Karriärvägledning - Ht21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Fortbildningskurs

Ämne/kursnamn

Karriärvägledning - Ht21 Påtvingad förändring – öppning för nya möjligheter

Föreläsare

PeM Lindholm-Gerlin Carola /

Kursram

Har du nyligen blivit arbetslös eller finns det risk att du blir det?

Står du inför förändringar i din yrkeskarriär?

Denna kurs är planerad för att utgående från den erfarenhet och de styrkor du har utforska hur även en påtvingad förändring kan leda till nya möjligheter.

Kurstider

Tisdag 21.9.2021 kl 09:00-12:00

Tisdag 5.10.2021 kl 09:00-12:00

Måndag 25.10.2021 kl 09:00-12:00 (via Zoom)

Tisdag 2.11.2021 kl 09:00-12:00

Tisdag 16.11.2021 kl 09:00-12:00 (via Zoom)

Tisdag 30.11.2021 kl 09:00-12:00

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

06.09.2021

Bindande anmälan

Ja.

Avgiftstyp

Kursavgift (24% moms tillkommer)

Kommentar

145€ + moms för föreläsningsserien, det är möjligt mot en tilläggskostnad att delta i övriga delar av programmet. Vänligen kontakta pia.sjostrand@ha.ax för mer information.

Ingen avgift för registrerade arbetssökande.

Målgrupp

Kursen är i första hand avsedd för dig som är arbetslös, för dig som är registrerad som arbetssökande hos AMS men också för dig som står inför förändringar i din yrkeskarriär. Kursen är främst riktad till dem som har högskoleutbildning.

Om du är registrerad som arbetssökande hos AMS kan du delta i utbildningen utan avgift genom att visa ett intyg.

Mål

Målet är att du efter utbildningen har en individuell plan för hur du kan gå vidare, baserad på dina intresseområden, styrkor och din motivation, och att du under våren tagit några steg åt detta håll och provat dig fram. Deltagarna sparrar varandra i par, så att alla har en individ som är intresserad av det man provar på och uppmuntrar när det behövs.

Innehåll

Innehållet på kursen är bl.a följande:

Påtvingad förändring och hjärnan

- identifiera det som händer i vår hjärna när något vi inte önskat oss sker och vad vi kan göra för att ur stress och försvar se möjligheter

- stress och känslohantering

- beslutsförmåga, planering

- relationer, samverkan

- förmåga till förändring och lärande.

Nya möjligheter

- kartläggning av historia, nuläge och framtid för att möjliggöra beslut

- eget kunnande

- livssituation

- intresseområden

- nätverk.

Konkreta aktiviteter

- besluta vad göra och prova sig fram

- eget kunnande omvandlat till produkter eller personlig brand

- nytt yrke, omskolning

- arbetssökning, via sociala media och nätverk

- olika former för arbete (företagare, frilansare osv).

Arbetssätt

Utbildningen är byggd enligt aktivitets- och erfarenhetsinlärning, dvs man har korta föreläsningar och provar sedan teorin i praktiken och följer upp även på litet längre sikt vad man konkret haft nytta av och lärt sig. Detta delger man sedan också åt varandra, så att man även har nytta av varandras erfarenheter och kunskap.

Utbildningen utförs i flerform, vilket innebär att den består av föreläsningar

(3 timmar på sex olika förmiddagar), individuella arbeten (1 per vecka i 9 veckor), grupparbeten (1 varannan vecka), sparring av varandra (1 gång per vecka), coaching individuellt (3 gånger/deltagare) och att dessa genomförs i Mariehamn och/eller via sociala media litet beroende på corona läget.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 22:29