Psykologi - Ht22 Mental träning som grund för personlig utveckling

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Ht22 Mental träning som grund för personlig utveckling

Föreläsare

EM, mental tränare Levin Anders /

Studiepoäng

40

Kursram

Utbildningshelheten inom mental träning är 2-årig, varav du nu anmäler dig till första året. Under första året jobbar du mest med dig själv och lär dig grunderna i mental träning. Med de kunskaper och erfarenheter du får från första året har du möjligheten att anmäla dig till det andra året, där du får lära dig anpassa mentala träningen till klientarbetet. Efter avlagd utbildningshelhet (2 år) har du därav möjligheten att jobba som mental tränare och kunna hjälpa andra människor. Det andra året inom utbildningen ordnas förutsatt att tillräckligt intresse finns.

Kurstider

Hösten 2022:

Måndag 10.10.2022 kl.15:00-21:00

Tisdag 11.10.2022 kl.15:00-21:00

Måndag 31.10.2022 kl.15:00-21:00

Tisdag 1.11.2022 kl.15:00-21:00

Måndag 21.11.2022 kl. 15:00-21:00

Tisdag 22.11.2022 kl.15:00-21:00

Måndag 12.12.2022 kl. 15:00-21.00

Tisdag 13.12.2022 kl.15.00-21:00

Våren 2023:

Måndag 16.1.2023 kl. 15:00-21:00

Tisdag 17.1.2023 kl. 15:00-21:00

Måndag 6.2.2023 kl.15:00-21:00

Tisdag 7.2.2023 kl.15:00-21:00

Måndag 6.3.2023 kl. 15:00-21:00

Tisdag 7.3.2023 kl. 15:00-21:00

Måndag 27.3.2023 kl. 15:00-21:00

Tisdag 28.3.2023 kl.15:00-21:00

Måndag 17.4.2023 kl. 15:00-21:00

Tisdag 18.4.2023 kl.15:00-21:00

Måndag 8.5.2023 kl.15:00-21:00

Tisdag 9.5.2023 kl.15:00-21:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

26.09.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

1780

Kommentar

inkl.träningsprogram och arbetsböcker för varje modul.

Inledning

Kursen följer fordringar vid Högskolan på Åland.

Förkunskaper

Någon form av dokumenterad studievana är en fördel.

Målgrupp

Utbildningen inom mental träning riktar sig till alla som vill bli mera medvetna om och utveckla sina mentala processer och färdigheter, det som också kallas emotionella och sociala kompetenser, eller livskompetens.

Mål

Fysisk träning ger bättre fysik. Mental träning ger bättre mental styrka. Mental träning hjälper oss att fungera bättre i olika livssituationer. Den mentala träningen hjälper dig att med enkla medel bygga upp ett starkt inre klimat som gör att du står stadigt när det stormar i ditt liv.

Innehåll

Utbildningen inom mental träning är till för dig som vill jobba med dig själv eller få det som en extra kompetens i din verksamhet. Under utbildningen får du lära dig hur hjärnan fungerar och varför du fungerar som du fungerar. Hjärnans funktion påverkar oss på många olika sätt och i den här utbildningen får du lära dig hur hjärnans funktion påverkar bl.a.

- hur självbilden formas och påverkar dig

- hur du skapar bra målsättningar och uppnår dom

- hur du kan träna dina attityder och vad de har för betydelse för din livskvalitet

- hur du kan utveckla din koncentration genom mental träning

- stresshantering.

Arbetssätt

Utbildningen genomförs via 10 närstudietillfällen per år, vilket innebär närstudietillfällen ca. 2 dagar i månaden med uppgifter att göra däremellan samt litteraturstudier.

Övrig information

Anders Levin är utbildad mental tränare från Folkhälsan Utbildning. Anders har också blivit utbildad till att utbilda andra mentala tränare. I grunden är Anders ekonomie magister med arbetserfarenhet från försäljning och marknadsföring. Han har i flera års tid jobbat med att, genom mental träning, stödja sådana idrottare som vill satsa på sin idrottskarriär. Anders är också en aktiv föreläsare, som föreläser om mental träning i skolor, i olika arbetsgemenskaper och föreningar. Han har också fungerat som tränare i olika idrottsgrenar i snart 20 år.

Det ordnas två informationstillfällen om utbildningen för alla intresserade måndagen den 6.6. kl. 14:00–15:00 samt onsdagen den 15.6.2022 kl 18:30-19:30 online via Meet. På informationsfällena får du en överblick av kursens innehåll och upplägg. Du har också möjlighet att ställa frågor till utbildarna. Du kan välja själv vilket av ovanstående infotillfällen du vill delta i. För att få länken till Meet, vänligen kontakta kansliet per mejl open@ha.ax och ange vilket tillfälle du vill delta i.

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:07