Språk - Ht21 Spanska grundkurs

Öppna högskolan på Åland - Kursbeskrivning

Kurstyp

Yrkeshögskolekurs

Ämne/kursnamn

Språk - Ht21 Spanska grundkurs

Föreläsare

FM Hemming Erik /

Studiepoäng

3

Kursram

Kursen följer fordringarna vid Högskolan på Åland.

Kurstider

tisdag 7.9.2021 kl.18:00-20:45

tisdag 14.9.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 21.9.2021 kl.18:00-20:45

tisdag 5.10.2021 kl. 18:00-20:45

tisdag 1210.2021 kl.18:00-20:45

tisdag 26.10.2021 kl.18:00-20:45

tisdag 2.11.2021 kl.18:00-20:45

tisdag 9.11.2021 kl.18:00-20:45

tisdag 16.11.2021 kl. 18:00-20:45

Första anmälan

03.06.2021 kl. 09:00

Sista anmälan

25.08.2021

Avgiftstyp

Terminsavgift

Avgift €

90

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål

Efter avslutad kurs har den studerande bekantat sig med språket och den spanska kulturen, lärt sig förstå tydligt tal i lugnt tempo och börjat använda språket i tal och skrift i enkla vardagssituationer. Målet är också ett gott uttal av europeisk spanska.

Innehåll

Under kursen övas förståelse av enkelt tal med enkel vokabulär som anknyter till konkreta situationer eller den egna erfarenheten. De studerande lär sig berätta om sig själv och sin närmaste krets, att reda sig i enkelt umgänge och i de vanligaste servicesituationerna. De läser korta texter från vardagliga sammanhang (reklam, brev, matsedlar, tidtabeller, texter i dialogform o. dyl.) och skriver korta, enkla meddelanden som har att göra med vardagliga behov och enkla beskrivningar om mycket bekanta ämnen (verkliga eller fiktiva personer, händelser, egna och familjens planer). Studerande ska vid uppgifter öva olika branschspecifika frågor och teman och på detta vis lära sig språket inom sitt branschområde.

Arbetssätt

Gruppundervisning samt övrigt arbete.

Examination

Aktivt deltagande, minst 75 % närvaro samt godkända övnings- och inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen.

Litteratur

Waldenström, Westerman, Wik-Bretz. (2007). Caminando 1. Natur & Kultur läromedel.

Utskriven 25 oktober 2021 kl 23:16