Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Psykologi - Vt22 Välbefinnande som ledord (grundskolan)

Föreläsare

FD, neuropsykolog, psykoterapeut Fagerlund Åse /

Kursram

Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och personal inom skola.

Inom Välbefinnande som ledord får team från skolor arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

Den som är intresserad av att gå fortbildningen ska före anmälan kontakta sin utbildningschef för att informera om sitt deltagande i

fortbildningen. Utbildningscheferna kommer att bli ansvariga över att få ihop team från sina distrikt.

Uppge vid anmälan vilket distrikt du jobbar i, vilken utbildningschef du har varit i kontakt med samt din yrkestitel.

Kurstider

Våren 2022:

Dag 1-2:

Måndag 9.5.2022 kl 09:00-16:00

Tisdag 10.5.2022 kl 09:00-16:00

Hösten 2022:

Dag 3: Måndag 19.9.2022 kl 09:00-16:00

Våren 2023:

Dag 4: Måndag 23.1.2023 kl 09:00-16:00 (närstudier)

Dag 5: Måndag 17.4.2023 kl 09:00-16:00 (på distans) (Obs! Nytt datum)

Första anmälan

08.12.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

04.04.2022

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Kommentar

inkl. för- och eftermiddagskaffe

Inledning

Fortbildningen helfinansieras av Ålands landskapsregeringen och är således kostnadsfri för deltagare.

Målgrupp

Den här fortbildningen är avsedd för personalen inom grundskolan som är intresserade av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola där man jobbar.

Mål

Målet med fortbildningen är att:

- mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos

både elever och personalen

- deltagare från grundskolan bildar team från olika skolor inom sitt distrikt som samarbetar med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön

- målmedvetet och systematiskt bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den egna skolan genom samarbetet mellan enheterna.

Innehåll

Dag 1-2:

Inledning till välbefinnande som ledord i den egna skolan

- vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande i skolan

- vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt

- arbetet med den egna skolans plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från den egna skolans behov och utmaningar

- vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

Dag 3:

Mellanrapport: Så här långt har vi kommit

-under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för skolans välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan

- på samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Dag 4:

Vår skolas plan för välbefinnande presenteras

- under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra

- vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande skolor. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

Dag 5:

Uppföljning: Hur har det gått så här långt?

Uppföljningstillfälle (via webben)

- hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

Arbetssätt

Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och ett uppföljningstillfälle som genomförs på distans. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna enheten. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på den egna skolans plan för välbefinnande.

Teamet från grundskolan får gärna bestå av personer med olika professioner inom utbildning t.ex. personal inom elevhälsan, lärare och skolledare.

För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Därför rekommenderas att teamen som deltar i fortbildningen även involverar representanter inom Hem- och skola i uppgörandet av planen.

Fortbildningen genomförs under ett år så att tillräcklig tid finns för att mellan

träffarna arbeta med själva planen.

Övrig information

Som föreläsare fungerar FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare Åse Fagerlund och Hem och skolas verksamhetsledare

Micaela Romantschuk.

Utskriven 02 december 2022 kl 04:27