevant och aktuell information samt tillämpa den i problemlösningssituationer

- visa förståelse av innehållet i olika bokslutsposter, noggrann dokumentation och betydelsen av avstämningsrutiner.

Innehåll

Detta är en kurs i bokförings- och bokslutsteknik. Räkenskapsperiodens olika arbetsskeden gås igenom sett ur producentens synvinkel med hjälp av ett praktikfall - från verifikat till bokslut - där kursdeltagarna samtidigt kan bekanta sig med hur ett bokföringsprogram är uppbyggt.

Litteratur

Titel: Kirjanpidon perusteet - perusteet ja sovellusharjoitukset Författare: Ihantola E-M. o. Leppänen P. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: Gaudeamus Tilläggsinformation: Till valda delar(behandlas under kursen)

OBS, alternativ kursbok för den:

Tomperi: bokföring i praktiken

Titel: Bokslutsmodell för aktiebolag Författare: Rasinaho, K. Upplaga: senaste upplaga Förläggare: ST-Akatemia Tilläggsinformation: Till valda delar

Övrigt material: Övrigt material enligt tentators anvisning

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 02 december 2022 kl 04:37