Socialpolitik - Ht22 Att arbeta med flyktingar

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Universitetskurs

Ämne/kursnamn

Socialpolitik - Ht22 Att arbeta med flyktingar

Föreläsare

FM Enberg Sture /

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen erbjuds inom ramen för Åbo Akademis öppna universitet/Vasa.

Kurstider

Närstudier på plats:

fredag 23.9.2022 kl. 18:00-21:15

lördag 24.9.2022 kl. 9:00-13:00

söndag 25.9.2022 kl. 9:00-12:15

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

02.09.2022

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Mål

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna: a) beskriva huvuddragen i det psykosociala flyktingarbetet, b) identifiera faktorer som påverkar arbetets framgång för en effektiv integration, c) förstå vilka kompetenser och kunskaper som behövs för ett framgångsrikt psykosocialt flyktingarbete.

Innehåll

Målet med kursen är att diskutera det psykosociala flyktingarbetets utgångspunkter, metoder, och principer som ett medel för att öka integrationen. Kursen tar avstamp i det psykosociala teamarbetets betydelse för flyktingens sociala kapital, olika trauman och styrkor, kulturkompetens, terapi, samt det sociala, kulturella och kollektiva minnets roll för ett effektivt flyktingarbete.

Arbetssätt

Föreläsningar, litteraturstudier.

Litteratur

Kurslitteratur anvisas i samand med föreläsningarna.

Övrig information

Obs! Terminsavgiften kommer att faktureras i två skilda fakturor. Den ena från Öppna högskolan (40€) och den andra från Åbo Akademi (50€).

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:04