Kommunikation - Ht22 Identifiera konflikter - olika verktyg för olika situationer

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Kommunikation - Ht22 Identifiera konflikter - olika verktyg för olika situationer

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Kurstider

Hösten 2022:

Tisdag den 29.11.2022 kl 09:00-12:00 (närstudier)

Tisdag 13.12.2022 kl 09:00-11:00 (distans)

Våren 2023:

Tisdag 10.1.2023 kl 09:00-11:00 (distans)

Tisdag 24.1.2023 kl 09:00-12:00 (närstudier)

Första anmälan

07.06.2022 kl. 09:00

Sista anmälan

28.10.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Avgift €

370

Kommentar

inkl. kaffe.

Målgrupp

Kursens målgrupp är chefer och andra som behöver få verktyg för att möta konflikter på arbetsplatsen.

Mål

Målet för kursen är att konkret och praktiskt arbeta med att identifiera konflikter och använda olika verktyg för olika konflikter, så att deltagarna har redskap att använda i sina egna liknande situationer.

Deltagarna får gärna själv delge utmaningar i förväg, dessa kan vara utgångspunkt för case som bearbetas tillsammans.

Innehåll

Utgångspunkten i identifiering av konflikterna ligger i konflikters ABC modell av Glasl, vidare utvecklad på Göteborgs universitet.

De utmanande situationerna är kategoriserade under 4 rubriker och sammanförda med verktyg som bäst passar för dessa. Verktygen används och övas i samband med de fiktiva casen.

Tillfälle 1:

- konflikter eller tvister som har sin början i resursbrist eller fördelning

Verktyg: konfliktforum och medling

Tillfälle 2:

- arbetstagare som underpresterar/överpresterar eller inte följer regler och överenskommelser

Verktyg : utreda – samtala - åtgärda

Tillfälle 3:

- chefen i kläm mellan sina chefer, eller andra beslutsfattare och arbetstagare

Verktyg: förtydliga chefsrollen – samtal om förväntningar – gemensam gränsdragning

Tillfälle 4:

- osakligt beteende, mobbning

Verktyg: direkt ingripande och faktaundersökning.

Arbetsgivaren är parten som bör ta på sig ansvaret att bearbeta konflikter och utmanande situationer. Denna ledarroll är inte den enklaste och därför tas deltagarnas eventuella case och frågor gärna emot i förväg.

Kursen kan då riktas på verkliga behov och byggas på fiktiva case som har sin grund i deltagarnas vardag.

Arbetssätt

- lärande verkstäder: 2 tillfällen a´3h och 2 tillfällen á 2h, sammanlagt 10h

- erfarenhets- och aktivitetsbaserat lärande med rollspel

- sparring med någon annan deltagare

- lärdagbok.

Övrig information

Som utbildare fungerar PeM Carola Lindholm-Gerlin.

Case bearbetning: Jur mag Bobby Gerlin.

Utskriven 27 juni 2022 kl 02:06