Naturvetenskap - Ht21 Fortbildning för lärare i kemi, fysik och matematik

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Naturvetenskap - Ht21 Fortbildning för lärare i kemi, fysik och matematik

Föreläsare

Akademilektor Kurtén Berit /

Kursram

Kursen ges i samarbete med Skolresurs vid CLL/Åbo Akademi och den bekostas i sin helhet av Svenska Kulturfonden och är således avgiftsfri för deltagarna.

Kurstider

Inledande kursträff måndagen den 6.9.2021 kl. 9:00-16:00

OBS! Inledande träffen hålls på Högskolan Södra, Navigationsskolegränd 2 (gamla Sjöfartsläroverket) i bottenvåningen, sal 104, ingång vid södra gaveln.

Övriga träffar v. 40, 45 och 48 samt några under våterterminen 2022.

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

29.08.2021

Inledning

Kursen inleds med ett närstudietillfälle i Mariehamn + fortsätter med 3-6 träffar; närstudieträffar och/eller distansträffar (1 ½ - 3 h / träff) under läsårets gång. Eventuell möjlighet till hybridmodell vid något tillfälle så att deltagare från skärgårdsskolorna är på distans, medan deltagarna från fasta Åland samlas på ett ställe.

Mellan träffarna förutsätts deltagarna göra egna tillämpningar i sin undervisning utgående från något som behandlats i kursen. Deltagarna skall dela med sig av sina egna erfarenheter och bidra till undervisningsmaterial som delas med (och även kan utvecklas tillsammans med) de andra deltagarna.

Distansträffarna sker via Meet, Teams eller Zoom.

Målgrupp

Kemi-, fysik- och matematiklärare i årskurs 7-9. Om det finns flera kemi/fysik/matematiklärare i ett högstadium är det mycket viktigt att alla kan delta i kursen.

Mål

Kursen syftar till att ge deltagarna nya undervisningsverktyg och möjligheter att utveckla sin egen undervisning, i linje med de förändringar som förväntas, i enlighet med den nya läroplanen för grundskolorna på Åland. Kursens syfte är även att det kollegiala samarbetet inom ett kollegium, men också mellan ämneskollegier i de olika åländska högstadierna, skall utvecklas.

Innehåll

Kursens slutliga utformning och innehåll kommer att styras av vilka behov och önskemål deltagarna har. Teman som erbjuds är

- Metoder för att eleverna ska utveckla sin begreppsliga förståelse:

Hur kan man utgå från elevernas alternativa uppfattningar?

Arbetsverktyg med sikte på begreppsförståelse; begreppskartor, Venn- diagram, begreppsbubblor, V-diagram

Språkutvecklande arbetssätt

- Den naturvetenskapliga metoden och naturvetenskapligt tänkande:

Öppna laborationer och dokumentation

- Elevaktiverande arbetsmetoder

- Användningen av digitala verktyg i undervisningen i naturvetenskap

- Formativ och summativ bedömning, självutvärdering, kamratrespons

Övrig information

Huvudansvarig för kursen är Berit Kurtén (Akademilektor emeritus i kemins didaktik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, Vasa, jobbar fortsättningsvis inom Skolresurs vid CLL/ÅA). Andra resurspersoner kommer att medverka vid olika tillfällen med sin expertis.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:59