Kommunikation - Ht22 Svåra samtal för chefer

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Kommunikation - Ht22 Svåra samtal för chefer

Föreläsare

leg. socialarbetare, magister i socialt arbete, IBCT parterapeut, EFFT familjeterapeut, YE teamledare Granberg Jonna /

Kurstider

Tisdag 1.11 kl 09:00-14:00

Tisdag 8.11 kl 09:00-14:00

Tisdag 15.11 kl 09:00-14:00

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

04.10.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

235

Kommentar

Inkl. för- och eftermiddagskaffe.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer inom olika verksamhetsområden som i sitt arbete har svåra samtal med personal och/eller verksamhetens kunder, klienter, patienter eller liknande.

Mål

Målet med kursen är att ge chefer en möjlighet att i ett gemensamt och öppet forum diskutera utmaningar i svåra samtal samt att få användbara redskap för att såväl må bra i ett krävande arbete som att kunna kommunicera på ett tydligt och konstruktivt sätt trots att samtalet är svårt.

Efter avslutad kurs ska du som kursdeltagare ha:

- ökad självkännedom som redskap för svåra samtal och eget välmående

- praktiska kommunikationsverktyg för att hantera svåra samtal

Exempel på svåra samtal är:

- samtal då du på ett konstruktivt sätt behöver förmedla beslut eller information

- samtal då du möter människor med starka känslor eller stora behov

- samtal då du möter projicerade känslor, misstro eller kritik

- samtal då det är nödvändigt att du skapar ett förtroende hos individer som har svårt att lita på att du vill dem väl

- samtal då mönster behöver brytas och det finns ett motstånd mot förändring.

Innehåll

Utbildningens fokus står på två ben; självkännedom och kommunikationstekniker.

Vi behandlar bland annat:

– vad gör ett samtal svårt

– vad beror konflikter på

– när du är i vägen för dig själv

– vem är det du möter

– koppling mellan tankar, känslor och beteenden

– vad är stress

– stresshantering

– vikten av empati

– feedbacktrappan

– kommunikationstekniker.

Arbetssätt

Utbildningen utgår från KBT, psykosocialt arbete och vetenskapligt grundad kunskap. Vi varvar teori, videoklipp, diskussion och praktiska övningar.

Examination

Efter genomförd utbildning och deltagande i alla tre kursdagar erhåller du ett intyg.

Övrig information

Jonna Granberg är leg. socialarbetare med en magisterexamen i socialt arbete, som studerar till psykoterapeut steg 1 KBT/ACT. Jonna är utbildad IBCT parterapeut och EFFT familjeterapeut. Jonna har en omfattande ledarskapsutbildning och har under många år arbetat med svåra samtal, såväl operativt som i ledande position. Idag arbetar hon med samtal, handledning och utbildning i sitt eget företag Dandelia, www.dandelia.ax.

Utskriven 27 juni 2022 kl 01:57